POLITISK ORIENTERING 21. januar 2016:
OECD’s William White:
“Det er værre end i 2007”