USA’s neokonservative fraktion udsteder National Forsvarsstrategi;
går med i britisk kup mod Trump

20. jan., 2018 – Den Nationale Forsvarsstrategi, som i går blev udgivet af forsvarsminister Jim Mattis, og som falder ind under den Nationale Sikkerhedsstrategi fra december 2017, er en krigserklæring mod kernen i den politik, på baggrund af hvilken præsident Trump blev valgt, og som er en genoprettelse af gode, amerikanske arbejdsrelationer med verdens stormagter, der var blevet ødelagt af Bush- og Obamas regimer. Og som sådan er det en del af det britiskorkestrerede drive for at enten svinebinde, afsætte ved en rigsret, vælte eller myrde USA’s præsident.

Præsident Trump har gentagne gange sagt, at gode relationer med Rusland og Kina er en »god ting«; hans modstandere i det militære etablissement erklærer, i det Nationale Forsvarsstrategi-dokument, at deres »hovedprioriteter« er at mobilisere USA’s militære, økonomiske, finansielle, diplomatiske, vedr. retshåndhævelse, efterretnings- og »informations«-aktiver imod Rusland og Kina, fordi disse nationer – og ikke terrorisme eller »slyngelregimer« – er USA’s primære modstandere. Og hvorfor? Fordi Rusland og Kina »underminerer den internationale orden«, med dens nedskæringspolitik og permanent krigsførelse, som det amerikanske folk valgte præsident Trump for at afslutte.

»National Forsvarsstrategi vil genopbygge dominans«, lød overskriften på meddelelsen på pressebriefingen, som viceassistent-forsvarsminister for udvikling af strategi og styrker, Elbridge Colby, holdt over dokumentet i går. Den 12 sider lange, ikke-klassificerede »Opsummering af National Forsvarsstrategi 2018« angriber Kina og Rusland igen og igen for at true en unipolær verden – som ikke længere findes. Kinas Bælte & Vej Initiativ nævnes ikke ved navn (i hvert fald ikke i det ikke-klassificerede dokument), men Kina fordømmes gentagent for at »anvende aggressive økonomiske metoder for at intimidere sine naboer«. USA’s allierede og partnere skal klemmes til at yde »større forsvarssamarbejde« og »bidrage med militære kapaciteter« til »koalitioner« i især Europa, Mellemøsten og Indo-Stillehavsområdet; Forsvarsministeriet planlægger at mobilisere tværinstitutionel handling for at »modgå« USA’s allieredes økonomiske relationer med »modstandere«. Rummet erklæres ligeledes for at være et »krigsområde«, alt imens USA’s atomvåbentriade skal moderniseres.

Med en refleksion af den gamle, trætte, oligarkiske, geopolitiske hensigt, der er typisk for dokumentet som helhed, hævder uddrag fra afsnittet for »Strategisk miljø«, at »Kina og Rusland nu underminerer den internationale orden inde fra systemet, ved at udnytte dets fordele samtidig med, at de modarbejder dets principper og adfærdskodeks«. Dokumentet hævder, at den »fornyede tilsynekomst af langsigtet, strategisk konkurrence fra det, den Nationale Sikkerhedsstrategi klassificerer som revisionistiske magter« er »hovedudfordringen mod amerikansk velstand og sikkerhed … Det bliver i stigende grad klart, at Kina og Rusland ønsker at forme en verden, der er i overensstemmelse med deres autoritære model – og opnå at få vetoret over andre nationers økonomiske, diplomatiske og sikkerhedsmæssige beslutninger«.

Det hævder desuden, at »Kina benytter modernisering af militæret, operationer for at opnå indflydelse og aggressiv økonomi som løftestang for at tvinge nabolande til at genindordne Indo-Stillehavsområdet til deres fordel. Med Kina, der fortsætter sin militære opstigning og hævder magt gennem en langsigtet, nationalt omfattende strategi, vil Kina fortsat forfølge et program for modernisering af militæret og søge regionalt herredømme i Indo-Stillehavsområdet i den nære fremtid … Sideløbende hermed søger Rusland vetoret over nationer i dets periferi med hensyn til disses regeringsbeslutninger og økonomiske og diplomatiske beslutninger, for at splintre NATO og ændre europæiske og mellemøstlige strukturer for sikkerhed og økonomi til sin fordel.«

Foto: USA’s forsvarsminister Jim Mattis annoncerer den Nationale Forsvarsstrategi.
Kina responderer skarpt på Washingtons farlige neokonservative bandes provokationer

20. jan., 2018 – Kina fortsætter med angreb på de neokonservative politikker, der kommer fra USA, og som de finder farlige og truende, alt imens de demonstrerer den klare forståelse, at gode amerikansk-kinesiske relationer er nødvendige, og at der er en intensiv krig mellem fraktioner i gang omkring Trumps præsidentskab samtidig med, at de bevarer en åben og positiv holdning over for Trump personligt.

Med en respons på Pentagons nye dokument for National Forsvarsstrategi og andre nylige udviklinger, erklærede en talsmand for den Kinesiske Ambassade i Washington: »Hvis en person altid har mørke briller på, vil han aldrig se en lysende verden … Fred og udvikling er temaerne for den nuværende æra og udgør ligeledes menneskedens fælles forhåbninger. Men, hvis nogle mennesker ser verden ud fra en tankegang om Kold Krig og nulsumsspil, så er de forudbestemt til kun at se konflikt og konfrontation.« China Daily skrev, at talsmanden sagde, at Kina og USA bærer et stort ansvar, og at de har en udstrakt, fælles interesse i at opretholde fred og stabilitet og i at promovere global udvikling og velstand. »Vi håber, at USA kan lægge sig på linje med tendensen i verden og befolkningens vilje og sætte verden og de kinesisk-amerikanske relationer ind i et perspektiv for samarbejde.«

På lignende måde blev talsperson for Udenrigsministeriet Lu Kang den 19. jan. bedt om at respondere til øverste kommandør af USA’s Stillehavskommando, admiral Harry Harris’ kommentarer den 18. jan., under et sikkerhedsmøde, sponsoreret af den indiske regering, om, at »kendsgerningen er den, at Kina er en nedbrydende kraft for en overgang i området.« Lu sagde: »Hvad i alverden er de så bekymrede over, og at Kina er en nedbrydende kraft for hvad? Kina har altid fulgt en kurs for fredelig udvikling. Det er, hvad vi har sagt og gjort.« Han fortsatte med nogen ironi: »Det er blot en kommentar fra nogle personer. Det er ikke første gang, de gør dette … Jeg håber, man vil give mere opmærksomhed til reaktionerne og kommentarerne fra det internationale samfund. Der er selvfølgelig altid en dyb uro om Kina, der kommer fra nogle personer og visse lande.«

Xinhua har en artikel 19. jan. med overskriften, »Kina-iagttagere siger, hyppige interaktioner mellem Xi og Trump er vigtige for bilaterale bånd«. Artiklen citerer tre eksperter i USA, som Xinhua har interviewet, og som fastslår den pointe, at »Kina-iagttagere i USA har sagt, at et godt, personligt forhold og hyppige udvekslinger af ideer er vigtigt for de kinesisk-amerikanske relationer«.

I mellemtiden rapporterer Global Times, at Trump har mange tilhængere i den kinesiske befolkning, hvor han »sættes højt som en patriot, der trodser den politiske korrekthed«. For eksempel skrev Qiu Zhenhai, en populær Phoenix Tv-kommentator, på sin sociale medieside, »Det er en indiskutabel kendsgerning, at mange kinesere elsker Trump, og det blev mere åbenbart efter hans besøg i Kina sidste november«.

Foto: Præsident Donald Trump under sit besøg til Kina hyldes af børn med amerikanske og kinesiske flag.            
»Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien
og Afrika« LaRouche PAC Internationale
Webcast 19. jan., 2018, med
Hussein Askary og Jason Ross, forfatterne
af Schiller Instituttets nye rapport

Vi har et helt særligt program i dag; med mig i studiet har jeg Jason Ross, og via video fra Sverige har jeg Hussein Askary. Jason og Hussein er begge medforfattere af en ny rapport, der netop er udgivet, med titlen, »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: En vision for en økonomisk renæssance«.

(OBS! Se invitation til seminar i København 5. febr. med Hussein Askary)

[Bemærk: Der er mange billeder, der hver er separat nummererede af de forskellige talere; det er selvfølgelig bedst at se videoen, -red.]

Vært Matthew Ogden: Det er 19. januar, og dette er vores ugentlige fredags-webcast fra larouchepac.com.

Vi har et helt særligt program i dag; med mig i studiet har jeg Jason Ross, og via video fra Sverige har jeg Hussein Askary. Jason og Hussein er begge medforfattere af en ny rapport, der netop er udgivet, med titlen, »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: En vision for en økonomisk renæssance«.

Det bliver emnet for aftenens udsendelse; men før vi kommer til det, vil jeg gerne lægge ud med at sige, at LaRouche Political Action Committee har indledt en national kampagne for at sætte betingelserne for valgene 2018. Som I ser her, er titlen for vores kampagne »Kampagnen for at vinde fremtiden«, og det er titlen på en erklæring, der nu cirkuleres i hele landet. Erklæringens indhold fremlægger de politiske prioriteter, der vil bestemme udfaldet af valgene her i USA i år, med hensyn til dette lands overlevelse. Vi er i det indledende stadie for at indsamle underskrifter på denne erklæring, og vi opfordrer seerne, især her i USA, til at underskrive denne kampagne. URL ses her på skærmen, og I kan også få organisationer i valgkredsene, medlemmer af delstatskongresserne, siddende medlemmer af USA’s Kongres og i særdeleshed kandidater til offentligt (føderalt) embede, til at underskrive denne kampagne.

Indholdet af denne programerklæring er meget signifikant. Den kræver, at USA vedtager Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love, dvs.: Vedtag Glass-Steagall for at rejse en brandmur mellem kommerciel, produktiv bankaktivitet og spekulativ bankaktivitet på Wall Street; for det andet, at indføre et nationalbanksystem (statsligt banksystem) i Alexander Hamiltons tradition; for det tredje, brug billioner af dollar i føderal (statslig) kredit til at løfte det amerikanske folk og for at skabe produktiv beskæftigelse på det højeste og mest avancerede teknologiske niveau; og for det fjerde, sæt et forceret program i gang, der går i retning af udvikling af fusionskraft og udvidelsen af bemandet rumfart.

Det er meget, meget vigtigt, at vi har indledt denne kampagne nu, for vi går nu ind i de sidste 11-dages nedtælling fra nu og frem til præsident Trumps State of the Union-tale den 30. jan. Indholdet af dette politiske programforslag må være bestemmende for præsidentskabets politiske program her i USA. Som I ser, er vore to punkter på dagsordenen 1) Vedtag Lyndon LaRouches Fire Love, og 2) Gå med i den Nye Silkevej.

Det bliver emnet for vores diskussion i dag. For de seere, der evt. ikke ved det, så blev ideen om den Nye Silkevej først udarbejdet af Lyndon og Helga LaRouche i 1980’erne. Det var den daværende Eurasiske Landbro for at udvikle det eurasiske kontinents indlandsområder, som forbinder Øst og Vest. Det blev til den Nye Silkevej og blev kaldt således af præsident Xi Jinping i Kina, da han i 2013 vedtog dette. Det udviklede sig så til Bælte & Vej Initiativet, som var en forbindelse mellem den landbaserede Silkevej og udviklingen af en Maritim Silkevej.

Gennem LaRouche-bevægelsens lederskab udvides dette nu til ikke blot en eurasisk Ny Silkevej, men en Verdenslandbro, der omfatter alle Jordens kontinenter, inklusive Vesteuropa, Central- og Sydamerika, Nordamerika og for vores udsendelse her i dag i særdeleshed, Afrika.

Udviklingen af Afrika har ligesom været en slags lakmusprøve for menneskeheden i dag: Kina har taget denne udfordring op og har bestået prøven og sat standarden, som resten af verden må følge. Vi har set dette inspirere andre nationer, og for nylig har vi haft et meget signifikant gennembrud med den franske præsident Emmanuel Macrons besøg i Kina, hvor han mødtes med præsident Xi Jinping og erklærede, at Frankrig favner billedet af udvikling af verden gennem den Nye Silkevej, inklusive, at Frankrig ønsker at arbejde sammen med Kina om Afrikas udvikling. Dette er måske en bodsgang for Frankrigs kolonialistiske imperiefortid, men det, præsident Macron havde at sige, var meget signifikant.

Som I ser, så holdt han en meget signifikant tale i Xi’an, og i denne tale diskuterede han, hvad Kina har gjort for at udvikle Afrika og for at løfte 700 millioner af sin egen befolkning ud af fattigdom, og at Frankrig nu må imødekomme opfordringen til at deltage i denne udvikling, især udviklingen i Afrika, i partnerskab med Kina. Her følger et par citater af, hvad præsident Macron havde at sige:

»Det er lykkedes Kina i de seneste par årtier at løfte 700 millioner mennesker ud af fattigdom … Men jeg tænker også på Afrika. Kina har i de seneste par år investeret stort i infrastruktur og råmaterialer med en finansiel styrke, som europæiske lande ikke har. Samtidig har Frankrig historisk og kulturel viden om Afrika, som giver det mange aktiver for fremtiden.

Vi må ikke gentage fortidens fejltagelser, med at skabe politisk og finansiel afhængighed under påskud af udvikling … det turde være unødvendigt at sige, at denne udvikling kun vil ske i fællesskab … Frankrig har erfaringen med en ensidig imperialisme i Afrika, der undertiden har ført til det værste, og i dag, med disse nye Silkeveje, der åbner op … Jeg mener, at partnerskabet mellem Frankrig og Kina kan gøre det muligt at undgå en gentagelse af disse fejltagelser … Det er en moralsk udfordring, og jeg håber oprigtigt, at vi kan imødekomme den sammen … Det enorme arbejde, der gøres med infrastruktur og økonomisk udvikling, vil give et nyt ansigt til disse nye Silkeveje på det afrikanske kontinent.«

Som præsident Macron sagde, »det er en moralsk udfordring«; og nu får Afrika, der har været et af de mest underudviklede, fejlernærede, forarmede og tilbagestående steder på planeten, muligheden for en renæssance og for at blive et knudepunkt for udvikling for hele dette område af planeten.

Som jeg sagde, så er titlen på aftenens udsendelse »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika«, og jeg vil lade Jason Ross introducere jer til Hussein Askary, og vi kan diskutere indholdet af denne specialrapport, der netop er udgivet.

Jason Ross: Jeg tror, vi skal gå direkte til Hussein nu. Hussein Askary har arbejdet i området i mange år. Han er den, der oversatte EIR’s Specialrapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« til arabisk og lancerede denne oversættelse i Kairo på et møde med den egyptiske transportminister.

Hussein har arbejdet meget på dette. Sammen har vi skrevet denne 274-siders rapport, I ser her. I kan få en kopi af denne rapport på Amazon og direkte gennem vores site også, [LPAC.CO/ExtendedSilkRoad], I ser linket her for neden, for at få en kopi.

Og hermed, lad os høre fra Hussein.

 

(Her følger et engelsk udskrift af resten af udsendelsen).

HUSSEIN ASKARY:  Thank you, Jason and Matt.  I’m very happy
to be on this show.  The writing of this report, actually, which
took us several months last year, together with you, Jason, and a
great team of collaborators in the Schiller Institute, it was a
bit of a paradox, because we were writing this report from the
standpoint of the future, and therefore the tone is optimism in
the report.   But at the same time, when you look at the news
from Southwest Asia, which people wrongly call the “Middle East,”
and Africa,  the news that these regions are, you know,
hell-holes and people are fleeing from there by tens of
thousands, there’s famines, there’s wars, and all kinds of
things.  But, if you keep digging your feet into that so-called
“reality,” which is artificially created by geopolitics, you will
never come out and you will never be able to think clearly to
solve the problem.
And therefore, as Lyndon LaRouche always says, it’s the
future that determines the present.  It’s our vision of the
future which gives us the inspiration and the means of thinking
to change our behavior today.  And this is something which we
hope that with this report, too, and all the other campaigns we
are having, to change the minds of people, and of leadership,
whether it’s in the United States or Europe, or Southwest Asia,
or Africa — anywhere.
At the same time, we are not naïve, we are not in the ivory
tower, sitting and drawing nice baths, but this is a very
scientific study, based on LaRouche’s idea of physical economy,
but also they are philosophical and humanist principles
throughout this whole report and the project we are designing,
which goes both humanist Christian tradition and also the
Confucian humanist Chinese tradition.  We have provided for the
readers of this report, a complete picture of what are the tools
needed, whether physically, or intellectually, scientifically and
morally, to be able to reach this future we are outlining in the
report.
And we are not simply just reporting on “great things” that
have already happened, that China is doing, but we are drawing a
map towards the future: A future which Lyndon LaRouche already,
more than 30 years ago, when the African Union published the
Lagos Plan of Action for the development of Africa, he criticized
the reaction to that policy by saying that you cannot adhere to
the existing financial and economic and moral policies of the
existing order, and at the same time achieve the development
goals of Africa.  You have to have a complete shift.  And that
shift is what Helga Zepp-LaRouche, the president of the Schiller
Institute now says is the New Paradigm, the New Paradigm which
has been launched by China and its partners in the BRICS, Russia
and other nations, and many more nations are joining.
Now, if we look at the first slide, the Silk Road, this is
what Matt said in terms of our development of the idea — the
LaRouches’ development of the idea of the World Land-Bridge, to
bring all the continents together.  Now, the New Silk Road is
already reaching West Asia and Africa.  Egypt has been building
the new Suez Canal to adapt to the Maritime Silk Road, and the
other nations, like Ethiopia, Kenya, and others are already in
collaboration and new railway systems have been built.  So
already on the ground, that’s taking place.
But what is needed is a larger vision which we provide.
Now, also we have to reverse many of the old policies which have
been followed, which have kept Africa impoverished, such as, for
more than 200 years, Africa has been considered by the European
colonialists and their partners across the Atlantic, as a looting
ground — whether it is slavery, whether it is raw materials,
plantations, and so on.  And unfortunately, after World War II,
the vision of Franklin Roosevelt was not implemented, because he
died before the end of the war, and a wholly new type of
creatures took over in the United States.  And the United States
also, with the “special relationship” with the British Empire
became a partner in the looting of Africa. And companies we have,
like Anglo American, which is a corporation called Anglo
American, very active in mining in Africa — I mean, the name
tells you all about it.
But we just take a look at what has been happening in Africa
in at least the last 10-15 years, the attitude,  — that’s what
is fascinating with the New Paradigm — the attitude of Europe
and the United States toward Africa has always been that “Africa
is a problem,” while the Chinese see Africa as an “opportunity.”
Therefore, the focus by Europe and the United States, while they
were looting the continent, were just pushing aid programs.  Now,
the slide we have, number 2, here, is the “Foreign Direct
Investments in Africa,” where we see the United States is the
blue line on the top, and China is the red line, which is
increasing steadily.  The United States, something funny happened
in 2008 — there was the financial/economic crisis — then you
have a dip in investments in Africa, but also what happens in the
United States is that the first African-American President is
elected.  And you see, from 2009, U.S. investments in Africa
completely collapsed and came down to zero by 2015, while the
Chinese investments increased.
Now, there’s a flip side to this argument, is because most
of the U.S. investments in Africa are in the oil and mining
sector. And with the collapse of the oil and mining prices, there
was no more interest; and Mr. Obama also launched the largest
fracking operation on Earth in the United States, to make the
United States the biggest producers of fossil fuels in the world.
But China’s investments continued all the same.
In the next slide, number 3, we see the level of investments
by the Export Import Banks of the United States on the one hand,
which is the blue line which is completely dead, on the bottom;
the United States does not issue credit for exports any more to
Africa.  But then we have the China Exim Bank increasing its
investments, and more interestingly, is that the World Bank,
which is the top, and you see where the failure of Western policy
in Africa has been: The World Bank has been investing more than
China in Africa, but it’s a completely misdirected investment.
It’s on tiny, tiny, small programs, there is no financing of
large-scale infrastructure as China does; there are no
transformative projects, and no new technology.
In the next slide, we can see we have a lot of hypocrisy,
saying that the Chinese want to come into Africa to loot African
natural resources, and this image, number 4, shows a very clear
picture that it is actually the United States and the Western
countries, but with the United States, the investments in Africa
have been mostly in the mining sector and the Chinese investments
have been very diversified, in construction, manufacturing,
mining, and others, such as agriculture, for example.
We can see also, the next slide, is Britain.  Now, China is
the largest, and people think, is not the largest investor in
Africa, yet.  It’s the United States and Britain which have been
the biggest investors in Africa.  But as we showed the United
States is mostly interested in mining, energy, and metals; and
here we have Britain, you can see the last 10 years of
investments. [“U.K. Foreign Direct Investment Positions in
Africa, 2005-2014”]  And the last two columns in the breakdown
into types of investments: The red one is mining, and the light
blue is in the financial sector, which is also looting Africa’s
financial resources.
So that’s really the picture. And in the final slide in this
group, number 5, we have where the investments of the Import
Export Banks have gone:  The United States has 71% of all loans
from the Exim Bank, although it has been very, very little, but
70% of it is in the mining sector; while China, the greatest
chunk of the Exim Bank investments has been in the transportation
sector.  And of course, there’s mining and energy,
communications, water, and other — very, very important sectors
for Africa’s development.
Now, what we have, in addition to this looting of Africa, we
have the hypocrisy which is very rampant in the West, like in
Europe and the United States, that “we have to help Africa.” Now,
when they talk about “helping Africa” is simply very small relief
projects to keep things as they are.  And they usually talk about
“sustainable development.”  Now, “sustainable development” does
not mean that you build modern technology, technologies that we
have in the United States or in Europe, whether it’s in transport
or power generation; it is absolutely forbidden to support roads,
railways, nuclear power, hydropower — there is nothing like
that.  What they are proposing is simply, as President Obama, as
we show in one of the slides, when he went to Africa, his idea,
he had projects called “Power Africa,” for power generation in
Africa, and we looked at the numbers and you know, the goal of
Obama’s Power Africa is to keep Africa exactly as it is, with
very, very slight changes here and there.  And also what was
being proposed was this idea of using solar energy, which
everybody knows is not efficient to have a modern, industrialized
economy.
So this has been a real problem in dealing with Africa.  And
as we have seen, that China has completely different idea about
Africa —

ROSS:  Hussein, why don’t we switch over to a clip we have
of President Obama explaining what he thinks about African energy
development?

PRESIDENT BARACK OBAMA:  It’s going to be your generation
that suffers the most.  Ultimately, if you think about all the
youth that everybody’s mentioned here in Africa, if everybody’s
raising living standards to the point where everybody’s got a
car, and everybody’s got air conditioning and everybody’s got a
big house, well, the planet will boil over. [end video]

ROSS:  That was President Obama in South Africa.

ASKARY:  And in fact, that’s really revealing, because
that’s his soul speaking, because they consider human beings as a
burden.  Now, the United Nations statistics say that by 2050, the
bulk of the world’s population growth will take place in Africa.
And of the additional 2.5 billion new people, projected to be
born between 2015 and 2050, 1.3 billion will be added in Africa,
which means Africa’s population will reach about 3 billion
people.  Now, for Obama and the Malthusians this is a huge
problem.  But for China, this is a great opportunity!
And if we look, in 2015, which is very interesting, a
complete contrast with what Obama’s saying, when President Xi
Jinping went to South Africa, the same place where Obama was
speaking, in December 2015 at the Forum on China-Africa
Cooperation (FOCAC), this is slide number 10, President Xi
Jinping said something very interesting, which is really the
spirit of the New Paradigm: What he told the African leaders is,
I quote, “Industrialization is an inevitable path to a country’s
economic success.  Within a short span of several decades, China
has accomplished what took developed countries hundreds of years
to accomplish and put in place a complete industrial system with
an enormous productive capacity.” And then he continues and says,
“It is entirely possible for Africa, as the world’s most
promising region in terms of development potential, to bring into
play its advantages and achieve great success.  The achievement
of inclusive and sustainable development within Africa, hinges on
industrialization, which holds the key to creating jobs,
eradicating poverty, and improving people’s living standards.”
Now, wow!  What a contrast!  President Xi Jinping said that
by using modern technology as scientific development, we have
achieved miracles in China and this really applies to Africa,
too, as developing nations.  And he means it.  So the Chinese now
have turned the whole idea of :sustainable development” upside
down.  What people think in Europe and the United States about
sustainable development means, pumps for water, the small solar
panels — no!  China’s talking about [industrialization] and it’s
also the latest, the state-of-the-art technology available.
Because this is also interesting from a economic-scientific
standpoint, because what China experienced that instead of going
back to square one, going back to the industrialization process
where the United States and Europe started, with the steam engine
— no, you start not with that, you start with the best
technology available today, and that’s high-speed railway for
example.  The same thing applies to Africa.

ROSS:  You know, Hussein, you and I were both at a
conference in November in Germany, in Bad Soden, and one of the
speakers there was a Chinese professor He Wenping, who gave some
talks about Chinese approach towards Africa.  And since you’re
bringing up what China’s policy is, why don’t run a short clip of
what she had to say, to hear it from a Chinese person directly?

DR. HE WINPING:  But now, I think One Belt, One Road is
entering 2.0 version–that is, now facing all the countries in
the world. As President Xi Jinping mentioned to the Latin
American countries, “you are all welcome to join the Belt and
Road.” In the Chinese “40 Minutes,” Xi said, all the African
continent is now on the map of the One Belt, One Road, the whole
African continent, especially after the May Belt and Road Summit
in Beijing had taken place. …
China’s One Belt, One Road initiative is relevant to
countries, their own development strategy. For example, Ethiopia.
Ethiopia has now been named as the “next China” on the African
continent. It’s not my invention, these words–many scholars have
been published talking about which country in Africa is going to
be the China in Africa, which means, developing faster! Faster
and leading other countries forward. Most of them refer to
Ethiopia.
Ethiopia has now reached an GDP growth rate, last year, as
high as 8%…
So very quickly, let’s move to Africa. In Africa, we have
commitment, that is the FOCAC, the full name is the Forum on
China-Africa Cooperation. This forum was established in 2000, and
every three years there is a FOCAC meeting. The FOCAC meeting in
2015 took place in Johannesburg, South Africa. In that meeting,
President Xi Jinping joined the meeting, put forward ten
cooperation plans, and pledged the money–as high as $60
billion–to cover all ten areas: industrialization, agriculture,
infrastructure, finance, environmental protection, and more.
The Belt and Road is very good for Africa’s job creation. A
lot of money has been earmarked to use for the industrialization
of Africa. Let me just highlight in my last two minutes, the two
areas, like two engines–like in an airplane, if you want to take
off, you need two engines: One is industrialization, another is
infrastructure. Without good infrastructure, there’s no basis for
industrialization–short of electricity, short of power, short of
roads, and then it’s very hard to make industry take off.
We have done a lot. Africa now is rising. Before, Africa was
regarded as a hopeless continent, more than 15 years ago. But
now, with kite flying over, now it’s Africa’s rising time….
Just to show you another infrastructure map: the Mombasa to
Nairobi railway that was just finished at the end of May. We are
going to build the second phase, from Nairobi all the way to
Malaba in Uganda, and then that’s an East African Community
network. When this railway was finished–this is President Uhuru
Kenyatta, saying this laid the foundation for industrialization.
This shows people celebrating this railway connection, and this
shows a man holding a paper saying “Comfortable, convenient, very
soft, safe, and very beautiful.” And here, very beautiful at 100
years old, a grandmother. [applause] [end video]

ASKARY:  Yes, that’s the spirit, that’s the spirit of things
that are happening in Africa, which is fantastic.  But it’s also
a certain projection of the happiness of the Chinese people and
their leadership in what they have achieved in their own country.
So China’s saying, we have done this ourselves, you can do it,
and we are committed to offering you everything we have achieved,
so you can also achieve yours.  It’s a win-win policy:  It’s good
for you, it’s good for us.
It’s completely different from what we have seen in the
Western policy, which hopefully will change — what we mentioned
about President Macron, what he had said is really shocking for
me, too. And you see that the New Paradigm, it changes people’s
souls.  And this is very, very important that we are becoming
more human than before, with these great achievements
So in any case, what we do in this report is, we took for
example, if you look at slide 12, this is a map which the African
Union put together in the Lagos Plan of Action in 1982.  But
nothing has been done.  This is for highways.  Now, we don’t
prefer to have trucks travelling 10,000km from north to south; we
prefer more high-speed railway, standard gauge railways, and so
on.  But this is the kind of vision which existed, but it was
never implemented.
Our vision of connecting the whole African continent, and
also with the so-called Middle East, that this could be done now.
We also believe that the Chinese intention is the same: To
integrate all of the African nations, the populations and the
natural resources of these nations, and utilize them for the
development of Africa itself.  Now, in 2014, which is my next
slide [slide 13], the Prime Minister of China, Li Keqiang, went
on a tour in Africa.  This picture is his meeting with the
leaders of the East African Community, which Professor He Wenping
just mentioned in her speech in the video you showed.  He told
the African leaders that China’s intention is to help connect all
the African capitals with high-speed railway.  One interesting
thing which the Africans themselves say, is that when the Chinese
want to do something here economically, when they want to help,
they are not like the Europeans.  The President of Uganda said,
they don’t come here with lessons in democracy; they come here to
build things, they are not lecturing us.  This is very
interesting because China is not imposing anything on any nation.
It’s inviting others and offering its capabilities.  This was in
May 2014, and in just three years, we have the first standard
gauge railway which is in the next slide [slide 14]; Uhuru
Kenyatta, very proud, inaugurating the railway from Mombasa to
Kenya.  There was a British line which was called the Lunatic
train, which was very slow, but it was designed to loot African
wealth.  And also the Djibouti to Addis Ababa railway was built,
also in three years in record time, and so on and so forth.  So,
China is winning African hearts and minds by doing these
investments, but doing them in record time and with no
conditionalities involved.
In addition of course, some of the mega-projects which we
are demanding be built and encouraging being built in Africa with
China’s help, for example we have in slide 15 the Transaqua
Project, which is an Italian-designed project to both refill Lake
Chad, which is drying up and threatening 30 million people’s
lives with drought.  To bring just 5% of the water of the
tributaries of the Congo River to Lake Chad through an artificial
canal.  But at the same time, connect East and West Africa with
railway and roads to open these countries, which are Rwanda,
Burundi, and Eastern Congo, the Central African Republic, Chad,
and so on.  These nations need outlets to world markets and also
to import useful machines and so on.  So, we have been
propagating, as the Schiller Institute, for many years and trying
to get the European Union and the United States to support this
project; but they rejected it.  Now China is proposing to start
looking at this project, and a Memorandum of Understanding was
signed with the Lake Chad Commission to have a feasibility study
of this project; which is a huge project, but it will transform
large parts of Africa, not because of the water itself, but
because of the old infrastructure involved in the central part of
Africa.  The next slide [slide 15] outlines the impact area of
this whole project.  It will create massive agro-industrial
centers in that part of Africa which is suffering the most.  The
biggest migration from Africa is from these regions into Europe.
But instead of having all those young people drowning in the
Mediterranean, trying to flee to Europe looking for a decent
life, they can stay in their countries now and build their
countries by giving them the tools to do that.
Of course, there are also other projects, but what’s
interesting about the Belt and Road is that it’s also inspiring,
not just helping countries, but inspiring countries to undertake
plans which have been dormant for many years.  But now the time
has come; for example, the new Suez Canal project.  There is also
connecting to Europe from Morocco, which is the next slide [slide
16]; building a tunnel under the Strait of Gibraltar, connecting
Morocco and Spain; and building a high-speed railway, the first
high-speed railway in Africa is being built now in Morocco.
There are new ports being built, and also a scientific,
industrial city being built in cooperation with China.  We have
another connection between Africa and Europe; we have still not
given up on Europe.  We want Europe to its and technological
potential to contribute to this project and help itself by
contributing to Africa’s development.  We have the Sicily to
Tunis tunnel and bridge connection to connect North Africa also
to Europe; this is a mega-project, and so on and so forth.  We
have also the Grand Inga Dam which China is now interested in
building on the Congo River, which will produce a huge amount of
hydropower — 40,000MW of power — which is twice as big as the
biggest dam in the world which the Chinese built in China; the
Three Gorges Dam.  The Inga Dam, or series of dams, will be twice
as big as the Chinese Three Gorges Dam, and a Chinese company has
made an offer to the government of the Democratic Republic of
Congo; and there’s also a counterbid by a Spanish company.
People should read the report; they should look at all the
content and try to understand it with a completely new eye.  The
eye of the New Paradigm, which I think is very important.  In
conclusion, what I wanted to say initially, is that as we have in
the last slide [slide 19] is this region which people call the
Middle East; we call is Southwest Asia.  It has been a horrific
scene for the worst results of geopolitics and power politics.
Regime change in Libya; regime change in Iraq; attempted regime
change in Syria supporting terrorist groups.  We have a horrible
war in Yemen which should end immediately.  It’s the worst
humanitarian catastrophe in the world right now, taking place in
Yemen.  You look at this region and say “How could this region
get out of this Hell?”  This is what Helga Zepp-LaRouche said:
This year we should kill geopolitics.  We should end geopolitics.
The idea that nations have to undermine other nations; that
nations are in competition with each other; that you have to
weaken your adversaries; you have to undermine them, you have to
kill them, you have to ruin their economy, destroy their
infrastructure, so you can become a winner.  That ideology is not
really human.  This has to end now and be replaced by the
“win-win” idea, which is the more human kind of idea.  The
potential for enormous development exists in this region.  It’s
the crossroads of the continents.  Both the Belt and the Road
pass through there.  Forty percent of world trade passes through
there.  You have natural resources, you have human resources, you
have rivers; you have every element necessary to have a massive
development process in this region, which will be the basis for
establishing peace among the nations of this region and also the
big powers.  If the United States joins Russia and China in
developing this region, this would be the biggest test for
mankind.  Of course, Africa is very important, but we have things
happening in Africa.  But, we still have a horrible situation in
Southwest Asia, which can lead into new and maybe bigger wars
than before.  Therefore, I think what Helga is saying that if we
use the Belt and Road idea, the idea of “win-win”, to crush
geopolitics, this would be victory not only for the countries of
this region; this will be a victory for all humankind.

ROSS:  Absolutely!  It’s a victory for a concept of mankind.
One example that comes to mind is Yemen.  Yemen is under constant
Saudi bombardment; they’ve been victims of a war by the Saudis
for some time now.  Yemen has a very powerful movement within it
for integration with the BRICS; a real sense of “Hey!  Even
though our conditions right now are what they are, this is our
future; and we’ve got to have that future in mind.  That’s what
we’re going to make happen.”
You think about the economic potential of Africa, and as you
said, it’s so clear, it’s so obvious the economic potential in
West Asia and Africa.  Geopolitics is what has prevented this
development.  It’s not that Africa didn’t get the help that it
needed; China is showing that it’s an obvious thing to do.  It
was a deliberate decision to prevent development and to hold
Africa back for the purposes — as you described — of looting.
A couple of examples that you brought up, just to bring out the
contrast a little bit more: You brought up the Grand Inga Dam
which would be located in the Democratic Republic of Congo; one
of the poorest, most energy-poor per capita, very low energy
availability.  It’s got the perfect site for a hydroelectric dam
complex, making enough electricity for tens of millions of
people.  The World Bank pulls out funding on it, because it’s a
big project which of course, they’re not going to touch because
it would have a major development impact.
What I’d like to actually show is another voice from Africa.
Professor He Wenping had mentioned that Ethiopia is sort of the
China of Africa, and other African diplomats will say this as
well; that Addis Ababa is sort of the unofficial capital of
Africa.  I don’t know if everyone in Africa agrees with that.
But I’d like to hear from Dr. Alexander Demissie, who also spoke
at the Schiller Institute conference in November, and hear from
him from a direct African perspective, what the impact of Chinese
investment has been and what the future can be in Africa.
DR. ALEXANDER DEMISSIE:  So today, what I’m trying to
discuss with you, or to present to you, is what is actually this
Belt and Road Initiative and how is that connected to Africa?
What kind of long-term impacts when we talk about the Belt and
Road Initiative and Africa?
So, this is a map [Fig. 1] I always present when I do
presentations, and I ask people, “What do you see here?”  It’s a
very simple question.  But what do you see here?  Yes, you should
see something.  So, it’s a rhetorical question; I’m not expecting
you to answer me.  But it takes usually several minutes until
people realize what they see here.  You see the absence of the
American continent; that’s what you see here.  The absence of the
American continent.  By saying this, you see that the Belt and
Road Initiative, the Chinese version of the Belt and Road
Initiative, is absolutely Eurasian-oriented; meaning that
starting in China, it is primarily Eurasian-oriented.  The idea
of the Belt and Road Initiative — probably even your idea back
in the ’70s — is the Land-Bridge that we have been discussing
yesterday and today.  Within this picture or map, you will see
also Africa.  Africa is prominent, Africa is not entirely in the
center, but on the left side; and it should be part of the Belt
and Road idea.  It’s primarily an infrastructural undertaking, so
the Belt and Road Initiative we don’t have yet political
institutionalization.  We have infrastructural ideas, we have
corridors; but we don’t have yet political institutions.  If we
talk about the Asia Infrastructure Investment Bank or the Silk
Road Bank, these are just connected to infrastructure; they are
not political ideas.  And interestingly, this idea fits perfectly
into the current African needs.  What are the current African
needs?  The current Africa need is infrastructure development.
Africa wants infrastructure and the aspiration — I’m going back
here to the Agenda 2063, that has also coincidentally been coming
up 2013 together with the Belt and Road Initiative.  Africa wants
a good infrastructure connection, a good internal
interconnectivity.  So, the idea coming from China is perfectly
fitting into the idea actually happening or discussed within the
Africa continent.
We see now an actor coming in.  China is an actor coming in
and literally taking or doing part of those needed works.  This
is a huge — at least from the African perspective — this is a
huge plus for many African countries.  The idea of the Belt and
Road Initiative, which is actually coming only in 2013; we see
that it is helping what has been taking place on the continent
between China and African countries since the year 2000.  We see
this that China has clearly declared that they would like to see
Chinese-African cooperation moving into development of highways,
regional aviation networks, or industrialization.  Also we see
that China has been given a lot of clarity to the African Union’s
infrastructure development for Africa.  This program has
approximately 51 different programs, and this is translated into
400 different physical projects.  I speak about ports, and
streets, and telecommunication lines, whatever you require for a
nation to function, or for a continent to function.
What we see in Africa now is that since at least two years,
there is a growing corridorization in the China-Africa
relationship.  As corridorization, I mean that not single
countries are any more important, but entire regions are becoming
more important for China.  This is a huge departure from a
single, bilateral country-based approach towards corridor
development.  If you look at Africa corridors, the map on the
right [Fig. 2], we see right now as we speak today, there are
around 33 different corridors that have either been developed, or
are under development, or are thought out and need to be
developed.  Corridors do nothing else than combine two different
areas, and by doing so also creating a development initiative, a
development paradigm.
Let’s go to East Africa.  So now, this is Africa; I’m aware
that the plans for these things have been in the drawer for a
long time.  We know also that a lot of American research
institutes played a very good role in creating those plans in the
’50s and ’60s, especially in Ethiopia.  The Grand Renaissance Dam
that is being built in Ethiopia, goes back to American scientists
that have been creating those ideas in the ’60s.  It’s being
built already now.  So, a lot of ideas in East Africa have been
already on the table for decades, but no one was able or willing
to pay for it.  But now a lot of money is coming out of China, so
these infrastructure — and how this can change the life of the
people is easily described.  The transportation of cargo from the
Djibouti port to Addis Ababa used to take three days.  Now, with
the train, it’s already 10 hours.  So now we can imagine what
kind of economic activity will happen to this one corridor
development, or one infrastructure within this community. [end
video]

ROSS:  I just wanted to read another short excerpt from
Alexander Demissie.  Towards the end of his presentation, he
said, “The problem as I see it, is that the traditional partners
are still in the old paradigm of thinking.  They still think with
traditional assumptions.  Africa is seen as an aid-dependent
continent; not a continent full of opportunities.  It is still
seen with the wrong mindset.  This is one of the biggest
problems, and it has to change.”
So, I think our report does a very thorough job of
addressing the whole gamut of issues here.  What the historical
errors have been, or not errors, but cruelties or injustices that
have occurred towards Africa, towards Southwest Asia with the use
of geopolitics, with the use of looting rather than development.
As well as what some of the ideas are today that hold back the
potential for development.  The ways that environmentalism is
used; the ways that there shouldn’t be any net growth of the
human species are used.  This is the basis, for example, for the
World Bank refusing any loans to coal or to large hydro plants.
But you’re not going to develop a continent with solar panels, as
much as Obama might have wanted to have done that.
The other issues are in regards to economics.  That there is
this prevailing and totally wrong view about economics that looks
for financial returns as being the metric; as opposed to going
beyond GDP and saying how are we changing life expectancies?  How
are we changing productive potential?  What’s the long-term value
of helping a nation to develop in a partnership?  This is the
sort of thing.  So, the report goes through all of this; it goes
through what the specific projects are that are needed.  It goes
through something that’s very important for policymakers — how
to finance it.  How the hopes of trying to get investment, of
trying to get loans from private banks for these big projects;
it’s simply not going to fly.  The use of national banking, as
China has done both domestically as well as with its ExIm Bank
with these two large rail projects in Africa in particular in
Kenya and the Addis Ababa to Djibouti railroad.
So, I think we’ve heard from China, we’ve heard from
Southwest Asia, we’ve heard from Africa.  Let me ask you,
Hussein, if you have any words that you would like to direct
towards our American viewers.  What would you tell Americans?
What should we be doing?

ASKARY:  Exactly!  I had also in mind to say that, because
we need to hear from Americans.  I don’t think it’s a good idea
that the United States is not on the map of the Belt and Road;
but I think a different United States should be involved.  I’m
very sure that if President Franklin Roosevelt, President
Kennedy, Dr. Martin Luther King must be very happy now for what
is now already starting to happen in Africa.  They might feel
sorry for the lost time, but I’m sure they are happy.  Americans
should look back at that best of American tradition and work with
ideas of Lyndon LaRouche and the LaRouche PAC and LaRouche’s
associates, because the United States will not become great again
with the team that President Trump has.  America will be great
again with the ideas that the LaRouche PAC, the ideas of Franklin
Roosevelt, the Hamiltonian idea of a national credit system,
rather than depending on Wall Street.  These things will make
America great again, but it also will help the United States to
have a completely different policy in the world; which will make
the people around the world see the United States with completely
different eyes.  Right now, the United States is not so liked
around the world; not because of Trump, but because of previous
administrations’ war policies, their hypocrisy.  As you showed in
Obama’s case, their policies would lead to genocide.  So, the
United States is not really a popular country around the world,
but this can shift.  In order for that shift to happen, there
should be a shift inside the United States in the mind and the
soul of the American people.  I’m sure the kind of work you are
doing in LaRouche PAC would help greatly.

OGDEN:  And that’s exactly what we are doing with this
campaign to win the future statement.  As I said in the beginning
of the show, we’re initiating a national mobilization to bring
together all of the constituent layers — regardless of party,
political orientation — around a vision of economic development
for the United States and for the world.  If you just imagine the
kind of way that the world could be transformed in the next 15 or
20 years with what China has begun doing in Africa; something
that people thought was impossible.  They just disregarded Africa
and said well, this is just where you’re going to have
impoverishment and backwardness.  Now, this could seriously
become a hub of development for the planet.  But take that and
extend it across the Bering Strait into the Americas; have a rail
link between Eurasia and North America.  Then imagine an entire
development corridor down through the central part of North
America, through the heartland, the farm country in the Midwest;
down through Mexico, across the Darien Gap into Central and South
America.  Then also, extend the Maritime Silk Road to the
Caribbean.  That vision of what could happen in the Western
Hemisphere is the extension of the sort of optimism that you now
see China bringing to Africa.
So, as I said, I think it’s the great moral test.  Emmanuel
Macron was absolutely right; he said it’s a moral challenge what
the nations of the world do to collaborate to bring development
to the African continent.  I think we can be very happy that it’s
because of the leadership over decades of the LaRouche movement,
of you Hussein.  What you’ve been doing; what you did to
collaborate with Jason to put together this extraordinary Special
Report.  I know that this is being listened to in the highest
levels of power across the African continent and in Southwest
Asia; we have evidence of that.  The invitation that you
received, Hussein, from the Egyptian Transportation Ministry, and
other examples.  So, we have to proceed with that kind of
confidence that we are, indeed, shaping the policy for the
future.
So, let me put on the screen one more time; this is the
vision of an economic renaissance — this is the Special Report
that Jason and Hussein collaborated in authoring.  That is
available; you can find the link to that on the screen here —
LPAC.CO/ExtendedSilkRoad.  It’s a very thorough, book-length
Special Report.  This is something that is not just important for
the African leaders and for China.  This is something that is
very important for the United States.  This is something that we
should be considering when we talk about what is US foreign
policy, and those disgraceful graphics about the plummeting of US
investment into Africa over the course of the last eight years
during the Obama administration.  That needs to be reversed; and
it needs to be reversed by bringing the United States and China
into a “win-win” collaboration for the development of these
areas.
We are going to proceed with this campaign to win the
future.  And we’re asking you to endorse this, to join our
mobilization, and to make sure that this becomes the policy
parameter for the 2018 election.  None of the melodrama, not the
soap operas, not all of the secondary and tertiary issues.  These
are the questions which will determine the future of the United
States and the survival of our country and what our role is in
respect to this New Paradigm that we’ve just been discussing on
the show today.
So, again, we have 11 days between now and President Trump’s
State of the Union address.  We are putting these two items on
the agenda.  The United States must adopt LaRouche’s Four
Economic Laws, and the United States must join the New Silk Road.
So, Hussein, is there anything that you want to say in
conclusion before we end this show today?  Any special messages
for our viewers, both in the United States and internationally?

ASKARY:  I think it’s a great opportunity for people now to
get this report, take to themselves the scientific, even
philosophical and other ideas that are in the report which are
necessary.  As you said, it’s for everyone; it’s not only for
Africans.  I think the main target of the report should be
Europeans and Americans, because we need these kinds of ideas
more than at any time before.  We have problems here in Europe
with the infrastructure, with unemployment.  You have massive
problems in the United States.  You need to have these ideas for
your own sake, too; but there is enormous potential that exists
in Europe and the United States that could be revived.  But that
has to be done in the right way; and the right way was outlined
by Mr. LaRouche, but we put it in very clear terms in this
report.  I hope people will get the report and learn something
and push the policymakers in the United States to also do the
same.

OGDEN:  Wonderful.  Thank you very much, Hussein, for
joining us.  And thank you to Jason for joining me here.  I think
we have a lot more to come.  So, a very exciting report here
today.  Help us circulate this video; send it out to everybody
that you know; share it on social media.  Let’s get these ideas
to permeate the United States.  Thank you very much and please
stay tuned to larouchepac.com.
»Tiden er inde til at lukke britiske
imperieoperationer ned«
Helga Zepp-LaRouche i ugentlig
international webcast. pdf og video

Så vil jeg gerne sige noget om de subjektive grunde til, at jeg, på trods af alle disse farer, er fundamentalt meget optimistisk: Og der er ikke er nogen pointe i at være bekymret. Man må have en vision for, hvor man med sit liv vil bidrage til forbedringen af den menneskelige race. Jeg har en vision, der ikke er helt identisk med Xi Jinpings, men min vision er også meget lig min mands, med hvem jeg i 40 år har arbejdet på dette, at vi har en verden, hvor hvert enkelt menneske på denne planet kan få et anstændigt liv, kan opnå at opfylde hele det potentiale, som det enkelte menneske har, og at menneskeheden kan blive voksen! Vi kan gå tilbage til de værdier, der er karakteristiske for den Amerikanske Revolution, for den Tyske Klassik, for den Italienske Renæssance og andre af kulturens højdepunkter. Jeg er forhåbningsfuld mht., at vi kan få en kulturel renæssance for klassisk musik, klassisk poesi, og eftersom Kina allerede er på denne kurs ved at genoplive den konfutsianske tradition og lægger stor vægt på klassisk kultur og videnskabelige gennembrud, mener jeg, at Vesten virkelig bør gentænke, hvad vore bidrag til universalhistoriens fremme var, og dernæst genoplive dem og få en dialog mellem kulturer med alle landes bedste traditioner.

Jeg mener, at dette er menneskets natur.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Amerikas udbytte af at gå med i den Nye Silkevej: Optimisme

Leder fra LaRouche PAC, USA, 17. jan., 2018 – Inkarnerede medieseere i USA er relativt sikre på, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid: Regeringen går af; millioner af lovende, unge mennesker bliver deporteret; en epidemi af mere og mere potente opiater vil slå et voksende antal millioner amerikanere ihjel, elektronisk overvågning af alle, hele tiden, vil fortsætte i det uendelige; præsident Trumps planlagte $1 bio. store initiativ for at bygge ny infrastruktur vil ikke ske; krige vil fortsætte i Afghanistan, Mellemøsten og Afrika, og vi vil sandsynligvis gå i krig med Rusland i Europa eller over Nordkorea i Asien.

Erhvervsfolk har deres egen version: De kan ikke finde faglært arbejdskraft til at besætte deres ledige jobs; men de hæver alligevel ikke lønnen, fordi de er usikre på, hvad der sker, når aktie- og låneboblen brister.

Sammen med masseskyderier og periodiske terrorangreb er dette blev amerikaneres, og europæeres, »informerede forventninger«. Tingene er gået virkelig galt siden århundredeskiftet – og især siden finanskrakket i 2007-08 – og pessimisme er således dagens orden.

Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche, som har stor erfaring med Kina og er en intellektuel ophavsmand til instituttets politik for den »Nye Silkevej«, påpeger, at forventningerne i Kina er helt anderledes. Forventningerne her er økonomisk vækst, afslutning af fattigdom, ikke alene dér, men også i meget fattige lande, at se teknologiske vidundere og ny infrastruktur, at opleve kulturelt samarbejde med andre lande og mulighederne for fred; og endda – husker I, da millioner af amerikanere drømte om dette? – udforskning af Månen og Solsystemet.

Hun påpeger, at den voksende indflydelse, som Kinas Bælte & Vej Initiativ har – og som senest har tiltrukket den franske præsident Emmanuel Macron – er en indflydelse for optimisme og en fornemmelse af at have en mission, og ikke blot »praktiske« aftaler om at bygge højhastigheds-jernbaner, selv om disse også kan sprede en kulturel optimisme med hensyn til fremtiden.

Denne mission er afgørende for at være optimistisk. Et finanskrak af »alting-boblen« er rent faktisk på vej, og det med sikkerhed. Men, ved at genindføre Glass/Steagall-bankopdelingsloven, kan vi med lethed bringe banksystemet og økonomien igennem det og øge kredit til at udvide reel økonomisk produktivitet. Der findes metoder, som har stået deres prøve i amerikansk historie, til at få kredit dirigeret til de store infrastrukturprojekter og de banebrydende teknologier, vi behøver, og endda et forceret program for opnåelse af fusionskraft.

Det, der er vigtigt, er at erkende, at Kinas mission for Bælte & Vej Initiativet for stormagter, vendt mod verden, er en succesfuld mission, og at gå med i den. Kernen, som er præsidenterne Donald Trumps, Xi Jinpings og Vladimir Putins samarbejde for at afslutte 20 års permanent krig, findes stadig.

LaRouche PAC og Schiller Instituttet har lagt en klar plan for en mission. For det første, stop briternes og amerikanske imperiefraktioners og efterretningsvæseners planlagte kup mod Trump. Efter at have påført dette kup et tilbageslag gennem massecirkulation af vores »Mueller-dossier«, så cirkulér dernæst Lyndon LaRouches økonomiske politikker med de »Fire Love«, for at genoprette amerikansk produktivitet og få Amerika klar til at gå med i en ny Marshallplan i Bælte & Vej Initiativet.

Dette er de reelt informerede forventninger for landets nærmeste fremtid.

Foto: Præsident Donald J. Trump deltager i ceremonier i marken i 2018 College Football Playoff National Championship. 8. januar, 2018. (Official White House Photo by Shealah Craighead)
Invitation til seminar med Hussein Askary,
medforfatter af Schiller Instituttets nye
Specialrapport, »Forlæng den Nye Silkevej
til Vestasien og Afrika«

Tiden er nu inde til, at Danmark, resten af Europa og USA aktivt tilslutter sig Kinas Bælte & Vej Initiativ og tager del i den økonomiske udvikling af Vestasien og Afrika. Dette ville ligeledes være en konstruktiv respons til immigrationen fra disse områder, såvel som også til terrorismen.

Schiller Instituttet og Executive Intelligence Review (EIR) inviterer dig hermed til at deltage i et seminar med fokus på vores nye rapport:

»Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika«

Dato: mandag, 5. februar, 2018

Tid. Kl. 19:00

Sted: Valby Kulturhus, lokale 3, 3. sal

Valgårdsvej 4-8

2500 Valby

(ved Valby Station)

Fri entré.

(Mødet afholdes på engelsk; dansk tolkning er muligt.)

International gæstetaler: Hussein Askary, medforfatter af rapporten; koordinator for Vestasien for Schiller Instituttet og EIR’s redaktør for arabiske anliggender.

 

 

 

 

Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark; EIR’s bureauchef i Danmark og tidligere kandidat til Københavns borgmester med sloganet, »København skal med i den Nye Silkevej«.

 

 

 

 

 

Information:

Feride Istogu Gillesberg: 25 12 50 33 eller 35 43 00 33

Michelle Rasmussen: 53 57 00 51 eller 35 43 00 33 eller si@schillerinstitut.dk

Om seminaret:

Kinas Nye Silkevejsprojekt er i færd med at frigøre det utrolige vækstpotentiale, der findes i Afrika og Vestasien. Dette seminar vil præsentere nogle af de væsentlige aspekter i Schiller Instituttets nye rapport: »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien (Mellemøsten) og Afrika: En vision for en økonomisk renæssance«.

Rapporten forklarer projekter, der er foreslået, og dem, der er under opførelse og kommer med forslag til et nyt niveau for konnektivitet og økonomisk infrastruktur for området. Den diskuterer ligeledes det nødvendige, videnskabelig-økonomiske livssyn og de metoder til finansiering, der kræves for at virkeliggøre disse programmer.

Den fremtidsvision for Sydvestasien og Afrika, der præsenteres her, er af en helt anden karakter end noget, læseren har modtaget fra de almene mediers eller tænketankes beskrivelser af disse to områder.

Her følger et uddrag af introduktionen:

»Gennem Bælte & Vej Initiativet (BVI) tilbyder Kina resten af verden sin knowhow, erfaring og teknologi, støttet af et finansielt arsenal på $3 bio. Dette er en stor mulighed for Vestasien og Afrika til at virkeliggøre drømmene fra æraen efter Anden Verdenskrig, drømme, der desværre er blevet saboteret i årtier. Det dramatiske infrastrukturunderskud både nationalt og interregionalt i Vestasien og Afrika kan, ironisk nok, i dette nye lys anses for en stor mulighed. Selvom mange andre industrinationer i Europa, Asien og de amerikanske lande har teknologiske og arbejdskraftkapaciteter ligesom dem i Kina, så mangler de visionen og den politiske vilje til at anvende disse kapaciteter, og til at finansiere deres anvendelse. Eftersom Vestasien og Afrika i kombination er et så strategisk vigtigt område for både Øst og Vest, er det således et perfekt sted til at bringe kapaciteterne i verdens nationer ind i et konkret projekt for fredeligt samarbejde og udvikling.«

Schiller Instituttet og Executive Intelligence Review, samt dets stiftere og internationale ledere, Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche, har ført kampagne for, at Europa og USA aktivt skal tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet, siden dettes begyndelse i 2013. Schiller Instituttet har leveret de fundamentale, konceptuelle principper, som blev udviklet efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens kollaps, der gav verden en gylden mulighed for fred gennem udvikling. På trods af afvisning fra den vestlige politiske og finansielle elites side, så fortsatte vi med at føre en international kampagne for dets vedtagelse.

I øjeblikket omfatter BVI’s økonomiske alliance 70 lande i Asien, Afrika, Øst- og Sydeuropa, og Syd- og Mellemamerika.

Tiden er nu inde til, at Danmark, resten af Europa og USA aktivt tilslutter sig Kinas Bælte & Vej Initiativ og tager del i den økonomiske udvikling af Vestasien og Afrika. Dette ville ligeledes være en konstruktiv respons til immigrationen fra disse områder, såvel som også terrorismen.

I denne sammenhæng vil seminaret også udforske den internationale, strategiske betydning af den franske præsident Macrons udtalelse, den 8. januar, om, at Frankrig fuldt og helt vil gå sammen med Kina for at bygge den Nye Silkevej, samt handle for at få hele Europa med om bord. Dette sender nu chokbølger igennem hele verden, idet det repræsenterer en politisk vending. Macron sagde bl.a. i sin tale:

»Jeg mener, at det Nye Silkevejsinitiativ kan imødekomme vore interesser, Frankrigs og Europas, hvis vi giver os selv midlerne til virkelig at arbejde sammen. Silkevejene var trods alt aldrig rent kinesiske … disse veje er altid fælles. Og, hvis de er ruter, kan de ikke kun være ensrettede. De må gå frem og tilbage. Jeg er således rede til at arbejde hen imod de annoncerede mål. Programmerne for veje, jernbaner, lufthavne, maritim og teknologi langs Silkevejene kan bibringe respons til infrastrukturunderskuddet … At gøre vore finansielle resurser fælles, offentlige såvel som private, til projekter på tværs af grænser kan styrke konnektiviteten mellem Europa og Asien og videre endnu, til Mellemøsten og Afrika … Det er op til Frankrig, og med Frankrig, op til Europa at bidrage med sin egen forestillingsevne til dette forslag, og at arbejde på det i de kommende måneder og år.«

Macron hyldede Kinas arbejde i Afrika og opfordrede Europa til at deltage i det, som en konstruktiv respons til sine forbrydelser, begået i sin historie som kolonimagt i Vestasien og Afrika. Vesten må overvinde den »ensidige imperialisme«, som blev ført af Frankrig og andre europæiske magter i Afrika og andre steder, og gå med i det nye paradigme.

Macrons tale har allerede skabt en ny geometri i Europa. Tre dage efter talen meddelte EU’s ambassadør til Kina, Hans Dietmar Schweisgut, at EU vil komme med et forslag til et »udkast til en sammenkobling for det eurasiske kontinent«, der skal sammenflettes med Bælte & Vej Initiativet.

Schiller Instituttet understreger, at tilslutningen til den Nye Silkevej må gå hånd i hånd med en vedtagelse af Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love, for at undgå et nyt finanskrak, værre end i 2008, gennem en Glass/Steagall-bankopdeling og en forøgelse af den nationale produktivitet gennem udstedelse af statslige kreditter til moderne infrastruktur og videnskabeligt og teknologisk fremskridt.

Vi håber, alle vil være i stand til at deltage i dette tankevækkende seminar, hvor der også bliver tid til diskussion.

Rapporten kan købes før eller på seminaret.

En dansk introduktion til rapporten vil ligeledes være tilgængelig.

En detaljeret indholdsfortegnelse og den engelske introduktion til rapporten kan ses her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=22868

Se den korte version nedenfor.

Information til bestilling: The Schiller Institute’s Special Report
Extending the New Silk Road to West Asia (Middle East) and Africa:
A Vision of an Economic Renaissance

Af Hussein Askary og Jason Ross.

November, 2017, 246 sider. (A4-format)

Pris:

Afhentning: 375 DKK; almindelig post: 400 DKK; quick mail: 420 DKK. Elektronisk pdf: 200 DKK

Telefon 53 57 00 51; 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk

Betaling til Schiller Instituttet i Danmark:

Homebanking: 551-5648408

Giro: 564-8408

Eller købes kontant på, før eller efter seminaret.

 

Indholdsfortegnelse, kort version:

Preface
Introduction
Chapter 2: The Silk Road Reaches Africa
Chapter 3: The Economic Science behind the World Land Bridge

Chapter 4: Financing Regional and National Infrastructure
Chapter 5: Demography and Development
Chapter 6: Integration of West Asia with the New Silk Road
Appendix—Case Study: Syria’s Reconstruction Project Phoenix 103
Chapter 7: Africa — Transport Network Integration
A. The Nile Basin and East Africa
B. Southern Africa
C. West and Central Africa
Chapter 8: Africa — Water Resources Development
Chapter 9: To Power Africa, Go Nuclear!
Chapter 10: Africa — Food Security: Realizing Africa’s Vast Agricultural Potential
Chapter 11: Africa in Space
Chapter 12: Conclusions and Recommendations
Chapter 13: Selection of Proposed Mega Projects in Africa

Homepages:
Dansk:       www.schillerinstitut.dk
English:      www.newparadigm.schillerinstitute.com
www.schillerinstitute.org
www.larouchepub.com
www.larouchepub.com/eiw

Andre sprog: Click here

Schiller Instituttet i Danmark:

Sankt Knuds Vej 11. kld., t.v., 1903 Frederiksberg C.

www.schillerinstitut.dk           si@schillerinstitut.dk
Vi går frem fra et fordelagtigt udgangspunkt:
LaRouche PAC’s 2018 Platform
– »Valgkampagnen for at vinde fremtiden«

Leder fra LaRouche PAC, USA, 16. jan., 2018 – Vi bliver presset fra alle sider, i USA og i den transatlantiske sektor, til at synke ned på et lavpunkt, med hensyn til økonomi, kultur og moral. Under angreb fra dem, der forsvarer City of Londons/Wall Streets døende, monetaristiske system, presses vi til at fiksere på spørgsmål og »emner«, der har til formål at holde vores tankegang fangen, som i en fælde: »Hvad sagde Trump, eller hvad sagde han ikke?« Alt imens kendsgerningerne står klart: Vi må gå med i den Nye Silkevejs impuls for udvikling. USA skal med om bord. LaRouche PAC’s 2018 Platform; »Kampagnen for at vinde fremtiden«, blev udgivet i går for at mobilisere en styrke, der kan få dette til at ske.

En ny erklæring er nu under udarbejdelse, om at bringe den Nye Silkevej til de amerikanske kontinenter. Se på størrelsesordenen af krisen i Caribien og Mellemamerika! Fejlernæring af børn er f.eks. på over 17 % i Caribien. I Haiti er 47 % af børn fejlernærede; 80 % lever i fattigdom. I dele af Mellemamerika ser vi samme billede. Dette er de rene helveder på vores halvkugle.

Der findes ingen måde, hvorpå vi kan »løse« de »dagens spørgsmål«, der er åbenbare i USA – dvs., narkoepidemien, »migranter«, grænsesikkerhed, mistede jobs osv. – uden samtidig også at styrke Caribien, Mellemamerika og Mexico; samt de amerikanske kontinenter i deres helhed.

Det samme kan siges om Afrika, Sydvestasien og Europa. I Subsahara-Afrika har vi en fejlernæringsprocent på 22. Lægehjælp er en sjældenhed. De kampe, der er en følge af den onde politik for »regimeskifte«, har gjort millioner af mennesker fra Nordafrika og Sydvestasien, i Libyen, Irak, Syrien og Yemen, hjemløse. Godt og vel 1 million mennesker har søgt tilflugt i Europa siden 2015. I 2017 druknede flere end 3.000 mennesker, mens de forsøgte at krydse Middelhavet.

Se så på, hvad Kina gør i samarbejde med nationer i Afrika. Foreløbig har man bygget 6.200 km moderne jernbaner, eller de er under konstruktion, sammen med også kraftværker, dæmninger og andre projekter. Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi har netop afsluttet en turne til fire afrikanske nationer, hvor flere projekter blev planlagt. Præsident for Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), Jin Liqun, udtalte i denne uge, på toårsdagen for bankens oprettelse, at den vil udvide lån til Afrika og også til Sydamerika. (Se Schiller Instituttets Specialrapport: »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: En vision for en økonomisk renæssance«,  af Hussein Askary[1] og Jason Ross.)

Se så på de amerikanske lande, og på, hvad Kina gør dér. Den 19.-22. jan. vil Wang Li deltage i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Staters (CELAC) møde for at diskutere udviklingsplaner og øge det strategiske samarbejde mellem de to områder »til et højere niveau«, hvorefter han vil tage på statsbesøg til Chile og Uruguay, der begge er entusiastiske tilhængere af Bælte & Vej Initiativet.

Forestil jer en »rygrad«, der består af en udviklingskorridor, som løber fra Sydamerikas sydligste spids mod nord gennem Darién-gabet (en sump- og skovafbrydelse af den panamerikanske hovedvej mellem Panama og Columbia, -red.) og Mellemamerika, fortsætter mod nord over USA’s og Canadas højsletter og ind i Alaska og videre til Beringstræde-tunnelforbindelsen til Asien og Europa. I USA ville denne nye korridor skabe en vej til at »genbefolke« (med nye byer, industri og landbrug) landbrugsamterne i de centrale, amerikanske stater, som i de seneste år har haft de højeste rater af udvandring, narkomisbrug og selvmord i nationen.

At virkeliggøre udvikling på en sådan skala kan ikke simpelt hen gøres »fra bunden og op«, men kræver derimod prioriterede forsknings- og udviklingsprojekter og lokaliteter, der har evnen til at hæve produktiviteten med en kvantespringsvirkning. Blandt de vigtige centre er centrene for rumraketopsendelse i det ækvatoriale, nordøstlige Sydamerika. I Puerto Rico – som stadig er hjemsøgt efter orkanerne Irma og Maria, samt af manglen på genopbygning – er der mulighed for en »Indfaldshavn til de amerikanske lande« på øens sydkyst ved Ponce, som vil være et knudepunkt på den Nye Silkevej.

Dette storslåede perspektiv for de amerikanske kontinenter blev i dag beskrevet af Helga Zepp-LaRouche, der pointerede, at vi må arbejde ud fra et fordelagtigt udgangspunkt. Fra et økonomisk perspektiv, fra et moralsk perspektiv: positionér jer fra et fordelagtigt udgangspunkt.

[1] Se Husseins Askarys tale (dansk) over samme emne
Kina og Italien diskuterer Bælte & Vej i Milano

11. jan., 2018 – Samtidig med, at ledere fra EU’s ’Mediterranean Seven’, ’de syv fra middelhavsområdet’, ankom til Rom i går, fandt en stor konference: »Bælte & Vej: Opbygning af en konkret køreplan for Italiens og Kinas Fælles Vækst«, sted i Milano, sponsoreret af det Italienske Industriministerium og det Kinesiske Handelsministerium, samt af Lombardiets Industriselskab (Assolombarda), og arrangeret af det Italiensk-Kinesiske Erhvervsforum.

Med en rapport om begivenheden skrev Formiche, at »konferencen viste, at BVI, der skal forbinde Europa og Kina og skarpt reducere transporttiden for fragt, allerede i 2014-2016 har skabt 180.000 jobs inden for infrastruktur«.

»Den Nye Silkevejsplan vil være til fordel for samarbejde mellem flere end 60 lande, der tilsammen udgør 63 % af verdens befolkning, 30 % af BNP og 35 % af internationale handelsudvekslinger«, sagde Carlo Bonomi, formand for Assolombardo. Bonomi påpegede den kendsgerning, at Lombardiet alene har et handelsvolumen med Kina på over €15 mia.; næsten halvdelen af hele den italiensk-kinesiske handel (€38 mia.).

Zhou Xiaoyan, generaldirektør for den europæiske afdeling af det Kinesiske Ministerium for Økonomisk Udvikling, bemærkede, at den italienske og kinesiske økonomi kan komplementere hinanden. Faktisk er handelen, i de første ti måneder af 2017, steget med 13,9 %, mens Kinas import fra Italien er steget med 22 %. Kinesiske firmaer har investeret over €11 mia. i Italien i løbet af de seneste år.

Fabrizio Lucentini, en direktør for det Italienske Ministerium for Økonomisk Udvikling (industri), sagde, at italienske firmaer bør øge kontakterne med alle lande, der er en del af BVI. Medformand for Pirelli, Marco Trinchetti Provera, opfordrede til, at man ændrede sine standpunkter om Kina, der ikke udgør nogen trussel for den europæiske økonomi. Formand for Bank of China Chen Siqing understregede, at, i de næste år, vil 46 % af væksten komme fra områder, der er involveret i BVI.

Der var tre paneler: én om finansiering, med deltagelse af Italiens Cassa Deposita e Prestiti, Silkevejsfonden og Bank of China Holdings; og to om infrastruktur.

Foto: Duomo di Milan, Milanos domkirke, er næsten blevet vartegn for byen. Domkirken er den største i Italien (idet Peterskirken ligger i Vatikanstaten) og den tredjestørste i verden, og tog næsten 600 år at færdigbygge! Det er ligeledes i Milano, i kirken Santa Maria delle Grazie, at man finder Leonardo da Vincis berømte freske, den sidste nadver. Igennem det meste af 1900-tallet var Milano desuden en vigtig industriby og har siden Italiens samling været landets finansielle centrum.
Paris og Beijing indvier fælles fusionsforskningscenter

13. jan., 2018 – I hælene på præsident Emmanuel Macrons besøg til Kina i sidste uge, blev det kinesisk-franske, fælles fusionsforskningscenter den 11. jan. indviet i Hefei, som er stedet for Instituttet for Plasmafysik under det Kinesiske Videnskabsakademi, og hjemsted for den Eksperimentale Avancerede Superledende Tokamak (EAST). Den franske side anføres af Ministeriet for Videnskab og Teknologi og den franske Atomenergikommission. Science and Technology Daily, der udgives af det Kinesiske Ministerium for Videnskab og Technologi, rapporterer, at rammeaftalen for etablering af et fælles forskningscenter blev underskrevet sidste november. Centrets hovedformål er at udføre forskning til støtte for ITER’s (International Termonuklear Eksperimental Reaktor) internationale fusionsprojekt, der er under opførelse i Frankrig.

Centret vil påbegynde sin fælles forskning i Europas Wolfram-miljø i Steady-State Tokamak (WEST) maskine som sit første projekt. Kinesiske og franske videnskabsfolk vil arbejde på tekniske udfordringer, som ITER vil stå over for, når den er i drift, inklusive udvikling og verificering af nøglekomponenter. Efter begge parters etablering af fælles laboratorier, vil de udføre forskning på begge landes fusionsmaskiner.

Paraplyaftalen inkluderer fælles bud på kontrakter for fusionsprojekter, fusionsvidenskab og eksperimentalforskning i fysik, sikkerhed og tekniske standarder i »projekter af gensidig interesse« og fælles arbejde på den næste generations fusionsreaktorer.

Kina og Frankrig, rapporterer nyhedsbrevet, har en lang historie for samarbejde inden for termonuklear fusionsenergi, der går tilbage til 1980’erne. Det begyndte med samarbejde mellem Frankrigs Tore Supra tokamak og Kinas HT-7-maskine, og som »gradvist transformeredes« til de nuværende maskiner i drift.

Foto: Kina og Frankrig åbnede i fællesskab et fusionsforskningscenter torsdag, 11. jan., 2018, i Hefei, hovedstad i den østkinesiske provins Anhui.
Frankrig omfavner den Nye Silkevej:
Bliver USA den næste?
LaRouche PAC Internationale Webcast,
12. jan., 2018

 

 

Vært Matthew Ogden: Som I ser, så er temaet for aftenens show, at vi fortsat befinder os i en nedtælling til præsident Trumps State of the Union-tale den 30. jan. i år. Der er nu 18 dage tilbage til denne tale; og vi holder fortsat fast i vores forpligtelse til, at det er vores job at sætte to punkter på dagsordenen: Nummer ét: præsident Trump må vedtage Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love. Nummer to: præsident Trump må udtrykkeligt erklære, at USA går med i den Nye Silkevej.

Her følger engelsk udskrift af resten af webcastet:
On that latter point, a very dramatic breakthrough has
occurred this week, and the world has substantially changed.
However, you most likely have not heard this news; unless, of
course, you are watching larouchepac.com.  But the western media
is failing to report what is probably one of the most strategic
changes in the alignment of the world in many years.  That news
comes out of a trip that French President Emmanuel Macron made to
China in the beginning of this week.  Now, this may come as a
surprise to many people who might not have expected that this
would occur.  But we do have to say that the activities of the
LaRouche movement yet again have now come to bear and really
deserve significant credit for this strategic shift that has
occurred in France.  Of course, you remember that Jacques
Cheminade, who is a collaborator of Lyndon LaRouche in France,
ran a very high-profile Presidential campaign just last year, in
which he called for France to join the New Silk Road.
Now, what has Emmanuel Macron done?  He has announced that
he intends for France, and also by consequence, Europe to
collaborate with China on the New Silk Road.  This is an
extraordinary change.  Emmanuel Macron was the first European
leader to visit China in the aftermath of the 19th Party
Congress.  He had a very high-level, substantial state visit
which lasted several days, with President Xi Jinping.  What has
he announced?  France is now making the commitment that France
will collaborate with China’s Belt and Road Initiative of great
infrastructure projects across Eurasia and notably in Africa.
That’s a very important point for France, due to its history in
Africa.  Emmanuel Macron and President Xi Jinping announced that
they will particularly be focussing on French-Chinese cooperation
in developing nuclear power technology.  This is something that
France is a leader in, in Europe; and China is also now an
emerging leader in nuclear power.  This will be what will power
the world’s economies, including the economies of all those
nations along the New Silk Road.
This makes France not the first European country to make
this commitment and to announce their interest in joining the New
Silk Road.  Of course, the 16 countries of Eastern Europe have
already made that announcement.  We had the summit at the CEEC
[Central and Eastern European Countries] conference in the fall
of last year.  These Eastern European countries have already
announced that they are enthusiastic about joining the New Silk
Road, and being the front door for the Silk Road into Europe.
However, what this is, is the first Western European country to
announce unequivocally this intention to collaborate with China
on the New Silk Road.  France is the number two economy in
Europe; it’s a leading world power.  Obviously, a global power
and a very longstanding civilization; and it is one of the
permanent United Nations Security Council members.  That topic
was also part of the discussion between Macron and Xi Jinping.
So, I would assume that, unless you’ve been watching
larouchepac.com, you do not know the significance of this news.
But what we’re here to do today, is to communicate to you exactly
what occurred during this historic trip by Emmanuel Macron to
China.  And to ask the question:  Now that France has taken this
step, whither the rest of Europe, and whither the United States
of America?  The invitation is on the table for the United States
to join the Belt and Road Initiative.  The door is wide open.
President Trump has expressed his clear intention and interest in
working together with President Xi Jinping and developing a close
relationship and a new era in US-China relations.  Now all he
needs to do is take that step through that open door, and to do
exactly what President Macron on France has just done.
So, I would like to share with you some excerpts.  First, of
a speech that Emmanuel Macron made in Xi’an, which is one of the
historic cities at the terminus of the Silk Road in China.  This
is the city where they have the famous terra cotta warriors; and
Emmanuel Macron did make a tour of that astounding museum.  When
you see this with your own eyes, you realize the power and the
depth of the ancient civilization that China represents.  Then,
subsequent to that, I will share with you some of the comments
that he made to the same effect during a joint press conference
he had with President Xi at the conclusion of his trip.
So, here are a few quotes from President Macron’s speech in
Xi’an.  What President Macron said during this speech is, he went
through the history of French-Chinese relationships and stressed
how significant this shared history has already been.  Then he
said the following:  “I want you to understand something today.
France is here; becoming transformed in depth and wants to be
that country of dialogues and construction of a new partnership
for the 21st Century, with China.  With it, Europe wants, through
the building of its own power to build a balanced cooperation
with China in the coming century.  When you build a relationship
of friendship, it is a balanced cooperation that you seek.
“It is in the same spirit that I wish for us to advance
on the New Silk Road.  Indeed, One Belt, One Road is the
perspective gave itself and that it has proposed to the world.
When a proposal is on the table, it is not my habit not to
discuss it.  I understand the opportunities for China on the
economic level for finding new markets internationally; on the
political level in order to open up regions hit by
under-development; on the diplomatic level to stabilize trade in
fragile regions where there are states in difficulty, and in
developing regions; on the cultural level, since it is a matter
of exerting leadership with the force of new ideas.  I think that
the initiative of the New Silk Roads can meet our interests —
those of France and of Europe — if we give ourselves the means
to really work together.  After all, the Silk Roads were never
purely Chinese, if I’m honest.  When we talk about the Maritime
Silk Roads, they were first Portuguese.  On land, they went
through Central Asia — Iran, Iraq, Tyre, and Antioch — and in
so doing, they were Sino-European.  The genius of the first Silk
Roads was to have often re-invented European roads and made them
Chinese roads.  I am saying that in a consubstantial way, these
roads are still shared.  And if these are roads, they cannot be
one way; they must be a two-way street.  I am thus ready to work
to the announced objectives.  Road, railroad, airport, maritime
and technological infrastructure programs along the Silk Roads
can provide a response to the infrastructure deficit;
particularly in Asia.
“The pooling of our financial resources, public and private,
for cross-border projects, can strengthen the connectivity
between Europe and Asia and beyond.  To the Middle East and
Africa, and allow better integration, structure, and opening up
through the growth of trade.  At the same time, it will do much
more.  And the city of Xi’an is a living example.  Those first
Silk Roads brought Buddhism and Islam and Christianity here.
These New Silk Roads will inevitably lead to cultural and
educational exchanges and to profound transformations in the
countries that they cross.
“Finally, it is a matter of giving ourselves a perspective
at a moment when the shared grand narratives are so sorely
lacking in the world.  I must say, it is one of the great merits
of these Silk Roads proposed by Xi Jinping.  These Silk Roads
re-activate the imagination of a new civilization of fruitful
exchanges, of shared wealth.  And they show to all those who
thought that we were in a tired, post-modern world where the
great stories were forbidden, that those who decide to live great
epics can make others dream as well.  I believe profoundly in
great stories.
“It is up to France, and with it to Europe, to contribute
its share of imagination to this proposal, and to work at it in
the months and years to come.  This will be the object of my
exchanges with President Xi Jinping:  To define the agenda of
trust that I want, that we put together.  I know that some will
say that this agenda of trust must be one to create an
equilibrium between a developed country and a developing one.
But China is no longer a developing country; it is a country
which is bypassing that, largely.  Therefore, we must reinvent
here the terms of a new relationship; and the Silk Roads are the
very expression of that new relationship of China to the world.
I propose to identify very concretely the political framework in
which we can build that partnership, that cooperation, and that
common strategy.  I am convinced profoundly that if Europe and
China know how to establish that goal together, this initiative
could be the occasion of relaunching very pragmatically the
multi-lateralism which is today lacking in concrete realizations.
“I am ready to play a key role in this direction, making
sure that the European countries progress in unity.  Because
China needs to have a solid interlocutor to exchange and build on
its own initiative.  I want the Silk Roads to not limit
themselves to economic questions, but be enlightened in Europe by
a deep comprehension of China.  All resources must be used to
this end; from the publishing world to the world of theatre and
cinema; from the French Sinology school to the world of arts.
These are the roads of exchange that we must build.
“You have understood, ladies and gentlemen, that my will is,
indeed, in this framework.  That France and Europe take up their
full responsibility and meet the proposal offered by China.”
So, that was an excerpt of French President Emmanuel
Macron’s speech in Xi’an in China; just a short excerpt.  It’s a
very elaborated speech in which he also discusses the importance
of not returning to imperialism.  He talked about the need to
create harmony between countries, and not to be competing for
so-called limited geo-strategic interests.  He said, if we equip
ourselves with the means to really cooperate, we can create a new
civilization.  He praised China’s work in Africa, and he said
China has invested heavily in infrastructure and in raw materials
in recent years, with a financial power that European countries
could not have done.  He called for French-Chinese cooperation in
developing Africa; saying that to implement projects that are
really useful and financially sustainable for growth on that
continent, because that’s where the future lies.  We must not
repeat the mistakes of the past, he said, by creating political
and financial dependence under the pretext of development.  He
also said that the West must overcome the “one-sided imperialism”
that has been perpetrated by France and other European powers in
Africa and elsewhere.  Then he commented that China’s example of
lifting 700 million people out of poverty, is the example that
must be taken everywhere.
Now, in the concluding joint press conference between French
President Emmanuel Macron and President Xi Jinping, Emmanuel
Macron elaborated and repeated and emphasized some of the points
that he made in that initial speech in Xi’an.  So, here are a
couple of quotes from that speech during the concluding press
conference.
President Macron said, “The last point in the global agenda
is the New Silk Road; the Belt and Road Initiative.  I’m
convinced that this initiative will have a considerable impact
and will provide elements that will stabilize in the regions
crossed by the Silk Road.  We have proposed to work together on
this.  Historically, the Silk Road was shared; shared by the
Europeans and the Chinese because it was a road for trade and
exchanges.  So, it’s important that this New Silk Road in terms
of its philosophy and spirit, that it should revitalize the
balanced exchanges and cooperation between us.  I look for close
collaboration with President Xi Jinping.  We will be working to
ensure that whenever and wherever we implement this initiative,
we fight against corruption and imbalanced forms of development;
to allow societies to benefit fully from the growth thereby
generated.
“Finally, you mentioned culture.  Culture is a powerful,
historic element along with language.  And again, this reflects
the quality of our bilateral relations.  I would like us to
strengthen — through multiple initiatives — our cultural
cooperation.  First of all, by organizing several exhibitions to
better understand the mutual influence of our cultures; to better
understand the China of yesterday and today; and also the history
of the Silk Road.”
So, this was an extraordinary strategic breakthrough, and it
did take people by surprise.  However, it should be viewed as a
consequence of the persistent effort by a handful of leaders such
as the leaders of the LaRouche movement and Lyndon and Helga
LaRouche particularly; and Jacques Cheminade in France, and
others, to put this agenda on the table.  It proves that the
winds of change have come.  The New Silk Road is indeed now the
prevailing dynamic worldwide.  The leaders of European countries
who are not committed to being dinosaurs and being stuck in the
past in a failing trans-Atlantic geo-political world, are
recognizing that they have nothing to lose and everything to gain
from reciprocating President Xi Jinping’s offer of mutual benefit
and “win-win” cooperation.
Now, apparently directly following Emmanuel Macron’s trip to
China, the European Union has announced that it is drafting its
own “inter-connection blueprint” for the Eurasian continent.
This “inter-connection blueprint for Eurasia” is intended to
dovetail with the Belt and Road Initiative of China.  This was
stated by the EU Ambassador to China, Hans Dietmar Schweisgut, at
a press conference that he gave this week, which was held
literally within hours of French President Macron’s return from
his state visit to China.  The EU ambassador stated that this
economic blueprint for the interconnection of the Eurasian
continent is something that they are intending to pursue.  Now,
in what form is not clear, and the big question is, will the rest
of the countries of Western Europe get on board — Germany most
of all.  Will Germany abandon some of the failed policies, the
debt break and the anti-nuclear policies and others, that would
hold Europe back from participating fully in this Belt and Road
Initiative?
In response to a question on the announcement of this
so-called EU blueprint for interconnectivity in Eurasia, the
Chinese Foreign Ministry spokesman, Lu Kang, said the following:
“The European side is welcome to participate in the Belt and Road
Initiative.  And we are ready to work with them for ‘win-win’
cooperation in interconnection and in other fields.  Based on the
principle of achieving shared growth through discussion and
collaboration, China will join the EU in promoting prosperity and
stability of the entire Eurasian continent, and building a
community of shared future for mankind.”  So, that was the
Chinese Foreign Ministry spokesman in response to this EU
interconnection blueprint plan.
Now also in the wake of Macron’s trip — and I think this
really indicates that there’s a seriousness among the French
political and strategic policymaking elite that this is going to
be the directionality for France.  It’s been reported that the
Sorbonne, which is the leading foreign policy university and
institution in France, and really one of the leading foreign
policy institutions in all of Europe, the Sorbonne has announced
that they will be hosting a series of 11 seminars on the New Silk
Road.  The first one is going to be hosted and chaired by the
former Prime Minister of France, Dominique DeVillepin.  So, we
can see I think indications going all the way back to the
attendance by Raffarin at the Belt and Road Forum in China in the
spring of last year, that there was this undercurrent in France.
But it has now taken a really dramatic form, with Macron’s trip.
We see that there are other countries which have also begun
moving very clearly in this direction.  There was a major
conference in Milan, Italy which was called “Belt and Road:
Building a Concrete Roadmap with Italy’s and China’s Joint
Growth”.  This was sponsored by the Italian Industries Ministry
and the Chinese Trade Ministry, and also the Lombardy Association
of Industry.  It was organized by the Italy-China Business Forum.
The coverage of this conference indicates that there are very
strong indications inside Italy also that they move in this
direction.  We do know that the Prime Minister of Italy,
Gentiloni,  and President Macron just had their own summit
meeting on the sidelines of the Mediterranean European countries
summit, where it is very much to be assumed that they discussed
Macron’s trip to China and the necessity for all of southern
Europe and the Mediterranean countries to join the New Silk Road;
exactly what has been the subject of a prolonged campaign by the
LaRouche movement in Europe.
So, this indicates that what France has done is setting the
agenda which the rest of Europe and frankly the United States
must follow.  We even see that the Paris newspaper {Le Monde} is
beginning to understand exactly what time it is when it comes to
the role that China will play in the future of Europe.  They
published an extensive story under the title “China: The
Innovation Dragon”.  They said, “The pace of China’s
transformation over the last four years is unprecedented.  The
country’s GDP grew by nearly 10% per year on average, while
reshaping global trade patterns and becoming the second-largest
economy in the world.  That success lifted 800 million people out
of poverty.  The mortality rate of children under five years old
was halved between 2006 and 2015.  The question now is whether
China, well-positioned to become the world’s innovation leader,
will realize that opportunity in 2018 or soon after.”
So, this is exactly the point.  China has accomplished a
miracle that no other country has accomplished on the entire
planet.  That model of what China has done is the standard which
all other countries now must measure themselves against, and must
become participants in; not in a competitive way, but in a
“win-win” way with this idea of a common destiny for the future
of mankind.  We also know that there was a very interesting
conference that occurred, believe it or not, in Wall Street at
the New York Stock Exchange just this week.  With Chinese leaders
discussing the necessity for a new measurement of economic
prosperity.  Not GDP, which can be a very fraudulent measure of
so-called economic growth; but actually measuring the rate at
which you are increasing the living standards of the population,
the rate at which you are incorporating new technologies and
innovations, and some very important measuring rods that you need
to measure the true success of an economy — not just stock
market bubbles.  That is a lesson which must be taken to heart by
the American people and by President Trump himself.
Now what I would like to do is, share with you the remarks
that Helga Zepp-LaRouche had during her international webcast
from the Schiller Institute yesterday, where she responds
directly to the significance of this trip by President Macron to
China.  This is Helga Zepp-LaRouche’s comments on Macron’s
decision to bring France into the orbit of the New Silk Road.

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  Well, this is a real
breakthrough, and I know that many people have different opinions
about Macron, but I must say, if somebody goes in the right
direction, one should be positive about it.  What he did, is he
went on a three-day visit to China.  He was the first European
leader after the 19th Party Congress of the Communist Party of
China; and he went to Xi’an first, which is the place where the
ancient Silk Road started from the Chinese side, and he made a
very remarkable speech. And I would urge all interested political
people, people who are really trying to get to the truth of the
matter, don’t believe what you read in the media, just read the
speech.  It’s a 1 hour and 15 minute speech, and the fact that he
admits some of the most horrible mistakes of Western policy is a
reason why I tend to believe that he really is making a change in
French policy.
For example:  He not only fully endorsed the New Silk Road
of China, he called it a “treasure to civilization”; he said we
must never repeat the mistakes of the past, like Iraq, Libya, and
then he also said he wants to invite China to cooperate with
France in projects in Africa, so that France would not make the
same mistakes of the past of imperial unilateralism in Africa.
He also said that one must make sure that one does not create new
dependencies politically and economically under the pretext of
development aid, but that therefore he invites China, because if
China and France are working together on development of Africa,
these mistakes can be avoided.
So I think there are a lot of other elements in his speech:
He praised the Chinese policy of being a great epic, one of the
great epics of history.  He said, we in the West have become
tired and epics have not been allowed any more, but that is
exactly what is needed.
I think this is a very, very positive development, and on
the plane on the way back to Europe, he was asked by reporters,
but what about the tension between the EU and China?  And he
said, this is not to be blamed on China, it’s entirely the fault
of the EU.
These kinds of statements really convince me that he means
what he says, and I find it highly interesting that today, that
is just three days after his speech in Xi’an — or maybe
yesterday already — the EU put out a statement saying that they
want to come forward with their own plan of connectivity which is
supposed to be linked up with the Belt and Road Initiative of
China.  This was welcomed by the Chinese Foreign Ministry,
praising it, saying this means there will be a “win-win”
cooperation to the benefit of both sides.
So, there is a lot going on, and I think this is very
positive, because this can only be an inspiration for President
Trump, because if even the EU, which has been really against
this initiative, they tried to block it out entirely for years,
if even they move now, one has to see obviously what they do
about financing this, because the famous, or infamous “Juncker
plan,” which supposedly had EU350 billion never materialized
because it was all based on the idea of private investments which
never came.  Because obviously this kind of infrastructure cannot
be financed by private capital, but this is something which needs
a credit system.  And that would mean the EU has to change.  They
would have to abandon their debt brake, which is now in the
constitutions of all member-states, and they would have in
Germany, to, if they would ever join, to abandon the policy of
the so-called “black zero.”  I mean Germany just had a budget
surplus, I think of $38 billion which is quite a bit.  So they
could already start investing some of this money in these
projects, because the infrastructure in Germany is also in a very
pitiful condition, let alone other European countries.
This is a breakthrough and all the various opponents of the
New Silk Road, I think they will realize that the Silk Road is
there, it’s coming, it’s spreading, and it is a new paradigm.
And I think it’s the victorious one, as compared to the outdated
neoliberal model.

OGDEN: ⦠yesterday on her webcast about the
breakthrough of Emmanuel Macron’s trip to China.
Now what I would also like to do is share with you a portion
of a briefing that Paul Gallagher, who is the EIR Economics
Editor, presented last night on the Fireside Chat — the national
activist call.  Paul very clearly puts this breakthrough which
just occurred within the context of the decades-long fight by
Helga and Lyndon LaRouche to conceptualize this idea of what was
originally the Eurasian Land-Bridge and now has become known at
the New Silk Road or the One Belt, One Road initiative; going all
the way back to the collapse of the Soviet Union.  What Paul also
does is he gives some more details on what the agreements were,
that were made between Emmanuel Macron and President Xi Jinping;
most particularly around nuclear power.  There are some very
stunning developments on that question.  Then Paul puts directly
this development within the context of the urgency of immediately
implementing Lyndon LaRouche’s Four Economic Laws here in the
United States.   So, here’s a portion of Paul Gallagher’s
briefing from last night.

PAUL GALLAGHER: The Belt and Road Initiative
launched by China — and remember, this is a policy first thought
of as bridging the whole Eurasian continent with new rail lines
and communications corridors and lines of new cities going across
from the Atlantic coast to the Pacific coast; essentially from
the Spanish coast over to the Chinese coast.  These Belt and Road
Land-Bridges were initially the idea of Lyndon and Helga
LaRouche; they were their idea in the late 1980s, when the Soviet
Union began to break up and when the Iron Curtain was being
removed as the absolutely impassable barrier to this kind of
transportation and communications development of the entire
Eurasian continent.  When that was finally being removed, they
immediately came forth with this idea.
Now this is the policy of the Chinese government, as you
know.  In a pretty important development in the last few days,
it’s become the policy of the French government.  This is the
number two economy in Europe.  The President there is a new
president.  He just made a trip to China for a summit meeting.
Out of that came a commitment of France to join into the
development of the Belt and Road initiative.  Macron and the
Chinese President spoke about the fact that this would create
much more space for the economic and technological development of
France, to be part of these Eurasia-crossing great projects of
infrastructure development.  In particular, France is a leader in
nuclear power; the two of them agreed that they had special
responsibilities to cooperate in new fourth-generation reactor
technologies for the nuclear fuel cycle in order to power all the
economies on the New Silk Road and on the Maritime Silk Road.  To
power all those economies increasingly with advanced third- and
fourth-generation nuclear power plants.  France is in the lead in
that.  They are simultaneously going to be building — in China
— a European power reactor which is a new reactor design; it’s
called the EPR [European Power Reactor].  It’s a new design for
which France is largely responsible.  They’re going to be
building that as a model in China; they’re going to be building a
fuel reprocessing facility in China.  For the first time there,
in order to reprocess used nuclear fuel to make new nuclear fuel.
They’re going to assist China in developing advanced breeder
reactors at the same time, to make more fuel.  And also a system
in the certification of the nuclear reactor which China has
developed, which is called the Hwa Hwong 1000.  This is the first
time that China has developed its own domestically built and
sourced nuclear reactor, and they’re trying to get it certified
by the international nuclear authorities like Euratom so that it
can be sold to other countries and this development can take
place.
So, they made this partnership.  They also talked about
partnership in astrophysics, astronomics, and in space
exploration in which China right now has the most aggressive
space exploration program of any of the space-faring nations at
this point.  But France is in there, too.  So, you have the
number two economy, and also as the Chinese President noted,
these two countries are permanent members of the Security Council
of the United Nations.  Therefore, in cooperation, they have a
certain power against the tendency of neo-cons and others in
Britain and the United States and elsewhere to come in with these
crazy resolutions which demand that one or another regime be
overthrown and so forth.  They have a certain stabilizing
authority also in the United Nations Security Council.
So, this is really an extremely important partnership which
has suddenly been concretized between China and France.  It means
that pressure is on Germany, which at present is in some disarray
and has only a caretaker government; the pressure is on Germany
— the number one economy [in Europe] — and it now means that
it’s not only the Eastern European countries like Serbia and
Poland and Hungary and Austria and Greece.  It’s not only all
those Eastern European and Balkan countries which have been
enthusiastically jumping into collaboration on the Belt and Road
Initiative; but now you have the number two Western European
economy and power, which has also jumped in.
Now this really means for the United States, here it is.
Already, China has made this major investment in West Virginia.
The governor yesterday gave a State of the State address in which
he talked about the Chinese investments in his state, which is
the third-poorest state in the United States, as the 800-lb
gorilla in the room.  He had a lot to say about the importance of
this for the prospect of pulling West Virginia out of what it had
fallen into.  Already this is obviously in front of the United
States, and the French move only makes it that much clearer an
offer to the United States.  Everyone is looking for an
infrastructure initiative from the Congress and from the
President; it’s supposed to be occurring in January.  Well, it is
occurring; it’s the Belt and Road Initiative, and it’s coming
right at us both in the now hundreds of freight trains every week
that are crossing Eurasia and all the new lines that are being
opened up. But it’s also coming at us in the development of
high-speed rail across the Bering Strait and the potential that
this will come all the way down to Vancouver and into the
so-called Cascades rail corridor in the United States.
So, it’s there.  The infrastructure initiative is there.
Essentially what we talk about as the third one of LaRouche’s
Four Laws, the third action that’s necessary; the use of the
credit to develop new high-technology infrastructure.  That’s
coming to us; we have to join it as a nation.  Those Four
Economic Laws of Lyndon LaRouche, those four actions that he
specified four years ago, need to be taken.

OGDEN:  So, that’s our campaign.  We need to make the Four
Economic Laws of Lyndon LaRouche the policy of this Presidency
and the policy of the United States.  That’s the means by which
we can join the New Silk Road dynamic.  Now the pamphlet, which
is “LaRouche’s Four Laws: America’s Future on the New Silk Road”,
has now been printed, it’s in circulation.  Ten thousand copies
are in print form, and are being circulated both in the streets
of cities across the country, in key constituent layers and farm
and industry layers across the United States, including in the
Heartland.  And notably this week, a very successful distribution
of this pamphlet to all of the relevant offices in the United
States Congress.  Volunteers with LaRouche PAC were on the ground
in Washington, DC getting this pamphlet around into the hands of
members of Congress and their key advisors, and having impromptu
meetings right there on the spot.  Including very relevant
questions that were being asked by these policymakers, such as
“Now, how do you turn debt into credit?”  Well, that’s a question
for Alexander Hamilton, isn’t it?  But that’s the question that
is answered in these Four Economic Laws pamphlet.  Notably,
yesterday was the birthday of Alexander Hamilton.  Perhaps that’s
an appropriate way to celebrate Alexander Hamilton’s birthday.
We will continue our mobilization around these Four Economic
Laws, and expect that over the coming 18 days, things will
continue to very dramatically change.  What we would like you to
do is to immediately get the copy of this pamphlet; this is the
link that you can see on your screen where you can get the
digital version of this pamphlet — LPAC.CO/4LYT.  It has to be
circulated everywhere, and this has got the be the subject of
every political discussion in the United States.  The contents of
this pamphlet and “Hey! Did you know that the world changed this
week?  You might not have heard it on CNN; you might not have
heard it on Fox News.  But France, the number two economy of
Western Europe just indicated that they want to join the New Silk
Road.  When will it be {our turn}?”  That’s the question that’s
on the table.
So, we ask you to tune in again on Monday, because first
we’ll have some very important updates to share with you as to
what China has already been doing to bring various states in the
United States into this New Paradigm.  The billions of dollars
that are being invested around the country — Alaska, Iowa, other
states — and most notably, $83.7 billion into the state of West
Virginia.  You heard Paul Gallagher report that Governor Jim
Justice gave his State of the State address this week.  We’ll
have some excerpts of that address, and continue to follow the
inspiration that is coming from China to this state in West
Virginia.  That State of the State really should be the template
for President Trump’s State of the Union.  We should be
discussing the future is on the New Silk Road.
Then also on Monday, we will share with you an initiative
which is being launched by LaRouche PAC.  This is LaRouche PAC’s
intervention into the 2018 Congressional elections.  LaRouche PAC
has issued a statement; it is being prepared for mass
circulation, but it’s also an endorsement.  It’s a call to
action.  All leaders within the American population should
endorse this statement of intent from LaRouche PAC, get on board
with the Four Economic Laws, get on board with the New Silk Road.
So, on Monday we will be launching that officially; and that will
be a campaign that you can immediately join, and you can
immediately assist us in circulating all across the United
States.
With that said, please tune in on Monday for some very
special content, and thank you very much for watching today.
Thank you and please stay tuned to larouchepac.com.  Good night.
Kinas Silkevejsånd inspirerer Frankrigs Macron;
Hvornår vil den nå Berlin og Bruxelles?
Helga Zepp-LaRouche i
Nyt Paradigme Webcast, 11. jan., 2018.
pdf og video

Mange gange er denne form for pessimisme blot en ’comfort zone’, for når folk først har boret hælene i jorden med deres pessimisme, betyder det, at de ikke behøver gøre noget, for verden er alligevel håbløs, og derfor behøver man ikke ændre den.

Det er min holdning, at, når tingene udvikler sig i en positiv retning, har alle – næsten alle på denne planet – mulighed for at forbedre ting og ændre ting til det bedre, hvis muligheden skabes. Jeg vil derfor appellere til folk om at have et kulturelt optimistisk livssyn på disse spørgsmål, for at sidde på hænderne og intet foretage sig i et historisk øjeblik som det aktuelle, er næsten en forbrydelse.

 

 

Download (PDF, Unknown)
Frankrigs præsident besøger Kina og går
med i Silkevejen og fælles projekter i Afrika.
Politisk Orientering med formand
Tom Gillesberg, 11. jan., 2018

Tom Gillesberg:

Velkommen til disse meget dramatiske tider, men også tider, hvor, selv om man ikke rigtig kan føle det gennem den dækning, vi ser i den danske presse og i det hele taget i pressen her i den vestlige verden, så sker der ufatteligt meget. Der er i løbet af Emmanuel Macrons besøg til Kina den 8.-10. januar; så har de tektoniske plader under verden simpelt hen flyttet sig. Og de, der kender noget til den slags, ved, at når det sker, så er det ikke bare et jordskælv, der udløses, så er det mange jordskælv, der udløses; måske kommer der ét lige bagefter, men når de store plader flytter sig, så skal de store jordmasser ovenover på et eller andet tidspunkt også til at have udløst de spændinger, der nu er kommet i jordskorpen. Det giver så efterfølgende meget store konsekvenser. Det kan godt være, det tager lidt tid; det sker ikke øjeblikkeligt, men det kommer til at ske.

Derfor vil jeg, bare for, at vi kan få dette nye ind, denne meget store udvikling, der er sket, begynde med at dække lidt af den tale, som Frankrigs præsident holdt i Xi’an i Kina her 8. januar, da han indledte sit tredages besøg, fordi det også er en tale, der er ekstremt unormal i disse tider; for det første er det et af de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, den franske præsident, der holder det; samtidig er det også en refleksion over, hvad der har været galt i den franske politik, i EU’s politik, i Vestens politik, og som ellers er noget vi ikke ser …

Hør hele Tom Gillesbergs analyse:

 

Hør diskussionen her:

lydfil:

 
Du vil ikke tro på, hvad der netop er sket i verden

Leder fra LaRouche PAC, USA, 10. jan., 2018 – Hvis du bor i USA eller Europa, vil du ikke tro på, hvad der netop er sket i verden! – For du kan ikke læse eller høre noget om det.

Den franske præsident Emmanuel Macron har, under sit besøg til Kina, netop indgået en forpligtelse: Frankrig vil samarbejde med Kinas Bælte & Vej Initiativ for store infrastrukturplaner i hele Eurasien og Afrika. Han og den kinesiske præsident Xi vil især fokusere på fransk-kinesisk samarbejde omkring udvikling af nukleare teknologier for at levere energi til verdens økonomier.

Det er den samme, store, kinesiske »Marshallplan«, du har hørt om; hvordan den »ikke spiller efter vore vestlige regler« for gennemskuelige projekter – det er bare Kina, der prøver at dominere asiatiske og afrikanske nationer, og skinne på Vesten.

Ikke alene er 16 lande i Øst- og Centraleuropa allerede entusiastiske for at deltage i denne kinesiske «Nye Silkevej«; nu er det samme tilfældet for en af Vesteuropas betydelige magter – Frankrig, et permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd.

Og invitationen til USA om at gå med i Bælte & Vej Initiativet er vidt åben.

Et initiativ for infrastruktur er lige præcis det, USA har ventet på, lige siden Donald Trump fokuserede sin præsidentkampagne på dette. Det er lige til at plukke: Bælte & Vej Initiativet. Bare spørg Vest Virginias guvernør.

Mens vi taler om præsident Trump: Du ville ikke tro på, at Sydkoreas præsident netop i går gav ham kredit for at muliggøre de nye forhandlinger mellem Nord- og Sydkorea – en bekræftelse af præsident Trumps egen påstand.

Den samme præsident Trump, der, ved du nok, udveksler barnlige fornærmelser med Nordkoreas Kim og bringer os alle til randen af atomkrig, mens gode mennesker alle sammen ønsker forhandlinger? Han fik tilsyneladende sat fredsforhandlingerne mellem de to Korea’er i gang, og den sydkoreanske præsident Moon Jae-in sagde, »Jeg ønsker at vise min taknemmelighed« for det over for Trump. Præsident Trump blev trods alt valgt, fordi han sagde, han ønskede at afslutte Amerikas evindelige oversøiske krige, såvel som også at genindustrialisere Amerikas økonomi. Heraf kommer det, at man nu i et helt år har forsøgt at drive ham ud af embedet.

Du ville ikke tro på noget af dette, hvis det er din sædvane at konsultere nyhedsmedierne i Europa eller USA. Du ville ikke tro på, at det var EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche og hans hustru, Helga Zepp-LaRouche, der for 30 år siden fremlagde konceptet for denne Eurasiske Landbro for stor infrastruktur, og som for 20 år siden kaldte det den »Nye Silkevej«; at LaRouche indledte fremstødet for at genindføre Glass-Steagall og bryde Wall Street op, tilbage i 2007, før krakket; at disse handlinger er blevet forklaret i LaRouches »Fire Nye Love til nationens redning« fra juni 2014.

Det er LaRouche-parret, som »ingen lytter til«. Deres oprindelige koncept for den Eurasiske Landbro fra 1989 tilbydes nu USA i form af Kinas Bælte & Vej Initiativ. Schiller Instituttet og LaRouche Political Action Committee har været i gang med at mobilisere med et »Mueller Dossier«, for at forsvare præsident Trump mod kupforsøget med »Russiagate«.

Nu mobiliserer de med massecirkuleringen af brochuren for LaRouches »Fire Love: Amerikas fremtid på den Nye Silkevej«, der netop er uddelt til hvert enkelt medlem af USA’s Kongres. Hvis der skal være tale om et »infrastrukturinitiativ« fra præsident Trumps State of the Union-tale, så er dette den eneste måde, det vil ske på.

Gå med i denne mobilisering; støt den. Du vil ikke tro på, hvad der kan ske.

Foto: Frankrigs præsident Emmanuel Macron besøgte terrakottahæren , der er begravet sammen med kejser Qin, i Xi’an, en af Kinas ældste byer og udgangspunkt for den antikke Silkevej. 
Kinas præsident Xi: Den franske præsident Macrons besøg
hæver relationer op på et nyt udgangspunkt

10. jan., 2018 – Den kinesiske præsident Xi Jinping og den franske præsident Emmanuel Macron aftalte at opgradere deres omfattende strategiske partnerskab under den franske præsident Macrons besøg til Kina, 8.-10. jan.

Xi opfordrede Frankrig og Kina til at intensivere samarbejdet inden for traditionelle områder, såsom kernekraft og rumfart; at dyrke nye vækstområder for samarbejde og at samarbejde omkring landbrug og fødevarer, sundhed og mere endnu, rapporterer Xinhua i dag.

Xi erklærede, »De bilaterale relationer står nu ved et nyt udgangspunkt. Kina er parat til at fremme udvekslinger og fremme gensidig tillid og samarbejde med Frankrig, med det formål at indsprøjte en ny impuls i udviklingen af det kinesisk-franske, omfattende strategiske partnerskab«.

Xinhua rapporterede, »Xi understregede, at de to lande fuldt og helt bør udvikle den ledende, politiske rolle, som spilles af diplomati mellem statsoverhoveder, samt promovere kommunikation mellem regeringer, lovgivende organer, politiske partier og militæret i de to lande«. Xi forklarede yderligere, »De to lande bør gribe de muligheder, der er skabt af Bælte & Vej Initiativet og gennemføre praktisk samarbejde inden for rammerne af Bælte & Vej, med det formål at promovere velstanden i Eurasien«.

Han fremhævede ligeledes fordelen af tættere, kinesisk-franske relationer for den strategiske stabilitet og sagde, »Vi to lande bærer, som permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, et stort ansvar for global sikkerhed«.

Præsident Xi gentog, at Kina er en fast tilhænger af europæisk integration og vil fortsætte med at tilpasse sin strategi med den europæiske side, samt intensivere et gensidigt fordelagtigt samarbejde for yderligere udvikling af Kina-EU-partnerskaber for fred, vækst, reform og civilisation. Efter forhandlingerne overværede de to statsoverhoveder underskrivelsen af dokumenter for bilateralt samarbejde inden for kernekraft, miljøbeskyttelse og finanssektor.

Om mellemfolkelige udvekslinger sagde præsident Xi, at begge lande bør bruge Beijing Vinter-OL 2022 og Paris Sommer-OL 2024 som muligheder for at intensivere sportssamarbejdet og fremme turisme og udvekslinger mellem ungdommen.

Efter sit møde med præsident Xi, mødte den franske præsident den kinesiske premierminister Li Keqiang og toplovgiver, formand for den Nationale Folkekongres’ Stående Komite, Zhang Dejiang, tirsdag eftermiddag. Efter mødet sagde premierminister Li, »Kina vil fortsætte med at intensivere reformer og åbning, samt yderligere lempe adgangen til markeder«. Macron sagde til Li, at Frankrig er parat til at samarbejde med Kina omkring videnskab og teknologi, kunstig intelligens, luftfart, kernekraft og landbrug.

Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping, venstre, og den franske præsident Emmanuel Macron inspicerer en kinesisk æresgarde under en velkomstceremoni i Folkets Store Hal, Beijing, tirsdag, 9. jan., 2018.
Frankrigs præsident Emmanuel Macrons officielle besøg til Kina: Tale i Xi’an

Den franske præsident Emmanuel Macron valgte at indlede sit tredags officielle besøg til Kina i byen Xi’an, en af Kinas ældste byer og udgangspunktet for oldtidens Silkevej; han holdt her en fem kvarter lang tale med titlen: Kinas Nye Silkeveje, en ny betydning og en ny grammatik hen imod en fornyet verdensorden og en drøm for menneskeheden.

Her følger en ikke-officiel, uredigeret engelsk oversættelse, vi har fået fra vores søsterorganisation i Paris:

(Foto: Emmanuel Macron (midt) og hustru Brigitte Macron besøger byen Xi’an i det nordlige Kina, 8. jan., 2018.)

Macron DOCUMENTATION:
Macron Speech in Xian: The New Silk Roads of China, a New Meaning
and a New Grammar towards a Renewed World Order and Dream for
Humanity.
PARIS, Jan. 9 — Macron started his presentation at
Daminggong Palace by describing beautifully the special quality
reached by relations between France and China at some points in
history. (The translations are not official–ed.) “For a long
time, the French nation has contemplated itself in the mirror of
China, a China which brought together thought, poetry, art,
reflections on war, on power, on human life, as well as a world
of imagination around adventures and trips of extraordinary
merchandises and singular discoveries.” The China of merchants
discovering with Marco Polo the treasures of a mysterious and
poorly understood civilization, travelling on those Silk Roads, to
which you give today a new meaning and a new grammar. Imagine
those caravans arriving at the oasis of Dunhuang, treasure of
your civilization, in the midst of sand dunes echoing.  Among the
merchandise exchanged also came certain thoughts, words, customs
which rapidly would take over the globe, faster than marching
legions.  They brought objects and products which France and
other countries loved. Not the ephemeral time of a fad, but with
the intensity of a discovery that integrated our own historical
patrimony.  There is not a royal chateau today that doesn’t have
a Chinese salon, no artists, artisans or engineers who have not
been fascinated by the styles and techniques from China … to
this day because China is a country of inventors and engineers
which is always inventing the future.”
He then attacked the theory that China would be a
“inscrutable continent.” “We need humility, and a long but
respectful and reciprocal dialogue, and friendly curiosity. We
find beautiful what you find beautiful and have a common
attachment to historical sites.” We share a common sense of the
history of the world and of the people. General de Gaulle in
reestablishing relations with China in 1964 made “a choice of
reason,” but also a “choice of evidence.” France and China are
not only two nations, he said, but two civilizations, because
both share a certain conception of man.
Humanity is today at a crossroads, and its future is at
stake, and in this context, China and France “have a common
destiny.”
The key notions around which this relationship must be built
are three: intelligence, justice, and balance.
INTELLIGENCE: We need shared intelligence, he said, to
create a better world and to fight all forms of obscurantism:
Islamic terrorism, blind nationalism which lead to war,
isolationism, a vain attempt to protect oneself from the world.
Intelligence to overcome fears “which exist in Europe
against China. In one generation you had the energy to become one
of the main world powers and now you have the ambition to go
beyond. The rapidity of that change can provoke fears…. The
only way to overcome is to work to understand what the word
‘power’ means for each of us.”
By intelligence, he means more education for all the
citizens, but also a joint partnership on digital technologies
and artificial intelligence.  China has 37 million university
students, the Confucius Institutes, artists, massive investment
in new, digital technologies and artificial intelligence. France
is also moving in that direction.  “Even though we are known here
for our art of living, gastronomy, and romanticism, we are also a
digital power, energy transition, artificial intelligence,
innovation, research, industry, a financial industry,” stressed
Macron.
We will be stronger if we lead this fight for “intelligence”
together, he stressed, proposing first to multiply cultural
projects such as the permanent exhibit on the Han Dynasty at the
Paris Asian museum, Musée Guimet. Macron proposed also to create
“a great European Sinology institute,” and to found new
partnerships on innovation, digital, and technologies. For this
we need creative individuals, numerous, and free innovation. The
strength of your country, is that you have millions of people who
are creative individuals.  Also partnerships on energy
transition, medical innovation, innovation in agriculture and
food industries, to ensure our food sovereignty. Encourage also
the teachings of languages, in particular French.
JUSTICE in the crisis of global capitalism.
The 2nd pillar, is the fight for justice, and first of all,
social justice, said Macron recognizing that China has succeeded
in pulling some 700 million out of poverty in the last decades.
This is a challenge for France, confronted to mass unemployment
but also to the whole world is undergoing a crisis of globalized
capitalism which has led to an explosion inequalities and to the
concentration of wealth, over the last ten years.
JOINT DEVELOPMENT IN AFRICA, overcoming the “unilateral
imperialism France once experienced.”
Macron argued for France and China to work together in
Africa, where China has invested a lot in recent years in
infrastructure, on raw materials with a strong financial strike
force that European nations don’t have. But France has a
historical and cultural knowledge of Africa which are important
for the future. He called on launching projects together there
which are really useful to the growth of the continent,
sustainable financially and not to reproduce the errors of the
past, i.e., creating financial and political dependency under the
pretext of development. Tomorrow the Agence Française de
Développement, and the China Development Bank will sign a
contract on this basis. “France has experienced a unilateral
imperialism which sometimes lead to the worst” and today as these
New Silk Roads are being launched, the partnership between France
and China can avoid those errors.
Macron invited China to join the conference on partnership
in education France is organizing next February in Dakar, Senegal
so to give another face to those Silk Roads where immense work
has been done in infrastructures and economic development.
BALANCE: a new world equilibrium from which China will not
be excluded.
Finally, the last pillar Macron called for is one of
reaching a balance, a kind of new world order from which China
will no longer be excluded.
The histories of both countries have been sometimes made of
“tensions,” of “periods of hegemony,” and of “imperial wills,
each in its own manner, maritime or continental,” he recognized,
stating, however that what unites France and China is their
connection to the world, their claim to universality.
“We live in a world where the equilibrium was thought more
than 60 years ago, at the end of one of the world conflicts we
have undergone, where barbarianism struck at the heart of Europe.
We structured globalization with a notion of international law,
and international structures of which China is at the heart of,
like we, as a permanent members of the Security Council, but
where, I know, China sometimes has the feeling of having been
left outside,” a feeling that “this postwar order is a Western
order not really made for us. And sometimes the Western powers
have contributed to develop that sentiment.”
“We are living today through a crisis of this contemporary
world order which has been weakened by the emergence of
authoritarian powers, because nuclear proliferation has reemerged
and grasping its outlines, and that contemporary capitalism is
being overwhelmed by its own excess and is producing the social
inequalities, I alluded earlier, or the climate inequalities we’re
experiencing.”
In this context, Macron raised the geopolitical problems in
the world, North Korea, international terrorism, the Middle East.
On the Korean crisis, he praised China’s contribution to
help solve the problem and that it has more leverage, but
committing France to a negotiated solution to the crisis. In the
fight against terrorism, he said that he expects terrorism to
rebound in Asia, after having been eliminated in the Middle East.
On these questions, Macron made a {mea culpa} for France and
the West’s role in the destabilizations Libya and Iraq, and
committed himself never to use force against people’s
sovereignties.
“From Central Asia to Southern Asia, there are numerous
threats which can weaken the while continent. It is therefore our
responsibility to fight together against them, building also
political solutions to the conflicts and drawing the lessons of
past errors. I want to say this very clearly: I think there must
be a community of views concerning how to solve those conflicts.
In each country where divisions exist, where authoritarian
regimes are deployed, where sometimes the worst is on hand,
France will not defend military solutions which will act against
people’s sovereignty. We will do everything to work with civilian
societies and with our friends to bring about pluralist political
solutions that will allow all people at the same time to respect
one another, to eradicate terrorism, and also to build durable
political solutions.
“We must draw the lessons of past errors. Every time
we tried to impose the truth or the law against the people
themselves, we were wrong and sometimes even produced
worse situations. Such was Iraq, or Libya today. We need to work
together to develop the respect of sovereignty of the
peoples….” He expressed the wish in this respect that both can
work together toward “inclusive” political situations in Libya or
in Syria in the coming months, and called to jointly fight
against the sources of terrorist financing. This is the aim of a
conference which will occur in Paris in April which is open to
China as well.
Macron called for China and France to define themselves as
powers “for multilateralism,” a notion defied today by a “more
and more straightforward demands for a unilateralism which puts
into question the intangibility of borders, such as in the
annexation of Crimea, or the principle of international law as
was the case in the question of Jerusalem,” i.e., Russia and the
U.S.
“Multilateralism must thus be profoundly reinvented on the
basis of this notion of equilibrium that we have. Some say in
China that the rules presiding over international relations have
been written thus far by the West. To that I respond very soberly
that history sets a frame but does not necessarily impose it upon
us. Our two millenary nations have survived because they were
always able to reinvent themselves, suffer history sometimes,
invent often, accept difficult periods but seize the
opportunities to grow and radiate.”

Against Geopolitics, Harmony

“With the more important place a country occupies, comes
also greater responsibilities. The multilateralism which must be
redefined implies finding balanced cooperation to be invented for
this new opening century. There should be neither a disguised
supremacy, nor a conflict between competing supremacies. All our
art, if I can use that word, will not be an art of war but an art
of balanced cooperation in order to ensure in the geostrategic,
political and economic, level the harmony our world needs.
“If the multilateralism that we have is challenged and if
China wants to engage in this battle, the conclusion is for me
very clear. It is up to Europe and Asia, up to France and China,
to define and propose together the rules of a game in which we
will all win, or we will all lose.  I have come thus to tell
China my determination to have the Euro-Chinese partnership enter
into the 21st century with this new grammar we must all define
together. Europe will engage resolutely in this strategy because
it is conscious of its role in the century to come.”

Europe and the Silk Roads

“Europe is back,” claimed Macron, and saying that it is so
“because some of us want to give it a perspective of medium term,
10 to 15 years to rebuild a sovereign, united, democratic Europe
which will be an economic, social environmental, and scientific
power able to dialogue with China and the U.S.” He continued, “We
are working with the German Chancellor, and number of other
European leaders for a project aimed at providing the heart of
Europe with the elements of sovereignty and the year 2018 will be
a turning point in this respect. …
“I want you to understand something today: France is here,
becoming transformed in depth and wants to be that country of
dialogue and construction of a new partnership for the 21st
century with China. With it, Europe is back and wants, through
the building of its own power, to build a balanced cooperation
with China in the coming century.
“It is through honest, loyal and readable dialogue that we
will be able to progress. … It is a trust build by trial and
error methods. It is to decide to make a step, then another and
that we decide together, and that there is no lasting friendship
if it doesn’t follow this road. … It is in this same spirit
that I wish for us to advance on those Silk Roads. Indeed, One
Belt, One Road is the perspective that China gave itself and that
it has proposed to the world. And when a proposal is on the
table, it is not my habit not to discuss it. I understand the
opportunities for China, on the economic level for finding new
markets internationally; on the political level in order to open
up regions hit by underdevelopment; on the diplomatic level, to
stabilize trade in fragile regions where there are states in
difficulty…; on the cultural level since it’s a matter of
exerting a leadership with the force of new ideas.”

The Silk Roads Must Be Shared Roads

“I think that the initiative of the New Silk Roads can meet
our interests, those of France and of Europe, if we give
ourselves the means to really work together. After all, the Silk
Roads, were never purely Chinese, If I’m honest. When we talk
about the Maritime Silk Roads they were first Portuguese. On
land, they went through Central Asia, Iran, Iraq, Tyr, and
Antioch and in so doing they were Sino-European. The genius of
the first Silk Roads was to have reinvented often the European
routes to make the Chinese. … I’m trying to say that those
roads are simply consubstantial, those roads are always shared.
And if they are routes, they cannot be only one sided. They must
go back and forth.”

I Am Ready To Work with the New Silk Road

“I am thus ready to work to the announced objectives. The
programs of road, railway, airports, maritime, technological
along the Silk Roads can bring elements of response to the
deficit in infrastructure, especially in Asia, and to create
perspectives in sectors such as transport, water management,
wastes, durable cities, green economy. The bringing in common of
our financial resources, public and private, for trans-border
projects can reinforce the connectivity between Europe and Asia
and beyond the Middle East and Africa, contribute to better
integrate, structure, open up by trade and growth.
“They will do even better and the city of Xian is the living
example. Those first Silk Roads brought here Buddhism, Islam and
Christianity. Those roads will lead to cultural, educational
exchanges and to profound transformations in the countries they
are crossing. It is a matter of giving ourselves a perspective at
a moment when then shared epical stories, are so cruelly absent
in the world. I must say, it is one of the great merits of those
Silk Roads proposed by Xi Jinping. Those Silk Roads reactivate
the imagination of a new civilization, of fruitful exchanges of
shared wealth and they show to all those who thought that we were
in a tired, post-modern world, where the great epics were
forbidden, that those who decide to live great epics can make the
others dream as well. I believe profoundly on great epical
stories. It is up to France, and with it, to Europe to contribute
its own part of imagination to this proposal and to work at it in
the months and years to come. …
To create balanced cooperation, “I believe that to progress
towards those objectives that we share, we must give ourselves
also the good rules. … They must respond to objectives, that
assign ourselves as common goods. … They cannot be the routes
of a new hegemonism, which would make vassals of the countries
they cross. They must contribute to the intelligence of the 21st
century.” Among the new rules:  those of “transparency,
interoperability, opening of public markets, respect of
competition, intellectual property, sharing of risks, that we
deal with already together in the framework of the G20. The
respect for those principles is obviously essential, simply
because they allow for a mutually beneficial partnership, and an
increased financial sustainability and therefore success of the
projects engaged. …
“This will be the object of my exchanges with President Xi
Jinping to define the trust agenda that I want that we put
together.
“I know some will say that this trust agenda must be one to
create an equilibrium between a developed country and a
developing one. But China is no longer a developing country; it
is a country, which is bypassing that largely. And therefore, we
must reinvent here also the terms of a new relationship, and the
Silk Roads are the expression of that new relationship of China
to the world.
“I propose to identify very concretely the political
framework in which we can build that partnership, that
cooperation and common strategy … I am convinced profoundly
that if Europe and China know how to establish that goal
together, … this initiative could be the occasion of
relaunching very pragmatically the multilateralism which is today
lacking in concrete realizations.
“I am ready to play a key role in this direction making sure
that the European countries progress in unity, because China
needs to have a solid interlocutor to exchange and build its own
initiative. I want the Silk Roads to not limit themselves to
economic questions but be enlightened in Europe by a deep
comprehension of China. All the resources must be used to this
end, from the editing world to the world of theater and cinema;
from the French Sinology school, pioneer and recognized, to the
world of arts. You have understood it, my will is indeed, in that
framework, that France and Europe take full responsibility and
meet the proposal offered by China.”
Macron continued that a few days ago he visited the panda
offered by China to Mrs. Macron and other than pleasure he and
his family got from this, he looked closer to see if something
there could inspire his trip to China and he didn’t have to look
for a long time, he says: “His very name enlightened me. The
little panda’s name is indeed Yuang Meng, ‘the realization of a
dream.’ We live in a world where France and China can allow
themselves to dream together.”

Macron: I Will Come to China at Least Once a Year

“Trust is built progressively. I know that also the word for
wisdom in Chinese is ‘to listen.’ Therefore I have decided to
adopt a method: To say things as I said them to you today, to try
define an objective as we will try to do with President Xi
Jinping, and in trust, with method, to listen, to propose, to
progress and build trust.
“At the heart of our two nations, the élan grows, which will
make the world of tomorrow a world at the level of the challenges
of humanity. It is this élan that I want to share with you, tie
with you, build with you. Our grand past gives us an insatiable
taste for the future and this future awaits us. It needs France,
Europe, it needs a China respected and listened to. We are the
memory of the world, it is up to us to decide to be the future.”
Amerikanere skal vide, hvad Macron har gjort

Leder fra LaRouche PAC, USA, 9. jan., 2018 – Den franske præsident Emmanuel Macron har med sin tale, som han holdt i byen Xi’an på første etape af sit besøg i Kina, udløst en særdeles signifikant intervention i det næsten universelle idioti, som dominerer den Europæiske Union. For at skabe en transformation af denne art kræves der, for det første, en erkendelse af den rædsel, der nu dominerer de politiske og økonomiske omstændigheder i Vesten, samt ligeledes den degenererede tankegang hos eliten, medierne og en stor del af befolkningen i Europa og USA. For det andet, så kræves der en erkendelse af det historiske Nye Paradigme, som Kinas Nye Silkevej har udløst. For det tredje, så kræves der en vision for at se, at, at få Europa og USA til fuldt og helt at tilslutte sig Kinas Bælte & Vej Initiativ sådan, som næsten hele resten af verden har gjort, giver det nødvendige grundlag for at skabe den nye verdensorden, baseret på fred og udvikling.

Og Macron har taget et betydningsfuldt skridt til at opnå disse tre forholdsregler – selv om man bestemt ikke ville vide noget om det ved at læse den vestlige presse.

Med hensyn til det første punkt, så bemærkede Macron, at Kina »har lykkedes med at løfte 700 million mennesker ud af fattigdom i de seneste årtier. Dette gælder også for Frankrig, hvor vi konfronteres med massearbejdsløshed med den bydende nødvendighed af at give et fremtidsperspektiv til en hel sektion af vores befolkning; men det er en udfordring for hele verden, der i dag lever i en krise som følge af globaliseret kapitalisme, der, i de seneste årtier, har fået sociale uligheder og koncentrationen af rigdom til at eksplodere«.

På den strategiske side sagde Macron, at Vesten må overvinde den »ensidige imperialisme«, som Frankrig og andre europæiske magter fører i Afrika og andre steder, og tilføjede: »Vi må lære af fortiden. Hver gang, vi forsøgte at gennemtvinge ’sandheden’ eller ’loven’ imod selve befolkningen, var det forkert, og vi har undertiden frembragt en endnu værre situation – som i Irak, eller Libyen i dag. Vi må samarbejde for at udvikle respekt for folkets suverænitet.«

Han talte direkte imod det geopolitiske paradigme, der dominerer vestlig tankegang: »Der bør hverken være en overhøjhed i forklædning eller en konflikt mellem konkurrerende overhøjheder. Al vores kunst, hvis jeg må bruge dette ord, vil ikke være krigens kunst, men en samarbejdets kunst, der er afbalanceret med det formål, på det geostrategiske, politiske og økonomiske niveau, at sikre den harmoni, vores verden har brug for.«

Han refererede til Vesten som en »træt, postmoderne verden, hvor de store heltedigte blev forbudt«.

Og det vigtigste af alt: Macron identificerede den Nye Silkevej som den forbindelse, der er nødvendig mellem alle folkeslag for at opnå denne nye verdensorden. »Jeg mener, at initiativet med de Nye Silkeveje«, sagde han, »kan imødekomme vore interesser, Frankrigs og Europas, hvis vi giver os selv midlerne til virkelig at arbejde sammen … Det er op til Europa og Asien, op til Frankrig og Kina, at definere og foreslå reglerne for et spil, i hvilket vi alle vil vinde, eller alle vil tabe. Jeg er således kommet for at meddele Kina min faste beslutning om, at det euro-kinesiske partnerskab skal entrere det 21. århundrede med denne nye grammatik, vi alle i fællesskab må definere.«

Han hyldede Kina for dets arbejde i Afrika, hvor »Kina i de senere år har investeret kraftigt i infrastruktur og råmaterialer med en finansiel styrke, de europæiske lande ikke har.« Han opfordrede til fransk-kinesisk samarbejde i Afrika, for at »udføre projekter, der virkelig er nyttige for kontinentet og finansielt bæredygtige – for det er dér, fremtiden ligger, for vi må ikke reproducere fortidens fejltagelser, der skabte politisk og finansiel afhængighed, under påskud af udvikling.«

Det meste af den vestlige presse fremstiller på tåbelig vis dette som »anti-Trump«, eller som et foredrag for Kina om at åbne sine markeder, hvis pressen da overhovedet dækker besøget. Dette demonstrerer så igen, at vestlige ledere og deres medietalspersoner ikke er villige til, eller i stand til, at lægge deres geopolitiske briller, og deres mentalitet med darwinistisk nulsumsspil, væk.

Med en refleksion over Macrons ekstraordinære besøg bemærkede Helga Zepp-LaRouche, at de nationer, der ikke tilslutter sig den Nye Silkevej, vil blive ladt tilbage i historien. Og dog blæser der en vind af historisk forandring i retning af dette nye paradigme. Præsident Trump har omfavnet Kinas afgørende rolle i historien og for fremtiden; den japanske premierminister Shinzo Abe har forpligtet sig til at finansiere projekter i fællesskab med Kina langs den Nye Silkevej; og nu bryder Frankrig ud af modstanden mod den Nye Silkevej, som kommer fra EU, og fra Tyskland i særdeleshed.

Vi bringer i dag ligeledes en national erklæring fra LaRouche PAC: LAROUCHE PAC’s INTERVENTION I USA’s VALG 2018 – KAMPAGNEN FOR AT VINDE FREMTIDEN, som vil blive præsenteret til institutioner i hele landet, med det formål at samle valgkredsenes organisationer bag LaRouches Fire Love som basis for at genoplive den amerikanske økonomi, og for at gå med i den Nye Silkevejsproces for global udvikling.

Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping (højre) mødes med sin franske modpart, Emmanuel Macron, i Hamburg, Tyskland, 8. juli, 2017.  (Xinhua/Li Xueren)
Macron i Kina: Europa må arbejde sammen med Kinas Silkevej

Paris, 9. jan., 2018 – Den franske præsident Emmanuel Macron valgte at begynde sit officielle tredagesbesøg til Kina i Xi’an, meget symbolsk, som han har for vane, fordi Xi’an er den by, fra hvilken Silkevejene udgår med kurs mod vest. Efter at have besøgt den berømte terrakottahær, der er begravet sammen med kejser Qin (tredje århundrede f.Kr.), holdt han en stærk, fem kvarter lang tale i Daminggongpaladset for dem, der ledsagede ham, inklusive Kinas vicepræsident og andre dignitarer, samt hele den franske, 100 mand store delegation.

På en meget poetisk, men præcis måde, definerede præsident Macron sit syn på omridsene, reglerne og indholdet af et fransk-kinesisk samarbejde i det Nye Silkevejsprojekt, men også for et europæisk-kinesisk samarbejde med det Nye Silkevejsprojekt, eftersom han gjorde sig selv til samtalepartner på Europas vegne i denne henseende.

De væsentligste udtryk, der indikerer en positiv retning og forandring, er: Macrons afvisning af krigsparadigmet og for en udtrykkelig win-win-verden; hans mea culpa (’min skyld’) for Vesten mht. Irak og Libyen; hans mea culpa mht. fransk imperialisme; hans hyldest til kineserne for at have bidraget til en »ny, episk fortælling« for den »trætte« vestlige verden om at forudse en ny drøm.

General de Gaulle havde denne sætning mht. dem, der havde sluttet sig til ham i London efter besættelsen af Frankrig: »Jeg forventede katedralerne (dvs., katolikkerne), og jeg fik synagogerne (dvs., jøderne)! I dag kunne vi også sige: Vi forventede, at de europæiske tilhængere af suverænitet tilsluttede sig den Nye Silkevej, og vi fik tilhængere af Europa, der benyttede muligheden!« Med et klart, anti-geopolitisk standpunkt, gjorde Macron sig selv til talsmand for et Europa, der sammen med Kina søger at finde en løsning til at få verden tilbage til en win-win-multilateralisme, og som hermed implicit kritiserede USA’s »unilateralisme« (Jerusalem) og Rusland (Ukraine). Men bemærk imidlertid, at, for Macron, er EU og euroen ikke et dogme. Under præsidentkampagnen erklærede han, at, hvis hans europæiske indsats ikke virkede, ville han droppe det.

Det andet element, der er allestedsnærværende i hans intervention, er kampen imod klimaforandring og for en verden, der respekterer miljøet. Dette går imidlertid ikke imod investeringer i infrastruktur, industrier og teknologier. Både kineserne, der har indledt en fuld mobilisering mod luft-, jord- og vandforurening, og Macron, er for kernekraft. Dette er mere et udtryk for at snakke Weltgeist efter munden, og ikke en ’grøn’ ideologi i Malthus-traditionen som sådan.

Hvis Frankrig og Europa fuldt og helt går ind for perspektiverne i den Nye Silkevej, vil de tydeligvis snart løbe ind i en modsigelse: Behovet for en finansiel reform, og etableringen af nationalbanker for at udstede statskredit til investeringer i infrastruktur, industrier og nye teknologier.

Foto: Frankrigs præsident Emmanel Macron indledte sit tredages besøg til Kina med at holde en tale i byen Xi’an, der var udgangspunktet for den gamle Silkevej mod vest.   
Frankrigs Macron i Xi’an: Kina har ’gjort en
drøm til virkelighed!’ Verden må tilslutte sig

Leder fra LaRouche PAC, USA, 8. jan., 2018 – Den franske præsident Emmanuel Macron indledte i dag sit tredages besøg i Kina, i Xi’an, en port til den gamle Silkevej, hvor han hyldede nutidens Bælte & Vej Initiativ (BVI) og sagde, at Kina »har gjort en drøm til virkelighed«. Han omtalte den gamle Silkevej som en skat for civilisationen og roste Kina for at genopfinde den. Kina har genaktiveret forestillingsevnens domæne, sagde han. Frankrig og Kina må begge arbejde sammen om fremtiden; og det samme bør Europa gøre.

Med hensyn til økonomi sagde Macron, at, midt i den unipolære, kapitalistiske verdens krise, bør Kina og Frankrig samarbejde. Han talte om, hvordan Kina har løftet 700 mio. mennesker ud af fattigdom, og nu kan Kina komme til Europa og være med til at gøre det samme dér.

Macrons standpunkt lægger pres på hele den transatlantiske verden, hjemsted for den døende og dødelige Wall Street- og City of London-operation for monetarisme og geopolitik. Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche kommenterede, at Macrons handling spænder den tyske regering ind; Berlins og Bruxelles’ anti-Kina, anti-BVI-holdning bliver mere og mere isoleret. Se på den omstrukturering af alliancer, der er i gang, for at søge win-win-udvikling med Kina og BVI: Schweiz, Balkanlandene, Østeuropa, Middelhavsområdet og nu, Frankrig. Lokaliteter stiller op på række og kappes om at blive et knudepunkt for den Nye Silkevej, fra Valencia, Spanien, og til Minsk, Belarus, og med mange kandidatbyer imellem.

Den 11. januar vil Macron være i Rom, en route på vej hjem fra Kina, til et todages topmøde for »Med-Seven«, en gruppe nationer i Middelhavsbækkenet, der alle har voksende relationer med Kina og BVI-udviklingsprojekter – Portugal, Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland, Cypern og Malta.

Husk, understregede Macron, at BVI virker begge veje: »De gamle Silkeveje var aldrig blot kinesiske. Disse veje kan pr. definition kun være fælles. Hvis de er veje, kan de ikke være ’ensrettede’.«

Macron lagde særlig vægt på Frankrigs forpligtende engagement til at arbejde sammen med Kina i Afrika, på BVI-projekter for jernbaner, havne og anden infrastruktur med forbindelse til Europa og Asien.

Silkevejs-fremgangsmåden er presserende nødvendig i USA, hvor præsidenten, der har forpligtet sig over for den »glemte mand«, som han i dag gentog det for Farm Bureau-konventet i Tennessee, fortsat applauderer aktiemarkedsboblen, alt imens tog forulykker, broer kollapser og selve den forventede, gennemsnitlige levealder i USA falder. Men dette er ikke et håbløst fortvivlelsens hul; det er et tomrum, der kan fyldes af en viden og ånd for »hvad der må gøres«, som det forklares i LaRouche PAC’s nye rapport, »LaRouches Fire Love: De fysisk-økonomiske principper for USA’s økonomiske genrejsning – Amerikas fremtid på den Nye Silkevej«. Aktivistteams er i denne uge linet op for at udlevere eksemplarer af denne rapport i Washington, D.C., til alle 435 kontorer i Repræsentanternes Hus, der atter samledes i dag. Delstatskongresser åbner igen, og andre muligheder for intervention er i fuldt sving for 2018. Der er tre uger til præsident Trump holder sin State of the Union-tale til nationen.

Macrons budskab vil sende chokbølger gennem hele verden på mange fronter, understregede Zepp-LaRouche i dag. Det er en vending af politikken. Brug det til at ruske op i systemet og installere et andet.

Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping (nr. 2 til højre) og hustru, Peng Liyuan (nr. 1 til højre) tager opstilling til gruppefotografering med den franske præsident Emmanuel Macron (nr. 2 til venstre) og hustru, Brigitte Macron, ved Diaoyutai Statsligt Gæstehus i Beijing, 8. jan., 2018. (Xinhua/Li Xueren) 
Danmarks førende pressebureau sætter fokus på Macrons udtalelser om,
at Silkevejen bør være et fælles kinesisk-europæisk projekt

København, 8. jan., 2018 – Med en understregning af Helga Zepp-LaRouches udtalelse om, at Macrons besøg til Kina vil forårsage et positivt, internationalt chok, udgav det danske Ritzaus Bureau en historie, der er blevet gengivet i den danske presse, med titlen, »Frankrigs præsident: Kinas nye silkevej går begge veje«. Indledningen lyder: »Under sit besøg i Kina hylder Frankrigs leder et gigantisk projekt, der vil forbinde Kina, Europa og Afrika.« Artiklen er for det meste entusiastisk og skæmmes kun af to reminiscenser af en geopolitisk analyse.

(Danske/svenske læsere kan læse den oprindelige artikel ved at Google på titlen, »Frankrigs præsident: Kinas nye silkevej går begge veje«.)
Afslut geopolitik, vedtag LaRouches Fire Love
for fred – mellem Rusland, Kina og USA.
Helga Zepp-LaRouche i
Nyt Paradigme Webcast, 4. jan., 2018

Folk må ændre deres tankegang! Det er ikke et nulsumsspil. Det er ideen om, kan vi definere mål for menneskeheden; kan vi gøre det, der blev diskuteret i Federalist Papers allerede i det unge Amerika? Kan vi finde en måde at regere os selv på, der er for det langsigtede perspektiv for vort samfunds overlevelse? Jeg mener, vi kan. Jeg mener, at menneskeslægten er i stand til fornuft; jeg mener endda, vi er i stand til kærlighed – og folk tror, kærlighed intet har med politik at gøre, men det er ikke sandt! Udfaldet af Trediveårskrigen var en forfærdelig ødelæggelse i Europa, men ud af det kom den Westfalske Fred. Ser man på principperne i den Westfalske Fred, så var de to vigtigste træk, at, for fredens skyld, glem alt ondt, der blev begået af den ene eller den anden side, og koncentrer om fælles udvikling; og det andet princip var, for fredens skyld, så må udenrigspolitik fra nu af være baseret på »den andens interesse, i kærlighed«.

Jeg mener, dette er, hvad Kina gør: Det er i overensstemmelse med ideen om en harmonisk udvikling af alle nationer, og det var John Quincy Adams’ politik, så det er ikke fremmed for amerikansk historie. Det var også associeret med humanisme i Europa, med ideerne hos Leibniz, Cusanus og mange andre store personer, der tænkte i forhold til udvikling som historiens mål.

Så vi befinder os alle sammen i en afgørende forandring af æraen, hvor vi må lade geopolitikkens æra bag os og bevæge os til en helt ny fase i civilisationens historie.

Download (PDF, Unknown)
Helga Zepp-LaRouches Nytårsbudskab og et
nyt potentiale for menneskehedens fremtid

31. dec., 2017 – Schiller Instituttets stifter og præsident Helga Zepp-LaRouche optog følgende Nytårsbudskab til LaRouche PAC Action Committee (LPAC):

Kære borgere i verden,

Lad mig først ønske jer et Godt og Fredeligt Nytår 2018. Som det vigtigste mål for 2018 ønsker jeg at definere overvindelse af geopolitik. Geopolitik har været årsag til to verdenskrige i det 20. århundrede, og det turde stå enhver klart, at, i atomvåbenalderen, kan krig ikke længere være et middel til konfliktløsning. Geopolitik er ligeledes baseret på den forældede koldkrigstankegang og tankegangen med nulsumsspil, altså den idé, at, hvis ét land vinder, må de andre tabe. Det er den fejlagtige idé om, at det er legitimt at forfølge en nations eller gruppe af nationers interesse, på bekostning af andres interesse.

Heldigvis har Kina sat det nye koncept for udenrigsrelationer, for relationer mellem nationer, et win-win-samarbejde til alles fordel, på dagsordenen. Reaktionen på dette har været blandet: Kina har tilbudt USA, og ligeledes de europæiske lande, at samarbejde. Nogle har reageret med entusiasme, fordi de ser fordelene ved samarbejde inden for infrastrukturområdet og andre områder. For eksempel har Central- og Sydeuropa reageret meget positivt; mange udviklingslande er med om bord. Alt i alt er flere end 70 lande allerede en del af dette nye paradigme.

Men andre har reageret med et hysteri, der netop nu tager til, fordi de ser Kinas fremkomst, og de ved, at dette er en mere succesfuld model, som er mere attraktiv for mange lande i verden. De hævder, at den kinesiske model er en trussel mod deres demokratier.

Men måske gør kineserne noget mere korrekt, end disse vestlige demokratier. Kina har trods alt bevæget 700 mio. mennesker ud af fattigdom, og de har erklæret, at de ligeledes ønsker at bringe de resterende 42 mio. mennesker ud af fattigdom frem til år 2020. Kina har endda aflagt løfte om at fjerne fattigdom på verdensplan frem til år 2050.

Dette ville selvsagt betyde, at Europa må overvinde fattigdom for 90 mio. borgere, der lever i denne tilstand, og USA har henved 42 mio.: Dette er absolut muligt, hvis de samarbejder med den Nye Silkevej.

En af de største, geopolitiske udfordringer, der skal overvindes, er udfaldet af den kamp, der finder sted i USA, hvor man netop nu har høringer i Kongressen, hvor det utrolige, aftalte spil, der har fundet sted mellem Obama-administrationen, Hillary Clintons valgkampagne, det Demokratiske lederskab, cheferne for efterretningstjenesterne, og så britisk efterretning helt klart har forsøgt at stjæle valgsejren fra Trump i 2016, og, hvis alt dette kommer frem, og Trump lykkes med sine bestræbelser for at genetablere en anstændig relation med Rusland og Kina, hvilket var den første årsag til Russiagate; så kan en ny æra for civilisationen virkelig begynde.

Samarbejdet mellem alle nationer i den Nye Silkevej er ligeledes den eneste måde, hvorpå vi kan forhindre, at finanssystemet krakker i 2018; hvilket, hvis det skete, ville blive meget værre end i 2008. Dette ville kræve, at vi gør en ende på kasinoøkonomien i Vesten, vedtager en Glass/Steagall-bankopdeling, etablerer et kreditsystem og dernæst samarbejder med banker som AIIB, den Nye Silkevejsfond og andre banker, for at genopbygge realøkonomien.

Dette er ikke alene vigtigt for USA og Europa, men er i særdeleshed vigtigt, hvis vi ønsker at genopbygge Mellemøsten efter mange års forfærdelige krige, som var resultatet af interventionskrige, regimeskifte og ’farvede revolutioner’; så må vi samarbejde med Kina omkring den Nye Silkevej, for at forlænge dette koncept ind i Mellemøsten.

Den eneste måde, hvorpå vi kan løse flygtningekrisen på en human måde, på en menneskelig måde, er at samarbejde med Kina omkring den økonomiske udvikling af hele Afrika. Hvis vi gør dette i det kommende år, har vi mulighed for utrolige gennembrud for verdensfreden, men også inden for området af videnskab og teknologi, hvor, f.eks., reelle gennembrud mht. at opnå termonuklear fusionskraft skues i horisonten. Hvis vi lykkes med dette, kan vi få sikkerhed for energiforsyning og for forsyning af råmaterialer.

Hvis vi kombinerer alt dette med en dialog mellem kulturer, hvor hver nation repræsenterer sine bedste traditioner, så andre kan lære dem at kende, er jeg fuldstændig overbevist om, at dette vil resultere i en større kærlighed til menneskeheden.

Så der er al mulig grund til optimisme for de kommende år, for der findes løsninger. Lad os simpelt hen gennemføre dem på en beslutsom måde.

Godt Nytår.

 

 
Den Nye Silkevej forandrer nu verden:
USA må tilslutte sig i 2018.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 28. dec., 2017

Kan vi i tide, før et nyt finanskrak kommer ned over os – det hænger jo over vores hoved som et Damoklessværd – kan vi i tide skabe denne form for forandring i USA i særdeleshed, men også i Vesteuropa, hvor vi tilslutter os dette nye paradigme, eller vil denne kamp for civilisationen blive tabt? Jeg er meget optimistisk mht., at den kan vindes, men det kræver aktivitet: Vi oplever ikke dialektisk materialisme, eller historisk materialisme, hvor positive begivenheder får deres eget liv; for, det er altid den subjektive faktor, der spiller en meget stor rolle, og et sted, hvor dette ses meget tydeligt, er med Xi Jinping, der virkelig har frembragt en positiv kinesisk udvikling, en total opgradering og en total transformation ind i et nyt paradigme. Og vi har brug for sådanne mennesker i Vesten til at gøre ligeså.

Schiller Instituttet har absolut indgået en forpligtelse til at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at få USA og Europa til at samarbejde med den Nye Silkevej, for det vil blive den afgørende kamp i det nye år.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Året 2017:
Den Ny Silkevejsånd fejer hen over verden.
LaRouche PAC Internationale Webcast,
29. dec., 2017

Vært Matthew Ogden: God aften, det er den 29. december; jeg er Matthew Ogden, og dette er årets sidste internationale fredags-webcast fra larouchepac.com.

Som vi nærmer os afslutningen af året 2017, er vi nødsaget til at se tilbage på året, som det udfoldede sig dag for dag, i de seneste 365 dage. Men vi er også nødt til at se fremad, til året 2018, og til forpligtelser og muligheder, som dette år vil bringe os.

Det forgange år, 2017, har selvfølgelig været et af de år, der har budt på flest forandringer i de fleste menneskers levetid. Vi erindrer, at året startede med først, valget, og dernæst indsættelsen af en ny præsident, præsident Donald Trump, og det var helt klart en af de største, politiske rystelser i moderne politisk historie, med valgnederlaget til Hillary Clinton, hvem alle antog for den sikre vinderkandidat til at blive USA’s præsident, og med valgsejren til den nuværende præsident Donald Trump. Men, som hr. LaRouche korrekt sagde på det tidspunkt, så ville det være en fejltagelse at anskue betydningen af dette valg ud fra et rent nationalt standpunkt. Det ville være en fejltagelse at anskue betydningen af denne valgrystelse inden for rammerne af national politik, men det sande perspektiv, man må have, både for årsagerne og også for den følgelige betydning af dette dramatiske, politiske skifte i USA, må snarere være et globalt perspektiv og et perspektiv for en global transformation, der fandt sted på mange, mange måder.

På den ene side har vi afslutningen af en æra, afslutningen af den transatlantiske æra med finansspekulation og med at bringe USA som en del af denne sektor i verden til et punkt for desperation, økonomisk, socialt og på anden vis, her i USA, og som frembragte denne dramatiske, politiske sejr og dette dramatiske, politiske nederlag til Hillary Clinton og det, hun stod for. Og ligeledes den angst, som amerikanerne følte, over, at verden kom nærmere og nærmere til randen af Tredje Verdenskrig, til en konfrontation mellem USA og Rusland, en konfrontation mellem USA og Kina.

Men man må også se den potentielle betydning af denne dramatiske, politiske begivenhed her i USA, ud fra et standpunkt om de muligheder, der er udløst på verdensscenen. Og disse muligheder var, og er fortsat, potentialet for et samarbejde mellem USA og Rusland og USA og Kina, som en relation mellem stormagter for at afslutte æraen med koldkrigs-geopolitik og frembringe et nyt stadie for samarbejde mellem disse store magter i verden, for et nyt paradigme for relationer mellem disse lande, og som ville udløse et hidtil uset potentiale for samarbejde, fredelig, gensidig fordel og »win-win«-samarbejde.

Det er en udfordring for amerikanere at se længere end det daglige melodrama i amerikansk politik og 24-timers nyhedsudsendelser og se, hvad der virkelig har udfoldet sig på verdensscenen i løbet af året 2017. Men, hvis vi ser længere, og vi tager et globalt perspektiv, ser vi, at året 2017 virkelig havde sin historiske betydning med den kendsgerning, at dette er året, hvor hele verden begyndte at blive transformeret af den dynamik, der nu er associeret til den Nye Silkevej, eller Ét Bælte, én Vej-initiativet, som fejer hen over verden fra Kina. Det har haft en transformerende virkning for hele planeten: Hvert eneste kontinent er blevet transformeret, og alle nationer er blevet berørt af Silkevejsånden, inklusive, på signifikant vis, USA. Som vi senere skal tale om, så er Vest Virginia et meget, meget godt eksempel.

Men det, vi har set, er en stor bølge af optimisme, der er blevet udløst. Det er det, der kaldes »Silkevejsånden«, og vi ser, at meget af denne transformation allerede er i gang; men der er selvfølgelig meget tilbage at virkeliggøre.

I dag er tilfældigvis hr. og fr. Lyndon og Helga LaRouches 40 års bryllupsdag, og det er en meget passende dag til at reflektere over den ekstraordinært positive virkning, som disse 40 års frugtbart samarbejde og helligelse til det gode har haft på verden, gennem disse to, ekstraordinært verdenshistoriske personer: både Lyndon og Helga LaRouche. Dette forgangne år 2017 har på en meget virkelig måde været en meget stor modning af disse 40 års utrættelige arbejde på begges vegne, og ligeledes på vegne af dem i bevægelsen, der er blevet inspireret af dem.

I det kommende år må vi sætte os for, og træffe vore nytårsforsætter om at se konsolideringen af denne vision. Alt det, der nu er blevet virkelighed, mht. potentiale i året 2017, nu må konsolideres og krystalliseres i året 2018. Som Helga Zepp-LaRouche har karakteriseret det: 2018 må være afslutningen af geopolitik og lanceringen af et nyt paradigme for den menneskelige race, baseret på win-win-samarbejde mellem alle folkeslag og blomstringen af en renæssance, bestående af det bedste i alle kulturer, civilisationer bragt i dialog med hinanden, og som drager fordel af det bedste af det, alle nationer har at tilbyde det almene vel for menneskeracen som helhed.

Det kunne være nyttigt at tage et snapshot af et par af de mest afgørende vendepunkter i året 2017 for at beslutte den transformerende virkning, der har fundet sted i løbet af dette år. Hvis vi ligesom tager et forskudt tidsbillede af året 2017, selv om alle udviklingerne, der har fundet sted, kan have syntes at være næsten for meget og for dramatisk til at holde trit med; hvis vi ser tilbage, ser vi, på hvor absolut dramatisk vis, verden er blevet forandret af denne Silkevejsånd i dette år, 2017.

Vi begyndte året her på LaRouche PAC med en appel, der blev cirkuleret bredt og faktisk havde en ret intens virkning, og som krævede, at præsident Trump, med sin indtræden i embedet, tog alle sine kampagneløfter og hele sin diskussion om at genopbygge USA’s industri, genopbygge USA’s varefremstilling, genopbygge USA’s infrastruktur alvorligt, men også at tage en ny holdning over for verden og en samarbejdende relation med Rusland og endda med Kina; og denne appel krævede, at præsident Donald Trump rakte en hånd tilbage mod Kina. Det, som Obama havde afvist mht. et samarbejde, et samarbejdende partnerskab med det, Kina havde påbegyndt, Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank, den Nye Silkevej, Bælte & Vej Initiativet, og så i stedet række en ånd frem til Kina for samarbejde og blive en del af dette.

Det har endnu ikke helt båret frugt, og det er opgaven for året 2018, men vi er kommet meget, meget langt.

Lad og se på et par af de meget vigtige vendepunkter i løbet af det forgangne år:

I april – 6. og 7. april, for at være helt nøjagtig – blev præsident Xi Jinping af præsident Trump budt velkommen i USA til et meget vigtigt statsbesøg, der fandt sted på præsident Trumps Mar-a-Lago ferieresort i Florida. Vi har set billederne og videoerne af deres diskussioner og deres moddage i løbet af disse to dage på Mar-a-Lago. Det var under dette topmøde, dette præsident Xi Jinpings statsbesøg, at præsident Trump og præsident Xi begyndte at skabe det, der nu er blevet til en meget nær, personlig relation.

Dette var en meget dramatisk vending af præcis det, præsident Obama gjorde mht. en politik for militær konfrontation, en politik for at omringe Kina og en politik for at forsøge at ophede konflikten over det Sydkinesiske Hav og andre ting, mht. at anbringe USA i en konfronterende holdning over for Kina.

På trods af sit meget krigerske sprog under valgkampen, tiltrådte præsident Trump embedet og besluttede at vende denne Obamas politik og i stedet skabe en, i det mindste på det personlige plan, varm og nær personlig relation mellem ham selv og præsident Xi Jinping. Det begyndte på Mar-a-Lago-topmødet den 6. og 7. april i år.

Den følgende måned, den 9. maj, begyndte LaRouche PAC en meget koncentreret kampagne og en slags nedtælling til det, der tydeligvis skulle blive et meget afgørende topmøde, der skulle finde sted i Kina. Dette var Bælte & Vej Forum for Internationalt Samarbejde, der skulle finde sted 14.-15. maj. Så i begyndelsen af maj indledte LaRouche PAC en to uger lang nedtælling og lagde ekstraordinært pres på præsident Trump for at acceptere præsident Xi Jinpings invitation til personligt at deltage som USA’s repræsentant på Bælte & Vej Forum i Kina. Som en del af denne kampagne udgav vi en video, en meget kort men meget fyndig video, med Jason Ross som fortæller, ved navn »Bælte & Vej Initiativet: Vort århundredes afgørende projekt«. https://larouchepac.com/20170509/belt-and-road-initiative-defining-project-our-century

Denne video blev meget hurtigt cirkuleret bredt og er nu blevet set af 50.000 mennesker; den udlagte video har 50.000 visninger.

Jeg vil gerne tage jer tilbage til dette historiske øjeblik og afspille et kort klip af denne videofortælling af Jason Ross for jer. Den hedder altså »Bælte & Vej Initiativet: Vort århundredes afgørende projekt«.

Her følger resten af udskriftet på engelsk:

[Begin Video]
JASON ROSS:  It would be the biggest mistake ever, if the
U.S. didn’t take advantage of the Belt and Road Forum that’s
taking place in a week in Beijing, China —  the biggest mistake
ever.  This event is going to bring together representatives of
over 100 nations on this planet, including the direct
participation of almost 30 heads of state, and they’re going to
discuss the greatest project of our generation, the Belt and Road
Initiative.
Now, so far, there’s no indication or announcement that
President Trump or other U.S. representatives will attend, but

HELGA ZEPP-LAROUCHE: “If we can convince President Trump to
take up the offer to join with China and the other nations in the
New Silk Road, he can become one of the greatest Presidents of
the history of the United States….”

ROSS:  This initiative, the Belt and Road Initiative, was
launched officially by China in 2013.  It’s a program of mutually
beneficial connectivity, of infrastructure, of common development
programs.  So far, the proposals and works in progress embrace
over 60 nations, affecting over 4 billion people, the majority
of humanity, with plans for $20 trillion in infrastructure
spending.  That’s two or three times what would be needed to
fully revitalize U.S. infrastructure; it’s 20 times the $1
trillion that Trump has called for so far.  This is a huge
project.
These programs have got the potential to eliminate poverty,
on the globe, within a generation
, completely and totally
eliminate endemic poverty everywhere.
Already over the past few decades, China has seen phenomenal
development….

SECRETARY OF STATE REX TILLERSON: “And China really began to
feel its oats about that time, and rightfully.  They have
achieved a lot: They moved 500 million Chinese people out of
poverty in to middle-class status….”

PRESIDENT DONALD TRUMP: “OK, it’s a great thing, thank you.
And I met with the President of China, at great length in
Florida.  And we had long, long talks.  Hours and hours and hours.  He’s a good man.”

ROSS:  China is springing ahead with its own development,
and working together with its neighbors.  Through Chinese
investment, by the nation, by the corporations, and through new
financing from institutions like the Asian Infrastructure
Investment Bank, the New Development Bank, and the Silk Road Fund
— these are mechanisms created since 2013 — major projects of
enormous scope are made possible.

RICHARD TRIFAN [The Eurasia Center]: “This is an historic
project, as you all know.  It is probably the biggest global
achievement which is analogous to our reaching out into space,
and to the Moon and other planets.  It’s probably the most
comprehensive initiative that many nations will be working
together on….”

ROSS:  So let’s take a tour:  Starting in Asia, there are
six development corridors proposed by China, for road, rail,
water, electricity, communications, along with soft
infrastructure such as education, customs standardization,
cultural exchange.  These corridors are currently under way to
varying degrees.  So much of the world is currently working
together for aims of common development, and a shared future of
advancement, of dignity, and of scientific achievement.  Will the
U.S. join in?  We’re invited with open arms.

ZHANG MEIFANG [Deputy Consul Chinese Consulate, New York]:
“Last, but not the least, I want to quote President Xi as saying
that China welcomes the United States to participate in
cooperation within the Belt and Road framework.  Both countries
should really seize the opportunities….”

ROSS:  Let’s accept this invitation.  The U.S. of a hundred
years from now, looking back, will be so glad that we did.
[END VIDEO]

OGDEN:  Now, that video was released on May 9th, and as I
said, quickly received tens of thousands of views on YouTube, a
very rapid circulation.  And despite the fact that almost no one
in the United States at that time was discussing, or frankly had
even heard of the idea of the Belt and Road Initiative or the New
Silk Road, or the One Belt, One Road policy of China, all of a
sudden this project and this idea asserted itself in a very large
way and was thrust into the center of U.S. political debate.
Almost seemingly out of nowhere, three days after the release of
that video, White House Press Secretary Sean Spicer was asked
multiple times during the White House press briefing about the
One Belt, One Road policy and whether or not President Trump was
going to be sending a representative to the Belt and Road Forum
in Beijing, and whether the United States was going to join the
New Silk Road.  So here’s that press briefing from May 12th of
this year:

[BEGIN VIDEO]
Q: “I wanted to ask you about the One Belt, One Road summit
that starts on Sunday in China.  You announced yesterday, or
Secretary Ross said that you’re going to send a delegation to
that summit.  Could you talk about how you came to that
conclusion, why it’s important for the U.S to be represented at
what’s ostensibly a major trade initiative by a foreign country?”

PRESS SECRETARY SEAN SPICER: “As you point, it’s a major
trade initiative.  There’s a lot of ports and infrastructure that
they’re going to do, and through those discussions that Secretary
Ross and Secretary Mnuchin and others had at Mar-a-Lago, and part
of this is that this is something they’ve done; we’re going to
continue to work with them.  Obviously, trade is a major issue
for us and what they’re looking to do is of great importance to
our economic and national security, and they’ve asked us to send
people to that.  And we have them attend things that we’re doing
as well.  And I think that’s, as the President has shown in terms
of the relationship that he’s built with President Xi, and the
rest of the team has built with their delegation, those
relationships are clearly paying dividends both on the national
security front and on the economic front.
“Jennifer?”

Q: “…is the U.S. going to participate in the One Belt, One
Road initiative?”

SEAN SPICER: “We’ll have a readout. At this point that’s all
we have on One Belt, One Road….”
[END VIDEO]

OGDEN:  So, as you saw, it was announced that President
Trump had really at the last minute, decided to send a high-level
representative to the Belt and Road Forum.  This is very much,
largely due to the campaign that we waged here in the United
States, and that high-level representative from the State
Department was sent to the Belt and Road Forum in Beijing, Matt
Pottinger.
Now, also in attendance at that historic summit in Beijing,
with multiple heads of state and representatives from all around
the world {was}:  Helga Zepp-LaRouche herself.  And that was
really poetically just that she should be there.  Because the
fact is, she is recognized in China as the “Silk Road Lady,” and
the efforts of herself and her husband Lyndon LaRouche and the
movement which has been inspired by them, really has laid the
groundwork for what became in the year 2017, the great
flourishing of the New Silk Road.  So, Helga Zepp-LaRouche
attended this Belt and Road Forum; she was present there in the
proceedings, and she also conducted numerous other meetings.  She
was a speaker at some of the roundtable discussions and break-out
sessions on the side, and then followed that with a two-week tour
of China.  Helga Zepp-LaRouche gave a report back on her
presence, on her participation in the Belt and Road Forum, and
during that report she gave a wonderful overview of the 40 years
of effort that she and her husband, Lyndon LaRouche, have
invested into bringing this vision into actuality.  Going all the
way back to Lyndon LaRouche’s proposal in 1971 for an
International Development Bank and the development of the entire
planet.  You’ll see that she goes through that entire sweep of
history.  So, obviously, reviewing this sweep of history is a
very appropriate thing to do on the occasion today of Mr. and
Mrs. LaRouche’s 40th wedding anniversary that we’re observing
today.
So, I’d like to play for you a short excerpt from that
report back, that very immediate report that Helga LaRouche had
upon her return from this historic Belt and Road Forum on May 14
and 15 of this year.

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  I just wanted to make sure that you
get a first impression from me from my trip, because the worst
mistake we could make is to respond to the absolutely incredible
propaganda coming from the US mainstream media and the new
liberal media in Europe; like Der Spiegel underlined, the chief
editor piece which was really out of this way.  It is very clear
that people who are primarily relying on such media, have a
completely, totally 100% wrong idea what the reality is that’s
going on.  We should really get that out of our heads and not try
to swim within the fish bowl of an artificially created
environment.  Because from my standpoint, the world looks very
different.
First of all, I said this already and I reiterate it.  With
the Belt and Road Forum, the world has dramatically consolidated
the beginning of a new era.  I don’t think at all that short of
World War III, this is going to go away, because the majority of
the world is moving in a completely liberated way.  This was the
highest level I ever participated in; there were 28 heads of
state speaking one after the other.  Obviously, the speech by Xi
Jinping was absolutely outstanding.  Whoever has time to listen
to it, should really do it; because it was a very Confucian
speech which set the tone for the two-day conference in a very
clear way.  So, please listen to it when you have some time.
I think the way people have to understand what is going on,
is you have to really think what this organization, and Lyn in
particular, did for the last almost 50 years.  The first time
when Lyn in 1971 recognized what the significance of the
dismantling of the Bretton Woods system was, and then all the
many things we did in the last over 40 years.  Lyn coming back
from the Iraqi Ba’ath Party celebrations in 1975 when he proposed
the IDB as an International Development Bank to foster a New
World Economic Order.  The fact that we for one year campaigned
with this IDB proposal which then basically became part of the
Colombo, Sri Lanka resolution of the Non-Aligned Movement in ’76.
Then at the end of the ’70s when we worked with Indira Gandhi on
a 40-year development plan for India.  We published a whole book
about the industrialization of Africa.  We worked with López
Portillo on Operation Juárez.  We put out a 50-year Pacific Basin
Development Plan.  Lyn had already proposed the Oasis Plan.  And
then naturally when the Wall came down and the Soviet Union
disintegrated, we proposed the Productive Triangle and the
Eurasian Land-Bridge.  All of these proposals — and just think
of the many, many activities we did — conferences on five
continents; all of this was on the level of ideas.  But only
after Xi Jinping put the New Silk Road on the agenda in 2013 and
in the four years of breathtaking developments of the One Belt,
One Road Initiative since, these ideas are becoming realized; and
the genie is out of the bottle.  You have now the bi-oceanic
railway discussion and the tunnels and bridges connecting the
Atlantic and Pacific around Latin America.  You have all these
railways now being opened up in Africa.
This is unprecedented; this was not done by the IMF or the
World Bank.  They suppressed it with the conditionalities.  But
with the AIIB [Asian Infrastructure Investment Bank], the new
Development Bank, the New Silk Road Fund, the Maritime Silk Road
Fund, the direct investment of the Chinese Ex-Im Bank, the China
State Bank; all of these projects are now proceeding, and they
have completely changed the attitude and the self-confidence of
all participating countries.
The way people in China look at President Trump is
absolutely different than what the media is trying to say.  They
are very positive about Trump, in the same way that people in
Russia think Trump is somebody you can absolutely have a decent
relationship with; and that is reality.  Forget the media; forget
these whores of the press who are really just prostitutes for the
British Empire.  Don’t pay any attention to what they say, and
don’t allow other people you are talking with to do that either.
When Trump promised $1 trillion investment, this was the
right thing, and we put out the right program saying the United
States must join the Silk Road.  That should be our focus and
nothing else.  Everything else should be a subsumed aspect of
that.  This is the strategically important thing.  And the fact
that the head of the China Investment Corporation, Ding Xuedong,
said it’s not $1 trillion, but $8 trillion that the United States
needs; this is absolutely on the mark and you know it yourself
from the condition of the roads and the infrastructure in all of
the United States.  The fact that this same organization has now
set up an office in New York, advising Chinese investors how to
invest in the United States, and vice versa how US investors can
invest in China; the fact that the Chinese are invited to
participate in this infrastructure conference in June; all of
this is absolutely going in the right direction.
What happened in the Belt and Road Forum and the many
meetings I had afterwards — after all, I spent two full weeks in
Beijing, in Manjing, in Shanghai.  But it’s the fact that in the
many interviews, many quotes, we were treated with the highest
respect possible.  People are fully aware of Lyn’s significance
as a theoretician of physical economy; his ideas are highly
respected.  People treated me as we should be treated; namely, as
people who have devoted their entire lives to the common good of
humanity.  This is in absolute stark contrast to the shitty
behavior that we are getting normally from the neo-liberals in
the trans-Atlantic region.  You should understand that what the
attack on Trump is supposed to do, is to make it so difficult for
him to focus on the positive aspects; and there are quite some
many of them, including his working relationship with Russia and
China, which is strategically the most important.  Basically, he
has to defend his staff, and everybody thinks they have to spend
all the time to defend themselves.  So, don’t fall for it.  The
idea that we are losing is completely off; mankind is on the
winning track, and we have to pull the American population up to
create the kind of ferment so the implementation of the
infrastructure program as a first step is on the agenda and on
everybody’s mind and nothing else.
I have the strong conviction that by the end of this year,
the world will look completely different because the development
perspective is so contagious that I think all the efforts by the
British Empire to somehow throw in a monkey wrench will not work.
So, take the winning perspective; take the high ground.  Think
strategically and realize that what is happening in reality in
many development projects around the world is what this
organization has been fighting for, for almost half a century.  I
just wanted to tell you that, because the worst thing we could do
is look at it from inside the United States, from within the box,
when the whole world has moved out of the box decisively with the
Belt and Road Forum, which is not going to be stopped by
anything.  That is my view I wanted communicate.

OGDEN:  This is an inexorable, almost irresistible dynamic;
this is a dynamic which is not going to be stopped by anything.
Of course, the subsequent months saw a very dramatic attempt to
escalate the campaign to undermine and overturn the Presidency of
the United States; largely because of President Trump’s
willingness and commitment to working together with these
countries which were supposed to be our enemies and our
adversaries under the Obama view of the world.  But also, we saw
the continued expansion of the Silk Road.  This was almost an
unstoppable march of this development perspective to every corner
of the planet.
Perhaps most significantly, we saw the development of
Africa.  This is a continent which for centuries had been kept in
an enforced state of backwardness, poverty, miserable famine
across the entire continent of Africa; with no development.  What
China has done just in the last few months, has been
unbelievable; in terms of the railroads that have been built, the
power projects that have been built, the water projects that are
now under consideration such as the Transaqua project.  But
already, just in the latter portion of this year, we’ve seen the
dramatic transformation of the continent of Africa and the change
in the attitude of the African people; who now are — as Helga
LaRouche has repeatedly noted — have a renewed sense of optimism
and self-confidence because of what China has done to bring
development to that continent.
We’ve also seen the nations of South and Central America
begin to embrace the Silk Road spirit.  We’ve seen increasing
collaboration between China and Russia, with the integration of
the Silk Road and the Eurasian Economic Union idea.  We’ve seen
barriers that have been erected geopolitically between nations in
South and Southeastern Asia crumbling as we speak.  We saw the
forging of a new partnership between Japan and China; two nations
which have historically been at each other’s throats.  We’ve seen
the Philippines join enthusiastically the New Silk Road dynamic
and reach out a hand of collaboration to China in friendship.
And we’ve even seen nations in Europe — most notably southern
and eastern Europe — enthusiastically become part of the New
Silk Road dynamic.  So, you’ve had an almost unstoppable rhythm
of developments, month after month, week after week of nations
embracing this New Silk Road spirit.
As Helga Zepp-LaRouche said at the conclusion of that report
that she delivered immediately after her attendance at the Belt
and Road Forum in Beijing in May of this year, she said, “I am
confident that, by the end of this year, the world will have been
transformed in a very dramatic way by the New Silk Road dynamic.”
Indeed, now we sit at the end of this year, and what Helga
Zepp-LaRouche said at that point is very true.  So, if we fast
forward from May, those dramatic developments leading into and
then leading out of that Belt and Road Forum in Beijing, China;
if we fast forward from May all the way up to November, and take
a look at the historic trip by President Trump to China — the
“state visit-plus” that he made — which occurred in the
immediate aftermath of the historic Chinese Communist Party
National Congress; where President Xi Jinping was elevated to
another term as President of China.  The Silk Road idea was
literally written into the Chinese Constitution.  This historic
trip that President Trump made to China, which was in the context
of his grand tour of Asia, of southern and southeastern Asia as a
whole; this trip consolidated an entirely new era in US-China
relations.
Again, Helga Zepp-LaRouche, who is a unique voice in terms
of her analysis, because she’s not just a commentator looking at
this from the outside; but again, is speaking as somebody who has
been on the ground for years if not decades in bringing this Silk
Road reality into existence.  Helga Zepp-LaRouche, in the
aftermath of President Trump’s historic state visit-plus to
China, gave her analysis and her report on what the significance
of President Trump’s visit to Beijing and his continued, very
warm special relationship with President Xi Jinping of China.
So, here’s what Helga Zepp-LaRouche had to say in the immediate
aftermath of President Trump’s historic visit to China in
November of this year.

ZEPP-LAROUCHE:  I think it is the beginning of a new era of
strategic relationships between the United States and China, as
Xi Jinping had said.  What they did in order to receive Trump and
give him the best possible honors, the characterization was that
this was a “state visit-plus” and President Xi Jinping even said
that this was a “state visit-plus-plus”.  They rolled out the red
carpet, so to speak, in a way that they have never done for any
other foreign dignitary before since the existence of the
People’s Republic of China. What they did is, they had a first
day of introducing President Trump to the ancient culture of
China.  For that purpose, they closed down the Forbidden City for
an entire day; then they had a gala dinner in one of the palaces.
They showed him three different Beijing operas, they showed him
the restoration of art, crafts, and similar things.  Obviously,
President Xi Jinping was the tour guide for all of this.  Anybody
who has ever read or listened to his speeches knows that he is
very well-cultured in Chinese history, but also in universal
history.  So, this is really an incredible thing.  Naturally,
there were other aspects like trade deals for $253 billion.  When
President Trump came back from the Asia trip, he said that he had
deals for about $300 billion, but that would only be the
beginning.  Soon this figure would be three-fold.
But I think much more important — as much as the economic
deals are important; I don’t want to neglect that — but I think
much more deeply was the deep human accord between these two
Presidents.  So, I am confident that the chance to have a new
renaissance, to have an uplifting of people where the best
traditions of all nations and cultures of this planet are being
revived; and out of that, a new renaissance can be created.  I
think that that is an absolutely realistic possibility.  So, be
happy and join us.

OGDEN:  And indeed, an immense optimism was unleashed around
the world after seeing this very successful trip that President
Trump made to China.  There was an optimism from inside the
United States; notably, most conspicuously, the case of West
Virginia.  If we take a look at West Virginia Governor Jim
Justice, who announced in the immediate aftermath of President
Trump’s return from this historic trip to China, he [Justice]
announced an $83.7 billion investment deal that was signed
between China and the state of West Virginia.  This is $10
billion more than West Virginia’s entire annual GDP for the year
2016, which was only $73.4 billion.  So, this investment is $83.7
billion into one of the most impoverished and really despairing
states in the entire United States.  Just take a look at the
optimism and the sheer enthusiasm that Governor Jim Justice of
West Virginia showed in this press conference that he gave, upon
announcing this investment by China into his state.

GOVERNOR JIM JUSTICE:  Who in the world can even begin to
describe what $83.7 billion of money and investments is?  Well,
I’ll tell you what it is.  Do you realize it’s 83,700 $1 million
investments?  Now just think about that.  83,700 $1 million
investments.  I don’t know if you could actually pull this off,
but you could maybe be able to rebuild every city in the state of
West Virginia with $83.7 billion.  I would say to all of y’all
that may be doubters that this could become a reality.  Don’t
get on the wrong side of it, because really and truly, it’s a
comin’; it’s coming.

OGDEN:  So, “Don’t get on the wrong side of it,” this is a
reality.  And “really and truly, it’s a comin’|”.  I think that
perfectly describes this inexorable irresistibility of the New
Silk Road.  I think it encapsulates the year 2017 in just a few
phrases.  2017 truly was the year that the Silk Road spirit swept
the globe; including the state of West Virginia.  It’s indeed,
the perfect optimism out of the mouth of Governor Jim Justice
there in West Virginia.  It’s the perfect expression of the
sentiment that we, as Americans, should all have as we reflect
back on the year 2017 and look ahead at the year 2018.  Don’t get
on the wrong side of this, because it’s a comin’.
So, to conclude our broadcast, and to conclude this year, I
would like to play a short video message by Helga Zepp-LaRouche,
which is really her end of the year message.  This is her appeal
for the year 2018, which she says must be the year that we see
the end, once and for all, of the idea of geopolitics, and the
consolidation of the “win-win” collaboration of all nations in
this New Paradigm.  So, here’s Helga Zepp-LaRouche’s end of the
year message.

ZEPP-LAROUCHE:  … [T]hat in the almost four and a half
years now that Xi Jinping, the President of China, has put the
Belt and Road Initiative, the New Silk Road on the table, you see
a dynamic which is unbelievable.  First of all, China naturally
is economically exploding with development, with optimism, with
absolute ambitious infrastructure projects — we should talk
about that in detail in a minute — and many other countries, I
think well above 70 countries and 40 international large
associations and institutions are cooperating with the New Silk
Road.  And all of these countries have been gripped by an
enormous sense of optimism, which some people call the “Silk Road
Spirit,” which is the sense of entering a new era of mankind; and
the rest of the Europeans and Americans don’t know it!  The only
people in the United States who have an inkling, are those from
West Virginia and some other states who travelled with President
Trump on his recent trip and came back with enormous deals; like
West Virginia having a deal of $83 billion over the next 10
years.  And people really see that the United States could
absolutely join and be a part of it.
But I think that the key battle in which the world really
is, that you have the old neo-cons, the neo-liberals, who want to
stick, with geopolitics, who want to keep the image of China and
Russia as enemies and want to continue the British Empire game of
divide and conquer, playing one section against another section;
versus what is clearly the winning strategy and that is what Xi
Jinping has put on the agenda, with a “win-win” cooperation of
all nations of the world, and with the idea of a new paradigm, a
“community for a shared future of mankind,” a community of
destiny: The idea that geopolitics can be overcome.  And more and
more countries are joining with this new conception.
So, the battle really is, can we in time, before a new
financial crash comes down on us — you know, it’s hanging over
our heads like a Damocles’ Sword — can we in time get the kinds
of changes in the United States in particular, but also in
Western Europe, to join in this New Paradigm, or will this battle
for civilization be lost?  I’m very optimistic it can be won, but
it requires activity:  We’re not experiencing dialectical
materialism, or historical materialism, where positive events are
just taking on a life of their own; because it is always the
subjective factor which plays a very large role, and one place
you can see this very clearly is in the person of Xi Jinping, who
has really given an already positive Chinese development, a
complete upgrade, and a complete transformation into a New
Paradigm. And we would need such people in the West to do
likewise.
The Schiller Institute is absolutely committed to doing
everything possible that we can get the United States and Europe
to cooperate with the New Silk Road, because that will be the
decisive battle for the coming year….
So this is the perspective that has to happen in the year
2018, because I think the present status quo is not going to
last.  I appeal to all of you, use this New Year to get the
United States and European countries in the New Silk Road Spirit.

OGDEN:  That is the task for the year 2018.  The key battle,
as Helga Zepp-LaRouche said, is that of the old paradigm of
geopolitics versus the New Paradigm of “win-win” collaboration
and this idea of a community of common destiny for all mankind.
We, as we sit now at the threshold of a new year — 2018 — we
find ourselves at the most crucial decisive inflection point in
that battle.  Everything hinges on victory in bringing the United
States into that New Paradigm; victory in instilling the Silk
Road Spirit into our fellow Americans; and finally, decisively,
the United States abandoning geopolitics once and for all, and
joining the New Silk Road.  Joining the One Belt, One Road
Initiative.
So, we have a crucial piece of material for securing that
victory.  This has just been released; just in time for the New
Year.  This is the new pamphlet from LaRouche PAC — “The Four
Economic Laws of Lyndon LaRouche; The Crucial Physical Economic
Principles Needed for the Recovery of the United States.
America’s Future on the New Silk Road.”  You can see on your
screen there, the link that you can obtain the digital copy of
this, and it’s also circulating in the streets of the United
States as we speak in this pamphlet form.  So, what your task is
for the remaining days, the remaining hours of 2017, is to get a
hold of a copy of this pamphlet.  If you have not yet caught the
contagion of the New Silk Road Spirit, that’s your task for the
remaining hours of this year.  And to hit the ground running as
we enter into this New Year — 2018 — which must see, finally
once and for all, the end of geopolitics and the consolidation of
this community of shared destiny for all mankind.
Thank you very much for joining me here today.  We would
like to thank you for being so active over the course of this
past year — 2017 — which has seen many victories and many
advancements towards victory.  But what we have to do now as we
enter into this New Year is to redouble our efforts.  I think the
perfect way of celebrating and observing the 40th wedding
anniversary of Helga Zepp-LaRouche and Lyndon LaRouche, and
honoring the work that the two of them have done over the last 40
years, is to rededicate ourselves to consolidating a victory for
this vision once and for all during the course of the coming
year.  So, Happy New Year to you, and we will see you again as
you tune in next year to larouchepac.com.  Good night.
Kinas præsident Xi Jinping leverer Nytårsbudskab

31. dec., 2017 – Det var med stor selvsikkerhed og optimisme, at præsident Xi Jinping leverede sit Nytårsbudskab til det kinesiske folk, og til verden. Idet han bemærkede den 19. partikongres’ skelsættende natur som en milepæl for Kinas nye færd, gennemgik han nogle af højdepunkterne for Kinas præstationer i løbet af det forgangne år, hvor Kina har løftet endnu 10 mio. mennesker ud af fattigdom, skabt 13 mio. jobs., bragt 900 mio. mennesker ind i det sociale system for alderdomsforsorg og sikret sygesikring for alle kinesere. Han citerede den store kinesiske digter Du Fu, »Hvis jeg blot havde ti tusinder af huse, ville jeg huse alle de fattige mennesker, der så ville lyse af smil«.

Dernæst opremsede præsident Xi nogle af de betydningsfulde, videnskabelige præstationer, Kina har gennemført i 2017, inkl. rumteleskopet, kvantum-computeren, det første, kinesiskproducerede hangarskib og den succesfulde produktion af ris i saltholdig jord. Han nævnte ligeledes årets store begivenheder, inkl. det vigtige Bælte & Vej Forum for Internationalt Samarbejde og »Kinas Kommunistiske Parti i dialog med verdens politiske partier«, som fulgte efter den 19. partikongres. Han nævnte også nogle af sine egne store, diplomatiske rejser og taler i 2017, inkl. sin tale på Davos Økonomiske Verdensforum og FN’s hovedkvarter i Genève.

Idet Xi vendte tilbage til KKP’s 19. partikongres, gentog han dens betydning med at skabe en plan for landets udvikling hen over de kommende tre årtier. »For at overføre planen til virkeligheden, må vi hverken fare frem i en fantasi, og heller ikke lade os lede af falskhedens klang«, sagde Xi, men derimod »arbejde støt og på en jordbunden måde«. Og retningslinjen for den forestående opgave var tydeligvis afstukket af behovet for at overvinde fattigdom i Kina frem til år 2020. Den historiske betydning heraf for verden, og som ikke har noget fortilfælde, blev ligeledes understreget af præsident Xi. »Hvis vi vinder kampen mod fattigdom om tre år efter planen, vil det markere den første, totale fjernelse af absolut forarmelse i den kinesiske nations historie, der har varet i tusinder af år. Lad os arbejde sammen for denne store præstation, der er betydningsfuld for både den kinesiske nation, og for menneskeheden.«

Sluttelig gentog præsident Xi Kinas opmærksomhed på den internationale forpligtelse, som er blevet pålagt det gennem dets udvikling siden reformen og åbningen ud mod verden, for 40 år siden i det kommende år. Xi gentog, at Kina ville påtage sig sine internationale ansvar og forpligtelser, gå fremefter med Bælte & Vej Initiativet og bidrage til at bygge en verden for fred og udvikling; og sammen med andre nationer bygge en »skøn fremtid« for hele menneskeheden. »De går alle ind for en fælles opbygning af et fællesskab med en fælles fremtid for menneskeheden, med det formål at være til fordel for mennesker i hele verden«, sagde han.

Foto: Kinas præsident Xi Jinping leverer sit nytårsbudskab, 31. dec. 
Præsidenterne Putin og Xi udveksler nytårshilsener

31. dec., 2017 – Præsident Xi Jinping sendte, på vegne af den kinesiske regering og folket, nytårshilsener til præsident Vladimir Putin og det russiske folk. I sit budskab opfordrede præsident Xi til »nye frugter i udviklingen af bilaterale bånd«. Xi sagde, at 2018 og 2019 vil blive år med større samarbejde og udvekslinger mellem de to lande. Han sagde, at det udrindende år havde set vigtige fremskridt i udviklingen af de to landes »omfattende strategiske partnerskab for koordinering«, og at de havde »hentet en væsentlig, indledende høst hjem gennem en sammenkobling mellem Bælte & Vej Initiativet og den Eurasiske Økonomiske Union«. Xi sagde ligeledes, at de to lande havde opretholdt en tæt og effektiv koordinering inden for internationale og regionale anliggender, og har leveret et betydningsfuldt bidrag til bevarelse af verdensfreden og stabiliteten i verden. I sit returbudskab sagde præsident Putin, at der har været betydelige fremskridt i volumen af tovejshandelen og »livlige udvekslinger« inden for områderne teknologi, kultur og mellemfolkelige relationer. Putin aflagde løfte om, at hans land ville tilslutte sig Kinas ihærdige bestræbelser på at intensivere det omfattende, strategiske partnerskab mellem de to lande.

Foto: Præsidenterne Putin og Xi. Arkivfoto.