POLITISK ORIENTERING den 20. august 2015:
Et minut til midnat angående kollaps og krig
Se 2. del her.

Med formand Tom Gillesberg

Video:
2. del

Lydfil: