Hvis Roosevelt havde levet

Leder fra LaRouchePAC, 10. maj, 2018 – Midt i de seneste ugers begivenheder, der er uden fortilfælde, minder gårsdagens fejring af Sejrsdagen i Moskva, der fejrer afslutningen af Anden Verdenskrig i Europa, og især præsident Putins dybt bevægende hyldest til dem, der rundhåndet gav alt for at besejre nazisterne, os om vores amerikanske præsident Franklin Roosevelt, der, udslidt, var bukket under blot få uger før nazismens endelige nederlag. Roosevelts død på dette tidspunkt frastjal denne generation det løfte om verden efter krigen, og Amerika efter krigen, han så længe havde planlagt og kæmpet for.

Statsmanden Lyndon LaRouches tale i New Delhi fra 3. dec., 2008, »Tiden for et nyt system er kommet«, hvor han første gang foreslog »Firemagtsaftalen«, genskaber Franklin Roosevelts tankegang fra dengang, gennem en prisme af LaRouches mere avancerede koncepter frem til nutiden.

Lyndon LaRouche sagde, »Vi må have en koalition af kræfter på planeten, der er stærk nok, og som i tilstrækkelig grad forstår sin gensidige egeninteresse, til at genindsætte den form for kontrol, som USA forsøgte at promovere under Franklin Roosevelt. Mod slutningen af krigen sagde Roosevelt, i forbindelse med Kina og i forbindelse med Sovjetunionen, samt andre lande, man behøver ikke synes om det andet land; man behøver ikke synes om dets regering; man behøver ikke synes om dets politik. Det, man må gøre, er at etablere et internationalt kontrolsystem, under hvilket man ikke har ting, der løber løbsk, og som udgør trusler. Man må simpelt hen have traktatlige organisationer eller lignede ting, der svarer til traktatlige organisationer, hvor folk har en sådan interesse i at bevare traktat-organisationen, at de vil regulere sig selv og deres eget land. Og man kan få samarbejde omkring dette.«

Det var sådan, Roosevelt havde til hensigt at sammensætte en verden efter krigen med Stalins Rusland, Kina og Indien. Men hans efterfølger, Harry Truman, tilbød at mødes med Stalin, så snart denne kunne komme til USA – hvilket Truman udmærket vidste, Stalin aldrig ville gøre. Modellen for efterkrigstidens Tyskland skulle være det, vi har set i Østrig – neutralitet befriet for militær besættelse. Et forenet Tyskland ville have blomstret – men det skulle ikke være således. Koreakrigen, der har truet os fra dens begyndelse i 1950 og frem til nutiden, gav Stalin en mulighed for at slå tilbage mod angloamerikansk militært pres i Europa, gennem en ubevogtet bagdør i Asien. I tilbageblik fulgte der en anden form for mareridt efter Anden Verdenskrig, fordi Roosevelt døde, og hans planer og idealer blev begravet sammen med ham af britisk imperialisme.

Inden for sin Firemagtsaftale foreslog LaRouche at bruge den amerikanske forfatnings enestående træk til at forankre udstedelsen af massive mængder af kreditskabelse til produktiv investering, med vægt på infrastruktur. Der findes ingen måde, hvorpå man kan gå i gang med at transformere de millioner af ufaglærte arbejdere i Indien, for eksempel, til faglært arbejdskraft, uden en massiv skabelse af infrastruktur.

Tilbage i 1945 mislykkedes det for os at skabe den verden efter krigen, som vore helte forventede og fortjente. I stedet for dette lysende løfte, tilbragte vi et helt liv under truslen om atomkrig – en trussel, der stadig består den dag i dag. Men i dag er der åbnet op for et nyt alternativ, takket være Lyndon LaRouches kreative vision, centreret omkring Bælte & Vej Initiativet, lanceret af Kinas præsident Xi Jinping, og i hvilket flere end 100 lande nu deltager.

I dag blev Mahatir Mohamad, i en alder af 92, genindsat som premierminister for Malaysia 15 år efter, han sidst forlod denne post, og han er således den ældste, valgte leder i verden. Mahatir Mohamad er velkendt på internationalt plan for sin åbenlyse enighed med Lyndon LaRouche, for eksempel, med hensyn til George Soros. Han tiltræder embedet som en verdensleder, der er muslim, og som også frem for alt andet er en stærk tilhænger af Bælte & Vej Initiativet, som han i dag sagde, han havde detaljeret foreslået i et personligt brev til præsident Xi Jinping.

Mahatir Mohamads lederskab og støtte til Bælte & Vej Initiativet er ikke alene vigtigt for Sydøstasien, men også ekstremt vigtigt for Mellemøsten, der nu er i færd med at blive angrebet af en farlig stedfortræderkrig. Bælte & Vej er det tvingende nødvendige svar for Sydvestasien – som Lyndon LaRouche i mere end 40 år har foreslået, og som Franklin Roosevelt ville være enig i.

Se Lyndon LaRouche: »The Time Has Come for a New System«, EIR, 19. dec., 2008.

Foto: Den russiske præsident Putin under militærparaden, der markerer 73-året for Sejr i den Store Patriotiske Krig 1941-45. Et minuts stilhed. 9. maj, 2018. (en.kremlin.ru)   
Putin udsteder Maj-dekret, som fremlægger mål for politikken frem til 2024

8. maj, 2018 – Vladimir Putin overtog præsidentembedet i Rusland i går og underskrev, efter sin indsættelsestale, en eksekutiv ordre om den Russiske Føderations nationale og strategiske mål, som fastsætter hans regerings politik til og med 2024. Det såkaldte Maj-dekret er en stærk hensigtserklæring om den retning, som Putin vil instruere sin nye regering til at vedtage, og som giver genlyd af både tonen og de specifikke punkter, som han fastslog i sin tale 1. marts til den føderale forsamling. Maj-dekretet begynder:

»Med det formål at opnå gennembrud inden for videnskab og teknologi samt socialøkonomisk udvikling i den Russiske Føderation, øge landets befolkning, forbedre vore borgeres levestandard og livsbetingelser og skabe et miljø og muligheder for alle for at opfylde deres potentiale, har præsidenten instrueret regeringen om at opnå de følgende, nationale udviklingsmål frem til 2024:

  • Sikre en holdbar, naturlig befolkningstilvækst;
  • øge den forventede levealder til 78 år (80 år i 2030);
  • sikre bæredygtig vækst af reelle lønninger, såvel som også en vækst i pensionerne over inflationsniveauet;
  • halvere fattigdommen;
  • forbedre boligvilkårene for mindst 5 millioner husstande årligt;
  • accelerere den teknologiske udvikling og øge antallet af organisationer, der er engageret i teknologisk innovation, til 50 % af totalen …«

Hele Maj-dekretet kan læses på engelsk her: http://en.kremlin.ru/events/president/news/57425

Foto: Vladimir Putin blev indsat som Ruslands præsident for endnu en seksårs periode frem til 2024. 
Ruslands udenrigsminister Lavrov advarer om,
at USA træner terrorister i Syrien for at opdele landet

4. maj, 2018 – På en fælles pressekonference den 3. maj i Sotji, Rusland, med Jordans udenrigsminister Ayman Safadi, kommenterede den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov udviklingerne i Syrien, særlig med hensyn til USA’s medskyldighed i at træne terrorister – »tidligere« ISIS-kæmpere – til deployering imod de syriske væbnede styrker og til at frembringe en disintegration af det syriske territorium.

Lavrov understregede, at Jordan er observatør i Astana-processen og som sådan samarbejder i at støtte deeskaleringszonen i det sydlige Syrien, rapporterede TASS den 3. maj. Sammen med USA »samarbejder vi for at opretholde deeskaleringsregimet i det sydvestlige Syrien nær grænsen til Jordan«, sagde Lavrov, men pegede også på forsøg fra den syriske oppositions side, Jabhat al-Nusra og Islamisk Stat, på at etablere autonomi i det sydlige Syrien med støtte fra USA.

I sit interview med Italiens Panorama, som også refereres af Syrian Arab News Service (SANA) i dag, hævdede Lavrov, at Washington aktivt er ved at slå sig ned på Eufratflodens østlige bred med det formål at nedlægge Syrien, en fremgangsmåde, sagde han, »som også støttes af flere af USA’s allierede«. Amerikanske styrker, der er placeret i lejre i al-Tanf og al-Rukban i Syriens al-Badiya-ørkenområde, fortsatte han, træner terrorister, der forhindrer humanitærhjælp i at blive leveret til områdets nødlidende folk. »Underlige ting finder sted, inkl. USA’s træning af terrorister«, hævdede han.

Sputnik erindrer om, at gen. Valery Gerasimov, chef for de russiske væbnede styrkers generalstab, sidste december advarede om, at 1.000 ISIS-kæmpere og ISIS-lignende kæmpere under ’nyt flag’ blev trænet og udstyret af amerikanske rådgivere i det østlige Syrien.

Foto: Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov og den jordanske udenrigsminister Ayman Safadi. Foto fra september, 2017.
De Fire Magter: Et Nyt
Paradigme for fred og udvikling.
BILAG: Lyndon LaRouche:
Draft Memorandum of
Agreement between The United
States and U.S.S.R. (1984)

Lyndon LaRouche: Opgaven, som jeg har defineret den, er: Hvis Rusland og USA, og Kina og Indien, som en gruppe af lande aftaler at initiere og gennemtvinge en reorganisering af det globale finans- og kreditsystem, under disse betingelser med langfristede aftaler af samme type, som Franklin Roosevelt havde ytret før sin død i 1944, indgået mellem hovednationer, kunne Roosevelts plan være blevet realiseret alle disse år senere, og vi kan gøre det i dag. Det er vores chance. Enten gør vi dette, eller også går vi under. Jeg kan forsikre jer for, at, hvis I tror, der findes nogen mulighed for, at det nuværende system kunne fortsætte ind i det forestående år, som et system, man kan arbejde med, og at der ikke vil være en fortsat generel krise, der forværres, på nuværende tidspunkt, vil der ikke komme nogen økonomisk genrejsning i nogen del af planeten, under de nuværende betingelser.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 

Download (PDF, Unknown)
Trumps initiativer bliver annulleret af russofobi,
siger Lavrov til det italienske magasin Panorama

3. maj, 2018 – I et interview til det italienske magasin, Panorama, beklagede den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, at russofobi og amerikanske eliter blokerer for præsident Donald Trumps initiativer for at forbedre relationer. »Vi har ved flere lejligheder sagt, at vi ser bemærkninger fra præsident Donald Trump om ønsket om at etablere en normal dialog mellem vore to lande i et positivt lys«, citeres han af TASS. »Desuden er vi helt enige i denne fremgangsmåde og er rede til at gå vores del af vejen for at bryde det kunstige dødvande i de bilaterale relationer, som Obama-administrationen styrede dem ind i.«

Lavrov understregede, at »situationen omkring de bilaterale relationer forværres fortsat. Hvis der kommer nogle positive signaler fra den amerikanske præsident, bliver det fuldstændig jævnet ud af grasserende russofobi i det amerikanske etablissement, hvor vores land præsenteres som en trussel. De taler offentligt til fordel for den ’systemiske inddæmning’ af Rusland ved hjælp af sanktioner og andre redskaber til udøvelse af pres. Dette stammer selvfølgelig alt sammen fra interne, politiske fejder i Washington og har intet med vireligheden at gøre«.

Lavrov sagde, at dette havde ført til det faktum, at interaktion omkring vigtige, globale spørgsmål »er gået i stå, alt imens mange i Washington fortsætter med at styrtdykke ned i ’selv-reproducerende’ russofobi. Dette har en skadelig virkning på den globale situation, hvor for mange spørgsmål, der ikke kan løses uden samarbejde mellem Rusland og USA, har hobet sig op«.

Lavrov var forhåbningsfuld med hensyn til, at »sund fornuft sluttelig vil få overhånd i Washingtons magtkorridorer«. »Vi ønsker at etablere normale, forudsigelige og endda, om man vil, venskabelige relationer med USA, men ikke på bekostning af handelsprincipper og Ruslands nationale interesser«, understregede han.

»Det er tydeligt, at den globale situation eskalerer og bliver mindre forudsigelig, desværre«, sagde han. »Vi har gentagne gange bemærket, at denne tingenes tilstand hovedsageligt forårsagedes af igangværende, ensidige handlinger fra USA’s side og fra visse vestlige staters side, som er under indflydelse af USA.« Han sagde desuden, at det forårsager situationer, »hvor et svindelnummer eller en fejltagelse kunne få globale konsekvenser«.

Lavrov påpegede, at Rusland ønsker at stole på de vestlige landes sunde fornuft, skrev TASS, »Men denne ’sunde fornuft’ betyder, at lederne af det kollektive Vesten vil være i stand til at agere på en højst ansvarlig og forudsigelig måde og strengt observere folkeretten, baseret på FN’s charter. På det seneste har vi betvivlet denne evne«.

Det betyder, at Rusland må være den ansvarlige part i at forhindre, at det skrider ud i en konfrontation: »Vi agerer som en garant for global sikkerhed og modsætter os Sikkerhedsrådets beslutninger, der tilsigter at retfærdiggøre planer for den ensidige anvendelse af magt imod uønskede ’regimer’, i overtrædelse af De forenede Nationers charter«, sagde han.

Foto: Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov.
Lyndon LaRouche: En Firemagtsaftale
kan skabe et nyt, globalt kreditsystem

Leder fra LaRouchePAC, 2. maj, 2018 – Det britiske Imperium og dets allierede kræfter har lanceret en række koordinerede angreb på globalt plan, som er udtænkt at skulle sikre, at ingen holdbar koalition for udvikling og fred skabes omkring planetens fire, ledende magter – Rusland, Kina, Indien og USA. Disse angreb inkluderer eskalerende provokationer, der har til formål at udløse surrogatkrig i Mellemøsten (Iran og Syrien); i Ukraine; og på Koreahalvøen – og som alle igen har til formål sluttelig at eskalere til en global krig, med USA imod Rusland og Kina.

Samtidig, og med en omhyggeligt koreograferet timing, har samme britiske kræfter optrappet deres heksejagt mod præsident Donald Trump og tyer til at fiske efter potentiel skadelig information – en aktivitet, der er lige så ekstrem, som den er farlig. Den seneste af disse er den lækkede trussel, at den særlige anklager Robert Mueller måske vil indstævne præsident Trump til at besvare Muellers ligeledes lækkede 40 spørgsmål, ifald præsidenten nægter at besvare dem »frivilligt«.

Præsident Trump svarede selv skarpt i et tweet her til morgen: »Der er ikke tale om nogen forhindring af rettens gang (det er et set-up & en fælde). Det, der er tale om, er pågående forhandlinger med Nordkorea om atomkrig …«

For nu at sætte sagen på spidsen: Det britiske fremstød for krig, og det britiske fremstød for at afsætte USA’s præsident, er parallelle operationer, der har et enkeltstående formål. Der kan ikke være noget heldigt forsvar af præsidentskabet imod Muellers beskidte operationer uden samtidig at stoppe fremstødet for at bruge Iran, Syrien, Korea og Ukraine til at udløse krig mod Rusland og Kina. Og modsat; det britiske fremstød for krig og for at kuldkaste hele det westfalske system ved at rive gyldig, international lov, folkeretten, i stumper og stykker med militærangreb og krige, kan ikke stoppes uden at besejre Mueller-FBI-kuppet imod præsident Trump.

Både Demokrater, Republikanere og Uafhængige – såvel som også folk i andre nationer – må vågne op til denne kendsgerning, før det er for sent. I kan ikke vælge, hvilken del af denne forenede, britiske operation, I ønsker at gå imod, og hvilken del, I ønsker at støtte, baseret på de ideologiske fordomme, I inderligt holder fast ved.

Tiden er inde til moral, anført af videnskab, sådan, som det eksemplificeres af Lyndon LaRouches forslag om en Firemagtsaftale.

LaRouches første, betydningsfulde præsentation af denne idé til en politik, kom på et Forum for strategiske og sikkerhedsmæssige studier i New Delhi, Indien, 3. dec., 2008. Dernæst udvidede LaRouche denne strategi i en tale den 10. okt., 2009, han holdt på det Globale offentlige Forum for Dialog mellem Civilisationers syvende årlige forsamling. LaRouche opsummerede denne tale fra Rhodos under et privat frokostmøde for diplomater i Washington, 4. nov., 2009.

Bemærkningerne ved dette frokostmøde, som vi her bringer uddrag af, blev fremsat næsten fire år før den kinesiske præsident annoncerede sin Nye Silkevejspolitik, som i dag kendes som Bælte & Vej Initiativet.

»Det var min opgave [på Rhodos] klart at præsentere, hvad en Firemagtsaftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien, samt andre lande, der bringes ind i samme aftale, ville betyde for planeten. Det ville betyde, at vi kunne få en konvention, en aftale, om skabelse af et nyt system, der skrotter det nuværende, monetære system, som kan skrottes, fordi det allerede er bankerot …

»Rusland og Kina stod på randen af en aftale, i denne periode, i hvilken Kina har for en billion dollar i amerikanske statsobligationer, som USA skylder Kina … Det, der grundlæggende set skete i forhandlingerne mellem Rusland og Kina, var et arrangement om at anvende den legitime gæld, som skyldes til Kina mod en forpligtelse fra USA’s side, og til at bruge dette; monetisere det, ved at investere det i noget, der er produktivt, som ville være gavnligt for Asien. Og Rusland og Kina aftalte et storskala-projekt for transport og relaterede systemer.

Planen var, ikke at stoppe dér: Planen er at udvide denne form for aftale til Sydøstasien generelt, og til at inkludere Indien. Nogle af os har en plan for at bringe USA ind i samme arrangement. For, den kombinerede magt af USA, Rusland, Kina, Indien og nationer, som ønsker at være tilknyttet dem i denne form for venture, er den største, økonomiske magt på planeten. Hvis denne planetære magt beslutter at gøre det, der må gøres, kan vi reorganisere og genopbygge verden og hurtigt skifte over fra en nedadgående udvikling og til en opadgående udvikling. Det er den valgmulighed, vi har.

Omdrejningspunktet er: USA, Rusland, Kina og Indien. Uden en aftale mellem disse fire nationer vil en sådan økonomisk genrejsning af verden ikke være mulig. Med disse fire nationer, samt andre nationer – såsom, umiddelbart, Sydøstasien, Korea, Japan og så fremdeles – andre nationer kommer med ind, og nu taler vi om muligheden for et generelt program, om skabelse af et nyt fastkurssystem, som et kreditsystem, ikke et monetært system, men derimod et kreditsystem baseret på fastkursaftaler, til langfristet samarbejde om infrastrukturinvesteringer, som vil være drivkraft for udviklingen af produktive investeringer.

Med infrastruktur mener vi først og fremmest storskala-transport: moderne jernbaner, og overlegne jernbanesystemer [maglev], til transport over land. Formålet er at kunne rejse over land igennem Eurasien, gennem Beringstrædet og ind i landene på det amerikanske kontinent; og gennem Mellemøsten og ind i hele Afrika. Vi kan således skabe forbindelser med denne form for massetransit, som er mere effektive end transport over vand, og som vil udgøre en drivkraft for udvikling i alle de områder, igennem hvilke et sådant jernbanesystem og relaterede systemer rejser.«
Det smuldrende Imperium er endnu
ikke dødt; tørster desperat efter krig

Leder fra LaRouchePAC, 1. maj, 2018 – Lad os tage et overblik: Alle bestræbelser fra briternes side på at bringe USA’s regering under præsident Donald Trump til fald er mislykkedes. MI6-agent Christopher Steeles uvederhæftige dossier er nu afsløret som det eneste grundlag for Obamas korrupte efterretningsteams lancering af Trumpgate, og gerningsmændene står nu selv over for retsforfølgelse for kriminelle handlinger; Skripal-affæren er forsvundet fra medierne, med forbindelserne til selv samme Christopher Steele, der er kommet frem i lyset; svindelen med de kemiske våben i Syrien, som blev brygget sammen af de britiskstyrede Hvide Hjelme, er nu blevet internationalt afsløret som en nazi-lignende, iscenesat hændelse, med det formål at retfærdiggøre et militært angreb. Dette angreb, hvor Trump blev narret til at tilslutte sig briterne og franskmændene, har de facto erklæret den internationale lov, folkeretten, som blev etableret efter Anden Verdenskrig gennem FN for at forhindre endnu en krig, for død.

Imperiet vil ikke tavst forsvinde i natten. Bibi Netanyahus narrestreger – hvor han hævder at have bevis for, at Iran stadig udvikler atomvåben – bliver latterliggjort af selv tidligere israelske efterretningsfolk som ’nyheder’ i ny indpakning, som allerede er kendt af IAEA, og som intet beviser. Men briterne har altid brugt den israelske højrefløj, og den saudiske kongefamilie, til at fremprovokere splittelse og, når dette var nødvendigt, anstifte krige. Med Trump, der har samarbejdet med Putin omkring overvindelse af ISIS i Syrien, og som sværger, at USA skal trækkes ud af Syrien i det hele taget og »holde op med at være verdens politibetjent«, trækker briterne nu i alle tilgængelige tråde for at trække USA ind i flere krige.

Den samme situation eksisterer i Ukraine. I dag lancerede Porosjenko sin operation »Fælles Styrker«, hvor han konsoliderer Nationalgarden, det Nationale Politi og de indbyrdes forskellige, nynazistiske militser under én centralkommando, der er helliget en militær løsning i Donbas.

En ny krig i Syrien eller Ukraine kunne hurtigt eksplodere til krig med Rusland, og en ny verdenskrig, denne gang med atomvåben.

Og dog, når USA arbejder sammen med Kina og Rusland, kan der ske mirakler, som det blev demonstreret i Korea. Den »permanente krise« i Korea, lige såvel som den »permanente krise« i Mellemøsten – både den arabisk-israelske konflikt og konflikten mellem sunni og shia – er med fuldt overlæg blevet opretholdt af briterne og deres aktiver, som ’kamphane-arenaer’ for krig mellem Øst og Vest for at holde stormagterne splittet, til fordel for Det britiske Imperium, der kontrollerer finanssystemet, centreret omkring City of London og Wall Street.

Men den Nye Silkevej er en trussel imod denne »del-og-hersk«-mentalitet. Win-win-politikken i Kinas Bælte & Vej Initiativ, som transformerer den »Tredje Verden« til moderne, agro-industrielle nationalstater gennem moderne infrastrukturudvikling, har demonstreret, at konflikter, baseret på etnicitet, religion, omstridte territorier og lignende, kan overvindes, baseret på fremme af alle nationers og alle folkeslags fælles interesser.

USA’s rolle i denne globale krise er afgørende. Med den indiske premierminister Narendra Modis historiske topmøde med Xi Jinping i sidste uge, arbejder de tre store kulturer Rusland, Kina og Indien nu sammen om skabelsen af en Nyt Paradigme for menneskeheden. Lyndon LaRouche har længe insisteret på, at »Firemagtskombinationen« Rusland, Kina, Indien og USA er nødvendig for at gøre en ende på Imperieverdenen, én gang for alle.

Præsident Trump har gentagne gange understreget, at venskab med Rusland og Kina »er en god ting, ikke en dårlig ting«, hvilket er hovedårsagen til, at britisk efterretning i det hele taget lancerede Russiagate-kupforsøget. Hvis Trump skal overleve, må det amerikanske folk identificere briternes rolle, befri Trump for det britiske kupforsøg og støtte op om hans bedste impulser for fuldt og helt at gå sammen med Amerikas naturlige allierede i Rusland og Kina, gennem fuld deltagelse i den Nye Silkevej.

LaRouchePAC-aktivister i hele USA rapporterer den stærke respons til dette krav om at gøre en ende på Imperiet, gå med i BVI og afslutte det Wall Street-kontrollerede »topartisystem«-s inddæmning af det amerikanske folk. Her har Trump vist vejen ved at angribe Republikanere og Demokrater lige energisk, når de bringer nødvendigheden af at konfrontere Rusland og Kina til torvs. Det Nye Paradigme er ikke alene inden for rækkevidde, men er også absolut nødvendigt, hvis briternes krigsplaner skal besejres.

Foto: Præsident Trump og førstedame ved en statsmiddag med Frankrigs præsident Macron og frue, 24. april, 2018. (Official White House Photo by D. Myles Cullen)
Den ukrainske regering smider særdeles letfængeligt ved på Donbas-bålet

Tirsdag, 1. maj, 2018 – Den ukrainske præsident Petro Porosjenko erklærede mandag, den 30. april officielt ikrafttræden af en ny »Operation Fælles Styrker« for Donbas. Det er den nye militære struktur, som den ukrainske regering siger, involverer »drastiske ændringer« med hensyn til at bevæge sig væk fra en anti-terror-holdning og til »at give Ukraines hær yderligere beføjelser og kontrol over enheder af Nationalgarden, Sikkerhedstjenesterne og det Nationale Politi«, som TASS beskriver det, med Sergei Nayev som operationens øverstkommanderende.

Samme dag bekræftede Porosjenko på sin Facebook-side, og USA’s Udenrigsministerium, i en udtalelse til Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), at U.S. Javelin antitank-missilsystemer var ankommet til Ukraine. Porosjenko skrev, at disse våben er nødvendige »for at slå russisk aggression tilbage«. Den ukrainske forsvarsminister Stepan Poltorak meddelte, at ukrainske tropper ville begynde at træne med dem den 2. maj.

Med sin rapport om missilernes ankomst indrømmede RFE/RL, at »en ladning dødbringende våben ville synes at intensivere USA’s involvering i den ulmende konflikt«, og at det Hvide Hus’ beslutning om at godkende salget sidste december, efter måneders ophedet debat, efter sigende blev truffet »med stor uvilje fra den amerikanske præsident Donald Trumps side«.

Med hensyn til Porosjenkos transformerede militærapparat, sagde den russiske udsending til Kontaktgruppen for Ukraine, Boris Gryzlov, til TASS i dag, at faren ikke kommer fra formatet med, at Ukraines myndigheder bruger de væbnede styrker eller andre grupperinger, men derimod omhandler regeringens annoncering af »en militær løsning på konflikten i landets sydøstlige del. Det store problem er fraværet af skridt til en politisk løsning fra Ukraines side.« Han anvendte betegnelsen »retorik« for at referere til ændringen med Operation Fælles Styrker, men sagde, Rusland »ser denne retorik som destruktiv og som, at den ikke tilskynder til fred«.

Han gentog behovet for at vende tilbage til den såkaldte »Steinmeier-formel«, der blev vedtaget af Normandiet-gruppen bestående af Rusland, Ukraine, Frankrig og Tyskland, og ifølge hvilken der bør afholdes valg i Donbas-regionen samtidig med introduktionen af en lov, der anerkender Donbas’ særlige status.

Foto: Den ukrainske præsident Petro Porosjenko erklærede mandag, den 30. april officielt ikrafttræden af en ny »Operation Fælles Styrker« for Donbas.   
General Rudskoj bekræfter, der var ingen kemiske våben
på de syriske lokaliteter, som Vesten bombede

25. april, 2018 – General Sergei Rudskoj, chef for den russiske generalstabs hovedoperative direktorat, citeres af TASS og Sputnik for at hævde, at, baseret på prøver, indsamlet fra stederne, var der ingen kemiske våben hverken på Barzeh forskningscentret eller på Han Shinsar-faciliteten i Syrien, som begge blev ramt af den amerikansk-britisk-franske bombning 14. april.

Ifølge Sputnik meddelte Rudskoj, at delegationen fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), der besøgte Douma 21. april, bekræftede fraværet af kemiske våben på Barzeh, selvom OPCW ikke selv er kommet med nogen officiel udtalelse. Ifølge OPCW’s webside besøgte organisationen Douma en anden gang i dag, for at indsamle prøver fra et nyt sted, og vil tage dem med tilbage til Holland, hvorfra de vil blive splittet op og sendt til laboratorier, udpeget af OPCW, til analyse.

Den russiske delegation til OPCW har ligeledes informeret OPCW’s tekniske sekretariat om, at de vil holde en briefing for medlemsstater (»statsparter«) i Haag 26. april, hvor syrere vil være til stede for at rapportere om den angivelige Douma-begivenhed. OPCW havde anbefalet, at en sådan briefing fandt sted, når fact-finding missionen (FFM) har fuldført sit arbejde. Rusland sagde, det ikke har til hensigt at blande sig i FFM’s arbejde, men vil gå frem med den planlagte briefing.

I sine bemærkninger understregede gen. Rudskoj, at, havde der været kemiske våben til stede på de udpegede mål, ville de vestlige nationers bombning have dræbt ti tusinder af mennesker med de giftige stoffer, som ville være blevet udløst. Dette skete ikke; faktisk, sagde han, gik folk, der arbejdede på faciliteterne, såvel som forbipasserende, rundt på området uden at bære beskyttelsesudstyr, og ingen blev forgiftet. Han afviste ligeledes USA’s påstande om, at alle dets missiler havde ramt deres mål og sagde, at kun 22 ud af 105 missiler faktisk havde ramt.

Foto: General Sergei Rudskoj, chef for den russiske generalstabs hovedoperative direktorat.
Lavrov siger det amerikanskledede missilangreb torpederede fredsprocessen i Syrien

23. april, 2018 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, der talte på en pressekonference i Beijing, kom med en meget stærk erklæring, der stærkt kritiserede USA, UK og Frankrig for at torpedere fredsprocessen med deres missilangreb mod Syrien, 13.-14. april. »Vi er meget bekymrede over udviklingerne i Syrien, for, på et tidspunkt, hvor der kom store gennembrud, ikke alene i kampen mod ISIS, men også i kampen mod de tilbageværende terrorister – det østlige Ghouta blev befriet for terrorister, og ægte muligheder blev skabt for lancering af en forfatningskommission i overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet på Kongressen for en Syrisk Nationaldialog i Sotji – da var det, at en provokation blev iscenesat under påskud af anvendelse af kemiske våben«, citeres Lavrov af TASS. »Jeg mener, det bør stå alle upartiske iagttagere klart, at dette tilsigtede at afbryde OPCW’s efterforskning og underminere den positive retning, som var ved at vinde fodfæste, først og fremmest takket være aktiviteterne fra garantlandenes side i Astana-processen.«

Foto: På en pressekonference i Beijing kritiserede Sergei Lavrov stærkt USA, UK og Frankrig for at torpedere fredsprocessen i Syrien.

 
Falsk flag; ’fake news’; regimeskifte i
Washington: Afsløret som ’Made in London’
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Strategiske Webcast, 19. april, 2018; pdf

Jeg ville ønske, at fornuft ville indtræde i hovedet på nogle af de europæiske regeringer, og at de simpelt hen ville gå sammen i fællesskabet. Jeg har ikke set noget tegn på dette. Faktisk har den tyske EU-kommissær for budget og menneskelige resurser, Günter Öttinger, netop sagt, at Europa ikke bør være »fort Europa«, men at vi bør bringe udvikling til Afrika. Men så sagde han, at vi bør gøre dette for ikke at overlade det afrikanske kontinent til kineserne, som blot ville forfølge deres egne, egoistiske mål. Og så længe denne idiotiske tankegang er fremherskende, tror jeg ikke, der findes nogen løsning.

Folk bør indse, hvad det er, Kina gør, og holde op med at have disse fordomme. For, hvis man sammenligner den moralske kvalitet af det, Kina gør for sit eget folk og for andre nationer, så er det himmelvidt overlegent i forhold til det, Vesten foretager sig.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Chatham House: Bare bliv ved med at bombe Syrien,
indtil Rusland går med til Regimeskifte

20. april, 2018 – En artikel af dr. Lina Khatib, chef for Mellemøsten- og Nordafrika-programmet i Chatham House, Det britiske Imperiums fremmeste tænketank, indrømmer åbenlyst, at børneeventyret om de kemiske våben blot er et kneb for at blive ved med at bombe Syrien tilbage til stenalderen, indtil Rusland indvilliger i at Assad-regeringen. (Hold ikke vejret.)

»Det bør ikke glemmes, at kemiske våben sluttelig ikke er hovedproblemet i Syrien – de er et symptom på det virkelige problem, som er Assad-regimet ved magten … Der kan aldrig komme fred i Syrien, så længe Bashar al-Assads regime er ved magten«, skriver Khatib ufortrødent.

»Nu, hvor USA har forpligtet sig til militær aktion, kan angreb kun være midlet for målet, vejen til at lægge tilstrækkelig meget pres på Rusland til at overbevise dem om at indvillige i seriøse forhandlinger. Seriøse forhandlinger betyder at erklære Astana-processen og Sotji-forhandlingerne for døde og opgive den facade, som Rusland blev dygtig til at udstille under Genève-processen. For at Rusland kan optræde seriøst i forhandlinger, må det tro på, at USA er seriøst. Det, der er en fordel for USA, er, at dets hovedallierede – UK, Frankrig og Saudi-Arabien – alle er på linje. Dette giver det en enestående mulighed for at engagere i en vedvarende, målrettet kampagne imod Assads militære aktiver, og som har bred international støtte.

Selv om det foreslås, at sidste uges angreb blot var en engangsforeteelse, så ville en sådan kampagne ideelt set ikke blive stoppet, før Rusland indvilliger i seriøse forhandlinger om en politisk overgang i Syrien. Sluttelig ønsker Rusland ikke, at dets fodfæste i Middelhavet skal udgøres af murbrokker.«

Foto: Syrien. »Sluttelig ønsker Rusland ikke, at dets fodfæste i Middelhavet skal udgøres af murbrokker«, udtaler dr. Lina Khatib, Chatham House, i en artikel.
Flere lussinger fra Zakharova

20. april, 2018 – De mest eksplosive bemærkninger fra det Russiske Udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, på hendes pressebriefing den 19. april, var afgjort dem, der omhandlede briternes rolle i globalt folkemord i tidens løb. De blev dækket af TASS under overskriften, »Russisk diplomat siger, Storbritannien fortjener titlen som verdens værste udøver af folkemord«, og bemærkningerne i deres fulde ordlyd er offentliggjort på engelsk på det Russiske Udenrigsministeriums webside:

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3178301

(Se underoverskrift »Political crimes committed by the UK«)

Men Zakharova kom også med en række andre, signifikante bemærkninger, der ligeledes blev dækket af TASS og andre russiske medier.

Om Skripal-affæren »anbefalede« Zakharova, at briterne ikke ødelagde beviser.

»Vi forventer at få omfattende svar på vore spørgsmål. Den russiske side er stadig parat til konstruktivt samarbejde med UK for at opklare denne meget komplicerede sag. Vi er parat til at samarbejde i alle internationale, juridiske formater og anbefaler London ikke at ødelægge beviserne.« I mellemtiden udstedte den russiske ambassade i London den 19. april en erklæring, der sagde, de havde »sendt en anmodning til Udenrigsministeriet med krav om, at russiske læger fik lov at undersøge Yulia Skripal«.

Om Syrien sagde hun, at al-Nusra forsøger at skabe en autonom myndighed i det sydlige Syrien med amerikansk støtte: »Hen over de seneste uger er situationen i det sydlige Syrien forværret. På trods af erklæringer fra USA har ikke alene den Frie Syriske Hær, men også Jabhat al-Nusra og Islamisk Stat også spillet en ledende rolle i dalen omkring floden Yarmuk. Konvojer, der angiveligt skulle medføre humanitær hjælp, ankommer jævnligt gennem den jordanske grænse, men vi ved, hvilken slags humanitær hjælp, der er tale om.«

Om relationerne med USA angreb Zakharova voldsomt ambassadør Huntsmans bemærkning om, at Rusland må udvise »en dybere ansvarsfølelse mht. at løse de spørgsmål, der konfronterer vores lederskab« og fastslog, at »Rusland altid har været ekstremt ansvarlig over for relationer med USA, hvilket ikke kan siges om vore amerikanske modparter«. USA’s »ønske om at forhindre vores udvikling og garantere sin egen, globale dominans er tydelig«. Hun tilføjede: »Vi kan ikke forstå, hvorfor Washington har været modvillig mht. at genoptage den russisk-amerikanske arbejdsgruppes aktiviteter omkring kampen mod terrorisme. Måske er grunden den, at USA har forsøgt at bruge terrorgrupper, der er aktive i Syrien, til at vælte den legitime regering i Damaskus.«

Foto: Russisk talskvinde Maria Zakharova.
Lavrov: Putin og Trump vil ikke lade en amerikansk-russisk
militærkonfrontation finde sted

20. april, 2018 – I et interview med generaldirektøren for Rossiya Segodnya internationale informationsagentur, Dmitry Kiselev, sagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, at præsident Vladimir Putin og den amerikanske præsident Donald Trump ikke vil lade spændinger mellem deres nationer blive til en væbnet konflikt.

»Med hensyn til risikoen for en militærkonfrontation, kan jeg med overbevisning formode, at de to landes militær ikke vil tillade dette, og det vil hverken præsident Putin eller præsident Trump selvfølgelig heller ikke. De er trods alt ledere, valgt af deres befolkning, og de er ansvarlige for deres fred«, sagde han.

Lavrov udtalte også, at, efter advarslen den 13. marts fra Ruslands generalstabschef, gen. Valery Gerasimov, en måned før missilangrebet mod Syrien fra USA, UK og Frankrig, om, at, »i tilfælde af en trussel mod vore militærfolks liv, vil Ruslands væbnede styrker træffe forholdsregler til gengældelse med både missilerne og deres affyringsmekanismer som mål«, afholdt det amerikanske og russiske militær drøftelser, hvor Rusland fremlagde sine »røde linjer«.

»Dette blev sagt meget klart og utvetydigt«, sagde Lavrov. »Bagefter var der kontakter på militært lederskabs- og generalniveau mellem vore repræsentanter og den amerikanske koalitionskommando. De fik besked om vore ’røde linjer’, inkl. geografiske ’røde linjer’ på jorden. Som et resultat blev disse ’røde linjer’ ikke overskredet.

Vores generalstab har et meget klart billede, vi har overvåget [angrebene] live, og statistikker, vores militær har udarbejdet. Vi er klar til at tage ansvar for dette. Hvis nogen hævder, at alle 105 missiler ramte deres mål, så vis jeres statistikker. Vore beviser, vore påstande og beregninger er i det mindste ikke grundløse og vil snart blive fremlagt af vort militær«, sagde Lavrov.

Lavrov udtalte også, at Rusland nu muligvis vil forsyne Syrien med S-300 luftforsvarssystemer.

»Vi har ikke længere nogen moralske forpligtelser [i denne henseende]« til ikke at forsyne dem, sagde Lavrov. »Vi lovede ikke at gøre det for omkring et årti siden efter anmodning fra vore [vestlige] partnere, og vi tog i betragtning deres argument om, at dette ville destabilisere situationen til trods for, at dette [S-300] er et rent defensivt system. Vi lyttede til deres opfordring. Men vi har ingen sådan moralsk forpligtelse.«

Foto: Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov under interviewet.
Det Russiske Udenrigsministerium anklager,
britiske handlinger i dag fortsætter
århundreders folkemord

19. april, 2018 – »Gør jer klar«, lød det fra talskvinde for det Russiske Udenrigsministerium og topdiplomat Maria Zacharova til journalister på hendes ugentlige briefing torsdag. Lad os tale om statsordrer til massemord; lad os tale om Storbritanniens historie som en af de værste kolonimagter til alle tider. Britiske diplomater synes ikke at kende deres egen historie, og det er på høje tid at udfylde dette erkendelsesvakuum, her fra dette podie, sagde hun.

Zacharova fortsatte i den næste time med at gennemgå det ene tilfælde efter det andet af Det britiske Imperiums historie for massemord, forgiftninger, plyndring og løgne imod folkeslag i hele verden og citerede dokumentation, i visse tilfælde fra Storbritanniens egne arkiver, om Det britiske Imperiums afskyelige »moralske præstationer«.

Briefingen blev udsendt live med en grov oversættelse og kan høres her:

https://www.youtube.com/watch?v=CM2nuYXRN6Y,

hvor sagen imod Det britiske Imperium begynder 1 time 12 min. inde. Vi opsummerer her hendes præsentation af hovedtilfældene, for alle patrioter i alle nationer i verden (inklusive i UK selv), der også forstår, at menneskelig civilisation kræver en fjernelse af Det britiske Imperium, én gang for alle.

Zacharova tog først Indiens tilfælde op. I 1930 skrev den amerikanske historiker Will Durant, at Storbritanniens overlagte tortur af Indien i over 150 år kan anses for at være verdenshistoriens mest forfærdelige forbrydelse, bemærkede hun. Indiens Shashi Tharoor, forfatter af Infamous Empire, samlede dokumentation om denne forbrydelse, som premierminister Narendra Modi den 24. juli 2015 sagde, reflekterer, hvad enhver patriot i Indien ved, tilføjede Zacharova. Tharoor beretter om Storbritanniens afindustrialisering og plyndring af Indien, inkl. 15-29 millioner mennesker død ved hungersnød, 4 millioner i Bengalen alene på ét år, under en af de mest grusomme premierministre i det 20. århundrede, Winston Churchill. Zacharova citerede Churchills udtalelse, »Jeg hader indere. De er et væmmeligt folkefærd med en væmmelig religion«; hun fortalte om briternes henrettelser af indere ved at skyde dem ud af kanoner; den berygtede massakre den 13. april, 1919, hvor 50 soldater åbnede ild mod en ubevæbnet civil folkemængde i centrum af Amritsar og måske dræbte henved 1.000 mennesker.

Dernæst fulgte Afrika. Tretten millioner mennesker blev bortført fra kontinentet som slaver, men det vides, at 3-4gange så mange afrikanere blev dræbt med det totale antal ofre oppe på 50-52 millioner mennesker.

Zacharova mindede journalister om, at den britiske filosof John Locke udviklede forfatningen for Amerikas sydstats-slavestater (Confederate States of America) og investerede alle sine penge i slaveri.

Briterne oprettede koncentrationslejre under Boerkrigen i Afrika for alle, der mentes at kunne være sympatisk indstillet over for oprørerne imod britisk herredømme. Deres hjem blev nedbrændt og deres husdyrhold og afgrøder ødelagt, og dernæst blev mændene adskilt fra kvinder og børn og udskibet til Ceylon (nu Sri Lanka) og Indien. Da nyheden om lejrene slap ud, hævdede Lord Kitchener, at lejrene var skabt for at yde »sikkerhed« til civilbefolkningen og kaldte dem redningssteder, rapporterede Zacharova.

Er det ikke det samme som de Hvide Hjelme i dag? spurgte hun. De finder terrorister, kalder dem ’Hvide Hjelme’ og bruger dem til provokationer »for at redde befolkningen«. Der er gået mange år, men intet har forandret sig.

I Australien dræbte briterne 90-95 % af den oprindelige befolkning, aboriginerne, under besættelsen. Det er ikke vores vurdering; engelske besættere fik kompensation for hver dræbt person, sagde hun.

Så vendte hun tilbage til Afrika: i 1870 udførte briterne folkemord mod zuluerne i Capekolonien, og i 1954-1961 imod kikuyu-folket i Kenya, »hvor, som gengældelse for drabet på 32 hvide kolonister, de britiske myndigheder udslettede 300.000 medlemmer af kikuyu-folket og drev andre 1,5 million ind i koncentrationslejre«.

Vi bør huske de berømte Opiumkrige, hvor London forgiftede det kinesiske folk gennem opium.

Når London kalder sig selv for repræsentanter for humanitære sager, kan man huske på dets handlinger imod folkene i Mellemøsten. Se blot på kortet over den grænsedragning, de gennemførte, som opdelte folk på måder, der har følger den dag i dag.

Så er der de britiske arkivers hemmelige dokumenter om, hvordan de britiske myndigheder beordrede brugen af kemiske våben i foråret 1920 i Mesopotamien – igen, Churchill – og 6.000 til 10.000 indfødte i det, der i dag er Irak, blev dræbt. Det er måske ikke så meget, for London, sagde Zacharova.

Hun nævner sager, der involverer grækerne, libyerne, sudaneserne, eritreanerne og andre, før hun gik bort fra direkte folkemord og over til Det britiske Imperiums forkærlighed for spionoperationer og lokaliserede undergravende operationer. James Bond-film er ikke fiktion, påpegede hun; Ian Flemming arbejdede ud fra arkivdokumenter. Britiske spioner har virkelig en »license to kill«.

Zacharova nævnte nogle af de kendte politiske mord og kup, som britisk efterretning kørte. Seniorcontroller i MI6, baronesse Daphne Parks indrømmelse af, at hun organiserede det politiske mord på Congos første, valgte premierminister, Patrice Lumumba, i 1961; kuppet i 1953 mod Irans Mossadeq, der var til fordel for britiske olieinteresser; dets myrderi i Nordirland; tilbagesendingen af Stepan Bandera-støttende, fascistiske mordere til Ukraine i begyndelsen af 1950’erne; osv.

Og hun udelukkede ikke af sin mønstring af kendsgerningerne den række af mærkelige dødsfald, som overgik russiske og britiske videnskabsfolk på UK’s jord mellem 2001 og 2014, mange, der var centreret omkring Porton Down, inkl. i 2003 Porton Downs David Kellys »selvmord«; Kelly, der, sammen med Lyndon LaRouche, var en ledende person i afsløringen af britisk efterretnings »udmajede« løgne for at retfærdiggøre invasionen af Irak i 2003.

Sluttelig påpegede Zacharova de britiske myndigheders favorittaktik, som Rusland i øjeblikket er målet for, nemlig med at sværte mål med »sort reklame«, som der er skrevet enorme bind om. Det er ikke overraskende, at nogle mennesker ved dette, konkluderede Zacharova. Det, der er overraskende, er, at nogle mennesker ikke gør.

Se også: 3 EIR-Temaartikler, pdf, dansk, om Befolkningsreduktion: http://schillerinstitut.dk/si/?p=7227

»Den britiske kongefamilies plan om at skrue verden tilbage til stenalderen«; »Hvordan den britiske krone reducerede Irlands ’bæredygtighed’ til 6 mio. sjæle«; og »Britiske koloniherrer sultede flere end 60 mio. indere ihjel, men hvorfor?«

Foto: Talskvinde for det Russiske Udenrigsministerium Maria Zacharova under sin pressebriefing, torsdag, 19. april, 2018. 
Lavrov afslører, schweizisk toplaboratorium fastslog,
at BZ, den gift, der blev brugt i Skripal-sagen,
bruges af USA og UK, ikke af Rusland

14. april, 2018 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, der i dag talte for den årlige forsamling af Rådet for Udenrigs- og Forsvarspolitik, afslørede, at det schweiziske laboratorium Spiez havde fastslået, at »BZ« – 3-Quinuclidinyl benzilat – var den gift, der blev anvendt i Skripal-sagen, og det blev brugt i USA, UK og andre NATO-lande, men ikke af Rusland. Han sagde, at OPCW sendte prøver af giften, de havde modtaget fra de britiske myndigheder, til det schweiziske statslaboratorium Spiez, der er et af fem internationalt anerkendte, fremragende centre, som OPCW bruger til at udføre sådanne tests. Lavrov fortsatte, iflg. TASS: »Dette laboratorium, hvor, er jeg sikker på, der arbejder professionelle forskere, der har deres omdømme kært, kom til de følgende konklusioner. Nu vil jeg citere dokumentet. Analyserne af prøverne viste spor af det giftige kemikalie BZ og dets forstadier, som falder ind under den anden kategori af kemiske våben under Konventionen for Kemiske Våben«, forklarede Lavrov. »De ovenfor anførte formler har været brugt i USA, UK og et par andre NATO-medlemmer«, fortsatte han med at citere rapporten. »Hverken Sovjetunionen eller Rusland har nogensinde udviklet eller oplagret lignende kemiske våben.« Spiez køres af det Schweiziske Forbundskontor for Civil Beskyttelse, der er under Forsvarsministeriet. Lavrov rapporterede, at Spiez sendte sine resultater til OPCW, der begrænsede sig til blot at bekræfte formlen for det anvendte stof, uden at nævne nogen af de andre fakta, der stod i Spiez-rapporten. Han sagde, at Moskva ville forhøre OPCW om denne beslutning. U.S. News, AP, Zero Hedge og andre amerikanske medier rapporterer ligeledes denne historie.

Foto: Sergei Lavrov afslører, at BZ-giften, der blev brugt i Skripal-sagen, aldrig er blevet udviklet eller oplagret af Sovjetunionen eller Rusland, men har været i anvendelse af USA og UK.  

 
USA’s Forfatning står nu på spil,
og det samme gør Tredje Verdenskrig

Leder fra LaRouchePAC, 10. april, 2018 – Det betyder ingenting, om så 10 Rod Rosenstein’er i Justitsministeriet »godkendte« de ekstensive FBI-raids mod præsident Trumps personlige advokat; beskyttelsen fra det fjerde og femte tillæg til USA’s Forfatning bliver fjernet fra den amerikanske præsident. Målet er at fjerne præsidenten fra embedet; og det umiddelbare mål, og den umiddelbare fare, er krig med Syrien og Rusland.

USA’s Forfatning bliver tilsidesat med det formål at tage magten over udenrigspolitikken, og selve det Ovale Kontor, fra præsident Trump og føre USA tilbage til Bush’ og Obamas status for »evindelig krig« og »krig for regimeskifte«. De amerikanske vælgere overlades til hjælpeløst at se til – med mindre de handler nu, i stort antal.

Hele optrapningen af dette »juridiske mord« på præsident Trump er den særlige anklager, og korrupte, tidligere FBI-direktør, Robert Muellers værk. Mueller har nu langt, langt overskredet sit mandat til at efterforske valget i 2016, fordi denne »Russiagate-efterforskning« er mislykkedes. Hans mål er nu at anklage præsidenten for hvad som helst for at bringe ham til fald. Mueller overgav ganske enkelt opgaven med at udføre disse raids mod Trumps advokat Michael Cohen til New Yorks distriktsanklager. Denne distriktsanklager, udnævnt af Trump, er allerede blevet tvunget til at redde sig selv – retsforfølgelsen af Cohen er returneret til Mueller, der vil forsøge at tvinge præsidentens personlige anklager gennem 25 år til at vende sig mod Trump.

Hvis Donald Trump var en saudisk prins, ville Robert Mueller nu beskytte ham. Hvis han var administrerende direktør for banken Wells Fargo, ville Mueller nu forhandle en aftale om ikke at retsforfølge igennem med ham. Men Donald Trump er præsident for USA og er imod de britiske geopolitikeres politikker for konstant krig.

Dette nye angreb på præsidenten og Forfatningen fulgte efter Trumps forsøg på, for 10 dage siden, at beordre det Nationale Sikkerhedsråd og Generalstabscheferne til at trække USA’s militær tilbage fra Syrien. Muellers angreb er direkte knyttet til svindelnummeret med angrebet med kemiske våben i Syrien, et svindelnummer udført af den britiskdirigerede, såkaldte organisation for først responderende redningsfolk, de »Hvide Hjelme«, der samarbejder med jihadi-terroristerne i Syrien.

Da præsident Trump, i marts 2017, sagde, at »regimeskifte i Syrien er ikke vores mission«, fandt det iscenesatte angreb med kemiske våben mod børn i byen Khan Sheikoun sted, for at få ham til at skifte mening, og den britiske forsvarsminister overbeviste USA’s forsvarsminister James Mattis om at angribe Syrien med krydsermissiler. Mattis har for nylig indrømmet, at der ikke fandtes nogen beviser. Nu, da præsident Trump siger, »Vi forlader snart Syrien«, iscenesætter de Hvide Hjelme endnu et angreb med kemiske våben, og Storbritannien og Frankrig kræver krig mod Syrien.

Enhver kan se, at dette – fuldstændig grundløst – kunne føre til en ny verdenskrig, som ingen kan overleve.

Denne krigspolitik er det mål, til hvilket den »juridiske lejemorder« Mueller er blevet hvervet, imod præsidenten og Forfatningen. Ledere i Kongressen, såsom senatorerne Chuck Schumer og Mitch McConnell, har reageret ved at forsvare Muellers handlinger. Ethvert medlem at Kongressen, der gør dette, bør smides ud.

LaRouche Political Action Committee mobiliserer for at stoppe Mueller, og stoppe krigsfremstødet, med en presserende national bredside, »NU ER DET NOK! Ring til Kongressen og din senator og sig til dem, at de skal lukke Robert Mueller ned og stoppe briternes krigsfremstød«. Den siger, »I 2013, da Obama truede med krig med Rusland over Syrien, intervenerede det amerikanske folk og løftede taget på Kongressen, og stoppede det. Det er, hvad vi nu har brug for … Stop fremstødet for krig, og luk Robert Mueller ned, NU!«

En af disse amerikanere, der intervenerede højlydt i 2013 for at stoppe krig med Rusland over Syrien, var Donald J. Trump.

Foto: Præsident Donald J. Trump og regeringslederne fra de Baltiske Stater. 3. april, 2018. (Official White House Photo by Joyce N. Boghosian)
Ruslands FN-ambassadør:
Forstår I den farlige tærskel,
I bringer hele verden til?

9. april, 2018 – Det tre timer lange møde i FN’s Sikkerhedsråd blev indkaldt på anmodning af Rusland, under emnet, »Trusler mod international fred og sikkerhed«. Det blev brugt som en scene for vilde anklager imod Rusland og Syrien fra de britiske, amerikanske, franske og hollandske ambassadørers side; men før dette, gav den russiske ambassadør Vassily Nebenzia en svidende, detaljeret fremlæggelse imod de løgne, der kastes mod Rusland og Syrien. Han fastslog med eftertryk over for hele forsamlingen, at vi befinder os ved et ekstremt farligt punkt. Han sagde, »Jeg vil stille et retorisk spørgsmål: Forstår I den farlige tærskel, I bringer hele verden til?«

Nebenzia gjorde opmærksom på de gentagne advarsler fra Rusland og Syrien til FN og OPCW om, at terrorister var i færd med at planlægge iscenesættelse af en hændelse med kemisk krigsførelse, for at kaste skylden på Damaskus.

»I har hørt disse advarsler.« Men der skete intet. Han krævede, at der omgående blev iværksat en OPCW-efterforskning for at verificere situationen i Douma. Vi sagde, »vi garanterer adgang«. Han sagde, at OPCW-missionen omgående må besøge; tage jordprøver og interviewe folk på stedet. »Vores udkast til en resolution er klar til at blive vedtaget i dag.«

Trioen, den amerikanske ambassadør Nikki Haley, Storbritanniens ambassadør Karen Pierce og Frankrigs ambassadør François DeLattre, med tilslutning fra den hollandske ambassadør Karel Van Oosterom, overgik hinanden med løgne og grove fornærmelser mod Rusland og Syrien. Haley sagde, »kun et monster gør dette«, – hvormed hun mente, at Syrien gasser sit folk; og hun tilføjede, at »Det russiske regime kender ikke til skam« og godkender det. Storbritanniens ambassadør Pierce lovpriste sin nation for den måde, den gennemfører en »uafhængig« efterforskning af Skripal-forgiftningen. Ambassadør Oosterom talte, som en tilbagevenden til Tony Blair, om behovet for »R2P« – Responsibility to Protect (Forpligtelse til at beskytte), dvs., at opfordre stiltiende til angreb mod Syrien under dække af en humanitær intervention. Oosterom sagde, »Vi støtter de humanitære Hvide Hjelme«.

Haley udvandrede på iøjnefaldende vis, da den syriske ambassadør Bashar al Ja’Afari begyndte at tale. Han rapporterede om den aktuelle situation i sit land og spurgte skarpt om morgenens missilangreb mod sit land, »Hvorfor ikke sige, Israel udførte denne aggression?« Ud over en kort, veltalende rapport om tidligere mangel på handlinger fra FN’s side, gav al Ja’Afari en aktuel, specifik redegørelse om, hvad Syrien har overleveret til FN og OPCW om steder, hvor regeringen har fundet, at terroristerne havde giftige våben. Damaskus har sendt 145 breve frem til 1. april i år, om denne fare. Men, sagde han, de læste dem ikke engang, endsige handlede på dem.

Ja’Afari sagde, »Jeg meddeler, at vi ønsker en mission fra OPCW til at indsamle kendsgerninger så snart som muligt. Vi hilser et sådant besøg velkommen så snart som muligt. Jeg håber, det ikke lider samme skæbne som Ban Ki-moons mission i 2013 …«, som ikke ankom før efter »fire måneder og 11 dage«.

Ambassadører tilføjede mødet fornuft og alvor, med kommentarer som dem fra ambassadør Kaivat Umarov fra Kasakhstan. Han spurgte, hvem andre, ud over De Hvide Hjelme, har nogen som helst rapport om denne tilskrevne hændelse i Douma med kemiske våben? Umarov bekræftede, at der var rapporter fra Syrien og Rusland om, at terrorister planlagde et kemisk angreb, og de blev ikke lyttet til af internationale organisationer.

Ambassadør Tkeda Elemu fra Etiopien talte, ud over også at kræve en mission til at indsamle kendsgerninger, også om den internationale situation. Han sagde, at »tilliden mellem stormagterne er lav« og har alvorlige følger for fred. Det har »følger for bæredygtige udviklingsmål i udviklingssfæren«. Han talte bevægende om behovet for et »globalt sikkerhedsmiljø«.

Mod slutningen af mødet fastlog Nebenzia, der bad om at tale igen, tre punkter: 1) Rådets formand må sørge for, at Haley afholder sig fra at referere til legitime regeringer såsom Rusland som »regimer«; 2) Den britiske såkaldte efterforskning af Skripal-forgiftningen er ikke en efterforskning. Han knuste Pierces påstand; 3) »Vi bevæger os mod en farlig tærskel … det bliver ikke forstået af nogen af vore vestlige kolleger.«

Foto: Den russiske FN-ambassadør Vassily Nebenzia taler i FN’s Sikkerhedsråd: »Vi bevæger os mod en farlig tærskel … det bliver ikke forstået af nogen af vore vestlige kolleger.« (Videograb, RT).
Ruslands udenrigsminister Lavrov:
Husk før I angriber militært,
at Rusland har forpligtelser over for Syrien

9. april, 2018 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov gentog i en pressebriefing i dag det, som russiske militærfolk tidligere har advaret om, nemlig, at Rusland måske ikke ville se passivt til, hvis der kommer et militært angreb mod Syrien. Lavrov formulerede sin udtalelse specifikt som en respons til »advarsler fra den amerikanske præsidents regeringsfolk« – minister for Homeland Security Thomas Broussart, forsvarsminister Jim Mattis (og senere fra præsident Trump selv) – om, at Washington ikke ville udelukke et militært angreb mod Syrien. Han gentog Ruslands politik:

»Vores militær har allerede reageret på dette. Vi har vore forpligtelser over for Syrien. Forpligtelser, der er baseret på vore indgåede aftaler med den legitime regering for den Syriske Arabiske Republik på anmodning af dennes regering, som i øvrigt er et medlemsland i FN.«

Udenrigsministeren mindede reportere om, at Rusland var kommet med mange advarsler, fra direkte på stedet i Syrien, om, at en provokation var planlagt med det formål at lægge skylden på Damaskus, for at bruge kemiske våben.

»Vi havde allerede mulighed for at kommentere den aktuelle situation, endnu før den blev til virkelighed«, understregede han. »Vore tjenestegørende folk, der opholder sig i den Syriske Arabiske Republik, på jorden, advarede gentagne gange – og det samme sagde den syriske regering – om, at en alvorlig provokation er under forberedelse, rettet mod at give Damaskus skylden for at bruge kemisk gift mod civile.«

Rusland »støtter fuldt og helt en fair og omgående efterforskning, når de beder om det. Men, når efterforskningen har til hensigt at komme frem til et ganske bestemt punkt – nemlig, at det blev gjort af Assad med Putins støtte – er der intet grundlag for en seriøs diskussion«, sagde Lavrov, iflg. en rapport fra TASS. »Med hensyn til reaktionen fra vore udenlandske kolleger i Washington, Paris, London og andre steder, så er det alt sammen ganske enkelt: Dette blev gjort af regimet [det syriske], og hvis Rusland støtter regimet, så er det både Ruslands og Irans skyld, og det er nødvendigt at gennemføre en efterforskning. Det er noget vanskeligt for en logisk person at forstå sammenhængen mellem det ene og det andet.

Lavrov gentog, at hverken det russiske militær eller Røde Halvmåne har fundet beviser for et angreb, med henvisning til de ikke troværdige billeder fra tidligere, angivelige angreb, og som publiceres af organisationer som De Hvide Hjelme. »Men, som I ser, dette blev alt sammen grunden til udfoldelsen af den kolossale anti-syriske kampagne, der nu deployeres imod os under det påskud, at Rusland dækker over det kriminelle regime, som de siger«, sagde Lavrov til journalisterne.

Foto: Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov erklærede mandag, at hans land har »forpligtelser« over for Syrien og dets »lovlige, legitime regering«.
»En dialog om tre præsidentskaber:
Bøj universets moralske bue mod retfærdighed«
Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche på
Schiller Institut Konference i New York, 7. april, 2018
(Video og engelsk udskrift)

Introduktion:

Den amerikanske præsident Donald Trump, den kinesiske præsident Xi Jinping og den russiske præsident Vladimir Putin kunne, i løbet af de næste par måneder, sammen træffe en række af de absolut vigtigste beslutninger, som ville indvirke på menneskeheden, siden renæssancen i det 15. århundrede. Den mulige løsning på Korea-spørgsmålet er blot et enkelt eksempel. De rette beslutninger, truffet af disse tre nationer og deres allierede i de næste par uger, kunne, i den nærmeste fremtid, begynde at fjerne fattigdom, kolonialisme og krig fra planeten. Løsningerne for at fjerne dette tredobbelte onde ligger både i stjernerne og i os selv.

Britiske imperiekræfter har midlertidigt mistet kontrollen over den svigtende transatlantiske, geopolitiske proces. Nu forsøger de at genvinde fordelen. Ligesom med den britiske efterretningsagent Christopher Steeles Russiagate-svindel, er det nu svindlen med »Rusland forgiftede Sergei Skripal og hans datter«, der efter planen skal drive en kile ind mellem præsident Trump og Vladimir Putin. Hvis denne bestræbelse lykkes, vil alt det arbejde, der er udført af Devin Nunes’ Husets Efterretningskomite og andre, for at afsløre den korrupte rolle, som FBI, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og andre har spillet i det britiskkørte kup imod det amerikanske præsidentskab i 2016, have været forgæves.

Evindelig krig, som de amerikanske administrationer Bush 41, Bush 43 og Obama var fortalere for, kan nu erstattes med en ny økonomisk platform og en ny kulturel platform.

Lørdag, 7. april, er Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche hovedtaler på denne konference, der skal samle amerikanerne omkring dette optimistiske perspektiv. En vedtagelse af de økonomiske forholdsregler og standpunkter, der kendes som LaRouches Fire Love[1] samtidig med en accept af det stående, kinesiske forslag [om USA’s deltagelse i den Nye Silkevej] ville give grundlaget for at skabe en hurtig forøgelse i amerikansk, produktiv beskæftigelse, levestandarder og uddannelse af ungdommen i USA.

Grundlaget for en dialog mellem de »tre store« præsidentskaber er indeholdt i et dokument af Lyndon LaRouche fra marts, 1984, med titlen, »Udkast til aftalememorandum mellem USA og U.S.S.R.«[2]

Indledningen lyder således:

»Det politiske fundament for varig fred må være: a) Alle nationalstaters ubetingede suverænitet, og b) Samarbejde mellem suveræne nationalstater med det formål at fremme ubegrænsede muligheder for at blive delagtig i fordelene ved teknologisk fremskridt, til gensidig fordel for enhver nationalstat, og alle nationalstater.

Det mest afgørende aspekt ved en aktuel implementering af en sådan politik for varig fred er en dybtgående ændring i de monetære, økonomiske og politiske relationer mellem de dominerende magter og de relativt underordnede nationer, som ofte klassificeres som »udviklingslande«. Med mindre de uligheder, der stadig dvæler i kølvandet på moderne kolonialisme, gradvist afhjælpes, kan der ikke være nogen varig fred på denne planet.«

Sidstnævnte tema vil blive behandlet på mødet 7. april i en præsentation af Jason Ross, medforfatter af Schiller Instituttets Specialrapport, »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: En vision for en økonomisk renæssance«.[3] Med en befolkning på størrelse med Indiens og med den yngste befolkning i noget kontinent i verden, ville Afrikas fysisk-økonomiske udvikling gennem fælles arbejde, udført af USA sammen med Kina, gøre de gamle koloniregimers racister tavse for altid. Verdens to største økonomier kunne, ved hjælp af Sun Yat-sens og Abraham Lincolns »Tre principper for folket«[4], udgøre spydspidsen for en anti-koloniudvikling og fjerne den fattigdom, som er udløser af racisme og krig.

Her følger engelsk udskrift af Helga Zepp-LaRouches tale:

 

 Schiller Institute Conference with Helga Zepp-LaRouche
        New York City, April 7, 2018

A DIALOGUE OF THREE PRESIDENCIES:

BENDING THE ARC OF THE MORAL UNIVERSE TOWARD JUSTICE 

DIANE SARE: Good afternoon.  I’m Diane Sare with the
Schiller Institute here in Manhattan and at the conference
called “The Dialogue of Three Presidencies:  Bending the Arc of
the Moral Universe toward Justice.”
Fifty years ago this year, our nation suffered two major
assassinations:  The first, on April 4th, 1968, was that of
Martin Luther King, Jr.,[5] who was gunned down while he was
participating in organizing for a sanitation workers’ strike in
Memphis, Tennessee; then, on June 6th, Robert Kennedy — the
second Kennedy to be assassinated — who was likely on a
trajectory to become the President of the United States.  I think
it’s very important to reflect on that change in the United
States 50 years ago.  I was very struck a few weeks ago, having
heard about a speech by Chinese President Xi Jinping, where he
spoke in China of the Century of Humiliation.  Starting in 1840,
the Opium Wars against China, which were absolutely devastating
and destructive, run by the British Empire — which is still the
enemy of civilization today; to the Japanese occupation in the
1940s, under which 35 million or more people died.  What
President Xi said to these young people is that, in effect, we
have to take this as a source of strength; that our sacred honor
is that we will never allow ourselves to be humiliated in such a
way again.  And that we will never impose such humiliation upon
any other human being.
So, I was reflecting on the last 50 years in this country,
what we have tolerated.  And before I came here today, I was
reading a little bit from Martin Luther King’s book about the
process leading into his leadership of what became the Montgomery
Bus Boycott.  He described that the unity of the people —
because people may know, it wasn’t just that Rosa Parks refused
to move to the back of the bus and got arrested and somehow there
were demonstrations.  People went on for nearly a year, refusing
to ride the bus.  That meant that people with the postal service
were organizing all these elaborate carpools; and people in their
60s and 70s were walking 12 miles a day to not take the bus.  And
I was thinking to myself, how many Americans today would be
prepared to walk 12 miles a day until we got the Manhattan subway
system fixed, for example?  Or until we found out who actually
was behind the 9/11 terrorist attacks?  Or until the torture of
people, which is completely degrading to man as in the image of
God?  How many Americans would be prepared to do that kind of
hard work over an extended time?  I began to think that this is
the — when Lyndon LaRouche a few years ago, we did a series of
memorial concerts on the 15th anniversary of 9/11; and he talked
about the humiliation of Americans not having done anything.  I
thought that’s kind of an odd term; what does he mean
“humiliation”?  When I was reading what Dr. King had to say this
morning, I thought, “Well, of course.  We should be humiliated.”
In a sense, we should be ashamed that we have allowed our nation
to be in the shape that it is, and not have acted sooner.  If we
would take this opportunity this year, to come to that conclusion
firmly as strongly as Xi Jinping means it in China, then there is
absolutely nothing that can stop us.
The person whom I am about to introduce, has been a very
important leader for 40+ years, 50+ years, in that fight.  It is
a very challenging world right now.  The American people clearly
rejected a continuation of British imperial perpetual war and
Wall Street bail-out policies when they rejected the election of
Hillary Clinton.  Because President Trump represents an
opportunity, as this conference is called “Three Presidencies:
Trump, Putin, and Xi Jinping.”  Because there is a potential
represented by this administration to end the long reign of the
evil British Empire; everything is going a bit crazy.  I heard
this morning, apparently there was a car that plowed into a crowd
in Muenster, Germany, killing several people and injuring many
others, today while we’re here.  In the United States, we are
bombarded; the American news media is violent in its coverage,
because what it does to you is, it causes whipsaw.  You’re
reading one thing one day, another thing the other day. President
Trump says he wants to get the troops out of Syria; and then we
hear, “The White House says the troops must remain in Syria.”
Well, who is the White House?  It’s apparently not the same thing
as President Trump.  So, this causes a great deal of confusion
and anxiety among the American people.
Mrs. LaRouche, who not only is the founder and chairwoman of
the international Schiller Institute, is also a brilliant writer
and scholar.  She is an expert on Nicholas of Cusa, who wrote a
very important paper called “The Coincidence of Opposites.”  So,
I am confident that her address to us here today, will help all
of us to make sense of the situation and give us an idea of how
we can conduct ourselves to end this 50 years of humiliation in
the United States.  So, with that, I’d like to introduce Helga
Zepp-LaRouche.

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  I want to say “Hello” to you, and I’m
very happy to talk to you, at least via video, so I can share
with you my ideas.
I think in the recent weeks, many people in many countries
have been very distraught about the so-called Skripal affair.
This was the assassination attempt, the poison gas attack on the
former double agent Sergei Skripal and his daughter. Immediately,
the Theresa May government accused Russia that they did it.  I
think that this particular situation has demonstrated in a way we
have not seen it ever, what is the role of the British Empire,
the British government, British policies in the present
escalation against Russia, and in a certain sense against China.
This affair was immediately made an issue of NATO, of the
European Union.  Many EU members immediately declared
unconditional solidarity with Theresa May, and they agreed on the
formulation that there is no other plausible explanation than
Russia did it.  I think this reaction is very telling, because it
shows on the one side, the degree of British control in NATO, and
in part in the European Union.  Fortunately, about half of the
European Union members did not agree.  But it also demonstrated
the incredible Orwellian character of the present Western
democracies of the so-called “liberal” Western system.  Because
the idea that you immediately abandon the principle that {in
dubio pro reo}, that the innocence is relevant until proven
guilty; that this was abandoned and that truth was replaced by a
consensus among countries.  If that is the principle of
international policy, then we are all in very bad shape.
The immediate danger is naturally that this thing is not
just leading to mass expulsions of diplomats.  The United States
expelled 60 diplomats; the British expelled a similar number, and
Germany four.  Altogether, I think 23 diplomats in the other
European countries.  But obviously, this has the implication of
leading to a broader escalation of confrontation with Russia and
possibly even war; because this is a prewar propaganda.  If you
look at the timing of this affair, first of all the two Skripals
fortunately seem to be in much better condition.  That raises a
whole bunch of questions because if it was Novichok nerve gas,
then the question is, how did the British have so quickly an
antidote that they are now happily surviving?  Or, maybe it was
not Novichok.  How could they come so quickly to the conclusion
that it was Russia, when Scotland Yard said it would take several
weeks to find out what really was the nerve gas agent used in
this attack.
The timing was at a point where, in the United States, the
whole focus of Congressional investigations of the House
Intelligence Committee, the House Judiciary Committee, similar
committees in the Senate, was about the role of the British
Empire in the Russia-gate affair, or the Trump-gate, or the
Mueller-gate, depending on how you want to call it.  The focus of
several committees started to really put into the limelight the
role of Christopher Steele, the so-called “former” MI6 agent, the
role of the British government, the collusion not with Russia but
with the British in the whole attempt to make a coup against
President Trump.  So, that was very convenient, because all of a
sudden, it was the Russia issue again.  May, in these days, you
could always say that the days of Theresa May seemed to be
numbered; because she was in such an unstable position.
Now, cui bono?  Who has the motive?  In whose interest
would be such an affair?  Well, Russia really has no motive; why
would this occur just weeks before the Presidential election in
Russia?  Would Putin really want to have such notoriety just
before the election, and just before the World Soccer World Cup?
So, also Russia would have had many opportunities to kill
Skripal; he was, for many years, in a Russian jail, he lived for
many years in Great Britain without any problem.  Nevertheless,
despite that, Merkel and Macron, half of the EU immediately came
out saying, “No, it is the only plausible explanation that it was
Russia.”  Boris Johnson gave an interview to a German radio
called Deutsche Welle, where he said that he had absolute
scientific proof from the scientists of the Porton Down
laboratory, who had definitely said that they had 100 % proof that
it was Russia.  In the meantime, the scientists refused to
provide the after-the-fact evidence, and the head of the lab, Mr.
Aitkenhead, said that they could identify that it was Novichok;
but that they absolutely could not identify the source of the
origin of this poison gas.  This was a very lamentable situation,
so the Foreign Office immediately deleted the tweet in which this
was stated; which now has Boris Johnson’s stand there as a liar.
That does not prevent the Theresa May government from continuing
to push the lie that Russia did it.
Many officials in Russia — Foreign Minister [Sergey] Lavrov; Foreign
Ministry spokeswoman [Maria] Zakharova, the head of foreign intelligence
[Sergey] Naryshkin — the all pointed to the fact that the {cui bono} and
the likelihood, and who has the capacity and motive, actually
points to British intelligence.  This whole operation — and this
was pointed out by many experts and commentators — this
absolutely parallels what the British did in the Iraq case in
2003; where also MI6 produced a dossier supposedly proving that
Saddam Hussein was in the possession of weapons of mass
destruction which could reach every city within 45 minutes around
the globe.  That Saddam Hussein supposedly had absolute
connections with al-Qaeda; which was a blatant lie, because
Saddam Hussein used to throw al-Qaeda people into jail and other
things.  But this was then used as a pretext.  So, Colin Powell
gave the famous speech in the United Nations motivating U.S.
participation in the Iraq War.  Then, the war against Iraq
occurred, with many hundreds of thousands of people losing their
lives as a result.
This is what some people in Russia in the meantime have
called “Goebbels” propaganda.  Why is there such a demonization
of Russia?  Why is there a demonization of President Putin coming
essentially from the same people who are also demonizing
President Trump and President Xi Jinping?  This is the same
foolishness which already led to the Second World War and which
could easily trigger a Third World War.  There is the danger that
these war-mongers are repeating the same methodological mistake,
stupidity, which led to two world wars.
What is behind that is a mixture of desperation because the
financial powers of the City of London and their Wall Street
backers and collaborators see clearly that their system is
failing.  Obviously, they have a complete fear that this would go
with a complete loss of their political and financial power.  But
it is also an obsession that their schemes will function, and if
they just have enough containment and escalation then their
system will be proven superior.  They are confronted with their
system not succeeding, but failing; they don’t have the intended
unipolar world, but they are confronted with the emergence of a
completely New Paradigm in the world.
If you want to understand why Russia is such a focus of
Russophobia right now, you have to take the situation back to the
end of the Soviet Union.  Because in the United States, at a
point when the Soviet Union started to disintegrate and there
would have actually been the possibility for a peace order for
the 21st Century, you had in the United States the consolidation
of the neo-cons.  They revived the American Century doctrine,
which originally was formulated by Walter Lippmann in 1943, when
he published a book with that name which then became the entire
basis for the post-war order; the legitimacy of NATO, the whole
Cold War.  It was the idea to revive that with the project for a
new American Century and the idea that you would replace the two
superpower system with an unipolar world based on the
Anglo-American special relationship, and a neo-liberal monetarist
system.  This was essentially a continuation of the idea that you
would control the developing countries, keep them in relative
backwardness, and deregulate the financial system in order to
bring back the power of Wall Street and the City of London, and
basically control the world that way.
In 1989, when the German reunification happened, this was
actually combined with the promise that NATO would never expand
eastward.  You have to remember that the Soviet Union agreed to
the dissolution of the GDR and German reunification without the
use of force.  You could say, in light of the history of the
Second World War, where the Soviet Union had suffered tremendous
losses of life and naturally had a very terrible memory of Nazi
Germany that it was extremely generous of the Soviet Union to
agree to that.  The promise was clearly given not to expand NATO
eastward; this was emphasized many times by the former American
ambassador in Moscow at that time, John Matlock.  In the recent
publications of the archives from George Washington University,
it was also clear that this was, indeed, a promise made.
In 1990, the General Secretary of NATO at that time, Manfred
Wörner, made a speech in Brussels which is worth remembering.  He
at that time said, “The goal for the next decade is the creation
of a European security structure, including the Soviet Union and
the states of the Warsaw Pact,” and that the Soviet Union would
play an important role in the construction of such a security
system, and that he would understand the wish of the Soviet Union
not to be excluded from Europe.  “The West cannot answer to the
erosion of the Warsaw Pact with a weakening or dissolution of
[NATO]”; and therefore, “the only answer is the creation of a
security framework which includes both alliances” and which
includes the “Soviet Union into a cooperating Europe….  The
very fact that we are ready not to deploy NATO troops beyond the
territory of the Federal Republic [of Germany] gives the Soviet
Union firm security guarantees,” Wörner said.
This is all proven by these new documents which have been
published that the West obviously, or the neo-cons and their
British partners, were clearly promoting a different policy and
making fake promises.  On the surface, the offer to the Soviet
Union continued.  Still in 1994, President Clinton said the NATO
expansion is not anti-Russian; it means inclusion instead of
exclusion.  But then, things became more dramatic.  In 1999,
there was the famous Tony Blair speech in Chicago, which was the
definite elimination of whatever relic of the Peace of Westphalia
system existed; and by that, also the elimination of the
principles of the UN Charter — namely, guaranteeing the
sovereignty of every country.  This was clearly a foreshadowing
of what Blair did later in 2003 with the Iraq War.  What replaced
the idea of respect for the sovereignty of countries was the idea
of “humanitarian” interventions.  Naturally, then in 2001 with
the September 11th attack, which was a complete assault on all
civil liberties and civil rights which had been fought for, for
decades.  And it imposed an international regime with the pretext
of the war against terrorism.
What followed then was regime change, color revolution.  You
had the Orange Revolution in 2004 in Ukraine; you had the Rose
Revolution in Georgia.  In the meantime, both the Russian and
Chinese militaries respectively stated that they regarded color
revolution as an absolute total form of warfare.  Naturally, the
Maidan coup against the Ukraine government belongs in this chain.
Also, already in 2002, the United States abandoned
unilaterally the ABM [Anti-Ballistic Missile] Treaty, and
proceeded to build up a global ABM system, which Russia had said
at the very beginning, they could not tolerate the Phase 3 and
Phase 4 of it to be implemented, because it would completely
undermine the strategic stability and therefore be a threat to
the security interests of Russia.
In the 16 years of Bush, Jr. and Obama, these
interventionist wars continued.  Bush declared the “Axis of
Evil,” and the various wars in the Middle East and northern
Africa started to eliminate governments which were not agreeable
to this idea of a unipolar world.  The world was slowly and
steadily going to more Hell, more refugee crises, more misery;
millions of people dying in the Middle East and northern Africa.
Then, in 2013, the world suddenly changed for the better.
President Xi Jinping announced a new model of international
relationships in Kazakhstan — the New Silk Road.  In the
tradition of the ancient Silk Road, which was an incredible
exchange not only of goods, technologies, cultures, ideas, but
also laid the foundation of a dialogue among nations; this New
Silk Road took on a development which is unprecedented I think in
all of history.  In the last 4.5 years, this new Spirit of the
New Silk Road started to catch on, so that by now, more than 140
countries are cooperating in Asia, in Latin America, in Africa,
even in Europe, with the New Silk Road.  You have a tremendous
sense of optimism in Latin America, where practically all Latin
American countries are now building and planning to build
bi-oceanic projects; bi-oceanic railway between Brazil and Peru,
bi-oceanic tunnels between Argentina and Chile, and many other
projects.  So, the Spirit of the New Silk Road has definitely
caught on in the Caribbean and Latin American countries.  It is
for sure the case in the Asian countries, and many corridors are
being built.  Africa has completely changed with the building of
railways from Djibouti to Addis Ababa; all along the eastern
African countries, the western African countries.  If you look at
the map of Chinese investments in railway systems and industry
parks and hydropower in many other agricultural projects, there
is a completely new spirit and self confidence among the Africa
nations that they can now overcome poverty and under-development
for the first time, in the near future.  Even in Europe, where
the EU has been absolutely blocking any cooperation, the New Silk
Road Spirit has absolutely caught on.  You have the 16+1 Eastern
and Central European countries; you have the Balkan countries.
Italy is now engaged together with China in a major project
called Transaqua, which will change the lives of 12 African
nations and bring industrialization into the heart of Africa. But
also, Portugal and Spain want to be the hubs not only for the
western end of the Eurasian part of the New Silk Road, but to be
also a hub for the Spanish- and Portuguese-speaking countries in
Africa and Asia and Latin America.  So, the New Silk Road Spirit
is absolutely on the agenda.  Also in Switzerland, in Austria,
and even in Holland, Belgium, and some of the Scandinavian
countries.
This is based on the idea of a win-win cooperation of
respect for the sovereignty of the other country and respect for
the other social system.  This has been an incredible
development.  It’s already 12 times larger than the Marshall Plan
was, but the amazing thing is that for 4.5 years where this
project is now progressing, the Western mainstream media and
Western politicians have virtually ignored it; they have not
reported it, and only in the recent period have they suddenly
realized this is unstoppable.  What is now occurring is a flood
of attacks from the main think tanks, saying this is just an
authoritarian effort by the Chinese to replace the Anglo-American
imperialism with a Chinese one, and they want to take over the
world.  It was quite a sudden change in the coverage and in the
comments.
A similar shock happened when they realized that Russia was
absolutely not a regional power as Obama had told, but that
basically it was about to become, under the leadership of
President Putin, a major power again.  So therefore, when Trump
suddenly won the election, the same apparatus which is now behind
the Skripal affair — British intelligence in collusion with the
intelligence heads of the Obama administration — started a
policy of a coup against President Trump.  There was an article
in January 2017 by the British paper {The Spectator}, which said
that President Trump would be gotten out of the White House
either through a coup, impeachment, or an assassination attempt.
That was obviously the policy which these people followed, and
the aim clearly was to prevent President Trump — who had
promised in the election campaign to improve relations with
Russia and bring it back on a stable and good basis — to prevent
Trump from doing it by saying, “If you dare to speak to President
Putin, that just proves you are a Russian agent.”  It took indeed
until the G-20 meeting in Hamburg last year, before Putin and
Trump had a personal meeting and actually hit it off very well.
Also, between President Trump and President Xi Jinping,
contrary to what Trump had said in the election campaign where he
was actually on a quite strong China-bashing mode, he received
President Xi Jinping in April last year at his private residence
in Mar-a-Lago.  And they established a very good positive
relationship between the two of them.  Then, when President Trump
went to Beijing for a visit in October last year, President Xi
Jinping returned this and gave Trump what they called a “state
visit plus.”  President Xi Jinping had the Forbidden City closed
down to visitors for an entire day, and gave a huge long history
lecture on Chinese history to President Trump and his wife.  They
established and deepened their relationship.
In the meantime, also Russia and China established the
deepest strategic partnership in their history.  Putin gave a
speech on March 3, 2018 to the Federal Assembly, where he
announced new weapons systems; basically, a long-range missile
which does not follow the ballistic curve, but is highly
maneuverable. Then also, a nuclear-powered cruise missile which
the West absolutely does not have, and a nuclear-powered
underwater drone which is quicker than above-water ships, and
laser weapons.  This combination of these and other weapons means
that all of sudden, the entire global ABM system the United
States had proceeded to build is obsolete.  President Putin said,
well, the West refused to even respond to all the offers made by
Russia since 2002; but now, they have to respond.  It is quite
amazing that, except the demand of four American ambassadors,
they have not yet responded.  Western media tended to belittle
these new weapons systems, or ignore them for the most part.
[Chinese Foreign Minister] Wang Yi and the Chinese Defense
Minister Wei Fenghe just attended the very large 7th Moscow
International Security Conference, which was attended by 900
guests and 700 media.  Wang Yi said that Russia can pursue its
own interests and play a larger role in the international and
regional stages.  The Chinese Defense Minister Wei Fenghe said he
came in order to send a signal to Washington that the
Russian-Chinese alliance is absolutely the strongest and that
there is a very close cooperation between the Russian and the
Chinese armed forces.
All of these things have to be seen as a dynamic process,
where we are now on the verge also of a full-fledged trade war.
Admittedly, the trade deficit of the United States with China is
untenable; but when President Trump said that he wants to impose
tariffs first on $60 billion trade deficit, and then on another
$100 billion trade deficit, this was met by an unusually sharp
response from the Chinese.  Global Times wrote yesterday that
China will not submit to the U.S. trade intimidation; that China
is prepared to react with a full list of their own tariffs on
American imports; that the trade war will cause pain for China,
but the Chinese society will rally and unite around the
government and the Party; and that they will also present a
detailed plan to respond, and then the Americans would have to
choose if they back their President in doing so, or if they hold
him accountable for the consequences.  China Daily even
mentioned that the Chinese countermeasures could include the
dumping of U.S. Treasuries, of which they have $1.4 trillion as
securities.
All of this comes at a moment where, at any moment, we could
have a new financial crash much worse than that of 2008, because
all the central banks did absolutely nothing to remove the root
causes of the crisis of 2008.  They just did quantitative easing,
zero interest rates, and naturally many corporations took that
gratis money to buy back their own stocks so that their stock
exchange values would go up, but the corporate debt would
increase.  Now, as the Federal Reserve is trying to increase the
interest rate, the blow-out of these corporate debt situations
could trigger a complete systemic collapse.  That is just one of
the many facets of this crisis.
An insider in the banking system, a well-placed one, told us
very recently that there is actually the possibility that some of
the financial forces could even deliberately trigger a crash
which they know is inevitable to come, as a deliberate plan to
pull the rug out from underneath President Trump; to bring back
the neo-cons, and that way to solve the problem which they could
not solve with the failed Russia-gate attempt. One thing is very
clear.  If that would happen and the neo-cons would get fully
back in the United States, World War III is as good as secure and
certain.
In the middle of this Skripal affair, President Trump and
President Putin telephoned; and President Trump absolutely
refused to send out tweets on this affair or otherwise join in
the present Russia bashing.
I want to make the strong point that there is a solution to
all of the problems I just mentioned.  That is, that there are
many possibilities.  For example, when Presidents Trump and Putin
will have a summit in the near future, they could discuss this.
Also, the Chinese Prime Minister Li Keqiang had recently pointed
to the fact that there is actually another way to solve the trade
deficit; namely, by massively increasing the trade.  President Xi
Jinping has offered to the whole world, including all the
European nations and the United States, that they should
cooperate with the Belt and Road Initiative.  China could decide
and choose not to dump U.S. Treasuries as a punishment for the
U.S. trade measures, but they could invest the $1.4 trillion in
U.S. Treasuries in infrastructure in the United States.  Diane
mentioned the Manhattan subway system in her remarks, and if you
look at the infrastructure — not only in Manhattan, but in all
of the United States — the condition of the highways, the
absolute absence of a fast train system; it is very clear that
the United States urgently needs investment in infrastructure.
President Trump had promised in the election campaign that he
would invest $1 trillion in infrastructure build-up; but so far,
he has not been able to find any financing, because the private
investors want an 11 % to 12 % return and a complete return of
their capital within 10 years.  Which means it is not possible to
finance it through private investment.  The neo-cons in the
Senate and in the Congress do not want to spend it in the Federal
budget.  The idea to distribute it to the regional and state
governments is just not practical.
So, if on the other side, China, which has a fantastic fast
train system of I think 25,000 km of fast train, and is planning
to connect every major Chinese city with a fast train system and
build 40,000 km of fast train systems by 2020; China could help
to build such a fast train system in the United States and
connect every major city with a fast train system going 350 mph
and in that way, completely transform the infrastructure of the
United States.  This would help not only to overcome the trade
deficit, but it would open the way for joint ventures between the
United States and China in third countries.  In Latin America
where, contrary to what former Secretary of State Tillerson had
said, China is not trying to build an imperial system in Latin
America.  But China and the United States could join hands in
building up the industries of the Southern Hemisphere.  Also, the
same could happen in Asian countries along the Belt and Road; and
also naturally in Africa.  It could happen in the reconstruction
and economic build-up of the war-torn region of Southwest Asia,
and naturally of Africa in general.
This could even include Great Britain eventually, if they
change their government and if they get their crimes cleared up
which they clearly have committed.  But it would mean absolutely
the necessity to reform the financial system of the United States
and Western Europe.
My husband, Lyndon LaRouche, has already developed several
years ago a package which together would absolutely remedy the
situation.  It would mean that the United States should go back
to a Hamiltonian banking policy, to a banking system in the
tradition of Alexander Hamilton; including the Glass-Steagall
banking separation of Franklin D Roosevelt.  Then, have a
national bank, a credit system, then have a crash program for
thermonuclear fusion and joint space cooperation with other
countries in order to increase the productivity of the economy in
a qualitative way.
What people really don’t realize, or most people don’t
realize, is that the present Chinese model of economy and the
early U.S. republic model are very similar.  They’re based on
Hamiltonian principles.  In China, they have now made a huge
effort to eliminate the speculative area, to forbid Chinese
investors abroad to invest in speculation.  It is very clear that
China, even if they don’t call it way, is actually very close to
the American System.  And it is no coincidence that the most
popular economist in China is Friedrich List, the German
economist who was sort of the predecessor to Henry C. Carey, and
who wrote important writings about the different between the
British and the American systems.  Germany also has a tradition
of that; namely, the Kreditanstalt für Wiederaufbau, the Credit
Bank for Reconstruction, which was based on the Roosevelt
Reconstruction Finance Corporation and was the basis for the
German economic miracle in the post-war reconstruction.  So, also
in Europe, you have some relevance and memory of this system.
Now after Xi Jinping had announced the New Silk Road, the
Schiller Institute and our organization published a study which
we had worked on for 26 years with the name “The New Silk Road
Becomes the World Land-Bridge,” which is actually the absolute
blueprint and outline for an international economic cooperation
of all nations overcoming geopolitics.
Now just imagine if we could mobilize the American people to
exert pressure on President Trump and give him backing, and he
would accept the offer of Xi Jinping to cooperate with the New
Silk Road in this way and also the European countries would
eventually recognize — most of them are doing it already — but
even the remaining ones would recognize that the cooperation with
Russia, with China and the other nations who already have jointed
the Belt and Road initiative–that this would be much more in
their self-interest, than the present course of the British
confrontation with Russia and with China.
If such an international economic cooperation could be
realized, it would also be the realistic basis for a global
security architecture which would include among others also
Russia and China.  It would then require that we do exactly what
Xi Jinping has said many times, that mankind needs to move in a
new phase of international cooperation, what he calls the “shared
community of the future of mankind” or a “community of destiny,”
then we could start to focus on the real problems, the common
aims of mankind.  We could build a system to make nuclear weapons
obsolete, a new form of the SDI, what my husband had proposed, in
the end of the 1970s and then it was in the works for several
years; and then on March 23, 1983, President Regan had announced
the SDI as a way for both superpowers to cooperate to make
nuclear weapons obsolete. I think in light of the present danger
of a new arms race and the already-existing arms race and the
danger that this gets out of control, we need such an approach as
a new SDI; and also a new SDE [Strategic Defense of the Earth],
because the planet as a whole is threatened by dangers from
space, from asteroids, from comets, which could really extinguish
life on this Earth.
We should instead concentrate on the common aims of
mankind–the alleviation of poverty, the creation of a living
standard for a decent life for every human being on this planet,
and a system of earthquake precursors and joint space research
and travel.  We should concentrate on space colonization as the
necessary and possible next phase of the evolution of the human
species. I think that if we combine that with a dialogue of
cultures where each nation would emphasize and revive the best
traditions of its own culture, and then have a dialogue among all
of these nations and cultures, we could absolutely create the
basis for a new Renaissance.
Skeptics would say that this is completely unrealistic.  But
I’m saying that the fact that you have these three
Presidents–President Putin, who is obviously recognized and
loved by the Russian people, and has just been reelected with an
overwhelming majority; with Xi Jinping, who is an exceptional
leader who obviously is equally loved by the Chinese population,
and basically they decided to eliminate the limits to his term in
office so that he can guide China in these very, very important
coming years; and President Trump, who is absolutely not what the
media are making out of him, but who has shown again and again
that he has outflanked a pretty difficult factional situation in
his own party, and naturally with a Congress and a Senate which
are very obstructive for the most part.  I think that if the
three Presidents join hands and do what they clearly did very
successfully so far, in the attempt to solve the crisis of the
Korean Peninsula, I absolutely think this is a realistic option.
However, we should not sit on our hands, but we should
really get into an international mobilization to propose this
agenda, and do everything in our means to make it possible.  It
is the life of civilization which depends on it.
Thank you. [Applause]

SARE:  Thank you. We can now take questions from the
audience here. Please say your name, and if you represent an
institution or a press agency, please state what you’re
representing as well.

Q:  I would like to ask you a question on behalf of Weiwei
TV. As you may know, President Donald Trump has already
instituted trade policies on China and China made a serious
response.  So I would like to know how you see the relationship
between the United States and China? And what direction do you
think this relationship is going to?  Thank you.

ZEPP-LAROUCHE:  I think that we have a very serious danger,
because if it comes to this trade war, as I mentioned, you have
already a collapsing financial system of the trans-Atlantic
region.  And a trade war could easily be one of the elements
triggering a complete meltdown of the financial system and that
would obviously be much worse for the West than for China, which
has taken certain measures to eliminate speculation and put the
whole Chinese economy on a solid ground.  Nevertheless, the
consequences of a financial crash would be potentially extremely
dangerous.  As I said, if the neo-cons would come back and Trump
would be ousted in this context, we would be back to Hell in no
time.
On the other side, the trade war has not yet started.  So
far, it’s just lists, and there is room to put on the agenda a
different proposal.  I think Prime Minister Li Keqiang already
pointed to it, to increase the trade in joint ventures in third
countries.  I think that the more people talk about this idea of
U.S. investments in infrastructure and, for example, Xi Jinping
could reiterate the proposal for the United States to join the
Belt and Road Initiative, I think the trade war can still be
avoided. But it does need determined action.
And I think that the possibility exists simply because the
relationship between Xi Jinping and Trump has so far lasted over
a year, and they have telephoned around many crises; and
basically the Korea situation is on a very good course.  There
will be a summit between [Shinzo] Abe and Trump, who also wants
to play a positive role.  There will be a meeting between Putin
and Trump, hopefully very soon; and Kim Jong-Un and Trump. So I
think there is a diplomatic framework where many initiatives can
be made, and I think the New Silk Road is definitely the answer
to solve all of these problems.

Q:  Hello.  I think what you have said today is just
enlightening.  My name is Alan S.  I’m a screenwriter and
producer of a World War I mini-series, called “The 42nd Rainbow
Division.”  I think history is our greatest weapon and if we
start actually thinking back to what Russia actually did, for not
only World War II, but also World War I.  We would have lost both
world wars. And actually the United States wouldn’t have even
been in World War I, because we would have lost it before we even
got in.  They were a huge ally.
I think history needs to be taught to the young and that’s
why I’m doing this series, is because the younger generations
don’t realize that Russia has been an ally. And now we’re
vilifying Russia and making them into a villain when it should be
the opposite.  How do we actually teach this to the young?  The
younger generations are our hope and they’re our future.

ZEPP-LAROUCHE:  I think we need to change the narrative of
the neo-cons. Because when the Ukraine crisis started to develop,
President Putin said if it would not have been Ukraine, they
would have found another way to escalate the confrontation with
Russia. And I think that this is absolutely the case.
I think to change the narrative of the Ukraine, because this
is really when the total escalation against Putin as the demon
started, is a very urgent matter because right now President
Poroshenko has announced that he wants to basically have a
military solution for the east Ukraine, which could easily
provoke a war with Russia.
I think the narrative has to be replaced by the truth.  The
truth is that Victoria Nuland bragged that she and the State
Department spent $5 billion in building up NGOs to cause regime
change in Ukraine.  The former Chancellor Helmut Schmidt–even he
admitted that the Ukraine crisis started with the EU expansion
summit of Maastricht in 1992, when the eastward expansion of the
EU was decided, and the crisis was triggered when the EU wanted
to have the association of Ukraine (basically at the end of 2013,
which was the point when President Yanukovych decided he couldn’t
do it because it would have given NATO access to the Black Sea;
it would have flooded Russia with EU products.  This then
triggered the Maidan, which was immediately supported by these
NGOs financed by Nuland and the West, supported by neo-Nazis
which were then causing the violence, and finally the coup in
February 2014, imposing a fascist government as a reaction to
that. And the threat to forbid the Russian language, the people
in the Crimea decided to hold a referendum and they voted to be
part of Russia, so Crimea was not annexed, but it was a vote for
self-determination of the Crimean people.
I’m telling you all of this because part of the demonization
of Putin, is the Ukraine story and what he supposedly did with
Crimea, and all of this is not true.  I think we have to really
make an effort, to maybe produce many more movies and maybe we
can work together to this effect because we have documented many
of these wrong narratives and we must make them known. Because if
the mass media are just portraying this idea that Russia is about
to do everything, and behind every —  it is worse than the
McCarthy period and people are just hyped up which can only be
characterized as a prewar propaganda. Because why do you build up
an enemy image, because you want to make war against this nation.
This is a mortal danger in which the whole world is. And I think
this Skripal affair–the fact that it backfired, the fact that
the British were caught lying, is really also a chance.
I would suggest that we work together on making more movies.
We have already put out a lot of them, but I think we need and
call upon all of you to help to distribute them, and make them
known to as many young, middle-aged, and old people as we can.

Q:  Mrs. LaRouche.  Thank you very much for your speech.  I
think everyone here–we’re very pleased to hear what you said. My
name is Amber J. I’m political activist right now working with
several groups for supporting Trump and also for the midterm
election.  And also, I’m working for fighting for
Chinese-American minority civil rights kind of thing.
I have a question — I believe everybody came to this
conference understands your speech and understands the principle
of three countries cooperating with each other.  But there are
some Trump supporters, they stand for Trump because Trump is
starting a trade war right now.  How would you persuade those
Trump supporters to understand this win-win cooperation between
these three countries, to maximize the effort for these three
countries to cooperate together?
And also I believe a while ago, I heard India and Japan and
probably the U.S.A. talking about starting another kind of
international cooperation in terms of the infrastructure.  That
is the kind of thing similar to the Silk Road, the One Belt, One
Road.  How would you like to define that, or could you say about
something about it?  Thank you.

ZEPP-LAROUCHE:  I think this is again another narrative
which needs to be replaced by truth. And that is, what is
actually the Chinese policy?  Part of this problem is that for a
long period of time the Western media and certain political
circles in the United States have also painted a very negative
picture about China.  I think Chinese-Americans, and you yourself
could help to correct that.
I must say, my image of China is incredibly positive;

because I was there for the first time in 1971.  This was in the
Cultural Revolution.  And this was an unbelievable experience
because at that time, the country was completely distraught.
People there were unhappy.  The Red Guards took people out of
their homes in the night.  They painted all the cultural
buildings, the Summer Palace and other places in Beijing, with
red paint.
Anyway, I’m just reporting that to say that when I returned
to China after 25 years, in 1996, already with the idea of the
Eurasian Land-Bridge, the idea of the New Silk Road, where I
attended a major conference on that subject in Beijing as a
speaker, the country had already been completely transformed as a
result of the policies of Deng Xiaoping.
But if you now go to China, it is unbelievable.  The country
is prosperous; there is a large well-to-do middle class.  People
are optimistic about the future.  They have an absolute vision, a
self-confidence about China, about eliminating poverty by 2020.
President Xi Jinping has a hands-on policy, going to the
villages, talking to individuals; finding out what measures must
be taken to eliminate poverty.
It’s just such an incredibly optimistic situation–where
also, culturally, China is pursuing the revival of Confucianism.
Xi Jinping personally has made a big emphasis that Confucian
philosophy is being taught on all levels of society.
I think that if people, especially in the Chinese-American
community would amplify our efforts to show the real, true
picture of China, I think the Trump supporters would absolutely
understand, that it {is} in the best interest for the United
States and China to cooperate.  If you think about it, if the two
largest economies in the world cannot cooperate, the danger of
world war is very big.
Many people have talked about the Thucydides trap.  This
refers to the rivalry between ancient Athens and Sparta, which
led to the Peloponnesian War, and the final disappearance of
Classical, ancient Greece.  If there would be a Thucydides trap
between the United States and China; if the United States would
react to the rise of China by a military confrontation, the world
as a whole would not survive it.
China has (especially the Chinese ambassador in Washington,
Cui Tiankai stressed that it is not the intention to replace the
U.S. as the strongest power, but to have a special great power
relationship, where both of them respect the sovereignty of the
other, respect the different social system of the other, and then
join hands and cooperate in all strategic matters.
I think there must be a very big mobilization where the
image of China in the United States is being straightened out,
because once people know the beauty of Chinese culture, the
optimism of the Chinese population, everything will change.
It is right now that the United States has a big moral and
cultural crisis.  You have for the first time the life-expectancy
going down.  For two years in a row, you have the life-expectancy
of all categories of life in the United States shrinking.  If
there is any parameter for a collapsing economy, it is the
life-expectancy. And that is naturally due to the new opium
epidemic, the rate of suicides because of depression, alcoholism,
and the terrible culture of death, which expresses itself in the
youth culture, violence of the video games, in the whole
entertainment industry, which is contributing to these many
school shootings.
You do have a cultural problem.  And I think you have to go
back to the philosophy of Benjamin Franklin, the founder and
father of America, who used to be a complete Confucian
philosopher.  He recognized the wonderful aspects of the moral
philosophy of Confucius and modeled his own moral system on the
basis of Confucius.  There are many parallels.  You have the
Confucius tradition with Benjamin Franklin, and in China, you
have the American System of Alexander Hamilton in the early phase
of the American republic, and now, in the Chinese model.  And you
have many similarities which, once you see, you can see that
there are universal principles uniting these two countries, which
are much more deep and much more important than the superficial
conflicts.
I would say the best thing one can do to intervene in this
situation is, we have proposed the project for the China
investment in infrastructure.  This has been picked up by a
Chinese professor recently, John Gong.  It has been covered by
CGTN TV.  There is a very famous Trump supporter in California,
who just made a similar proposal.  I think that has to be talked
up. I think we have to talk up the idea of overcoming the danger
of a trade war, by putting instead on the table Chinese
investment in infrastructure, U.S. and China joining in joint
ventures in third countries, and start a real cultural dialogue,
so that the two people start to know each other and know the best
of each other. And that way we can overcome this crisis.

SARE:  Helga, I have a question which I think is related.
You may want to say more.  It comes from Sr. Pat C., of the
Dominican Sisters of Peace who is also a member of the alto
section of the Schiller Institute chorus.
She writes, “In your view, what concrete actions now will
help catalyze the transition from a competition of nations to
cooperation and mutual respect?”
I think you largely have addressed that, but there may be
more that you want to say.

ZEPP-LAROUCHE:  I think that the knowledge about the
incredible dynamic of the Belt and Road Initiative, once people
know that, it changes there view.  For example, take the case of
Austria.  Austria is a small country, but they want to take a
leading role in becoming a hub for the New Silk Road.  They just
had a conference planning to broaden the gauge of the railway
from Vienna all the way to Moscow, so that they can be better
integrated in the container trains and similar things.  All the
Balkan countries are completely on board.  The Eastern European
countries, the Central European countries are all planning to be
hubs and bridges.
The excitement in Africa– I mean, if people would know,
there is a completely different spirit!  No longer do the
Africans want to be receivers of donations.  They want to be
treated as equal partners. They want to have investments, and the
spirit of the New Silk Road has absolutely changed the
self-esteem and self-confidence of all the African leaders and
many of the people.
Just take this case of the Transaqua project.  Transaqua is
a project which was originally proposed by Bonifica, an Italian
engineering firm, already more than 30 years ago. And the
Schiller Institute and the LaRouche movement were campaigning for
that for decades, because it is one of the key projects for the
entire continent.  What it would essentially mean is that you
would take about 3-4% of the water from the tributaries of the
Congo River, at a 500 meter height, and then by gravitation, you
can bring this water through a system of canals all the way to
Lake Chad, which is now dried out to less than 10% of its
original volume.  This affects the live immediately of 40 million
people in the Lake Chad Basin.  When you bring this water back
into Lake Chad, not only do you fill up this lake again, and
create large volumes of water for irrigation for agriculture; you
also create an inland shipping system for 12 countries in the
heart of Africa; you create hydropower; you create a system of
industry parks, of industrialization. So you bring in the
industrialization in the middle of Africa, and that with all the
other infrastructure projects, will mean Africa has a future.
By the year 2040, there will be 2 billion people living in
Africa, and they need these jobs, they need education, they need
the kinds of projects, so that people are no longer marching
through the Sahara and dying of thirst, which is happening now
more than people even dying in the Mediterranean–it’s just not
being reported.  These young people would instead help in the
building up of the African continent.
This is such a fantastic development, and if the Americans
would know about it — I mean, I’m only talking about the tip of
the iceberg — but if people would see the sheer volume of change
and the magnitude of change which is already happening, they
would become absolutely optimistic and change their view, and
recognize that in the history of mankind, geopolitics is
something that absolutely has to be overcome, if we are supposed
to survive as a human species.  In the age of thermonuclear
weapons, if you do not overcome geopolitics, we are going to be
the destruction of our own species; and nobody in their right
mind can really want that because even those warmongers, who are
pushing it, would be eliminated themselves, too.
I think that the moment has absolutely arrived.  If we go
into a mass advertising campaign, a mass education campaign,
about the existence of this New Paradigm, I think it can
absolutely inspire the Americans and make the change which is
necessary in the short term.

Q: Hi, I am an American citizen and a Confucian, I believe
in Confucianism.  I’m an independent scholar of language and
civilization.  I was an instructor of Chinese at Harvard
University, in the Department of Eastern Language and
Civilization.
I have the same idea as you that America needs to join
China’s One Belt and One Road plan.  I grew up 10 years ago,
during the age of reform of China. I worked as at the FESCO, the
Foreign Enterprise Service Corporation.  I think more than 20
years ago, many American, European and Japanese companies
invested in China, and gave us was a better economy, and I think
it was very important.
Now, I think in the 21st century, China’s economy is much
improved.  It’s time to bring China’s investments into America
and to help America’s economy.  That’s why in 2016, I was for
Donald Trump.  I want to work with American people; I want to be
the bridge to connect China and America, to bring China’s
investment into America, to best help America’s economy.

ZEPP-LAROUCHE:  Very good!  So many you can join with the
Schiller Institute to help us, to get this message out widely.
Because you know, already now the states which are doing large
business with China, see the advantage.  When President Donald
Trump was in China last November, he had with him delegations
from several states — West Virginia, Alaska, and some others.
And in the case of West Virginia, he brought back trade deals
and investment deals worth $83 billion!  And the governor of West
Virginia is completely optimistic that this will give back hope
to all the people in West Virginia.
And there are many projects, for example, one very exciting
idea is that Beijing, and the region of Hebei province and
Tianjin, this is a region of about 130 million people, and there
is a now a huge project whereby this region will be changed,
where the heavy industry, which still has some environmental
problems, causing smog and pollution is now being outsourced into
Hebei province and modernized; a new city is being built, I think
its name is Xiong’an, which is in the middle between Beijing,
Tianjin and Hebei, and it’s completely modernized.  Beijing on
the other side, will have lots of research and development, which
is much cleaner for the environment, and all of this is supposed
to be connected through an infra-urban modern transport system,
including modern maglev.  And the recent “Two Sessions”
conference and the National People’s Congress in China, the party
discussed building a new maglev system of 600 kph speed, for the
connection between the cities, and an inter-urban slow maglev
system of 160 kph.
This is very good for urban transportation, because the
beauty of the maglev system is that it accelerates immediately:
You are in a few seconds at full speed, with the slow maglev
you’re only going 160 kph, which is enough for inner city
transport; and they want to connect this entire region with this
modern transport system, so that essentially no job will be more
than 20 minutes away from the home of the working person.  So you
save all this commuting time.
And my idea is that this model of the Tianjin-Hebei-Beijing
region could be a model for the modernization of New York, New
Jersey, San Francisco, Los Angeles, the Midwest, and you actually
do something like that inside the United States.  And I think
President Trump is a developer; he knows about infrastructure,
and I think we just have to make sure that the Trump supporters
know about these plans, and that we create an environment where
this is actually intersecting the present crisis and danger of a
trade war.
If you move quickly enough, and get the Trump voters all
inspired with this idea, I think we can do a miracle. And I
definitely believe in miracles, as long as we do them ourselves.

Q: [follow-up] Thank you very much.  I totally agree with
you.  I believe that to bring China’s investment and enterprise
is more important in the trade market.  And secondly, I was a
professional Chinese instructor:  I want to educate more
Americans and Chinese people to understand each other, and make a
friendship to develop together.

Q: I’m José V.: I’m here from New York City.  Earlier you
touched upon the youth culture and the culture of death, and I
was hoping you could touch more upon that, because in my
experience — and I’m only 19 myself, too — but from what I see
of people around me, but also my nephew who will be turning 15
this year, I see he’s more interested in violent video games and
yelling into the microphone to imaginary people who aren’t there,
and spending a lot of money on things that will never really help
him out in life: for example, he brought a $300 belt buckle,
because it said somebody’s name on it, I think it’s Gucci. He’s
more interested in reading violent comic books that display gore
and showing people’s insides — I don’t have to go into that, you
know about that.
My question is, how do we overcome this violence?  How do we
overcome this culture of death, and how do we overcome this
culture of violence?  And more importantly, how do we stop
getting young people wanting to escape from reality by taking
drugs and whatnot?  So that’s my question.

ZEPP-LAROUCHE:  I think what we need for that is a mass
movement for development.  Because, first of all, I studied this
question some years ago, when we had some guests and the children
who came with the guests asked me if I knew about Pokémon, and
naturally I had never heard about Pokémon.  And they said:  Oh,
it’s beautiful, it’s violent, it’s fighting.  So I was so shocked,

I started to look into it, and I discovered Pokémon as a sort of

introduction drug to video games, and then naturally, the
evolution, where these video games come from.
Well, they were developed by the military in the postwar
period, because people had recognized in the Second World War,
only 15% of the soldiers were ready to shoot the enemy, because
human beings have a sort of natural barrier inside them, which
they don’t want to overcome, and when they kill somebody it goes
against that.  So many people have a healthy block, — or had a
healthy block. So the military developed these quickly changing
targets, like in target practice, not having just one target but
having many, and they change and move, so that you would learn to
shoot quickly — shooting, shooting, one shot after the other —
in order to train people to overcome the normal adrenalin shock
which happens if you shoot at another person; if you are not
brainwashed, then you have an adrenalin reaction and you start
shaking and so on.  So they wanted to get away from this, by
having these video simulations, where people would learn to
shoot, to increase the killer ratio of the soldiers.
So this is the basis for these video games which then became
commercial.  And while, in the military, and obviously it’s a
terrible thing in the military also, but at least you have an
officer, you have some guidance, you have military discipline;
but when these video games, which have become more insane over
the decades, if they are accessible to young children, and these
young children have not had any kind of an inoculation through a
humanist education, through the recognition of beauty in
Classical culture, through moral guidelines given to them by
their parents, but where you have a culture where everything is
allowed, everything goes — movies become more violent, more
perverse, more pornographic; even snuff movies, where killing is
being filmed, or at least the illusion that people are killed is
being filmed, this is really deadly stuff!  This destroys the
cognition of anybody, but especially of young people.
And when young people, then, children, pupils, students,
become autistic because they are only living in their social
media, and have completely lost the ability to relate to each
other, this is the death of a culture.  And I think this is
what’s happening in the United States.  You would not have these
unbelievable numbers of mass school shootings:  Like after
Columbine in 1999, there were 38 mass shootings. And after the
Parkland shooting, you had 50 alarms in the schools per day,
where pupils would see another pupil having a weapon, or having
crazy messages.
Now, obviously, this brings us to the question of, who is
promoting this?  President Trump had a meeting in the White
House, where he met with the pupils of the school in Parkland,
and the producers of these videos.  So obviously, President Trump
is aware of it, and I think we have to strengthen his resolve to
move against it.  And it happens to be that the Parkland
incident, in particular, was also the work of the FBI, because
they established a system which is run by some uneducated call
center, and so, many of the hints which were clearly given
before, were missed.  And it now turns out that in the Orlando
case, the father of the shooter was a longtime FBI informant.  So
there is a lot of these things to be pursued.
But I think the key thing is a mass movement for
development.  Because, if young people have no hope for the
future, and have no perspective, because it’s now the common view
that the coming generations will be worse off than the present
one — this is the first time ever this has happened; because
it used to be a moral standard for families, for everybody, that
you work so that your children will have a better life than
yourself.  And this has been abandoned for the first time.  So
what will young people have as a perspective?  Well, they have no
future.  And that is a huge difference!  And I can assure you,
I have seen it in all cases: There is a gigantic difference
between the optimism of the youth in China, and the pessimism of
the young people and the population in general in the United
States, and in countries like Germany, for example.
So the absence of a vision, where the future of a nation, of
the world will be, is what is feeding this kind of culture of
death, because then it doesn’t matter, life doesn’t matter, life
is worth nothing, whether you shoot somebody or not it makes no
big difference.
So I think a mass movement for the kind of economic
development which we were talking about before, is an absolute
ingredient, so that people have a reason to study, to develop
their minds, to develop their cognitive powers, to be productive.
If you have the feeling that you can be an astronaut, that you
can be a scientist in the realm of a thermonuclear fusion
economy; that you will travel to the Moon Village in your
lifetime, you have a motivation to study!  And I think without
such a motivation, it is very, very difficult.
So I would not look at it as a separate issue:  I would look
at it as an integral question to the whole discussion we are
having here.

Q: Thank you for your work, today, and throughout all your
time.
I’m Father Richard D., Franciscan Servants of God’s Grace.
My question to you, is we know that the President has written a
book showing that his way of dealing with a problem is to take an
{extreme} view, so he has room to compromise, to come back to
what he actually wants.  Do you believe he’s doing this with the
international trade situation?

ZEPP-LAROUCHE: I don’t know; it may be.  Because I think
President Trump has said of himself many times, that he knows how
to make deals, that he would get better agreements that most
other people.  And it may very well be that such an idea exists,
that he makes big announcements of tariffs and so forth, and then
in reality, he’s negotiating and has his ambassador and other
people, trade negotiators, making such a discussion.
I don’t know.  I find it a little bit risky, because I saw
some Chinese articles where they said that some people may think
that they can get a better result this way, but that China will
not be intimidated into making compromises and basically will
answer back.
I don’t know.  I think it is not necessary.  I think this
particular idea that you make a huge attack, and then you go for
something less, is still, in my view, — and as you probably have
realized, I’m very positive about the potential of President
Trump; I’ve stuck my neck out a year ago, when I said that if
Trump is able to put the relationship with Russia and China on a
positive basis, he will go into history as one of the greatest
American Presidents, and I stuck my neck out.  And I’m repeating
this, here.  So, as you can see, I’m very optimistic and positive
that it could happen.
But I also think that this particular style of negotiation
is very dangerous, especially in an environment which is fraught
with dangers as I touched upon in my earlier remarks.  A much
better way, in my view, would be to just say, “We want the United
States and China to work together on a New Paradigm.” There is
already the Belt and Road Initiative. The United States could
have some program, they could call it the American Silk Road, or
the American FDR Revival, or the American Founding Fathers
Celebration, if they don’t want to be part of something which
already has been put out by China, it doesn’t matter, as long as
the content of the policy is the same on.
And I think the potential for things to grow into a higher
level of reason — I mean, here we are talking about the one
humanity.  I mean, I think the spiritual dimension, if you want,
has to be brought into this matter, because man is different from
all creatures, because we are gifted by God with creative reason.
And you don’t have to be a Christian, you can be a Confucian
philosopher, you can be a Buddhist, you can be just a good
person, to understand that we have reached a point in human
history, where we either recognize that we are all part of the one
humanity, or we will not make it as a species.
Since Diane mentioned earlier Nicholas of Cusa, I can only
say, that Nicholas developed a way of thinking which  — she
mentioned in the Docta Ignorantia, the “coincidence of
opposites,” which is the idea that because we are capable of
creative reason, we can think the One as having a higher quality
and a higher power than the Many: The one humanity being first,
and then the many nations being also important, but being not in
contradiction to the progress and wellbeing of the one humanity.
So I think if we understand that it is really the question
of addressing that in us, which makes us human, the creative
potential, then I think we can just find a way of shaping a New
Paradigm where mankind is defined from a common future, how do we
want to be existing as a human species, in 100 years from now, in
1,000 years from now, or even in 10,000 years from now?  Because
we can think the future!  No dog, no donkey, not goose can
think the future.  If you tell a dog, “Let’s have a walk
tomorrow,” the dog will hear the word “walk,” which the dog
probably knows, and jump to the door and wag its tail, and be
happy.  But if you say “tomorrow,” it doesn’t mean anything to
the dog!
But I think we need to raise the level of our communication,
and just really do our duty as a human species, and prolong our
existence indefinitely, by working together.

Q: My name is J.  I’m the author of two books, Evidence Not
Destroyed
, and Spread Real Love.  I want to thank Mrs.
LaRouche; I want to thank this organization.  You’re some fine
people.  As I travel around America, I see many things:  I just
had to buy a new car, because the one I had had over 205,000
miles on it; and the one before that had 186,000 miles on it. But
I’m going around the countryside, and other countries, also,
spreading, putting this literature out for so many years.  And
I’m impacted with this organization.  It has some very find,
smart brains, that are sitting here in this auditorium today, and
I just thank God for you.
And when we come to a situation like we have today, I want
to know how we can go forward?  How we can promote civilization?
How we can carry on?  But if we have learned anything from our
history, we have to look back and look at our history, and look
at our results.  We have something that’s so profound here
today; we don’t get this kind of information on the TV no more. I
used to watch so much news, but now, they say the news is not
absolutely real! They say something about “fake” — I heard that
over and over again, so I turned my television off from the news.
And when I can come and get this type of real information, in a
setting like this, it makes one want to go forward.
So I’m here to help anyway I can.  I’ll put another 100 and
some thousands miles on the car I just bought, to get this
information out to the people, because if you don’t get it, the
news is not going to give it to you correctly, the way it should
be given.  So, I’m just thanking each one, and all of you that’s
working — just as I am;  Matt Guice, I’ve been working with him
since the ’90s; Lynne Speed and Dennis Speed, I’ve been working
with these people since the early ’90s.  And I’m so proud.
One thing, let me say, I think the reverend right before me,
a religious man — I sit in a church now, and I’m the only deacon
there!  Why is this?  Look where we’re going?  Why is that? We’re
reforming, we’re conforming, we’re complying to every situation
that’s not good.  And I think we have some real strength here,
and we can do some great things.  The main thing is, keep going
forward.  Thank you.

ZEPP-LAROUCHE:  Well, I think people have to be courageous,
because the paradigm shift which occurred in the United States,
which you, Diane, referenced in the beginning, which really
started with the murder of John F. Kennedy and then the murder of
Martin Luther King, and the assassination of Robert Kennedy, you
know, we had several years ago, a Mozart Requiem performance in
Vienna, in the suburbs of Washington, and also in the Boston
Cathedral, commemorating the paradigm shift which has occurred in
the last 50 years of America, where, the fact that the Kennedy
murder, and also the murder of Martin Luther King, was really not
avenged — or,  not avenged, but not even investigated, and the
real culprits made known and punished, which has led to people
becoming depressed.  I said many times, the Americans almost have
become like the Germans, because if you ask a German person to do
something, 99 % of the people say “Oh, you can’t do anything,
anyway,” so people are really depressed, and feel that they are
powerless in the face of what is happening.
And that has happened to America as a result of these
unclarified murders.  And since we have this event today, because
of the 50th anniversary of the assassination of Martin Luther
King, I think it’s a very good moment in history, to say, we will
not allow the murderers of King to be successful in eliminating
the hope which he represented.  I mean, Martin Luther King was
murdered at a moment when he had started to pick up many of the
same issues which are now being, in reality, changed by China.
Because he had started not only to take up the question of
economic justice inside the United States, but also he had
started to take on the question of jobs and overcoming poverty in
developing countries.  And that is what China is doing, exactly
today. And in the same way as the Schiller Institute has been
campaigning for, and LaRouche and his movement have been working
for, for almost half a century, is now becoming a reality.
So there is reason for optimism.  And I think that the best
thing we can do in a moment like this, thinking about the memory
of Martin Luther King, is to say, we will pick up the torch, we
will not allow the American people to be passive and desperate
and ignorant and all of these things, but we will all turn into
active members of the Schiller Institute, help to spread the
message; make the Schiller Institute a Renaissance movement, a
moment fighting not only for the economic buildup of the United
States, but also for a cultural Renaissance.  I think the two
things absolutely have to go together.
So I would encourage all of you to absolutely work with us,
because I think the solution to all of these problems are
absolutely within reach.

SARE:  As the next person is coming up I would just tell
everybody, during the break you will have the opportunity to do
exactly what Mrs. LaRouche has said, which is to become a member
of the Schiller Institute at our literature table.  And to
purchase copies of these very important, world-changing reports:
This is the one she mentioned, “The New Silk Road Becomes the
World Land-Bridge,”  which we produced right after Xi Jinping
announced it. And this report, of which Jason Ross is a coauthor
on “Extending the New Silk Road to West Asia and Africa: A Vision
of an Economic Renaissance.”

Q:  Hi, I’m Donald C.  My quick question is about the
liberals.  How are they teaching curriculums to our kids, and
they’re not giving them the chance to learn the right stuff, and
they’re just forcing the kids what their beliefs are?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes, that is a big problem, because it
started with John Dewey, to basically develop this liberal
pragmatic idea of education.  And unfortunately, you have
generations of people who have gone through different phases of
such elimination of Classical literature, of natural science, so
it is a real problem.  And I would think that the best way to
proceed on that, is if you look at the kind of materials which we
present in the present [What Is the New Paradigm?] class series,
which you can find on the LaRouche PAC site, and you can register
to be part of it, this is the kind of curriculum which was
developed especially with the ideas of my husband, Mr. LaRouche,
who did an incredible job, because he revived the best traditions
of the 2,500 years of European civilization, the traditions in
science which were the source of qualitative progress, the great
Classical arts; and this is something which is not taught in
American schools, for the most part.
And I think we have to form, basically, educated people, who
then hopefully, we can influence this present administration to
change that.  I think President Trump has repeatedly shown, at
least for certain areas, an understanding; he talked about the
American System of economy; he talked about Lincoln and Carey, he
talked about Hamilton. So in the economic field there is
definitely something there, which we can build on.  I think there
are many other people are equally concerned about the condition
of the school system.  But I think the best thing is that you
register for these classes [http://discover.larouchepac.com/]. And
if you haven’t already done it, you can also watch some of the
previous classes in the series.[6]  Get yourself absolutely a firm
grip on universal history, of the great advances in science and
culture, and then, you know, basically help us to organize
change.
Because it will come from many places.  There are many
people are realizing that at this point it is the scientists, the
engineers and such people, who will be much more important in the
shaping of things, than many politicians who are part of a party
system and partisan, and therefore, don’t really regard these
issues are the important ones.
But the best advice I can give you right now, is if you join
with our efforts, we find ways to address all of these issues,
and build a growing movement to demand such a change.

Q: Thank you very much.  Your comments were very insightful.
I believe in the paradigm where the United States, Russia and
China, essentially a triumvirate is essentially going to lead the
world, hopefully forward and out of the morass that we’ve been
in. Especially over the prior eight years before this current
President came into office.
The question, I want to ask is, what do you perceive would be
the case — because I don’t believe this economy in this country
would have lasted another year, under the current policies.  We
would have had a significant economic drop which would have led
to, since this country’s GDP is 25 % of the world’s, would have
had a worldwide, negative impact.  Having said that, what do you
perceive would be the consequences in this country, or the for
that matter the world, on the movement forward that has occurred,
if President Trump did not have the position he has?  He may be
President, but he may have a weakened political system, in the
sense of a House and the Senate: Would we be able to move
forward?  And what would be the consequences, and under what
conditions could we move forward?  Could this economy continue to
grow if he can’t implement his policies?  What would be the
international consequences of that, from your perspective?

ZEPP-LAROUCHE:  I think the strongest situation is Trump’s
relation with his voters.  That despite all of the attacks by the
FBI, by the British, by the heads of the intelligence services
from the Obama administration, — I mean, he had a pretty tough
environment, and nevertheless, he goes back to his voters, he
holds a rally, and the support for him is actually growing in the
polls.  So I think that that is for sure, a very strong point
which we should build on, because if we keep strengthening that,
and if we keep informing the Trump voters on all the issues we
are discussing here, that can actually help to outdo the Congress
and the Senate.
And since there is a midterm election, there is actually a
very good moment to do that.  I mean, the danger is naturally
that Trump could be convinced that to take an anti-China stance
would help him in the midterm election.  I mean, I’m not sure;
I’m not close enough to the situation to make a judgment on that.
But I think the strong point is, Trump is close to his
voters, the voters still recognize what a change he means, and I
think that we need to have a mass mobilization — I think there
is no shortcut from that; because the danger is very acute. What
I said in my initial remarks, when we talk to some really
well-placed figure in Europe, who said that there is a discussion
to pull the rug out from under Trump with a new financial crash,
and if you think that this is a conspiracy theory — well, maybe
before the Skripal case, you also thought that such things are
conspiracies, but we have just seen a classic example of how you
can manipulate a whole international community of nations to go
into an attack on Russia, based on a lie!  So these things do
happen and they can happen.
Now, there are also many warnings.  Just today, I think some
representative of the firm of Guggenheim put out a warning on
this corporate debt question that a financial crash can happen
at any moment.  And basically, you have the European banking
system, the Italian banks are in terrible shape, you have a
policy where the trigger point of a collapse of the financial
system is many-fold.  It’s also like a minefield where it’s not
clear which mine will trigger the explosion, but once it happens,
you could have a systemic blowout, much worse than that of 2008.
Because the central banks have done absolutely zero, to eliminate
the root causes of the crash of 2008.  They have, instead, used
the so-called tools and instruments — namely quantitative
easing, negative interest rate, money pumping — but this has
reached the point where now the Fed is forced, or think they are
forced, to increase the interest rate, because a negative
interest rate is very bad for the real economy, it’s bad for the
savings of the people, it’s bad for life insurance, it’s bad for
real investment; and the hyperinflationary consequence of such
money-pumping is already visible on the horizon in the form of
the totally overvalued stock market, in the form of real estate
prices, in the form of many other such phenomena.  So the Fed
needs to increase the interest rate, but that is already bringing
the immediate potential for a new crash.
If that happens, I think we are in {real} trouble: So our
whole point, is we need the implementation of Glass-Steagall, and
the Four Laws developed by Lyndon LaRouche, before the crash
happens.  I think this is also a subject — there are these four
dialogues which have been established between President Xi
Jinping and Trump; one of them concerns the dialogue on economic
matters; China has put a lot of emphasis on the dangers to the
international financial system, at the G20 meeting in Hangzhou
[in 2016] and on other occasions.  So I think that this question
needs to be urgently addressed, also between the United States
and China in these negotiations.
And then, if you put the whole package together, the Four
Laws — Glass-Steagall, a National Bank, a credit system in the
tradition of Hamilton, a crash program for the increase in the
productivity of the labor force, and then joining hands in the
Belt and Road Initiative — all of these measures together are a
very, very practical and realistic way to overcome these dangers.
But it is very urgent, because we are sitting on a powder keg,
and I think it can be done, but we need a lot of people of good
will to become active with us.

SARE:  Helga, we’re just about up on time. We have two more
questions.  Do you want to take both, or one, or?

ZEPP-LAROUCHE:  Well, maybe both together, and then I’ll
answer both.

Q: Hi Mrs. LaRouche.  My question to you is, is that right
after the shooting at Parkland, [Broward County] Sheriff Israel
was all over the news speaking about going to all members of
Congress to use the Baker Act, to detain and profile people that
have experienced some sort of depression.  And that’s of great
concern to me, because there are many people who have experienced
that, and I feel this country is becoming more like Germany back
in World War II.  So I’m kind of scared, and I’d like to know,
what’s your opinion on it?  Thank you.

SARE:  OK, next question.

Q:  Hello, my name is Steve S.  I would just like to ask,
how much of a role do you think that psychological warfare plays
in everything that’s going on?  And how can we counter it?  Are
there people out there who specialize in psychological warfare? I
hear people talk about history being erased; you know, the
projection of violence through videos and commercials and that
matter.
So, a lot of people are very confused, as well as myself,
even when you find something that you believe in sometimes, it’s
presented in a way that you accept it in the beginning, and then
it comes out to be a lie. And right now, clearly, lie is just
pounding on the truth.  I mean, you have one truth, but you have
so many lies that it seems too overwhelming to survive.

SARE: Thank you.

ZEPP-LAROUCHE:  I think the concerns that both of you
expressed is very real.  I mean, it is the fact that the West is
already living in a police-state.  Just take the recent example
of the Facebook firm, Cambridge Analytica — they sold data on 50
million people for commercial purposes, for election manipulation
and who knows for what else?  If you go on the internet and you
go on any website, you immediately have the advertisement for the
next years of your life of whatever you looked at.
So we are already in a completely surveillance state, where
the NSA and the British equivalent, the GCHQ, are monitoring
everything — your phone, your smart TV, your laptop — it’s
omnipresent.  And obviously this needs to be reversed.
In the time when I was growing up, being a young person, we
had a big concern about data protection.  It was a civil right to
make sure that your privacy was protected.  All of this has gone
out of the window!  And also, naturally, the big change came on
September 11th.  Because September 11th was the pretext for a lot
of the elimination of civil rights which used to be a
constitutional right up to that moment.
And therefore, I think the inquiry of what really happened
on September 11th, is still one of the big tasks to be solved,
because it led to police-state measures inside the United States.
It led to a similar kind of change internationally. And right
now, you have the ongoing trial of the families of the victims of
the World Trade Center suing the government of Saudi Arabia for
their role in the September 11th attacks.  And the Saudi
government tried to appeal against the lawsuit, and a court in
New York overruled that, so the court case can go ahead.
Now, this goes very slowly, but this is a very important
aspect; because eventually, we have to go back to a
constitutional state.  So you are quite right to be concerned,
because there is a lot of this going on.
Again, I think there is no shortcut:  We need more people
taking an active role, and force the coming Congress to pass laws
to protect the rights of the people again. This is absolutely
possible.  The whole argument, for example, that you cannot
control these things, or not control the internet, is absolutely
not true:  You can block certain things, you can prevent things,
you can make laws which prohibit the profiling; you can make laws
which it a criminal act to do all of these things you are worried
about.  So it’s not a self-evident development.
But I think it does require that more people become state
citizens:  A state citizen, I would define a somebody who takes
responsibility not only for his life, his family, his country,
but for the outcome of human history.  And I think to be such a
world historical individual in a moment like that, where the
options are so rich, and so beautiful that there is no reason to
despair, but it is really the individual decision, to be part of
the solution which can and will make the difference. [applause]

SARE:  Thank you.  That was very beautiful and appropriate.
Do you wish to say anything else to us?

ZEPP-LAROUCHE:  Well, just be happy, and be productive, and
feisty, and courageous, and then you can do everything you plan
to do.

SARE: Thank you very much! [applause]

 

[1] http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/alle-kategorier/oekonomi/larouches-fire-love-feature/

[2] Kan læses på engelsk her: http://www.larouchepub.com/eiw/public/2018/eirv45n06-20180209/22-28_4506.pdf  Dansk oversættelse er undervejs.

[3] Læs en dansk introduktion til rapporten af de to forfattere, Jason Ross og Husein Askary, her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=23600

[4] Abraham Lincolns Gettysburg-tale: » – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth«.

[5] Martin Luther Kings berømte tale ’I have been to the mountain top’ fra 3. April, 1968, kan læses her: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkivebeentothemountaintop.htm

[6] Se lektionerne i dansk oversættelse her: http://schillerinstitut.dk/si/category/lpac-new-paradigme/
Den Nye Silkevej former strategiske anliggender. 
Helga Zepp-LaRouche i strategisk webcast, torsdag 5. april 2018

Introduktion: Den hysteriske og bidende retorik mod Rusland, der kommer fra Storbritanniens imperiale oligarker og deres efterretningstjenester og kanaliseres gennem Theresa May og Boris ’BoJo’ Johnson, narrer ingen. Alt imens nogle regeringer underdanigt er gået med i de farlige provokationer, så er andre, inklusive USA, blot kommet med symbolske handlinger. Mange nationer synes at ligge mere på linje med tankegangen hos den russiske udenrigsminister Lavrov, der om May-regeringens ubegrundede beskyldninger i Skripal-affæren sagde, at det er »kun alt for åbenlyst, at vore britiske kolleger har mistet deres realitetssans«.

De ledere, som derimod ikke har mistet deres realitetssans, har i stedet været engageret i et imponerende opbud af diplomatisk og økonomisk aktivitet og har indgået aftaler om at deltage i Kinas Bælte & Vej Initiativ (BVI). Parallelt med disse bestræbelser er et russisk initiativ for at bringe fred i Syrien og arbejde sammen med Syriens naboer. De britiskdirigerede geopolitikere har uden tvivl bemærket, at, i takt med, at dette initiativ går fremad, har præsident Trump gentaget sit kampagneløfte om at afslutte al amerikansk militær involvering i Syrien og har gentaget sit ønske om et topmøde med Putin i den nærmeste fremtid.

Det, der ligger bag de britiske angreb mod Putin og Rusland, er ikke den svindelagtige påstand, at Putin beordrede forgiftningen af en tidligere russisk efterretningsofficer, lige så vel som at Mueller-efterforskningen intet har at gøre med »russisk indblanding« i det amerikanske valg. Målet for disse provokationer er det Nye Paradigme, der er knyttet til BVI, som City of London og dets Wall Street allierede korrekt har identificeret som efterfølgeren til deres fallerede system. Hvis USA tilsluttede sig Rusland, Kina og Indien sådan, som Lyndon LaRouche opfordrede det til i kølvandet på krakket i 2008, ville det være umuligt at forhindre fremvæksten af det Nye Paradigme.

 Her følger engelsk udskrift:

 

 

HARLEY SCHLANGER:  Hello, I’m Harley Schlanger

from the Schiller Institute. Welcome to this week’s Schiller Institute

webcast for April 5, 2018, featuring our founder and President

Helga Zepp-LaRouche.

In the last couple of weeks, Helga has spoken about the

potential for a backfire as a result of the Skripal affair, that

Theresa May and her somewhat unhinged Foreign Secretary Boris

Johnson have been using as a way of attacking both Russia and the

United States.  Now, we’ve seen this play out in a very big way

in the last couple of days:  The fact that they came out in their

own name, and the name of their intelligence services and their

government, to attack Russia, has in fact, put “egg on their

faces” as some have said.  So, Helga, why don’t you catch us up

on what’s happened in the last days, because this is quite

significant, in terms of shaping the strategic relationships?

 

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  Yeah.  I think it is incredibly

serious, because now you have a situation where I think the whole

group of nations which committed themselves to sort of

unprincipled solidarity with May and Johnson, they really have to

reflect on what has actually happened.  Just to mention some of

the recent developments:  The head of the research lab Porton

Down, Gary Aitkenhead, came out actually and said they could not

find any proof that the origin of this nerve agent was Russia;

that they could establish that it was Novichok, or belonging to

the group of Novichoks, but that they could not say that it came

from Russia.

This has led to quite a series of events.  One was that the

Foreign Office removed the tweet in which they had said very

clearly that there was no doubt that the origin was Russia, and I

think they even mentioned that the scientists of the Porton Down

lab had said so.  So, they were obliged to remove the tweet,

because that also is evidence that Boris Johnson was lying,

because he had said that he had heard from the scientists that

there was absolutely unrefutable proof that this came from

Russia.  This is the first thing.

Then the London {Times} had a comment about this, where they

say that the statement by Aitkenhead is threatening to bring down

the international coalition against Russia.  Well, that’s indeed

the case, because now naturally everybody is reviewing this, and

I think in the case of the German government, for example, they

gave a  press conference afterwards, in which journalists were

asking, did this statement mean that you’ve changed your

perspective?  And they basically refused to do so, which shows

you really the absolute grip in which these people are in, namely

the grip of the British Empire.

So, I think this is now backfiring very clearly.  The role

of the British government and the British Empire, for that

matter, is completely exposed, but they are not stopping the

confrontation with Russia, so that some of the Russian responses,

for example, people speaking at the Seventh Moscow Conference on

International Security which is now taking place in Moscow,

[Sergei] Naryshkin, who is the head of Russia’s foreign

intelligence [SVR], he said that this is basically as serious as

the Cuban Missile Crisis in 1962.  Others were saying, this time

these idiots went way beyond any line, and that is clearly the

case.  But you also have a whole series of people who are saying,

look, we cannot continue like that, we have to resume a dialogue

with Russia; we have to go back to straighten out the relations.

And I want to really point to the fact that, despite the

fact that naturally the United States expelled 60 Russian

diplomats, which is clearly part of this escalation, that

President Trump himself, who did not at any point use this

incident to attack Russia as the origin.  And I think this stands

clearly out.  And people who are always totally freaked out about

Trump, they should really review this and ask if their

perspective and their optical approach actually the correct one?

Because in many cases, it turns out that Trump is actually the

one who is not going for confrontation, and some of the people

who are so much for “democracy and human rights” that they can’t

even walk straight, because they’re so heavily burdened with

their responsibilities, that they are the actual warmongers.  So

I think this is really something to reflect about.

But I think the kind of procedure that NATO, however, the

European Union, the German and French government, they were all

immediately jumping on this, without evidence, condemning Russia.

And I think if you look at this, when the dust settles down, it

{is} a blow to the whole Western system, because if there is not

an establishment of scientific fact, first, and the condemnation

first so that basically Russia is declared guilty, and then maybe

you find the evidence sometime down the road, or not, I think

this does big damage to the Western system, because if you play

with these things lightly, it is contributing to the

discreditation of the governments that did that, and that is not

a good thing.

 

SCHLANGER:  Well, minimally, we could say this is a rush to

judgment, but more importantly, this is part of an established

pattern of British intelligence.  We’ve seen it with the repeated

charges, without evidence, that the Assad government was using

chemical weapons against his population; and of course, the

famous case of Tony Blair and Iraq’s weapons of mass destruction,

which turned out to be another fabrication of the highest levels

of British intelligence.

But there’s another aspect of this which I think you may

want to comment on, which is the case of David Kelly, because

this also hits at home, where there was opposition from within

the scientific community in the United Kingdom against the

actions of the government and the intelligence community.

 

ZEPP-LAROUCHE:  Yeah.  This is clearly a pattern.  And

before the statement by the head of the Porton Down lab came out,

the former British ambassador to Uzbekistan, Craig Murray, had

actually said that he had from high-level sources in the

intelligence community or the science community, that the

scientists would not basically produce the evidence — and they

didn’t.  And [Porton Down weapons inspector] David Kelly, at the

time of the Iraq war, had basically blown the whistle, saying

there were no weapons of mass destruction, and then he found an

early death under extremely dubious circumstances which were said

to be a suicide, but nobody really believes that.

So, I think this is really something — if you think the

Iraq War was based on lies, and I think Willy Wimmer, the former

vice president of the OSCE and former state secretary to the

minister of defense, pointed to the fact that the Iraq war, after

all, has caused hundreds of thousands of deaths in Europe, in the

Middle East, in North Africa, and that the Chilcot Commission,

which from our standpoint was a relative cover-up, but

nevertheless, pointed to the fact that Tony Blair had willfully,

intentionally exaggerated the danger coming from Iraq and Saddam

Hussein at the time. And then [Bush Secretary of State] Colin

Powell used the MI6 “dodgy dossier” [on Iraq’s alleged WMD] from

that period, to argue in the UN for the U.S. joining the Iraq

War.

I mean, the fact that governments can do these things which

cost — really — if you look at the totality of these wars,

millions of people’s lives, and then, it just goes by and there

is no accountability.  And it’s a complete hypocrisy and

duplicity, when the people who are saying that they are the

defenders of human rights and democracy, then go around and make

these interventions into sovereign countries, which have these

horrible results.  And then they are self-righteous and pretend

that they are the good ones, and the Russians and the Chinese are

the bad ones.

I think we need to have, really, a review of this, because

this cannot continue.  It is very dangerous to world peace.

 

SCHLANGER:  And another aspect of this is that this was a

major feature of President Trump’s election campaign in 2016,

where he, at a very important debate in South Carolina, openly

accused George W. Bush of lying to create the Iraq War, and he

said that his administration would oppose these kinds of wars.

Now, this week the President announced that he’s preparing

to remove U.S. troops from Syria, despite demands from some in

the military, and the CIA, that the U.S. remain in Syria.

Helga, this is a fairly significant departure from the

standard Bush/Obama policy of pursuing these wars, isn’t it?

 

ZEPP-LAROUCHE:  Oh, yes!  And, again, you can see certain

representatives of the U.S. military and others, who say, “no,

no, we still have a lot of fighting to do against ISIS,” but

Trump I think is clearly sticking to guns, and he has promised to

stop the interventionist wars, and I think he is going very far

to do so.  Especially, if you consider that in in this middle of

this whole hysteria, he telephoned President Putin, and has

reiterated that he wants to have a summit with Putin in the near

future.  And he was also meeting with the three Presidents of the

Baltic countries, who as everybody knows are extremely

anti-Russians, and he reiterated that to have a good relationship

with Russia “is a good thing and not a bad thing.”

So I think people should really review their slanders, or

their believing the slanders against both Trump, Putin and Xi

Jinping because it comes from the same circles:  it comes from

the neo-con/neo-liberal geopolitical faction who are seeing that

their system is clearly in bad shape and who are obviously

stopping short of nothing, if you look at this recent affair.

 

SCHLANGER:  You mentioned earlier the Moscow International

Security Conference.  Clearly, there’s a discussion going on

there, about something that your husband Lyndon LaRouche brought

up many, many years ago, and that you’ve been calling for, which

is the establishment of a new security architecture.  How is this

proceeding in Moscow?  Do you have some reports on what the

discussion process has been, there?

 

ZEPP-LAROUCHE:  I think it’s an extremely important event.

There are 95 countries represented, 840 guests, 700 media; and

obviously, this  alone speaks to the fact that Russia is very far

from being isolated, as some people in the West are trying to

portray.

The discussions were very focussed on the need to have an

international alliance to combat terrorism.  There was a warning

by the head of the FSB [Alexander Bortnikov], that there are

signs that ISIS and al-Qaeda are merging, and he basically said

this means you will have sleepers and cells in every country

around the globe, and the only way you can defend against that,

is to work together internationally.

Now, another very important aspect of this conference, is

that the Defense Minister of China went to this conference and

made a statement that this was meant as a signal to the West that

the Russian and the Chinese military are in an extremely close

strategic partnership, and that this is meant as a signal to the

West.

So there were many warnings, as I mentioned already, that

the present confrontation is approaching the danger of a Cuban

Missile Crisis, so people are obviously extremely attuned to what

is coming there from the British and their allies.  But on the

other side, it also shows who is talking in favor of

international solidarity, cooperation;  who is addressing the

real dangers of the world:  It is clearly not the West, but it is

clearly Russia, China and the countries that are participating in

this conference.

And again, this is really something people should reflect

about, rather than believing the propaganda.  If you read

{Bildzeitung}, this morning on page 2, they have a picture of

Putin, Erdogan, and Rouhani, and they say this is the “axis of

evil.”  This is ridiculous!  These three countries [Russia,

Turkey, Iran] have collaborated to bring about a solution to the

terrible crisis in Syria, and this is a very good thing.  Now,

not all aspects of the policies of these countries I would

always subscribe to, — I mean, there’s the unresolved tensions

between the Kurds and Erdogan, between Turkey and Greece —  so

not everything is perfect.

But I think on the larger picture, if you think that the

misery of the Syrian people who have had war for seven years [is

being addressed] because of the intervention of these countries,

and not to forget the cooperation between the U.S. and Russian

military under the leadership of Trump and Putin; I think people

should not just fall for these propaganda lines.  Because there

are some people who have suffered with their lives and their

livelihoods and their happiness, as a result of these

[geopolitical] policies, and for Syria, this [intervention] is a

good thing.

 

SCHLANGER:  Especially, this should have meaning for people

in Europe, because in 2015-2016, there was the explosion of the

refugee crisis, and with all the hand-wringing and crocodile

tears that were shed, nothing was done to support the Russian

intervention to stop the war in Syria.  And the fact that the

Russians, the Iranians and the Turkish government were meeting to

discuss this, is something that should be welcomed, as opposed to

a source for criticism.

Now, on the Russia-Turkey cooperation, there was another

aspect to it, because when you deal with these problems in the

real world, there’s always an economic element, and there was

just an agreement between Putin and [Turkish President Recep

Tayyip] Erdogan to move ahead with nuclear energy development.

Helga, this is part of the broader package of the New Silk Road

and economic cooperation that you’ve been talking about, isn’t

it?

 

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  I think the remarks of President

Putin, who was at the opening ceremony of this [Akkuyu] nuclear

plant was to emphasize the extreme importance of nuclear energy,

giving a country cheap and secure energy, and leading to an

increase in the productivity of the entire economy; which is

absolutely the case.  And you have many, many projects, Russia,

China, India, having with developing countries the building of

nuclear energy in Africa, in Latin America, and in Asia.

So, soon, countries like Germany will be the only ones that

will not have nuclear energy, and if they keep this course, they

will be sidelined at the disadvantage of the population.  So, I

think this is really something we should change.

 

SCHLANGER:  The other story that’s getting a lot of coverage

internationally, and I think it’s being covered typically by the

media as a way of trying to drum up war, is this whole argument

that the discussion and the negotiations under way between the

U.S. and China on tariff policy is nothing but a trade war.  Now,

there’s a danger to this, as the Chinese have pointed out, but I

think it’s important for people to hear your perspective on this:

Because obviously, there are problems in the U.S.-China

relationship, a huge trade imbalance, but it’s not just a trade

war, there’s actually a much broader discussion under way.  How

do you see this evolving, from what you’ve seen over the last few

days?

 

ZEPP-LAROUCHE:  There are negotiations going on, and it must

not necessarily come to the execution of these tariffs, which

both sides have now drawn up, up to the value of $60 billion in

terms of products.  One thing is that the Prime Minister Li

Keqiang has pointed out that there is another way to overcome the

trade imbalance: namely by increasing trade, by especially

investments in joint ventures in third countries, that there are

many ways how you can get rid of this trade imbalance.

And there is a renewed discussion, something which we have

brought into the discussion early on, namely, that you have the

possibility of Chinese investments in the infrastructure in the

United States.  And that would also be a way to completely change

this dynamic.  If the Chinese investment in American

infrastructure would create many, many productive jobs for

Americans, it would create the infrastructure precondition for a

real industrial revolution: for the building of new cities,

science cities, connecting all American cities with fast trains

systems.

There are so many ways of changing this dynamic for the

better, and I’m absolutely convinced that China is having this

mind.  There was a program on the Chinese TV channel CGTN,

proposing exactly that, that there should be a dialogue on

infrastructure.  Then you have some Americans, a Trump supporter

who had already made such a proposal early on, also.  So I think

there is a discussion.  And I would imagine that President Xi

Jinping, who will give a very important speech at the “Asian

Davos” as they call it, the Boao Forum for Asia, which will start

in three days, where he is expected to make a major speech on the

continuation on international reforms, and opening up.  So I

think you can expect something important to come from there.

And I think the Chinese are also extremely aware of the fact

that we are sitting on a powder keg in terms the financial

system.  Xi Jinping has defined three priorities:  One, to

overcome the risks of the financial system; to alleviate poverty;

and to get rid of air pollution.  So I think the Chinese are very

much aware of the dangers of this present Western financial

system.  And you know, you had several articles warning that with

the outbreak of a new 2008 could happen at any moment, one of the

many new aspects which were mentioned is the difference between

the LIBOR rate and the Fed rate; and that was exactly the

beginning sign of the 2008 crisis.

So that really requires that the discussion which we and our

colleagues in the United States and in Europe have formulated, to

implement the Four Laws of Lyndon LaRouche — Glass-Steagall,

national bank, a credit system, and then cooperation of the

Western countries, with the financial systems of the New Silk

Road, the AIIB, the New Silk Road Fund; all of these things need

to be urgently discussed.  Because one danger which is clearly

there, that if you had now a financial crash, and some people are

even speculating that the same people who are making these

provocations against Russia, could also trigger, deliberately,

such a financial crash, to pull the rug out from underneath

President Trump, to bring the neo-cons back in, and just get rid

of this phenomenon of Trump.

So anybody who thinks this is conspiracy theory, or this is

totally over the top, well, look at the Skripal case, and learn

the lesson from that, how things can be manipulated and

orchestrated.

So I think the urgency is really to draw the lesson out from

all of this, and end this system of looting, which is only for

the privilege of the very few rich; it’s destroying the middle

class, it’s making the poor, more poor.  And we need really a

return to Hamiltonian economics.  This is what is the basis of

the Chinese economic miracle, as I have said many times: The

Chinese economic miracle, or Chinese economic model, is much,

much closer to the economic policies of the young republic of the

United States than people think.  It’s no coincidence that the

distinction which Friedrich List, for example, made between the

American System and the British System, that that is exactly what

is playing out today, and we need {clearly} a return to the

American System of economy.

 

SCHLANGER:  It’s also important to keep in mind that

President Trump has repeatedly referred to his great friendship

with Xi Jinping, and the strategic importance of a China-U.S.

relationship is also clear when it comes to the question of the

collaboration to bring a peaceful solution to the Korean

Peninsula. There’s a lot of diplomacy coming up:  The Trump-Putin

meeting; Trump meeting with Prime Minister Abe of Japan; and also

the coming meeting with Kim Jong-un.  So there’s a lot more at

stake here than just the question of a few dollars off the trade

imbalance.

And Helga, just to go back to one final note on the Belt and

Road Initiative:  I’m sure you took note of the importance of the

visit recently of the Swiss government to China and also a very

large delegation heading to China from Austria.  Maybe there’s a

lesson here for Germany, huh?

 

ZEPP-LAROUCHE:  Well, one would hope so!

I mean, I’m very happy, because all the neighbors of Germany

are clearly joining the Silk Road, it increases the pressure on

those who are obviously too stupid or too arrogant to see the

potential for German industry which lies in this initiative.

Now, the Swiss Foreign Minister was just in China and he and

his Chinese counterpart, both [Foreign Minister] Wang Yi and also

[former Foreign Minister] Yang Jiechi, they declared that the

collaboration of China and Switzerland in the New Silk Road is at

the best historical level ever, and both emphasized the

importance of Xi Jinping’s visit last year to Switzerland, where

he addressed Davos as a keynote speaker, and then went to Geneva,

emphasizing the importance of Switzerland.  So they’re deepening

the relationship between China and Switzerland.

And the Austrian government, they have a huge delegation,

the largest ever:  It is President Van der Bellen, Chancellor

Sebastian Kurz; four cabinet ministers, and 170 CEOs from large

corporations, spending five days in China.  And what Kurz said

is, there is no ceiling to improve the relationship between

Austria and China on the New Silk Road.  The same, by the way, is

happening with Zimbabwe, where the new President [Emmerson

Mnangagwa] is going with a large delegation of 12 ministers and

also many, many CEOs.  So, you can see almost every day, a little

breaking development.  And as I have said many times, the Spirit

of the New Silk Road is, in my view, absolutely unstoppable,

except if we have World War III, which obviously some people are

risking.

But nevertheless, the idea of a new relationship among

nations, of respect for the sovereignty of the other nation,

respect for the difference of the social system, the ending of

internationalist wars, the idea of a win-win cooperation, this is

just a new model of international relations and a New Paradigm.

And the biggest problem is that because of the Western media

being so much in control of this geopolitical faction that most

people don’t know enough about it.

So, please, I would appeal to you:  Join the Schiller

Institute, help us to spread the knowledge about the New Silk

Road, and also the options to solve the present financial crisis

and many other crises around the world with such an approach.  I

would really appeal to you:  Don’t sit on the fence.  This is an

incredibly important historic moment, and the British have just

suffered a terrible defeat, which freaks them out, but it’s

visible for everybody and so therefore, it’s a good moment to

move forward and establish a completely different political,

social, and economic system on this planet.

 

SCHLANGER:  And we will be launching a new membership drive

for the Schiller Institute, and if you want to increase the

misery of the British intelligence establishment and the City of

London, become a member of the Schiller Institute, and help us

build the audience for these webcasts, so people have an

alternative to the lying media that otherwise is the only option

they have to allegedly find out about the world.

So Helga, I think that covers quite a bit.  Thank you for

joining us again, and we’ll see you next week.

 

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  Till next week.

 

 
Russisk topprioritet at afslutte krigen i Yemen

2. april, 2018 – Den yemenitiske ambassadør til Rusland Ahmed Salem al-Wahishi og den russiske viceudenrigsminister og særlige præsidentielle repræsentant for Mellemøsten og afrikanske lande, Mikhail Bogdanov, afholdt i dag vidtrækkende drøftelser om den bilaterale dagsorden, hvor en afslutning af krigen i Yemen var en topprioritet.

En erklæring fra udenrigsministeriet understregede, at »den russiske side talte om sine synspunkter om udviklingerne af den militær-politiske og humanitære situation i Yemen og gentog sit mål med et omgående ophør af fjendtlighederne i den yemenitiske republik som en nødvendig forudsætning for at lette civilbefolkningens lidelser og fremme en inkluderende national dialog om metoder til et post-krisearrangement for den yemenitiske stat«.

Sammenfaldende hermed rapporterer Associated Press, at et luftangreb fra den saudiskledede koalition i dag nær havnen i Hodeida dræbte 14 mennesker. Human Rights Watch krævede, at Saudi-Arabien løftede blokaden mod Yemen og appellerede samtidig til houthierne om at ophøre med at affyre missiler ind i Saudi-Arabien. Men, formanede de, »saudierne kan ikke bruge houthi-raketter til at retfærdiggøre, at de blokerer for livreddende varer til Yemens civilbefolkning«.

I morgen vil donorer mødes i Genève til en indsamlingsbegivenhed, rapporterer Relief-Web og bemærker, at dette års omkostninger for den Humanitære Responsplan for Yemen er $2,96 mia. – en stigning på 80 % i forhold til 2016. Tre fjerdedele af Yemens befolkning, eller 22 mio. mennesker, har behov for en eller anden form for humanitærhjælp; og halvdelen af disse bor i områder, hvor det i stigende grad er vanskeligt at levere hjælp. Den kollapsende økonomi og de smuldrende offentlige tjenesteydelser forværrer situationen for nødhjælpsforsyninger. En forestående regntid, der begynder i denne måned, truer med at udløse endnu et koleraudbrud. Mere end halvdelen af befolkningen har ingen adgang til sundhedsydelser, uddannelse, sikkert rent vand eller sanitet.

Foto: Yemenitiske børn henter vand i området omkring Sana’a.
Rusland vil foreslå ’et godt initiativ’ på det særlige
sammentræde i OPCW den 4. april om Skripal- affæren

2. april, 2018 – Den 4. april vil Rusland fremlægge et initiativ på et ekstraordinært sammentræde i hovedbestyrelsen for Organisationen for forbud mod kemiske våben, OPCW, i Skripal-sagen, sagde Ruslands permanente repræsentant til OPCW, Alexander Shulgin, den 1. april. Sammentrædet vil ske bag lukkede døre og uden adgang for medierne.

»Vi har planer om at fremlægge endnu et initiativ på det ekstraordinære sammentræde«, sagde han i et interview med den russiske regeringsavis, Rossiyskaya Gazeta, rapporterer TASS. »Jeg foretrækker ikke at diskutere det nu, men I kan regne med mig, når jeg siger, at det bliver et godt initiativ, der ikke vil afstedkomme nogen ufordelagtig kritik. Initiativet er i perfekt overensstemmelse med rammerne for Konventionen om kemiske våben og er indrettet på at løse problemet gennem civiliserede metoder.«

Han fortsatte imidlertid med, at OPCW sandsynligvis ikke kunne levere resultaterne af deres prøve tids nok til mødet den 4. april. »Det er blevet rapporteret, at de har brug for to til tre uger efter, at prøverne blev indsamlet, pakket og bragt til laboratorier til analysering.«

»Vi forventer, at eksperterne leverer en officiel konklusion, der udelukkende bygger på fakta, om den kemiske sammensætning af de prøver, der blev indsamlet af specialister fra den tekniske afdeling under behørig overholdelse af procedurerne for indsamling af beviser og sikring af personalets sikkerhed. Missionens mandat har ingen bestemmelser om at identificere de ansvarlige [for indsamlingen]«, understregede han.
Lavrov påpeger britisk efterretningstjenestes
sandsynlige rolle i Skripal-forgiftning

2. april, 2018 – Spørgsmålet om britisk efterretningstjenestes sandsynlige involvering i forgiftningen af den tidligere russiske GRU-officer, der blev britisk dobbeltagent, Sergei Skripal, og hans datter Yulia, kommer mere og mere i forgrunden.

Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov påpegede her til morgen, iflg. TASS, på en pressekonference i Moskva, at britisk efterretning, »eller regeringen«, tydeligvis var de begunstigede i sagen om forgiftningen af Skripal og hans datter. »Der er andre forklaringer ud over dem, som vore vestlige kolleger udskriger, at kun det russiske spor kan anses for at være den endelige dom«, sagde Lavrov. Han nævnte eksperter, der siger, at hele forgiftningsaffæren »kan være gunstig for Storbritanniens efterretningstjenester, der er kendt for deres evne til at handle med licens til at dræbe«. Desuden, understregede han, »kan dette også være gunstigt for den britiske regering, der var i en ubelejlig situation« efter sit mislykkede forsøg på at forhandle favorable vilkår igennem for Storbritanniens exit af den Europæiske Union.

»Ledere fra en lang række lande stiller spørgsmål«, erklærede Lavrov, og »Storbritannien, mener jeg, vil ikke slippe af sted med at undgå at besvare disse spørgsmål, fordi disse allerede er alt for åbenlyse, og det er alt for åbenlyst, at vore britiske kolleger har mistet deres virkelighedssans«.

Fra London fremførte den russiske ambassadør Alexander Yakovenko ligeledes, at Londons afvisning af at udlevere information om forgiftningen har fået Moskva til »stærkt at mistænke«, at London var den faktiske gerningsmand til forbrydelsen. I et interview med det russiske NTV’s nyhedsprogram »Ugens resultater«, som det rapporteres af RT, forklarede Yakovenko, at, alt imens Rusland ikke har noget direkte bevis, så udgør den britiske regerings opførsel »stærke indicier, der støtter denne teori«.

Ambassadør Yakovenko påpegede ligeledes, at, for at Theresa May skulle kunne vinde støtte fra både befolkningen og parlamentet, havde hun brug for en »alvorlig provokation« og opfandt én, der var særlig »brutal« for således at tilegne sig en førende rolle i den vestlige kampagne for at »inddæmme« Rusland. Men Moskva vil ikke tillade London at unddrage sig de juridiske konsekvenser af dets handlinger, advarede Yakovenko. »De vil blive nødt til at give svar« og bære det fulde ansvar for deres handlinger.

Foto: Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov, her fra en pressekonference den 29. marts, 2018.
Europæiske og amerikanske borgere
køber ikke Hendes Sataniske Majestæts
krav om krig med Rusland

Leder fra LaRouchePAC, 28. marts, 2018 – Farcen med premierminister Theresa Mays krav om, at verden skal bøje sig for den britiske krone og acceptere den åbenlyse løgn, at Rusland gennemførte en »ulovlig magthandling« mod UK samtidig med, at Kongeriget nægter at fremlægge så meget som antydningen af bevis, overbeviser ikke mange borgere i USA eller Europa og stort set ingen uden for NATO. Organisatorer fra LaRouche-bevægelsen i USA, Tyskland (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet; BüSo) og andre steder finder, at der er et dramatisk skift i befolkningens respons, siden PM May lancerede sin kampagne for krig med Rusland. De svigagtige britiske anklager mod Rusland – som minder stort set alle om Tony Blairs løgne om Iraks masseødelæggelsesvåben, og om denne løgns forfærdelige konsekvenser – er begyndt at vække et spirende had til denne imperieholdning, som udstråler fra briterne og fra de spytslikkere for briterne, som i 16 år sad på det amerikanske præsidentskab, før valget af Trump.

Lad os se på timingen i dette fupnummer:

  • MI6-kampagnen for at bringe USA’s præsident til fald gennem »Russiagate« er ikke alene kollapset, men dens gerningsmænd i FBI, CIA og blandt de neokonservative i både det Republikanske og Demokratiske parti, står nu selv over for mulige anklager for kriminelle handlinger for deres løgne, læk, ulovlige brug af føderale myndigheder og mere endnu.
  • Theresa Mays regering hang i en tynd tråd, alt imens Labour-partiets leder Jeremy Corbyn blev set som en sandsynlig vinder, hvis der blev udskrevet valg.
  • De kombinerede britisk/Obama-bestræbelser på at vælte regeringen i Syrien og overgive landet til kaos under krigsførende terrorgrupper, ligesom i Irak og Libyen, er blevet alvorligt undermineret af præsident Trumps åbne samarbejde med Rusland omkring udslettelse af terroristerne.
  • Flere europæiske nationer har afvist dæmoniseringen af Rusland, og Italien befinder sig i processen med at danne en ny regering, som sandsynligvis vil afvise europæiske sanktioner mod Rusland i det hele taget.

Så briterne forsøger at gøre det, de plejer at gøre qua deres imperienatur – opfinde en krise, der kan retfærdiggøre krig, få USA til at stå i spidsen og tyrannisere deres fordums »allierede« til underkastelse.

Men, planen virker ikke så godt. Alt imens det er sandt, at Trump-administrationen gik med i masseudvisningen af russiske diplomater, så er det imidlertid klart for briterne, at Trump ikke vil opgive sine planer om at arbejde sammen med præsident Putin. Hans telefonopringning til Putin 20. marts, hvor de diskuterede løsninger på globale problemer uden at nævne den britiske Skripal-sag med ét eneste ord, slog Dronningen og hendes britiske Lords med rædsel, såvel som også den ynkelige Theresa ’M’ May, og som alle ser skriften på væggen: Enden på selve Imperiet.

Næsten et dusin europæiske lande har nægtet at udvise nogen russiske diplomater og har krævet først at se beviser. Briterne har omdelt seks power point-slides som »bevis«, som ikke var andet end en liste over deres svigagtige anklager om russisk »aggression«. Ligesom Christopher Steele-dossieret, vil anklagerne måske narre nogle, for en tid; men briternes troværdighed er slidt ned.

Men, hvad der er meget vigtigt, så har millioner af mennesker i løbet af de seneste halvtreds år hørt Lyndon LaRouche advare om, at USA er blevet holdt for nar af briterne, med at udkæmpe deres kolonikrige siden Vietnam og med at gennemføre deres finanspolitikker med det »frie marked«, på bekostning af det Amerikanske System for dirigeret kredit til industriudvikling. Alt imens mange har fundet dette vanskeligt at tro på, så ser de pludselig de afskyelige løgne og Londons lige så afskyelige politik for anstiftelse af krige, og de reflekterer over, hvem, det var, der i alle disse år fortalte sandheden.

For en gangs skyld er briterne blevet tvunget til at stå i spidsen af deres fupnummer i deres eget navn – og det er deres sårbare punkt. Trumps plan om at arbejde sammen med Putin og med Xi Jinping og afslutte imperie-æraen for krige for regimeskifte og truslen om en atomar udslettelse, må støttes og fuldt og helt gennemføres, og det omgående.

Foto: Dronningen og Prinsen af Wales forlader parlamentet efter dronningens tale, 2017.  Copyright House of Lords 2017 / Photography by Roger Harris. This image is subject to parliamentary copyright. www.parliament.uk