Harmonien mellem konfuciansk
og vestlig filosofi: Mod økumenisk
enhed mellem Øst og Vest. Lektion 5 i
LaRouchePAC’s Undervisningsserie 2018,
»Hvad er det Nye Paradigme?«, 31. marts, 2018

Det er generelt tilfældet, at folk i både Østen og Vesten ofte har accepteret ideen om, at der findes en eller anden fundamental forskel mellem den kinesiske tankegang og den vestlige tankegang, og at dette er et uoverstigeligt svælg. Som Rudyard Kipling, den britiske imperialist, grundlæggende set sagde, »Øst er Øst, og Vest er Vest, og aldrig skal de tvende mødes«. Som jeg altid har sagt, så er dette ikke en konstatering af fakta, men er derimod en politik – dette er den britiske imperiepolitik, der sørger for, at der eksisterer en opdeling, for det er gennem at holde verden opdelt, at de kan fortsætte med at herske imperialt over de opdelte nationer.

Men vi har altså, både her i USA og i Vesten og i Kina, at folk accepterer denne idé om, at der skulle være en eller anden fundamentalt anderledes tankegang. Der er selvfølgelig forskellige karaktertræk i vestlig kultur og i kinesisk kultur – det er der ingen tvivl om. Men folk, der fremfører dette som et argument, er tilbøjelige til at sige, at deres side er den overlegne, og de andres side er underlegen; og dette ser man for øvrigt i Kina såvel som her.

Det, jeg vil gøre i dag, er grundlæggende set at tilbagevise denne opfattelse og forsøge at vise, at det, der er fundamentalt for mennesker overalt, er kampen mellem en humanistisk opfattelse af mennesket og så den oligarkiske anskuelse af mennesket som i heldigste fald en eller anden slags avanceret dyr; og at dette er arten af hele den vestlige kulturs historie og af hele den kinesiske kulturs historie.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Falsk flag; ’fake news’; regimeskifte i
Washington: Afsløret som ’Made in London’
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Strategiske Webcast, 19. april, 2018; pdf

Jeg ville ønske, at fornuft ville indtræde i hovedet på nogle af de europæiske regeringer, og at de simpelt hen ville gå sammen i fællesskabet. Jeg har ikke set noget tegn på dette. Faktisk har den tyske EU-kommissær for budget og menneskelige resurser, Günter Öttinger, netop sagt, at Europa ikke bør være »fort Europa«, men at vi bør bringe udvikling til Afrika. Men så sagde han, at vi bør gøre dette for ikke at overlade det afrikanske kontinent til kineserne, som blot ville forfølge deres egne, egoistiske mål. Og så længe denne idiotiske tankegang er fremherskende, tror jeg ikke, der findes nogen løsning.

Folk bør indse, hvad det er, Kina gør, og holde op med at have disse fordomme. For, hvis man sammenligner den moralske kvalitet af det, Kina gør for sit eget folk og for andre nationer, så er det himmelvidt overlegent i forhold til det, Vesten foretager sig.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Flere lussinger fra Zakharova

20. april, 2018 – De mest eksplosive bemærkninger fra det Russiske Udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, på hendes pressebriefing den 19. april, var afgjort dem, der omhandlede briternes rolle i globalt folkemord i tidens løb. De blev dækket af TASS under overskriften, »Russisk diplomat siger, Storbritannien fortjener titlen som verdens værste udøver af folkemord«, og bemærkningerne i deres fulde ordlyd er offentliggjort på engelsk på det Russiske Udenrigsministeriums webside:

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3178301

(Se underoverskrift »Political crimes committed by the UK«)

Men Zakharova kom også med en række andre, signifikante bemærkninger, der ligeledes blev dækket af TASS og andre russiske medier.

Om Skripal-affæren »anbefalede« Zakharova, at briterne ikke ødelagde beviser.

»Vi forventer at få omfattende svar på vore spørgsmål. Den russiske side er stadig parat til konstruktivt samarbejde med UK for at opklare denne meget komplicerede sag. Vi er parat til at samarbejde i alle internationale, juridiske formater og anbefaler London ikke at ødelægge beviserne.« I mellemtiden udstedte den russiske ambassade i London den 19. april en erklæring, der sagde, de havde »sendt en anmodning til Udenrigsministeriet med krav om, at russiske læger fik lov at undersøge Yulia Skripal«.

Om Syrien sagde hun, at al-Nusra forsøger at skabe en autonom myndighed i det sydlige Syrien med amerikansk støtte: »Hen over de seneste uger er situationen i det sydlige Syrien forværret. På trods af erklæringer fra USA har ikke alene den Frie Syriske Hær, men også Jabhat al-Nusra og Islamisk Stat også spillet en ledende rolle i dalen omkring floden Yarmuk. Konvojer, der angiveligt skulle medføre humanitær hjælp, ankommer jævnligt gennem den jordanske grænse, men vi ved, hvilken slags humanitær hjælp, der er tale om.«

Om relationerne med USA angreb Zakharova voldsomt ambassadør Huntsmans bemærkning om, at Rusland må udvise »en dybere ansvarsfølelse mht. at løse de spørgsmål, der konfronterer vores lederskab« og fastslog, at »Rusland altid har været ekstremt ansvarlig over for relationer med USA, hvilket ikke kan siges om vore amerikanske modparter«. USA’s »ønske om at forhindre vores udvikling og garantere sin egen, globale dominans er tydelig«. Hun tilføjede: »Vi kan ikke forstå, hvorfor Washington har været modvillig mht. at genoptage den russisk-amerikanske arbejdsgruppes aktiviteter omkring kampen mod terrorisme. Måske er grunden den, at USA har forsøgt at bruge terrorgrupper, der er aktive i Syrien, til at vælte den legitime regering i Damaskus.«

Foto: Russisk talskvinde Maria Zakharova.
Lavrov: Putin og Trump vil ikke lade en amerikansk-russisk
militærkonfrontation finde sted

20. april, 2018 – I et interview med generaldirektøren for Rossiya Segodnya internationale informationsagentur, Dmitry Kiselev, sagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, at præsident Vladimir Putin og den amerikanske præsident Donald Trump ikke vil lade spændinger mellem deres nationer blive til en væbnet konflikt.

»Med hensyn til risikoen for en militærkonfrontation, kan jeg med overbevisning formode, at de to landes militær ikke vil tillade dette, og det vil hverken præsident Putin eller præsident Trump selvfølgelig heller ikke. De er trods alt ledere, valgt af deres befolkning, og de er ansvarlige for deres fred«, sagde han.

Lavrov udtalte også, at, efter advarslen den 13. marts fra Ruslands generalstabschef, gen. Valery Gerasimov, en måned før missilangrebet mod Syrien fra USA, UK og Frankrig, om, at, »i tilfælde af en trussel mod vore militærfolks liv, vil Ruslands væbnede styrker træffe forholdsregler til gengældelse med både missilerne og deres affyringsmekanismer som mål«, afholdt det amerikanske og russiske militær drøftelser, hvor Rusland fremlagde sine »røde linjer«.

»Dette blev sagt meget klart og utvetydigt«, sagde Lavrov. »Bagefter var der kontakter på militært lederskabs- og generalniveau mellem vore repræsentanter og den amerikanske koalitionskommando. De fik besked om vore ’røde linjer’, inkl. geografiske ’røde linjer’ på jorden. Som et resultat blev disse ’røde linjer’ ikke overskredet.

Vores generalstab har et meget klart billede, vi har overvåget [angrebene] live, og statistikker, vores militær har udarbejdet. Vi er klar til at tage ansvar for dette. Hvis nogen hævder, at alle 105 missiler ramte deres mål, så vis jeres statistikker. Vore beviser, vore påstande og beregninger er i det mindste ikke grundløse og vil snart blive fremlagt af vort militær«, sagde Lavrov.

Lavrov udtalte også, at Rusland nu muligvis vil forsyne Syrien med S-300 luftforsvarssystemer.

»Vi har ikke længere nogen moralske forpligtelser [i denne henseende]« til ikke at forsyne dem, sagde Lavrov. »Vi lovede ikke at gøre det for omkring et årti siden efter anmodning fra vore [vestlige] partnere, og vi tog i betragtning deres argument om, at dette ville destabilisere situationen til trods for, at dette [S-300] er et rent defensivt system. Vi lyttede til deres opfordring. Men vi har ingen sådan moralsk forpligtelse.«

Foto: Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov under interviewet.
Helga Zepp-LaRouche: Hvis Trump og Putin
satte sig sammen hurtigt, ville det være det
mest gavnlige, der kunne ske …

Jeg er fuldstændig overbevist om, at, hvis disse to satte sig sammen i et langt topmøde, ville de komme frem til løsninger på alle disse problemer; inkl. det strategiske partnerskab mellem Kina og Rusland, som er en meget vigtig faktor i dette.

Men jeg mener, at undertiden, når man tilsyneladende har modsætninger på et lavere plan, som angiveligt ikke kan løses, så skal man bare skyde hele debatten op på et højere plan, og hvis Putin og Trump mødtes ret hurtigt, så ville dette være det mest gavnlige, der kunne ske.  …

Citat af Helga Zepp-LaRouches Strategiske webcast den 19. april; se minuttal 21:20.

 

 

 
Briternes løgnagtige manipulation afsløret.
Vil Trump rive USA ud af briternes klør igen?
Politisk Orientering 19. april, 2018

»Vi lever i en fantastisk tid, hvor der sker tektoniske forandringer i verden. Og én ting er, denne fantastiske udvikling, vi har set, hvor vi har, en ’stormagt’ er en underdrivelse; vi har et Kina, som er på vej til at blive den største, økonomiske faktor i verden, som har en femtedel af jordens befolkning, som bevæger sig i ekspresfart i en retning, hvor de vil udvikle sig, hvor de vil være og på alle områder vil sørge for at komme ikke bare resten af verden i kap, det er de i gang med; men de vil også sørge for at komme videre og blive den ledende, intellektuelle, videnskabelige magt i verden, koblet til, at de allerede er blevet den ledende produktionskapacitet i verden. Og det fantastiske er selvfølgelig, at Kina i den proces har taget Schiller Instituttets program til sig; at det, som vi som organisation har kæmpet for, allerede inden Schiller Instituttets grundlæggelse i 1982 i form af LaRouche-bevægelsen, men også som Schiller Instituttet fra 1982, nemlig, en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden, hvor alle nationer, alle folkeslag, alle mennesker får ret til udvikling og får mulighed for udvikling. Jamen, det er nøjagtig det program, som Xi Jinping satte i gang i form af Bælte & Vej Initiativet fra Kinas side; det er, hvad det drejer sig om, det er så at sige ikke, som man render rundt og snakker om i de vestlige forskellige seminarer og kredse, at det her er geopolitik fra Kinas side; at de bare vil forsøge at dominere og overtage USA’s rolle. Nej, det Kina har gang i, det er eksplicit det, som vi hele tiden har ment, vores del af verden skulle have gang i; det er at erstatte den gamle geopolitik med en ny form for politik, hvor det ikke går ud på at få indflydelse for sig selv, på bekostning af de andre; men hvor det drejer sig om at samarbejde nationerne imellem, til alles fælles fordel … «

 

Mellem del I og II mangler der omkring 1 minuts optagelse.

 
Det britiske Imperium kan ikke
længere skjule sine forbrydelser

Leder fra LaRouchePAC, 18. april, 2018 – På alle fronter kan UK nu ikke længere dække over dets panikslagne bestræbelser på at stoppe præsident Trumps plan om at bringe USA ind i venligtsindede relationer med Rusland og Kina. Dette er sandt for svindelnummeret med Russiagate, lanceret af MI6-agenten Christopher Steele; Skripal-svindelnummeret kørt af den samme MI6-kreds; og svindelnummeret med det kemiske angreb i Douma, skabt af de britiskfinansierede og -kontrollerede Hvide Hjelme-terrorister. I USA, Europa og i hele verden fortæller ledende personer og regeringer det blodige Britiske Imperium, at det går rundt i den bare skjorte.

Selv i selve UK kan stanken af imperieløgnene ikke længere tolereres. Den tidligere britiske ambassadør til Syrien Peter Ford, der har været uforbeholden modstander af krigen mod Syrien, har nu på Fox News i USA med Tucker Carlson rapporteret, at det kemiske angreb i Douma aldrig har fundet sted, og at præsident Trumps rådgivere »har tjent ham ekstremt dårligt« ved ikke at informere ham om, at de Hvide Hjelme simpelt hen er en del af terroristoperationen. Hjemme i London har Imperiets The Times til sin rædsel opdaget, at den tidligere chef for Special Air Services (SAS), gen. maj. John Holmes, der var leder for SAS under den første Golfkrig, nu har tilsluttet sig det British Syria Society, der ledes af ambassadør Ford, og kræver dialog med Assad. I mandags gik Lord West, tidligere First Sea Lord (øverstkommanderende i Royal Navy), admiral og chef for britisk forsvarsefterretning, på BBC for at pille den idé, at Assad brugte kemiske våben, ned og påpegede det absurde i en sådan handling ud fra rent militære grunde, eftersom han var ved at vinde, og handlingen blot ville tjene terroristernes interesse.

Kinas mest fremtrædende journalist, Yang Rui, gik i går ud over de sædvanligvis tilbageholdende kinesiske kommentarer om globale, strategiske anliggender, til at sammenligne påstanden om et kemisk angreb for at retfærdiggøre de allieredes bombning af Syrien med nazisternes stuntfiduser, der blev brugt til at lancere invasioner og grusomheder, og han understregede, at de Hvide Hjelme er dræbere, og at Kina og Rusland vil stå standhaftigt sammen imod dette og alle fremtidige krigsforbrydelser. Han advarede om, at den menneskelige race må vende kollapset ind i en »verden efter sandhed«.

I hele Europa er EU ved at falde fra hinanden, konfronteret med britiske løgne. Mandag mislykkedes det ynkeligt EU’s udenrigsministre at vedtage en resolution til støtte for det britisk-fransk-amerikanske angreb mod Syrien, med otte lande, der nægtede at støtte den, inkl. Italien, Belgien og Østrig.

I USA har elleve Republikanske kongresmedlemmer sendt en anklage om kriminelle handlinger til Justitsministeriet til »efterforskning af mulige krænkelser af føderale vedtægter« af de primære operatører for det britiske MI6-kupforsøg mod Trump: den vanærede, tidligere FBI-chef James Comey og hans ligeledes vanærede vicechef, Andrew McCabe; Hillary Clinton (for at tilsløre sin finansiering af det berygtede Steele-dossier); Obamas justitsminister Loretta Lynch; og to nuværende FBI-agenter, Strzok og Page, der konspirerede for at bringe de britiske løgne om Trump til torvs.

Imperiet er hårdt såret, men endnu ikke ødelagt. Mulighedens øjeblik for at knuse det, én gang for alle, er for hånden – men deres desperation kan ikke ignoreres. Verdensordenen efter Anden Verdenskrig, etableret gennem De forenede Nationer for at forhindre en ny krig, skal ophæves i en ny, »Øst vs. Vest«-konfrontation under britisk kontrol. Premierminister Theresa May krævede sidste november et nyt »Globalt Storbritannien«, og sagde, uden at overlade noget som helst til fantasien, »opgaven for Globalt Storbritannien er klar … At forsvare den internationale orden, baseret på regler, imod uansvarlige stater, der søger at udhule den …, fremmest blandt disse … er, selvfølgelig, Rusland … Jeg har et meget enkelt budskab til Rusland; vi ved, hvad det er, I laver. Og I vil ikke lykkes med det.«

General Sir Nick Carter, som May i marts måned udpegede til den ny chef for forsvarsstaben, har erklæret, at Rusland er »ærkeeksponenten« for »udnyttelse af linjerne mellem fred og krig … [og praktiserer] korrupte forretningsmetoder, cyber-angreb, mord, ’fake news’, propaganda og sågar militær intimidering«.

Men det døende Britiske Imperium paraderer i sandhed rundt i den bare skjorte, uden USA, der fungerer som den »dumme kæmpe«, som tilfældet var med Obama og Bush i Det Hvide Hus, og som førte masseødelæggelseskrige i hele Mellemøsten og drev det vestlige finanssystem til fallit gennem spekulation og krige.

Amerikas fremtid på den Nye Silkevej – brochure; pdf 44 sider

Trump kan og må overtales til at handle ud fra sine bedste indskydelser – at blive venner med Rusland og fuldt og helt tilslutte sig Kinas Nye Silkevej. Til dette formål vil LaRouche Political Action Committee i denne uge genoptrykke en opdateret version af den massecirkulerede brochure, »Amerikas fremtid på den Nye Silkevej – LaRouches Fire Love: De fysisk-økonomiske principper for USA’s økonomiske genrejsning« (Online).

 

 

Som Helga Zepp-LaRouche i dag sagde: »Dette er det vigtigste øjeblik i historien. Hvis Det britiske Imperium bliver ødelagt, kan menneskeheden atter trække vejret og skabe et nyt samfund.«

Foto: UK’s premierminister Theresa may besøgte Salisbury, stedet, hvor Skripal og hans datter blev fundet. 16. marts, 2018.  (flickr / Number 10)
Live via Facebook, tors. kl. 19:15:
Det er briterne, ikke russerne!
v/formand Tom Gillesberg

Sendes live torsdag den 19. april kl. 19.15 via Schiller Instituttets Venners’ Facebook side.

Trump er blevet fanget i en britisk musefælde.
Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg holder et møde om de britiske løgne om Syrien og Skripal-sagen i London, som er blevet brugt til at forgifte forholdet mellem USA og Rusland, som Trump ønskede at forbedre.
Forbandede britiske løgne
afsløres mere og mere

Leder fra LaRouchePAC, 17. april, 2018 – Den britiske hånd bag den Store Løgn, som hævder, at den syriske regering gassede sin egen befolkning den 7. april, står nu åbenlyst mere og mere afsløret for hver dag, der går, endnu før Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) overhovedet har påbegyndt sit arbejde på åstedet (forventes påbegyndt 18. april). Denne afsløring skaber favorable betingelser for, én gang for alle, at vælte de londoncentrerede, geopolitiske kræfter bag sådanne afskyelige handlinger, inkl. deres rænkespil for, at det amerikanske præsidentskab skal gå i fælden og deltage i disse løgne og militære angreb.

De første rapporter i dag siger, at LaRouchePAC’s nye erklæring, »Fjern krigens tåger: Løgne, forbandede løgne; forbandede britiske løgne«, i takt med, at den går ud på de sociale medier og uddeles på gaderne omkring De forenede Nationer, bliver forstået og har effekt.

I løbet af de seneste 24 timer er der fremkommet nye rapporter fra flere førstehåndskilder i Douma, som er udlagt på video og på tryk, og som alle rapporterer, at de ikke har set beviser på anvendelse af giftgas i det angivelige angreb med kemiske våben den 7. april. Disse indbyrdes forskellige rapporteringer passer ind i et billede, der viser et scenarie, med folk, der, midt i et bombeangreb, søger tilflugt i et rum under jorden og bliver ramt af støv, røg og vragstumper. Nogle døde på stedet; for andre lykkedes det at flygte. Nogle nåede frem til hospitalet, hvor lægepersonale begyndte at behandle dem for åndedrætsbesvær og andre former for nødsituationer. Pludselig ankom der folk med kameraer og råbte »giftgasangreb«. Nogle begyndte at overspule børn og andre med vand, som alt sammen blev optaget på video. Dernæst forlod filmholdet stedet, og lægepersonalet fortsatte med at behandle folk. Der er kommet rapporteringer fra Pearson Sharp (One America News, 16. april), fra CGTN og andre.

For eksempel interviewede Robert Fisk, der skriver i den britiske avis Independent (16. april), dr. Assim Rahaibani, en syrisk seniorlæge, der talte om den pågældende nat. »Der var en masse beskydning [fra regeringsstyrker], og fly var hele tiden over Douma om natten – men på denne nat var der vind, og enorme støvskyer begyndte at trænge ind i kældre, hvor folk boede. Folk begyndte at ankomme her, som led af delvis iltmangel og iltmangel. Så var der én henne ved døren, en af de ’Hvide Hjelme’, der råbte, ’Gas!’, og der opstod panik. Folk begyndte at smide vand på hinanden. Jo, videoen blev optaget her; den er ægte, men det, man ser, er folk, der lider af delvis iltmangel – ikke forgiftning med gas.«

I Haag i går blev informationer om alt dette, inkl. de Hvide Hjelmes rolle og historie, uddelt på OPCW-mødet til alle deltagerne af den russiske ambassadør Alexander Shulgin. Han sagde bagefter, »Vi uddelte materiale, der viser, at det, der fandt sted i Douma i april, var vel iscenesat. Det Russiske Udenrigsministerium kom med en meget vigtig erklæring. Der blev fremlagt fakta, der viser, hvordan de Hvide Hjelme, denne pseudo-humanitære, ikke-statslige organisation, arbejder på baggrund af penge, de modtager fra vestlige sponsorer, først og fremmest fra USA og Storbritannien, for at iscenesætte diverse former for provokationer.« På deres side kom den britiske udsending og den amerikanske ambassadør til OPCW, Kenneth Ward, med anklager for deres nye, Store Løgn om, at russerne måske manipulerer beviserne på stedet i Douma.

Men, jo større løgn, desto mere afsløring. Ikke alene de russiske, men også kinesiske kilder nævner navne. Den kinesiske, engelsksprogede Tv-kanal CGTN sendte et specialprogram, der afslørede de Hvide Hjelme, af deres fremtrædende Tv-vært, Yang Rui. I dennes program, »Rui mener«, i dag, udtaler han, at de Hvide Hjelme er kendt for om dagen at udføre lægehjælp, og om natten at udføre terrorangreb. Han siger, at, at tro på det, de Hvide Hjelme siger, placerer dig i »post-sandhedens« land.«

I dag bemærkede Helga Zepp-LaRouche, at vi befinder os i en situation, hvor løgnene totalt kan give bagslag. Hvis den rolle, briterne spiller, afsløres – og russerne og kineserne fokusere nu på det – så kan det alt sammen give bagslag. Hun pointerede: »Agenter (og spøgelser) kan godt lide at operere i mørke. Men, rampelyset falder nu på agenterne!«

Det, der nu behøves blandt nationer i stedet for disse løgne, angreb og ødelæggelser, er at handle, i lysets og sandhedens land, til gensidig fordel for alle. Denne mulighed bliver i denne weekend fremmet mellem Kina og Japan, med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, der har vigtige møder i Tokyo. I dag er præsident Donald Trump vært for Japans premierminister Shinzo Abe i Florida. Det er på høje tid, at Trump mødes med præsident Vladimir Putin.

Helga Zepp-LaRouches krav om dette blev sendt den 13. april af det russiske Satellite News Agency, med hjemsted i Moskva, og blev også udsendt i Kina. Med et citat af Zepp-LaRouche fra et tidligere interview, rapporterer nyheden, »’Som Trump sagde på Twitter, er forværringen af de amerikansk-russiske relationer i det store og hele resultatet af handlinger internt i USA imod ham. De særlige efterforskninger, af Mueller og diverse komiteer i landet i løbet af det seneste år, har ikke fundet nogen beviser på »russiske spor«’. LaRouche konkluderer, ’Jo før, Trump mødes med Putin, desto større mulighed har de for at stoppe provokationen.’«

Foto: Første redningsmandskab på stedet, det Syriske Civilforsvar – bedre kendt som de Hvide Hjelme – bærer liget af et barn ud af en bygning efter et angiveligt angreb med kemiske våben i Douma, Østghouta, 7. april, 2018. (@SyriaCivilDef/Twitter)
Kinas Global Times vurderer voksende trussel om Verdenskrig

16. april, 2018 – Efter at Kina stemte for den russiske FN Sikkerhedsrådets resolution, der fordømte NATO’s angreb mod Syrien, udgav Kinas Global Times den 15. april en lederartikel, som advarede om verdenskrig gennem en aggressiv fejlberegning af Rusland, fra NATO’s og USA’s side. Lederen fastlog ligeledes bestemt, at angrebet med kemiske våben mod byen Douma i Syrien var et bedrageri.

»Det er ikke blevet bekræftet, om angrebet med kemiske våben fandt sted«, skrev avisen, »eller, hvis det gjorde, om det da blev lanceret af regeringsstyrker eller oppositionsstyrker. Internationale organisationer har ikke udført nogen autoritative efterforskninger. Den syriske regering har gentagent understreget, at den ikke havde brug for at bruge kemiske våben for at indtage den oppositionskontrollerede by Douma, og at anvendelsen af kemiske våben har givet et påskud til vestlig intervention. Den syriske regerings argument, eller Trumps anklager mod det ’onde’ Assad-regime; hvilken af disse forklaringer stemmer overens med elementær logik? Svaret er ganske indlysende.

USA har en historie for at lancere krige på bedrageriske grundlag«, erklærede Global Times med en hentydning til eksemplet med Irakkrigen.

Artiklen bliver herefter stadig mere alvorlig. »Washingtons angreb mod Syrien, hvor russiske tropper er udstationeret, udgør alvorlig foragt for Ruslands militære kapaciteter og politiske værdighed … Det er foruroligende, at Washington synes at være blevet afhængig af at håne Rusland på denne måde. Rusland er i stand til at lancere et ødelæggende gengældelsesangreb mod Vesten. Ruslands svage økonomi plages af vestlige sanktioner og af at klemme Ruslands strategiske rum. At Vesten på denne måde provokerer Rusland, er uansvarligt over for verdensfreden.

Situationen bliver stadig mere ophidset. Trump-administrationen sagde, den vil opretholde angrebene. Men hvor længe denne militære aktion vil vare, og hvorvidt, Rusland vil slå tilbage, som det tidligere har proklameret, er fortsat uvist. Vestlige lande fortsætter med at tyrannisere Rusland, men er tilsyneladende ikke bange for Ruslands mulige modangreb. Deres arrogance avler risici og fare.«
Fjern krigens tåger:
Løgne, forbandede løgne;
forbandede britiske løgne

Lederartikel; Flyveblad, fra LaRouchePAC, 16. april, 2018 – Mandag, den 16. april, portrætterer Washington Post præsident Donald Trump som værende omgivet af et forræderisk udenrigspolitisk team, der konstant og konsekvent lyver for ham om Rusland og om skridt, dette team har taget i præsidentens, og i jeres, navn, imod Rusland og Kina. WP forsøger at hævde, at Trumps nationale sikkerhedsstab iscenesatte et paladskup imod ham med hensyn til Rusland og Syrien, og at Trump tabte denne kamp. 

Men præsidenten handlede omgående imod forræderne omkring ham. Han forkastede udnævnelsen af Nikki Haleys assistent, aldrig-Trumperen Jon Lemer, til en national sikkerhedspost, for Mike Pence. Det Hvide Hus annoncerede, at nye sanktioner mod Rusland, baseret på Ruslands støtte til Syrien, og som Nikki Haley promoverede blot i går, blev kaldt tilbage. Det blev offentligt meddelt, at præsident Trump stadig ønsker at mødes med Vladimir Putin, men en dato er endnu ikke fastlagt.

Samtidig pralede den franske præsident over for hele verden med, at det var ham, der narrede præsident Trump til at udføre et missilangreb mod Syrien, som herved genoplivede selve Hillary Clinton/Obama-doktrinerne for regimeskifte, som det amerikanske folk, helt rigtigt, afviste i valgene i 2016. Dette sætter blot scenen for et voldsomt, politisk bagslag for Frankrigs præsident.

Med tågen fra sidste uges handlinger, der nu letter, bliver flere aspekter af vores nuværende situation meget, meget klarere. Alt imens angloamerikanerne er ved at falde over deres egne fødder for på tåbelig vis at erklære, at de har fået Trump manøvreret ind i et bur, så står det meget klart, at deres proklamerede sejr er en Pyrrhussejr, som udgør arrogante vrangforestillinger og kun er midlertidige. De opførte sig ansvarsløst, og muligheden for et bagslag er enormt og revolutionerende for verden, hvis det amerikanske folk nu går sammen med Lyndon LaRouches krav om at »annullere Det britiske Imperium«. På intet tidspunkt, siden Franklin Roosevelt erklærede sin plan om at gøre en ende på britisk kolonialisme, har det anglo-hollandske imperium været så sårbart og eksponeret. Her er de relevante træk af vores nuværende situation:

  1. Svindelnummeret med det kemiske angreb i Syrien; svindelnummeret med Skripal-forgiftningen i Storbritannien, samt det britiskinspirerede kup mod vores præsident, er alle en del af én og samme, britiske, strategiske pakke. Storbritannien er nu, sammen med sin mangeårige puddel Frankrig, ude efter at anføre den vestlige verden i at udfordre Rusland og Kina, der påstås at praktisere noget, der skulle hedde »totalitær kapitalisme«. Her er, hvordan den britiske imperieskriverkarl Allister Heath beskrev det britiske motiv for forgiftnings-svindelnumrene i Salisbury og i Syrien, i londonavisen Sunday Telegraph den 14. marts:

»Vi har brug for en ny verdensorden, der kan gå op imod totalitære kapitalister i Rusland og Kina … En sådan alliance … ville på dramatisk vis ændre den globale magtbalance og gøre det muligt for de liberale demokratier, endelig at kæmpe tilbage. Det ville give verden den form for robuste institutioner, der kræves for at holde Rusland og Kina tilbage … Storbritannien må have en ny rolle i verden: at opbygge et sådant netværk ville være vores perfekte mission.«

På den anden side af vandpytten, som de siger, udkom der, nøjagtig samtidigt, en tilsvarende, stiftende erklæring fra 68 tidligere embedsmænd i Obama-administrationen, der har dannet en gruppe ved navn National Security Action, og som tilsigter at sikre Donald Trumps afsættelse og angreb mod Rusland og Kina.

  1. Russerne siger nu, at de har uigendrivelige beviser for, at de Hvide Hjelme, en hjælpeorganisation, der er associeret til al-Qaeda og modtager finansiel støtte i millionklassen af den britiske regering og U.S. AID, iscenesatte det kemiske angreb i Douma, Syrien, på direkte tilskyndelse fra London. Beviserne omfatter fotografier og aflytninger. Samtidig har et uafhængigt, schweizisk laboratorium, der samarbejder med OPCW, fastslået, at den gift, der blev brugt på Skripal og datter, var noget, der hedder BZ, et stof, der aldrig blev udviklet i Rusland, men som i stedet har hjemme i både USA’s og UK’s programmer for kemiske våben. Disse påstande er helt i overensstemmelse med uafhængige analyser, som LaRouchePAC har fremskaffet i løbet af de seneste 10 dage. (Se: ’Der var intet kemisk angreb i Syrien’  og ’Assads kemiske våben: Endnu et britisk eventyr for børn’ ).
  2. Der er allerede i Storbritannien en enorm, folkelig reaktion, som kommer fra Labour-partiet og Brexit-bevægelsen, mod disse løgne. De sammenligner meget passende de »klassificerede« beviser for forgiftningssvindelnumrene med de løgne, der førte til den katastrofale Irakkrig. På samme måde gik de glemte amerikanere her i USA, der valgte Trump til at afslutte dette nonsens, sammen med LaRouchePAC og protesterede højlydt imod det syriske angreb hele sidste uge. Denne protest trak efter alt at dømme verden væk fra en balanceren og poseren på kanten af atomkrig, anstiftet af Storbritannien, Frankrig og deres kolleger i det Demokratiske Parti og blandt de neokonservative i USA.
  3. En hoveddrivkraft bag denne situation er det forestående finanskollaps af finanscentrene på Wall Street og i City of London. Langt fra at praktisere ’totalitær kapitalisme’ er Kina, sammen med Rusland, midt i et projekt for massivt byggeri af infrastruktur og økonomisk udvikling, der har vundet tilslutning fra over 100 andre nationer i verden. Det udgør det største infrastrukturbyggeprojekt, menneskeheden nogensinde har påtaget sig, og det har det udtrykkelige formål at gøre en ende på fattigdom og hæve levestandarden på hele planeten. Kina og Rusland afsætter også betydelige andele af deres budget til rumforskning og fundamentale, videnskabelige opdagelser. Dette er den form for »at tænke stort«, som vi i USA plejede at praktisere. Det giver genlyd af det Amerikanske System for Politisk Økonomi. »Totalitær kapitalisme« er det ikke. Hvis præsident Trump accepterer Kinas invitation til at slutte USA til Bælte & Vej Initiativet, vil det snarere blive det Anglo-hollandske Imperium, og ikke Donald Trump, der henvises til historiens skraldespand.
  4. Situationen er fortsat fuld af farer. Nikki Haley og John Bolton har forpligtet USA over for en militær respons, når som helst, en terrorist i Syrien kan iscenesætte endnu et falsk kemisk angreb. Ukraine er et andet muligt trigger point, der kunne bruges af dem, der er involveret i forræderi mod vort land og vor præsident. Det står nu ligeledes klart, at en desperat Robert Mueller er ude på at gøre Donald Trumps advokat til statens bevis imod hans egen klient, en taktik, den beskidte Mueller gentagne gange har anvendt. Muellers taktik har måske denne gang fjernet det Sjette Tillæg til den Amerikanske Forfatning. Mueller er desperat, fordi Russiagate er sprængt i stykker, Comey er en fiasko og hele afdelinger af Obamas Justitsministerium nu konkurrerer om at afsløre hinandens forbrydelser.

Så med tågen, der letter, finder vi faktisk os selv på randen af en sejr. Spørgsmålet vil blive afgjort af den amerikanske befolknings mod til at kræve, og handle for, en afslutning af dette kup, en afsløring af de perfide, britiske løgne og en insisteren på at komme videre med genopbygningen af landet, og af planeten. Lyndon LaRouche har gentagne gange advaret imod pragmatisme i netop denne situation. Med et citat af apostlen Paulus, minder LaRouche os om, at »Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.«[1] (Paulus’ brev til efeserne, kap. 6, v. 12.) Vær en kraft for retfærdigheden og det gode.

(Det engelske Flyveblad kan downloades her)

Foto: Den syriske præsident Assad og den russiske præsident Putin i Syrien, december, 2017. Photo: Kremlin.ru

[1] Den danske oversættelse iflg. Bibelselskabet.

 

Download (PDF, Unknown)
Leder af Ukraines Progressive Socialistparti Natalia Vitrenko
har udlagt en videoappel med titlen:
»Vitrenko til Trump, May og Macron; Stop, I galninge!«

13. april, 2018 – Lederen af det ukrainske, politiske parti, Ukraines Progressive Socialistparti, Natalia Vitrenko, sammenligner i sin videoappel provokationerne mod Syrien med branden i den tyske Reichstag (1933), samt med de noget senere provokationer i Irak. Hun genkalder, hvordan den irakiske regeringsminister Tariq Aziz under hendes besøg til Irak tiggede hende om at forsøge at få daværende præsident Kuchma (1994-2005) til at bruge sin indflydelse til at afsløre historien med de irakiske masseødelæggelsesvåben. Vitrenko, der på videoen står oven over Maidan og med Kreshchatyk, Kievs største hovedstrøg, i baggrunden, genkalder, hvordan dette hovedstrøg, sammen med det meste af Kiev, blev smadret til en pandekage under den sidste Verdenskrig. Og truslen er nu den, at vi vil blive kanonføde i dette sindssyge fremstød for et nyt, globalt opgør.

(Man kan få en grov oversættelse af Natalias videoappel, der er på ukrainsk, til dansk ved at bruge indstillingerne for ’automatisk oversættelse’. Er der nogen derude, der kan oversætte fra ukrainsk til dansk, (behøver ikke være perfekt dansk retskrivning), kan de skrive til si@schillerinstitut.dk, attention Anne Stjernstrøm.)

 

 
Missilerne blev lanceret
af britiske løgne;
London må afkræves svar

Leder fra LaRouchePAC, 16. april, 2018 – I et nationalt tv-interview søndag pralede Frankrigs præsident på tåbelig vis med, at han, sammen med den britiske premierminister Theresa May, overbeviste præsident Trump om at trække sig fra sin egen politik og bevare de amerikanske styrker i Syrien »for en længerevarende periode«. Denne uhyrlige udtalelse betyder, at UK og Frankrig kræver, ikke alene endnu en endeløs krig i Mellemøsten fra USA’s side, men også en støt eskalerende konfrontation med Rusland, og med Kina.

Som en af Storbritanniens egne, tidligere diplomater i går sagde i London, »Det er vejen til galskab«. Hamlet talte med foragt om nationer, der fører krig over et stykke land, der er for lille til at rumme ét af deres slag. Her trækkes nationer mod global atomkrig over begivenheder, der ikke fandt sted.

Beviset: Skylden for forgiftningen, eller påvirkningen af kemikalier, i marts måned af den tidligere russiske dobbeltagent Sergei Skripal i Salisbury, England, blev rasende lagt på Rusland af Mays regering; men de britiske fabrikationer om denne hændelse er nu ved at kollapse.

I en enorm konfrontation krævede og fik »fr. Mayhem« udvisning af hundreder af russiske diplomater fra USA og EU-lande.

Men Spiez Laboratoriet, det statslige, schweiziske institut for beskyttelse mod NBC (nuclear, biological, chemical), fandt, at Skripal far og datter blev forgiftet af et ikke-dødeligt stof, der blev udviklet i UK og USA til NATO-militærstyrker for 50 år siden. Det forklarer, hvorfor de kom sig! Men det forklarer ikke, hvorfor prøver, som den britiske regering gav OPCW, også indeholdt en dødbringende nervegift af en type, der blev udviklet i det gamle Sovjetunionen – i en koncentration, der ville have dræbt de to Skripals meget hurtigt.

London må forklare dette; og det må svare på, om det presser OPCW til ikke at offentliggøre resultaterne fra et af dets fem mest betroede laboratorier.

Et kemisk angreb i Douma fra den syriske regerings side fandt ikke sted, som kampveteran fra Marinen og senere advokat i Army Judge Advocate General, senator fra staten Virginia, Richard Black, forklarede i et interview til LaRouchePAC den 11. april, som er udbredt via Internettet (nu 98.000 views!).

Barzeh-forskningslaboratoriet, der netop er blevet ødelagt af amerikansk/britisk/franske missiler, var to gange sidste år – og så sent som i november 2017 – blevet fundet totalt frit for aktivitet omkring kemiske våben iflg. OPCW-rapporter for en måned siden, og igen for to uger siden!

Britisk efterretning, premierminister Theresa May og udenrigsminister Boris Johnson må forklare dette.

I dag sagde Helga Zepp-LaRouche, at USA’s Kongres og parlamenter i Europa må kræve svar; det er en potentiel verdenskrig, der står på spil. Briterne giver nu med det samme jihadisterne og terroristgrupperne i Syrien overtaget, som de kan bruge til at beordre nye angreb med krydsermissiler mod Syrien ved at iscenesætte disse »kemiske angreb«.

»Steele-dossieret«, fremstillet af senioragenter fra det britiske MI6, også kendt som den Hemmelige Efterretningstjeneste, har udgjort det svindelagtige grundlag for et intenst fremstød for at tvinge præsident Trump til at acceptere britisk, geopolitisk politik og konfrontere Putin og Kina – og dernæst afsætte ham ved en rigsretssag (impeachment).

Dette er alt sammen svindelnumre, den form for løgnagtig efterretning, gennem hvilken Tony Blairs britiske regering puffede USA ind i Irakkrigen, og ved hjælp af hvilken britisk efterretning for et århundrede siden banede vejen for Første Verdenskrig.

May og Macron har overeksponeret sig selv. USA behøver ikke være en evig tåbe, der går i krig på vegne af britiske løgne. De fleste veteraner fra Golfkrigene, f.eks., ved eller har stærk mistanke om, at Trump bliver narret af angreb under »falsk flag«. Han er ved at blive narret ind i krig af de samme kredse, der ønsker ham afsat.

Det var Trumps plan at trække de amerikanske styrker ud af Syrien; Amerikas nationaløkonomi har et presserende behov for udvikling, ny infrastruktur, nye teknologier. Og USA har brug for en forbindelse til projekterne i Kinas Bælte & Vej Initiativ, og en forbindelse til Kinas kapital.
Mandagsopdatering fra
LaRouchePAC 16. april 2018

Matthew Ogden: Som I ser af vores titelbillede her, trådte USA’s præsident Donald Trump fra og med sidste fredag, med sine angreb, som han beordrede mod Syrien, direkte ind i en fælde; en fælde, der var blevet lagt for ham af ingen andre end briterne. Tænk over, hvordan verden så ud for to uger siden. På trods af det raseri, som den britiske premierminister Theresa ’Mayhem’ på dette tidspunkt fremkaldte omkring den angivelige Novichok-forgiftning af Skripal og datter i Salisbury, England, en sag, der nu er faldet totalt fra hinanden; på trods af trommehvirvlerne for krig og konfrontation med Rusland, så ringede Trump på dette tidspunkt til Putin, lykønskede ham med hans valgsejr og, som det senere blev rapporteret, inviterede ham dernæst til USA til et statsbesøg, et besøg, som ville blive det første møde af sin art efter indbydelse fra den amerikanske præsident, siden Kennebunkport-topmødet fandt sted mellem præsident Putin, præsident Bush og Bush senior for over 10 år siden. Samtidig annoncerede Trump sin plan om at trække alle tropper i Syrien tilbage, med hans ord, ’sådan meget snart’, som han sagde i en tale om infrastruktur, som han holdt i Ohio på det tidspunkt. Han fordømte politikken med evindelig krig i Mellemøsten, som både Bush og Obama havde forfulgt, og som ikke alene spildte amerikanske skatteborgeres penge, men som også var i færd med at ødelægge en hel generation af amerikanske liv og destabiliserede et helt område og således skabte en grobund for terror, og, som han erklærede, ’vi vil ikke længere forfølge krige for regimeskifte i Mellemøsten; jeg trækker vore tropper tilbage fra Syrien, meget snart’.

Video:

 

 

 
Krigen er her!
Hvordan bekæmper vi den?
Hvad er vort våben?

Leder fra LaRouchePAC, 15. april, 2018 – Hvor kom dette raketangreb mod Syrien fra? Gå tilbage til Allister Heath, redaktør af londonavisen Sunday Telegraph. Husk hans artikel i Daily Telegraph fra 14. marts, kort tid efter nyheden om Skripal-sagen, med overskriften, »Glem NATO. Vi må have en ny, global alliance til at bekæmpe totalitære kapitalister i Rusland og Kina«. Han sluttede:

»En sådan alliance ville være det største skift i geopolitik, siden skabelsen af FN. Det ville på dramatisk vis ændre den globale magtbalance og gøre det muligt for de liberale demokratier, endelig at kæmpe tilbage. Det ville give verden den form for robuste institutioner, der kræves for at holde Rusland og Kina tilbage … Storbritannien må have en ny rolle i verden: at opbygge et sådant netværk ville være vores perfekte mission.«

Husk, at han bogstavelig talt skrev dette den selv samme dag, hvor 68 tidligere embedsmænd i Obama-administrationen offentliggjorde deres aktionskomite, ved navn National Security Action, der har to formål – at sikre Trumps impeachment, og at angribe Rusland og Kina.

Vi må konstant sætte i perspektiv, hvor dette kommer fra. På dette punkt – hvor det kommer fra – står det faktisk meget svagt. For, det er ikke alment accepteret blandt befolkningen, på trods af mediernes hjernevask, 24 timer i døgnet – hvilket virkelig er bemærkelsesværdigt. En dyb splittelse har vist sig i den såkaldte Trump-koalition omkring opgivelse af ideen om, at vi ikke længere skal gennemføre krige for regimeskifte. Og beviserne, med hensyn til det, man har fremlagt som grundlaget for disse angreb, er rene, britiske svindelnumre. Vi har et job at udføre, for i dybden at oplyse den brede befolkning om, at briterne har gjort dette før, som med Irakkrigen – som virkelig giver resonans hos præsidenten. Vi må sørge for, at den opposition, der er opstået internt i kredsen omkring Trump, bliver større. Vi fører ikke et juridisk angreb mod den forfatningsmæssige ret til at føre krig, men derimod et angreb mod briternes mål her og mod det faktum, at dette er et angreb mod det, som Rusland og Kina sluttelig repræsenterer med hensyn til en ny måde at have relationer i verden på – og mod ikkeeksistensen af beviser. De synes midlertidigt at have indfanget præsidenten – selv om: hvordan kan han være vidende om, at kuppet imod ham er britisk, og alligevel ikke se, at den udenrigspolitiske ende af dette ligeledes er britiskkontrolleret og ligeledes tilsigter at drive ham ind i en fælde? – For, målet er præcis det, som Allister Heath forklarede: at genetablere Det britiske Imperium imod Rusland og Kina og samtidig smide Donald Trump på historiens askebunke.

Vi må benytte alle midler for at forklare dette til folk, så de forstår det, samtidig med, at vi identificerer, hvor koalitionen, som støtter denne ondskab, ikke holder sammen. I mellemtiden må vi bruge situationen til at virkeliggøre 2018-kampagnen for at sikre fremtiden for LaRouches Fire Love, fordi der ikke findes nogen på den aktuelle, amerikanske scene, der har den fjerneste idé om, hvad man skal gøre for fremtiden. De to partier, som sådan, står for krig og FBI. Vi må gå tilbage til LaRouches erklæring på hans 90-års fødselsdag, hvor han viser, at vi er de mennesker, som kan samle folk omkring det, der virkelig behøves, uden at referere til disse forældede, politiske partier.

Krigen er nu her i USA, såvel som i Frankrig og Storbritannien. Vi må intervenere i denne polariserede situation for at styrke de folk, der har en fornemmelse af aspekterne i dette. Vi ønsker at få en intelligent debat om de britiske løgne og andre vigtige aspekter af dette. Der foregår en kamp omkring fortolkningen af, hvad der foregår. Jo mere, vi taler med folk, der allerede er vidende, og får dem oplyst og får dem til højt at udtale, hvad det er, der er nødvendigt, desto bedre – dette er ekstremt vigtigt.

En ny erklæring fra LaRouchePAC vil blive udgivet i løbet af mandagen, den 16. april.

Foto: Himlen over Damaskus tidligt lørdag, 14. april, med affyring af jord-til-luft missiler som svar på USA’s lancering af et angreb mod Syrien med forskellige mål i den syriske hovedstad.   
Russerne smider endnu en bombe med hensyn til
briternes rolle i at iscenesætte svindelnummeret
med det kemiske angreb i det østlige Ghouta

14. april, 2018 – Kun få timer før angrebet med krydsermissiler den 13. april mod Syrien, gav talsmand for det Russiske Forsvarsministerium, gen. Igor Konashenkov, en briefing i Moskva, hvor han, for anden gang i lige så mange dage, naglede briternes rolle i den totale fabrikering af den angivelige hændelse med kemiske våben i det østlige Ghouta, der blev brugt, som en fabrikeret casus belli, til at retfærdiggøre angrebet fra USA’s, UK’s og Frankrigs side. »I dag råder det russiske militærdepartement over flere beviser, der er vidnesbyrd om Storbritanniens direkte deltagelse i at organisere denne provokation i det østlige Ghouta«, sagde gen. Konashenkov. »Det russiske parti ved med sikkerhed, at, fra 3. til 6. april, blev repræsentanter for de såkaldte Hvide Hjelme influeret af London til den omgående gennemførelse af provokationen, der var forberedt på forhånd. De Hvide Hjelme fik informationer om, at militante kæmpere fra Jaish al-Islam skulle udføre en række voldsomme artilleribombardementer af Damaskus, 3. – 6. april. Bombardementet fra Jaish al-Islam havde til hensigt at fremprovokere en respons fra de syriske regeringsstyrker, rapporterede talsmanden, og således sætte scenen for provokationen. En dag tidligere havde Konashenkov beskrevet, hvordan jihadisterne havde iscenesat videoerne af de angivelige ofre for et kemisk angreb, iflg. øjenvidneberetninger, givet til det russiske militær. Et par dage tidligere havde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov advaret om, at »efterretningstjenester fra en stat, der nu stræber efter at være spydspids for en russofobisk kampagne, var involveret i denne fabrikation … [Moskva har] uigendrivelige informationer om, at det var endnu en fabrikation«. På det tidspunkt tilbageholdt Lavrov de mere detaljerede efterretninger, som Konashenkov efterfølgende oplyste om. De russiske afsløringer, samt en voksende trommehvirvel af relaterede spørgsmål i hele verden, har tvunget briterne og deres allierede til at komme frem fra skyggerne og ihærdigt benægte de russiske anklager. På et temmelig voldsomt møde i FN’s Sikkerhedsråd den 13. april, før luftangrebene blev lanceret, var Storbritanniens ambassadør Karen Pierce nødsaget til at fordømme Ruslands påstande, der blev fremlagt af general Konashenkov og her gentaget af Ruslands FN-ambassadør, Vassily Nebenzia, som »groteske, bizarre og direkte løgn. Jeg vil gerne kategorisk erklære, at Storbritannien ikke har, og aldrig ville have, nogen som helst involvering i anvendelsen af kemiske våben«. Pierce blev forudsigeligt nok sekunderet af USA’s FN-ambassadør, Nikki Haley, der foregav at være »i ærefrygt« over, at Nebenzia kunne komme med sådanne påstande »og holde masken«. Heksen Haley fløj atter i aktion på mødet den 14. april i FN’s Sikkerhedsråd, der var indkaldt af Rusland for at fordømme aggressionen mod Syrien, og hun insisterede på, at disse videoer ikke var ’fake’, og at en totalt optrappet, russisk misinformationskampagne nu var i gang. På lignende måde fremførte en lang artikel i den britiske avis Guardian, som blev udgivet sent om aftenen den 13. april, også benægtelser af Ruslands anklager i artiklens allerførste sætning, der citerede talskvinde fra Det Hvide Hus Sarah Sanders, der afviste den russiske påstand, og Heather Nauert fra Udenrigsministeriet, der gjorde det samme.

Foto: UK’s FN-ambassadør Karen Pierce, UNSC 14. april.
Lyndon LaRouche om betydningen af
Martin Luther Kings liv og mission

… den store leder, som Martin, stiger til et højere niveau. De tænker på deres liv, som evangeliet fremlægger det, som en talent (mønt); livet er en talent, man har fået givet. Man fødes, og man dør. Det er ens talent; hvad man har i denne tidsperiode. Spørgsmålet er, man vil under alle omstændigheder give den ud; hvordan vil man give den ud? Hvad vil man bruge den til at sikre, i al evighed? Hvad vil man gøre, som en mission, som vil gøre én fortjent til den plads, man ønsker at have i evigheden?

Martin havde en klar fornemmelse af dette. Denne ’bjergtopstale’ for mig, slog mig ligesom en klar forståelse af, hvad han sagde, hvad han sagde til andre.[1]

Livet er en talent. Det er ikke, hvad man ’får ud af’ livet. Det er, hvad man lægger ind i det, der tæller. Martin havde dette.

»Vi har, mener jeg, to problemer, som bør være grundlag for at reflektere over Martins liv i dag. 1) Vi har en national krise. Jeg vil ikke lægge fingrene imellem eller tale ud fra det politiske partiapparat (Demokraterne); men kendsgerningerne skal frem: Denne nationaløkonomi er ved at kollapse. Situationen, med hensyn til USA’s grundlæggende økonomiske infrastruktur i dag, er relativt set værre end i 1933, hvor Roosevelt i marts måned kom ind i Det Hvide Hus. Det vil sige, hvis man undersøger infrastruktur, energi osv., livsbetingelserne for vort folk og i hele verden – lad være med at se på de store byer, hvor de går rundt med en facade og siger, alt går godt; men se på lokalsamfundene; Detroit, f.eks., har nu halvdelen af det indbyggertal, byen plejede at have. En industriby er forsvundet. Se på Birmingham, man ser det samme rapporteret; det var aldrig rigt, men deres oplevelse af tab, tab, tab; det er situationen i USA. Og der er en ligegyldighed over for USA’s problemer. Mindst 48 af de 50 stater er bankerot, håbløst bankerot; dvs., at staterne umuligt kan øge skatteindtægterne uden at sænke økonomien yderligere, for at imødekomme regeringens essentielle forpligtelser. Det er karakteristisk for mindst 48 stater, og det bliver værre. Hvis man ser på leveomkostningerne, stigningen i leveomkostningerne i forhold til det, der officielt rapporteres, se på priserne for mad hos købmanden hen over de seneste 6 måneder i USA. Se på det faktum, at den amerikanske dollar, som for ikke så længe siden kunne købe en euro for 83 cents; i dag koster det 1 dollar 26-28 cents at købe en euro. Den amerikanske dollar er ved at kollapse i værdi; det, der stiger, er den pengemængde, der associeres til hasardspil, og den mest omfangsrige form for hasardspil finder sted på Wall Street. Pengene går, for rent spekulative formål, til at drive separate hasardspilsindsatser på sidelinjen i økonomien i vejret, for at drive værdien at aktiepriserne op for visse selskaber; og så snart et eller andet selskab bliver rigt, kommer lederne af selskaberne i fængsel, ligesom i Enron; for vi er gået fra ’stålindustrien’ til ’stjæle-industrien’! Det er arten af nationaløkonomien.

Vi er i vanskeligheder. Vi er i vanskeligheder på global skala. Siden januar 2002, da den nuværende præsident holdt en uheldig tale, i sin ’State of the Union’-tale. Holdningen over for USA er faldet hastigt, til det laveste niveau, jeg nogensinde har set; fra nationer i hele verden. I hele Eurasien; i de amerikanske lande, er USA nu foragtet, hvor det i det mindste var respekteret, eller endda elsket, før. Vi er i vanskeligheder. Og se på verden. Verden konfronteres med en stor krise; USA konfronteres med en stor krise, med den måde, det behandler verden på. De største befolkningskoncentrationer i verden, i Kina, f.eks., 1,3 mia. eller mere; Indien, Pakistan, Bangladesh og landene i Sydøstasien; dette er den største befolkningskoncentration på planeten. Det er en fremvoksende del af verden; spørgsmålet er, hvad er USA’s relation til disse asiatiske folkeslag, der i det store og hele repræsenterer forskellige kulturelle baggrunde i forhold til USA og Vesteuropa. Hvordan skal vi finde fred i en urolig verden; hvordan skal vi finde forsoning i en verden i vanskeligheder med lande, der har vendt sig mod os pga. Cheneys og et par andres krigspolitikker?

Vi står altså over for en situation. Lad os gå lidt tilbage til det tidspunkt, hvor Bill Clintons blev indsat som præsident. Tænk nu over noget, nogle af jer ved noget om; tænk på den sorte vælgerskares status, den lovgivende, sorte forsamling … i 1993, da Bill Clinton kom ind i Det Hvide Hus. Gå nu igennem listen over navnene; hvor er disse mennesker, og deres erstatninger, i dag? Der har været en udvælgelse af de politiske præstationer i hele landet af de sorte vælgerkredse/folkevalgte. Det er dette problem, jeg konstant konfronteres med, og fra 1996 blev det værre, accelererede brutalt.

Så vi konfronteres altså ikke med et nyt problem i dag, men med det samme problem, principielt, som Martin med succes konfronterede, og jeg vil fremføre, at, i arven efter Martin Luther King og hans liv, er der noget, vi kan lære i dag, som bringer ham tilbage i live, som om han stod her i dag, i live. Der er noget særligt ved hans liv, hans udvikling, som vi i dag bør indfange, ikke alene med hensyn til at adressere vor nations problemer, som er ved at blive forfærdelige, men problemerne med vore relationer med verden som helhed. Hvordan skal vi agere over for disse kulturer, der er forskellige fra vore egne? Med asiatiske kulturer, der er forskellige fra vore egne; med muslimske kulturer, der er over 1 mia. muslimer i hele verden; med Kinas kultur, der er forskellig fra vores; med kulturen i Sydøstasien, der er forskellig fra vores? De er alle mennesker, der har alle de samme krav og behov, men de er forskellige kulturer, de tænker anderledes, de responderer til andre (kan ikke høres) end vi gør. Men vi må have fredeligt samarbejde med disse mennesker, for at løse globale problemer. Så begynder man at tænke over en person som Martin, og jeg vil indikere, i denne sammenhæng, hvad Martins betydning er i dag.

Vi havde ingen erstatning for Martin. Første lektie. Martin var en enestående person; han var ikke en talentfuld person, der tilfældigvis snublede over lederskab og let kunne erstattes af andre ledere, der havde lært jobbet og kunne tage over bagefter. Han havde ingen efterfølger; der var ingen, som befandt sig i en position til at efterfølge ham. Mange ønskede det; de havde det ikke.

Hvad var det, Martin havde? Hvad var essensen af Martin, der gjorde ham til noget specielt?

Lad os sammenligne tre tilfælde for forstå dette. Et tilfælde, Martin selv. Det andet er tilfældet med Frankrigs berømte heltinde Jeanne d’Arc, og jeg er godt bekendt med den faktiske historie af Jeanne d’Arcs tilfælde, som på en måde er sammenligneligt, på en særlig måde, med Martins tilfælde. Og så også med et fiktivt tilfælde, som peger på det problem, vi står overfor, tilfældet med Shakespeares Hamlet; især Hamlets monolog i 3. akt.

Hvad handlede det om? Martin var en sand Guds mand, på en måde, som meget få mennesker kan virkeliggøre i deres livstid. Det var ikke alene det, at han var en Guds mand, men at han voksede op til fuldstændigt at forstå, hvad det ville sige. Hans billede var selvfølgelig Kristus og Kristi korsfæstelsespassion. Det var hans kilde til styrke. Han levede det. Han havde besteget bjergets top, på et tidspunkt, hvor han vidste, hans liv var truet af magtfulde kræfter internt i USA. Og han sagde, ’jeg vil ikke vige tilbage fra denne mission, om de så dræber mig’; præcis som Kristus sagde, og jeg er sikker på, Martin tænkte på dette, på dette tidspunkt. Kristi korsfæstelsespassion er det billede, der er essensen af kristendom. Det er et billede i f.eks. Tyskland og andre steder, hvor Bachs Mattæus-passion opføres, en ca. to timer lang forestilling. Og i disse to timer genlever publikum, menigheden, sangerne, musikerne på en kraftfuld måde Kristi korsfæstelsespassion. Dette har altid været vigtigt, at genleve dette; at indfange essensen af, hvad Kristus betyder for alle kristne, og Martin viste dette.

Forskellen er det følgende; og jeg vil vende tilbage til Jeanne d’Arc; de fleste mennesker er tilbøjelige til at tro, jo, jeg vil gerne i himmelen, eller noget i den retning. Eller også er de ikke, de er ligeglade. Men de leder efter svar inden for rammerne af deres dødelige liv. De tænker på kødets tilfredsstillelse, den sikkerhed, de vil nyde godt af, mellem grænserne for fødsel og død; hvorimod den store leder, som Martin, stiger til et højere niveau. De tænker på deres liv, som evangeliet fremlægger det, som en talent (mønt); livet er en talent, man har fået givet. Man fødes, og man dør. Det er ens talent; hvad man har i denne tidsperiode. Spørgsmålet er, man vil under alle omstændigheder give den ud; hvordan vil man give den ud? Hvad vil man bruge den til at sikre, i al evighed? Hvad vil man gøre, som en mission, som vil gøre én fortjent til den plads, man ønsker at have i evigheden?

Martin havde en klar fornemmelse af dette. Denne ’bjergtopstale’ for mig, slog mig ligesom en klar forståelse af, hvad han sagde, hvad han sagde til andre.[1]

Livet er en talent. Det er ikke, hvad man ’får ud af’ livet. Det er, hvad man lægger ind i det, der tæller. Martin havde dette. Der er derfor, han var en leder, og jeg har kendt de andre ledere, der var med ham i denne periode. De havde ikke helt den samme gnist. De accepterede måske ideen, de troede måske på den, men det greb dem ikke på samme måde, som det greb Martin. Og det greb ham mere og mere, er jeg sikker på, i takt med, at han påtog sig større og større ansvar; som en leder føler man dette, man ser sit folk, man ser, hvad man må håndtere, man ser lidelserne, man ser farerne, og man må finde i sig selv styrken til ikke at vige tilbage, ikke gå på kompromis.

Lad os tage tilfældet Jeanne d’Arc, til sammenligning. Dette er den sande historie; hun var en så signifikant person i det 15. århundrede, historien blev grundigt dokumenteret dengang og er blevet krydstjekket osv. Hun var en person i hele kristendommen; hun er en hovedperson i Frankrigs historie. Her er hun så, en ung kvinde (17), der kom fra bondestanden, og som havde forhåbninger om, at Frankrig måtte befries fra de normanniske ridderes forfærdelige besættelse; at Frankrig måtte blive en sand nation, og at det måtte løftes ud af sin tilstand og blive en nation for at tage sig af disse problemer; at Gud ønskede, dette skulle ske. Så, gennem flere hændelser, henvendte hun sig til en prins, som var den nominelle arving til Frankrigs trone, og hun sagde til denne prins – jeg har glemt, der var diverse akkreditiver – ’Gud ønsker, at du skal blive konge’. Og han så på hende og sagde, ’Hvad ønsker du af mig?’ Hun svarede, ’jeg ønsker ingenting af dig; Gud ønsker, at du skal være konge’. Og, på grund af hendes kraftfulde personlighed og hendes mission, gav kongen hende kommando over nogle soldater til en meget alvorlig kamp på det tidspunkt, idet han formodede, hun ville blive dræbt som leder af disse soldater, og det ville løse problemet. Men hun blev ikke dræbt, hun vandt slaget, som hun personligt anførte. Og Frankrig blev mobiliseret til sin uafhængighed; ideen var dets uafhængighed i det store og hele som et resultat. Så kom tidspunktet, hvor kongen blev kronet, prinsen blev kronet til konge: men så forrådte kongen hende, til Frankrigs fjender, til briterne, normannerne. Og hun blev retsforfulgt af inkvisitionen, som var en rædselsfuld ting, den værste form for uretfærdighed man kan forestille sig. Og under retssagen blev hun tilbudt lokkemad; hvis du trækker dig lidt, vil vi ikke brænde dig levende på bålet. Hun sagde nej; hun veg tilbage; måske skulle jeg gå på kompromis, hun havde præster, der forsøgte at få hende til at gå på kompromis. Hun sagde, ’jeg vil ikke gå på kompromis. Jeg kan ikke forråde min mission’. Hun havde besteget bjergets top; jeg vil ikke forråde min mission; jeg vil fastholde min kurs. Så de tog hende og bandt hende til en pæl; de stablede brændet op om pælen; de satte ild til bålet, mens hun var i live og kogte hende ihjel. Så åbnede de brændestakken for at se, om hun var i live eller ej og fandt, at hun var død, og så fortsatte de processen og genantændte bålet og brændte hende til aske (hun var da 19, -red.)

Men ud af dette skete der to ting: Frankrig blev genoplivet og fik sin uafhængighed og fik senere den første, moderne nationalstat, under Louis 11 af Frankrig.

Betydningen af dette for os i dag, er, at pga. denne sejr, pga. det, der skete med Louis 11 af Frankrig, fik vi den første europæiske stat, i hvilken hele regeringen var ansvarlig for hele folkets almene vel. Det almene vel betyder præcis det, det betyder i 1. korintherbrev, kap. 13, hvor Paulus skriver om agápe, undertiden kaldet kærlighed eller godgørenhed. Det er denne egenskab; det er ikke loven, det er ikke lovbogen, der tæller; det er ens kærlighed til menneskeheden, der tæller; at man altid må leve for ens kærlighed til menneskeheden. Og derfor er en regering ikke legitim, undtagen som en regering, der officielt er forpligtet over for ikke alene det almene velfærd for hele folket, men også over for forbedringen af livsbetingelserne for deres efterkommere. Og for første gang i Frankrig, i denne stat, [fik man] princippet om forfatningsmæssig lov; at en regering ikke kan behandle nogle blandt befolkningen som menneskeligt kvæg. Det er ikke lovligt, det er ikke en nation, hvis den behandler nogle blandt sin befolkning som menneskeligt kvæg. Man skal tænke på hele befolkningens almene velfærd; det må være indfanget i forpligtelse over for hele folket, og over for deres efterkommere. For vi er alle dødelige, og for at vække i os selv de passioner, mens vi er i live, som vil tilskynde os til at gøre det gode, må vi have en følelse af, at forbruget af vort liv, brugen af vor talent, vil betyde noget for de kommende generationer. De bedste mennesker ser efter ting, ligesom Moses, som vil finde sted, når han ikke længere selv er der til at nyde dem! Denne fornemmelse for udødelighed er det, som de bedste forældre opofrer for deres børn; det er det, som lokalsamfund opofrer for uddannelse til deres børn, for deres børns muligheder. Man gennemgår pinen ved lidelser og mangel, men man har en følelse af, at man er på vej fremad, at ens liv vil betyde noget, at man kan dø med et smil på læben; man har overvundet døden, man har brugt sin talent vist, hvorfor livet vil betyde noget bedre for de kommende generationer. Det var princippet. Det princip inspirerede den mand, der blev kong Henrik 7 af England, til at gøre det samme imod den onde kong Richard 3, og til at etablere England på det tidspunkt som den anden, moderne nationalstat. Det var på en måde, hvad Martin gjorde. Samme form for proces.

Men lad os nu tage den anden side af sagen. Lad os tage tilfældet Hamlet. Hamlet siger, vi har muligheden for at kæmpe og befri os selv fra forfærdelige tilstande, men, men – hvad sker der, når vi dør? Hvad sker der efter døden? Det er frygten for, hvad der sker efter døden, som gør folk til krystere. Og det er vores problem i USA i dag. Det er problemet med vores lederskab i det Demokratiske Parti; det er problemet med det Republikanske Parti, for det er ikke alle i det Republikanske Parti, der er dårlige, nogle af dem er meget gode, og jeg har til hensigt at inkorporere nogle af dem i min regering; jeg er ikke særlig partisk, når det drejer sig om regeringen. Jeg er partisk med hensyn til at få den etableret.

Det er pointen. Problemet her er det følgende: Tror vi rent faktisk på, at mennesket er forskelligt fra dyrene? Tror I på, at, i skolerne i dag, i aviserne i dag; tror I på, at amerikanere tror på, på nogen som helst signifikant måde, at mennesket er forskelligt fra dyret? Det er ikke det, vi underviser; se på vores standardpensum. Mange af jer ved noget om uddannelse. Vores uddannelsespolitik er en national forbrydelse. Man lærer ingenting; man lærer at bestå en prøve. Man spørger sig selv, om de, der udarbejder prøven, ved, hvad de taler om. Man har prøver at bestå i forskellige steder i landet, ikke for at teste, hvad man har gjort ved eleverne med hensyn til, hvad de ved; undertiden kommer eleverne og siger, ’jeg ved ingenting, i mine skoleår lærte jeg ingenting’. Sådan, som man underviser nu. Det, man tester, er elevernes lydighedstræning i dette skoledistrikt eller den del af landet, målt ud fra underlødighed. Distrikterne konkurrerer om penge! Og præstationerne, som skoleelevernes hundetræning, bliver en standard for, hvor mange penge, og hvor mange udmærkelser, dette distrikt vil modtage det følgende år. Vi er ikke længere interesseret … Vi tror som nation ikke længere på at udvikle mennesker! Vi er, ligesom det gamle Rom, blevet et samfund for ’brød og cirkus’; få din krumme, og lad dig underholde! Og underholdningen bliver mere og mere ond, som det skrider frem. F.eks., arbejder folk i dag; er deres mentalitet, at de skal arbejde? Tror de på arbejde, tror de på, at samfundet giver dem mulighed for at arbejde? Nej, det gør det ikke. Det giver dem mulighed for at få fat i nogle penge. Hvad er den største vækstindustri i USA? Hasardspil! Hvad er Wall Street? Hasardspil. Hvad er Enron? Hasardspil. Hvad er disse fyre, der kommer i fængsel i New York? Hasardspillere. Mentaliteten i landet er, at, hvis du sidder i held og vinder i lotteriet og vinder på væddeløbsbanen, så går det fremad for dig. Til trods for, at ens industri er ved at kollapse, ens landbrug er væk, byrådet ikke længere har råd til at sørge for centrale behov; vi er blevet et hasardspilssamfund. Vi er afhængige af hvad? Masseunderholdning. Hvilken form for masseunderholdning? Er dette noget, man i realteten bør skamme sig over?

Vi anser ikke længere mennesker for at være mennesker. Vi forstår ikke længere, hvad menneskeligt er.

Jeg startede en ungdomsbevægelse for henved 4 år siden, der fokuserer på unge mennesker, 18-25 årige, dvs. aldersgruppen for universitetsstuderende. Som I ved, når folk bliver omkring 18 til 25 år, under normale betingelser, er de gået videre end til at tænke på sig selv som unge mennesker, halvt voksne, halvt børn, og til at blive voksne mennesker. De har den voksnes selvtillid, den voksnes impulser osv. De er klar til at påtage sig ansvar i samfundet. I et velordnet samfund, ville alle have adgang til en kvalitetsuniversitetsuddannelse, for at udvikle den enkeltes talenter for at finde ud af, hvad deres mission i livet skal være, hvilken form for karriere, de skal satse på, og man giver dem muligheden for at gennemarbejde dette, finde ud af dette, finde ud af, hvem, de virkelig er som voksen, og at vælge deres fremtidige profession i livet på denne basis. Det, jeg understreger med denne træning, er, forstå forskellen mellem menneske og dyr.

Jeg bliver lidt teknisk omkring dette, for det er et vigtigt punkt. Hvad er forskellen mellem menneske og dyr? Kan man bevise, at mennesket ikke blot er et dyr? Og hvordan kan man bevise det? Hvis mennesket var en abe, f.eks., ville det menneskelige befolkningstal på denne planet aldrig have oversteget et par millioner individer. Så lad være med at gøre mennesket til en abekat (et fjols). Vi har nu over 6 mia. mennesker, vi skal sørge for, på denne planet, og tallet vokser. Pointen er, at mennesket har været i stand til at opdage, hvad intet dyr kan gøre, at opdage universelle, fysiske principper i universet, og at anvende disse opdagede principper til at frembringe forbedringer i samfundet, som øger menneskets magt over naturen; præcis, som man kan læse i Skabelsesberetningen i 1. Mosebog: mand og kvinde skabt i Skaberens billede, efter hans lignelse; og ansvarlige for denne funktion. Det er, hvad vi er. Når vi underviser i fysisk videnskab; når vi underviser i klassisk kunst og den slags ting, når vi underviser i historie ud fra dette standpunkt, formidler vi i realiteten en fornemmelse af deres menneskelighed. De er i stand til at genopføre fortidens store principper, det være sig inden for kunst eller inden for fysisk videnskab. Når de kender dette, kender de forskellen på sig selv og dyret; de bryster sig af dette og siger, vi er menneskelige. Og de kan se på hinanden med kærlighed, en form for kærlighed, der kommer til udtryk inden for uddannelse med den rigtige form for undervisning, hvor eleverne er delagtige i processen med at kæmpe sig igennem handlingen for sig selv at opdage et princip, der præsenteres for dem som en udfordring og et paradoks. Det vil sige, en kærlig relation, en klasse med typisk 15-25 universitets- eller skoleelever, hvor eleverne gives ansvaret for, gives en udfordring med at kæmpe sig igennem det for sig selv, og den gode lærer forsøger at fremkalde denne form for respons blandt eleverne; finde to til tre i klassen, der kan starte diskussionen og få hele klassen involveret i diskussionen, så det, der kommer ud af det, ikke er udenadslære fra en lærebog, men at det, der kommer ud af det, er en proces, hvor man i en social oplevelse opdager betydningen af et princip, som om de selv havde gjort den oprindelige opdagelse. Dette gøres, ikke ved at undervise den enkelte elev, selv om det nogen gange virker, men ved at få eleverne til at interagere i diskussionsprocessen. Det er derfor, man helst skal have en klassestørrelse på mellem 15-25 elever. Ikke for mange, som kan udelukke muligheden for, at alle kan deltage. Og ikke for få, så man ikke får stimulering til at starte diskussionen. Det er denne sociale proces med en relation mellem mennesker, der elsker hinanden i en højere forstand, fordi de har været fælles om processen med at opdage et princip. Eller … noget om historie; men de var fælles om det, og ideen om at være fælles om menneskelig viden, som menneskelig viden, er den essentielle kærlighedshandling. Man elsker menneskeheden og er tilfreds med menneskeheden, når man har arbejdet sammen for at gøre en opdagelse sammen. Og man indser, man kan regne med dem til denne form for metode – har man et problem med dem? Gå tilbage til metoden. Tal med dem på samme måde, som man gør i klasseværelset. Og man kæmper sammen igennem det, disse unge mennesker kæmper til kl.3-4 om morgenen. Når jeg holder foredrag for disse fyre, er de over mig i henved fire timer. Jeg holder en præsentation på en times tid, de er over mig konstant. Men det er smukt, det er vidunderligt. Jeg tror, at alle, der har arbejdet med undervisning, ved, hvad jeg taler om. Det er smukt; det er vidunderligt.

Så problemet er dette: Vi har en befolkning, vi har en verden, der har en mangel på mennesker, der rent faktisk fuldt ud forstår forskellen mellem menneske og dyr; at mennesket, som det defineres i Skabelsesberetningen i 1. Mosebog, er et væsen, der er skabt i universets Skabers billede. Det er os. Fordi vi overfører disse ideer, fordi vi overfører dette arbejde, som intet dyr kan, elsker vi hinanden; vi elsker de mennesker, der var før os; vi elsker dem, der kommer efter. Vi kerer os om dem, på en meget selvisk måde, for, idet vi bruger vores talent her i livet, vores skønhedssans beror på, hvad der kommer ud af vores liv, i de kommende generationer. Vi elsker børn af denne grund. Der er børn; vi elsker børnebørn endnu mere end børnene, undertiden, fordi vore børn var i stand til at producere disse børn, det er fantastisk! Man elsker dem især, for dem, der bliver bedsteforældre, de elsker specielt disse børnebørn af denne grund.

Men denne form for kærlighed mangler generelt i befolkningen, hos ledere.

Martin havde selvfølgelig dette. Martin var ét af de sjældne mennesker, på hans tid, som havde en dybtgående følelse af, hvad det vil sige at være et menneske; som havde en dybtgående forståelse af læren fra Kristi passion på korset. Han var i stand til at bringe dette ind i politik – han kom ikke ind i det som politik som sådan – han var en naturlig leder. En naturlig leder er ikke én, der kommer ud af den politiske proces som sådan, men ud af folket. Martin opnåede aldrig et politisk hverv. Og alligevel var han sandsynligvis en lige så betydningsfuld person i USA som nogen moderne præsident var. Det opnåede han. Hans myndighed som en leder kom fra folket. Han kæmpede mod folket og med folket for at befri dem. Han var en leder i ordets sande betydning. Hans indflydelse som en politisk kraft i nationen og i verden kom fra hans forhold til folket.

Og det er vores situation i dag, og grunden til, at jeg er så glad for denne lejlighed til at være sammen med jer, for I typificerer dem, der kæmper med vanskeligheder, i dette land og uden for dette land, for den såkaldte ’glemte mand’; som Franklin Roosevelt, der i 1933 blev indkaldt til at være præsident. 80 % af befolkningen i USA i særdeleshed, og mange i hele verden, er den glemte mand og kvinde. Der er ikke rigtig nogen, der kerer sig om dem. Tag eksemplet med historien om sundhedssektoren; tag eksemplet med alle mulige ting. Den eneste måde, hvorpå man kan forny en nation, som Martin ydede et stort bidrag til en fornyelse af USA, er, at man må gå til den glemte mand og kvinde; især til de ubemidlede, og hvis man kan udtrykke en kærlig holdning over for problemet med de ubemidlede, dem, der befinder sig på den laveste side i livet, så er man i stand til at repræsentere det princip, på hvilket moderne regeringsførelse bør baseres; det samme princip, som Jeanne d’Arc på sin vis muliggjorde gennem sit bidrag til Frankrig som den første, moderne nationalstat, der var helliget det almene velfærd. His man vil være en ægte politiker, må man være forpligtet over for det almene velfærd. Man må være forpligtet over for menneskeheden, og for at være forpligtet over for menneskeheden, må man se på det menneske, der befinder sig i de værste omstændigheder, generelt, og løfte dem op. Så har man virkelig bevist, at man kerer sig om det almene velfærd. Hvis man ikke går til disse mennesker, er man ikke med det almene velfærd. Hvis man ikke har sine rødder i kampen for det almene velfærd, er man ikke i stand til at lede vores nation, som er en nation, der forfatningsmæssigt er forpligtet over for det almene velfærd. Martin havde dette. Alle de store ledere i historien er som regel kommet fra denne form for baggrund; de fødtes ikke til at være ledere, de blev ikke valgt som ledere; nogle blev valgt i løbet af livet, men de startede ikke med at etablere deres lederskab ved at blive valgt. De etablerede deres lederskab ved at finde deres rødder i kampen for menneskehedens velfærd. De blev repræsentanter for en eller anden gruppe, der kæmpede for deres rettigheder, eller de blev fortalere for denne gruppe, der kæmpede for sine rettigheder. Og de kom frem til en lederposition, fordi de havde en indbygget, moralsk karakter, i billedet af Kristi passion og korsfæstelse. Og jo mere, de kommer ind i det, og jo farligere, det bliver, i takt med, at de vinder mere indflydelse – livet bliver farligere i takt med, at man vinder mere indflydelse – så indser de, at de sætter deres liv på spil, og de må spørge sig selv: hvad er det, jeg vil risikere mit liv for; hvad er det for en sag, jeg ikke vil forråde, selv, hvis prisen er, at det koster mig mit liv? Og han kastes direkte tilbage til Kristi korsfæstelse og passion. Og dér er vi i dag. Martin havde dette; og problemet med USA og bevægelsen i dag, er, at bevægelsen er blevet, skal vi sige, for ’civiliseret’ med hensyn til at bøje af for at komme ud af det med det politiske establishment, og hvor den tenderer mod at tro på, at vejen til succes er at bøje af for at komme ud af det med dem. Man fortaber passionen, som bør motivere den sande, politiske leder. Og passionen er denne helligelse; man har en talent, man har en fornemmelse af, hvad ens liv betyder, man har en fornemmelse af forpligtelse, af en mission i livet, for at opløfte nationen ved at løfte en bestemt del af befolkningen, eller hele befolkningen. Og man vil ikke gøre noget som helst for at forråde dette. Det giver én kraft. Det giver én kraft til at være et menneske, der er skabt i den levende Skabers billede. Man tapper ind i det. Martin tappede ind i det. Han var en Guds mand, ikke kun af Gud, men en Guds mand. Han var en mand, som, i løbet af livet, af skæbnen fik givet missionen at være en Guds mand. Og han havde styrken til at gøre det. Han havde styrken til at gå i Kristi fodspor; til at gennemleve Gethsemane; til at gennemgå korsfæstelsen. Han havde denne styrke. Som Jeanne havde på sin måde.

Og det er den lektie, jeg mener, må undervises, må blive forstået, hvis vi skal redde denne nation. Vi må tappe ind i denne kraft. Og som jeg siger, blandt alle de billeder af nylige, politiske ledere i USA, er Martin, både som en national leder og som en global leder, hvilket han også var med hensyn til sin indflydelse, det bedste eksempel på den form for personlighed, vi må have og må udvikle for at komme ud at det forfærdelige, frygtindgydende rod, der i dag truer os.

Mange tak.«       

[1] Hør hele Martin Luther Kings sidste tale, ’I have been to the mountain top’, her https://www.youtube.com/watch?v=ixfwGLxRJU8
Helga Zepp-LaRouches
budskab i anledning af
50-året for mordet på
Martin Luther King

12. april, 2018 – Følgende budskab fra Schiller Instituttets stifter og præsident Helga Zepp-LaRouche blev oplæst den 9. april i anledning af en mindebegivenhed i New York for Martin Luther Kings berømte »Jeg har været på bjergets top«-tale.

»Præcis på det tidspunkt, hvor, takket være Kinas Nye Silkevejsinitiativ, i hvilket 140 nationer deltager, og hvor i særdeleshed udviklingslandene har håb om at overvinde fattigdom og underudvikling, som Martin Luther King kæmpede for mod slutningen af sit liv, har fortalerne for det oligarkiske system lanceret en række provokationer, som kunne få uberegnelige konsekvenser.

Samtidig med, at I samles her i aften, er faren for en krig, endda en atomkrig, i løbet af de seneste timer vokset. FN har mødtes for at diskutere Syrien. Selve eksistensen af verdens civilisation afhænger nu af, om verdens ledere i Kina, Rusland og USA i særdeleshed, nu sammen finder en vej ud af det gamle paradigme for krig og geopolitik.

Der er en igangværende bestræbelse på vegne af fortalerne for det gamle paradigme for at optrappe en konfrontation med Rusland og Kina for at skabe et klima, hvor det angiveligt skulle blive umuligt for USA at arbejde sammen med Rusland og Kina for at adressere menneskehedens eksistentielle spørgsmål.

Og dog, i den Kolde Krigs mørkeste dage, i 1963, fandt præsident John F. Kennedy, som netop med nød og næppe havde undgået en atomkrig over missilkrisen på Cuba, en udvej. Sovjetunionen og USA skulle i fællesskab udforske rummet. Han sagde: menneskeheden må gøre en ende på krig, eller også vil krig gøre en ende på menneskeheden.

For halvtreds år siden sagde en stor mand, pave Poul 6, at økonomisk udvikling er det nye navn for fred. Den eneste måde at højtideligholde 50-året for mordet på Martin Luther King er ved at erkende kampen mellem det gamle paradigme, hvis fortalere dræbte dr. King, og det nye paradigme. Og dernæst gøre alt, der står i vores magt, for, at dette dyrebare øjeblik, hvor alle hans drømme kunne gå i opfyldelse, ikke forpasses.«

Foto: Martin Luther King holdt sin sidste tale den 3. april, 1968, den berømte ’I have been to the mountain top’. Hør hele talen her: https://www.youtube.com/watch?v=ixfwGLxRJU8

Martin Luther King blev myrdet den 4. april, 1968.  Æret være hans minde.
Assads kemiske våben:
Endnu et britisk eventyr for børn
– hvad var det, der skete i Syrien?

14. april, 2018: Will Wertz: Vi befinder os netop nu på et punkt, som den tyske skuespilforfatter Friedrich Schiller kaldte for et ’punctum saliens’, dvs. et punkt, hvor en tragedie potentielt kunne ske, hvor der, hvis der ikke træffes afgørende beslutninger, kommer en tragisk afsløring af handlingsforløbet. Dér står vi lige nu. Som folk ved, så annoncerede præsident Trump i går aftes bombningen af Syrien, som blev gennemført i løbet af aftenen eller rettere om morgenen, syrisk tid. Dette truer med at abortere hele fredsproceselementet i Syrien. Det er en overtrædelse af FN’s charter, af folkeretten og truer med at komme fuldstændig ud af kontrol under visse omstændigheder …

 

 
Stop briternes krigsfremstød!
LaRouchePAC Internationale
Webcast, 13. april 2018

 

Vært Matthew Ogden: Det er 13. april. Som seere af vores webside vil vide, og som LaRouchePAC-aktivister vil vide, så gik verden i mandags ind i et alarmberedskab, svarende til Rød Alarm. LaRouchePAC og LaRouche-organisationen gik ind i en generel mobilisering for at stoppe det, det ville være en katastrofal, ødelæggende og meget farlig beslutning om at lancere et angreb mod Syrien. Et angreb, der meget vel omgående kunne kaste os ud i begyndelsen til Tredje Verdenskrig. Denne mobilisering har haft en enorm effekt. LaRouchePAC gik omgående i offensiven og udgav et flyveblad, som I ser her på skærmen. Flyvebladet kan downloades via linket, I ser her.  (Dansk: http://schillerinstitut.dk/si/?p=24629)

Dette flyveblad omdeles nu overalt og er også blevet omdelt til hvert eneste kontor i Repræsentanternes Hus og USA’s Senat.

Her følger engelsk udskrift af webcastet:

Let me just read you a little bit from this leaflet.  This
is not all of it, but these are some relevant excerpts.  It
begins by saying the following:
“We, the United States, are about to launch an attack on
Syria and, possibly, the Russian troops therein, based on
perfidious British lies; based on what may turn out to be
history’s final and blackest intelligence hoax, the one that
eliminated the human race. At the same time, President Trump’s
personal lawyer’s office was raided today, April 9, 2018, based
on a referral from Special Counsel Robert Mueller. These two
outrageous events are completely related. Unless you rise up with
us right now to stop it, this country is in grave, graver peril.
The outright attempt to blackmail this President into the war he
was elected to stop has been escalated beyond anyone’s
imagination.
“In 2016, millions of Americans voted for Donald Trump
because he said he would end useless, perpetual wars on behalf of
an intellectually dead and financially bankrupt Anglo-American
system, the imperium which dates to the immediate aftermath of
World War II. Donald Trump sought better relations with China,
now emerging as the world’s most powerful economy, and Putin’s
Russia. Trump’s determination to establish decent relations with
Russia and China and that determination alone, set into motion
the hellish coup against the President, led by the British and
those many useful idiots in our elites who are in their thrall.
“That coup, whose manifesto was the fake “dirty dossier” on
Donald Trump authored by MI6’s Christopher Steele and paid for by
Hillary Clinton, was on its last legs when Britain began its
present offensive. Senators Charles Grassley and Lindsay Graham
had referred Christopher Steele to the United States Department
of Justice for criminal prosecution and patriots in Congress were
pursuing a genuine effort to identify and prosecute those
responsible for the coup against our President. Then, on March 4,
2018, a Russian who spied for Britain, Sergei Skripal, and his
daughter were allegedly poisoned in Salisbury, England. Skripal
runs in the same British espionage circles associated with
Christopher Steele. Prime Minister Teresa May immediately
pronounced to the world that Russia was behind the attack but has
never ever produced any proof for any of her bellicose
statements. President Trump was bum rushed by his traitorous
advisors, including H.R. McMaster, who throughout his military
career was a captive of Britain’s International Institute of
Strategic Affairs, into supporting Britain’s completely unfounded
claims. The message to the President from our traitors is clear,
join us in the march to war and maybe, maybe, we will let up with
the coup.
“Ultimately, Britain’s own chemical weapons experts at
Porton Downs refused to say that the agent used on the Skripals
was manufactured in Russia, despite the evidence-free claims of
Teresa May and her insane Foreign Minister, Boris Johnson”.
“Despite voicing support for Teresa May, Donald Trump still
sought to make good on his promise to the American people. He
congratulated Putin on his election and invited him to the White
House for early talks, citing the escalating and dangerous arms
race between the United States and Russia. The British and their
American friends completely lost it in response. A hammer needed
to be dropped on this President who now was even talking of
pulling American troops out of Syria and rebuilding the United
States.
“Enter a second British authored poisoning hoax, this one in
Syria. The Russians, Iranians, and Syrians not only assisted in
the defeat of ISIS, but were mopping up the last remnants of
remaining jihadis, such as Jayish Al Islam, a rebranded Salafist
Jihadi group controlled by the Saudis, and the Al Nusra front or
Al-Qaeda. The final military operations consolidating victory
were concluded in the last days in Gouta, a suburb of Damascus.
Having achieved victory, under the narrative our war mongering
media would have us believe, Assad launched a chemical weapons
attack to celebrate that victory, knowing he would bring down
holy hell upon himself from the West.
“The pictures of dying children which President Trump
reacted to so emotionally a year ago, when he launched missile
strikes on Syria, have been presented to him again. There is
every reason to believe they are fake. Russia and Syria had been
warning about just such a false flag attack involving chlorine
gas for over a month as they closed in on victory in Gouta. The
only information claiming such an attack occurred is coming from
the White Helmets, an aid organization founded by the British,
implicated as being militarily involved with Al-Qaeda, and deeply
implicated in past hoaxes concerning Assad’s alleged use of
chemical weapons.
“The White Helmets are jointly funded by British and
American intelligence components dedicated to regime change in
Syria. They have received millions upon millions of dollars for
this purpose. They are critical components of the interventionist
and regime change foreign policy Donald Trump was elected to
eradicate.
“In 2013, when Obama threatened war with Russia over
Syria, the American people intervened, raised the roof of
Congress, and stopped it. This is what is needed now. Russia sees
an unrelenting information warfare offensive coming from the
British and their dupes in the U.S.  They correctly see this as
the first steps toward war. We need to reverse this starting right
now. Call your Congressional Representative or Senator, tell them
to stop the drive to War and Shut Down Robert Mueller, Now.
“[The] Capitol Switchboard is (202)224- 3121. Raise the
roof! Call the White House and tell the President not to step in
a British trap.  [And the White House switchboard number is]
(202)456-1111.”
Now, that leaflet is available in the description of this
video.  As we’ve received reports, calls have been inundating
Congress, and we’ve received word that the White House
switchboard has also been overwhelmed with calls over the last
several days from American citizens responding to this call.  The
call, that LaRouche PAC issued to immediately go into an all-out
mobilization to stop this war.  As I mentioned, this leaflet is
being circulated around the country.  Rallies are being held in
cities around the country by members and activists with the
LaRouche Political Action Committee.  Here, I’m going to show you
a couple of pictures.  This is a picture from the streets of
Manhattan, and that graphic there — “No Strike on Syria” —
which had listed the White House phone number and the
Congressional phone number.  The next there, you see “Chemical
Weapons Hoax Is another British Lie”.  There is somebody signing
up, leaving their information to become a volunteer and an
activist with LaRouche PAC.  The next one here, you see a banner
“Fire Mueller, Not Missiles! Poison Gas, My Ass!  Stop World War
III! larouchepac.com“. Here you can see a similar banner which
was being deployed in the streets of Houston, Texas.  This one,
you can see, was accompanied by Kesha Rogers, who is an
independent candidate for US Congress there in Texas.  This one:
“Syrian Chemical Weapons Hoax!  British False-Flag for Nuclear
War!”  And then one more, here you can see Kesha Rogers herself,
“Poison Gas My Ass!  It’s All British Lies!”
This is being similarly alluded to by experts here in the
United States and abroad who are very clear that there have been
previous instances of false-flag types of attacks being staged in
Syria to try to provoke US involvement and to try to provoke
these US strikes against the Syrian government.  In fact,
spokesmen for the Russian Foreign Ministry are tracing this
directly back to the British, and are naming the British by name.
So, as we said on Monday, the mask is now falling away, and the
British have over-extended themselves and are now being
identified as the perfidious actors that they are.  Including in
an interview that Will Wertz of Executive Intelligence Review
conducted on behalf of LaRouche PAC on Wednesday of this week,
with Senator Richard Black.  Richard Black is a very vocal
Senator here in the Virginia State Senate.  This video has
already gained over 23,000 views as of just a few minutes ago,
last time I checked.  In that interview, what Senator Black does
is, he spares no words in warning that any strike on Syria with
Russian troops present on the ground, could lead directly to a
thermonuclear war which would threaten the existence of human
civilization itself.  Let me play you a clip from that video, and
I should just note that the full video is available.  The link is
available in the description below this video in YouTube
[https://www.youtube.com/watch?v=kTtAm0OHW24].
So, here’s a clip from this interview with Senator Richard
Black.

SEN. RICHARD BLACK

:  we have maneuvered ourselves to
a point, where the degree of risk I think is as high as it was
when the Archduke of Austria was assassinated, causing an
explosion into the First World War — enormous bloodshed,
suffering, destruction.  And the First World War, of course, was
sort of just a prelude and laid the groundwork for the Second
World War, and the vast destruction that took place.
Now: what makes this worse than the First World War
situation, is that while Russia — you know, we outspend Russia
11:1; our defense budget is so big, that it equals the combined
total of the next 14 largest nations in terms of defense
spending: Russia, China, Germany, Korea, France; it just goes on
and on.  We have a {gargantuan} defense budget, and so we are
more than a match for the Russians.  The Russians, while they
have a fine army, and fine military, it’s much smaller.  It just
can’t compare.
However, where we do have equality is with nuclear power.
Both sides apparently have roughly 1,500 nuclear weapons that are
set to go, like that. There are roughly 7,000 on either side,
which are capable of being used in short order.  That is enough
probably to destroys two-thirds of humanity. And certainly the
Western world as we know it, would be practically annihilated:
All of our major cities.  Right here in Virginia, Norfolk, the
biggest naval base on Earth, would simply be gone.  This Loudoun
County which has huge internet traffic would be gone.  The
Pentagon would be gone.  New York City totally gone!  It would
totally be erased from the Earth!
And we have people like John Bolton, who are sufficiently
reckless, to where, for their self-interest, they are willing to
risk the death of perhaps 2 billion people, to just simply
purging them from the face of the Earth. And it is incumbent on
the President to recognize the extraordinary danger that we face.
We have been building up to this, and many of us elected
Donald Trump on a promise that he was going to sort of normalize
our relations with Russia; he was going to stop trying to
overthrow President Assad, and work with the Syrians; he was
going to downgrade the importance of NATO, and he was going to
give up regime change.  Now, Trump has done a lot of the things
he promised to do, but he has not done one thing that he
promised to do in foreign affairs — well, you could take the
exception — he was always very hostile towards the Iranian deal
and so he was honest about that.  That’s probably the one thing
that he’s focused on most.  But you know, when Gen. Michael
Flynn was planned to be the National Security Advisor, Michael
Flynn would have been a godsend for this nation.  He knew where
the skeletons buried, he understood what was going on, and I
think he recognized the importance of drawing back from nuclear
war.
And so, we have come to a point, probably more dangerous
than any time in my lifetime — and I’m counting the time, when
as kids we used to have air raid drills, and we’d get under
desks, and they tell you, you cover your eyes, so you won’t be
blinded by the blast, and the back of your neck, so something
won’t hit you and break your neck.  And people understood nuclear
war, because we had dropped the atomic bombs on Japan, and they
understood what it could do.  Today, it’s sort of vague, it’s
very distant.
But the nuclear weapons that we have today, make the ones we
used on Japan look like firecrackers.  They’re nothing!  So we
are at a fantastically perilous juncture in our history, and
someone needs to take control of it, and say, let’s pull back
from the precipice.

OGDEN:  So, a very clear call.  Somebody needs to take
control of this situation and say, “We’re pulling back from the
precipice.”  And as Senator Richard Black said there, he sees
that we’re in a more perilous and more dangerous time than at any
point in his lifetime; including at the height of the Cold War
during the so-called “duck and cover” drills.  Now, Senator Black
immediately after delivering this interview to LaRouche PAC,
travelled to Richmond, to the State House in Virginia, and used
his privilege as a leading State Senator to stand up, claim the
floor, and deliver an extraordinary speech to the entire General
Assembly, which followed very heavily along the same lines as
what he went through in this interview that you just saw an
excerpt from.  This speech had such an impact that even the
Washington Post was compelled to give it thorough coverage.
Here’s some of the coverage that was included in the Washington
Post
.  Let me just read you the beginning of their article.
They said:
“A state legislator who once flew to Damascus for a two-hour
sit-down with Bashar al-Assad took to the floor of the Virginia
Senate this week to say the Syrian president might have been
framed with a suspected chemical attack — if the attack happened
at all.
“|’It is not entirely clear that there was an attack,’ Sen.
Richard H. Black (R-Loudoun) said in a 20-minute speech on the
floor of Virginia Senate on Wednesday. ‘There was a doctor, from
the hospital â from the main hospital in Douma â who has said,
“We haven’t received any casualties. Nobody has been sent in.”|’
“The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
[the OCPW], a global watchdog, has sent inspectors to Syria to
try to confirm whether it was a chemical attack that killed
dozens in Damascus on Saturday.”
Then it went on to say, “As nearly two hours of strictly
perfunctory, procedural business wrapped up, Black asked to
address the body.
“He expressed concern that President Trump — whom Black
largely supports — will launch a military strike against Assad
‘regardless of whether there was an actual attack and without
regard to who may have staged it.’
“He went on to say the United States has been at war in the
Middle East for 17 years with no end in sight. That former Rep.
Charles B. Rangel (D-N.Y.) had been right when he said that
without a military draft, Americans are more careless about
sending troops into battle. That national leaders who make the
call, such as former Vice President and Defense Secretary Richard
B. Cheney, never went to war themselves.”
Now, the article went on to report that, while there were
several Democrats who were quite flabbergasted that Senator Black
would have the gall and the guts to stand up and say what he said
there on the floor of the Virginia State Senate, there were
several of his colleagues who stood behind him 100%.  And knowing
his background as a military veteran with medals of valor that he
has received from going into combat, receiving wounds, and also
his history as a JAG [Judge Advocate General] and very high-level
prosecutor associated with the US Army, they know that these
words from Senator Richard Black are not words that he delivers
lightly.
Another elected official who, like Senator Black has
travelled to Syria in order to see what actually the conditions
are on the ground, and to get the truth of the matter and to get
the facts for herself, is US Representative Tulsi Gabbard,
Congresswoman from Hawaii — a Democrat.  This week, Tulsi
Gabbard, like many other members of the US Congress — Democrats
and Republicans included — went into an all-out mobilization.
Several of her colleagues have been calling on President Trump to
at least come to Congress and follow the US Constitution and the
War Powers Act.  But Tulsi Gabbard went much further, and she
issued a very strong series of tweets, which I would just like to
go through for you here.  She said:  “Our unfortunate and brutal
history of waging regime-change wars has failed.  Interventions
in Iraq and Libya caused death, destruction, and human suffering.
We have neglected our own communities.  Military action should be
the last resort, not our first.  The people of Syria want peace
more than anything in the world.  Dropping bombs on Syria will
not bring their war-torn country any closer to peace.  It will
escalate and prolong the war, resulting in more senseless death,
destruction, suffering, and refugees.”  She says, “By launching a
US military attack against Syria, terrorist groups like al-Qaeda,
ISIS, Jayish al-Islam, etc. will be reinvigorated and resurrected
in their quest to topple the government and establish a
caliphate.  This creates a greater threat to America and Hell for
the Syrian people.”  She says, “Bottom line: If our desire is for
peace and stability in Syria so that refugees can return home and
they can begin to rebuild their homes and lives, then we should
work for peace rather than expanding and escalating the war
through a US military attack against Syria. #peace for Syria.  As
a soldier, I know that the most basic requirement before taking
military action is that you must have a clear achievable
objective, and a strategy to achieve it.  You must analyze the
situation, know what the risks are, and what the cost and
consequences of your actions will be.  Our actions in Syria must
be based on strategy which is based on what our mission actually
is.  What are we trying to achieve?  The neo-cons and
neo-liberals calling on Trump to attack Syria either don’t know
what the mission is, or are pursuing a mission that is contrary
to US interests.  Actions that weaken or cripple the Syrian
military result in greater instability, more suffering of the
Syrian people, and strengthen terrorist groups like al-Qaeda and
ISIS, Army of Islam, etc. who are trying to topple the
government.  Is that our mission?  Does this help Syrian or
American people?”  Then, she concludes, “US military action in
Syria could escalate into a war with Russia and Iran.  Russia has
already stated that they will respond to any US military attack
against Syria.  Is this our mission?  How does going to war with
Russia over Syria serve the interests of the American people?”
That final tweet goes directly to the point.  Any attack on
Syria would risk wounding or killing a Russian service member or
Russian military assets which are deployed heavily in that
region.  Any attack on a Russian military asset or a Russian
soldier, would result in a direct response from Russia, which
means World War III.  So, those warnings are very clear.  Now,
Tulsi Gabbard also confronted US Defense Secretary James Mattis
during a hearing that was held in the US House of Representatives
just yesterday.  She begins by bringing up the War Powers Act and
the Constitutional right of Congress to declare war, not the
President; but then she pursued a similar line of questioning as
what she covered in that series of tweets.  You’ll hear Jim
Mattis say, “We haven’t yet actually decided whether there will
be a military strike against Syria,” although President Trump in
the beginning of the week has set himself a 24-48-hour time line
on that.  There are questions surrounding what is actually the
discussion and the push-back inside the White House, and what is
Jim Mattis’ role on this, and an acknowledgement that, at least
if a military attack were launched, what is the strategy to
follow up on that?  And then an acknowledgement that any military
attack would precipitate a much higher escalation in the
conflict, and could lead to a war with Russia.  So, you’ll see
Tulsi Gabbard say that explicitly.  So, here’s this video clip
from the Congressional hearing yesterday.

REP. TULSI GABBARD

:  Thank you, gentlemen, for your
service.  The President indicated recently his intention to
launch US military attacks against Syria.  Article I of the
Constitution gives Congress the sole power to declare war.
Congress has not done so against the Syrian government.  Syria
has not declared war against the US, or threatened the US.  The
launch of 59 missiles against Syria by Trump last year was
illegal and did not meet any of those criteria in the War Powers
Resolution.  The Consolidated Appropriations Act of 2018, which
was signed into law by President Trump, states that none of the
funds made available by this Act may be used with respect to
Syria in contravention of the War Powers Resolution; including
for the introduction of US armed military forces into hostilities
in Syria.
My question is:  Will the President uphold the Constitution,
the War Powers Resolution, and comply with the law that he
signed, by obtaining authorization from Congress before launching
US military attacks against Syria?

DEFENSE SECRETARY JAMES MATTIS:  Congresswoman, we have not
yet made any decision to launch military attacks into Syria.

GABBARD:  It is simple, however, what the Constitution
requires, so while you are correct in saying the President has
not yet made a decision, my question is:  Will he abide by the
Constitution and comply with the law?

MATTIS:  I believe that the President will carry out his
duties under the Constitution to protect the country.

GABBARD:  What would the objective of an attack on Syria be,
and how does that serve the interests of the American people?

MATTIS:  I don’t want to talk about a specific attack that
is not yet in the offing, knowing that this would be
pre-decisional.  Again, the President has not made that decision.
However, looking at the Chemical Warfare Convention, I think it’s
by far in the best interests of civilization, certainly the best
interests of America, that that Convention be obeyed by the
nations that have signed it.  What has happened in Salisbury,
England and now has happened in Syria again, shows that this is
not an idle concern.

GABBARD:  So, if the decision is made, as you have stated
publicly, you are laying out all the options on the table for the
President.  If the decision is made to launch a military attack
against Syria, Russia has already responded that they would
respond to our US strike.  As this action is considered, can you
justify for the American people how going to war with Russia over
Syria serves the interests of the American people?

MATTIS:  No, Congresswoman, I can’t answer that question.
I’m not ready to speculate that that would happen.

GABBARD:  Would you not say that it is a highly likely
occurrence, given what Russia has stated directly that they will
respond?

MATTIS:  No, Congresswoman, I would not.  There’s a lot of
ways to respond to the violation of the Chemical Weapons
Convention diplomatically, economically, militarily, that taken
in total would represent I think what we have to do in this world
if

in accordance with international norms and
international law.

OGDEN:  So, as I said, numerous members of Congress are
insisting that the War Powers Act and Article I of the
Constitution — the Constitutional privilege of the US Congress
to declare war and not the President; that this be observed.
Both Democrats and Republicans.  This is also being brought up in
the UK by Jeremy Corbyn, saying Theresa May cannot be allowed to
just launch a unilateral attack on Syria without coming to the
Parliament first.  So, there is huge push back; but I would
insist that this comes, this was catalyzed by the mobilization
that LaRouche PAC and the LaRouche organization internationally
launched at the beginning of this week.  The actions by activists
such as you who are viewing this webcast, and other people who
have been mobilizing in an all-out mobilization over the course
of this week, has had a very significant impact, and may be the
reason why we are not at war in Syria already, and have not
escalated this into some sort of an attack, a missile launch in
Syria at this point.  Now, we remain in the danger zone.  By no
means is anything decided.  We have to continue this mobilization
in a way which goes beyond even what has been done thus far this
week.
What I would like to do, just to conclude this broadcast, is
to bring you an excerpt of a webcast that Helga Zepp-LaRouche
delivered just yesterday.  Helga Zepp-LaRouche has been receiving
a lot of traction in what she’s been saying.  A webcast which was
delivered last week, which she delivered in German on a website
in Germany, has already received over 60,000 views.  This is
really catalyzing a major interest in the leadership that the
LaRouche movement is providing on this issue.  So, you’ll hear
Helga Zepp-LaRouche say here in this webcast is that we are in a
very dangerous situation that could get out of control in no
time.  This is, indeed, a British trap that President Trump is
walking right into, and we have to prevent him from walking into
this kind of British intelligence trap.  So, here’s what Helga
Zepp-LaRouche had to say:

HELGA ZEPP-LAROUCHE

:  Yeah, we are indeed in a very
dangerous situation, which could get out of control in no time.
And just to underline that point, this tweet by President Trump
which made the headlines internationally everywhere, namely,
Russia, the missiles are coming.  That turns out to be a reaction
to a fake news! The background of this story is that about a week
ago, the Russian ambassador to Lebanon, gave an interview where
he supposedly said that any attack on Syria would be answered by
a full military reaction by Russia.
Now, it turns out that that interview which appeared on
Hezbollah TV [Al Manar] and was translated into Arabic was
mistranslated, and obviously referred to an earlier remark which
General Valery Gerasimov, the Chief of Staff of the Russian
military had made, where he said, that if there is an attack on a
Russian soldier in Syria, that Russia would react.  So, it was
not that any attack on Syria would be met with a Russian
retaliation, but if the lives of Russian soldiers would be
attacked, which is a huge difference.
But obviously, that was the trigger point for Trump to send
out this tweet.  But it also shows you that in this environment
of complete orchestration of fake news, false flag attacks,
secret service manipulation of all kinds, how easy it is to stage
an incident and how things can get out of control.
We are right now not off the war danger.  It’s still unclear
what will happen.  Yesterday at the White House briefing,
apparently it was said that “all options are on the table.”
Theresa May meets with her cabinet  — supposedly according to
media reports, which are not very reliable, but it’s the only
source we have on that  — to decide if the British would
participate in a US military attack.  Now, the US warship USS
Donald Cook
is 100 km from Tartus, which is the Russian military
port in Syria, and another US warship has left Norfolk, and is on
the way already since several days.
Now, since Russia has full air control over Syria, and Syria
has also extremely effective missile defense systems, if there is
a US missile attack on Syria, it could be right in a
confrontation between the two nuclear powers, the United States
and Russia.  So I can only urge you, all of you who are watching
this program, you should join our mobilization.  In every
parliament in the world where you are, get your congressman, get
your deputy to intervene and make sure the respective governments
are completely distancing themselves, that there is a public
debate and investigation.  And we must really have a total
mobilization against this war danger.

OGDEN:  So, that is a call to action from Helga
Zepp-LaRouche.  We remain in a red alert.  We need a total
mobilization against this war danger; not only here in the United
States, but across the entire planet.  The resistance to this
must be vocal, loud, clear, and it must be made clear that this
is exactly the kind of provocation which could directly lead to
World War III.  So, don’t let President Trump walk into a trap.
That’s the subject of the leaflet that we are circulating —
“Enough!  Call Congress and Your Senator and Tell Them To Shut
Down Robert Mueller and Stop the British Drive to War”.  So, we
implore you:  If you haven’t yet, do this; do it again.  Get all
of your friends and neighbors to inundate Congress with these
calls.  And to call the White House switchboard as well.  We must
continue in this all-out mobilization and respond to the call to
action that you just heard Helga Zepp-LaRouche deliver.
So, thank you very much for viewing this webcast here today.
Please stay tuned to larouchepac.com.
NU ER DET NOK!
STOP BRITERNES FREMSTØD FOR KRIG!
Ring til danske politikere
– ring til USA’s Kongres!

9. april, 2018 – Vi, De forenede Stater, står over for at lancere et angreb mod Syrien, med de russiske styrker, der er til stede dér, baseret på perfide, britiske løgne; baseret på det, der kunne vise sig at være historiens endegyldige og sorteste efterretningssvindel, den, der gjorde det af med den menneskelige race. Samtidig blev præsident Trumps personlige advokats kontor i dag, 9. april, 2018, udsat for et raid, baseret på en henvisning fra den særlige anklager Robert Mueller. Spørgsmålet skulle angiveligt dreje sig om beskyldninger i forbindelse med, at præs identen skulle have haft en årelang affære med den løgnagtige og afskyelige pornostjerne, Stormy Daniels. Dette anses af Mueller og vores korrupte FBI for at være så alvorligt, at det Sjette Tillæg til USA’s Forfatning også blot kan kastes til side. Disse to uhyrlige begivenheder er fuldstændig relateret. Med mindre I nu rejser jer sammen med os for at stoppe det, er dette land i alvorlig, alvorlig fare. Det kategoriske forsøg på at afpresse denne præsident ind i den krig, han blev valgt til at stoppe, er nu blevet optrappet ud over enhver forstand.

Download (PDF, Unknown)
Et angreb mod Syrien ville være en Nürnberg-krigsforbrydelse

12. april, 2018 – I går udstedte syv eksperter i international lov, eller folkeretten, en erklæring, hvor de advarede om, at alle militære angreb fra USA’s og dets allieredes side mod Syrien, ville, »med mindre disse udføres i selvforsvar eller med en godkendelse fra FN’s Sikkerhedsråd«, overtræde international lov »og ville udgøre en kriminel aggressionshandling: den højeste internationale forbrydelse, der med sig fører ondskaben i alle andre internationale forbrydelser, som det fastslås af den Internationale Militærdomstol i Nürnberg i 1946 …«

»Vi opfordrer følgelig indtrængende USA og dets allierede til at afholde sig fra ulovlig opførsel mod Syrien«, skrev eksperterne. De bemærker, at USA’s bevæbning af oprørere med det formål at vælte den nuværende regering i Syrien, allerede er »ulovlig under international lov« og tilføjer: »vores pointe er enkel: den eneste måde at løse krisen i Syrien på, er gennem en forpligtelse over for veletablerede principper for internationale, juridiske normer«.

Underskriverne er: tidligere justitsminister (USA) Ramsey Clark; tidligere præsident for National Lawyers Guild Majorie Cohn; Inder Comar, adm. dir. for Just Atonement (en juridisk NGO, involveret i sagsanlæg mod Bush, Cheney et.al. for deres illegale aggressionskrig mod Irak); Jeanne Mirer, præsident for International Association of Democratic Lawyers; dr. Curtis F.J. Doebbler, FN-repræsentant for International Lawyers.org; Abdeen Jabara, medstifter af American-Arab Anti-Discrimination Committee; og Associate Law Professor dr. Ryan Alford.

Erklæringen blev udgivet i går af Consortium News. https://consortiumnews.com/2018/04/11/international-lawyers-strike-against-syria-would-be-illegal/

Foto: Medlemmer af krigsforbrydertribunalet i Nürnberg (venstre) 1946.    
Britiske provokationer under Falsk Flag
sætter faren for krig på Rød Alarm.
Helga Zepp-LaRouche i Internationalt
Strategisk Webcast, 12. april, 2018

I skrivende stund, hvor denne meddelelse går ud ved middagstid på USA’s østkyst den 10. april, er der »rød alarm« over muligheden for, at en generel krig i de kommende dage bryder ud pga. en række provokationer, der kommer fra Det britiske Imperiums højeste niveauer. Med forsøget på at give Rusland skylden for den angivelige forgiftning af den britiske dobbeltagent Skripal og hans datter, og som kollapsede, da eksperter fra UK’s laboratorium for kemiske våben i Porton Down ikke kunne bekræfte, at stoffet, der blev brugt mod Skripal og datter, kom fra Rusland, blev de Londonbaserede »Hvide Hjelme« udkommanderet og hævdede – uden beviser – at syriske regeringsstyrker brugte kemiske våben i Ghouta. Dette udløste krav i FN’s Sikkerhedsråd om aktion mod Syrien, men også mod Iran og Rusland – et krav, der kom fra briterne, franskmændene og USA’s neokonservative.

Tredje provokation var raidet mod præsident Trumps personlige advokat Michael Cohens kontor, baseret på en henvisning fra den særlige anklager Robert Mueller, relateret til anklagerne imod Trump fra pornostjernen Stormy Daniels. Selv om Muellers efterforskning af Cohen intet har at gøre med beskyldninger om, at Trump indgik et ’aftalt spil’ med Putin for at vinde valget i 2016, så er kilden til alle tre provokationer den samme – de er alle en del af kampagnen fra City of Londons imperiekræfter og deres neokonservative allierede på Wall Street, for at forhindre Trump i at lykkes med sit kampagneløfte om at afslutte krige for regimeskifte og skabe en positiv samarbejdsrelation med Ruslands præsident Putin.

En publikation fra LaRouche Politiske Aktionskomite kaldte raidet mod Cohens kontor for »et direkte forsøg på at afpresse denne præsident [Trump] ind i den krig, han blev valgt til at stoppe«. Helga Zepp-LaRouche sagde om denne situation, at vi »sidder på en krudttønde«.

Her følger engelsk udskrift af videoen: 

 

 

Schiller Institute New Paradigm Webcast, April 12, 2018
With Helga Zepp-LaRouche

– British False Flag Provocations Put War Danger –
– at “Red Alert” Level –

Harley SCHLANGER:  Hello, I’m Harley Schlanger with the
Schiller Institute and welcome to today’s international webcast
featuring our founder and President Helga Zepp-LaRouche.
Since Monday, our organization has been on a Red Alert
status, given the escalation of the danger of an all-out breaking
out, following the most recent provocations coming from the
British Empire.  Helga, in an earlier statement this week, said
we’re sitting on a powder keg, and this has to do with the
threats to go to war against Syria, to attack or even punish
Assad, even possibly to punish the Russians, as President Trump
indicated in a tweet earlier this week.  So, we’re still sitting
on a powder keg, and Helga, despite being ill, is here for a
brief period, so she can give us the picture and the strategy for
the mobilization to stop this escalating war danger.  So Helga, I
turn it over to you, now.

HELGA  ZEPP-LAROUCHE:  Yeah, we are indeed in a very
dangerous situation, which could get out of control in no time.
And just to underline that point, this tweet by President Trump
which made the headlines internationally everywhere, namely,
Russia, the missiles are coming.  That turns out to be a reaction
to a fake news! The background of this story is, that about a
week ago, the Russian ambassador to Lebanon, gave an interview
where he supposedly said that any attack on Syria would be
answered by a full military reaction by Russia.
Now, it turns out that that interview which appeared on
Hezbollah TV [Al Manar] and was translated into Arabic was
mistranslated, and referred to an earlier remark which General
Valery Gerasimov, the Chief of Staff of the Russian had made,
where he said, that if there is an attack on a Russian soldier in
Syria, that Russia would react.  So, it was not that any attack
on Syria would be met with a Russian retaliation, but if the
lives of Russian soldiers would be attacked, which is a huge
difference.
But obviously, that was the trigger point for Trump to send
out this tweet.  But it also shows you that in this environment
of complete orchestration of fake news, false flag attacks,
secret service manipulation of all kinds, how easy it is to stage
an incident and how things can get out of control.
We are right now not off the war danger.  It’s still unclear
what will happen.  Yesterday at the White House briefing,
apparently it was said that “all options are on the table.”
Theresa May meets with her cabinet  — supposedly according to
media reports, which are not very reliable, but it’s the only
source we have on that  — to decide if the British would
participate in a U.S. military attack.  Now, the U.S. warship
{USS Donald Cook} is 100 km from Tartus, which is the Russian
military port in Syria, and another U.S. warship has left
Norfolk, and is on the way already since several days.
Now, since Russia has full air control over Syria, and Syria
has also extremely effective missile defense systems, if there is
a U.S. missile attack on Syria, it could be right in a
confrontation between the two nuclear powers, the United States
and Russia.  So I can only urge you, all of you who are watching
this program, you should join our mobilization.  In every
parliament in the world where you are, get your congressman, get
your deputy to intervene and make sure the respective governments
are completely distancing themselves, that there is a public
debate and investigation.  And we must really have a total
mobilization against this war danger.

SCHLANGER:  It’s really important, I think that people also
have a sense of the continuity of this threat, because what we’ve
been covering here in the last few weeks, it started with the
fake news from Theresa May and Boris Johnson, in which they
accused the Russians of trying to poison a former spy, Sergei
Skripal and his daughter.  When that fell apart, when the British
chemical warfare experts said they could not determine that the
origin of this chemical weapon was from Russia, as soon as that
falls apart, we see an escalation with the so-called chemical
weapons usage in East Ghouta, in Douma, Syria.
Now, it occurs also at precisely the point that Donald Trump
said he’s prepared to pull the United States troops out of Syria
entirely! So, as some of the Russians are saying, I think it’s
worth, Helga, for you to go through some of what the Russians
have been saying on this, including Putin — but that they’ve
said that it’s very obvious that this is a scripted assault
against Russia and against Trump.
So what are we hearing from the Russians?

ZEPP-LAROUCHE:  The Deputy Chief of the General Staff of
Russia just reported that Russian ABC specialists have been or
are in Douma, and they inspected both the material of the
so-called chemical weapons and also the patients in the hospital,
and they confirmed what earlier representatives of the Red
Crescent Society had said, that there was absolutely no trace of
chemical weapons, and also no sign that patients in the hospital
had been injured by such a weapon.
Now, that is, again, pointing to the fact that the entire
information about this so-called incident came from the White
Helmets, an organization which is entirely funded by the British
government and in part, also by the [State Department] USAID.
And various whistleblowers have documented that this is an
organization which is very close to the jihadists, and that they
have completely staged this affair.
Russian Foreign Minister Lavrov also said that Russia had
signs of a planned provocation for the past month, and that they
have given this information to both the UN Security Council and
the OPCW, so that it was known that this was in preparation; and
also that the jihadists had, in various cities, dug tunnels under
cities, out of which they then operated with explosive materials,
mixed with chemical weapons.  This thing is such an obvious case
of a false-flag operation, that, if this is being used for a
pretext to launch an attack, then we’re really in World War III,
because this is obviously designed to target Russia.  And I would
even say, it did not start with the Skripal case, it started with
the Russiagate against Trump which fell apart completely.
Now the Skripal case also has fallen apart, because the OPCW
was just in Salisbury.  They investigated the material which was
used in the Skripal attack, and they said they were not able to
identify either that it was Novichok — they didn’t mention that
name — nor the origin of it.
Now, the OPCW, that’s their whole purpose of existence, has
been visiting every country, every laboratory, so they have
samples of every chemical substance, of every nerve gas, so they
could compare it, and obviously, they could not identify that it
comes from Russia, so it doesn’t come from Russia. So this case
is also falling apart.
So I think it’s really important that people see the
continuity, as you say, of these lies, which are designed to be a
war preparation for a war against Russia.  There is no other
explanation possible.

SCHLANGER:  And it’s a war against Russia that’s designed to
sabotage President Trump’s policy of working with Putin, working
with Russia, cooperation against terrorism.  And also, as Trump
noted in one of his tweets, economic cooperation.
There’s also, General Mattis, the U.S. Defense Secretary,
who us urging caution, saying we have to wait until we can see
that there’s some evidence of this.  Mattis came out after the
April 2017 false flag against, which led to a U.S. attack, and
said there was no evidence of chemical weapons, or that it was
the Assad government.  So we’re seeing a certain amount of
backing away; and very importantly, the former British Ambassador
to Syria, Peter Ford, and also the former United Kingdom
Ambassador to Uzbekistan Craig Murray, both of whom have been
very outspoken on this, warned that this is a crazy escalation to
war.
What should people do?  You have voices coming out now,
there are people who want to know what to do.  What are we doing
as part of our mobilization?

ZEPP-LAROUCHE:  We have various appeals, one in Germany
which you will find in German on our website there
[https://bueso.de/alarmstufe-rot]; we have one on the American
site of our colleagues from LaRouche PAC
[https://larouchepac.com/sites/default/files/
20180410-enough-final.pdf] and both of these appeals should be
used to mobilize every parliament around the world.  In the
United States, our colleagues there are mobilizing.  They have
already distributed tens of thousands of leaflets; they have
contacted everybody in the Congress; they have a general
mobilization.  They’re doing similar things in Europe.  But I
think we really have to take it very seriously
The former German highest military officer, Gen. Harald
Kujat, gave three interviews today to different TV stations,
where he made the point, which I can only fully endorse, that we
are confronted with a political class which is incapable of
calculating the consequences of their deeds, and that therefore
the danger is that they will sleepwalk into a Third World War,
just as it happened in the case of the First World War.  And I
may not shar all the reasons why this is so; he says this is an
unfortunate combination of an inexperienced French President; a
Prime Minister in Great Britain who has tremendous domestic
problems; an erratic American President, but then he blasts the
German government, that rather than trying to calm the situation
down, that Merkel is actually heating it up!  I mean, this is
incredible!  Germany was destroyed two times in the world wars,
and now we have a Chancellor, who is immediately defending May in
her accusations; who is immediately condoning that Assad must be
the guilty one.  And General Kujat puts Merkel on the spot, and
says, she should intervene [against war].
Now, I think the problem is that these politicians are
really incapable of recognizing what they are doing, and
therefore I think we need to really have a full-fledged
mobilization, in depth, of all the parliamentarians of every
country where you are:  You should use these materials and demand
that all the governments are completely coming out against this,
that they should denounce the false-flag operations.
And we should not forget, there is a German judge whose name
is Peter Vonnahme, who was a judge in a Bavarian court until
2007; and he pointed to the fact that there is a continuity in
all of these provocations, with the obvious aim of regime-change
in Russia.  And then he points to the fact, asking, have people
forgotten the Gulf of Tonkin incident, which led to the Vietnam
War?  Or the case of the so-called babies ripped out of the
incubators in Kuwait, which led to the pretext to attack Iraq [in
1990]? Or the “yellowcake” case in the case of Niger, where
Saddam Hussein supposedly bought yellowcake uranium, which was
another pretext for a war against Iraq [2003]?  Or, the so-called
“Operation Horseshoe” incident, which led to the Kosovo
intervention [1999]?  Now, all these things were orchestrated and
fabricated, and I think we must have a discussion, who is doing
that?  It’s not enough that Tony Blair apologized for the Iraq
war — I mean, these wars have cost {millions} of people their
lives! And I think it is high time that these people are being
called to justice, because this is just too much, and has been
going on for too long.

SCHLANGER:  I’m glad you mentioned Tony Blair, because he’s
one of the people saying that Theresa May doesn’t have to go to
the Parliament, and she should immediate join the coalition with
Macron and Trump, and start bombing in Syria.  So Blair is a war
criminal, whose time has come to be brought before a tribunal.
Now, the picture wouldn’t be complete without us just
getting into this question of going back to what you said was the
initial phase, which is Russiagate.  There was a development,
right in the middle of the Syria mobilization, with the Southern
District of New York U.S. Attorney launching an FBI raid against
Donald Trump’s personal attorney, Michael Cohen, for something
that was referred by Mueller, which has {nothing whatsoever} to
do with Russiagate.
Helga, how do you see this?  we’ve basically said, this is
part of a blackmail operation against Trump.  How do you see this
functioning?

ZEPP-LAROUCHE:  I think it discredits Mueller even more,
because it’s very obvious that this whole Russiagate is falling
apart, or has fallen apart, and now he has shifted what clearly
is not in his mandate [as Special Counsel], by going into a
fishing expedition on a so-called sex story that Trump was
supposedly involved in with some pornographic movie star.  And
obviously, this is so out of order, that I think it should fall
back on Mueller.
It is also very important, what the famous Harvard lawyer,
Alan Dershowitz said, that this is a complete violation of the
U.S. Constitution, the Fourth and the Sixth Amendment.  I think
he is a Democrat, but he blasts the silence of the Democrats and
even the silence of the ACLU, that they do not react.  And he
says, “this is black day for the client-lawyer relations,” and
obviously, it’s one of the many things which absolutely must be
clarified.
Now, we should note the fact that Congressman Nunes had to
go so far as to threat impeachment against FBI Director Wray and
Deputy Attorney General Rod Rosenstein, because they were
blocking to submit data and documents to the Congressional
oversight committees.  Now, they finally did give two pages in a
relatively unredacted form, which referred to the origins of the
Trump investigation.
So, I think there will be more about that, but I can only
reiterate my call:  We should absolutely mobilize with the
Schiller Institute.  Join the Schiller Institute, become an
active member.  It is very important that we build a movement to
improve relations among nations, to create a New Paradigm, to
have absolute condemnation of this war danger, and establish a
decent relationship with Russia, China and among all nations on
this planet, which is absolutely possible, as we have discussed
many times on this show.
But it requires more people to become active, and therefore,
I again invite you: Join the Schiller Institute and help us in
this mobilization.

SCHLANGER:  And we’ll be putting a number up on the screen
for the White House, so people can make calls to the White House.
And also to the Congress [Capitol Hill Switchboard:
202-224-2131], because there are congressmen, such as Thomas
Massie [R-KY] and others, who are demanding that nothing be done
without the Congress being consulted.
I just wanted to throw one other thing in, which is that in
spite of the danger of the situation, it’s good to see there are
some people who are keeping their sense of humor:  Maria
Zakharova, the spokesperson for the Russian Foreign Ministry,
said about Trump’s tweet about “smart” missiles, that if they’re
really “smart” they’ll go after the terrorists who are the ones
responsible for the false flag chemical weapons scare.
Helga, thanks for taking the time and making the effort,
even though you’re ill, to join us today, and to bring this
forward:  We are still on a Red Alert, and it’s very significant
that you took the time and put this out.  Is there anything you
want to add?

ZEPP-LAROUCHE:  No, I think that’s what we have to do.

SCHLANGER:  OK, very good. So we’ll see you next week.

ZEPP-LAROUCHE:  OK, till next week.
Historien vil blive målt ud fra
menneskehedens beslutninger i dag

Leder fra LaRouchePAC, 11. april, 2018 – Ti tusinder af eksemplarer af LaRouchePAC’s hasteerklæring, »Nu er det nok; Ring til Kongressen og din senator og sig til dem, at de skal lukke Robert Mueller ned, STOP BRITERNES FREMSTØD FOR KRIG« er blevet uddelt og e-mailet i hele landet i de seneste 48 timer. Kredse omkring præsident Trump i særdeleshed bliver advaret om faren. Den totalt gennemskuelige fabrikering af en falsk historie om kemiske våben i Syrien fra de britiske aktiver inden for de jihadistiske netværk, de »Hvide Hjelme«, og som savner ethvert bevis eller endda motiv på vegne af Syrien og Rusland, er blevet brugt til at drive præsident Trump væk fra at udføre sine erklærede planer: at blive venner med Rusland og Kina og trække de amerikanske styrker ud af Syrien og afslutte de sindssyge og folkemorderiske krige for »regimeskifte«, én gang for alle.

Den indflydelse, som LaRouchePAC’s intervention har haft, bør ikke undervurderes. Erklæringen påpeger krigshysteriet og det åbenlyse FBI-raid mod Trumps personlige advokat, under direktion af Robert Mueller, og understreger: »Disse to uhyrlige begivenheder er totalt relateret. Med mindre I nu rejser jer sammen med os, er dette land i alvorlig, alvorlig fare. Det direkte forsøg på at afpresse denne præsident ind i den krig, han blev valgt til at stoppe, er blevet optrappet ud over enhver forstand.«

Præsident Trump har tilsyneladende forstået budskabet – at krigsprovokationerne styres af de samme britiske aktiver, der styrer Russiagate-kuppet imod ham. Selv om han skrev et krigerisk tweet her til morgen, der sagde, at missilerne snart ville flyve, og som fordømte Rusland og Assad for det angivelige angreb med kemiske våben, så fulgte han hurtigt derefter op med endnu to tweets, der sagde, at der »ikke er nogen grund til« den aktuelle alvorlige krise mellem USA og Rusland, og at de to nationer må arbejde sammen om både økonomiske og strategiske spørgsmål. Trump konkluderer: »Meget af det onde blod med Rusland skyldes den Falske & Korrupte Ruslands-efterforskning, under anførsel af de totalt Demokratiske loyalister, eller folk, der arbejdede for Obama. Mueller er den mest inhabile (undtagen Rosenstein, der underskrev FISA & Comey brevet). Intet ’aftalt spil’, så de går amok!«

Præsident Putin talte besindigt med nye udenlandske ambassadører, der ankom til Moskva i dag, og sagde: »Tilstanden i verden giver grund til bekymring. Situationen i verden bliver mere kaotisk, men vi håber ikke desto mindre, at sund fornuft sluttelig vil sejre, og at internationale relationer vil komme ind på en konstruktiv kurs, og at hele det globale system vil blive mere stabilt og forudsigeligt … Med hensyn til Rusland, så vil vi fortsætte med konsekvent at tale for en styrkelse af global og regional sikkerhed og stabilitet og fortsætte med strengt at overholde vore internationale forpligtelser og opbygge et samarbejde med vore partnere på en konstruktiv og respektfuld måde, vejledt af internationale juridiske standarder og FN’s charter. Vi vil fremme verdens positive, fremadskuende dagsorden og arbejde for at sikre menneskehedens vedvarende udvikling, fremgang og velfærd.«

Denne »fremadskuende dagsorden« er nu blevet vedtaget af flertallet af verdens nationer i form af deltagelse i den Nye Silkevej, der er initieret af Kina, og i forsvaret af suverænitet over udenlandsk sponsorerede terrorister – det være sig fra saudierne eller briterne eller de britiske aktiver i USA. At forene verden i den Nye Silkevejsånd, for at afslutte fattigdom og krig, er ikke længere en drøm – det nye paradigme er inden for rækkevidde, hvis Det britiske Imperiums døende uhyre, samt dets finansmagter, endelig kan stedes til hvile og således befri verdens befolkning til at arbejde i harmoni. Det britiske folk er selv i stigende grad klar over denne kendsgerning, med befolkningen, og endda MP’er fra både Labour og Tory’erne, der fordømmer Tony Blairs og Theresa Mays løgnagtige fremstød for krig, baseret på de samme løgne om masseødelæggelsesvåben, som Blair brugte til at lancere Irakkrigen, moder til den nuværende elendighed og det nuværende kaos i hele Sydvestasien.

Spred LaRouchePAC’s erklæring overalt, og mobilisér folk af god vilje i hele verden til at gå sammen med os i dette beslutningens øjeblik, for hele menneskehedens fremtid.
Interview: Der var ikke noget kemisk angreb i Syrien:
Sandheden om Syrien og Trump

Jeg er Will Wertz fra LaRouche Political Action Committee, og vi interviewer i dag senator fra Virginia Richard Black, der er pensioneret oberst i den amerikanske hær; han var ligeledes chef for JAG (Judge Advocate General’s Corps, United States Army) afdeling for kriminalitet i Pentagon. Han har ekstraordinær stor erfaring især med Syrien, som han har besøgt flere gange. Formålet med interviewet er at få senator Blacks synspunkter om den aktuelle krise omkring beskyldningerne om et angreb med kemiske våben i det østlige Ghouta i byen Douma, Syrien.

Video, engelsk.