Europæiske regeringer står over for eksistentiel krise uden løsninger indenfor det gamle paradigme

Krisen i Den Europæiske Union var aldrig afgrænset til Grækenlands, Spaniens, Italiens eller nogen anden nations evne til at tilbagebetale deres gæld. Begyndende med ​​Maastricht-traktaten, der blev undertegnet i februar 1992, har Helga Zepp LaRouche og Schiller Instituttet gentagne gange påpeget, at EU-institutionerne i høj grad var fejlbehæftede fra starten af, alene i kraft af deres design, idet de blev oprettet for at tjene neoliberale finansielle spekulanters interesser i City of London og på Wall Street, og spekulanternes allierede, de unilateralistiske neokonservative, og ikke folket i Europas nationer.

Siden Brexit har vælgerne i land efter land i Europa været i oprørstilstand og afvist de etablerede parter, ligesom amerikanske vælgere gjorde ved at vælge Donald Trump, som lovede at afslutte æraen med virksomhedernes frihandelspolitik, nedskæringsspolitik, bailouts af banker og regime-skifte krige. Mest betydningsfuld var Trumps afvisning af Obama-politikken for konfrontation med Rusland og Kina, en politik, som blev støttet af de fleste EU-lande. Trumps vilje til at mødes med den russiske præsident Putin for at opnå et samarbejdsforhold med ham har skabt et nyt hysterisk niveau, og med mødet mellem de to, der nu vil finde sted i Helsinki, udløses der ny og endnu mere ekstrem panik blandt regeringer, der kæmper for at overleve. At fremtrædende ministre i den britiske May-regering træder tilbage i denne uge er et eksempel på et styre i kaos, hvor embedsmænd ikke er i stand til at tænke uden for aksiomerne i de hurtigt disintegrerende institutioner.

Helga Zepp LaRouche var aldrig tilfreds med at blot påpege manglerne ved disse institutioner. Hun har ledet en effektiv international kampagne for at få støtte til et nyt paradigme baseret på hendes mand Lyndon LaRouches økonomiske ideer, hvoraf mange nu er med til at forme den globale udviklingsplan for Kinas præsident Xi Jinping, Kinas Bælte og Vej Initiativ (BRI). Hun har spillet en ledende rolle i at indføre principperne bag denne plan for vestlige regeringer, hvoraf mange nu deltager på et eller andet niveau i BRI. Hendes seneste opfordring til, at EU slipper sin modstand mod Kinas BRI og i stedet bruger “Singapore-eksemplet” til at arbejde med Kina for at udvikle Afrika, diskuteres i mange lande, selv om mange regeringer stadig viser sig at være ude af stand til at bryde fra det gamle paradigmes begrænsninger.

Hør fru LaRouche denne torsdag og hver torsdag efterfølgende, når hun præsenterer den seneste opdatering af denne dynamiske proces der folder sig ud, og giver strategisk vejledning til borgere, der ønsker at flytte deres nationer væk fra diktaturet repræsenteret ved den gamle underdanige tænkning, og bringe dem ind i det nye paradigme.
Introduktion til Helga LaRouches Nye Paradigme Webcast den 5. juli 2018

Helga Zepp-LaRouche udarbejdede den 17. juni et udkast til Den Europæiske Union (EU), der forklarede hvordan “eksemplet fra Singapore” viser, at tidligere fjendtligt indstillede nationer kan arbejde sammen om at løse tilsyneladende uhåndterlige problemer, når de tager fat på kriser ved at anlægge ånden fra den nye Silkevej. Desværre har EU ikke taget imod hendes råd. Imidlertid hørte de over 300 deltagere på Schiller Instituttets konference den 30. juni -1. juli på embedsmænd fra Rusland, Kina, USA, Nigeria, Yemen og mange europæiske lande, som arbejder hen imod dette mål. Deltag i Schiller Instituttets ugentlige strategiske webcast, når fru LaRouche giver indsigt i, hvorledes fordelene ved det nye paradigme kan realiseres over hele verden.
Helga Zepp-LaRouche:
Modsætningernes sammenfald
– Morgendagens verden.
Schiller Instituttets Internationale
konference, 30. juni, 2018, Tyskland

Hvis alle europæiske nationer ville gå sammen med Kina, Indien, Japan og også USA og gøre alt dette sammen med de afrikanske stater, der ønsker at blive en del af et sådant forceret program, og annoncere det som en fælles forpligtelse, kunne vi vende flygtningekrisen omkring. Men denne fremgangsmåde kræver en passioneret kærlighed til menneskeheden; præcis, som premierminister Abiy Ahmed fra Etiopien for nylig sagde under et massemøde med en halv million mennesker, kort tid, før han blev udsat for et attentatforsøg; han sagde, »Den eneste måde at gå fremefter på, væk fra al denne historie, er tilgivelse og kærlighed. Hævn er for de svage. Og fordi etiopiere ikke er svage, har vi ikke bug for hævn. Vi vil vinde med kærlighed«.

Så lad os handle ligeså. Verden befinder sig i en utrolig oprørstilstand. Det er meget kompliceret, og jeg mener ikke, at problemerne vil blive løst ved at have en zillion delvise løsninger. Vi har brug for et højere fornuftsgrundlag, som vil forene hele menneskeheden. Jeg mener, vi har nået vejs ende for en epoke, enden på geopolitik. Og vi må nå frem til det Nye Paradigme, hvor vi tænker i banerne for coincidentia oppositorum; det, Xi Jinping har kaldt et »fællesskab for menneskehedens fælles fremtid«. Hvis Europa er villig til at overleve, vil vi organisere de europæiske lande til at gå med i denne indsats.

Download (PDF, Unknown)

 

 
Det forestående Trump-Putin-topmøde
kan ændre historiens gang
mod det Nye Paradigme.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Webcast, 27. juni, 2018

Jeg kan kun gentage det: De personer, der er vant til at tænke i baner for geopolitiske planer eller paradigmer, de bør virkelig forstå, at, i en verden, der har så mange problemer og så mange presserende opgaver, der skal løses, så er det bedste virkelig, at stormagterne finder frem til en strategisk forståelse og forhåbentlig sluttelig vil arbejde sammen for at løse alle disse problemer. Og disse mennesker er stadig indfanget i det gamle, geopolitiske nulsumsspil – den ene vinder, og den anden må tabe – og som er en fuldstændig latterlig, gammeldags, forældet idé. Jeg krævede ved årets begyndelse, at dette må blive året, hvor vi overvinder geopolitik, og med Kinas Nye Silkevej har vi allerede en win-win-model for relationer, hvor alle vinder. Så jeg vil blot opfordre folk til at gentænke den måde, de anskuer verden på.

Download (PDF, Unknown)

 

 
En forandring til det bedre kommer,
hvis I kæmper for det.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Webcast, 21. juni, 2018

Hvis man således havde de europæiske ledere, Xi Jinping og et halvt dusin afrikanske ledere, der talte for kontinentet, og de tilsammen ville erklære et forceret program for infrastrukturudviklingen af Afrika, så ville det ikke alene have troværdighed pga. Xi Jinpings tilstedeværelse, men det ville også sende et signal til alle disse regeringer og til alle unge mennesker om, at der vil være store muligheder for at samarbejde om opbygningen af deres eget land, så de ikke ville føle sig tvunget til at rejse tværs over Sahara og dø af tørst, eller at drukne i Middelhavet, eller blive fanget af Frontex’ [EU-grænse-]politi for at blive anbragt i noget, selv paven har karakteriseret som »koncentrationslejre«.

Jeg mener, dette kan gøres. Nu er det ikke særlig sandsynligt, at EU vil gøre dette, i betragtning af den kendsgerning, at de er, hvad de er, men det er en absolut rigtig idé, og skulle dette EU-topmøde forpasse denne mulighed, så kan man få et topmøde, hvornår, det skal være, i juli eller august, eller man kan tage FN’s Generalforsamling i september og gøre dette spørgsmål til det eneste punkt på dagsordenen.

Download (PDF, Unknown)

 

 
Helga Zepp-LaRouche:
»En fælles fremtid for menneskeheden«
Introduktion til bind II af
rapporten, »Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen«

20. juni, 2018 – Vi har den glæde at præsentere Helga Zepp-LaRouches introduktion til den kommende Schiller Institut rapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, bind II: En fælles fremtid for menneskeheden«. Rapporten forventes udgivet i slutningen af denne måned.

»Den Nye Silkevejsånd« har ændret verden til det bedre i en langt mere gennemgribende grad, end den transatlantiske sektor hidtil blot nogenlunde har forstået. Siden den kinesiske præsident Xi Jinping satte den Nye Silkevej på dagsordenen i september 2013 i Kasakhstan, er en hidtil uset optimisme fejet hen over udviklingslandene i særdeleshed; en følelse af, at fattigdom og underudvikling kan overvindes i en nær fremtid, takket være kinesiske investeringer i infrastruktur, industri og landbrug. Geopolitisk orienterede kredse i Vesten har ikke forstået, at Kina gennemfører en ny model for international politik, der takler det underskud, som arven efter kolonialisme og imperialisme har testamenteret frem til i dag: den absolutte mangel på udvikling. Og fordi Kina således adresserer milliarder af menneskers eksistentielle behov, vil denne politik sandsynligvis blive den største revolution i menneskehedens historie.

Download (PDF, Unknown)
Meddelelse: Webcast med Helga Zepp-LaRouche, tors. 21. juni kl. 18:
En forandring til det bedre vil komme, hvis I kæmper for det

newparadigm.schillerinstitute.com

Der finder et transformerende skifte sted i verden, med geopolitikkens æra, med sin ødelæggelse af nationer gennem finansielle manipulationer og krige, der bliver udfordret af fremkomsten af en ny æra med »win-win«-politikker for gensidig fordel, som Kinas Bælte & Vej Initiativ står i spidsen for. Udviklingerne i Asien med Trump-Kim-topmødet i Singapore og Shanghai Samarbejdsorganisationens topmøde i Kina er eksempler, der viser, at fredeligt, økonomisk samarbejde ikke alene er muligt, men allerede er i gang. Fordelene ved denne nye æra kan ses i nye infrastrukturprojekter i hele Eurasien, Afrika og i Syd- og Mellemamerika, og i flere europæiske nationer høres der nu højlydte krav om også at komme med.

Del af denne nye geometri er den voksende sandsynlighed for et Trump-Putin-topmøde, en indikation på, at den amerikanske præsident er ved at bryde ud af den inddæmning, som er hensigten bag de svindelagtige, såkaldte Russiagate-anklager. For at dette store mulighedernes øjeblik kan virkeliggøres, må der være en forhøjelse i standarden af både evnen til kreativ tænkning, og også passioneret aktivering, hos borgere i alle nationer. Helga Zepp-LaRouches ugentlige webcasts er en afgørende del af denne forhøjelse hos befolkningerne til det niveau, som dette lovende, historiske øjeblik kræver.

Hjælp os med at organisere for at gøre disse webcasts tilgængelige for et voksende antal mennesker, for hver uge at bringe nye aktivister ind i kampen for det Nye Paradigme.
Hvad er det Nye Paradigme? Afslutning og
mobilisering med Helga Zepp-LaRouche

Zepp-LaRouche: Jeg mener, at den Nye Silkevej er ånden, der er kommet ud af lampen og ikke kan stoppes tilbage igen, hvis man simpelt hen tænker på, hvad den Nye Silkevej har gjort for landene, som deltager, frem til dette punkt, med undtagelse af visse andre, økonomiske aftaler, som Kina og et par andre lande havde, så er for det meste Latinamerika, Afrika og de fleste dele af Asien virkelig blevet nægtet den form for udviklingsperspektiv, som Bælte & Vej Initiativet tilbyder. Det er første gang, at landene i udviklingssektoren har udsigt til at overvinde fattigdom og underudvikling i meget hurtigt tempo. Kina langer ikke gamle teknologier ud, gamle industrier, men bringer disse lande med om bord for at deltage i fælles rumprogrammer og andre avancerede, videnskabelige foretagender. Så folk indser, at der er et helt andet perspektiv og en helt anden mulighed for, at ideen om at overvinde fattigdom på planeten meget hurtigt er ved at blive en realitet.

Download (PDF, Unknown)
Helga Zepp-LaRouche:
Der skrives nu historie i Asien!
EU-topmødet må følge Singapores eksempel!

EU-samarbejde med Kinas Nye Silkevejsinitiativ for udvikling af Afrika bør gøres til det eneste punkt på dagsordenen, og Xi Jinping eller Wang Yi bør inviteres til at deltage, såvel som også nogle afrikanske statsledere, der allerede samarbejder med Kina.

Hvis EU-topmødet, repræsentanten for den kinesiske regering og de afrikanske repræsentanter dernæst i en fælleserklæring udtaler en forpligtelse til at gå i gang med et fælles, forceret program for et panafrikansk infrastruktur- og udviklingsprogram og lover alle unge mennesker i Afrika, at kontinentet vil overvinde fattigdom på kort tid, ville en sådan erklæring, pga. Kinas deltagelse, have den største troværdighed i Afrika og ville ændre dynamikken i alle landene mod et utvetydigt håb for fremtiden og ville således omgående bevirke en ændring i migrantkrisen. Det ville også udfri EU af dens nuværende legitimitetskrise og give de europæiske nationer en mission, der ville placere Europas enhed på et storslået, nyt niveau.

Vil Europas stats- og regeringsledere være i stand til at følge Trumps og Kim Jong-uns eksempel?

Download (PDF, Unknown)
Helga Zepp-LaRouche:
Trump og hans eurasiske allierede
udmanøvrerer det døende Britiske Imperium

Leder fra LaRouchePAC, 14. juni, 2018 – Denne lederartikel er taget fra dagens ugentlige strategiske webcast med Schiller Instituttets stifter og præsident, Helga Zepp-LaRouche, og som reflekterer over den forgangne uges historiske møder – Trump-Kim-topmødet og SCO-topmødet – og som, sammen med det interne kollaps af G7 og G7-topmødet, demonstrerer det gamle paradigmes død og fremkomsten af det nye.

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er faktisk temmelig glad over at kunne fortælle jer, at to norske parlamentsmedlemmer har foreslået at tildele Nobels Fredspris til præsident Trump. Dette finder jeg særdeles passende, i modsætning til den Nobels Fredspris, som blev tildelt Obama for absolut ingenting, tværtimod. Denne udvikling, hvor Nordkorea og USA finder en måde, hvorpå de fuldstændig kan transformere en gammel, fjendtlig relation til en relation for samarbejde og en lysende fremtid, mener jeg, virkelig er en fantastisk udvikling. Jeg ved, at alle mainstream-medierne i Vesten er ved at få et apoplektisk anfald over dette, men ser man på det, mener jeg, det er absolut lovende.

For det første, de fakta, I alle er bekendt med: De aftalte en total atomafrustning af Nordkorea til gengæld for udsigten til at gøre Nordkorea til et fremgangsrigt og velstående land.

Jeg finder det meget interessant, at Det Hvide Hus, med Trump og det Nationale Sikkerhedsråd, producerede en fire minutter lang video[1], hvor de to valgmuligheder for Nordkorea blev fremstillet: Den ene mulighed er den gamle status og krig, eller i stedet at få en total modernisering af landet, med moderne jernbaner – de viste endda et kørende, kinesisk maglev-tog (magnetisk svævetog) og folk, der var fremgangsrige og produktive. Dette var virkelig godt, for denne video viser præcist, hvad der vil ske …

Jeg så hele hans pressekonference[2], og jeg må sige, at jeg vil råde alle vore seere til også at se den. For man hører så meget om, at Trump er dit eller dat; og den måde, han opførte sig på, på denne lange pressekonference, hvor han afparerede den mest typiske, gammeldags tankegang og spørgsmål fra hovedsageligt amerikanske journalister og ikke lod sig provokere … han sagde ganske enkelt, at han var fortrøstningsfuld med hensyn til, at denne proces var på en god kurs.

Det var meget vigtigt, at han også annoncerede, at USA ville stoppe det, han kaldte »krigsspillene«, de amerikansk-sydkoreanske militærmanøvrer, og dette er naturligvis psykologisk meget vigtigt for nordkoreanerne, for, hvis man hele tiden har disse krigsspil på ens dørtærskel, så skaber det en permanent, psykologisk terror.

Folk, der endnu ikke har dannet sig en vurdering af, hvordan de skal se på dette, bør blot tage i betragtning, at det sydkoreanske folk var totalt entusiastisk. De gik glade rundt i gaderne. [Den sydkoreanske] Præsident Moon [Jae-in], der så live-streamingen fra konferencen i Singapore, klappede flere gange. Husk den tyske genforening, der fandt sted for nu snart 29 år siden; folk i Tyskland husker nok den totale jubel og glæde hos familier, der ikke har set hinanden i rigtig mange år, kramme hinanden; venner, der omfavner hinanden og kysser hinanden. Og det var en fryd!

At den tyske genforening ikke kun frembragte glæde bagefter, havde at gøre med det overordnede, geostrategiske miljø: I ved, med Bush og Thatcher og Mitterand, der alle var ekstremt fjendtlige over for processen med tysk genforening, og derfor blev de østtyske stater praktisk talt økonomisk afmonteret, i det store og hele. Men omstændighederne, miljøet, i Nordkorea er selvfølgelig totalt anderledes.

Så jeg vil gerne sige, at jeg er meget forhåbningsfuld med hensyn til, at denne proces vil lykkes, af den meget simple grund, at den finder sted i en fuldstændig anden, strategisk sammenhæng, nemlig med Bælte & Vej Initiativet, integrationen af Bælte & Vej Initiativet med den Eurasiske Økonomiske Union og denne form for økonomiske udviklingsplaner, som Rusland også talte om, og som Kina sagde, de ville bidrage til, og ligeledes sammen med USA overtage sikkerhedsgarantier for Nordkorea; disse økonomiske planer finder sted i sammenhæng med planen om at udvikle Ruslands Fjernøsten for at integrere det med hele Asien, og som blev diskuteret på det Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok sidste september, og det blev ligeledes diskuteret i den inter-koreanske dialog i april mellem de to præsidenter for de to Korea’er.

Jeg mener, Trump har fuldstændig ret: Han sagde, at fortiden ikke behøver bestemme fremtiden. Reel forandring er mulig. Dette er en virkelig god udvikling, og alle nejsigerne skal bare gå hjem og tænke sig om …

Jeg mener, at denne ånd er klart fremherskende i Asien. Det var ligeledes den kinesiske udenrigsminister Wang Yis udtrykkelige anskuelse efter SCO-topmødet i Qingdao, Kina. Dette topmøde var en ekstraordinær milepæl, hvor Wang Yi bagefter sagde, at SCO repræsenterer 3,1 mia. mennesker og allerede nu er et fuldstændig nyt system for internationale relationer, opbygget på gensidig tillid, samarbejde, venskab og fælles mål, og det er en ny model, der lader tilbage og transcenderer den gamle, geopolitiske orden, Kold Krig, ekskluderende klubber og civilisationernes sammenstød – alt dette lades tilbage, og en ny æra med samarbejde er blevet etableret.

Dette var meget smukt, for topmødet med den indledende banket blev åbnet af præsident Xi Jinping med reference til Konfutse. Han sagde, at Qingdao er i Shandong-provinsen, som er Konfutses hjemegn og hjemstedet for konfucianisme, og at Konfutse bør stå som vejleder for Shanghai Samarbejdsorganisationens fremtid.

Jeg mener, at Xi Jinping er en filosof, og sæt blot dette i modsætning til – kan I forestille jer, at nogen som helst europæisk leder ville åbne et EU-topmøde med ordene, »vi bør have ånden fra Platon, eller fra Shakespeare eller Schiller, som vejleder for den Europæiske Union«? Intet er mere umuligt at forestille sig end det, på nuværende tidspunkt.

Så fremtiden ligger i Asien. Den form for samarbejde og faste beslutning om at skabe en bedre verden for alle mennesker, der lever på denne planet, bliver netop nu virkeliggjort i Asien.

Det er en virkelig god ting, at præsident Trump afgjort hjælper det bedste, han kan, for at denne orden skal lykkes, på trods af handelsspændingerne og på trods af de resterende problemer, der stadig eksisterer. Jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld med hensyn til, at ånden og dynamikken i dette nye fænomen, disse nye kræfter, som Wang Yi talte om – han sagde, at der er nye kræfter i arbejde, som gør alt dette muligt – og jeg mener, dette er vor tids dynamik, vor tids tendens. Og det er en god ting. Det er vidunderligt, og alle, der elsker menneskeheden, og som elsker fred, bør være absolut glade.

Se hele Zepp-LaRouches webcast, inkl. engelsk udskrift. 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=A838gS8nwas

[2] https://www.youtube.com/watch?v=E0BWMd1R7wE

 
Meddelelse: Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut webcast,
tors. 14. juni 2018 kl. 18: Trump og hans
eurasiske allierede udmanøvrerer det døende Britiske Imperium

newparadigm.schillerinstitute.com

Kontrasten kunne ikke have været større. Alt imens den dysfunktionelle natur af det døende G7, eller G6, eller G5 (!) – et levn af britisk geopolitik, som har domineret efterkrigstidens politik – blev totalt udstillet i Canada, gik et alternativt, globalt system fremefter i Qingdao, Kina, med Shanghai Samarbejdsorganisationens (SCO) møde, baseret på Kinas Nye Silkevejspolitiks »win-win«-livssyn. Og, alt imens de destabiliserede ledere af det i stigende grad irrelevante G7 blev ladt tilbage til at jamre over, at præsident Trump forlod dem – i både figurativ og bogstavelig betydning – så var Trumps ekstraordinære topmøde med Nordkoreas leder Kim Jong-un et spejlbillede af hans orientering mod Eurasien, da mødets succes til dels skyldes hans samarbejde med ledere fra Kina, Rusland, Sydkorea og Japan.

Og hvad ved folk, der lever i det transatlantiske område, om denne nye, eurasiske dynamik, der er i færd med at forme fremtiden? Desværre, eftersom de fleste af de valgte repræsentanter for Vestens »gængse«, politiske partier fortsætter med at handle i den geopolitiske doktrins interesse, som skabtes af Det britiske Imperium, og medierne udspyr ’fake news’ for at bakke det op, så er kun ganske få bevidste om virkeligheden med den store, globale transformation, der er i gang.

Hver uge giver Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter, en kortfattet og dramatisk præsentation, der er tænkt at skulle sætte hendes seere på historiens scene. I disse ugentlige webcasts har hun leveret både en gennemgang af begivenhederne, fra toppen og ned, og også en analysemetode, der giver hendes seere en mulighed for at spille en rolle i denne transformation. Gå ikke glip af hendes præsentation i denne uge – og sørg for at informere så mange andre som muligt om, at dette er deres mulighed for at bryde ud af boblen af løgne og misinformationer, så de kan blive smittet med den Nye Silkevejsånd.
Hilsener fra Helga Zepp-LaRouche,
Schiller Instituttets stifter og præsident,
til koncerten Dona Nobis Pacem,
Manhattan, NY, 10. juni 2018

Ved udgangen af 2017 foreslog jeg, at året 2018 skulle være året, hvor menneskeheden omsider ville gøre en ende på geopolitik og søge et nyt grundlag for relationer mellem nationer, som er mennesket værdigt. Dette mål, med samt den nødvendige udryddelse af fattigdom, det ville kræve, var selvfølgelig også den gentagne, erklærede mission for både Martin Luther King, jr., og Robert F. Kennedy. I 1968 blev de begge brutalt myrdet, men, snarere end at tage den udfordring op, som denne tragedie skabte, valgte folk på begge sider Atlanten at tilpasse sig til det, og vi har, i løbet af de seneste 50 år, smagt den bitre frugt af denne tilpasning. Vi oplever nu en voldens og fortvivlelsens kultur, og hvis vi bliver ved med at begrave vore næser i dagens populær-nyheder og ditto underholdning, kan vi lige så godt opgive ævred først som sidst.

Da jeg således foreslog, at året 2018 ville indlede en ny æra – et nyt paradigme for menneskeheden – blev det mødt med stor skepsis fra mine europæiske og amerikanske kollegers side. Det, som disse skeptikere ikke havde taget i betragtning, er, at flere end 100 lande siden 2013 har tilsluttet sig Kinas Ét Bælte, én Vej-initiativet for forøget konnektivitet og samarbejde mellem nationer, gennem opførelse af moderne infrastruktur og transportkorridorer, og hvor målet er, at, frem til år 2050, skal fattigdom være fjernet fra planeten. Denne nye, optimistiske fremtidsdynamik fejer hen over planeten, og blot her de seneste par dage har vi set lovende udviklinger med topmødet mellem USA og Nordkorea, og, hvilket forhåbentlig vil finde sted i ugen efter vores koncert, forhandlinger mellem Indien og Kina og en fælles forpligtelse til at stabilisere Afghanistan gennem genopbygning, samt det nok mest signifikante, et potentielt topmøde mellem USA og Rusland, som kunne begynde at løse de farlige kriser i Ukraine og Syrien.

Vi befinder os således ved det, man har kaldt en »Stjernestund for menneskeheden«, hvor vore handlinger i nutiden vil bestemme fremtiden, eller manglen på samme, for de kommende generationer. Om den blodige, franske revolution skrev den tyske digter Friedrich Schiller, »Et stort øjeblik fandt et lidet folk«. Vores deltagelse i denne opførelse af værker af Bach, Beethoven og de afroamerikanske spirituals, det være sig som artist eller tilhører, giver verden håb om, at dette store øjeblik må finde et inspireret folk, der vil gå sammen med mig og Schiller Instituttet og handle for at sikre, at dette øjeblik ikke forpasses.
Silkevejsånden er smittefarlig!
Hovedtale af Helga Zepp-
LaRouche, Schiller Instituttets
konference i New York,
9. juni, 2018: Dona Nobis Pacem
– Giv os fred, gennem
økonomisk udvikling

Jeg er faktisk meget optimistisk med hensyn til situationen. Jeg mener, der absolut er en mulighed for, at vi i den nærmeste fremtid vil se fremkomsten af et fuldstændig Nyt Paradigme for civilisation. For allerede på nuværende tidspunkt samles flertallet af nationer omkring ideen om, at der findes én menneskehed, og som tilhører en højere orden end nationale interesser og end selv geopolitisk konfrontation. Aldrig før har modsigelsen mellem og åbenheden i kampen mellem det Nye Paradigme og det gamle paradigme været mere åbenlys end netop nu. Denne konference blev oprindelig planlagt for at fremskynde denne proces …

 

Download (PDF, Unknown)

 

Øvrige talere på Panel I:

Jason Ross, medforfatter af rapporten “Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika; En vision for en økonomisk renæssance”.

Dr. Xu Wenhong, vicegeneralsekretær for Bælte & Vej-studier, det Kinesiske Akademi for Samfundsvidenskaber, Ét Bælte, én Vej-initiativet.

Dmitry Polyanskiy, første permanente vicerepræsentant for den Russiske føderation til FN.

Diskussion.

 
Ny asiatisk alliance former
fremtiden: Vil de tåbelige
europæere blive ladt tilbage?
Helga Zepp-LaRouche i Schiller
Institut Internationalt Webcast,
7. juni, 2018

Momentum ligger derfor i Asien, og det er grunden til, at Schiller Instituttet insisterer på, at USA og de europæiske nationer simpelt hen bør alliere sig med de asiatiske lande for at udvikle planeten, overvinde fattigdom, få win-win-samarbejde mellem alle verdens nationer og opbygge et nyt fællesskab, et nyt samfund, for menneskehedens fælles fremtid. Dette ligger så meget inden for rækkevidde, at, hvis blot folk kender til dette Nye Paradigme, der nu vokser meget, meget hurtigt frem, vil de omgående blive optimistiske! Det skyldes udelukkende manglende kendskab til det, der foregår i disse dele af verden, og det er årsagen til pessimisme og til, at mange mennesker ikke kan se nogen måde, hvorpå det kan ændres.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Bankierernes kup i Italien vil ikke stoppe
opstanden mod det korrupte Imperium.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 31. maj, 2018

Vi befinder os i en meget dramatisk situation, og jeg mener, det er på høje tid at overveje det nødvendige behov for at rette de neoliberale politikker, for, hvis dette ikke sker, kan der kun komme kaos som resultat, og derfor er Lyndon LaRouches Fire Love endnu mere presserende nødvendige i hele det transatlantiske område end nogensinde før.

Download (PDF, Unknown)

 

 
Webcast med Helga Zepp-LaRouche:
»Bøtten er vendt: Med afsløringen af
det virkelige ’aftalte spil’ – vil Obamas
administration slutte sig til ledende briter
på anklagebænken?« 24. maj, 2018

Introduktion: I løbet af weekenden bøjede USA’s vicejustitsminister Rod Rosenstein sig for presset og udpegede Justitsministeriets generalinspektør til at efterforske, om FBI og Justitsministeriet (DOJ) infiltrerede eller overvågede Trump-kampagnen under valget i 2016. Rosenstein tilføjede, at, hvis en efterforskning afgør, at dette skete, ville de »skride til passende handling«. Nye afsløringer peger ikke alene på den rolle, som er blevet spillet af FBI/DOJ-korruption og -forbrydelser, men også på overtrædelser fra CIA’s side, og især fra John Brennans side, i koordinering af en operation mod Trump-kampagnen sammen med en udenlandsk magt – Det britiske Imperium, gennem dettes efterretningsgrene, GCHQ og MI6.

De britiske netværk og Obamas netværk bag Russiagate opererede på vegne af et globalt bank-/finanskartel, centreret omkring City of London og Wall Street. I takt med, at dets beskidte tricks med at køre et regimeskifte-kup mod præsident Trump i stigende grad afsløres, bliver det ligeledes åbenbart, at dets globale spekulationskasino har direkte kurs mod et spektakulært kollaps. De tyer nu til deres gamle beredskabsstyrker – ved at bruge kup, stedfortræderkrige, terrorisme, sanktioner og afpresning – til at forsøge at bluffe sig igennem.

Men denne gang er tingene anderledes, med det Nye Paradigme, der vil erstatte den finansielle elites og dens geopolitikeres gamle paradigme, og som vinder i styrke. Mandag sagde Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche, der har anført kampen for dette Nye Paradigme, at, for at stoppe kuppet i USA, er det nødvendigt at gennemføre Lyndon LaRouches Fire Nye Love (til nationens – og verdens – redning) og at mobilisere for, at USA og andre, inkl. Tyskland, tilslutter sig den Nye Silkevej. »Denne krig kan vindes«, lød hendes ord. »Vi er nået langt, og der er flere kampe, der skal udkæmpes; men historien vil blive formet af Lyndon H. LaRouches ideer.«

Fr. LaRouche vil stå i spidsen for denne kamp med sin ugentlige webcast, kommende torsdag, 24. maj. Lyt med, og bliv en del af den bevægelse, der vil forme fremtiden.

Her følger engelsk udskrift:

The Worm Has Turned: Will Obama Administration Join Leading Brits
         On Trial as the Real “Collusion” Is Exposed?

HARLEY SCHLANGER:  Hello, I’m Harley Schlanger from the
Schiller Institute.  Welcome to this week’s international webcast
featuring our founder and President Helga Zepp-LaRouche.
We are in the midst of a series of unfolding developments,
and we’ll address them in the context of the discussion today.
There are a number of things happening, each of which is very
significant and we don’t full readings yet.  But we want to start
with what I think is something that most people are not aware of:
And that is the coming earthquake that is hitting Europe, in this
case from the Italian election.  The new government is being put
together, and there’s a complete freakout from the European
Union, for good reason.  Helga, what is the significance of these
Italian developments, in the context of the overall strategic
situation?

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  We have now, a new prime minister, who
is a politically unknown law professor, but the real freakout is
because of the mooted new Finance Minister Paolo Savona, who is a
well-established economist.  He was completely for the euro in
the beginning, but then, when he saw what the consequences were
for Italy of the single currency, he became completely anti-euro,
and he has demanded a “Plan B” for Italy, meaning leaving the
euro; and also he has called the euro a German prison for Italy,
and he has given it some worse names.
So the freakout is quite incredible.  All kinds of people,
politicians, media have threatened Italy with financial warfare.
One guy said the markets will teach Italy a lesson and bring it
back to the path of virtue.  One of the key anchors of the 2nd
channel in Germany, Claus Kleber, who is a real specimen of his
profession, to put it very diplomatically, he basically said one
should use the gag bit — this is a torturous bit for horses
which no honest horseman would ever use, because it’s really
torturing horses — so he said one should use that for Italy to
basically discipline them.
This is incredible.  Here are people who are all the time
making thee hugest complaint about lacking democracy in China and
whatnot, and they’re openly calling for regime change and using
warfare techniques against one of the European Union members.
Now, I think if Savona indeed becomes finance minister,
people are in for some surprises, because this is an experienced
person, he’s not a lightweight, as the media were saying about
Prime Minister Giuseppe Conte.  And given the fact that this all
occurs — this is not an isolated phenomenon.  It’s not Italy
causing the financial crisis.  This is a long arc of revolt
against the neo-liberal policies which were expressed in the
Brexit, in the election of Donald Trump, in the “no” to the
Italian referendum changing the Constitution last year, in the
Austrian election, and now in the Italian election — these are
all the results that the populations do not want to submit any
longer to these completely unjust austerity regimes, which only
benefit the banks, the speculators and the rich, at the expense
of the masses of the population.
So this is a very important moment, and rather than being
completely shocked about it, and having hysterical tantrums.  I
think the chance should be used to take the positive elements of
the new coalition in Italy — they have, after all, both of them
in their party platform and now also in the coalition contract,
two of the basic laws of Lyndon LaRouche: Namely, the
implementation of Glass-Steagall, and secondly, the creation of
National Bank for investments in the real economy.  So, rather
than being hysterical about, one should take this as a golden
opportunity to get rid of the kind extremely dangerous
speculative excesses, and go for a unified Glass-Steagall
separation of the banks as a first step, and start to save the
system in this way.
In one sense, this crisis around Italy can be a real chance
to make the urgent change in this direction.

SCHLANGER:  Helga, I would just like to make a point of
something you brought up, which is that the people who are
arguing against these policies are essentially saying that the
voters have no right to express an opinion if it goes against the
policies of the bankers.  And this is really important, because
the line from the media is that we’re in the midst of a robust
recovery, things are improving, the European economy is
improving.  But the voters are voting to show that they don’t
believe that.  And there are some important developments; there
are some continuing problems with the Macron government in
France; Deutsche Bank continues to be at the front end of this
list of most dangerous banks.  I’d like you to just emphasize
this point that the real economy is what’s behind the revolt, and
that’s why the Four Laws of Lyndon LaRouche are so crucial.

ZEPP-LAROUCHE:  There is an economic website which warns of
the consequences of the corporate debt bubble, which is much,
much worse than in 2008, and they’re warning of a new financial
crisis of “biblical dimensions.”  Now, I don’t know  — “biblical
dimensions,” that’s the Deluge, or some other fundamental crises
like that.  And then you have the ongoing crisis around
Argentina, the currency of Turkey is falling, forcing the central
banks to reverse their interest rate policies, so this is all
extremely fragile.
And very indicative that there is an understanding that some
changes must be made, is what just happened at Deutsche Bank.
Two years ago, my husband Mr. LaRouche, when the Deutsche Bank
was already in a severe crisis, demanded that Deutsche Bank
should change its entire policy since ’89, since the
assassination of Alfred Herrhausen, and go back to the Herrhausen
model of industrial banking.  At that point, many  people thought
that this would never happen, that Deutsche Bank is a hopeless
case.  But while I don’t want to make a final judgment on it, it
is a fact that last month, the leadership of Deutsche Bank kicked
out its CEO John Cryan.  And then, in {Handelsblatt}, the chief
economist of Deutsche Bank, David Folkerts-Landau gave a long
interview where he described how it was a big mistake for the
last two decades, to have shifted the entire profile of Deutsche
Bank into a complete investment bank, going into the derivatives
trading.  And while he makes some correct points, namely that
Merrill Lynch was brought in, and a team which basically allowed
a reverse takeover of Deutsche Bank so that it became completely
foreign controlled and directed to high-risk speculation — I
think they still have a portfolio of something like $42 trillion
in derivatives outstanding; that’s the largest derivatives bank
in the world.
What just happened, is today there was a shareholder
meeting, and they apparently tried to kick out also Paul
Achleitner, the supervisory board chairman of Deutsche Bank. The
only thing I can comment on this Folkerts-Landau is that as
several insiders told us, he was one of them, who changed the
bank’s profile into the direction of this investment banking
only.  So he was not criticizing that for the last two decades,
and {Spiegel Online} even says that it was the last effort by
Achleitner to have some kind of show so that he would not be
kicked out by making this {mea culpla} self-criticism.
I think that that is true, and the new chief executive is a
person called Christian Sewing, who has been in the bank since
’89, and it is being said that he will totally concentrate and
put the priority on investments in the real economy inside
Germany — so, turning the Deutsche Bank back into a commercial
bank at the service of industry.  So one has to see if that
actually happens, but I think the shares were already below EU10,
and that is the red line when Deutsche Bank is danger to go
bankrupt.
Anyway, I’m just saying this:  We are on the verge of new
financial crisis.  We are sitting on a volcano. The Vatican’s
Congregation for the Doctrine of the Faith put out a couple of
weeks ago a paper where they said that derivatives are a ticking
timebomb and they condemned derivatives trading as morally and
economically completely unacceptable, because it just makes the
rich richer and at the losses of everybody else.  So, between
these warnings — also Thomas Hoenig, the former FDIC vice
chairman, Sheila Bair, — there are many people warning of this.
And the Italian developments, as I said, indeed, mean the
absolute opportunity to get rid of the excesses of the
derivatives trading, go for banking separation, and the more it
is being done in a coordinated fashion, the better, and it must
occur really quickly.

SCHLANGER:  And Helga, speaking of Germany, the Chancellor
of Germany is in China.  Any chance that the weakened and
beleaguered Angela Merkel will come back with a New Silk Road
Spirit?

ZEPP-LAROUCHE: Well — [laughs] I don’t think so.  I think
what she will come back with is, you know, the Chinese, as they
did with the Trump administration, they promised more opening up
for finance, for cooperation concerning e-cars and similar
things, automatic cars; so I think they will come back with some
kind of a package.  But as long as Merkel has this attitude —
she made this statement which is quoted everywhere, that she
regards the rise of China as the biggest challenge for the
remaining years of her being in the office of Chancellor.
Now, she is typical of the people who on the one side
naturally see that without China nothing functions any more in
the world.  But she is also a really hard-core geopolitician in
her attitude towards Russia, and she always regards China at the
same time as a rival, so it’s a mixed situation.  I would be very
happy if she comes back brimming with the New Silk Road Spirit,
but I have my doubts.

SCHLANGER:  Now we come to probably the most complex of the
situations, which is that in the United States, where it was just
announced this afternoon by President Trump that he is cancelling
the summit with Kim Jong-un.  But this is occurring at a very
interesting time, where the whole British role in Russiagate, in
the attacks on Trump, is in the open.  Why don’t we start with
that?  Because this is something that we have been fighting for:
We’re going back to the dossier that we put out on Robert
Mueller, going back to the investigations that we launched, and
we insisted that you have to look at not just Christopher Steele
as an isolated case, but as a British-directed assault against
the United States:  This is moving fairly quickly, isn’t it,
Helga?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  As a matter of fact, if you look at
the recent tweets by President Trump, they are quite to the
point, namely that he said the “Russiagate” turned into
“Spygate,” that there was absolutely no proof of a collusion with
Russia, but that all the people involved in the coup, basically,
that they created a spiderweb of collusion between the heads of
the intelligence agencies of the Obama administration with
British intelligence, and that there was ongoing effort, even
before any investigation officially started, by British
intelligence figures to connect with all kinds of persons in the
Trump election team, to try to somehow involve them in some kind
of a connection with some Russians.  And all of this is coming
out now.
So there was long before the Trump election victory, or even
the nomination, the clear effort by British intelligence to lay
leads, to create paper trails to manufacture and orchestrate the
situation, whereby the so-called “collusion” with Russia was
supposed to be hung on the Trump campaign, and Trump himself.
And this is all now coming out.
This is now subject to public discussions, for example, on
Monday, President Trump met with several intelligence heads — I
think it was [FBI head] Wray and Rosenstein from the Department
of Justice in the White House.  And today, as a follow-up of
that, Chief of Staff John Kelly is meeting with the CIA, the FBI,
the Department of Justice, together with congressmen — for
example, Congressman Nunes, Senator Grassley — and they’re now
having access to all the document, including the memorandum of
Mueller, the memo defining the scope of Mueller’s investigation.
This will all now be made available to the investigative
committees in the Congress.  And obviously, this is all criminal
violations of law and the Constitution, so this is big!
I think Trump may absolutely be right when he says that this
may become the biggest scandal in the history of America. And
what is now clear, is that there was a task force involving an
institutional group of people, who orchestrated all of this, in
an election campaign, and Trump said, what was done against
Bernie Sanders also was done on a much larger scale against him.
When all of this comes out, I think the world will really be
a different place, and I think if President Trump is freed of
this spiderweb, I think you will see, he will be in a much better
position to carry through with his intentions than you have seen
it so far.

SCHLANGER:  What you’re describing is technically called
“entrapment,” that the FBI — or, actually, John Brennan,
Clapper, and then bringing Comey in later, were involved in
created Russiagate as a collusion with the British intelligence
services, the GCHQ, which is signals intelligence; the MI6, MI5.
The key people that are being named now, like Stefan Halper,
Mifsud, Downer, the current Australian High Commissioner to Great
Britain — all of them are tied to MI6, MI5, private agencies.
This was brought up by Sen. Rand Paul at the hearings, when he
asked Gina Haspel whether or not the CIA was involved in getting
evidence from Britain.  So, a lot of this is coming out.
To what extent, Helga, is this then connected to the
financial crisis?  Make the connection for people, because
there’s still some confusion about how the financial crisis is
then intersecting this operation against Trump because of Trump’s
willingness to work with Russia and China.  I think it’d be very
important for you to give people an understanding of that.

ZEPP-LAROUCHE:  You know, the big question is indeed the
fact that China is rising and that China has a strategic
partnership with Russia and that the New Silk Road is now
involving 140 nations.  And, as many statistics have proven, the
New Silk Road dynamic is creating already a completely new
paradigm:  You have economic growth, you have a dynamic in
science and technology, innovation.  So the real momentum in
many, many fields is with these alignments among Russia, China,
now India, Japan, the Shanghai Cooperation Organization, the
BRICS, the China-Latin America CELAC connection; the Chinese
investments in Africa, so this has created a completely different
dynamic in the world.
And then you look at the condition of Wall Street, the
condition in the City of London, and the absolute turmoil in the
European Union, so the geopoliticians, basically, they see the
rise of China and they are absolutely desperate to keep their
model.  But they’re incapable of recognizing what are the causes,
and therefore, they will not be able to correct their policies.
As I said earlier, the attacks on Italy right now, they
completely fail to even ask the question, why is it that the two
euro-critic parties had the best results?  It is the same reason,
and I want to repeat this — it is the same reason, why the
Brexit occurred, why the people in the Midwest voted for Trump
and against Hillary Clinton; and there is an absolute, hysterical
effort by the people who have made their gigantic, virtual
fortunes — sometimes it’s not so virtual, but sometimes it’s,
indeed, just virtual fortunes — with this highly speculative
system, the neo-liberal system connected with wars based on lies,
with so-called “humanitarian interventions,” regime change, color
revolution.  That whole model right now, is really what is not
functioning any more.
President Trump won the election because he promised that he
would not do these foreign wars any more, and you can see that
there are all the time efforts by neo-con elements in his
administration to lure him back.  And therefore, I think also the
cancellation or postponement of the summit with Kim Jong-un is
really unfortunate, because it would have been really better to
make one, clear step for peace, and obviously there were also
difficulties, in terms of what are the procedures for the
denuclearization.  But, Kim Jong-un, he released the American
hostages.  Today the international press was invited to see the
destruction of the nuclear test site.  So there are clearly signs
of goodwill, and therefore, I think it’s very regrettable that
this meeting was postponed.  But hopefully it will come back on
the agenda.
But the connection is really the fight between the old
paradigm, which is not functioning, and the New Paradigm, which
is focussed on the common good of the people on economic growth.
And just as an additional element, China just completely
abandoned their two-children policy, by saying that there
involved a change in the view about population: That in the past,
when they adopted the one-child, and then two-child policy,
thought that additional children are a burden in an economy with
limited resources; but that now, they have changed their view and
they see each new child, especially every young person, as a
tremendous asset of creative power, of additional richness of the
entire society.
So, look at the difference in the values, and then you can
really see that this is a fundamental fight for, can mankind
govern itself in a reasonable way?  And the danger of a financial
collapse hangs over the world, at least concerning the
trans-Atlantic part very much.  So I think, LaRouche’s Four Laws
are the absolute urgent question of the hour.
SCHLANGER: It’s important to see, also, in terms of these
two paradigms, you look at what just happened near by old
hometown of Houston, Texas, where, in Santa Fe high school you
had another one of these mass shootings.  These are almost
commonplace in the United States right now; whereas in China, you
have this total emphasis on education, on science.
This goes back to one of the fundamental economic
breakthroughs of your husband, this concept of potential relative
population density.  And of course, as opposed to what people
like Prince Philip, the genocidal Consort of Queen Elizabeth (if
he’s still breathing), has been committed to his whole life.
Helga, in this sense, I assume you see this change in China
as an absolutely significant recognition of, again, the
difference between the two paradigms, but also your husband’s
view of this concept of potential relative population density.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  The Chinese have clearly totally
changed, starting with Deng Xiaoping and his reforms after the
Cultural Revolution; but especially in the last five, six years
with the leadership of Xi Jinping, there has been an absolute
understanding about the fundamental issues of life — I mean, he
has given the task to the Chinese scientists to find out how the
human mind works, what is the origin and importance of life in
the universe; what are the laws of the universe.  And he has
encouraged especially an emphasis on innovation, on creativity in
the education as the source of wealth.  And when they now see the
connection between qualitative advances in the knowledge about
physical laws and the ability to have more people, and more
people, again, leading to more creativity, I think they are
absolutely on the right track.

SCHLANGER:  Well, we didn’t have a whole lot of time to talk
before the program, so I want to make sure if there’s something
else that you wanted to bring up, you have a chance.  Is there
anything else on your radar screen?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes:  there is actually a petition on the
website of the White House.  This was initiated by the President
of the American University in Moscow, Professor Edward Lozansky,
and Jim Jatras, and they call for an early summit between
President Trump and President Putin, by making essentially the
same point that we have been making for the last several months,
that, given the fact that President Trump is still so much up
against neo-cons in the Republican Party, he’s really done a
remarkable job under the circumstances, where you have the entire
intelligence apparatus not only of what they call the “deep
state,” which is really an incorrect characterization, because
the role of British intelligence {is} absolutely crucial to
understand what makes this Empire tick.
So, in order to cut through that, and given the fact that
the entire Russiagate operation was aimed to prevent a good
relationship between Russia and the United States, which Trump
all the time said would be a “good thing and not a bad thing,”
and he tries to do it; so the way to cut through this whole thing
would be to have this summit, which they talked about — Trump
and Putin on the telephone a couple of weeks ago, and do this as
quickly as possible.
[https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-donald-trump
-should-hold-early-summit-russian-president-vladimir-Putin
]
So there is this petition, and I would call all of you who
are listening, or watching, to sign this petition that such an
early summit would take place.  Because I think it is an
absolutely important initiative, and if this petition has more
than 100,000 by June 30, then the White House will have to
respond to it, and will respond.
Otherwise, naturally, there are many, many things, and I
would again invite you, join us, join the Schiller Institute.
Make sure this webcast becomes more known and is being spread,
because we are in an urgent need for a political discourse: Where
should mankind go?  And how can we organize the world so that
it’s safe and beautiful for everybody to live in?

SCHLANGER:  OK, that’s good advice, and I’ll just second
that: Joining the Schiller Institute is absolutely crucial
expression of your own human sentiments.  Many of our listeners
have joined, but we want to have a real membership drive, and
expanding this webcast is one way to do it.  So, I would urge
everyone to think, over the next days, of what you can do to make
sure this movement succeeds and advances, that the New Silk Road
Spirit can be brought into every household throughout the
Atlantic region, which otherwise is left with nothing but
collapse and depression.
So, Helga, thanks for joining us, and we’ll be back next
week.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes, good-bye.
Briterne skubber på for krige i Mellemøsten,
for at afspore fremvoksende samarbejde
mellem de Fire Magter.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Webcast, 17. maj, 2018. Engelsk udskrift

Introduktion: I oktober måned, 2009, talte Lyndon LaRouche på Forum for Dialog mellem Civilisationer på øen Rhodos, hvor han fremlagde konceptet om, at en aftale mellem fire, ledende magter – USA, Kina, Rusland og Indien – kan danne grundlaget for at skabe et nyt, globalt kreditsystem til at erstatte det håbløst bankerotte, transatlantiske finanssystem, der på spektakulær vis krakkede det foregående år. I løbet af de seneste år er dette potentiale, under ledelse af Kinas præsident Xi Jinping, begyndt at antage konkret form. Med valget af Donald Trump til præsident i 2016, og som for en stor dels vedkommende skyldtes hans afvisning af hans forgængeres politikker for krig og finansspekulation, sås det, at han var parat til at tage skridt til at bevæge USA til at gå med i denne aftale.

Dette alene forklarer de desperate handlinger imod ham, med begyndelse i de svindelagtige Russiagate-beskyldninger, som var brygget sammen af britiske efterretningsnetværk og Obamas efterretningsfolk. Det forklarer også indsatsen for en skarpere konfrontation mellem USA og Rusland og Kina, inkl. Spripal-affæren og anklagerne om de kemiske våben i Douma, under falsk flag. De seneste, farlige handlinger fra Israels Netanyahu-regering mod Syrien, Iran, Libanon og palæstinenserne, og den fortsatte folkemorderiske krig, som saudierne fører imod Yemen, er alle en del af den samme deployering for at bruge krig til at stoppe konsolideringen af LaRouches idé om en Firemagtsalliance.

Helga Zepp-LaRouche har sagt, at det eneste, der kan stoppe denne dynamik for de Fire Magter, der har vundet frem omkring Kinas lederskab og Bælte & Vej Initiativet, er krig. Krigsfremstødet, der kommer fra Storbritannien, må nedkæmpes! Hør fr. LaRouche kommende torsdag for den seneste opdatering om denne kamp, og hvad du kan gøre for at sikre, at Imperiet og dets geopolitiske vanvid bringes til en afslutning.

 

Engelsk udskrift:

  British Push Mideast Wars to Derail Emerging Four-Power Cooperation

Schiller Institute New Paradigm Webcast, May 17, 2018
With Helga Zepp-LaRouche

HARLEY SCHLANGER:  Hello, I’m Harley Schlanger from the
Schiller Institute. Welcome to this week’s international webcast,
featuring our founder and President Helga Zepp-LaRouche.
Over the last weeks Helga has been emphasizing the
deployment by British Imperial geopolitical interests out to
wreck the promising potential that’s emerged in
Eurasia, and especially around the recent developments of a
potential peace agreement with North Korea.  Helga’s repeatedly
emphasized that this looks a lot like sleepwalking into World War
I and in fact, with the events that just took place in Gaza, in
the last couple of days, the massacre there by Israeli soldiers,
the threat for the situation to break out of control, obviously,
Helga, this looks like this is a potential kind of pre-war kind
of deployment to disrupt the emergence of this four power
agreement.

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  Yes, I think what has happened around
Gaza in the last days is really a tragedy.  Obviously, it
coincided with the opening of the U.S. Embassy in Jerusalem,
which I think was an unnecessary and provocative thing to do.
But the situation in the Gaza is an open-air jail; it’s a new
Warsaw Ghetto.  If you look at what has happened there — OK, I’m
not excluding, that there are some violent Hamas elements, who used
the fact, that people are generally upset about the conditions.
Basically, you have a very tiny area, of the size of the
city-state of Bremen in Germany, which is very small, where 2
million people are crowded.  They have no money for food, they
have only a few hours of electricity, they have no clean water,
and no medical supplies, which now, after 61 people were shot and
killed, and 2,700 wounded became a real nightmare, because you
had all these wounded people who were not treated.
So people have been demonstrating, and the Israeli IDF and
special snipers shot into the crowd, which was completely
unnecessary.  If you want to dissolve a crowd, you can use water
throwers, you can use such other means — you don’t have to shoot
people dead.  So, this has inflamed the situation and as I said,
after a day of mourning and funerals, now the thing is not
stopping.  The Israelis are firing airstrikes at installations of
the Hamas in Gaza.
This could easily lead to an escalation where you have a war
between Israel and Hamas, Hezbollah, potentially Iran, and then,
from there it goes to a big war. This is a terrible situation.
And I should remind people that what is happening in this area,
even though it’s not in the spotlight of the mass media, when you
had the Oslo Agreement, which was in 1993, already at that time,
the Palestinians were supposed to get only 25% of the territory
of Palestine, and the Israelis would get 75%.  But in the
meantime, 60% of the so-called West Bank of Jordan has been
occupied by settlers, so there’s only 40% left, and this is
really becoming a very dire situation, and obviously the aim, and
several people have said that, the aim is to demoralize the
Palestinians in such a way that they give up and just quit, which
won’t happen.
You have a situation, where the Jewish population is
becoming quickly a minority and you cannot maintain a rule a
hostile population which outnumbers you in such ways:  We saw
that in other occasions, such as in South Africa, it didn’t
function, and it will not function here.
So even if you don’t have an escalation to a big war, you
have Hell!  And I have been saying this, and naturally my husband
has been saying it for decades:  You need economic development.
Because if you have a lot of young people in Gaza and elsewhere,
who are growing up, being 14, 15, 16, and already at that time
have the feeling they have no future, it is a chain of violence,
an escalation of violence is pre-programmed.
We have been making the point, the whole time, that while
you have Christian fundamentalists in the United States who think
that an early Middle East war is a good thing — I have heard
such people talking like that.  The reality is that the Middle
East, Southwest Asia, has been the playground of British
Imperialism, and at a certain point also French Imperialism,
which basically have treated this region as a region for proxy
wars for their own geopolitical interests.  This was demonstrated
in the Sykes-Picot Treaty of 1916, which carved up this region in
ways which was the seed for future conflicts.  And right now, you
can see very clear, the aim is to get a confrontation with Russia
— Iran — but, Russia, China, and that way prevent the
possibility of a cooperation in a New Paradigm.
My husband has said this many times; emphatically he has
made speeches about it at international forums, that the only way
how you can break this terrible nightmare of violence and horror
is by having a Four Power agreement among the United States,
Russia, China, and India, and that way, you have enough people
and enough military, political, and economic power to end the
British Empire and their ability manipulate the situation.
This has to be put on the agenda, because if it’s not, the
danger is, that this thing spirals out of control, and already
now it’s a terrible nightmare and a tragedy for the people who
are suffering these situations.

SCHLANGER:  You mentioned the Sykes-Picot Agreement which
was a perfect example of the British geopolitical deployment that
led to World War I, and then the immediate period afterwards
where the British were moving in, to try to replace the
collapsing Ottoman Empire and establish what the British call the
“Middle East” today, a bridge that they could control between
Asia, Africa, and Europe.
These geopoliticians are on the march, they’re threatening
— in Israel you have threats against Lebanon, Israeli strikes
on Iranian positions in Syria.  But, Helga, I think the important
thing for people to understand, is you emphasis and your
husband’s emphasis on a bigger picture agreement, which would be
that of the great powers.  None of these small states can
maneuver effectively within this.  How is this that you could get
an agreement?  Isn’t this a perfect opportunity for Trump and
Putin to get together and sit down and talk about it?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  I think that that particular move.
They did agree on the telephone to have an early summit.
President Trump even invited Putin to come to the White House.
And given the extremely difficult factional situation in the
United States, and anti-Trump, Russiagate coup attempt, which is
completely falling apart, but it’s still not officially
acknowledged, and it needs to be gotten through in terms of
putting the culprits of this coup in trial instead.
Given these difficult and complex situations, I think that
if this summit between Putin and Trump would take place as
quickly as possible, and take all the time needed to discuss and
develop flanks to the situation, I think that is the one thing
which could cut through all of this and create new options.  I
think we should all wish, and speak out, that such an early
summit would occur.

SCHLANGER:  We also see the great potential on the Korean
Peninsula, somewhat set back by these comments by Bolton, the
national security advisor, comparing North Korea to Libya, which
is an unmistakable reference for anyone in North Korea that the
threat that, when Qaddafi went along with an agreement to get rid
of his nuclear weapons, less than a decade later, Obama, Cameron,
Sarkozy and Hillary Clinton went in and destroyed the country.
What’s your sense of where things stand now, following the
statement from North Korea of the cancellation of the North
Korea/South Korea summit that was supposed to take place, I think
today; what’s your sense of where this is heading?

ZEPP-LAROUCHE:  I think it is a dangerous phase.  It’s not
yet hopeless, because after this North Korea/South Korea summit
was cancelled, the State Department said the United States still
assumes that the summit between Trump and Kim Jong-un will take
place on June 12 in Singapore.  And there were rumors in the
Japanese papers that maybe even Xi Jinping would participate in
such a summit.  So this is not yet off the table.  And the Deputy
Foreign Minister of North Korea, whose name is Kim Kye-gwan, he
made a very clear distinction between the statements and the line
of Pompeo and Trump; and Pompeo was in North Korea came back and
reported very respectfully and very positively about Kim Jong-un
and Trump clearly has taken up a very respectful tone towards Kim
Jong-un as well.  However, Bolton — and this Deputy Foreign
Minister made this distinction very clearly — Bolton in, I don’t
know if it was just being unclever or deliberate, I have no way
of saying, but to tell the North Koreans that the model of the
denuclearization proposal by Kim Jong-un will following the Libya
model!–I mean, you cannot say something worse.  Because if you
remember, Libya, Qaddafi, turned over all of Libya’s nuclear
weapons and then the result was, he was overthrown and killed,
and the country has been in complete chaos ever since, basically
ungovernable to the present day.
This Deputy Foreign Minister basically said they will never
accept such a model, obviously, and that North Korea is proposing
something which is not to be taken as a weakness, but it is
actually an effort by Kim Jong-un to solve a very untenable,
terrible situation, but it’s not a sign of weakness.  And it
cannot be done by unilateral commands from the side of the United
States, but it has to occur in a trustful atmosphere of dialogue
and cooperation.  So, since I think that President Trump is
intending to do that, I don’t think it’s completely in danger,
but there clearly is a cloud over the horizon.
And obviously the events in the Middle East also have a
peripheral impact, namely the question which is being raised by
many people, if the United States can rip apart the nuclear
agreement with Iran, which was a negotiated agreement, it took 12
years, many nations were involved, the United Nations approved
it, so if you unilaterally get rid of such an agreement, you
know, it also puts a question of doubt on the reliability of the
United States in general.
All of this means we are really in a very dangerous
situation.  And, for example, there was just a new poll, where by
now, 57 % of all Russians are convinced that the crisis in Syria
will lead to a global war.  Now, I hope not, but the air is full
of worry, about war, and people who are concerned about this,
they should help us to mobilize to bring in the alternative:
Which is the cooperation among nations for a win-win cooperation
overcoming geopolitics.  And the potential clearly is there.  I
think a lot of good things have happened: The rapprochement
between China and Japan; careful steps in this direction between
China and India; clearly a good relation between Japan and
Russia; Trump clearly has stated his intention to keep, despite
all trade issues, a good relationship with “his friend Xi
Jinping,” as he always calls him; and there is the pending summit
between Trump and Putin.
So all the potentials are clearly there, but it is also
clear that as the Western financial system is in absolute mortal
danger of a new blowout, the risks to the situation cannot be
overstated, and make every intervention in the direction of
solving these problems with the Four Laws proposed by my husband,
extremely urgent.  So I would call on all of you that you should
get in contact with us, you should become a member of the
Schiller Institute, you should help us to put the Four Laws of
Lyndon LaRouche on the agenda, because they’re not only needed in
the United States, they’re equally needed in Europe and other
affected by the effects of the trans-Atlantic financial system.

SCHLANGER:  This just highlights the difficulty of existing
in between two paradigms:  On the one side you have the old
geopolitical, unilateralist paradigm, which is an imperial
paradigm, of war, of proxy wars, of false flags, of terrorism, of
bail-outs, of austerity; and that’s being rejected by the world’s
population.  But we haven’t yet seen the full consolidation of
the New Paradigm, and that’s what the work of the Schiller
Institute has been from the beginning, to bring this New Paradigm
into existence.
On that, also the Iran situation is sort of hanging between
these two paradigms; it’s not clear where that’s going.  But,
Helga, there’s been some discussion among Europeans as to whether
or not the agreement can be salvaged.  What do you know about
that?

ZEPP-LAROUCHE:  Well, the Iranian Foreign Minister Zarif
travelled to China; he travelled to Russia and then to Brussels,
because all of these countries — that, is Russia, China, Germany
France, and Great Britain, and the EU basically have stated that
they want to try with all possible means to maintain the Iran
nuclear agreement, even if the United States pulled out
unilaterally.  It is not clear if that will function.  Naturally,
the fact that Russia and China are backing it is a very important
point.
However, if the U.S. would impose secondary sanctions on
European firms that maintain business with Iran, I don’t know
what will happen:  Because the European Union foreign policy
representative Federica Mogherini said that they will pull out
some regulations which were voted in, or accepted in the ’90s,
but they were never used, to protect such firms from sanctions.
Now, I have a hard time to imagine how that will function, given
the fact that international banks are operating internationally,
so if the United States would impose these secondary sanctions,
it could cause absolute havoc in the whole situation.
The Europeans have now said that they demand additional
negotiations with Iran, this time not concerning the nuclear
program, but concerning the Iranian missile program, which is
also something which President Trump had mentioned, and he said
all the time that he would come up with a better deal — well, I
hope that this better deal is a comprehensive solution for the
whole region.
We have discussed this many times, but I want to reiterate
it: That if you want to solve the problem in the Middle East, or
in Southwest Asia, you have to take into account the security
interests of every country and every single party, and that
emphatically includes not only Israel, but it includes Iran, it
includes the Palestinians; it includes every country.  And
equally important is that you need to have economic development:
You have right now several situations which are turning into a
nightmare.  One is Yemen.  You know, you have {the} largest
humanitarian catastrophe of the planet right now taking place in
Yemen.   You have the situation in the Gaza Strip. And naturally,
you have all the areas which have been destroyed by these wars:
The situation in Afghanistan remains quite out of control, even
so, there are hopeful signs that this could be turned around.
Now, what you need, is, if you have a very complex situation
like that  — and obviously, the many things which have happened,
the terrorisms, many wars — emotions are hurt, people have an
incredible accumulated rage:  You need something big, and the
only way how you could get it, is if you had all the neighbors,
Russia, China, India, Iran, Egypt, the United States, and
hopefully European nations all agreeing that the only way how
this can be solved, is, you have to have the extension of the New
Silk Road into the region and develop every country as part one,
integrated, industrial infrastructure development program.
There are already the beginnings of that.  When President Xi
Jinping was  three years ago in Iran, he agreed already with
President Rouhani at the time, that the New Silk Road would be
extended into Iran.  You had the Afghanistan President demanding
that the New Silk Road should be applied in Afghanistan; and at
the recent Wuhan meeting of President Xi Jinping and India’s
Prime Minister Modi, they agreed that China and India would
cooperate in bringing the Silk Road into Afghanistan, by
building, as a first step, a large train connection between
Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyrzstan, Iran, China, and that way
start to connect Afghanistan to the Silk Road.
That same approach must be taken for Iraq, for Syria, for
the situation in Yemen, and naturally Egypt will have to play a
very important role as a bridge between Asia and Africa.  I think
Egypt is absolutely thinking in this direction, already.  And
however, naturally, these are gigantic projects and they cannot
be done by any one country alone; even if China has a special
envoy for Syria, they have said they want to play a leading role
in the reconstruction of Syria.  You have the earlier commitment
of Russia to supply energy, of Iran to help in the industrial
development.  But that needs to be presented as a comprehensive
proposal.
And I’m sure that there are people in Israel, as well, who
will not agree with the present course of Netanyahu — who, by
the way, faces his own problems and may look into not such a
bright future for his own political career — but there are
people in Israel who agree, that you need to come out of this
terrible paradigm of the present configuration.  And if there
would be an agreement, between Trump, Xi Jinping, Putin and Modi,
and then other leaders joining with them, to go in this
direction, even this very difficult situation of Southwest Asia
could be approached and a solution could be found.  But it does
require an extraordinary intervention.

SCHLANGER:  And just to inform our new viewers, and as well
as to remind our regular viewers, we produced that blueprint, the
report that we’ve done on the New Silk Road coming into Africa
and West Asia, and that’s available through the Schiller
Institute. [“Extending the New Silk Road to West Asia and Africa:
A Vision of an Economic Renaissance”
http://newparadigm.schillerinstitute.com/extending-new-silk-road-
west-asia-africa/
]
And it is a comprehensive picture of what the Chinese have
proposed, and what they’re actually already doing, moving the
earth, creating jobs, educating people, and doing the job
training that’s necessary.
As long as we’re continuing to review the danger spots,
there’s one other one that won’t go away, and that’s the
situation in Ukraine, where you had just this week the raid on
the offices of RIA Novosti; you have various kinds of threats
coming from Poroshenko, and the neo-Nazis in the security
agencies in Ukraine.
You also have this very interesting development of a new
bridge opening connecting Russia to Crimea, and this being a
cause for some wild Ukrainian fascists, calling for blowing up
the bridge because this is an attack on Ukrainian independence.
Helga, what’s the situation on the ground as far as you can
see in Ukraine right now?

ZEPP-LAROUCHE:  This raid on the offices of RIA Novosti is
very serious, because they arrested the office chief Kirill
Vyshinsky; they compared RIA Novosti with Goebbels — I mean,
talking about the free press, you can really say that in Ukraine
right now, the situation is quite dire.
Mrs. Merkel, the German Chancellor, will go to Sochi, Russia
to meet with Putin and this will be one of the subjects of
discussion; naturally, the other crisis spots as well.  So, I
think if one could somehow put pressure that the Minsk Agreement
is being put back on the table, which right now it is obviously
not, because Kiev is absolutely not cooperating, and you have the
law by Poroshenko to solve the situation in East Ukraine by
military means.  So this is definitely another extremely
dangerous situation.
But, because it is so dangerous, I think more people are
waking up to that, and that may be a first step to hopefully
prevent something which could easily become World War III.

SCHLANGER:  And the Ukraine issue brings up another aspect
of Russiagate.  I was just doing some review of this in the last
couple of days, and I noticed something that I had forgotten,
which is that John Brennan, the former CIA director who is at the
center of much of the operation of Russiagate against Trump, that
Brennan had made a secret trip to Kiev shortly after the
overthrow of Yanukovych, and put in motion U.S. support for the
criminal regime that came in.  So this new discussion coming up
around Brennan in the Mueller, this is quite interesting what
Sen. Rand Paul brought up.
Helga, do you think this adds to the weight against Mueller?
The judges are turning against him, there are exposés of the FBI
and overall corruption.  Where is this thing heading?  Why hasn’t
it been shut down by now?

ZEPP-LAROUCHE:  I think it could be shut down quickly,
because the latest twist is, I just read an article that Mueller
is now suspected of having had collusion with a Russian oligarch,
which I’d find a little bit humorous, if the situation weren’t so
serious.
But I think this letter by Sen. Rand Paul is really
important:  He wrote a letter to Gina Haspel, the newly nominated
head of the CIA, demanding that she should turn over all
information the CIA has, as to was there any investigation; did
the CIA bug the Presidential candidates in 2016, not just Trump
but every other candidate, as well? And did they work, given the
fact that the CIA is prohibited by law from surveilling
Americans, did they ask other intelligence services from other
countries to cooperate with them in doing that?  And I think he
hinted also to British intelligence directly.
And then, in an interview with NBC, he even went further,
and also brought up in this context, the visit by Robert
Hannigan, the then-head of GCHQ, the British equivalent of the
NSA, to the United States to brief Brennan about all of this.
So this is now coming out in the mainstream media that there
was such a collusion with British intelligence, and this is
really a very good thing, because obviously, this is completely
illegal, unconstitutional; it may be even criminal.  And the more
quickly these things are being followed up, the better.
Also Congressman Nunes, the head of the House Intelligence
Committee, basically said that it’s now 100% certain that there
was absolutely no collusion of the Trump team with Russia.  And
he said that given the fact that those who pretended that there
was such a collusion knew that it did not exist, why was this
whole operation instigated in the first place?
I think this question must be answered:  Because this was a
coup attempt against an elected President of the United States,
and it has shed light on exactly who are the forces of the Empire
— we call it the British Empire, because it is in the continuity
of the British Empire — but all the people who have come out
quickly against Trump on the side of those who accused, have also
shown their true colors.
So, if the United States should get back to its
constitutional form, there were demands that the entire FBI, and
Department of Justice must be cleaned out and reorganized afresh.
I think all of this is necessary.
And Trump must be freed from this, because this ongoing
situation is the only reason why the relationship with Russia,
with China, and naturally, in an indirect form in the Middle
East, why these situations are so dangerous.  If world peace is
supposed to be saved, the British coup must be uncovered
completely.  All the culprits must be held accountable.  And then
Trump can actually do what he promised he would do — and most of
it actually went in a good direction, and even some of the
critics have to see that.
However, the one Damocles Sword which is hanging over this
is the danger of a financial blowout. And we need to have this
debate on not only Glass-Steagall, but go to Hamiltonian
economics and apply the Four Laws of my husband, Lyndon LaRouche,
as an absolutely urgent matter of priority.

SCHLANGER:  And Helga, in conclusion, I’d like to pose
something to you, that comes back to this question of Hamiltonian
economics, which is, that as all of these war provocations are
progressing, as the British are pulling every string that they
have, the Chinese are continuing with very bold plans around the
New Silk Road.  The New Silk Road Spirit, as you called it, is
catching around the world.  And even the efforts of some who
sabotaged the U.S.-China relationship around trade, around
tariffs, and things of that sort, seems to be moving in a
potentially good direction, with the visit of another team of
Chinese officials to Washington.
How do you think this can affect the overall situation —
the Trump-Xi relationship?  Isn’t that really one of the keys to
breaking through the New Paradigm?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  If the proposal by Li Keqiang, the
Chinese Prime Minister, would be taken up, that the way to
balance the trade between the United States and China is not by
imposing tariffs, but by increasing trade, by increasing
investments in third countries, that way it could be done in a
much more elegant way.  And there are plenty of opportunities:
The United States could join with China in investments in Latin
America; in, as I said already, the Middle East; other Asia
countries.  And there is a new Chinese offer now to India, that
rather than being a rival in African investment, that given the
fact that Chinese has a big expertise in building infrastructure,
where India is really lagging behind, that they should join
efforts, and India should bring in the kinds of things they can
do well, and China would provide the large-scale infrastructure
without which all of these investments don’t function.
Now, for the United States, they could also be a part of
that.  And I think that, to look at the world in a
non-geopolitical way — I know that this is almost impossible for
some people to imagine, because they are so trained that the
world is a zero-sum game, that if China rises, the United States
goes under — this is just not the case, the Chinese want to have
for the situation.  China has made many times the point that they
do not want to replace the United States as an unipolar, dominant
force, but they want to have a new type of relations among major
powers.  And that involves dramatically, the idea of joint
economic projects in third countries, joint ventures, and
re-define entirely how you go about it.
If you look at it from a longer arc of history, it is not
natural that people solve conflict with weapons or wars.  This
always what I call the infant diseases of mankind.  Like little
boys who kick each in the shins when they are four years old, or
even seven years old.  Eventually, you can become an adult, and
you have cherish the creative mind of the other person and work
together like Max Planck and Einstein; like Schiller and
Humboldt; you can have a relationship to other countries where
you address the creative potential of the other and that enriches
in turn, your own potential.
I think the future of humanity, which is after all the only
species capable of creative reason, of making fundamental
discoveries about universal principles of the physical universe,
again and again, and that way develop more knowledge about our
planet, the universe in which we are living, about the principles
of science and technology, which we then apply in the production
process which leads to an increase in productivity, which leads
to an increase in living standards, an increase in longevity, —
this is what we are!  We are not animals. We are human beings,
who are the only species, at least known so far, in the universe,
which can relate to their create power as their identity.
And if we take that approach, then, to have many nations,
and to have many cultures all based on their cultural tradition,
all based on their sovereignty, they can work together to a
higher level of reason, and that is the {only} way how mankind
will survive!  I think we are at a crossroads: If we decide to
stay with geopolitics, in this world, this will lead to World War
III, for all we know, the extinction of our species.  On the
other side, the New Paradigm is already working, 140 countries
are already cooperating, and I think we need a mass movement of
people who say, mankind has reached a new era and we must
consciously form our future, our “shared community for the future
of mankind,” as Xi Jinping always calls it.
I think we need a discussion on these.

SCHLANGER:  I think you just made a compelling case for
people to give up sleepwalking, and to instead catch the New Silk
Road Spirit.  So, Helga, until next week, thank you, and thank
you for joining us.
And take up this challenge, those you watching this:  Take
up the challenge to become active with the Schiller Institute.
Thank you, and see you next week.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.
Helga Zepp-LaRouche opfordrer til
diplomati for fred og udvikling
i kølvandet på drab i Gaza

Leder fra LaRouchePAC, 15. maj, 2018 – Dødstallet efter det voldsomme, israelske angreb 14. maj mod palæstinensiske demonstranter på Gazas grænse er nu oppe på 61 dræbte mennesker, med 2.700 sårede, heraf næsten halvdelen fra åben ild. Dette fandt sted samme dag som den ceremonielle åbning af den nye amerikanske ambassade, der blev flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem, en handling, man vidste, var en provokation, i betragtning af områdets historie.

Konfliktlinjerne blev oprindeligt trukket op i blod i Sydvestasien af britiske, geopolitiske interventioner for et århundrede siden, for at skabe vilkårlige grænser og fortsættende stridigheder. I dag fortsætter de denne praksis, i betragtning af den Londoncentrerede opposition mod drivkraften for global udvikling, der er knyttet til initiativet for den Nye Silkevej og potentialet for samarbejde mellem de »Fire Magter« – Kina, Rusland, Indien og USA, for at gøre en ende på imperiegeopolitik én gang for alle.

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets præsident, opfordrede i dag til nødhandling i overensstemmelse med det Nye Paradigme for udenrigsrelationer, for fred og økonomisk udvikling. Hun understregede, at faren for en optrapning til generel krig er stor.

Under samtaler med medarbejdere sagde Zepp-LaRouche:

»Jeg vil blot sige, at denne situation i Mellemøsten er virkelig farlig. Jeg mener, vi absolut også må kræve, at der må komme en efterforskning af, hvad det var, der skete – for det, der synes at være sket, er, at der var disse demonstrationer. For det første, så var resultatet af at flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem forudsigeligt, i betragtning af, at begge sider gør krav på Jerusalem, og det er nu desværre sket. Men, da der kom demonstrationer imod dette i Gaza, skød de israelske, væbnede styrker på folk og dræbte 60 og sårede over 2.000. Dette er en grusomhed.

Situationen er naturligvis superspændt og kunne fuldstændig eksplodere. Jeg mener, at dette er meget ulykkeligt. Dette er virkelig slemt, men fremgangsmåden må være den, at man får alle sider til at erkende, at dette kunne være lunten til en virkelig stor krig, hvis ikke den store krig. For, hvis dette fører til en optrapning mellem Israel, Hezbollah og Hamas, så kunne det hurtigt optrappe hele vejen.

Så dette er virkelig noget, der viser os, hvor tæt verden står ved afgrunden, eller Armageddon, for den sags skyld. Folk bør virkelig indse, at vi må have en ændring i den måde, hvorpå man fører politik, til et Nyt Paradigme, hvis verden skal reddes. Dette er virkelig en meget alvorlig situation, og vi bør gøre dette til en forstærket appel om, at vi må have en ændring af politikken, hvor de Fire Magter arbejder sammen om alle disse spørgsmål, for så ville denne form for destabiliseringer ikke kunne forekomme.«
Med de voksende spændinger,
hold jer det store billede for øje.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller
Institut Nyt Paradigme Webcast
9. maj, 2018. pdf; dansk

I betragtning af tilstanden i hele Mellemøsten, efter de destruktive krige i Irak, Syrien, Yemen, Afghanistan, er det selvfølgelig meget klart, at det eneste, der virkelig vil løse problemerne i dette område, ville være det, jeg har sagt så mange gange før: Der er brug for en forlængelse af den Nye Silkevej ind i hele dette område, fra Afghanistan til Middelhavet, fra Kaukasus til den Persiske Golf, og for at have en udviklingsplan for alle disse lande som en integreret plan. Dette ville kun kunne fungere, hvis Rusland, Kina, Indien, Iran, Egypten, USA og forhåbentlig europæiske lande, alle aftaler, at dette område må opbygges økonomisk. Den eneste måde, hvorpå man kan få fred i det område og virkelig blive terrorismen kvit, er, hvis man har et perspektiv for et håb om fremtiden.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Lad os fejre menneskehedens fremtidige ånd
Helga Zepp-LaRouches budskab
på sejrsdagen for Anden Verdenskrig

Blot 73 år efter Anden Verdenskrig, hvor folk responderede til denne forfærdelige katastrofe med det højtidelige løfte, »Aldrig mere«, står vi atter en gang på randen af en mulig varm krig.

Med den ene provokation efter den anden, der er mere gennemskueligt falsk end den foregående, fortsætter City of Londons imperie-oligarkers krigsparti og deres Wall Street-neokonservative/neoliberale partnere deres bestræbelser for at sabotere muligheden for det Nyt Paradigme, som vokser frem i Eurasien til, i åndeløst tempo, at blive en verdensomspændende bevægelse. Til trods for, at det nu er afsløret, at alle svindelnumrene under falsk flag, med Russiagate, Skripal-forgiftningen og de kemiske våben i Douma, har deres oprindelse i britiske efterretningskredses syge hjerner, så er de atter i gang, denne gang med Netanyahu, der hævder, han har »bevis« for, at Iran aldrig afsluttede sit atomprogram, i et forsøg på at få USA til at gå i fælden med endnu en katastrofal krig i Mellemøsten og en mulig atomar konfrontation med Rusland. Mange i Vestens regeringer er nu atter trådt ud på denne glatte glidebane, som Nürnbergprocessen advarede om, gennem at overtræde folkeretten og de principper, der er fastlagt i De forenede Nationers charter.

Men deres magt svinder i takt med, at de i stigende grad er blevet tvunget til at agere i deres eget navn, og således afslører sig selv. Deres evne til at bevare kontrollen har også været for nedadgående, pga. udfordringen fra den Nye Silkevej og det Nye Paradigme, som den repræsenterer. I løbet af de seneste uger har diplomatiske og økonomiske begivenheder og topmøder i høj grad fremmet dette Nye Paradigme. Det strategiske partnerskab mellem Rusland og Kina og integrationen af Bælte & Vej Initiativet og den Eurasiske Økonomiske Union har skabt håb for især udviklingslandene, der ser en chance for, for første gang, at overvinde fattigdom og underudvikling.

Den bedste måde at mindes tabene, lidelserne og heroismen hos de personer, der mistede livet i den Store Patriotiske Krig, er ved at skabe en ny æra for menneskeheden, der sætter konceptet om én menneskehed i første række og på denne måde skaber en ny, international orden, der for altid overvinder geopolitik. Imperialisme må besejres som et levn af et dyrisk menneskebillede og erstattes med det ædle billede af mennesket som den eneste, hidtil kendte, skabende art i universet.

Lad os fejre menneskehedens fremtidige ånd, der så smukt er udtrykt i Ode til Glæden af Friedrich Schiller og Ludwig van Beethovens 9. symfoni:

»Alle mennesker forsones … Favnet være millioner! Glædens kys til hver især! Brødre – over stjerners hær må der bo en mild forsoner.«
De Fire Magter: Et Nyt
Paradigme for fred og udvikling.
BILAG: Lyndon LaRouche:
Draft Memorandum of
Agreement between The United
States and U.S.S.R. (1984)

Lyndon LaRouche: Opgaven, som jeg har defineret den, er: Hvis Rusland og USA, og Kina og Indien, som en gruppe af lande aftaler at initiere og gennemtvinge en reorganisering af det globale finans- og kreditsystem, under disse betingelser med langfristede aftaler af samme type, som Franklin Roosevelt havde ytret før sin død i 1944, indgået mellem hovednationer, kunne Roosevelts plan være blevet realiseret alle disse år senere, og vi kan gøre det i dag. Det er vores chance. Enten gør vi dette, eller også går vi under. Jeg kan forsikre jer for, at, hvis I tror, der findes nogen mulighed for, at det nuværende system kunne fortsætte ind i det forestående år, som et system, man kan arbejde med, og at der ikke vil være en fortsat generel krise, der forværres, på nuværende tidspunkt, vil der ikke komme nogen økonomisk genrejsning i nogen del af planeten, under de nuværende betingelser.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 

Download (PDF, Unknown)
Det Londonbaserede Imperium giver ikke op:
Det må, og kan, besejres.
Schiller Institut Strategisk Webcast
med Helga Zepp-LaRouche

Med den ene provokation efter den anden, der er mere gennemskueligt falsk end den foregående, fortsætter City of Londons imperie-oligarker og deres Wall Street-neokonservative/neoliberale partnere deres bestræbelser for at sabotere muligheden for et Nyt Paradigme, som vokser frem i Eurasien til at blive en verdensomspændende bevægelse, i åndeløst tempo. Til trods for, at det nu er afsløret, at svindelnumrene under falsk flag, med Russiagate, Skripal-forgiftningen og de kemiske våben i Douma, har deres oprindelse i britiske efterretningskredses syge hjerner, så er de atter i gang, med Bibi Netanyahu, der hævder, han har »bevis« for, at Iran aldrig afsluttede sit atomprogram, i et forsøg på at få USA til at gå i fælden med endnu en katastrofal krig i Mellemøsten og en mulig atomar konfrontation med Rusland.

Det rækker imidlertid ikke blot at afsløre det enkelte svindelnummer efterhånden, som det sker. Schiller Instituttets unikke rolle, især gennem vores stifter Helga Zepp-LaRouches globale rolle, er at fokusere opmærksomheden på den plan, der er lagt af dem, der er engageret i disse provokationer, med det formål at forebygge, at de fuldfører denne plan, som er at holde verden splittet, i krig, således, at en ensidig, degenereret transatlantisk »elite« kan blive ved at være den dominerende verdensmagt.

Men deres magt svinder i takt med, at de er blevet tvunget til at agere i deres eget navn, og således afsløre sig selv. Deres evne til at bevare kontrollen har også været for nedadgående, pga. den udfordring, som repræsenteres af den Nye Silkevej, samt af det Nye Paradigme, som denne Nye Silkevej repræsenterer.

I løbet af de seneste uger har diplomatiske og økonomiske begivenheder og topmøder i høj grad fremmet dette Nye Paradigme. Det er afgørende, at Schiller Instituttets stemme forstærkes gennem et voksende medlemskab og et voksende publikum til vores ugentlige, strategiske webcast. Gå sammen med os og hjælp os med at udvide antallet af mennesker, der opfanger den Nye Silkevejsånd.

Engelsk udskrift: 

Schiller Institute New Paradigm Webcast, May 3, 2018
With Helga Zepp-LaRouche

The Empire Based in London Won’t Give Up:
They Must, and Can Be Defeated

HARLEY SCHLANGER:  Hello, I’m Harley Schlanger from the
Schiller Institute. Welcome to this week’s Schiller Institute
international webcast, featuring our President and founder Helga
Zepp-LaRouche.
There’s been an incredible density of events over these last
days, both with the motion toward the New Paradigm and the New
Silk Road, but also another one of a string of war provocations,
this one coming from Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu,
with threats to Iran.  Helga, why don’t we start there, because
this is an extremely dangerous development, what Netanyahu did.

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  It’s quite significant that even a
German politician, Mr. Rötgen, who is otherwise quite a hawk,
accused Netanyahu of having committed a conscious fraud and
effort to fool the international community by claiming that Iran
would still be involved in a secret nuclear program.  Now, in the
meantime, the International Atomic Energy Agency has come out and
said that there is absolutely no truth to it, that they conducted
ten different reports, that Iran is fully compliant with the Iran
agreement on nuclear weapons, and that there is absolutely
nothing new in the material presented.
This was said even by a whole series of former security
officials from Israel itself.  So the question is, what is the
purpose of this? Which is clearly a provocation.  And there were
these missile attacks in Syria, where it’s not yet entirely clear
where they came from, but it’s not to be excluded that they did
come from Israel.  And obviously, Netanyahu now has a bill in the
Knesset which in the first reading got an absolute majority,
which would empower Netanyahu to go to war.  There is opposition
in the Knesset against that, because the term “extreme
circumstances” is not specified, and therefore, it’s a sort of
{carte blanches} because he can always declare “extreme
circumstances.”
This is very, very dangerous.  This is obviously a power
game, not really regarding the Middle East as such.  Naturally,
Iran is the thorn in the flesh of Netanyahu, but I think the way
to look at the situation is that the Middle East is once again
the theater for a proxy war, where the real issue is the
confrontation against Russia and China.  Because, rather than
getting caught up in every single provocation, I would encourage
you, our viewers, to think about the strategic long arc of
developments.  I could take it back all the way to the collapse
of the Soviet Union, but let’s start with the election of
President Trump, who, in the election campaign had promised that
he would improve the relationship with Russia, and then
subsequently, he did not stay with the anti-China line, which he
had had in the election campaign, but started to develop a very
good relationship with Xi Jinping, with China.  And from the
standpoint of the geopolitical faction of the Western world,
basically situated in the City of London and their junior partner
in Wall Street, this idea that you would have a good
understanding between the United States President, and the
governments of Russia and China, is a nightmare, because it would
absolutely eliminate the possibility of their divide and conquer,
and playing geopolitical games.
I would say, the origin of all of these developments,
starting with the Russiagate against Trump, which is now
completely out of the window because there was no Russiagate.
Then at the point when the British origin was in the center of
attention in the Congress and various investigative committees,
they looked at the role of the British collusion in the coup
attempt against Trump, then you had the Skripal affair; which, by
the way, now has completely died out, it has disappeared from the
British media, as Russian Foreign Ministry spokeswoman Zakharova
pointed out yesterday, that there is more mention about the
Skripal affair in the British media.  Then, when that fell apart,
you had the so-called chemical weapons attack by the Assad
government, which then turned out didn’t even take place — it
was a complete smokescreen by the British-controlled White
Helmets organization, that fell apart.  Now, you have the
supposed Iranian nuclear program, which also is a fraud. And then
you have, naturally, the developments in Ukraine, where
Poroshenko yesterday announced a military solution for the
liberation of the Donbas.  And there, you have the same group of
organizations involved, which we have pinned down and published
in the past many times.
The whole thing is really one long arc, aimed at the
containment of Russia, the containment of China, and it is quite
interesting that Foreign Minister Lavrov just gave a long, very
important interview to the Italian media, where he said that
every time President Trump impulse to improve the relationship
with Russia, the Russophobia mafia inside the United States is
creating some kind of a provocation again, and that many of the
problems of the world remain unresolved because they would
require a positive cooperation between the United States and
Russia.
People have to really understand, all of these things, while
they have some merit in themselves, some logic, some historical
or ethnic causality, they’re nevertheless being played on the big
chessboard in the larger game, the containment of Russia and
China.  And that obviously, is an impossibility, and therefore,
you have these tensions and very dangerous developments, almost
on a daily basis.

SCHLANGER:  That review is very useful for people, because
you can look at each individual event, but the connection is
what’s important.  And of course, it’s broader than just a
regional war in the Middle East:  If something happens against
the Iranian agreement, that’ll have an implication for what
otherwise looks so positive in terms of the Korean situation,
doesn’t it?

ZEPP-LAROUCHE: Oh, yes.  I think that the North Korea/South
Korea process is one of the most joyful things which are
happening right now.  Many of the details are not so well known,
so let me just mention, that in the meeting between Kim Jong-un
and Moon Jae-in, the latter, the South Korean President brought a
brochure and also gave a memory drive to Kim Jong-un with a
full-fledge development plan for North Korea, which apparently
involves, among other things, two railway lines to be built in
the southern and northern coasts of North Korea, connecting both
with the ancient Silk Road, but also with the Trans-Siberian
Railway through Russia.
This is very positive.  There has been a CIA team in North
Korea for a week, inspecting various sites, and [National
Security Advisor] Bolton commented and said these are all signs
of good will.  And also that three Americans will be released by
North Korea.  President Trump has expressed he is looking forward
to meeting Kim Jong-un very soon; Kim Jong-un, on the other side,
also wants to meet with [Japanese Prime Minister] Abe, and
President Moon of South Korea offered to broker such a meeting.
And then, [Chinese Foreign Minister] Wang Yi is today in North
Korea.  So these are all very, very good developments, because if
the North Korean situation comes towards a peace treaty and
potential unification under Korean sovereignty, this would a
very, very important milestone for all of humanity.
But naturally, as you say there is a danger, because
Netanyahu, among other reasons — namely that he wants to push
the Iranian influence out of Syria — timed his statement
obviously with the deadline of May 12th, which is when the
decision in the United States will be taken to either renegotiate
or cancel the Iranian nuclear agreement, or extend it.  And
obviously, Netanyahu wanted to create a hype so that the United
States would insist on renegotiation, which from the standpoint
of the Iranians is a cancellation and would throw the whole
situation immediately into a very dangerous destabilization; and
may actually lead to the desire of the Iranians to then scrap the
whole deal and go back to building nuclear weapons.
Obviously, if that happens, this could have the danger of
threatening the North Korean situation, because, remember, Kim
Jong-un went into this absolutely intense nuclear testing and
missile testing, because he looked at the Middle East and came to
the conclusion that the only way for him to prevent from
happening to him what happened to Saddam Hussein and Qaddafi,
would be that North Korea is a full-fledged nuclear power and
therefore, there would be a defense against such things.
If he would think it doesn’t matter, even if you have an
agreement with the United States, they can throw it out at the
next occasion, I think this is a very, very dangerous thing.  So
I hope that President Trump is not overlooking that, because
there is very clearly an effort to play on that, to also ruin the
North Korea/South Korea agreement again.
These things hang altogether.  And I can only say, the
International Atomic Energy Agency did say that there is absolute
compliance on the side of Iran, and even [Federica] Mogherini,
the foreign minister of the European Union basically reiterated
that, and said that the International Atomic Energy Agency is the
only institution which should be consulted concerning these
questions, and if there are problems they should be brought to
them, because they are equipped to deal with it, and not some
wild, independent action.
So this is the field of tension in which all of this is
taking place.

SCHLANGER:  And there’s a kind of self-fulfilling prophecy
here that the neo-conservatives play on, which is, once you cut
off negotiations and diplomatic discussion, you create what they
call a “rogue state.” And they say the “rogue state” is dangerous
because it doesn’t adhere to principles, when, in fact, the West
is the one forcing the fear, producing the fear that leads to
backing away and developing weapons.
Now, I think this is also important in the broader context,
where you’ve been pointing out the importance of the meeting
between [Indian] Prime Minister Modi  and President Xi Jinping of
China.  This has extraordinary implications, not just for those
two countries, but going into another part of the Mideast, where
there’s been wars, namely Afghanistan.  What can you tell us
about the progress on that front?

ZEPP-LAROUCHE:  This is really, maybe as important as the
Korea development, because there was the effort to play India in
the so-called Indo-Pacific combination, meaning Japan, Australia,
New Zealand, India, against the New Silk Road and against China.
And for historical reasons, there is a strong British
geopolitical influence in parts of the establishment in India,
which has been susceptible, and it was played upon by the
neo-cons and the British, to say India is the largest democracy,
therefore, they don’t believe in communist China, they believe in
the Western world, and should work with them.
And in a certain sense, it looked for a while as if this
would function; but after the border incident in Doklam, where
both India and China realized how devastating it would be for the
two largest countries in the world if they would get again into
some kind of a military conflict, there obviously was a
rethinking in India, where most people around Modi are now moving
in a direction of working with China.
That does not yet mean that India is supporting the New Silk
Road, because of the issue of Pakistan is really a sticky one for
India; and China is building this very important economic
corridor, from China to the Arabian Sea coast of Pakistan, which
Indian is completely objecting to. And therefore, at the Shanghai
Cooperation Organization (SCO) meeting, the Indian Foreign
Minister did not sign the New Silk Road resolution.  But they now
work together on the China-Nepal-India corridor, which is also
part of the New Silk Road, in reality.
Therefore, now you this meeting between President Xi Jinping
and Prime Minister Narendra Modi in Wuhan, and the two leaders
had six discussions over two days.  And just to realize, India
and China are not only the two population-richest countries —
they have together 2.6 {billion} people, that’s 40% of the entire
human population of the world — but they also have the longest
continuous cultures, more than 5,000 years old, who have, over
the course of universal history, contributed an enormous amount
of knowledge, of poetry, of art, and are both sort of creators of
the human civilization.
What is very exciting is that they agreed in this context,
to have a joint development between India and China, in
Afghanistan.  They will build a railroad from Afghanistan to
Tajikistan, Kyrgyzstan, Iran, China and therefore tie Afghanistan
into the Belt and Road Initiative, which is obviously very
important for Afghanistan.  The President of Afghanistan Ashraf
Ghani had requested several months ago, that the only way to
solve Afghanistan’s problems would be as part of the New Silk
Road, but it also is a way of bridging, so to speak, the
India-Pakistan conflict, because there are obviously close
relations between Afghanistan and Pakistan; China has a better
relationship to Pakistan; and if they now develop Afghanistan
together, it touches on this higher level of reason, what we
always have said the New Silk Road establishes:  that you need a
concept where everybody benefits, where you have a higher level
of cooperation, which is capable of overcoming ethnic and
historical and other conflicts.
So if India and China can work together in Afghanistan for
the improvement of the situation there, this is a typical example
of how the New Silk Road is also a peace initiative which can
solve all kinds of problems.  So I think this is a very, very
good development also.

SCHLANGER:  The Pentagon just released a report on
Afghanistan which said after 16 years, the situation is worse
with the continuous war, and the U.S. deployment, the NATO
deployment. And so, this is the only alternative.
Now, this brings up to me a very important point:  We’ve
just been reviewing in the last couple days, the role that your
husband has played in bringing forward this idea of the Four
Powers.  And it’s interesting, his first actual formulation of
the idea of a Four Power agreement — Russia, India, China, and
the United States  — was in December 2008, right after the crash
in September 2008.  And Helga, I know you’ve been to India,
you’ve been to China repeatedly,  you’re now seeing this
potential becoming real.

ZEPP-LAROUCHE:  Yeah.  I think it’s really very good,
because I remember when my husband, Lyndon LaRouche, first said
these ideas, like a Four Power agreement, everybody was quite
full of disbelief, how could this ever be.  But Lyn, at that
point, said that given the fact that we are dealing with an
empire, which we say the British Empire, which historically is
correct, because as my husband also has developed many times this
empire, the idea that there is an empire with an oligarchical
elite ruling over a preferably backward mass of people, is not
something new.  It’s something that goes way back, even to the
Roman Empire, the Byzantine Empire; then it moved to Venice, and
then it moved to the Dutch-British. And in a certain sense, it’s
like a chameleon:  it remains the same, or a slime mold, which
remains the same in character, but the colors are different
So, people nowadays say, “oh, the British Empire no longer
exists,” but if you look at it from the standpoint of the
geopolitical politics of the financial architecture which rules
the world, which has tried in the past to keep parts of the
developing sector backward and underdeveloped, and which,
especially in the last 20 years, made sure that the rich would
become richer, and the middle class would die out, and the poor
would become poorer, you can see clearly that this is an empire
in a modern form.  It’s quite powerful,  it used the IMF, it used
the World Bank, it keep development in the Third World down. And
only after China emerged and offered cheap credit and actually
donations and infrastructure, did this dynamic start to change.
But my husband basically at that time said, given the fact
that this financial oligarchy is really running so much of the
world, and if you look at the private security services which are
a sort of modern mercenary forces, defending this financial
structure, then he said that you need the four most powerful
sovereign nation-states in the world to ally together to defeat
it.
As I said, people were full of disbelief when he said it,
but if you look at it now, Russia and China have a strategic
partnership which is absolutely solid, and I think there to be
forever — I don’t think it can ever go away.  Then, with the
recent development between China and India, India is moving
closer; India has a very good relationship to Russia, anyway.
And with the potential of President Trump, despite the present
trade negotiations, he just put out a tweet saying he looks
forward to seeing President Xi Jinping in the near future and
that he always  will remain his friend; and also the prospective
of an early meeting between Trump and Putin — I think we are
very close to this combination, where we could really move the
world in a completely different way, in a New Paradigm, where
geopolitics stops!
I mean, in any case, let me just say this, because it’s
obvious that behind all of these affairs which we named — the
Russiagate, the Skripal case, the chemical weapons, now the
Netanyahu case — is obviously an effort to keep the status quo,
to prevent the emergence of China as the rising power, to keep
the illusion that you can contain or regime-change Russia.  But
anybody who thinks that you can keep the status quo, when the
whole world is already moving in the direction of cooperation,
win-win, working together, this is just completely impossible.
So those people in the West who are pushing these
provocations, and also ordinary citizens, you should think:  Can
you imagine how the future should look like, let’s say, in 10, 20
years from now?  Either we have World War III, or will have had
it already, or, we will move into a completely new set of
relations among nations, where the common interest, or as Xi
Jinping always calls it, the “shared community for the future of
humanity” comes first, and then after that you have national
interest.
It is an existential question for humanity that more and
more people start to think, how should the world look like in 10
years, in 20 years, and if you are of the opinion that we must
develop a new face in the evolution of mankind, where we stop
geopolitics, we stop war, and have a New Paradigm, you should
become active.  You should join the Schiller Institute, because
we are trying to cause such a change in the thinking of the
people, and we need many people to help us in this effort:  So,
I’m really appealing to you, join the Schiller Institute and work
with us, because the potential has never been so great, to move
to much, much, much more beautiful period in human history.

SCHLANGER:  And we’ve been talking about the Four Power
proposal of your husband, Lyndon LaRouche.  He also has the four
basic laws which address the economic crisis.  People should not
take their eye off the economy!  There are some new reports
coming out, former FDIC vice chairman Thomas Hoenig, Sheila Bair,
very prominent in her fight against derivatives, and now Nomi
Prins has a new book out:  Obviously, Helga, you ignore this
financial side of things to your own detriment, because this is a
crucial aspect of the strategic situation.

ZEPP-LAROUCHE:  I think we have mentioned this already in
this webcast, but I want to say it again, because Nomi Prins has
this book out, {Collusion:  How the Central Bankers Rigged the
World} — I have not read the book yet, but I have an initial
report about it — where she describes how the quantitative
easing of the central banks, to the advantage of the speculators
in the last 10 years, has created a situation where we are in a
bubble 40% worse than in 2008, which could explode at any moment.
We have talked to some well-placed people in the financial
community who are quite worried that what could happen — and I
think people should take this warning very seriously — that if
the proponents of the old, collapsing financial Western system
realize that this is end-game, that they can’t really prevent
this from happening; that China is rising, that the other
countries are rising with China, that they may actually
deliberately trigger a financial crash, to pull the rug out from
underneath President Trump, destabilize him, blame him, in order
to bring the neo-cons back into power in Washington.
I think that is for sure one of the biggest hidden dangers.
And therefore, the only solution how you can prevent that is the
immediate implementation of Glass-Steagall, but also the whole
package of Lyn’s Four Laws:  a National Bank in the tradition of
Alexander Hamilton; a credit system; a crash program to increase
the productivity of production and the labor force through
fusion, for space cooperation; but also join the New Silk Road,
join the Belt and Road Initiative, and participate with China in
the buildup of infrastructure in the United States, have joint
ventures in third countries.  You need the full package.  Only
Glass-Steagall is not enough.  We need the absolute return to a
sound financial and economic system based on the tradition of
Alexander Hamilton.  And whenever that was applied, as in the
postwar reconstruction of Germany, you had economic miracles, and
this can be replicated any time.
I would again urge you, this is the Damocles Sword which is
hanging over the world, so join our efforts to have a global
Glass-Steagall, because we don’t need speculation.  If we put all
our resources into real production, productive jobs, education,
there are so many important things to be done, that everybody can
have a benefit, and I don’t think we need mega-billionaires,
because I think people should have a decent income, but they
shouldn’t be excessively rich and the majority of the people
poor, and we really need to change that.

SCHLANGER:  Especially when they become rich by creating
things that nobody needs.
Just to conclude, I think it’s important to give people a
sense of the broader scope of what’s happening around the New
Silk Road.  We’re almost the only ones who are reporting on some
of these things, but maybe you have something you’d like to add
— the developments now from the Dominican Republic, on top of
what Panama is doing, which is in our own hemisphere in the West.
Peru has just moved ahead with some agreements with China, and
now Portugal, with the Maritime Silk Road:  The Chinese are
definitely on the move.
So, what do you have from the U.S. Congress?  The Senator
from Florida, whom Donald Trump calls “little Marco Rubio” threw
a fit, saying that China’s about to take over the Western
Hemisphere.
Instead of embracing these initiatives, you see the
hysteria.  But I think, Helga, I think it’s important for you to
emphasize the scope of this development, how it is, as you said,
“unstoppable.”

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  I’m very convinced that this genie is
out of the bottle, never to return. Because it is simply
appealing to the best inspiration and aspiration of the people.
If you look at the world map, the majority of the countries are
already onboard: That’s why I think it’s unstoppable.  And if you
look at Europe, for example, it’s Eastern and Central European
countries who are working with the Silk Road, the Balkan
countries; Italy, Spain, Portugal, all want to be hubs of
development, not only on the Eurasian connections, but also to
the Spanish- and Portuguese-speaking countries in Asia and Africa
and Latin America.  Then Switzerland is onboard.  And Austria,
where the new government has adopted a clause to cooperate
strategically with the New Silk Road, and now, they announced
that they want to take leadership in Europe, to bring the
European Union into connection with the Chinese New Silk Road.
And even Holland and Belgium, the Scandinavian countries — so if
you look at the map, it is really the majority of countries which
are not part of it.
That’s why I’m absolutely optimistic that if you help us to
spread the news that there is a new era of civilization which is
not based on war, subversion, regime-change, coups, but to the
advantage of the other in the spirit of the Peace of Westphalia,
I think the Spirit of the Silk Road is contagious, and it will
catch on:  So, help us to spread this word.

SCHLANGER:  And one of the ways you can help us is to go on
the New Paradigm Schiller Institute website, and we should have
there a box for people to sign up to become members, at whatever
monthly rate you can afford.
[http://newparadigm.schillerinstitute.com/sign-up/] But this is

the most important organization in the world right now, informing
people about these developments, and as Helga keeps emphasizing:
We need your support!  We need your involvement.  So go there,
and sign up and become a part of this.
Helga, is there anything else you want to cover today?

ZEPP-LAROUCHE:  I think people should really have the sense
that we are on the verge of a new hot war, and I would not
underestimate that danger.  The Ukrainian development is
extremely dangerous.  If there is a war between Israel and Iran,
it does have the potential to immediately escalate — so don’t be
complacent.
But, on the other side, I think we have never been so close
to putting all of this behind us, because once the Four Power
agreement comes into being, there is no problem on the planet
which cannot be solved.  So, don’t sit on the fence:  Become
active, and help us to turn this into a winning direction.

SCHLANGER:  Thank you Helga, and we’ll see you again next
week.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes, I hope so.  See you then.

 
Det londonbaserede Imperium er afsløret:
Nu er døren åben for økonomisk forandring
i det transatlantiske område.
Helga Zepp-LaRouche i strategisk webcast, 26. april, 2018

Med den velfortjente tvivl, der møder hvert eneste strategiske krav, som kommer fra City of London og dets allierede kræfter på Wall Street og i Bruxelles som følge af den igangværende afsløring af deres løgne, f.eks. om »Russiagate« og anvendelsen af »kemiske våben«, er der nu en mulighed uden fortilfælde for at bryde med det Gamle Paradigme på dets svageste flanke, nemlig, at økonomien er stærk og voksende. I virkeligheden er det eneste, der vokser, faren for et nyt blowout, med daglige advarsler om problemer i bank- og finanssystemet som følge af en uerholdelig boble, bestående af alle former for gæld. Det var et lignende sammenløb af dårlig gæld og oppustet gearing, der førte til Lyndon LaRouches profetiske advarsel i juli 2007 om et uundgåeligt, forestående blowout af finanssystemet, på et tidspunkt, hvor konsensus var, at økonomien er »stærk«.

Med fremkomsten af en model, der promoverer reel, fysisk vækst i økonomien gennem udvidelsen af Kinas Bælte & Vej Initiativ (BVI), har Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche understreget, at tiden nu er inde til, at det økonomiske program, som hendes mand har udviklet, kendt som »LaRouches Fire Love«, bliver gennemført. Der er ingen grund til at tolerere et nyt krak med den død og elendighed, det ville medføre, når et gennemprøvet alternativ vinder støtte blandt flertallet af nationer. Desuden er det det desperate forsøg på at redde det gamle system, der ligger bag det krigsfremstød, som kommer fra imperieflokken, som hellere vil risikere udslettelsen af den menneskelige race end den vil opgive sine finansielle beholdningers fiktive værdier.

Schiller Instituttet har lanceret en offensiv for at få sandheden ud om de finansielle oligarker og deres neokonservative krigsmagere, og for at mobilisere regeringer til at vedtage LaRouches Fire Love og gå med i BVI.

 

 

Engelsk udskrift:

Schiller Institute New Paradigm Webcast, April 26, 2018
With Helga Zepp-LaRouche

London-Based Empire Exposed: Door Open for Trans-Atlantic
Economic Change

HARLEY SCHLANGER:  Hello, I’m Harley Schlanger with the
Schiller Institute. Welcome to this week’s international webcast
featuring our founder and chairwoman Helga Zepp-LaRouche.
We’re entering a very intense period of diplomatic activity,
much of it related to the advances of the New Silk Road, although
regrettably some of it is related to efforts to enforce the old
rules of the old paradigm. But I think we should start with
something that was quite interesting that came out of Germany
this week, which is a report by a parliamentary organization on
the illegality of the missile attack on Syria by the United
States, United Kingdom and France.  Helga, what is this committee
that put out this report, and what did they say?

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  It is actually something called the
Scientific Research Service [Wissenschaftlichen Dienste] which is
basically experts which advise the Bundestag members on various
issues.  And they issued an opinion on the legality or illegality
of these military strikes against Syria, and they came clearly to
the conclusion that it is a violation of international law.  I
think it’s very important to discuss that: Because while
Chancellor Merkel called these strikes appropriate and necessary,
and Defense Minister Von der Leyen even said it’s a shame that
Germany was not part of it — we just were not asked but in the
future, Germany wants to play a role on a global scale in similar
functions.  And what the Scientific Research Service actually
says is that this action, which was not allowed by the UN
Security Council and is replacing the principle of legality with
a principle of subjective moral legitimacy; that this is actually
in the tradition of the gunboat-type of diplomacy before World
War I, and this also took place in some form between the World
Wars. And actually it was the horrors of World War II which then
caused the international community to establish the presently
existing international law as it is reflected in the UN Charter
and similar documents.
And actually, to abandon that body of law and go back to a
pre-World War I kind of making military strikes as you like it,
is creating a very, very dangerous precedent.  And some other
jurists commented on that, and said, by the same token any state
can attack that model and say “we have some beef with our
neighbors” and make similar military strikes and then you end up
in a completely uncontrollable situation which can quickly lead
to a new world war.
So I would really like to point you, our audience, to this
point, and it’s something we should not just let go, because
international law is something extremely precious.  And it is
also, this military strike would have been completely illegal for
Germany to participate in, because Article 26 of the Grundgesetz,
the Basic Law of Germany, prohibits the preparation of a war of
aggression, and it even says that whoever does that should have
lifelong prison sentence.
This is also violating a UN resolution from 1974, pertaining
to war of aggression.  And I think it is very important that we
not allow the world to drift into a lawless kind of situation
that whoever has the might makes the right, the law of the jungle
and survival of the fittest.  Because this is a very dangerous
path to go. And we should really remind ourselves where wars of
aggression lead to.
This Scientific Research Service also noted the fact that
this military strike was done even before the result of the OPCW
was known, aggravates the case of this violation of international
law.
So I would like to make a very big emphasis on this point,
because obviously, it is very unfortunate that Trump got pulled
into this, and obviously, the danger is, if this is let go, the
danger of a repetition and then things getting really much worse
and going out of control, this danger absolutely exists.  So I
would like you to help us to sharpen a consciousness about it and
obviously, this should be something taken up by the United
Nations based on this resolution from 1974, which I just
mentioned.  I would like you to really give some thought about
it, and not just say, “OK, we’ll just do these things,” because
there are consequences which could mean, in the final analysis,
the end of civilization.

SCHLANGER:  Also speaking of Germany, there was something
interesting on German television which raised questions about the
so-called chemical attack, and I think that’s kind of
interesting.  Is this going to have any effect in the Bundestag?
Is there much discussion of this now, as a result of this report?

ZEPP-LAROUCHE:  Well, it’s another classical example:  You
had one courageous, or just objective journalist, Uli Gack, who
is the head of ZDF office in Cairo, and he was in Syria.  He
reported from there that he talked to many witnesses in Douma and
around Douma, and that they all said that there was absolutely no
chemical weapons use by the government, but that it was one of
the typical provocations from the jihadists.  And he also, in
this program, which was at prime time on the news, he quoted the
British journalist Robert Fisk from the {Independent}, who had
already made a similar observation which was published in this
newspaper.
So then, all hell broke loose, and the ZDF, the official TV
channel, distanced themselves from this report, and said this is
a “conspiracy theory”  — they didn’t say it, but other media,
{Bildzeitung} and {Focus} magazine said it, they clamped down on
this journalist and forced him to actually not pursue this any
more.  And these other media accused a very normal, actually one
of the more honest journalists, of being a conspiracy theorist.
And it’s a complete, classical example of the kind of
{Gleichschaltung} [“synchronization,” a reference to the Nazi
period] the Western media have these days.
This is not the end of the story, because the OPCW
fact-finding mission returned to Syria, and I think tomorrow
there will be the meeting of the OPCW in The Hague, where the
Russians will basically bring several new Syrian witnesses, to
testify on what they saw.  And we know what the earlier ones had
said, namely, that there was shouting by the jihadists that there
were “chemical weapons!” and then they did the filming and there
was actually nothing happening, except this staged scenario.
This is not the end of the story, but as I said, unless the
truth of this is being uncovered, the danger of a repetition is
absolutely there.

SCHLANGER:  And I think also, to stick with Syria for just a
moment because it’s such a crucial issue, we have the Macron trip
to the United States, where he’s continuing to pull out all the
stops to try and get President Trump to commit the United States
to keeping troops in Syria.  What is it that Macron is doing in
this?  Why is he taking the point on this, Helga?

ZEPP-LAROUCHE:  It is actually the British policy.  And I
think Macron did not do himself any favor by being the spearhead.
I think he has some idea to position himself as the leader of the
European Union.  He gave a speech to a Joint Session of Congress,
which was absolutely terrible, which was made no milder by the
fact that he got a standing ovation by these Congressmen.  And
obviously, it was a complete attack on what was in the discussion
between Macron and Trump in the days before:  because he attacked
unilateralism, nationalism and obviously all things which were
aimed at the policies of Trump, naturally, he got the support of
the Democrats and the neo-cons and so forth.
I don’t think this will necessarily stick.  The problem is
that Trump does change his views, sometimes rather quickly.  But
after Macron left, I was told that Trump repeated that the aim of
U.S. policy would be to get out of Syria as quickly as possible
after ISIS is defeated.  So I don’t necessarily think that Macon
succeeded.  Even so, it was very clear that he was fully on the
geopolitical old paradigm line; and obviously, he was trying to
also bypass and outflank Merkel, who is arriving for a few hour
visit in the White House, today, actually — the meeting is
tomorrow.
So this was a terrible intervention, and one can only hope
that Trump is not going to be influenced by this, but is looking
forward at his upcoming summit with President Putin, which is
obviously much, much more important than the policy of the
European Union.  And Macron was also mentioning the initiation of
a new grouping which is supposed to be the bridge between the
Geneva process and the Astana process [of peace negotiations in
Syria].  But the European position, as we have seen it in some of
the conferences on the reconstruction of Syria, both the United
States and the EU are not giving any money for the reconstruction
of Syria: only for those areas which are not under the control of
Assad, and obviously the regime change against the Assad
government is still the policy, here, and that is very terrible,
and very bad.

SCHLANGER:  I think it’s worth noting, also, that the U.S.
Ambassador to Moscow Jon Huntsman gave a statement where he
reiterated that President Trump is seeking a détente policy with
Russia, and he’s very much looking forward to the meeting with
Putin.
Now, on the other side, we’re seeing a whole series of
initiatives around the New Silk Road perspective, starting with
the foreign ministers of the Shanghai Cooperation Organization
that were meeting; they have a [heads of state] summit coming on
June 9-10 in China.
You also have developments, which I’d like to get to just
get your thoughts on this, India with China:  Modi is going to
China next week; Japan and China — there’s a whole lot of
activity.  What do you make of all this, Helga?

ZEPP-LAROUCHE:  Oh, I think that is very, very exciting.  I
was talking to some of my friends in India earlier today to get
their assessment.  And there is clearly a recognition that after
the border crisis in Doklam, between China and India, last year,
that there is a recognition that it is much more in the interests
of the two countries to work together.  Now, I think this is very
good, because there was a danger that Modi would make his next
election campaign on an anti-China profile.  But there will be a
summit in Wuhan between Xi Jinping and Narendra Modi, actually
starting tomorrow and the day after that; and I think one
Professor Zhang Jiadong from Fudan University commented on this
in a very interesting way:  He said, India and China are the only
two countries that belong to the club of nations which have more
than 1 billion people; they are represent together, 40% of the
world population.  They both have continuous, 5,000-year
histories.  They have produced many contributions to world
civilization, and when they work together, being the two largest
countries on the planet, this is of extreme importance.
And the Chinese Foreign Minster Wang Yi said that what will
be discussed between Xi Jinping and Modi is the developments
which occur only once in a century.  And while I’m not sure what
he means exactly by that, I think what it refers to is the
epochal changes of strategic alignment which are going on in Asia
right now, and that is what President Xi Jinping is trying to
accomplish also with the upcoming SCO summit on June 9-10, after
the Belt and Road Initiative and the BRICS countries, now the
SCO, that all of this is supposed to lead to a completely new
model of international relations, of what Xi Jinping always calls
the “shared community for the one future of mankind.”
And I think, given the fact that between Japan and China,
there is a clear rapprochement, and  between Japan and Russia,
you can see clearly that all these Asian countries are seeking a
better way; and even if there are still some obstacles, like the
issue between India and Pakistan, I don’t think has been
resolved; and India’s opposition to the China-Pakistan Economic
Corridor is also not yet resolved; but the more these countries
are moving toward each other — and there was a very interesting
comment in a Chinese article saying that the relations between
China and Japan now could be modeled, or you could use the
parallel of the European Coal and Steel Community in the
beginning of the 1950s, which was France giving the olive branch
to Germany just five years after the Second World War.
Obviously, this is a reference to the past war experience
between China and Japan, and saying that if Germany and France
could settle their problems of world war, so can China and Japan.
I think this is going in a very, very good direction.  And
it shows you one thing very clearly:  That the future of
civilization is in Asia, and any country of the West that wants
to be part of that future, should find a good relation to this
new dynamic, because this is the forward-looking one, and not the
old paradigm as represented by some of these European powers that
just think in terms of the past.

SCHLANGER:  And your husband Lyndon LaRouche emphasized
many, many years ago, that an India-China-Russia relationship
which the U.S. could join, would be the basis of establishing
something totally new in the world.
Now, Helga, you’ve travelled to India and China a number of
times, you’ve met with leaders in both countries.  Is there
anything that you can see that would get in the way of an
improved relationship?  I mean, isn’t this something that,
really, the time has come for this to happen?

ZEPP-LAROUCHE:  There is a clear understanding that it’s a
strategic necessity for the Asian countries to work together.
Unfortunately, the replacement of Adm. Harry Harris as commander
of the U.S. Pacific Command,  — his name is Adm. Philip Davidson
— he just spoke at confirmation hearings of the Senate Armed
Services Committee, which was a blood-curdling attack on Russia
and China and accusing China of all kinds of things.  So the
geopolitical thinking is not yet gone. And one could actually say
that this idea of a China-Russia-India alliance was furthered by
the behavior of the neo-cons, the Iraq War, the Afghanistan
intervention, the Libya attack; so I think these countries moved
together much more quickly than they would have normally done, as
a result of these policies of the Bush-Obama-Blair-Cameron-May
kind of policies.
And, you know, OK, you can always have a terrible incident
like the Gulf of Tonkin incident, or some other pretext to cause
a new crisis; this is why I think the discussion of the legality
of these military strikes needs to be internationally discussed;
but I think if you look at the intention of the Chinese
leadership, of the Russian leadership, and as it now hopefully
looks like, also, Modi — and Japan — they are moving clearly
into a New Paradigm. And I think the New Silk Road Spirit has
caught on.  The countries of Asia have understood that this is
the moment in history where we need a completely new set of
relations if mankind is supposed to get into safe waters and have
a bright future.
I am optimistic, I’m very optimistic.  And also, with the
summit tomorrow between Kim Jong-un and President Moon Jae-in of
South Korea, this also looks very good.  And if it’s any
reflection, the head of the Olympic Committee Thomas Bach said
that he talked to both the South Korean and North Korean
governments and that they had clear intentions to join the next
Olympics and even have a joint team again. And he says, from his
discussion, he’s extremely optimistic about the intention of
these two governments.
So if you look at all of these developments, I think it is
actually very good, and some of these geopoliticians probably
will never change, because they cannot imagine that mankind can
growth out of the old kind of pettiness and rivalry and
competition; and that a New Paradigm of win-win cooperation is
actually possible.  But if the majority of mankind is moving in
this direction, I’m very confident and hopeful that this New
Paradigm will prevail.

SCHLANGER:  President Trump had a little bit of fun with
this, when he made fun of the media for saying that there would
never be any progress with North Korea.  And he said, look, you
don’t know what’s going to happen — it may not work, but he’s
very happy with the response from Kim Jong-un.  And then he just
sent a team to China to discuss the trade agreement which
includes the top trade officials.  And what he said, which I
think shapes their outlook, is that he has great respect for Xi
Jinping and a great friendship.  Do you have any thoughts on what
might happen with these discussions going on between the U.S. and
China?

ZEPP-LAROUCHE:  That’s difficult, you know, because I think
from the Chinese side, you have Vice Premier Liu He, who is the
most important economic advisor of Xi Jinping.  And he has been
elevated recently into the Politburo and the State Council; he
will represent the potential of the Belt and Road Initiative.  On
the side of the American delegation, for sure Mnuchin — we had
criticism of him, and [U.S. Trade Representative] Lighthizer also
has not exactly been on the line of what Trump’s election
promises really were; even so, he has mentioned the American
System at one point.
I don’t know. I would imagine that China will propose the
way to overcome the trade deficit, in the way Wang Yi, the
Foreign Minister, had suggested; and also, Prime Minister Li
Keqiang — namely, that other than tariffs, you could also
increase the trade between the two countries, and have joint
ventures in third countries; and in that way, balance the trade
deficit by just increasing the trade.  And I would imagine that
the Chinese, for sure, will reiterate this proposal.  Then, how
these two or four delegates from the United States (it’s not so
clear) will respond, we don’t know.  One can only hope they
recognize the potential that American industries would benefit
greatly from participating in such joint ventures in third
countries along the Belt and Road.  And naturally, U.S.-Chinese
relations could also benefit a lot, if the United States would
allow Chinese investments in the buildup of U.S. infrastructure.
Now, we have to see how that develops.  I’m optimistic that
the Chinese will not miss the opportunity to make such proposals,
and that is why the Schiller Institute is so important, that we
make these ideas more known inside the United States, so that
more and more people recognize the potential which would lie in
the U.S.-China cooperation in the Belt and Road Initiative.  So
you should join the Schiller Institute and help us to make these
ideas more known.

SCHLANGER:  We do know there’s support for expansion of
U.S.-China trade, at least in states such as Alaska, West
Virginia;  Houston, Texas, where there have been delegations to
China and from China to the United States, to talk about specific
investments.
While we’re talking about investments, we have to pick up
this whole question of the financial crisis, which we should
never lose sight of:  because behind the whole strategic
confrontation is the collapse of this financial system, which is
being held together by unbelievable amounts of new funny-money
and fake credit which is just building up debt.
Helga, there were more warnings coming out from the U.S.
Federal Reserve, a couple of officials.  There’s talk about the
interest rate problem, a shakeup at Deutsche Bank.  What do you
see on this financial picture:  It’s really quite shaky and it
seems like now is the time there should be a new concerted effort
around your husband’s basic Four Laws.

ZEPP-LAROUCHE:  Well, it’s the strategic powder keg we are
sitting on.  If one of the three governors of the Federal Reserve
is already warning that the wave of corporate insolvencies, which
has increased over last year by 60%, is so severe that it could
cause a new banking crisis.  Well, the Fed is not known to make
alarmist statements, but they generally use a language to calm
down the markets and respect the so-called “psychology of the
markets.”  So if such a warning comes from the Fed, it should be
really taken seriously.
And you know, there are also new articles about Deutsche
Bank — the IMF called Deutsche Bank the riskiest bank in the
world.  They have 42 trillion in derivatives contracts
outstanding!  Now, some of these contracts balance each other
out, so it may not be 42 trillion, but this is 15 times the
German GDP, so this not a small amount. And one day, we could
wake up, or in the middle of the day, have a complete repetition
of 2008, on a much larger scale.
Obviously, we need the Four Laws of my husband Lyndon
LaRouche, and especially, the emphasis should be not only on
Glass-Steagall, a National Bank, credit system, but especially on
the fourth law:  Because unless you have a complete push for
innovation and qualitative breakthroughs in applying new
universal principles in the economic platform, as my husband as
discussed it in many of his writings, you will not pull out the
terrible shape of the economies of the trans-Atlantic system,
especially in the United States, Southern Europe — I mean, there
are some real problem cases where you need an emphasis on such
things as thermonuclear fusion, space cooperation, and apply the
most advanced new physical principles in the economy, if you want
to save the situation.
And that is not being discussed in any way or shape in
Europe or in the United States, so let’s just really emphasize
that, and help us to make the mobilization for the implementation
of these Four Laws, not only in the United States but also in
Europe.  The country which is closest to that is China:  Xi
Jinping just met with an economic group, and, again, emphasized
the need to warn and safeguard China against financial risk.  And
China is obviously de-emphasizing any kind of speculative
activity.  But Wall Street and the City of London are very far
from such reason in their practice.

SCHLANGER:  I was just reviewing some reports over the last
couple of days on this, and one of the things that many
economists do acknowledge, is that with all the pep talk about
how great the economy is doing, that there’s wage stagnation, the
lowest labor participation rate level in four decades; and then,
they always come back to this question of productivity — there’s
no productivity gains. And what you just said, the Chinese
clearly have a sense of what happened with the United States with
NASA under John Kennedy: Their space program is oriented toward
the highest technology, the rail system and so on. And it seems
as though this should be a no-brainer for people in the United
States, just to look at our own history, and realize that this
works.
So, just to reiterate what Helga Zepp-LaRouche said, the
Schiller Institute is mobilizing internationally for the Four
Laws, but especially at this point in time, we’ve got to get
President Trump to go back to his thinking from his campaign,
both about the alliance with Russia and China; but also about
support for Glass-Steagall and a real infrastructure program.
And Helga, just to finish this, we’ve seen the Congress
complete botch any effort by the President to get an
infrastructure plan going.  Do you think this would be an
obviously winning strategy for anybody, to go into the 2018
election with a real infrastructure plan?

ZEPP-LAROUCHE:  Well, I think that the dynamic which is
taking place in Asia right now, which we mentioned earlier, I
mean, this will shape history for the better.  I’m absolutely
convinced that what is happening between China and Africa, China
and Latin America, China and Eurasia, many European nations are
already completely onboard the New Silk Road development in terms
of infrastructure:  The Eastern European, the Central European
countries, the Balkans, Italy, Spain, Portugal, Austria,
Switzerland — all of these countries — even Belgium and
Holland, the Scandinavian countries, they all have recognized the
great potential in the infrastructure cooperation of the New Silk
Road.  And I think right now, the biggest problem in some
countries, like Germany and the United States, is the fact that
the mass media have not given justice to what is actually
happening:  You have the largest infrastructure program in
history which is already — people debate whether it’s 12 times
or 20 times the size of the Marshall Plan, but it’s open ended!
It’s a complete transformation of the planet, where obviously,
our vision, “The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge,” is
being realized by the majority of nations, absolutely, with a
fast speed.
And people are trying to sit on that and play the old
geopolitical games, by saying this is just an effort by China to
take over the world — I mean, that is just — first of all, it’s
not true, and why would all these countries, would they not be
happy to overcome poverty, underdevelopment, and so naturally
they go for this.
And right now, the biggest problem is that the average
people in Europe and in the United States just do not know this
scope of the changes taking place in the world right now.  So I
can only say:  Help us to spread these ideas.  Because we are, as
a humanity, really facing a test.  If we continue moving NATO to
the Russian border, having a race for new weapons, which is still
the danger, because this new Pacific Command commander Philip
Davidson, he just said China is ahead in certain areas, and now
the U.S. has to catch up with hypersonic weapons, and cyber
weapons, and whatnot:  I mean, we have to get rid of that kind of
thinking!
And just think, if the previous administrations of the
United States wasted $7 trillion on wars in the Middle East and
in North Africa, which have just caused misery, cost millions of
people’s lives, have caused a refugee crisis — can you not just
think of investing that kind of money in infrastructure, in the
common good of the people, in education?  Give people a sense of
the future and hope, inspire young people to not have the drug
epidemics destroy their minds, raising the suicide rates,
violence.  You know, don’t you think it’s time that mankind
should really move into a new Renaissance and work together as a
human species?
And I think this is what’s happening.  So let’s reach out to
more countries and more layers in the countries of the West, to
understand what this New Silk Road Spirit is all about.
So again, join the Schiller Institute and help us to spread
these ideas.

SCHLANGER:  Helga, I think you just made it very clear.
Thanks for joining us this week, and we’ll see you next week.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes, till next week.
Meddelelse: Lørdag 28. april kl. 18:
Live diskussion med Helga Zepp-LaRouche:
Mobilisér for at skabe det Nye Paradigme!

https://larouchepac.com/

Vi er glade for at kunne annoncere, at Helga Zepp-LaRouche vil være vores lærer i denne slutlektion i vores serie, »Hvad er det Nye Paradigme«.[1]

Formålet med denne lektion er at bruge det, vi har lært i de foregående lektioner, og gå ud og gøre det Nye Paradigme til virkelighed!

Du kan e-maile direkte til Helga Zepp-LaRouche under udsendelsen classes@larouchepac.com, så du kan deltage i en fælles diskussion om, hvordan vi skal lykkes med at erstatte geopolitik – der foreløbig har været ansvarlig for 2 verdenskrige, bl.a. – med et politisk system, der er i overensstemmelse med vores skønne, menneskelige race.

Træd i karakter som et historisk individ; vær med til at skabe et Nyt, globalt Paradigme, NU!

[1] Se lektion 1-5, dansk, her.

(lektion 6 kommer snarest)
Britiske løgne afsløret.
Nyhedsorientering april 2018

Det er ganske forbløffende, men der er flere og flere lande, regeringer og også politiske kræfter, der taler offentligt imod det faktum, at mange af disse britiske operationer var orkestreret. For blot at nævne den seneste af disse: den britiske regerings og MI6’s rolle i Russiagate er helt fremme i rampelyset; dernæst stilles der nu også spørgsmål om hele Skripal-affæren mht. hvem, det var, der virkelig udførte angrebet; og dernæst, selvfølgelig, de seneste militære angreb på baggrund af Assad-regeringens angivelige brug af kemiske våben, og som nu også falder fra hinanden. Jeg mener, der er en voksende bevidsthed om, at der i realiteten kun er ét land, der er på krigsstien imod Rusland og, på trods af ’søde’ ord, følgelig også imod Kina. Det er en meget vigtig vending i sagen.

 

Download (PDF, Unknown)