RADIO SCHILLER den 4. maj 2015:
70 år efter befrielsen