http://www.youtube.com/embed/8eo6xdD3w5c?list=UUKQ8JaeBMUPHIuYdAZ-zvaA


Nyhedsorientering, juli 2014

USA’s højesteret nægter at gribe ind over for en domstols kendelser imod Argentina og til gavn for »gribbefonde«, som truer med at forårsage en argentinsk statsbankerot. Verden mobiliseres til støtte for Argentina, og Ruslands og Kinas præsidenter forbereder besøg til landet. Sydamerika og G77 er på vej ind i Kina-Rusland-Indien-alliancen. Afsløringer fra Hillary Clinton i den nye bog Blodfejde afdækker Obama løgne om Benghaziangrebet, som kan føre til Obamas afsættelse. Rusland vil ikke hoppe i krigsfælden, men afstår i stedet fra at bruge militær i Ukraine. ISIS/ISIL’s fremgang i Irak er det forudsigelige resultat af Tony Blairs anti-nationalstats-politik. Vil Obama starte en ny Irakkrig?

Webcast
Schiller Instituttet ved klimatopmødet.

Helga Zepp-LaRouche: En ny, retfærdig, økonomisk verdensorden opstår omkring den Nye Silkevej!

 13. juli 2014 – For tiden finder der en strategisk kursændring sted blandt et stort antal stater, som til trods for de rædsler, der finder sted i Sydvestasien og Ukraine, og til trods for det forestående transatlantiske finanskollaps giver håb om, at menneskehedens nuværende civilisationskrise kan overvindes. Kernen i denne positive forandring er fremkomsten af en ny, økonomisk platform omkring opbygningen af den Nye Silkevej, som Kina har hævet op til at være sin udenrigspolitiske prioritet. Med henvisning til den gamle Silkevej, som for 2000 år siden under Han-dynastiet befordrede udveksling af varer, idéer og kultur og bragte gensidige fordele til alle de involverede folkeslag, har den kinesiske regering sat denne model for verdensomspændende samarbejde i en moderne form på dagsordenen. Og det drejer sig om et åbent koncept; alle stater er velkomne til at deltage og samarbejde.

Helga Zepp-LaRouche: Indtrængende Appel til de europæiske regeringer: Står I på Argentinas, eller de kriminelle spekulanters side?

  1.     juli 2014 - Der udspiller sig for tiden en afgørende magtkamp mellem Argentina og to af de mest berygtede hedgefonde, NML Capital og Aurelius Capital Management, hvis udfald vil bestemme, om menneskeheden styrter i dybet og med stor sandsynlighed bliver udslettet gennem en termonuklear verdenskrig, eller om vi i tide knækker kurven og sætter en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden på dagsordenen.  Hvad drejer det sig om? På den ene side står samvittighedsløse storspekulanter, hvis griske profitjageri er umætteligt, og som er en del af det angloamerikansk dominerede imperium, som forsøger at etablere et verdensimperium.

USA: Lyndon LaRouche: Hillary Clintons Benghazi-afsløringer betyder, Obama omgående må stilles for en rigsret

   24. juni 2014 (LPAC) – Lyndon LaRouche krævede i dag, at Repræsentanternes Hus omgående indleder en rigsretsprocedure imod præsident Barack Obama, baseret på Hillary Clintons førstehåndsberetning af præsidentens løgnagtige mørklægning af terrorangrebet i Benghazi i Libyen den 11. september 2012, hvor den amerikanske ambassadør Christopher Stevens og tre andre amerikanske regeringsembedsmænd blev myrdet i koldt blod af den al-Qaeda-tilknyttede Ansar al-Sharia terror-organisation. ... ”Obama løj for at mørklægge mordene på fire amerikanske regeringsembedsmænd, og dette gør ham til en de facto medskyldig i disse mord”, erklærede LaRouche.”Præsidenten løj. Han er ikke skikket til at være præsident, og han må omgående stilles for en rigsret.”

Lyndon H. LaRouche: IKKE EN VALGMULIGHED, MEN EN UOPSÆTTELIG NØDVENDIGHED De Fire nye love til USA’s omgående redning!

 KENDSGERNINGERNE:  De forenede Staters, og ligeledes planetens transatlantiske, politisk-økonomiske områders, økonomi befinder sig nu i den umiddelbart forestående livsfare, som udgøres af en generel, fysisk-økonomisk, kædereaktionsagtig sammenbrudskrise af dette område af planeten som helhed. Navnet på denne direkte sammenbrudskrise over alt i disse nævnte områder af planeten er den aktuelt igangværende introduktion af den generelle »Bail-in«-handling under flertallet, eller flere endnu, af dette områdes regeringer: virkningen på disse områder vil være sammenlignelig med det fysisk-økonomiske kollaps af det generelle kollaps efter »Første Verdenskrig« af den tyske Weimarrepubliks økonomi: men denne gang vil virkningen i første omgang ramme alle nationaløkonomierne i det transatlantiske område, snarere end enkelte, mislykkede økonomier i Europa.

LaRouche Youth Movement Basement Project
Kampagneavis #16

Seneste Nyt

søndag, juli 20, 2014 - 14:15 Fra arkivet: Friedrich Schillers hemmelige viden, inkl. "Kunstnere", af Helga Zepp-LaRouche fra 1980
søndag, juli 20, 2014 - 13:00 BRICS Topmøde skaber ny udviklingsbank. Vil USA nu droppe Obama og vedtage LaRouche’s fire lov-sætninger?
fredag, juli 18, 2014 - 08:15 Radio Schiller 284, den 17. juli 2014
mandag, juli 14, 2014 - 10:15 Radio Schiller 283, den 14. juli 2014
søndag, juli 13, 2014 - 16:30 Schiller Instituttets Ugeavis 29 - 2014
søndag, juli 13, 2014 - 15:30 Helga Zepp-LaRouche: En ny, retfærdig, økonomisk verdensorden opstår omkring den Nye Silkevej!
onsdag, juli 9, 2014 - 12:15 USA, 4. juli 2014: Tilintetgør Det britiske Imperium gennem det mest effektive middel vi har: Stil Obama for en rigsret
tirsdag, juli 8, 2014 - 12:15 Radio Schiller 282, den 8. juli 2014
tirsdag, juli 8, 2014 - 07:30 Video/lyd: Den nye Silkevej: hvordan ideer skaber historie med Leni og Phil Rubinstein fra USA
mandag, juli 7, 2014 - 13:00 Schiller Instituttets Ugeavis 28 - 2014
mandag, juli 7, 2014 - 12:15 Helga Zepp-LaRouche: Gribbefondenes grådighed slår tilbage som en boomerang: Nej, der er en grænse for tyranners magt!
onsdag, juli 2, 2014 - 12:00 Radio Schiller 281, den 2. juli 2014
onsdag, juli 2, 2014 - 11:45 Nyhedsorientering, juli 2014
tirsdag, juli 1, 2014 - 20:15 Schiller Instituttets Ugeavis 27 - 2014
tirsdag, juli 1, 2014 - 19:45 OBS - OBS Kom og hør Phil og Leni Rubinstein fra USA:
tirsdag, juli 1, 2014 - 18:00 Helga Zepp-LaRouche: »Hvad vidste præsidenten, og hvornår vidste han det?« Præsident Obamas Nixon-øjeblik er kommet
tirsdag, juli 1, 2014 - 09:15 Helga Zepp-LaRouche: Indtrængende Appel til de europæiske regeringer: Står I på Argentinas, eller de kriminelle spekulanters side?
mandag, juni 30, 2014 - 14:45 Lyndon H. LaRouche: IKKE EN VALGMULIGHED, MEN EN UOPSÆTTELIG NØDVENDIGHED De Fire nye love til USA’s omgående redning!
søndag, juni 29, 2014 - 15:00 Lyndon LaRouche: Angrebet på Argentina betyder, Det britiske Imperiums Bail-in-politik udspiller sig fuldt ud
lørdag, juni 28, 2014 - 12:30 ECB-chef Mario Draghi truer nu med kvantitativ lempelse i stil med Federal Reserve
lørdag, juni 28, 2014 - 09:15 Radio Schiller 280, den 26. juni 2014
torsdag, juni 26, 2014 - 19:15 Helga Zepp-Larouche: Om Schillers digt »Nänie«, klassisk kultur og sjælens udødelighed
torsdag, juni 26, 2014 - 10:15 Video: W.A. Mozart: Piano Sonata No. 10 in C Major, K. 330. Schiller Instituttets 30-års Jubilæums-konference 15. juni 2014, New York
onsdag, juni 25, 2014 - 16:15 Helga Zepp-LaRouche: Hovedtale ved Schiller Instituttets 30-års Jubilæums-konference: »Tiden er inde til at skabe en verden uden krig« New York, 15. Juni 2014