Schiller Instituttets konference i Paris 2015:
4 Indslag med klassisk musik: Bach, Brahms, Mozart