1

RADIO SCHILLER den 12. oktober 2015:
Vesten er delt mellem dem ,der anerkender eller fornægter den nye verdensorden

Med formand Tom Gillesberg