Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Obama begår klar overtrædelse af Budapest-memorandaet fra 1994 om Ukraine

Obama begår klar overtrædelse af Budapest-memorandaet fra 1994 om Ukraine
image_pdfimage_print

I et interview offentliggjort den 6. februar i den ukrainske udgave af den russiske avis Kommersant erklærede Sergei Glazyev, at USA begik en klar overtrædelse af Budapest-memorandaet fra 1994 om Ukraine.

Ud fra teksten i dette memorandum fremgår det klart, at Glazyev har absolut ret i, at USA, Rusland og Storbritannien er kollektivt forpligtet til at »beskytte Ukraines uafhængighed og suverænitet« og »afstå fra økonomisk tvang, der har til formål at underkaste Ukraines udøvelse af sine naturlige rettigheder som suveræn nation deres egne interesser, og således sikre sig fordele af nogen art.«

USA, Storbritannien og EU intervenerer klart i Ukraines uafhængighed og suverænitet og benytter økonomisk tvang, der har til formål at underkaste Ukraines udøvelse af sine naturlige rettigheder som suveræn nation deres egne interesser, og således sikre sig fordele.

Her følger ordlyden i Memorandaet:

Memorandum for Sikkerhedsgarantier i forbindelse med Ukraines tilslutning til Traktaten om ikke-spredning af Atomvåben.

Budapest, 5. december 1994

Amerikas Forenede Stater, Den russiske Føderation og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, idet de byder Ukraines tilslutning til Traktaten om ikke-spredning af Atomvåben som en atomvåbenfri stat velkommen, og idet de tager Ukraines forpligtelse til at fjerne alle atomvåben fra sit territorium inden for en nærmere fastsat periode i betragtning,

og idet de tager ændringerne i sikkerhedssituationen i hele verden til efterretning, inklusive afslutningen af den Kolde Krig, som har frembragt betingelser for store reduktioner af atomvåben. Vi bekræfter følgende:

Amerikas Forenede Stater, den Russiske Føderation og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland genbekræfter deres forpligtelse over for Ukraine, i overensstemmelse med principper fra CSCE-Slutakten (Helsingfors-slutakten, -red.), til at respektere Ukraines uafhængighed og suverænitet og dets eksisterende grænser.

Amerikas Forenede Stater, den Russiske Føderation og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland genbekræfter deres forpligtelse til at afstå fra truslen om eller brugen af magt imod Ukraines territoriale integritet eller politiske uafhængighed, og til, at ingen af deres våben nogensinde vil blive brugt mod Ukraine undtagen i selvforsvar eller i øvrigt i overensstemmelse med De Forenede Nationers Charter.

Amerikas Forenede Stater, den Russiske Føderation og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland genbekræfter deres forpligtelse over for Ukraine, i overensstemmelse med principperne i CSCE-Slutakten, til at afstå fra økonomisk tvang, der har til formål at underkaste Ukraines udøvelse af sine naturlige rettigheder som suveræn nation deres egne interesser, og således sikre sig fordele af nogen art.

Amerikas Forenede Stater, den Russiske Føderation og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland genbekræfter deres forpligtelse til omgående at søge handling fra De forenede Nationers Sikkerhedsråd for at yde Ukraine assistance, som en atomvåbenfri stat, der er med i Traktaten om ikke-spredning af Atomvåben, skulle Ukraine blive offer for en aggressiv handling eller genstand for truslen om aggression, i hvilken atomvåben anvendes.

Amerikas Forenede Stater, den Russiske Føderation og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland genbekræfter, for Ukraines vedkommende, deres forpligtelse til ikke at bruge atomvåben mod nogen som helst atomvåbenfri stat, der er med i Traktaten om ikke-spredning af Atomvåben, undtagen i tilfælde, hvor de selv, deres territorier eller deres afhængige territorier, deres væbnede styrker eller deres allierede angribes af en sådan stat, der er tilknyttet eller allieret med en atomvåbenstat.

Amerikas Forenede Stater, den Russiske Føderation og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland vil træde i samråd for det tilfælde, at en situation opstår, der rejser spørgsmål angående disse forpligtelser.

Dette Memorandum træder i kraft ved sin underskrivelse. Underskrevet i 4 eksemplarer med samme gyldighed på det engelske, russiske og ukrainske sprog.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*