Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Tyskland: BüSo på valgseddelen til EU-valget

Tyskland: BüSo på valgseddelen til EU-valget
image_pdfimage_print

20. marts 2014 – I Tyskland har Schiller Instituttets søsterorganisation, partiet BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität), kvalificeret sig til at deltage i valget til Europaparlamentet den 25. maj 2014. Landets valgmyndighed meddelte dette den 14. marts, da man konstaterede, at partiet havde flere end 5100 gyldige støtteunderskrifter til partiets deltagelse fra tyske medborgere. For at deltage må et parti, som endnu ikke er valgt ind i Forbundsdagen eller en forbundslands parlament, Landdagen, fremlægge mindst 4000 gyldige støtteunderskrifter. BüSo’s formand, Helga Zepp-LaRouche, står øverst på listen med 34 kandidater.

 

Valgkampagnen vil nu blive ført med følgende hovedpunkter:

 

– EU’s geopolitik, som styres britisk-amerikanske interesser, øger risikoen for en atomkrig. EU’s optrapning imod Rusland (som f.eks. i tilfældet med Ukraine) må standses.

– I stedet for et EU-imperium, med en politik med regimeskift i andre lande, må Europa være et Fædrelandenes Europa, der samarbejder med hinanden som selvstændige stater og med andre lande i Eurasien og Afrika for at sikre en varig fred. Hovedredskabet for denne politik er virkeliggørelsen af Den eurasiske Landbro og opbygningen af produktiv industri i Sydeuropa, Mellemøsten og Afrika.

– Det bankerotte transatlantiske finanssystem, og dermed også euroen, må skrottes. Dets ruinerende spekulationsbobler har allerede kostet alt for mange menneskeliv. Der skal omgående indføres en bankopdeling efter Glass/Steagall-princippet, i stedet for Trojkaens nedskæringspolitik og statslige bankredningspakker (bail-out) og bankredninger gennem konfiskering af kundernes bankindeståender (bail-in).

– Etablering af en statslig mekanisme til skabelse af kreditter, der er øremærkede til produktive investeringer i forskning, uddannelse og ny infrastruktur. Lad hvert lands produktive kræfter vokse med et sådant kreditsystem for at skabe fuld beskæftigelse og velstand.

– Miljøpolitikkens dogmer må afskaffes. Parallelt med kasinoøkonomiens spekulation driver de nationer til ruin og til randen af krig, og de har desuden befolkningsreduktion som deres målsætning.

– Samarbejde med især Eurasiens og Afrikas lande for at virkeliggøre menneskehedens fælles mål (som f.eks. at få ørknerne til at grønnes, overvinde den globale hungersnød, rumteknologi, forsvar mod asteroider samt fusionskraft).

– Indlede en ny æra med et nyt, menneskeligt paradigme gennem en klassisk videnskabelig og kulturel renæssance, som sætter hvert menneskes skabende evne og alle nationers potentiale i centrum.

BüSo, ligesom Schiller Instituttet i Danmark, EAP i Sverige og andre partier i EU, som vi samarbejder med, arbejder for at afskaffe den gennemkorrumperede institution EU og erstatte den med et nyt samarbejde, baseret på national suverænitet og udvikling. Principperne for denne fælles kampagne for EU-valget i flere lande er formuleret i »De europæiske nationers almene uafhængighedserklæring«, hvor værdigrundlaget og de historiske forbilleder må danne bagrund for, hvad vi i dag må gøre.

 

Læs, og tilslut dig,

»De europæiske nationers almene uafhængighedserklæring« her: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1350

 

Læs Schiller Instituttets udførlige 3-punktsprogram for en økonomisk genrejsning i Danmark her: http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf

 

Følg med i BüSo-valgkampagnen her: http://bueso.de/

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*