RADIO SCHILLER den 5. oktober 2015: Et nyt lederskab for en ny verdensorden:
Putin inden for strategi, Xi Jinping inden for økonomisk udvikling