1

RADIO SCHILLER den 22. januar 2014:
Euroen på vej ned//Krigen i Ukraine optrappes