1

Folketingskandidat Tom Gillesberg om det kommende skift i verden