RADIO SCHILLER 9. feb. 2015:
Voksende splid USA-Europa//
Gældskonference Grækenland//
USA ’28 sider’

Med formand Tom Gillesberg