POLITISK ORIENTERING den 23. juli 2015:
Der er et alternativ til Det britiske Imperiums
og finanssystemets menneskefjendske politik

Med formand Tom Gillesberg