Lyndon LaRouche:
»Dette er en dødsens alvorlig sag.
Få denne tilsidesættelse af Obamas veto mod JASTA i hus!«
Uddrag af LPAC Fredags-webcast, 23/9 2016

… hvis Obama fører sit veto ud i livet, så bør han omgående afsættes ved en rigsretssag. Dette er i den grad en handling med åbenlyst og vidende forræderi imod ikke alene 11. september-familierne, men imod De forenede Stater som helhed.

»Det er forkasteligt, at én mand kan stå imellem retfærdighed for mordet på 3000 mennesker, og så denne lovs ikrafttræden«. Kristen Brightweiser, 11. september-enke.

Matthew Ogden: God eftermiddag! Det er den 23. sept., 2016.

Jeg er Matthew Ogden, og jeg vil gerne byde jer alle velkommen til en særlig udsendelse her fra LaRouchepac.com her fredag eftermiddag. Vi udsender tidligere end vi plejer; kl. er 4:00 Eastern Time (1:00 Pacific Time), fordi vi befinder os midt i et opgør i Washington, D.C., hvor hvert minut tæller.

Med mig i studiet i dag har jeg Jeff Steinberg fra Executive Intelligence Review; og via video har vi med os Elliot Greenspan, koordinator for LaRouchePAC-aktiviteter i New York City.

Som I alle ved, så befinder vi os netop nu i en nedtælling til »sandhedens time«. Fra og med kl. 1:00-2:00 her i eftermiddag, under Det hvide Hus’ pressebriefing, står det klart, at [præsident] Obama vil nedlægge veto mod JASTA-loven (Senatslov 2040). Vi vil straks skrive telefonnummeret på skærmen, så I kan ringe til Kongressen og komme i kontakt med senatorerne og kongresmedlemmerne (i Repræsentanternes Hus, -red.) fra jeres stat, så I kan være mobiliserede under vores udsendelse. I skal slet ikke udsætte det. Ring. Sørg for, at jeres stemme bliver hørt. Sig til hvert enkelt kongresmedlem, at han/hun skal være stærk i sin forpligtelse over for at gøre Obamas veto ugyldigt. [Capitols omstillingsbord: 202-224-3131]

Trods utroligt pres, trusler, løgne, penge, intimidering fra den saudiske lobby-maskine og fra Det hvide Hus direkte, så står Kongressen, under den sidste optælling på Capitol Hill, stadig til at gøre Loven for Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme (den såkaldte JASTA) ugyldig og levere en særdeles historisk første tilsidesættelse af et veto i hele Obamas præsidentskab. Tidligere på dagen havde New York Times en artikel, »Obama er på kanten til at få en skarp irettesættelse, han længe har undgået – en tilsidesættelse af sit veto«.

Det, som dækningen har tydeliggjort, er, at dette har været en total kamp bag scenen. Jeg vil gerne meget, meget hurtigt læse blot lige indledningen til en NYT-artikel, der udkom onsdag den 21. sept., med overskriften, »Kamp mellem saudier og 11. september-familier eskalerer i Washington«. Jeg synes, det giver et dramatisk overblik over nøjagtigt, hvad det er, der er foregået bag scenen, og i offentlighedens lys, i løbet af blot disse par dage i denne uge. Artiklen starter således:

»Mandag indkaldte en samling lobbyister for Saudi-Arabien, der har brugt mere end $5 million i det forgangne år på at købe indflydelse i Washington, til et krisemøde, for at forsøge at standse en lovgivning, der vil gøre det muligt for familierne til ofre for 11. september-angrebene at sagsøge den saudiske regering for enhver rolle, den måtte have spillet i den forbryderiske plan.

Tirsdag demonstrerede 11. september-familierne, hvis sagsanlæg til mange milliarder dollars varetages af advokater inkl. Jack Quinn, en forhenværende rådgiver til Det hvide Hus, for at lægge pres på præsident Obama om ikke at nedlægge veto mod loven, som han har lovet at gøre.

Onsdag kom disse to magtfulde kræfter, den ene, der operer i skyggerne, og den anden mere åbent, sammen på Capitol Hill til kulminationen af en af de største og mest følelsesladede lobby-stridigheder i hele året. Kampen reflekterer 11. september-familiernes vedvarende dominans i Washington, og den skrumpende indflydelse her af Saudi-Arabien, der engang uhindret promoverede sin dagsorden i Vestfløjen og i korridorerne af Kongressen.«

Jeg mener, at det er meget tydeligt, at der er sket det, at 11. september-familierne – men også andre borgere, inklusive de af jer, der ser med i dag på denne udsendelse – har spillet en central rolle i at bære ved til dette opgør. Dette opgør er, trods $5 mio. i saudiske lobby-penge, blevet næret af aktivismen hos borgere som jer selv. Og derfor er det, at vi beder jer om lige nu, hvis I ikke allerede har ringet jeres repræsentant i Kongressen op, at ringe lige med det samme – 202-224-3121 – for at sige: »Tilsidesæt det veto af JASTA-loven, som Obama truer med.«

Dette kunne ikke være tydeligere end under de demonstrationer, der fandt sted foran Det hvide Hus tirsdag morgen, og foran USA’s Senat senere på dagen, med medlemmerne af 11. september-familierne og andre. Vi har nogle videoklip fra pressekonferencen, der fandt sted på Senats-siden af Capitol tirsdag eftermiddag, hvor Terry Strada, Kaitlin Strada og Alison Crowther – alle tre medlemmer af 11. september-familierne – og ligeledes senator [Richard] Blumenthal totalt smadrede og pillede ned de løgne, der kom ud af Obama-administrationen og den saudiske lobby-maskine.

Men, før vi kommer til det, vil jeg bede Jeff Steinberg om, ganske kort, at fortælle os, hvad LaRouches marchordrer for dette øjeblik er, stedt over for Obamas forestående trussel om et veto af JASTA-loven. Dernæst vil vi afspille klippet fra pressekonferencen. Jeg vil give ordet til Jeff til en sammenfatning af hr. LaRouches kommentarer tidligere på dagen:

Jeff Steinberg: Det er temmelig lige ud ad landevejen. Han sagde simpelt hen, at, hvis Obama fører sit veto ud i livet, så bør han omgående afsættes ved en rigsretssag. Dette er i den grad en handling med åbenlyst og vidende forræderi imod ikke alene 11. september-familierne, men imod De forenede Stater som helhed.

En af nyhedshistorierne i dag sagde, at, hvis Obama fører dette veto ud i livet, så tager han, atter engang, terroristernes side imod USA’s interesser.

I Forordet til USA’s Forfatning er ét af præsidentens fremmeste ansvar, at forsvare De forenede Staters nationale sikkerhed: »at sikre det fælles forsvar«, og at »fremme det almene vel«, og hvis præsident Obama ikke kan se, hvorfor det er i alle amerikaneres og alle menneskers overhængende interesse, i hele verden, som rent faktisk ønsker at nedkæmpe denne terroristsvøbe, der udgår fra saudisk wahhabisme og fra den saudiske kongefamilie, ja, så må de hellere tænke over, hvad implikationerne af dette er.

Så hr. LaRouches »marchordrer« er ganske enkle: Få denne tilsidesættelse af Obamas veto i hus. Mobilisér jeres senator; mobilisér jeres repræsentant i Kongressen. Men oven i dette bør enhver, der ikke er sikker på, hvad implikationerne af et Obama-veto er, tænke længe og hårdt, og bør gå med i det kor, der omgående må kræve hans afsættelse fra embedet gennem en rigsretssag. Dette er en dødsens alvorlig sag, og dette er det skridt, der må tages.

Hele webcastet, inkl. engelsk udskrift, kan ses her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=14887   

       
»Det er forkasteligt, at én mand kan stå imellem retfærdighed for
mordet på 3000 mennesker, og så denne lovs ikrafttræden«.
Kristen Brightweiser, 11. september-enke.
LaRouchePAC Internationale Fredags-webcast, 23. sept. 2016.

Som I alle ved, så befinder vi os netop nu i en nedtælling til »sandhedens time«. Fra og med kl. 1:00-2:00 her i eftermiddag, under Det hvide Hus’ pressebriefing, står det klart, at [præsident] Obama vil nedlægge veto mod JASTA-loven (Senatslov 2040). Vi vil straks skrive telefonnummeret på skærmen, så I kan ringe til Kongressen og komme i kontakt med senatorerne og kongresmedlemmerne (i Repræsentanternes Hus, -red.) fra jeres stat, så I kan være mobiliserede under vores udsendelse. I skal slet ikke udsætte det. Ring. Sørg for, at jeres stemme bliver hørt. Sig til hvert enkelt kongresmedlem, at han/hun skal være stærk i sin forpligtelse over for at gøre Obamas veto ugyldigt. [Capitols omstillingsbord: 202-224-3131]

 Et længere, dansk uddrag vil blive udlagt på hjemmesiden senere i dag.

Engelsk udskrift:

"IT IS REPREHENSIBLE THAT ONE MAN IS STANDING BETWEEN JUSTICE FOR
THE MURDER OF 3000 PEOPLE AND THIS LEGISLATION BECOMING LAW."  —
Kristen Brightweiser, 9/11 widow

LaRouche PAC International Webcast Sept. 23, 2016

        MATTHEW OGDEN: Good afternoon! It's September 23rd, 2016. My
name is Matthew Ogden, and I would like to welcome all of you to
a special broadcast here from LaRouchepac.com on Friday
{afternoon}. We are broadcasting {early} our regularly scheduled
webcast this week at 4:00 Eastern Time (1:00 pm Pacific Time)
because we are in the midst of a showdown in Washington, D.C.,
where every minute counts.
        I'm joined in the studio by Jeff Steinberg, from {Executive
Intelligence Review}; and we're joined via video by Elliot
Greenspan, coordinator for LaRouche PAC activities in New York
City.
        As all of you know, we're in the countdown to the "moment of
truth" right now. As of 1:00-2:00 this afternoon, during the
White House press briefing, it remains clear that [President]
Obama is committed to vetoing the JASTA Bill (Senate Bill 2040).
We're going to put, right now, the phone number on the screen for
you to call in to Congress in order to contact the Senators and
Representatives from your State, in order for you to be mobilized
{during the show}. Don't even delay. Call in. Make sure that your
voice is heard. Tell every single Member of Congress to remain
strong in their commitment to override Obama's veto. [Capitol
Switchboard: 202-224-3131]
        This Justice Against Sponsors of Terrorism Act (or JASTA,
so-called), despite {unbelievable} pressure, threats, lies,
money, intimidation coming from the Saudi lobbying machine and
from the White House directly, at last reading on Capitol Hill,
Congress is still set to override this veto, delivering a very
historic first veto override of Obama's entire Presidency.
There's a {New York Times} article just earlier today, "Obama is
on the cusp of a rebuke he has long avoided — a veto override."
        What's become clear from the coverage, is that this has been
an all-out battle behind the scenes. Very, very quickly I'd like
to read just the beginning of a {New York Times} that came out on
Wednesday, September 21st, which was headlined "Fight Between
Saudis and 9/11 Families Escalates in Washington." I think this
gives a dramatic overview of exactly what has gone down behind
the scenes, and in public view, during the course of just the few
days that have occurred this week. It reads, in the beginning:

        "On Monday, a constellation of lobbyists for Saudi Arabia,
which has spent more than $5 million this past year to buy
influence in Washington, called a crisis meeting to try to stop
legislation allowing the families of victims of the Sept. 11
attacks to sue the Saudi government for any role in the plot.
        "On Tuesday, the 9/11 families, represented in their
multibillion-dollar lawsuits by lawyers including Jack Quinn, a
former White House counsel with deep relationships in Washington,
demonstrated outside the White House to pressure President Obama
not to veto the legislation, as he has vowed to do.
        "On Wednesday, these two powerful forces, one operating in
the shadows and the other more in the open, converged on Capitol
Hill in the culmination of one of the biggest and most emotional
lobbying fights of the year. The battle is a reflection of the
enduring dominance in Washington of the 9/11 families and the
diminishing clout here of Saudi Arabia, which once advanced its
agenda unencumbered in the West Wing and corridors of Congress."
        Now, I think it's very clear that what has happened, is the
central role that the 9/11 families — but also other citizens,
including those of you who are watching this broadcast here today
— have played in fueling this showdown. This showdown has been
fueled, despite $5 million in Saudi lobbying money, by the
activism of citizens like you. And that's why we're asking you,
{right now}, if you haven't called in to your Congressmen, to
call right now — 202-224-3121 — to say "Override Obama's
threatened veto of JASTA."
        This couldn't have been made more clear than during the
rallies that occurred in front of the White House on Tuesday
morning, and later in the day in front of the United States
Senate, by members of the 9/11 families and others. We do have
some clips from the press conference that occurred on the
Senate side of the Capitol on Tuesday afternoon, where Terry
Strada, Kaitlyn Strada, Alison Crowther — all three members of
the 9/11 families — and also Sen. [Richard] Blumenthal
absolutely demolished and debunked the lies that were coming out
of the Obama Administration and the Saudi lobbying machine.
        But before we get to that, I'd like to just very briefly ask
Jeff Steinberg to say, in brief, what Mr. LaRouche's marching
orders for this moment were, in the face of Obama's upcoming
threatened veto of the JASTA Bill. And then we will play this
press conference clip. So, Jeff, I'm going to let you just
summarize what Mr. LaRouche's comments were today.

        JEFF STEINBERG: It's pretty straight forward. He just simply
said that if Obama goes ahead with this veto, then he should be
immediately impeached. This is such an act of overt and witting
treason against not just the 9/11 families, but against the
United States as a whole.
        One of the news accounts today said that if Obama goes ahead
with his veto, then once again he's siding with the terrorists,
against the interests of the United States.
        In the Preamble to the U.S. Constitution, one of the first
responsibilities of the President is to defend the national
security of the United States: to "provide for the common
defense, and to "promote the general Welfare," and if President
Obama cannot see why it is in the urgent interests of all
Americans, and of anyone around the world, who wants to actually
fight against this terrorist scourge emanating from Saudi
Wahhabism and from the Saudi Royal Family, then they basically
better think about what the implications of this are.
        So, Mr. LaRouche's "marching orders" are very simple: Get
the veto override. Mobilize your Senator, mobilize your
Representative. But, on top of that, anyone who is unclear about
the strategic implications of an Obama veto, should think long
and hard and should join in the chorus that must immediately
demand his impeachment from office. This is a dead serious
matter, and that's the step that must be taken.

        OGDEN: Great! We're going to elaborate a little bit more on
the context of that a little bit later. Also, with the
developments that are occurring internationally. But right now, I
want to play a very short excerpt from the speeches of Terry
Strada, Kaitlyn Strada, Alison Crowther, and Sen. Blumenthal,
where they debunk every single media propaganda line that you're
going to hear coming from the White House and the Saudi lobbying
machine on the subject of the JASTA Bill. So, here's that
excerpt:

        TERRY STRADA: In our quest for the truth, accountability,
and justice for the murder of my husband and the thousands of
other innocent souls lost and injured, my colleagues and I have
worked tirelessly with Congress for over four years advocating
for the 9/11 families in support of the Justice Against Sponsors
of Terrorism Act (JASTA).
        I am frustrated, angry, and tired of the mis-truths being
carelessly spewed about this legislation, and I am here today to
set the record straight. The President's rationales to veto JASTA
hold no weight. They are 100% wrong. The issues the White House
and [unclear: 0:08:35.4] are raising now, concerns of reciprocal
laws or lawsuits, have all been considered, repeatedly, and
addressed.
        This issue about the possibility of threats of reciprocal
laws and lawsuits is a kneejerk reaction, raised by all novices
looking at the Bill, until they actually read the text and
consider the policies. Then, only those who would favor Saudi
interests seem to cling to the mis-truths. Those who favor sound,
anti-terror-financing policies, support JASTA.
        The most recent statement from the White House Press
Secretary, Josh Earnest, last Monday, when he told the White
House press corps that there were concerns about judges all over
the country designating terror organizations for U.S. sanctions,
is nonsensical. No judge overseeing a civil jury trial for
injuries would ever be imposing U.S. sanctions. That is simply
outlandish.
        To be crystal clear: JASTA does not and cannot have anything
to do with suing our diplomats. That issue is controlled by
something entirely different from JASTA — the Vienna Convention
on Diplomatic Relations. And, if {I} know it, I suspect the White
House knows this, too.
        Very importantly, JASTA has nothing to do with whether a
private citizen, or even a private company, can be sued for
alleged wrong-doing. JASTA deals with immunity of foreign States.
So, the White House's press comments that enacting JASTA will
threaten suits against the U.S. — which Mr. Earnest emphasized
as a risk of JASTA — are categorically untrue. I am sure the
White House knows that, too.
        And most importantly, our military is not at risk for being
sued if JASTA is enacted. The narrow text of JASTA, like our
legal history, specifically distinguishes between acts of war and
acts of terrorism. The text of the Bill, for anyone who cares to
read it — and it is surprisingly short — specifically excludes
acts of war. I'm sure the White House knows that, too.
        No one who seriously opposes terrorism disagrees with a bill
that at its core, accuses no one. All JASTA does, is simply ask
those accused of sponsoring terrorist attacks on U.S. soil, to
answer on the merits and to stand account for those accusations.
        For us, the 9/11 families and survivors, all we're asking
for is an opportunity to have our case heard in a courtroom.
Denying us justice is un-American. In our case, the existing and
still growing mountain of evidence against the Kingdom of Saudi
Arabia, demands that they address those accusations, if for
nothing else, to normalize our relations with a nation that
claims to be our ally.
        I would suggest, that if the Kingdom had no part in the
horrific attacks of 9/11, they should welcome the opportunity to
address the allegations head-on, and fix our relationship.
Instead, they have hired dozens of highly-paid lobbyists, who
roam the halls of Congress, intimidating our Members of Congress,
and trying to strong-arm our legislative process. This, too, is
un-American.
        We, the 9/11 community, have suffered far too long at the
hands of far too many that would prevent us from seeking
accountability before a jury of our peers. Neither the President,
nor Congress, nor the lobbyists for foreign kingdoms should be
permitted to make us wait another day to pass JASTA.

        SEN. RICHARD BLUMENTHAL: The basic objective here is to hold
accountable wrong-doers and law-breakers and evil-doers. Because
that is the rule of law. Behind that over-arching, seemingly
abstract ideal, is a loop-hole in the law. And it's a modest
loop-hole. The loop-hole is that a foreign actor or agent can
commit an atrocity in this country, but be immune from any kind
of legal accountability if the aiding and abetting is done
outside our boundaries. That's basically what may well be shown
in a court of law about the Saudi agents or operatives who aided
and abetted the 9/11 terrorists. There's a basic principle here.
If a foreign agent or actor gives a bag of money or a ton of
explosives to someone who then does harm in our country, and it
happens outside the country, there still should be legal
accountability. That's a loop-hole that Congress never intended.
        Take an analogy: If another country launched a missile from
[within] its borders, from its soil, that blew up an American
citizen, nobody would say, "Well, that's okay, because they did
it within their own borders." And the same principle applies
here. A foreign government that aids and abets an act of terror
that does harm in our country, should be held accountable, even
if those actions occurred outside our borders.
        I want to deal with the reasons given to oppose this
measure. And I want to say, with great respect to the President
of the United States, that he has a different perspective. He
conducts our nation's diplomacy. I respect him and his office and
his reasons for opposing this measure. But I disagree. Strongly,
and powerfully, with those reasons.
        If the Saudi Government is innocent, it has nothing to fear
from a day in court. If it is culpable, it should be held
accountable. And there is mounting evidence, revealed in the 28
pages, kept secret for so long, about potential Saudi complicity.
        So, I'm urging the President, as I did in a letter with my
colleague Sen. [Chuck] Schumer about ten days ago, to sign this
measure, and I believe that there are now, and there will be,
well more than the necessary votes to override this veto. It was
unanimously passed, and I believe it will be overwhelmingly
approved again, if need be.

        KAITLYN STRADA: After hearing our cries for justice, our US
Senate and House of Representatives unanimously passed
legislation called the Justice Against Sponsors of Terrorism Act
— JASTA. This bill would give me and thousands of other children
who lost their parents on 9/11, the opportunity to see some
degree of accountability. JASTA does not determine whether the
accused foreign state is actually responsible; the accused just
wouldn't get a free pass on accountability. Under existing law, a
foreign state alleged to be responsible for a car wreck has no
free pass and must face the music; the same should be for
terrorist attacks that kill or cause injury to Americans on US
soil. It is the right thing.
        So, I am imploring Congress to override the President's
impending veto, and help my family and all the 9/11 families and
survivors seek the justice we deserve. Fifteen years is far too
long for us to have to wait already. The veto should be
overridden at [the] first opportunity, and we should not be
forced to wait a day longer. Please show that you, our elected
officials, stand on {our} side; that of the American citizens. Do
not yield to the pressure of powerful foreign influences looking
to escape accountability. It's past time to enact JASTA.

        ALISON CROWTHER: I've come here today along with many other
9/11 families and victims in support of the Justice Against
Sponsors of Terrorism Act. The purpose of this act is to hold
accountable individuals in nations that fund terrorist activities
in our country. JASTA, if passed, will open pathways to choke off
foreign sources of funding and bankrupt terrorism. We first and
foremost exhort President Obama to approve JASTA. We are engaged
in an insidious war of hearts and minds; an epic battle for the
soul of humanity. To quote President Franklin Delano Roosevelt,
"The only thing we have to fear, is fear itself." If we allow
fear of potential consequences to rule over right action, the bad
guys will win. JASTA is a weapon in our nonviolent arsenal to
fight against those who would intentionally target and perpetrate
heinous crimes against innocent men, women, children, and the
unborn. If President Obama decides to veto JASTA, we trust that
the Senate and House, who represent the will of the 9/11 families
and the citizens of our great country, will stand by their
unanimous convictions and override a Presidential veto of JASTA
without delay. Thank you very much.

        OGDEN: Now while you were watching that video, we received a
breaking news announcement; and I'm going to let Jeff announce to
you what has just developed.

        STEINBERG: At 4:27 this afternoon, President Obama signed
the veto of JASTA. Which now means that the onus is on all of you
and on the members of the US Senate and then the US House of
Representatives to deliver a unanimous rebuke to a President who
puts his future business dealings with Saudi Arabia and his
commitment to cover up the crimes of 9/11, ahead of the interests
of the American people. This is a shameful moment for the
institution of the Presidency; and I hope all of you will take
that absolutely seriously and do your part as citizens. As Mr.
LaRouche said, "This is an unconscionable act by President Obama
that deserves his immediate impeachment. But first and foremost,
he's got to be delivered a brutal message by the Congress, by the
Senate; but first by you, the American people that this is
thoroughly unacceptable. He will go down in infamy for this
hideous act on his part."
        I just want to amplify a little bit what the stakes are in
this fight. We all know that 2,997 people perished on 9/11; but
the death and destruction from that event continues to this day.
I want to read you a news item that I wrote earlier this
afternoon, just before coming to the studio; and I think you'll
understand why this is an appropriate thing to be reading to you
right now.
        "On the weekend of the 15th anniversary of the September 11,
2001 attacks earlier this month, {Newsweek} magazine published an
extensive report on the tens of thousands of New Yorkers and
other first responders who are suffering severe medical
conditions as the result of their heroics following the 9/11
attacks. The {Newsweek} story was graphically headlined, '9/11's
Second Wave; Cancer and Other Diseases Linked to the 2001 Attacks
Are Surging'. While much of the article was devoted to
heartbreaking case studies of the first responders who are now
either dead or are suffering serious illnesses as the result of
their efforts, the statistics provided in the article are
harrowing, and reveal the extent to which the consequences of the
9/11 attacks continue to take lives."
        This is a quote from {Newsweek}: "|'Doctors with the World
Trade Center Health Program, which the Federal government created
in the aftermath of the attacks, have linked nearly 70 types of
cancer to Ground Zero. Many people have fallen victim to cancers
their doctors are rare, aggressive, and particularly hard to
treat.' More than 411 emergency rescue workers died in the
immediate aftermath of the 9/11 attack on the World Trade Center;
and that number has reached 1064 as of July 2016, according to
data that {Newsweek} obtained from the Centers for Disease
Control and Prevention and OSHA. But the full account is
staggering: 'As many as 400,000 people are estimated to be
affected by diseases such as cancers and mental illnesses linked
to September 11th.' 400,000. That figure includes those who lived
and worked within a mile and a half of Ground Zero in Manhattan
and Brooklyn. The vast majority of whom still don't know they're
at risk. Mark Farfel, director of the World Trade Center Health
Registry, which tracks the health of more than 71,000 rescue
workers and survivors, says 'Many people don't connect the
symptoms they have today to September 11th.'
        "Dr. Michael Crane, director of a clinic at Mount Sinai
Hospital which treats 22,000 rescue and recovery workers from
9/11, told {Newsweek} that of the 75,000 people enrolled in the
World Trade Center's Health Program, 5,441 have been diagnosed
with 9/11 cancers. {Newsweek} reported that 'Today, 15 years
after the attacks, doctors are starting to understand why people
are still dying. When the towers came down, they say, they
released a massive plume of carcinogens; turning lower Manhattan
into a cesspool of cancer and deadly disease.'
        "A National Resources Defense Council report issued soon
after the 9/11 attacks estimated that the North Tower alone
released 400 tons of asbestos into the atmosphere, along with
lead, mercury, volatile organic compounds, and deadly poisons.
Among New York City firefighters, the cancer rate after 9/11
increased by between 19% and 30% over pre-9/11 rates. The
Environmental Protection Agency, however, issued a report one
week after the 9/11 attacks, declaring that the air within a
16-acre area around Ground Zero was safe to breathe. An EPA
Inspector General's report in 2003 found that there was no basis
for EPA Administrator Christine Todd Whitman making that
statement. The IG report concluded, 'The White House Council on
Environmental Quality influenced, through the collaborative
process, the information that the EPA communicated to the public
through its early press releases when it convinced the EPA to add
reassuring statements and delete cautionary ones.' So far, at
least 1140 people who lived and worked in the immediate vicinity
of Ground Zero, have died from diseases brought on by the attack;
and that number is incomplete. An unknown number of first
responders and those who were in the immediate area of Ground
Zero, are suffering from mental illnesses similar to the PTSD
suffered by returning Iraq and Afghan war veterans."
        So, the body count is continuing, and therefore, the
magnitude of the President's crime in failing to sign JASTA into
law, is that much greater.

        OGDEN: Now, we had a memorial series of concerts that was
sponsored by the Foundation for the Revival of Classical Culture,
and members of the Schiller Institute chorus participated in
these two weeks ago. This was the context in which Terry Strada
made some very prescient remarks in the prelude to the Monday
concert that occurred in Morristown, New Jersey; at which she
said Obama is nothing but a spokesman for the Saudi regime. And
despite overwhelming pressure from the entire Congress, from the
American people, Obama and a lot of the other members of the
Saudi lobbying machine have acted on orders from Riyadh and from
London to shut down the JASTA bill. The threats have been
immense. The kinds of blackmail and intimidation — including the
European Union entering this discussion and saying that this
would be a systemic crisis; the European Union said, "harm to the
international order, if the JASTA bill were to take effect."
        So, as you can see, the activities of the LaRouche Movement
in collaboration with the 9/11 Families and other citizen
activists have really, really changed the course of history and
have put the entire Obama-Saudi-London establishment on the
rails.

        STEINBERG: I want to say something about this EU issue,
because people may remember that President Obama was in London
prior to the Brexit vote that took place in June, and intervened
into the internal political affairs of Britain; by basically
threatening that if Brexit passed, then Britain's role as a
critical ally of the United States within the European Union
would be diminished. It was considered to be a crass and really
impolitic intervention. The idea that the White House clearly
solicited this comment from the European Union, I hope will have
a backlash effect on legislators and all of you out there, and
that the message will be that this kind of foreign interference
is a slap at the sovereignty of the United States and it should
assure that the overwhelming vote of both Houses of Congress goes
to overriding President Obama's shameful veto.
        Yesterday, at hearings on Capitol Hill, Defense Secretary
Ash Carter and Chairman of the Joint Chiefs Gen. Joseph Dunford
lied through their teeth shamelessly; and claimed that the
passage of JASTA would jeopardize the security of American
soldiers overseas. As you heard from Senator Blumenthal, these
arguments are preposterous; they're the height of sophistry, and
they reflect the actual morality of this administration. This is
disgusting.

        OGDEN: I'm going to hand it over to Elliott right now in New
York City. The activity on the ground is intense, both in terms
of forcing an override on this JASTA veto; but also activity on
ushering in a New Paradigm, a new international economic order,
which is now on the table for discussion at the United Nations
General Assembly meeting. So, I'm going to let Elliott say a
little more about the situation there.

        ELLIOTT GREENSPAN: Thank you, Matt. Let me begin by picking
up on what you indicated. Four concerts — this is now two weeks
ago — four concerts; a living memorial to the 3000 who perished
on 9/11, to the first responders, to the survivors, to the
families, to the millions of victims in regime-change wars caused
by the Bush and Obama administrations. A living memorial. We had
upwards of 3000 New Yorkers at these concerts; we had reached at
least 100,000, probably hundreds of thousands of New Yorkers in
the run-up to this, for the purpose of focussing the city, the
metropolitan area, the nation, on 9/11; on the implication of the
declassification of the 28 pages, on the potential of a
breakthrough with JASTA. So, this goes back a couple of weeks.
Then, we come to the UN General Assembly.
        Among other events at the General Assembly, is the
intervention by the Saudi government spokesman [inaud; 30:49]
before the General Assembly — that is, before the world —
saying that JASTA was an affront to the sovereignty of Saudi
Arabia. At the same time, you have the {Wall Street Journal} in
New York editorializing against JASTA; you have the {New York
Post} with a Congressional op-ed supporting JASTA; you have two
{New York Times} major articles in the last two days. This is
super-charged. In that context, we released — twice this week —
the {Hamiltonian} editions 5 and 6 of the LaRouche newspaper
{Hamiltonian}; which people can see on this website. Which had
headlines "Traitor Obama Stalls on JASTA; Impeachment Is Nigh",
and "Obama's Doomsday: First JASTA; Next Glass-Steagall". Insofar
as Obama has perpetuated the Bush-Cheney policy, the
British-Saudi policy of regime-change war, of international
terrorism, we took the gloves off in Manhattan over these last
days, targetting Obama. We had banners at our rallies throughout
especially the East Side near the UN, midtown, Upper West Side:
"LaRouche: Cameron Is Out; Make Obama Next!"; "Good-bye Cameron:
Take the Pig with You", which had a picture of a pig with Obama's
face on the pig; "Duterte Was Right! Obama is a Son-of-a-B****";
"Obama's Legacy — 5 Wars, 60 Million Refugees"; "Obama Backs
ISIS in Syria"; and it goes on like this. That is, we hammered
away at this.
        Let me, however, locate this in the broader context of the
UN General Assembly. You have a revolution to finish off the
British Empire on the 4th and 5th of September at the Hangzhou
summit of the Group of 20; led by the Chinese under the direction
of President Xi Jinping. You have the creation of a new financial
architecture, of an international governance agency — the G20 —
which is committed to a new economic order; the New Silk Road, a
World Land-Bridge, which ideas were put forward in 1975 by Lyndon
LaRouche. And brought by LaRouche's allies, in particular
Ambassador Fred Wills, to the United Nations General Assembly for
the first time 40 years ago this week. Without going through this
history, those ideas, which we've organized for day by day over
40 years, have now created such a new economic foundation based
on scientific and technological progress, great projects of
infrastructure. This occurs at a moment when Deutsche Bank, the
Italian banks, the London and Wall Street banks are facing their
demise; far beyond the 2008 explosion.
        In that context, you have the creation of this new system.
The Chinese government, under Premier Li Qeqiang, over the last
several days, has brought the breakthrough, the commitment of the
Group of 20 summit to the United Nations General Assembly. What
he has done, is to address on the sidelines of the General
Assembly, 16 international organizations; and he put forward the
conception of the UN Sustainable Development 2030 Agenda, which
is a commitment adopted a year ago by the UN General Assembly to
eliminate poverty by the year 2030. Except much of the
trans-Atlantic leadership, the Obama leadership, much of the
Western European leadership, the London-Wall Street oligarchy
posed sustainable development in terms of an orientation toward
global genocide. What the Chinese have done, is to emphasize the
development part of sustainable development; and they've enlisted
the United Nations Development Program in a first Memorandum of
Understanding between the UNDP and the Chinese government that
there is a transformation building as a result of the leadership
of President Xi with President Putin, with the BRICS nations as a
unit, which has taken the several summits — the G20 of early
September — into the General Assembly and from here into the
BRICS summit in mid-October in India. You have the unfolding of
this new economic potential for humanity. The Chinese have
standing on the matter. As President Xi put it at Hangzhou, they
have eliminated for 700 million Chinese; they will eliminate
poverty for 57 million more by 2020. They're spreading this
through the New Silk Road already to at least 70 nations, and
soon 100.
        The great question is, what is the United States doing in
response? What is Western Europe doing? In a discussion with Mr.
and Mrs. LaRouche this morning, Mrs. LaRouche emphasized that
China is the stellar nation fighting for this perspective; but
you do not have any such thing coming from the US or from Western
Europe yet, and therefore, the treason of Obama. Obama, who
beyond aiding and abetting ISIS, al-Qaeda, al-Nusra,
international terrorism — the irony at the UN this week of Obama
convening a summit on the refugee crisis; well, Obama created the
refugee crisis. What we have created with an international
alliance under President Putin's leadership, and an international
development orientation into Syria and Iraq and the entire
region, is that we've created the solution to the refugee crisis.
        So, finally in this regard, in our work on the streets of
Manhattan this week, you had a super-charged environment. You had
a battleground there. There was, for example, a demonstration
heavily funded by George Soros and the neo-cons attacking the
Presidency of Rouhani of Iran; about 500 demonstrators attacking
Rouhani. Joe Lieberman becomes the spokesman of that
demonstration; and Joe Lieberman announces that it's Iran that is
responsible — he says — for the mass murder of Syrians. Daniel
Burke, LaRouche PAC leading organizer in the city, happens upon
this demonstration; and he yells out, "Lieberman, you're lying!
Obama, the Saudis are responsible for the mass murder in Syria."
And there's a short dialogue and Lieberman at some point seems to
agree with Daniel Burke. Then there was a demonstration organized
by the Syrian-American Forum, large numbers of Syrian-Americans
and others there, and Lynne Speed — leading LaRouche organizer
in New York — takes the microphone and she outlines what we have
done to create the potential for this transformation in Syria.
One of the Syrians there said, "What about Senator Richard
Black?" And Lynne said, "Yes, he just spoke at a Schiller
Institute conference which was addressed by Jeff Steinberg, by
Helga LaRouche, by Ambassador Jafari of Syria." And Lynne
develops the potential to end this regime-change policy by virtue
of the G20 agenda, of the Chinese and Russian agenda. To crush
terrorism militarily, and to develop, to reconstruct that region.
        Daniel was interviewed at the same time by ABC Television in
New York, who said, "Well, President Obama is giving his final UN
address. What do you anticipate?" And Daniel said, "It's going to
be treason; it's going to be a disaster. Obama has created the
refugee crisis," and he spelled out the alternative policy which
is what we now have on the table.
        Let me conclude this way. A few hours ago, in our midtown
New York organizing with the new {Hamiltonian} — and I should
emphasize that the lead report in the {Hamiltonian}, the banner
headline is "Appeal to the UN General Assembly: A New Paradigm
for the Common Aims of Mankind". Helga LaRouche penned this
appeal explicitly to build upon the G20 breakthrough; the G20
revolution. And the challenge that she posed to the governments
of the world, many of whom are receiving this {Hamiltonian};
we've gotten out about 4000 {Hamiltonian}s in several days. We
will intensify this over the weekend and into next week, with
that LaRouche PAC – Schiller Institute appeal. The idea is the
challenge to the governments of the world to join China and
Russia and India and the BRICS; to join LaRouche under LaRouche's
leadership. What happened this morning as we were distributing
this and organizing, a Chinese businessman came to our table, and
he said, "If the US and China work together, we can solve all the
problems of the world. Drugs; terrorism; war. But the US doesn't
want to do it. India and China are doing things; in the US, it's
just talk and fighting. If you want to be rich, build a road. It
makes everyone richer. If more Americans were like you," he said
to our organizers, "we could solve all problems." I think that's
a useful microcosm. The LaRouche Movement, the new Presidency,
which LaRouche is creating, centered in New York with the
{Hamiltonian}; working with China with the BRICS countries.
That's my report.

        OGDEN: Thank you very much Elliott. As can be made no more
clear, the lever of history is in our hands in terms of every
single element. I think if you're inspired by that kind of
intensity of organizing, as many members of the LaRouche PAC New
York City chapter, activists with the New York City were engaged
in on Tuesday; they took the bus down to Washington DC to be
involved in these JASTA rallies. That made a huge difference in
the White House rally and the Senate rally. These are people who
have the physical means to do that. You, right now, can pick up
the telephone and call Congress. We still have a few more minutes
on the East Coast before Congress leaves for the weekend. Call
them now! That's why we're recording at this early time; we're
going to display again the phone number on the screen. This is
the Capitol switchboard; you can call both of your Senators, and
you can call your House of Representatives member, and tell them
now is the time to override Obama's veto.
        Jeff, I know you want to follow up on that report from
Elliott. I think some of these developments over the weekend also
in terms of the situation in Syria on the ground, underscore even
more how critically important it is right now that Obama is
receiving this sort of rebuke from inside Washington DC.

        STEINBERG: I want to say two things. Number one, I think for
those citizens out there who've not engaged in this kind of level
of political mobilization, let me be very clear. If you walk into
any office on Capitol Hill, the first thing you encounter are
several young people, usually they're new employees — fresh out
of college — sometimes they're even interns. They're there
taking phone calls. And they are instructed by every member of
Congress, to take detailed notes on every constituent call that
comes in there. Those members of Congress — and of course, we're
two months away from elections in which every member of the House
and one-third of the Senate are up for re-election. They want to
know what issues are on their constituents' minds. When Congress
was considering whether to give President Obama the authority to
bomb Syria back in September of 2013, the switchboards were
ringing off the hook on Capitol Hill. Every office received
massive numbers of phone calls, emails, letters; and they were
running 100 to 1 against any kind of new wars in the Middle East
involving the United States. So, you do make a difference.
        I think the other thing that needs to be remembered in the
context of what Elliott just reported, is that one of the things
that is going on, on both sides of the Atlantic, is that the
entire financial system is crumbling at an accelerating rate. If
anything, we are also at a moment where not only is it necessary
to pass JASTA and to get this treacherous President out of office
— not wait 'til January, not wait 'til the November elections —
but now! After what he's just done, it should be clear as day.
But the other thing that's got to be done immediately, is
Congress must take up the Glass-Steagall Act. There are bills in
both Houses of Congress to reinstate Glass-Steagall; which means
breaking up the too-big-to-fail banks.
        Now, the FDIC, the Federal Deposit Insurance Corporation
which insures your deposits in the Federal commercial banks
across the United States, has issued a report in the last few
days in which they reported in great detail and with great alarm,
that the major banks of Europe and the United States have once
again built up such a mountain of leveraged debt that they could
blow at any moment. The bank that stands out above all others is
Deutsche Bank, which is notionally a German bank but really is
headquartered in London and is the largest bank in the world in
terms of derivatives exposure. But Societe Generale of France,
Credit Suisse, the Union Bank of Switzerland, Goldman-Sachs, and
a number of the other major European banks — Banco Santander of
Spain; the leverage that these banks have built up criminally, is
worse than where things stood at the time that Lehman Brothers
blew out. The leverage of debt to reserves of Deutsche Bank is
over 37 to 1; and all the other banks that we're talking about
here have leverage ratios of 25 to 1, 30 to 1. So, this whole
system is about to blow; and once again, the Obama
administration, in the same way it's opposed to JASTA, is opposed
to reinstating Glass-Steagall. Congress has to really stand up;
and you've got to be the spine that pushes that issue forward. As
well as what we've been talking about in the first part of this
show; about the urgency of a veto override of JASTA and moves to
bring this President down all together.

        OGDEN: I could foresee Glass-Steagall being the second veto
override of Obama's administration.

        STEINBERG: Right; exactly. And it's got to happen in
September; we can't wait 'til after November for this, it's too
risky.

        OGDEN: Absolutely. I want to leave you with a quote from
Kristen Brightweiser, who's one of the widows of 9/11; her
husband was killed in the 9/11 attacks. She said — and I think
this is right to the point: "It is reprehensible that one man is
standing between justice for the murder of 3000 people and this
legislation becoming law. The President and the Congress should
be listening to American citizens, not a bunch of lobbyists who
represent a foreign nation."
        So, I think it couldn't be more clear at this point that
this is the most dramatic development of recent history. The
degree to which the Obama administration has been forced to put
itself out there, to show its true colors in the face of
unanimous opposition from both parties of the United States
Congress; we never could have reached this point without the
concerted action of citizens of the United States under the
leadership of LaRouche PAC and allied forces. It is a testament
to the fact that the kind of focussed deployment of our
operations into New York City and elsewhere across the country,
have had a substantial historical effect. We do have our finger
on the lever of history; not only in terms of what's happening
now at this very moment with JASTA and the showdown there with
the Obama White House. But also what's happening on the world
stage, with what's occurring now in the United Nations General
Assembly; the transition into a completely New Paradigm, a new
international economic world order. Which is what has been on the
table for 40 years plus, coming out of the leadership of Lyndon
and Helga LaRouche, and the development of the entire New Silk
Road, the World Land-Bridge. This is the future of the United
States. If we are able to take our government back, to take our
Constitutional republic back into the hands of the American
citizens and out of the hands of this Obama-London-Riyadh
triangle; and if we are able to force through the Glass-Steagall
Act in a timely and urgent manner, we can immediately become
participants in the New Paradigm, as has been so clearly
illustrated by what is happening in China, what's happening with
China's alliances with the other BRICS nations, and what I'm sure
will be the number one issue on the table this weekend at the
United Nations General Assembly summit.
        So, that appeal that Elliott referenced from Helga
Zepp-LaRouche, which is now going into the hands of UN
ambassadors and others as we speak, this is critical; at the same
time that I know that over the course of this weekend, everything
will be dominated by this fight over the JASTA veto override.
Congress will be in session at the beginning of next week; and as
much pressure as can be brought right now before they leave their
offices for Friday evening, and everything that can be done in
the districts. The district offices, high-profile appearances,
op-eds, call into radio shows; everything that you can do over
the next 24-48 hours, will determine what happens on Monday
morning when Congress comes back into session.
        So again, the number is on the screen — 202 224-3121 — you
can call into your Congressional office; you still have a few
moments left to do so. Circulate this broadcast as widely as you
can. That video excerpt that we showed you with Terry Strada, the
other 9/11 families, and Senator Blumenthal; that's available on
the LaRouche PAC website. You can circulate that, too. That
debunks all of the lies that are coming from the Obama White
House and the Saudi political lobbying machine; you can use that
to inform your own activism over the course of this week.
        So, I'd like to thank Jeff Steinberg for joining us here
today. Elliott, do you have any final words from New York that
you want to tag onto the end of this show here?

        GREENSPAN: Insofar as Lyndon LaRouche's objective with the
creation of the {Hamiltonian} newspaper was to launch a new
Presidency of the United States, a new institution of the
Presidency independent of these hated candidates, independent of
Obama, this is a fascinating and decisive moment; where Obama,
for the first time in his entire Presidency, is about to be
overidden. Where Obama can be brought down. Jeff emphasized
LaRouche's point about impeachment; we will now take the
{Hamiltonian} onto the streets in a heightened way tomorrow
morning and Sunday and into next week, to build both this process
of override, potential impeachment, Glass-Steagall, and the new
Presidency. And you ought to come to the New York town meeting
tomorrow, the dialogue with LaRouche.

        OGDEN: Right; and that will broadcast live also on the
LaRouche PAC website. So, thank you very much. This is a
revolutionary moment; I'm glad that we were able to join you live
today as this news broke. We hope that you will be very active
over the coming 24 hours. Please stay tuned to larouchepac.com;
and good night.
POLITISK ORIENTERING den 22. sept. 2016:
Kerrys våbenhvile i Syrien
skudt i sænk af Det hvide Hus.
Se også 2. del.

Med formand Tom Gillesberg

Video: 2. del:

Lyd:
Tysklands general Kujat:
Der foregår en krig i Washington imod det samarbejde,
John Kerry arrangerede med Rusland

Wiesbaden, 22. sept. 2016 – General Harald Kujat (pensioneret), tidligere formand for NATO’s Militærkomite (2002-05), sagde i går til Bild Zeitung: »I øjeblikket foregår der ikke alene en krig med våben, men også med ord. Det aftalte samarbejde med Rusland i Syrien, som udenrigsminister Kerry har arrangeret, er tydeligvis ikke blevet mødt med enstemmig støtte i Washington. Det fremstår derfor, som om Kreml gøres ansvarlig for angrebet på nødhjælpskonvojen, til trods for, at der hidtil ikke findes noget konkret bevis.«

»Begge de seneste dages tragiske begivenheder udgør således et stærkt argument for, at aftalen mellem USA og Rusland bliver gennemført – og ikke imod.« Bild fortsatte: »Det er Kujats vurdering, at et tættere, militært samarbejde mellem begge lande ville gøre det muligt at gå fremefter med kampen mod de islamistiske terrorgrupper i Syrien og genoptage fredsforhandlingerne.«

TASS rapporterede den 21. sept. om general Kujats kommentarer til en tysk tv-kanal: »Angrebet mod en humanitær nødhjælpskonvoj nær Aleppo, Syrien, kunne virke til terroristernes fordel, sagde tidligere formand for NATO’s Militærkomite til Tysklands N-TV-kanal onsdag. ’Jeg kan ikke forestille mig, at Rusland skulle ønske at torpedere sine aftaler med USA gennem dette angreb’, sagde Kujat og tilføjede, at han ikke mente, at ’Syriens myndigheder ville bombe en konvoj fra den syriske humanitære organisation, den Syriske Røde Halvmåne’.« General Kujat fortsatte: »Så der er altså kun terroristerne, der absolut ikke ønsker, at USA og Rusland skal forene deres militære indsats på linje med aftalerne og handle sammen imod dem. Men der foreligger hidtil ingen beviser; hertil behøves en undersøgelse af scenen.«

General Kujats kommentarer, især om kampen internt i Washington, er uden fortilfælde og peger på, at det haster med, at mentalt sunde kræfter i USA rydder ud i Obama-administrationen, før det er for sent.     
Vestens død er nu åbenlys;
men en fuld økonomisk og social
genopbygning, FDR-stil, er nu mulig

Leder fra LaRouchePAC, 22. sept. 2016 – Prøv engang at tage et overblik fra oven over tilstanden i USA. Hvad ser du?

Befolkningen befinder sig i en tilstand af sammenbrud, på randen af borgerkrig. De seneste dages begivenheder i Charlotte demonstrerer endnu engang desperationen hos de fattige, der er sat uden for indflydelse, kombineret med raceskel og racefordomme, der, som et lyn fra en klar himmel, kan blive den gnist, der antænder et kaos. Ikke alene drives ungdommen ud i stofmisbrug; deres afhængighed promoveres af en afsindig præsident. Banksystemet er ved at disintegrere, Wall Streets og Londons kasinomentalitet har ødelagt realøkonomien og skabt en derivatboble, der er mere end dobbelt så stor som den, der i 2008 fremprovokerede finansiel fallit. De seneste 15 års evindelige krige for »regimeskifte«, under Bush og Obama, har forøget terroristernes rækker i enorm grad samtidig med, at det har kostet billioner af dollars og overgivet hele nationer i hænderne på barbariske forbryderbander, samt fremprovokeret en flygtningekrise, der er ved at flå Europa fra hinanden, og som skaber højrefløjsbevægelser, der ikke er set siden fascisternes og nazisternes æra. Politistatsstrukturens overvågning i USA fortsætter hæmningsløst, til trods for, at dette blev afsløret af en modig Edward Snowden for år tilbage.

Og dog ligger sandheden om disse grusomheder udbredt for os alle, i dagens klare lys. For-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne, med Deutsche Bank i spidsen, står afsløret som værende uigenkaldeligt bankerotte, alt imens befolkningen i stigende grad forarmes. Narkotikaepidemien har ramt alle lokalsamfund i Amerika, inklusive selv små, landlige områder. Hollywoods perverse, virkeligheds-simulerende vold er nu blevet til virkelighed på de sene nyheder. Den kendsgerning, at vores præsident står på terrorismens side, er blevet afsløret af frigivelsen af de 28 sider (af den Fælles Kongresundersøgelsesrapport, fra 2002, om 11. september-begivenhederne 2001), og af Obamas åbenlyse forsvar for de saudiske sponsorer af terrorisme, gennem hans meddelelse om, at han vil nedlægge veto imod JASTA-loven, til trods for, at denne er blevet enstemmigt vedtaget af Kongressen, der ligeledes har lovet, at den vil gøre Obamas veto ugyldigt. Som begivenhederne i Syrien i denne uge har bevist, så vil Det Hvide Hus og Pentagon, med djævelens vold og magt, starte en krig mod Rusland og Kina selv på et tidspunkt, hvor resten af verden ser hen til Rusland og Kina som den eneste kilde til udvikling og win-win-samarbejde, som det sås på G20-topmødet i Kina tidligere på måneden. I denne uge bragte den kinesiske premierminister Li Keqiang dette »G20/win-win«-perspektiv ind i FN’s institutioner, hvor kineserne var vært for 16 organisationer (FN’s Udviklingsprogram (UNDP), Verdenshandelsorganisationen (WTO), Den internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken osv.) på et forum med en dagsorden for den nødvendige udvikling i hele verden.

Vi kunne blive ved.

I dag bemærkede Helga Zepp-LaRouche, med en vurdering af dette svangre øjeblik i historien, at, hvis de $5 billion, der er blevet brugt på Bush/Obama-krige, samt de $1 billion, som Obama har til hensigt at spendere på at modernisere USA’s lager af atomvåben, i stedet blev brugt på at genopbygge USA, på at restaurere og udbedre manglen på infrastruktur, opføre nye byer langs med nye højhastigheds-jernbanelinjer (som Kina har gjort), genopbygge ’rustbælterne’, hvor den amerikanske industri engang nød fremgang, organisere CCC-korps (Civilian Conservation Corps; opr. statsligt FDR-hjælpeprogram for unge arbejdsløse mænd) med det formål under et genopbygningsprogram at skaffe jobs, uddannelse og rehabilitering for de millioner af glemte og stofafhængige unge; atter finansiere videnskab og klassisk kultur, især i vores degenererede skolesystemer – hvis alt dette, og mere endnu, blev gjort, som det blev gjort af Franklin D. Roosevelt under hans New Deal, så ville der ikke være nogen krig og intet økonomisk kollaps.

Det første skridt – efter i denne uge at gøre Obamas veto mod JASTA ugyldigt – må være det samme som Roosevelts første skridt: at lukke Wall Street ned, implementere Glass-Steagall og udløse en enorm skabelse af kredit, der kanaliseres ind i den fysiske og sociale genopbygningsproces. Dette Nye Paradigme, som Lyndon og Helga LaRouche har kaldt det, er allerede sat i værk af Kina og Rusland og breder sig på daglig basis i hele verden. Spydspidsen, der skal bringe denne proces tilbage til Amerika, er også sat i værk af LaRouche-bevægelsen, centreret omkring Manhattan, og inspirerer befolkningen gennem klassisk musik, videnskab og sandfærdige og optimistiske alternativer til modkulturens hæslighed og forfald, der i dag dominerer livet i Amerika.

Som Thomas Paine[1] engang sagde: »Dette er tider, der prøver menneskers sjæle.« Det var trods alt netop denne inspiration, med at hellige sit liv til skabelsen af en produktiv fremtid for hele menneskeheden i en krisetid, der gjorde Amerika til det, det engang var, og atter må blive. Disse kommende dage og uger vil blive historiske, enten for det gode eller det onde, afhængig af graden af mod og kreativitet hos verdens borgere.

Foto: Da den sorte operasangerinde Marian Anderson (1897-1993) i 1939 blev nægtet at optræde i Washingtons Constitution Hall af gruppen ’Den Amerikanske Revolutions Døtre’, trådte Eleanor Roosevelt i protest ud af gruppen og var med til at arrangere en anden koncert på trapperne foran Lincoln Memorial. Fremme af klassisk kultur i befolkningen var et af Eleanor Roosevelts utallige sociale engagementer. 


[1] Thomas Paine (1737-1809) var en engelsk-amerikansk kritisk skribent, der udfordrede magthaverne. Hans bog Common Sense, som opfordrede til amerikansk selvstændighed, dannede grundlag for den amerikanske uafhængighedserklæring, sammen med hans Crisis.
Grækenland vil gå med i AIIB i takt med,
at EU fortsætter med at ødelægge landets økonomi

21. sept. 2016 – Grækenlands relation til Kina er det eneste positive, der sker i den græske økonomi. Ifølge informerede kilder står Grækenland på tærsklen til at blive optaget som nyt medlem af Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB). Dette følger i kølvandet på underskrivelsen af en aftale, hvor Kina skal finansiere og bygge et EU700 mio. dyrt kraftværk, der skal anvende Grækenlands lokalt udvundne brunkul. Desuden købte Kina tidligere på året majoritetsaktier i Piræus Havnestyrelse.

I modsætning hertil søger Grækenlands kreditorer, den Europæiske Centralbank, EU-kommissionen og den Internationale Valutafond, samt deres agenter i Grækenland, at sabotere enhver indsats fra Athen for at støtte landets realøkonomi. Der finder nu en kamp sted om kontrollen over den lille Attica Bank, i hvilken Ingeniørernes Pensionsfond havde en flertalsaktiepost. Regeringen, der nu ejer et flertal i banken gennem bank-bailout-fonden, ønsker at reorganisere Attica Bank med en hensigt om at åbne kreditlinjer til små og mellemstore virksomheder, som de store, systemiske banker ikke udsteder kredit til.

Det bør bemærkes, at, under Den Fælles Tilsynsmekanisme, euro-regulatoren, er det chefen for centralbanken, der, som agent for den Europæiske Centralbank, bestemmer, hvor meget, en bank kan låne ud. Chefen for Bank of Greece, Yannis Stournaras, der nu, som finansminister i en tidligere regering, underskrev den katastrofale anden græske bailout (bankredning), er i færd med at intervenere for at stoppe regeringen i at føre sin plan ud i livet. Samtidig forsøger de neoliberale medier at skandalisere banken.

Med en understregning af denne pointe skrev den populære, græske nyheds-site Defencenet: »Långivere og nationale, økonomiske interesser ønsker ikke at have en bank i Grækenland, som de ikke kontrollerer. De fire største banker i Grækenland kontrolleres totalt af långivere, og således er det meste af den græske økonomi det også. Derfor ødelægger Attica Bank deres planer.«

Regeringen har udnævnt prof. Panagiotis Roumeliotis som ikke-eksekutiv formand for Attica Bank. Roumeliotis var Grækenlands officielle forhandler for dets medlemskab i AIIB. Han var Grækenlands repræsentant til IMF under den første bailout, men så snart, hans periode udløb i 2012, afslørede han, at der havde været udbredt opposition til denne bailout i IMF’s bestyrelse, hvilket forskaffede ham Grækenlands kreditorers had.

I en erklæring, der støtter regeringens handling, påpegede vicepremierminister Yannis Dragasakis, der er leder af regeringens økonomiske team, at Attica Banks egenkapitalniveau var signifikant højere end minimumsgrænsen og likviditetsbetingelserne, der kræves af eurosystemet.

Det står altså klart, at chef for centralbanken Stournaras ønsker at kollapse Attica. Desuden står Stournaras i skyggen af sin egen skandale, siden finanspolitiet for blot en uge siden gennemførte en razzia i hans hjem og ligeledes i hans hustrus pr-selskabs kontorer, i en anti-korruptionsundersøgelse.

Transportminister Christos Spirtzis påpegede, at, siden 2011, har der været to aktiekapitalforøgelser i Attica Bank, og hvor Bank of Greece har fået opgaven med at overvåge procedurer og lån. Ifølge Spirtzis, »hvis Attica Bank ikke gjorde sit arbejde ordentligt, så betyder det selvfølgelig, at Bank of Greece, der stod for inspektionen, heller ikke gjorde sit arbejde ordentligt«. Som sådan må Bank of Greece også undersøges, forklarede ministeren endvidere.

I en tale ved en generalforsamling for Attica Banks aktionærer i går erklærede den nye formand, Roumeliotis, at »absolut ingen kan, med kommentarer og offentlig konfrontation, underminere en bank som Attica Bank, der har en historisk rolle og samtidigt kan spille en signifikant rolle i udviklingen«. Med henvisning til de ubegrundede anklager, der slynges mod banken, sagde han, »Jeg er ikke villig til at spille noget politisk spil. Som teknokrat og professionel er mit mål en glat forsættelse af Attica Banks operation. Forvent ingen discounts eller kompromisser; vi er ikke under nogens indflydelse. Jeg er vis på, at vi vil vinde en kamp for landets og bankens bedste.«  
»Uden udvikling giver bæredygtighed ingen mening«,
siger Kinas Li Keqiang til FN’s Generalforsamling

21. sept. 2016 – I en tale til FN’s Generalforsamling i dag gjorde den kinesiske premierminister Li Keqiang med overvældende klarhed rede for det kinesiske syn på »dagsordenen for bæredygtig udvikling«, som nok har bragt et par fjer til at stritte i den Grønne lobby.

»Kina er blandt de første lande, der har fremlagt sin egen plan for en gennemførelse af 2030-Dagsordenen for Bæredygtig Udvikling. Grundlaget for bæredygtig udvikling, er selve udviklingen. Bæredygtighed giver ingen mening, uden udvikling«, sagde Li. »Mange problemer i hele verden skyldes manglen på udvikling, inklusive fattigdom, flygtningekrisen, krige og konflikter, så vel som terrorisme. Vi må finde roden til disse problemer og løse dem gennem udvikling.« Og det må være »bæredygtigt i alle retninger«, tilføjede han, dvs., for den udviklede såvel som den udviklende verden. »Det må være inkluderende og indbyrdes forbundet. I modsat fald vil vækst blive forhalet«, sagde Li. Han kom også med en reference til det nyligt afsluttede Hangzhou-topmøde under Kinas værtskab, hvor »en win-win-politik for bæredygtige mål« blev fremlagt.

Li gav også udtryk for sin bekymring over den voksende tendens mod protektionisme, med en måske slet skjult kritik af Donald Trumps kampagne i USA: »Globalisering er i stærk modvind«, sagde han. Li sagde, at Kina ville fortsætte sin politik for åbenhed. Men, for at fremme bæredygtig udvikling, »må vi holde principperne i FN’s Charter i hævd« og »støtte FN’s ledende rolle i globale anliggender«.

»Med hensyn til løsning af kriser, så må verden vende sig mod dialog, i stedet for alliancer«, sagde Li. »Tiden har bevist, at militære løsninger blot fører til mere had og vold. Ingen vinder på denne måde. Alle de krigsførende parter i regionale konflikter bør opgive nulsums-mentaliteten, løse deres konflikt gennem dialog, opløse deres uoverensstemmelser gennem forhandling og forfølge en forsoning i en ånd af tilgivelsens mentalitet.«

Med hensyn til Syrien, så opfordrede han til en politisk løsning på konflikten.
Stormvejr over JASTA mod Obama/Bush/London;
LaRouche: »Bliv ved! Stop ikke!«

Leder fra LaRouchePAC, 21. sept., 2016 – I går, sammenfaldende med åbningen af FN’s Generalforsamlings generelle debat mellem verdens ledere, brød helvede løs over Obama og Saudi-Arabien i Washington, D.C. To demonstrationer og en pressekonference fandt sted ved Det Hvide Hus og Senatet under ledelse af æres-familierne til ofrene for 11. september-terroren og bragte aktivister fra østkysten ind til at beordre, at S.2040 JASTA-lovforslaget (Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme) blev sat i kraft (gennem præsidentens underskrift). Som demonstrationsskiltene sagde: »Stop beskyttelse af Terrorisme-$$!« Til præsident Obama: »Ingen veto mod JASTA!« Til kongressen: »Gør veto ugyldigt!« Loven vil gøre det muligt for amerikanerne at sagsøge Saudi-Arabien.

I løbet af natten har en medieoffensiv gjort budskabet landsdækkende, gennem USA Today, HispanTV, og mange andre. »Hvorfor familier til ofrene for 11. september føler sig forrådt af Obama«, lyder overskriften i McClatchy News D.C. i dag.

I dag fortsætter lederne for JASTA deres tilstedeværelse for fuld styrke på Capitol Hill og insisterer på retfærdighed, for sig selv, for nationen og for verden. JASTA er allerede blevet enstemmigt vedtaget af Repræsentanternes Hus tidligere på måneden, og af Senatet i maj, men Obama har sagt, at han vil nedlægge veto imod den. Men selv, hvis han nøler med at gøre det frem til ugens udgang, har medlemmer af Senatet lovet at forblive i session og underkende vetoet. I går sagde advokater, at de står klar til omgående at anlægge retssager mod Saudi-Arabien, på vegne af ofrene for 11. september.

Sideløbende hermed blev det endnu hedere for saudierne og Obama, i form af en debat i Senatet om vedtagelse af S.J. Res. 39: »Resolution om afvisning af et $1,51 mia. stort våbensalg til Saudi-Arabien«. De fire forslagsstillere – Rand Paul (R-KY), Chris Murphy (D-CT), Al Franken (D-MN) og Mike Lee (R-UT) – kom alle med udtalelser imod de saudiske grusomheder i Yemen og imod kongerigets opbakning af radikal ideologi, der fører til terrorisme. Murphy sagde, at saudiernes handlinger »ikke har andet formål end kaos og forøgelse af områder, der ikke kan regeres …« Selv om lovforslaget ikke blev vedtaget, men blev suspenderet (en måde at blokere det uden direkte at afvise det) med stemmerne 71 mod 25 (aftaler om militæreksport bliver typisk vedtaget), havde Murphy på forhånd udtrykkeligt sagt, at, selv, hvis lovforslaget ikke vedtages, »vil det stadig sende et signal«.

Lyndon LaRouches respons på dette momentum imod Obama lød: »Bliv ved! Stop ikke!« Han understregede, at vi må »udvide rækkevidden af det, som bør optage folk …« Og endvidere: »Få folk til at komme tættere sammen, som et reelt team. Gå ikke i stå i en lukket kreds; kom ud af kredsen.«

Intet er mere presserende nødvendigt end at benytte dette momentum til at få de i begge Kongressens huse fremsatte Glass/Steagall-lovforslag vedtaget. LPAC-aktivister bragte dette frem i forreste linje i går på Capitol Hill, over for de mange individuelle kongresmedlemmer, der var hurtige til at fordømme Wells Fargo-bankens forbrydelser – dagens korrupte nassekarle – men var tavse og dårligt informerede om behovet for en akut indsats for at genindføre Glass-Steagall, og for en akut indsats for at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sætte økonomien i gang og redde nationen, og verden. Men alle i Kongressen ved, at det har været LaRouchePAC’s aktivisme, der har tvunget Glass-Steagall frem til toppen af virkelighedens dagsorden. Og jo mere, fremtrædende borgere og valgte regeringsfolk (dvs. Kongressen) ved om den umiddelbart forestående nedsmeltning af hele det transatlantiske finanssystem, desto større er chancerne for, at man i tide griber til nødforanstaltninger.

På Manhattan bliver Helga Zepp-LaRouches erklæring vedrørende de presserende spørgsmål, der ligger foran verdensledere, som er forsamlet i New York til FN’s Generalforsamling, fortsat bredt cirkuleret, under overskriften »APPEL til FN’s Generalforsamling: Et nyt Paradigme for Menneskehedens Fælles Mål!« 

Her til morgen talte den kinesiske premierminister Li Keqiang med sine egne ord om begrebet om de »fælles mål« folkene imellem, ved at henvise til sin nations forpligtelse til den »win-win«-anskuelse, der er involveret i forpligtelsen til at gøre, hvad der kræves for at skabe økonomisk vækst for alle nationer og folkeslag. Kun økonomisk udvikling kan fremme den menneskelige civilisation og det menneskelige fremskridt, sagde han, og løse vore problemer, selv terrorisme. Verden står i dag over for mange farer, men Li sagde, at »svære øjeblikke kræver stærkere tillid.«

Foto: Aktivister demonstrerer uden for Det Hvide Hus for JASTA-loven. Loven vil gøre det muligt for overlevende af 11. september-angrebene at sagsøge Kongedømmet Saudi-Arabien for dets direkte involvering i angrebene. [foto: Jason Ross/alle rettigheder reserveret]

Se også: Video: Pressekonference afholdt ved Capitol Hill af repræsentanter for familier til ofrene for 11. september, samt senatorer. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bJOQHLLWZAA

 
Video: Schiller Instituttets opførelse af Mozarts Rekviem
i NYC for at mindes ofrene for angrebene den 11. sept. 2001

I anledning af 15-årsdagen for angrebene den 11. september, deltog Schiller Instituttets kor i NYC i en række opførelser af Mozarts Rekviem, som et levende mindesmærke dedikeret til ofrene for den 11. september 2001 og dens eftervirkninger. Denne sidste opførelse i serien fandt sted den 12. september 2016 i den presbyterianske kirke i Morristown, NJ. Schiller Instituttets kor blev dirigeret af John Sigerson, med solister Indira Mahajan (sopran), Mary Phillips (mezzosopran), Everett Suttle (tenor), og Philip Cutlip (baryton). Koncerten omfatter også fire korarrangementer af afroamerikanske spirituals, med Diane Sare som dirigent. Musikken blev opført på den samme kammertone, som Verdi krævede, hvor A = 432 Hz (lavere end nutidens for høje kammertone).
Valg i Tyskland: Storkoalition har ikke længere flertal efter valg til Landdagen i bystaten Berlin

19. sept., 2016 – Med et kombineret tab på mere end 11 %, har SPD (-6) og CDU (-5) ikke længere tilstrækkelige stemmer til at have flertal efter Landdagsvalget i bystaten Berlin den 18. september, og de kan derfor ikke fortsætte med deres storkoalition, der har regeret hovedstaden i den seneste valgperiode. Henved 60 % af vælgerne stemte imod CDU og SPD, som er en tendens, som de to traditionelt store partier også står over for mht. de næste nationalvalg, der er planlagt til at finde sted et år fra i dag. Berlin kan nu kun styres af en treparti-kombination, der sandsynligvis bliver SPD, Linke og Grønne.

Mønstret fra de andre, nylige valg til Landdagen (delstatsparlamenter) med at afkaste en massemigration af vælgere, og især ikke-vælgere, til Alternativ for Tyskland (AfD), blev gentaget i Berlin, men partiet kom kun ind på en femteplads efter SPD, CDU, Linke og Grønne. De Frie Demokrater (FDP) fik stemmer nok til at komme ind i Berlins nye bystatsparlament som det sjette parti. Stemmeresultatet for de seks partier er: SPD 21,6 %; CDU 17,6 %; Linke 15,6 %; Grønne 15,2 %; AfD 14,1 %; FDR 6,7 %.

Se også: »NYT PARTI I TYSKLAND: AfD-partiet – Gammel vin på nye lædersække?«, Hovedartikel, del I-III, af Helga Zepp-LaRouche: 

 
Obamas kliniske sindssyge udstillet for åbent tæppe i FN’s Generalforsamling

20. sept., 2016 – I en tale, der ikke fik nogen applaus, bortset fra den høflige respons til slut, fokuserede massemorderen Barack Obama på sit eftermæle – og rablede om sine otte embedsårs præstationer og beskrev sig selv som, at han levede op til Martin Luther Kings opfordring til menneskeheden om at være »Guds medarbejdere«.

Narcissisten Obama sagde, at, siden afslutningen af den Kolde Krig for 25 år siden, er verden blevet »mindre voldelig og mere fremgangsrig end nogensinde før«. Han sagde, at »principperne om åbne markeder og ansvarlig styrelse, om demokrati og menneskerettigheder og international lov, som vi har skabt, er fortsat det mest solide fundament for menneskeligt fremskridt i dette århundrede«, hvorefter han hævdede, at det er denne globalisering og politikken med farvede revolutioner, der er ansvarlige for det faktum, at »antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er blevet skåret ned fra næsten 40 % af menneskeheden til under 10 %«. Han kom ikke med nogen henvisning til Kina, der har løftet 700 millioner mennesker ud af fattigdom, og heller ikke til Silkevejen, de nye, finansielle institutioner eller til andre aspekter af det nye paradigme, der nu er i kraft.

Denne marionet for det Britiske Imperium angreb Rusland to gange: »I en verden, der har ladt imperiernes tidsalder bag sig, ser vi Rusland forsøge at genvinde sin tabte storhed gennem magtanvendelse«; og, »Hvis Rusland fortsætter med at gribe ind i sine naboers anliggender, er det måske nok populært på hjemmefronten, og det opflammer måske nok en nationalistisk lidenskab for en tid, men over tid vil det også formindske landets status og gøre dets grænser mindre trygge.«

Han lo, mens han sagde, at nogle mennesker påstod, at »det ukrainske folk« var gået på gaderne »pga. en eller anden plan, der var påtvunget fra udlandet«, når sandheden var den, at folket så, hvor fremgangsrige vesteuropæere var og ønskede at tilslutte sig EU (han undlod at nævne den nuværende elendighed i Ukraine, for ikke at tale om de $10 mia., som USA har brugt for at skabe en anti-russisk bevægelse, der var i ledtog med nynazister).

Mellemøsten befandt sig, indrømmede han, i en tilstand af sammenbrud, og han »forklarede« hvorfor – ikke, som den britiske Chilcot-rapport og det britiske Underhus’ rapport om Libyen har gjort det klart, at de kriminelle Bush/Obama-aggressionskrige havde drevet dem ud i en mørk tidsalder, men snarere pga. deres dårlige ledere, der »forfulgte politisk opposition eller dæmoniserede andre religiøse sekter«.

Og det mest oprørende, så beskrev Obama USA, ikke som den døende imperiemagt, som hele verden erkender det for at være, men som »en sjælden supermagt i menneskets historie, for så vidt som, at det har været villigt til at tænke længere end til snæver egeninteresse … Og følgelig mener jeg, at vi har været en kraft for det gode«.

Som ovenfor anført, så var der ingen klapsalver, der afbrød denne smædetale.              
Rusland: Ingen tegn på bomber på nødhjælpskonvojen
– Al-Nusra offensiv i området

20. sept., 2016 – Alt imens USA’s Udenrigsministerium simpelt hen erklærer, at russerne og/eller syrerne bombede FN/Røde Halvmåne-nødhjælpskonvojen i Syrien fra luften, så viser beviserne noget andet. Det russiske Forsvarsministeriums officielle talsmand, Igor Konashenkov, sagde i dag, at »Der er ikke gennemført noget luftangreb mod FN’s nødhjælpskonvoj i den sydvestlige udkant af Aleppo af russiske eller syriske luftstyrker«.

Desuden indikerer videoen af scenen, der blev frigivet af de militante styrker, at konvojen blev ødelagt af brand, snarere end af bomber, sagde han. »Vi studerede omhyggeligt de såkaldte aktivisters videooptagelser af scenen og fandt ingen tegn på, at nogen raketter har ramt konvojen«, sagde Konashenkov og forklarede, at fartøjerne ikke har ødelæggelser, der stammer fra eksplosionsbølgen fra en raket fra luften. »Alt det, der ses på videoen, er en direkte konsekvens af, at lasten brød i brand, og det begyndte på en mærkelig måde, samtidig med, at militante kæmpere gennemførte en massiv offensiv i Aleppo«, sagde han.

Rusland overvågede konvojen fra droner frem til leverancen af dens ladning, som blev fuldført. »Omkring kl. 13:40 Moskva-tid var alle ladninger sikkert leveret til deres bestemmelsessted«, sagde Konashenkov. »Herefter ophørte centret for forsoning af krigsførende fraktioner i Syrien med at overvåge konvojen. Den russiske side fulgte ikke konvojens videre bevægelser. Al information om, hvor konvojen befandt sig, var kun kendt af de militante kæmpere, der kontrollerer disse områder.«

Den syriske, arabiske Røde Halvmåne-nødhjælpsorganisation sagde, at angrebet fandt sted ved deres lager, da materialet blev losset.

FN sagde, at de ikke kunne fastslå omstændighederne for hændelsen nu, men »diverse kilder« bekræfter, at branden startede fra artilleri-beskydning«, rapporterede TASS.

To højtplacerede embedsmænd fra USA’s Udenrigsministerium erklærede imidlertid, at forbryderen enten var Rusland eller den syriske regering, uden noget bevis. Talsmand for USA’s Udenrigsministerium, John Kirby, gik endda så vidt som til at sige, at, som resultat af dette, »vil USA revurdere de fremtidige perspektiver for samarbejde med Rusland« – hvilket tydeligvis netop er hensigten hos dem i regeringen, der er imod ethvert samarbejde med Rusland.

Dette ville omfatte Obamas vice-nationale sikkerhedsrådgiver Ben Rhodes, der sagde, »Alle de beviser, vi har, peger på den konklusion«, at Rusland og/eller Syrien begik denne grusomhed ved et luftangreb. Den samme CNN-rapportering lader dernæst, med følgende overskrifter, vide: »I øjeblikket er der ingen efterretninger, der specifikt indikerer, at syriske luftstyrker eller helikoptere befandt sig i området, selv om denne type information senere kunne komme for dagen, sagde embedsmanden.«

Dette er endnu et eksempel på Helga Zepp-LaRouches pointe med, at den frie presse i Amerika betyder, at den er totalt fri for sandhed.
Kina engagerer FN-institutioner
i Bæltet-og-Vejen, alt imens Obama forsøger
at fremprovokere en krig med Rusland

Leder fra LaRouchePAC, 20. sept., 2016 – På sidelinjen af FN 's Generalforsamling underskrev Kina i dag sin første aftale med en international institution, nemlig FN’s Udviklingsprogram (UNDP), vedrørende samarbejde om at fremme og gennemføre Bælt-og-Vej-initiativet (BRI). Helen Clark, administrator af UNDP, sagde: »Bælt-og-Vej-initiativet repræsenterer en stærk platform for økonomisk vækst og regionalt samarbejde, der involverer mere end 4 milliarder mennesker, hvoraf mange bor i udviklingslandene. Det kan blive en vigtig katalysator og accelerator for målene for bæredygtig udvikling.«  Kinas koncept om »bæredygtig udvikling« er tydeligvis dagens vinder i FN.
Men det har ikke vundet USA for sig, som det ses af præsident Obama, der i sin tale til FN’s Generalforsamling i dag afslørede en rablende psykose. For et tavst publikum, der ikke applauderede, ignorerede Obama det nye paradigme, der under Kinas ledelse er blevet til i de seneste uger, og hævdede i stedet, at hans ledelse, og hans angrebskrige (beskrevet som »beskyttelse af de sårbare«) og hans sponsorering af ’farvede revolutioner’ (beskrevet som forsvar af menneskerettigheder og demokrati, i Ukraine og Mellemøsten), havde skabt en verden, »der er mindre voldelig og mere velstående end nogensinde før«. To gange angreb han Rusland og beskrev det som en imperialistisk magt, der »forsøger at genvinde sin tabte storhed ved brug af magt«. Det er overraskende, at de forsamlede verdensledere ikke gjorde noget for at få ham fjernet, enten til et fængsel eller en sindssygeanstalt.

Obamas formand for generalstabscheferne, general Joe Dunford, er i mellemtiden kommet meget tæt på at indrømme, at USA sidste lørdag med overlæg bombede den syriske hær – og at de måske kunne gøre det igen. »Måske skulle vi – før vi slår ind på vejen med 'hvad gik der galt’ – foretage en undersøgelse og rent faktisk sikre os, at noget gik galt«, sagde han til journalister, der rejser med ham. »Det kunne være … når man undersøger det, at fakta vil fortælle, at vi ville gøre det, vi gjorde, igen.«

Den anden ugerning, der har fundet sted i Syrien i denne uge – ødelæggelsen af en FN/Røde Halvmåne-konvoj med humanitær hjælp – fik Rusland omgående skylden for af embedsmænd fra USA’s Udenrigsministerium, hvis talsmand sagde, at USA ville »revurdere fremtidsudsigterne for samarbejde med Rusland«. Dette er præcis, hvad krigspartiet i Det Hvide Hus og Pentagon har til hensigt – at forhindre ethvert amerikansk-russisk samarbejde.

Men de beviser, der findes ved selve angrebet på hjælpekonvojen, siger noget helt andet. Det russiske Forsvarsministerium erklærede, at der ikke havde været nogen russisk eller syrisk luftdeployering i området, men at al-Nusra havde lanceret en offensiv, der sigtede i den retning. Faktisk blev lastbilerne ødelagt af en brand, udløst af artilleri-beskydning, og ikke bomber, viser en video af scenen.

Vil det lykkes Obama at lancere en krig imod Rusland, og gennem forlængelse mod Kina? Det kan stoppes. I dag fandt en demonstration og en pressekonference ved familierne til ofrene for angrebet d. 11. september sted ved det Hvide Hus, med krav om, at Obama ikke gennemfører sin intention om at nedlægge veto imod JASTA-lovforslaget, som vil gøre det muligt for ofrene at sagsøge saudierne for deres rolle i 11. september-angrebet på Amerika. Og Senatets ledere bekræftede, at de har de nødvendige stemmer samt viljen til at gøre Obamas lovede veto ugyldigt.

I kølvandet på rapporten fra den britiske Chilcot-kommission, der anklagede George Bush og Tony Blair for deres angrebskrig i Irak, som lancerede det nuværende helvede på jorden, og Parlamentets rapport, der anklagede Cameron og Obama for aggressionskrigen mod Libyen, som dermed udvidede dette helvede og skabte den flygtningekatastrofe, der nu er ved at rive Europa fra hinanden; hvorfor har da det amerikanske folk og dets repræsentanter ikke taget skridt til at stille for en rigsret og fængsle, massemorderen i Det Hvide Hus? Hvis Kongressen udviser det samme mod, som de gjorde ved enstemmigt at vedtage JASTA-lovforslaget, til også at afholde høringer om Obamas medskyldighed i, sammen med saudierne og briterne, at støtte terrorister, og hvis Kongressen ville vedtage Glass-Steagall (på trods af Obamas visse veto), så kan den globale, mørke tidsalder, som menneskeheden nu står overfor, erstattes med det nye paradigme for fred gennem udvikling, der nu spreder sig fra Kina og Rusland.

Foto: Et enkelt kort, der viser de nationer, der er med i det landbaserede »Økonomiske Silkevejsbælte« og den søfartsbaserede »Maritime Silkevej«. [image af: Tart/Xxjkingdom/CC BY-SA 3.0]
Henved 320.000 demonstrerer i gaderne i Tyskland imod Obamas TTIP

19. september 2016 – Lørdag, den 17. september tiltrak offentlige demonstrationer i de fleste af Tysklands større byer imod TTIP og CETA (EU-Canada omfattende aftale om økonomi og handel) op mod 320.000 demonstranter. De største demonstrationer fandt sted i Berlin, Hamborg, München, Stuttgart og Frankfurt, og hovedmålet for aktionerne var den tyske regering og EU-kommissionen; men målet var implicit Obama.

Stop TTIP-aktivisterne sagde, at 65.000 demonstrerede i Hamborg, 55.000 i Köln, 70.000 i Berlin, 25.000 i München, 50.000 i Frankfurt am Main, 40.000 i Stuttgart og 15.000 i Leipzig.

Selv om regeringen i Berlin støtter CETA-aftalen mellem EU og Canada, så er den splittet mht. TTIP; kansler Merkel er for, vicekansler Gabriel imod. Gabriels støtte til CETA er imidlertid kommet under kraftigt angreb fra hans egen SPD-partibase, og var med sikkerhed også en faktor i SPD’s tab i valget til bystatsparlamentet i Berlin den 18. sept.

De landsomspændende protesters utilstrækkelighed var, at de var motiveret af en masse miljøspørgsmål og manglede ethvert reelt alternativ, såsom det Nye Silkevejsparadigme, men forsvaret for arbejdskraften og sociale standarder imod endnu dybere liberaliseringer og afreguleringer, som CETA og TTIP forudser, spillede også en rolle for demonstranterne.

Foto: Aktivister demonstrerer imod de massive transatlantiske handelsaftaler CETA og TTIP den 17. sept. 2016 i Berlin.
Valg i Rusland: Russerne bekræfter Putins lederskab i valg til Dumaen

19. september 2016 – Præsident Vladimir Putins Forenet Rusland fik 54 % af stemmerne og sandsynligvis 76 % af pladserne i søndagens nationale valg til nationens underhus i parlamentet, Dumaen. Alt imens stemmeprocenten var lavere, 47 %, så repræsenterer resultatet i øvrigt en stigning på 50 % i forhold til for fem år siden, da Forenet Rusland vandt lidt over 50 % af pladserne i Dumaen.

I følge de foreløbige resultater fra den Centrale Valgkommission (CEC), vil Forenet Rusland få 343 mandater for 76,22 % af pladserne i den 7. Statsduma; Kommunistpartiet (CPRF) vandt 42 mandater (9,34 %): De Liberale Demokrater (LDPR), 39 mandater (8,67 %); Et Retfærdigt Rusland, 23 mandater (5,11 %); Rodina, Borgerplatform (Grazhdanskaya Platforma), og den uafhængige Vladislav Reznik, fik hver 1 mandat.

Kommunistpartiet kom ind på andenpladsen med 13,45 % af stemmerne, og De Liberale Demokrater er på en tredjeplads med 13,24 % af stemmerne. Et Retfærdigt Rusland fik 6,17 % af stemmerne.

Putins talsmand Dmitry Peskov afviste at svare på, hvordan disse resultater vil influere på Putins beslutning om at stille op igen til præsidentvalget i 2018.

»Jeg kan ikke besvare dette spørgsmål«, sagde Peskov. »Men det er åbenbart, at det overvældende flertal af vælgerne de facto udtalte sig til støtte for præsidenten. Putin har endnu engang fået en massiv tillidserklæring fra landets befolkning.«

Putin selv reflekterede over disse resultater med sin sædvanlige vise, ironiske sans. Med en kommentar til åbningen af et regeringsmøde her til morgen, sagde han til kolleger, »Vi kan selvfølgelig spørge os selv, hvordan er dette muligt, i betragtning af de store vanskeligheder i den økonomiske og sociale sektor, som vi er stået overfor, samt faldet i folks indkomst?« Hvis det ikke er en stemme for deres tidligere arbejde, så må det være en stemme for deres fremtidige arbejde, »et fremskridt på vegne af vort folk«, der skaffede dem stemmerne, »og vi må nu leve op til deres forventninger«.

Putin bemærkede også, at befolkningen ønskede stabilitet i en i øvrigt »usikker« tid, og at resultatet var en total afvisning af »forsøg på at udøve udenlandsk pres på Rusland, og af truslerne, sanktionerne og forsøg på at destabilisere situationen i Rusland indefra«. Liberale »oppositionspartier« vandt ikke én eneste plads i hele landet i valget.  
RT interviewer EIR om USA’s angreb mod den syriske hær

19. september 2016 – RT interviewede lederen af EIR’s Washingtonkontor, Bill Jones, i en liveudsendelse den 17. sept. om postyret samme dag i FN’s Sikkerhedsråd. Obamas FN-ambassadør, Samantha Power, nægtede at diskutere hændelsen tidligere på dagen, hvor et amerikansk luftangreb havde dræbt flere end 60 soldater fra den syriske hær og herved skabt en situation, hvor ISIL rykkede betydeligt frem. Den russiske FN-ambassadør Vitaly Churkin indkaldte til et møde i FN’s Sikkerhedsråd sent om aftenen for at diskutere spørgsmålet, eftersom det kunne ødelægge den aftale, der var indgået med USA om samarbejde for at opnå en våbenhvile. Power, der så ud som en pirrelig teenager, rasede over russernes forsøg på at sammenkalde til et sent aftenmøde i UNSC over luftangrebene, efter alle deres »overtrædelser«.

»Power er i færd med totalt at underminere det, som Kerry havde opnået med Lavrov, og hun burde omgående fyres«, sagde Jones. Forespurgt, om luftangrebene var overlagte eller hændelige uheld, svarede han, »Hvis det blev udført med det Hvide Hus’ velsignelse, så ville det være grund til at stille præsidenten for en rigsret. ISIL er, når alt kommer til alt, en erklæret fjende af USA, og vi er netop blevet mindet om det, der skete den 11. september 2001. I dette tilfælde har præsidenten hjulpet og tilskyndet fjenden. Det er begrundelse for en rigsretssag.«

Hvad enten dette ikke skulle være tilfældet, og sagen derimod handlede om en fejltagelse, fortsatte Jones, »så er en undskyldning ikke nok. Nogen må stå til ansvar. Hoveder må rulle. Og ét af disse hoveder bør være forsvarsminister Ash Carters, der har gjort alt, hvad han kunne, for at underminere samarbejde med Rusland imod denne fælles fjende.«   

Foto: Præsident Obamas FN-ambassadør, Samantha Power. 
Med 11. september-overlevendes krav om
retfærdighed, er Obama på anklagebænken

Leder fra LaRouchePAC, 19. september, 2016 – I de femten år, der er gået, siden tusinder af amerikanere mistede livet – eller frivilligt gav deres liv for andre – i terrorangrebet d. 11. september, er deres opofrelse blevet forrådt, igen og igen, med præsidenterne Bush og Obama, der lancerede den ene aggressionskrig efter den anden mod nationer, der var uskyldige i 11. september, alt imens de skjulte og forsvarede sponsorerne af islamisk terrorisme.
Denne Bush’ og Obamas så frygtelige parodi på en »krig mod terror« har bogstavelig talt kostet millioner af uskyldige mennesker livet.

Sidste uges afsløringer i det britiske Underhus om blot én af disse katastrofale krige – den mod Libyen – har tvunget den tidligere britiske premierminister David Cameron til at træde tilbage, og vil sandsynligvis ende den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozys karriere. Kun Obama står ustraffet tilbage, og han var ellers den, der insisterede på at ødelægge Libyens regering fuldstændigt – hvilket udløste kaos og terrorisme.

Hvis denne »krig mod terror«-parodi fortsætter, vil alle disse ofre, samt de heroiske første-respondenter på 11. september 2001, være døde forgæves.

Hvis det ikke bliver afsluttet nu, kan det betyde verdenskrig.

Det kan afsluttes nu. Tirsdag vil familierne til ofrene for 11. september demonstrere foran Det Hvide Hus og kræve, at Obama underskriver JASTA (Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme), som enstemmigt blev vedtaget af både Senatet og Repræsentanternes Hus. Det saudiske monarki er afsløret som sponsor af islamisk ekstremisme og terrorisme i hele verden og kan efter denne lov sagsøges af sine ofre.
Obama erklærede sin hensigt om at nedlægge veto mod denne sidste chance for retfærdighed; men han er isoleret. Hvis Kongressen og borgerne handler i denne uge, kan han blive tvunget til at underskrive JASTA eller også se sit veto omgående blive gjort ugyldigt. Så kan der komme reelle ændringer i politikken.
Vi kan afslutte mareridtet med evindelige krige for »regimeskifte« og konfrontationer med Rusland og Kina, som Obama har overtaget fra Cheney-Bush.

Der findes nu et helt nyt paradigme i udlandet, siden G20-topmødet med Kina som vært. Dette topmøde besluttede sig for Kinas succesrige fremgangsmåde. Det betød, at man ville tackle problemerne med manglende økonomisk vækst og manglende vækst i produktivitet, ikke gennem endeløs pengetrykning og negative rentesatser, men gennem videnskab og økonomiske partnerskaber mellem nationerne om nye infrastrukturprojekter, der strækker sig over flere kontinenter. Og det betød, at man ville stoppe den dødbringende statsstøtte til terrorgrupper, som nogle lande bruger imod andre.

For at tilslutte sig dette paradigme, må den amerikanske Kongres omgående genindføre Glass/Steagall-loven og lukke Wall Streets spekulations-»kasinoer« ned. Og Kongressen må udstede statskredit til produktiv beskæftigelse og produktivitet.
Det hele begynder med at lade retfærdigheden ske fyldest for Obamas vedkommende, Obama, der er på anklagebænken for at beskytte sponsorerne af terrorisme, og for at udkæmpe terror-fremkaldende krige for dem.
Det er ikke for sent for den amerikanske Kongres, under pres fra det amerikanske folk, at handle med lige så megen rygrad som det britiske Underhus, da det bragte David Cameron til fald i sidste uge. Så verden vil holde øje med demonstrationen for retfærdighed i Washington.

Foto: Set her i 2015 med Kongen af Saudi-Arabien, arbejder Obama og hans hustru nu for dem på fuld tid alt imens han siger til amerikanere, at de ikke fortjener sandheden, eller retfærdighed.
Flygtningekrise: Verden vil se rekordstort migrantdødstal på 10.000 i år

18. sept. 2016 – Verden er på vej til at registrere 10.000 migrantdødsfald i år, det højeste antal dødsfald blandt migranter, nogen kan huske, anført af dødstallene for dem, der forsøger at krydse Middelhavet eller gå over Sahara, for at undslippe de britisk-amerikansk anstiftede, folkemorderiske krige, og økonomiske kollaps, i Syrien, Libyen, Afghanistan, Irak og Afrika syd for Sahara.

Julia Black fra Missing Migrants Project, sagde på dets dataanalyseringscenter i Berlin til Observer-Guardian den 17. sept., at »Sidste år havde vi flere end 5.000 dødsfald i hele verden. I år er vi allerede oppe på 4.000«, og vi vil mindst nå op på 5.000. Men, hævdede Black, »uden for Middelhavsområdet og Europa er informationerne så dårlige, at vi virkelig mener, dette er groft undervurderet … Jeg vil mene, at det virkelig tal er dobbelt så højt«, eller 10.000 migrantdødsfald.

Men selv dette tal mangler sandsynligvis de mange tusinde mennesker, der er døde i interne lejre for fordrevne. På nuværende tidspunkt er det kun de russiske og kinesiske lederstyrker af Ét bælte, én vej og den Eurasiske Økonomiske Union, der arbejder med planer om at genopbygge områderne, som virkelig har adresseret krisen.
Rusland anklager Obamaregeringen for at forsvare ISIS,
efter USA’s dødbringende bombning af syriske tropper

18. september 2016 – I går indkaldte Rusland til et hastemøde i FN’s Sikkerhedsråd (UNSC), hvor de krævede, at USA kommer med en forklaring over bombetogtet den 17. sept., hvor amerikanske og australske angrebsfly dræbte 62 syriske soldater i Deir ez-Zor. De syriske tropper havde i ugevis bekæmpet ISIS-tropper, der havde byen under belejring.

Efter bombningen, men før UNSC-mødet, angreb talskvinde fra det russiske Udenrigsministerium, Maria Zakharova, Obamaregeringen i vendinger, der ikke kunne misforstås: »Hvis vi tidligere har haft mistanke om, at al-Nusra-Front er beskyttet på denne måde, så kommer vi nu, efter dagens luftangreb mod den syriske hær, til en virkelig rædselsvækkende konklusion over for hele verden: Det Hvide Hus forsvarer IS. Nu kan der ikke herske nogen tvivl om det.« Hun fortsatte: »Vi kræver en forklaring af Washington – om dette er en overlagt politik for at støtte IS, eller en fejltagelse.«

Efter UNSC-mødet bag lukkede døre kommenterede USA’s FN-ambassadør Samantha Power på sin værste heksemaner til pressen. Hun lagde ud med i en fart at afvise hændelsen på 30 sekunder: »Hvis vi afgør, at vi faktisk angreb syrisk militærpersonel, så var det ikke vores hensigt, og vi beklager naturligvis tabet af liv.« Dernæst brugte hun de næste 15 minutter på at fordømme Rusland for »hykleri« og for at »spille for galleriet«, for at vove at bringe spørgsmålet op i UNSC. »Hvorfor har vi dette møde i aften? Det er en afledningsmanøvre mht. det, der foregår på jorden … Rusland må virkelig holde op med at score billige points og spille for galleriet og udføre diverse stunts, og fokusere på det, der betyder noget.«

USA’s Centralkommando (Centcom) udstedte en mere afdæmpet, men ligeså usandsynlig forklaring: »Koalitionsstyrker mente, at de angreb en ISIS-kampstilling, som de havde sporet igennem længere tid før angrebet … Koalitionens luftangreb blev omgående indstillet, da højtplacerede folk fra koalitionen, af russiske ditto blev informeret om, at det var muligt, at det personel og de køretøjer, som var målet, var en del af det syriske militær … Koalitionsstyrker ville ikke bevidst angribe en kendt, syrisk militærenhed.«

Den russiske FN-ambassadør Vitaly Churkin responderede med bemærkninger til pressen efter UNSC-mødet: »Det er højst mistænkeligt, at USA valgte at udføre netop dette luftangreb på dette tidspunkt … Det var meget signifikant og ikke tilfældigt, at det skete blot to dage før det var meningen, at de russisk-amerikanske arrangementer skulle træde i kraft fuldt ud.« Forespurgt, om dette betød enden på våbenhvileaftalen, sagde Churkin: »Dette er et meget stort spørgsmålstegn. Jeg vil være meget interesseret i at se, hvordan Washington vil reagere. Hvis det, som ambassadør Power har gjort i dag, skal være en indikation på deres eventuelle reaktion, så har vi alvorlige problemer. Hvem bestemmer i Washington? Er det Det Hvide Hus, eller Pentagon? For vi har hørt udtalelser fra Pentagon, der simpelt hen er det stik modsatte af, hvad vi har hørt fra præsident Obama og udenrigsminister Kerry.«

Erklæringen fra det syriske Udenrigsministerium var også udtrykkelig: »Dette angreb er fuldt overlagt, og USA har lagt planer om det med det formål at gennemtvinge sin strategi med at fortsætte terroristkrigen imod den syriske hær … [Det] sætter fokus på koordineringen mellem denne terroristorganisation [ISIS] og USA.«

Lyndon LaRouche kommenterede i dag disse udviklinger og understregede, at Obama er klinisk sindssyg og planlægger at lancere krig. Han er gal, og en virkelig trussel, udtalte LaRouche, men jeg tror ikke, han kan slippe af sted med at gøre det. Obama gør altid den sags ting: han begår en grusomhed, og forsøger så at fralægge sig ansvaret for det. De anklager, der kommer fra de russiske og syriske myndigheder, er vigtige og udfordrer Obamas planer.
Forræderen Obama forsinker JASTA-lov:
Afsættelse ved rigsret er nær!

Leder fra LaRouchePAC, 18. sept. 2016 – Af Jeff Steinberg: Efter at Repræsentanternes Hus fulgte Senatet med den enstemmige vedtagelse af JASTA (Lov om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme), har præsident Obama meddelt, at han vil nedlægge veto mod lovforslaget – hvorved han går ind i en frontal konfrontation mellem præsidenten på den ene side og den amerikanske Kongres, familierne til ofrene for 11. september-angrebet og det amerikanske folk på den anden. JASTA ville gøre det muligt for de overlevende og familierne til de 2997 dræbte personer i angrebene på Pentagon og World Trade Center endelig at bringe sagen for retten og konfrontere det saudiske monarki for dets rolle i at støtte terroristerne.

Præsident Obama har foreløbig annonceret sine planer om at nedlægge veto mod JASTA-loven, der landede på hans skrivebord mandag, den 12. september, dagen efter 15-års dagen for det værste terrorangreb på amerikansk jord i landets historie. Han har ti arbejdsdage – frem til 23. sept. – til enten at underskrive lovforslaget eller også give Kongressen besked om sit veto. Førende senatorer og kongresmedlemmer fra begge partier har allerede gjort det klart, at de har samlet tilstrækkeligt med stemmer til at opnå et flertal på 2/3 i begge Huse, og således gøre Obamas veto ugyldigt. Det Hvide Hus er i færd med at gå sammen med saudierne og andre stater i Golf-samarbejdsrådet for at vride armen om på medlemmer af Senatet og Huset, for at de skal ændre deres stemmeafgivelse og acceptere præsidentens veto.

Terry Strada, en ledende talskvinde for familierne til ofrene for 11. sept. (hendes ægtemand Tom Strada blev dræbt i World Trade Center den 11. september) har annonceret, at der vil blive en protestaktion uden for det Hvide Hus tirsdag, den 20. sept., med krav om, at Obama enten med sin underskrift sætter loven i kraft, eller også afstår fra sit veto og gør det muligt for Kongressen at gøre sin patriotiske pligt og gøre hans skamfulde handling ugyldig.

Lyndon LaRouche kommenterede den 15. sept., at han forventer, at Obama vil nedlægge veto mod JASTA, »fordi han er en agent for det britiske system«. Han tager mod ordrer fra det britiske monarki, og London, såvel som også deres saudiske undersåtter, har for meget at tabe i en ærlig retssag ved en amerikansk domstol. Et fremtrædende medlem af det britiske Underhus har i Daily Telegraph for nylig skrevet, at, under JASTA, kan det britiske monarki, såvel som saudierne, anklages pga. af Londons mangeårige støtte til de selv samme terrorister, der stod bag 11. september.

Beviset på, at anglo-saudierne stod bag, er overvældende. De 28 sider fra den Fælles Kongresundersøgelse af begivenhederne den 11. september, der som medformand havde senator Bob Graham, afslørede klart, at Prins Bandar bin-Sultan havde en central rolle i angrebene 11. september. Bandar, der var Saudi-Arabiens ambassadør til USA på tidspunktet for angrebet, og som stod præsident George W. Bush så nær, at han fik kælenavnet »Bandar Bush«, finansierede mindst to af flykaprerne via saudiske efterretningsofficerer i San Diego-området, og han har bånd til al-Qaeda-topfolk, som det afsløres i de 28 sider.

Bandar er selv en britisk agent. I 1985 fabrikerede han og Margaret Thatcher al-Yamama olie-for-våben-aftalen, gennem hvilken briterne og saudierne samlede en hemmelig, udenlandsk fond, hvis midler oversteg $100 mia., til finansiering af global terrorisme, regimeskift og politiske mord.

I en tale ved en betydningsfuld konference om angrebene 11. september på Cooper Union universitetsområde i Manhattan den 10. sept., påpegede EIR-seniorredaktør Jeffrey Steinberg, at Bandar ikke var en wahhabi-fundamentalist. »Han havde større tiltrækning mod skotsk whisky og cubanske cigarer end mod islam«, sagde Steinberg til et publikum på 300 11. september-aktivister. »Bandar agerede som en agent for det saudiske monarki med at skaffe den afgørende støtte til flykaprerne, og han gjorde det på vegne af Bush-Cheney-regeringen«, erklærede Steinberg. Han mindede tilhørerne om, at Lyndon LaRouches nationale talskvinde, Debra Freeman, i januar 2001 havde aflagt vidnesbyrd imod nomineringen af John Ashcroft som justitsminister på baggrund af, at den tiltrædende Bush-Cheney-regering var forpligtet over for en gennemtvingelse af et politistatsdiktatur i USA og ville søge den første lejlighed til at iscenesætte en ’Rigsdagsbrand-hændelse’ for at nå dette mål. »Det var en forudsigelse, der desværre blev til sandhed ni måneder senere«, sagde Steinberg. »Bush og Cheney undertrykte kapitlet på de 28 sider, der viste, at det saudiske monarki stod bag 11. september-kaprerne, for at sikre sig, at intet kom i vejen for deres planer om at invadere Irak og vælte Saddam Hussein.«

Udover at vedtage JASTA gennem et flertal, der ikke kan røres af et veto, er der andre presserende handlinger, der må udføres for endelig at komme til den fulde sandhed om 11. september. Der er bogstavelig talt millioner af sider af regeringsdokumenter fra undersøgelsen af 11. september, der forsat er hemmeligstemplet i dag. En dommer i Florida er i færd med at gennemgå 80.000 sider af længe hemmeligholdte FBI-akter om en anden, højtplaceret saudisk forretningsmand, der var vært for tre af 11/9-flykaprerene, inklusive den angivelige leder Mohammed Atta. Endnu i dag er ingen dokumenter blevet frigivet om de 11/9-celler, der opererede i Paterson, NJ, eller Herndon, VA, i det år, der gik forud for angrebene 11. september. Senator Bob Graham, kongresmedlem Walter Jones og andre ledere af kampen for sandheden om 11. sept., har krævet, at regeringen frigiver alle disse hemmelige dokumenter. Som Graham sagde til et publikum på National Press Club i Washington, så »sprang proppen af flasken« med frigivelsen af de 28 sider, »og nu må vi få hele indholdet at se«.

Det amerikanske folk ønsker, at sandheden kommer frem. I løbet af weekenden den 9. – 12. september mødte henved 4000 mennesker frem for at deltage i mindekoncerter i New York City og Morristown, NJ, hvor Schiller Instituttets New York City Borgerkor opførte Mozarts Rekviem, for at mindes og ære dem, der mistede livet den 11. september, samt de mange tusinde mennesker, der som de første responderede, og som siden er døde eller er blevet alvorligt syge som følge af deres heroiske respons til tragedien den 11. september. For disse helte, og for alle mennesker, har sandheden om disse forfærdelige begivenheder ingen forældelsesfrist.

Det amerikanske folks fulde vrede må nu rettes mod præsident Obama for, på trods af, hvor hans virkelige loyalitet ligger, at tvinge ham til at gøre det rigtige og underskrive JASTA, så den træder i kraft. Hvis Obama er så fuld af forræderisk had mod USA, at han udsteder veto, må Kongressen som én stemme rejse sig og vedtage denne lov med et overvældende flertal – og dernæst indlede den korrekte procedure, i overensstemmelse med Forfatningen, mod Obama.

Hvis Barack Obama virkelig gennemfører sit veto mod JASTA, så bør dette føre til en omgående afsættelse gennem en rigsretssag. Enhver præsident, der sætter det britiske og saudiske monarkis interesser over det amerikanske folks interesser, er, prima facie (ved første blik) skyldig i ’høje forbrydelser og misgerninger’, og må omgående fjernes fra embedet. I modsat fald mister selve Forfatningen enhver mening.

Foto: Præsident Barack Obama og førstedame Michelle Obama, sammen med tidligere præsident George W. Bush og tidligere førstedame Laura Bush, holder et øjebliks stilhed ved det Nationale 11. september-mindesmærke i New York, N.Y., den 11. september, 2011. [flickr/whitehouse]
RADIO SCHILLER 19. september 2016:
Vestens koalition bomber Syriens hær; en fejl?

Med formand Tom Gillesberg:
NYT PARTI I TYSKLAND:
AfD-partiet –
Gammel vin på nye lædersække?
Hovedartikel del I – III
af Helga Zepp-LaRouche

Flodbølgen af flygtninge, der kommer ind i Europa fra Mellemøsten og Afrika – som et resultat af Obamas destruktive krige på vegne af britisk politik – i sammenhæng med Europas økonomiske kollaps som et resultat af bankernes krav, har gjort det muligt for et nyt ’protestparti’ at opstå i Tyskland, Alternative für Deutschland (AfD). Zepp-LaRouche spørger, Hvad er det, og hvorfor? 

Download (PDF, Unknown)

Titelfoto: Pegida-demonstration i Dresden den 12. januar 2015 efter terrorangrebet mod det satiriske blad Charlie Hebdos redaktion i Paris.
Obama går efter at ødelægge amerikansk-russisk aftale om Syrien

17. sept. 2016 – Endnu før de amerikanske koalitionsstyrkers luftangreb mod en af den syriske hærs stillinger her til eftermiddag fandt sted, stod det, med al ønskelig tydelighed, allerede klart, at præsident Obama havde til hensigt at ødelægge den amerikansk-russiske aftale om at nedkæmpe terrorisme i Syrien. Angrebet skal have dræbt 62 syriske soldater og såret flere end 100 andre, hvorefter Deir ez-Zor-lufthavnen, som disse syriske soldater havde forsvaret, hurtigt blev løbet over ende af ISIS.

Fredag, den 15. september, blokerede Obama for et planlagt møde i FN’s Sikkerhedsråd, hvor medlemmerne af rådet skulle have været briefet om betingelserne for den amerikansk-russiske aftale, der omhyggeligt var blevet opstillet af den amerikanske udenrigsminister John Kerry og den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov således, at Sikkerhedsrådet kunne vedtage en resolution til støtte for planen, der således ville have vægten af hele det internationale samfund bag sig. Briefingen måtte aflyses, da USA nægtede at lade nogen som helst detaljer blive frigivet. Den russiske FN-ambassadør Vitaly Churkin sagde til reportere, at, ikke alene ville USA ikke tillade, at de dokumenter, der indgik i aftalen, blev formidlet til medlemmerne af Sikkerhedsrådet; men USA ville »ikke engang beskrive dem i detaljer«. Hvordan kan man bede rådsmedlemmer om at støtte en aftale, hvis indhold de ikke må kende? spurgte Churkin.

»Der er tydeligvis ingen enhed i den amerikanske regering« mht. at gennemføre aftalen, bemærkede han.

Tidligere fredag indkaldte Obama til et møde i sit nationale sikkerhedsråd for at uddele øretæver mht. politikken for Syrien. Det Hvide Hus kom ud af dette slagsmål med endnu en spidsfindighed, der havde til hensigt at gøre det af med aftalen om Syrien. Ifølge den korte erklæring fra Det Hvide Hus om indholdet af diskussionen, »understregede præsidenten, at USA ikke vil gå frem med de næste trin i aftalen med Rusland, før vi ser en reduktion af voldshandlingerne og en opretholdelse af adgang for den humanitære hjælp, i syv dage i træk«.

Det blev oprindelig rapporteret, at Kerry-Lavrov-aftalen gik ud på, at en våbenhvile skulle begynde den 12. september, og, hvis denne våbenhvile holdt, så ville USA og Rusland, syv dage senere, etablere et Fælles Implementeringscenter (JIC), der skulle gennemføre fælles aktioner mod terroristerne. Med deadline, der nærmede sig, lagde formuleringen »en reduktion af voldshandlingerne og en opretholdelse af adgang for den humanitære hjælp, i syv dage i træk« grunden til på ubestemt tid at udskyde dette JIC, som Obama og hans krigsparti, forsvarsminister Ash Carter og talsmand for Pentagon (og ikke nødvendigvis den amerikanske militærkommando) lige fra begyndelsen havde været imod.

Fra Bishkek, Kirgisistan, hvor præsident Putin deltog i et topmøde i Statssamfundet af Uafhængige Stater (CIS), påpegede han over for reportere den politik for regimeskift, der lå bag USA’s krav om at holde dokumenterne hemmelige. USA, der altid argumenterer for åbenhed og gennemskuelighed, insisterer måske nu på at holde dokumenterne hemmelige, »fordi det nu vil blive åbenlyst for det internationale samfund, såvel som for det amerikanske og russiske folk, hvem, der ikke opfylder hvilke betingelser«, sagde Putin. USA har problemer med at adskille »den såkaldte sunde del af oppositionen fra de halvkriminelle og terroristiske elementer«, et problem, der stammer fra »ønsket om at opretholde det militære potentiale i kampen mod præsident Assads legitime regering. Dette er imidlertid en farlig og ødelæggende kurs … Vore amerikanske partnere synes endnu engang at gå i den samme fælde, som de så mange gange er gået i«, sagde han.

Den russiske side insisterede fortsat på, at USA må, og kan, gå bort fra sin proterroristiske politik. Lavrov og Kerry skal mødes flere gange i næste uge i FN. Putin sagde, ganske vist før koalitionens luftangreb mod de syriske soldater, til reportere, at »jeg vil gerne gentage, at vi føler os mere positive end negative mht. dette, og vi forventer, at den amerikanske regerings løfter vil blive holdt.«     
APPEL til FN’s Generalforsamling:
Et Nyt Paradigme for
Menneskehedens Fælles Mål.
Af Helga Zepp-LaRouche

16. september, 2016 – Det er afgørende, at De forenede Nationers Generalforsamling, der nu træder sammen i New York, bygger videre på de fremskridt, der er opnået ved G20-topmødet under Kinas lederskab. Kursen mod en ny, finansiel arkitektur er sat, og chancen er større end nogensinde for, at alle nationer kan deltage i opbygningen af den Nye Silkevej på basis af et win-win-samarbejde, og at verdensøkonomiens produktivitet vil stige på basis af innovation, alt imens fattigdom og konsekvenserne af krig overvindes.

Download (PDF, Unknown)
Bayer-Monsanto overtagelse markerer slutfasen af den ’grønne’,
folkemorderiske floks kontrol over fødevare-patentrettigheder,
videnskab og meningsdannelse

15. sept. 2016 – I denne uge blev den planlagte $66 mia. store overtagelse af Monsanto, den agro-kemiske- og såsædsgigant med hjemsted i USA, annonceret af Bayer AG, ligeledes en kemi- og såsædsgigant (kendt som Bayer CropScience), og et legendarisk farmaceutisk navn, med hjemsted i Tyskland.

De to selskaber er en del af et snævert kartel med meget få enheder – der nu er i færd med at blive slået sammen – som i løbet af de seneste 40 år er kommet til at dominere såsæds- og afgrødegenetikken i verden, IKKE gennem at yde rene, pålidelige produkter for landmænd og god bio-videnskab, men gennem at score kassen siden 1970’erne på baggrund af den daværende uretfærdige ændring af USA’s patentlovgivning, der gjorde det muligt for bio-modificerede egenskaber i afgrødeforbedring at opnå status som »industripatenter«. Med andre ord, så »ejer« disse selskaber genmodificerede strenge af korn, bomuld, bønner og andre basale livsfornødenheder. Hvis man ønsker at studere eller så deres patenterede såsæd eller egenskaber, må man betale omkostninger og licensafgifter; ellers står man over for juridisk og finansiel ruin.

Det nye Bayer/Monsanto-selskab vil kontrollere omkring 25 procent af hele verdens såsæd og afgrødepesticider, hvis storaftalen klarer sig igennem den lovgivningsmæssige inspektion.

Endnu en udsigt til en storfusion blandt de agro-kemiske giganter er Dow Chemical i kombination med DuPont (der opslugte Pioneer Hi-Bred såsæd i 1999). Den sidste gigant, det schweiziskbaserede Syngenta (der går tilbage til Novartis og Zeneca, og i 1997, tilbage til fusionen af Ciba-Geigy og Sandoz) står til at blive overtaget, formedelst $43 mia., af China National Chemical Corp. (ChemChina) ved årets slutning.

Sidstnævnte gigantaftale har en potentiel positiv side under det globale paradigmeskift. Hvis ChemChina holder sig til Kinas prioritet med at brødføde folk, i kontrast til Vestens nuværende prioritet med de såkaldte »markedskræfter« – f. eks. skabelsen af nye, mere olieholdige sojabønner til biodiesel – så kan ChemChina/Syngentas kapacitet inden for forskning og udvikling sættes til at virke for gavnlige afgrødeforbedringer; og endda til at indlede afmonteringen af æraen med »patentrettigheder« for fødevarer.

Dette vil kræve, at man identificerer det virkelige onde – som IKKE er bioteknologi som sådan, men derimod Wall Street/City of London-kartelslængets overtagelse af Bio-videnskab og landbrugsforskning og -udvikling. Den ’grønne’, folkemorderiske lobby har givet næring til overtroisk frygt for GMO’er i den offentlige mening, som en afledning fra den virkelige forbrydelse med uretfærdig/ulovlig kontrol over midlerne til livets opretholdelse.