Hovedoverskrifter

 

 • Leder 16. april 2015: <br />Hvad der skal til for at bekæmpe Wall Street og fascisme
  Leder 16. april 2015:
  Hvad der skal til for at bekæmpe Wall Street og fascisme

  For to uger siden, med en tørke, der truer med at blive dødbringende, udgav Ben Deniston fra LaRouchePAC Videnskabsteam »Memo til den næste præsident: Nye perspektiver for ferskvandskrisen i det vestlige USA«, der påviser, at vandet til at løse krisen er der, hvis den menneskelige kreativitet mobiliseres til at skaffe det. Titlen på hans artikel gjorde det ligeledes klart, at

  0
 • EIR: MEMO TIL DEN NÆSTE PRÆSIDENT: <br />Et nyt perspektiv for ferskvandskrisen <br />i USA’s vestlige stater
  EIR: MEMO TIL DEN NÆSTE PRÆSIDENT:
  Et nyt perspektiv for ferskvandskrisen
  i USA’s vestlige stater

  De objektive løsninger eksisterer; det er forpligtelsen over for fremtiden, der mangler. Blot i løbet af det seneste årti har Kina demonstreret, at succesfulde handlinger kan gennemføres, alt imens USA i realiteten intet har gjort. Bag ved denne skarpe forskel i manifesterede (eller ikke-manifesterede) handlinger ligger det dybere spørgsmål om den kulturelle erkendelse (eller mangel på samme) af menneskehedens unikke rolle

  0

Næste møde

 

 

Seneste Nyt

Nyheder

Politisk orientering 

med Tom Gillesberg

 Radio Schiller

 

 Seneste publikationer

Nyhedsorientering

 • Nyhedsorientering marts: <br />Tre mænd giver håb om fred
  Nyhedsorientering marts:
  Tre mænd giver håb om fred

  Den 12. marts blev verden forandret. Den tyske udenrigsminister gjorde det over for Washington klart, at en militær løsning på konflikten i Ukraine ikke er en mulighed, da amerikansk våbenhjælp vil føre til storkrig. Den tidligere kansler Helmut Schmidt advarede samtidig i Bild Zeitung om, at man ikke måtte lade situationen i Ukraine eskalere. Krisen skyldes Vestens handlinger, og man

  0
» FLERE

 

Fokus

 

 • Lyndon LaRouche: <br />Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi
  Lyndon LaRouche:
  Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi

  Først i sidste fjerdedel af det 17. århundrede kom der en revolution, da den første, egentlige videnskabelige økonomi blev udviklet som fysisk økonomi, på basis af opdagelser af Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), der også må regnes som grundlæggeren af en stor del af den øvrige, europæiske videnskab.

  0
 • BROCHURE: <br />HVORFOR USA OG EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS
  BROCHURE:
  HVORFOR USA OG EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS

  - En ny, international orden for menneskeheden. Intet betydningsfuldt opnås uden kamp. (Og dette er ganske afgjort en kamp). GÅ MED I KAMPEN!  UDBRED DENNE NYE, VERDENSFORENENDE POLITIK FOR FRED OG FREMGANG FOR ALLE. NU komplet digital version 36 sider. Trykt version 20 sider.  

  0
 • Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen <br />Af Helga Zepp-LaRouche
  Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen
  Af Helga Zepp-LaRouche

  Menneskehedens fremtidige skæbne vil afhænge af, om USA og Europa vil tage imod det tilbud, som præsident Xi Jinping gav præsident Obama, hvor Xi inviterede USA, og andre nationer, til at indgå i et samarbejde om udviklingsprojekter, som Kina og BRIKS-landene promoverer.

  0

 

 Vores 3-Punkts-Program

Vi har løsningen på den økonomiske krise!

 

klik her

 

 Hovedtemaer

 

kategori-knap-gs-kredit
kategori-knap_stopkrig
kategori-knap-renaessance
kategori-knap_verdenslandbroen
kategori-knap_oekonomi-finans
kategori-knap_sociale
kategori-knap_groennekult
kategori-knap_videnskab
kategori-knap_landbrug
kategori-knap_internationalt
kategori-knap_historien
kategori-knap_schiller