1

POLITISK ORIENTERING den 11. april 2015:
Verden efter Danmark gik med i
Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank

Med formand Tom Gillesberg