Schiller Instituttets Ugeavis 52 – 2014
‘Hvorfor USA må gå med i BRIKS.
En ny, international orden for menneskeheden’