http://www.youtube.com/embed/8eo6xdD3w5c?list=UUKQ8JaeBMUPHIuYdAZ-zvaA


Nyhedsorientering, juli 2014

USA’s højesteret nægter at gribe ind over for en domstols kendelser imod Argentina og til gavn for »gribbefonde«, som truer med at forårsage en argentinsk statsbankerot. Verden mobiliseres til støtte for Argentina, og Ruslands og Kinas præsidenter forbereder besøg til landet. Sydamerika og G77 er på vej ind i Kina-Rusland-Indien-alliancen. Afsløringer fra Hillary Clinton i den nye bog Blodfejde afdækker Obama løgne om Benghaziangrebet, som kan føre til Obamas afsættelse. Rusland vil ikke hoppe i krigsfælden, men afstår i stedet fra at bruge militær i Ukraine. ISIS/ISIL’s fremgang i Irak er det forudsigelige resultat af Tony Blairs anti-nationalstats-politik. Vil Obama starte en ny Irakkrig?

Webcast
Schiller Instituttet ved klimatopmødet.

Helga Zepp-LaRouche: Provinsguvernør eller suveræn partner i de tysk-amerikanske relationer?

  27. juli 2014 – Forholdet mellem Tyskland og USA og endvidere det transatlantiske forhold er igennem længere tid blevet rystet af jordskælv, hvor opfattelsen af, hvilken jordskælvsstyrke, det drejer sig om, imidlertid er helt forskellig på de to sider af Atlanten.Alt imens erosionen i Tyskland, siden Edward Snowdens afsløring af NSA-skandalen startede, ganske vist med nogen forsinkelse, men så meget desto mere dybtgående, underminerede grundvolden under de tysk-amerikanske relationer, manglede der i Washington enhver antenne for den tyske befolknings reaktion på totaludspioneringen. Til syvende og sidst betragter etablissementet i Washington og på Wall Street – ligesom Zbigniew Brzezinski – Tyskland som et amerikansk protektorat, og desuden var man sikker på, at NSA’s samarbejde med BND og beskyttelse fra forfatningen havde involveret og kompromitteret regeringen i Berlin så tilpas tilstrækkeligt, at der ikke var grund til at frygte alvorlige konsekvenser.  Først den tyske regerings udvisning af CIA-chefen i Tyskland i midten af juli måned har pludselig fået et par alarmklokker til at ringe i Washington.

Helga Zepp-LaRouche: Indtrængende Appel til de europæiske regeringer: Står I på Argentinas, eller de kriminelle spekulanters side?

  1.     juli 2014 - Der udspiller sig for tiden en afgørende magtkamp mellem Argentina og to af de mest berygtede hedgefonde, NML Capital og Aurelius Capital Management, hvis udfald vil bestemme, om menneskeheden styrter i dybet og med stor sandsynlighed bliver udslettet gennem en termonuklear verdenskrig, eller om vi i tide knækker kurven og sætter en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden på dagsordenen.  Hvad drejer det sig om? På den ene side står samvittighedsløse storspekulanter, hvis griske profitjageri er umætteligt, og som er en del af det angloamerikansk dominerede imperium, som forsøger at etablere et verdensimperium.

USA: Lyndon LaRouche: Hillary Clintons Benghazi-afsløringer betyder, Obama omgående må stilles for en rigsret

   24. juni 2014 (LPAC) – Lyndon LaRouche krævede i dag, at Repræsentanternes Hus omgående indleder en rigsretsprocedure imod præsident Barack Obama, baseret på Hillary Clintons førstehåndsberetning af præsidentens løgnagtige mørklægning af terrorangrebet i Benghazi i Libyen den 11. september 2012, hvor den amerikanske ambassadør Christopher Stevens og tre andre amerikanske regeringsembedsmænd blev myrdet i koldt blod af den al-Qaeda-tilknyttede Ansar al-Sharia terror-organisation. ... ”Obama løj for at mørklægge mordene på fire amerikanske regeringsembedsmænd, og dette gør ham til en de facto medskyldig i disse mord”, erklærede LaRouche.”Præsidenten løj. Han er ikke skikket til at være præsident, og han må omgående stilles for en rigsret.”

Lyndon H. LaRouche: IKKE EN VALGMULIGHED, MEN EN UOPSÆTTELIG NØDVENDIGHED De Fire nye love til USA’s omgående redning!

 KENDSGERNINGERNE:  De forenede Staters, og ligeledes planetens transatlantiske, politisk-økonomiske områders, økonomi befinder sig nu i den umiddelbart forestående livsfare, som udgøres af en generel, fysisk-økonomisk, kædereaktionsagtig sammenbrudskrise af dette område af planeten som helhed. Navnet på denne direkte sammenbrudskrise over alt i disse nævnte områder af planeten er den aktuelt igangværende introduktion af den generelle »Bail-in«-handling under flertallet, eller flere endnu, af dette områdes regeringer: virkningen på disse områder vil være sammenlignelig med det fysisk-økonomiske kollaps af det generelle kollaps efter »Første Verdenskrig« af den tyske Weimarrepubliks økonomi: men denne gang vil virkningen i første omgang ramme alle nationaløkonomierne i det transatlantiske område, snarere end enkelte, mislykkede økonomier i Europa.

LaRouche Youth Movement Basement Project
Kampagneavis #16

Seneste Nyt

tirsdag, juli 29, 2014 - 19:15 Helga Zepp-LaRouche: Provinsguvernør eller suveræn partner i de tysk-amerikanske relationer?
fredag, juli 25, 2014 - 20:15 Nedskydning af MH17 signalerer voksende pres for krig
fredag, juli 25, 2014 - 20:00 BRIKS bevæger sig i retning af LaRouches fire love for økonomisk genopbygning
fredag, juli 25, 2014 - 20:00 Obama, der støtter ekstremister på begge sider i den omsiggribende krig i Mellemøsten, bør afsættes ved en rigsretssag, udtaler LaRouche.
søndag, juli 20, 2014 - 14:15 Fra arkivet: Friedrich Schillers hemmelige viden, inkl. "Kunstnere", af Helga Zepp-LaRouche fra 1980
søndag, juli 20, 2014 - 13:00 BRICS-topmøde skaber ny udviklingsbank. Vil USA nu droppe Obama og vedtage LaRouche’s fire love?
fredag, juli 18, 2014 - 08:15 Radio Schiller 284, den 17. juli 2014
mandag, juli 14, 2014 - 10:15 Radio Schiller 283, den 14. juli 2014
søndag, juli 13, 2014 - 16:30 Schiller Instituttets Ugeavis 29 - 2014
søndag, juli 13, 2014 - 15:30 Helga Zepp-LaRouche: En ny, retfærdig, økonomisk verdensorden opstår omkring den Nye Silkevej!
onsdag, juli 9, 2014 - 12:15 USA, 4. juli 2014: Tilintetgør Det britiske Imperium gennem det mest effektive middel vi har: Stil Obama for en rigsret
tirsdag, juli 8, 2014 - 12:15 Radio Schiller 282, den 8. juli 2014
tirsdag, juli 8, 2014 - 07:30 Video/lyd: Den nye Silkevej: hvordan ideer skaber historie med Leni og Phil Rubinstein fra USA
mandag, juli 7, 2014 - 13:00 Schiller Instituttets Ugeavis 28 - 2014
mandag, juli 7, 2014 - 12:15 Helga Zepp-LaRouche: Gribbefondenes grådighed slår tilbage som en boomerang: Nej, der er en grænse for tyranners magt!
onsdag, juli 2, 2014 - 12:00 Radio Schiller 281, den 2. juli 2014
onsdag, juli 2, 2014 - 11:45 Nyhedsorientering, juli 2014
tirsdag, juli 1, 2014 - 20:15 Schiller Instituttets Ugeavis 27 - 2014
tirsdag, juli 1, 2014 - 19:45 OBS - OBS Kom og hør Phil og Leni Rubinstein fra USA:
tirsdag, juli 1, 2014 - 18:00 Helga Zepp-LaRouche: »Hvad vidste præsidenten, og hvornår vidste han det?« Præsident Obamas Nixon-øjeblik er kommet
tirsdag, juli 1, 2014 - 09:15 Helga Zepp-LaRouche: Indtrængende Appel til de europæiske regeringer: Står I på Argentinas, eller de kriminelle spekulanters side?
mandag, juni 30, 2014 - 14:45 Lyndon H. LaRouche: IKKE EN VALGMULIGHED, MEN EN UOPSÆTTELIG NØDVENDIGHED De Fire nye love til USA’s omgående redning!
søndag, juni 29, 2014 - 15:00 Lyndon LaRouche: Angrebet på Argentina betyder, Det britiske Imperiums Bail-in-politik udspiller sig fuldt ud
lørdag, juni 28, 2014 - 12:30 ECB-chef Mario Draghi truer nu med kvantitativ lempelse i stil med Federal Reserve