Demografisk sammenbrud: Det russiske tilfælde.
LaRouche 2001: Hvis vi ikke reformerer IMF, får vi Ny Mørk Tidsalder

8. november 2015 – Efter Sovjetunionens kollaps og under Det britiske Imperiums udplyndringspolitik, gennemgik Rusland et chokerende, befolkningsmæssigt sammenbrud, ikke ulig det, der nu rapporteres at finde sted i USA under Bush- og Obamapræsidentskaberne. Som den russiske økonom, tidl. medlem af Dumaen og nuværende rådgiver til præsident Putin, Sergei Glazyev, skrev i sin bog fra 1999 ’Folkemord’: »Den årlige rate af nedgang i befolkningstallet [i Rusland i 1990’erne] har været mere end det dobbelte af nedgangen under perioden af Stalinistisk undertrykkelse og massehungersnød i første halvdel af 1930’erne … Intet tilsvarende dette er forekommet i Ruslands tusindårige historie.«

Lyndon LaRouche havde, i en historisk vidneberetning, han aflagde den 29. juni 2001for den russiske Statsdumas Økonomiske Komite, som Glazyev dengang var formand for, advaret:

»I øjeblikket er verden som helhed domineret af den kendsgerning, at vi befinder os i IMF-systemets slutfase, i hvert fald i den form, det udviklede i kølvandet på den amerikanske præsident Nixons introduktion af den monetære orden med den såkaldte ’flydende vekselkurs’ medio august 1971. I modstrid med den hysteriske propaganda, der kommer fra Bushregeringen, der nu er i store vanskeligheder, så er der intet, der kan redde det nuværende globale finanssystem og monetære system i sin nuværende form.

Den fortsatte afvisning af at acceptere visse nødvendige, omfattende reformer i disse systemer ville frembringe ikke alene en økonomisk katastrofe værre end den værste periode i 1930’ernes økonomiske depression. Den aktuelle krise vil også, med mindre den stoppes af nødvendige, drastiske reformer, udvikle sig til en demografisk katastrofe, som mere eller mindre kan sammenlignes med det, historikere kalder ’den Nye Mørke Tidsalder’, der dominerede over Europa i kølvandet på det såkaldte Lombard-banksystems bankerot i det fjortende århundrede. At tale om en økonomisk politik, der ikke inkluderer en snarlig og omfattende reform af IMF-systemet, er derfor værre end tidsspilde.

Vi kan besejre dette kollaps, men kun, hvis vi er i stand til at frembringe en vis grad af internationalt samarbejde», erklærede LaRouche.

Foretag nu en sammenligning mellem den totale vending, der finder sted i Rusland under præsident Putins politik, og i hans BRIKS-allierede lande mere alment, og så det accelererende, demografiske sammenbrud og den Nye Mørke Tidsalder i Amerika under Bush og nu Obama.

Hvorfor sidder Obama stadig i Det Hvide Hus?
Et ekko af Helga Zepp-LaRouche:
Tysk forfatter: »Kina bygger, Europa kigger«

9. nov. 2015 – En hårdtslående artikel blev udlagt på den fremtrædende, liberal-konservative forfatter Roland Tichys blog under overskriften, »China baut, Europa schaut zu« (Kina bygger, Europa kigger). Skrevet af Fritz Görgen, en tidligere rådgiver til den tidl. tyske udenrigsminister Guido Westerwelle, kommer den med den samme pointe, som Helga Zepp-LaRouche kom med i sin erklæring af 1. nov., nemlig, at Den nye Silkevej kunne blive en håbets gnist i et fuldstændigt ødelagt Mellemøsten.

Indledningsvis sætter artiklen Kinas fremtidsorienterede projekter med højhastigheds-jernbaner i Europa i kontrast til EU, der kæmper med vanskeligheder, fanget i et øjebliksbillede. Forfatteren afviser det amerikanske Udenrigsministeriums version af Den nye Silkevej som værende useriøs. Dernæst fremkommer han med sit hovedargument og siger, at hvis de europæiske nationer ønsker at stabilisere Mellemøsten, er de nødt til at gå i kompagniskab med Kina.

Forfatteren fortsætter: »Langs en logistisk åre af denne størrelsesorden vil industrier lægge sig på række, som perler på snor: den vil være en magnet for korttids- og langtids-migranter, der er på udkig efter et bedre liv for dem selv og deres familier. Et digitalt bredbånd vil blive ledsaget af et logistisk bredbånd, som aldrig før er set i verden. Blot en hensigtserklæring fra EU om at gå med i dette projekt, eller blot en erklæring fra EU’s medlemsstater, ville ændre det politiske klima. Når de første aktiviteter med projektering og konstruktion først begynder at vise sig på mobile skærme, vil mange skimte den første gryende, længe savnede blå himmel bag de sorte skyer ude i horisonten. En sådan strategi ville forbedre situationen i Sydvestasien og på afgørende vis svække Islamisk Stat: Når folk er grebet af håb og optimisme, vil fundamentalisme ophøre med at finde næring. Dette ville ikke alene gælde for Islamisk Stat, som man sædvanligvis taler om, men også for dens slægtninge, så som Saudi Arabien og andre steder.«

 

 
Helga Zepp-LaRouche sender en hilsen til musikaften på
Manhattan i anledning af Friedrich Schillers fødselsdag

De fleste mennesker er så bebyrdet med at sørge for deres elementære livsfornødenheder, at de ikke ønsker, og ikke kan klare den yderligere byrde, det er, at tænke. De er derfor tilbøjelige til at overtage deres meninger fra en eller anden gruppe, som de tilhører, det være sig kirke, præst, klub, deres samfundsklasse, medier eller en hvilken som helst anden gruppe. For at være i besiddelse af visdom, være klog, og for at elske visdom, må man allerede være i besiddelse af visdom for at påskønne den.

GDE Error: Requested URL is invalid

 

 

 
USA: Obamas forsvarsminister Ash Carter på krigsstien mod Rusland … og Kina

8. november 2015 – Den amerikanske forsvarsminister Ashton Carter talte i Ronald Reagans Præsidentielle Bibliotek i Simi Valley, Californien, i går, på vej hjem fra sin rundrejse i Asien, der var spækket med provokationer imod både Rusland og Kina. Hans bemærkninger var en direkte trussel om, at USA forbereder sig til krig med Rusland, primært, og Kina sekundært, fordi, som AP opsummerede Carters pointe, »disse trends tilsammen afprøver amerikansk forrang og USA’s stilling som forvalter af verdensordenen«.

Carter reserverede sine »stærkeste ord« til Rusland. »Det er yderst foruroligende, at Moskvas raslen med atomsablerne rejser spørgsmål om Ruslands lederes forpligtende engagement mht. den strategiske stabilitet, deres respekt for normerne for anvendelse af atomvåben, og hvorvidt de respekterer den dybe forsigtighed, som ledere i atomalderen viser mht. at svinge vildt med atomvåben.«

Han sagde, at terroristgrupper som ISIS bestemt udgør en trussel, »men andre udfordringer er mere komplicerede og, i betragtning af deres omfang og kapacitet, potentielt set farligere« – en temmelig åbenlys henvisning til Rusland og Kina. Dernæst advarede han: »Vi søger ikke at gøre Rusland til en fjende. Men tag ikke fejl: USA vil forsvare sine interesser, vore allierede, den på principper hvilende internationale orden og den positive fremtid, som denne har at tilbyde os alle …

Vi udforsker de teknologier, der er mest relevante over for Ruslands provokationer, såsom nye, ubemandede systemer, et nyt, langtrækkende bombefly og innovationer inden for teknologi som den elektromagnetiske railgun, lasers og nye systemer til elektronisk krigsførelse, i rummet og i cyberspace, inklusive et par stykker, der er overraskelser, og som jeg faktisk ikke kan beskrive her.«
USA: Usædvanlig begivenhed på Capitol Hill advarer om
Obamas atomkrigsprovokationer mod Rusland

4. november 2015 – Et usædvanligt, offentligt møde fandt sted her til eftermiddag på Capitol Hill, Washington, USA, som advarede om farerne ved, at Obamas provokationer imod Rusland fører til atomkrig. Begivenheden var arrangeret af kongresmedlem John Conyers (D-Mich.), som er alderspræsident, dvs. det længst siddende medlem, i Repræsentanternes Hus. Flere andre kongresmedlemmer deltog i mødet, og mødepanelet inkluderede en række eksperter, herunder Stephen Cohen, Jack Matlock og Joseph Pepper.

Antallet af mødedeltagere var imponerende, og der var kun ståpladser. Kongresmedlem Alan Grayson åbnede arrangementet med at påminde tilhørerne om den Kolde Krigs dage, hvor skolebørn måtte gå i beskyttelsesrum og afholde øvelser om, hvad de skulle gøre i tilfælde af atomkrig. Grayson advarede om, at amerikanerne, som følge af Obamas provokationer imod Rusland, var på vej tilbage til samme slags fare.

I sine åbningsbemærkninger advarede kongresmedlem Conyers om, at dæmoniseringen af præsident Putin og Rusland førte tilbage til den Kolde Krigs mørkeste stunder og kunne føre til atomkrig.

Tidligere amerikansk ambassadør til Sovjetunionen Jack Matlock, der for blot to uger siden sad på podiet, da den russiske præsident Putin talte ved Valdai-klubbens årlige begivenhed i Sotji, Rusland, gennemgik den beskidte historie med USA’s krænkelse af aftaler med Rusland, NATO’s provokationer med udvidelsen mod øst, osv. Cohen støttede op om Matlock ved at advare om, at hvis NATO etablerer flere baser op ad den russiske grænse, eller endnu et land, der grænser op til Rusland, indlemmes i NATO, så vil det betyde krig. Cohen citerede tidligere ambassadør til Moskva Michael McFaul som en af de fanatiske provocateurs imod Rusland. Alle talerne advarede om, at den største fare vil være, hvis der ikke er nogen, der går til modstand imod dette sindssyge fremstød for krig.

Joseph Pepper, en tidligere direktør for store, amerikanske selskaber, sagde, at også han var et barn af den Kolde Krig og beskyttelsesrummene, og han krævede, at der kom en nedtoning af hade-retorikken imod præsident Putin, med referencer til denne som værende en Hitler eller en Satan. Obama trækker røde linjer for Tredje Verdenskrig overalt, advarede han.

Både Matlock og Cohen bemærkede, at Obamas provokationer imod Rusland allerede har ført til brud mellem Tyskland og USA og til, at Tyskland allierer sig mere med Rusland. Cohen advarede om, at, med mindre, der kommer en modstand mod Obamas galskab, der kan trænge ham tilbage, så kunne der hurtigt ske en udvikling, hvor der vil være en alliance mellem Tyskland, Rusland og Kina, og hvor USA står fuldstændig isoleret tilbage.

På et tidspunkt under forløbet kom kongresmedlem Walter Jones gående ind i salen, hvor høringen fandt sted, og Conyers bad ham omgående om at tilslutte sig ham på podiet. Jones fik en stående ovation fra tilhørerne.

Denne begivenhed har intet fortilfælde på Capitol Hill og afspejler et voksende oprør imod Obamas krigsgalskab, som man må udnytte til sidste hvid. Livlige debatter med LPAC-aktivister fandt sted, så snart arrangementet sluttede, med mange af deltagerne som mangeårige kontakter, inklusive folk som Ray McGovern, der har talt ved Schiller Institut-konferencer i både New York og Tyskland. Denne begivenhed repræsenterer et enormt potentiale for et udbrud.
RADIO SCHILLER den 9. november 2015:
Havner vi i himmel eller helvede?
Faren for atomkrig, samt muligheden for samarbejde

Med formand Tom Gillesberg
Leder, 9. november 2015:
En fortælling om Én By

»Sagen er den, at, hvis man ønsker at redde USA; hvis man ønsker at redde vor nation og det, den står for, må man fokusere på missionen på Manhattan, missionen på Manhattan, som den defineres af Alexander Hamilton. Den er der stadigvæk.«

Med dette udsagn åbnede den amerikanske statsmand, Lyndon LaRouche, den 7. nov. det ugentlige møde med sit Manhattan-Projekt i New York City, og han fortsatte med at forklare slagplanen, der skal redde De forenede Stater, og planeten, fra randen af en katastrofe.

»Det første, vi må gøre i denne henseende, er at smide Obama ud af embedet«, erklærede LaRouche. »For, hvis Obama ikke fjernes fra embedet, vil han få verden ind i en atomkrig, som meget få mennesker vil have en chance for at overleve. Så jobbet består i at fjerne Obama, på den korrekte måde, ved at fremlægge et anklageskrift for de forbrydelser, han har begået, og fjerne ham fra embedet på dette grundlag. Dette er den eneste, mulige løsning, vi har, for at redde USA’s eksistens, og desuden meget af den øvrige verden.

I løbet af de sidste 48 timer fortsætter listen over forbrydelser, begået af Barack Obama, med at vokse. Et eksempel herpå er truslerne, i ånden efter Dick Cheney, udtalt af forsvarsminister Ash Carter, om, at USA er i færd med at forberede krig mod både Rusland og Kina. I en tale ved afslutningen af sin ugelange rundrejse i Asien, der var spækket af provokationer, udtalte Carter: »Moskvas raslen med atomsablerne rejser spørgsmål om russiske lederes forpligtende engagement over for strategisk stabilitet … Tag ikke fejl, USA vil forsvare sine interesser.«

Samtidig har Det britiske Imperium telegraferet sine identiske intentioner med et voldsomt angreb mod Labour Party-leder Jeremy Corbyn for at være »modstander af anvendelse af atomvåben«.

I betragtning af den trussel, som Barack Obama og Det britiske Imperium repræsenterer for menneskehedens fortsatte eksistens, sagde LaRouche: »Vi må samle folk på Manhattan, og ligeledes andre steder i USA, til at udgøre en enkelt enhed omkring et formål. Med mindre vi kan gøre dette og få Obama fjernet, f.eks., og andre onder, der er blevet tvunget ned over USA, har vi ikke en chance for at redde denne nation.«

«Dette er én nation«, bekræftede LaRouche. »Det er ikke en samling af, opdeling af stater, der har sæde i en nation. Det er én nation«, som det eksemplificeredes af Alexander Hamilton og hans politik.

Og denne ene nation har en unik rolle at spille i fællesskabet af nationer med at orkestrere tilblivelsen af et globalt system med udvikling, i Hamiltons ånd, efter de retningslinjer, der indikeres i Lyndon og Helga Zepp-LaRouches mangeårige program for udvikling af en Verdenslandbro – der udtrykkeligt strækker sig ind i det ellers dødsdømte USA. Som en forestående EIR-publikation om USA’s rolle i Verdenslandbroen udtrykker det: »USA kan ophøre med at dræbe og dø og begynde at opbygge igen« – med begyndelse i den forfatningsmæssige fjernelse af Barack Obama fra Det Hvide Hus.
Obama og Bush er ansvarlige for en halv million unødvendige dødsfald i USA siden 1999

4. november 2015 – Det var ikke med droner, men med en ligeså dødelig politik på det sociale og økonomiske område under Bush- og Obamaregeringerne, under direkte ordre fra Wall Street, at dødeligheden for hvide, ikke-latinamerikanske amerikanere mellem 45-54 steg med en chokerende voldsomhed. Dette viser en undersøgelse, der blev offentliggjort i en rapport, som nu nyder udbredt mediebevågenhed. Rapporten blev offentliggjort midt i september af to økonomer fra Princetons universitet, Anne Case og nobelpriskandidat i 2015 for økonomi, Angus Deaton.

Case og Deaton viste yderligere, at, hvis dødeligheden ”fortsat var faldet med samme hastighed som fra 1979-1998, ville en halv million dødsfald have været undgået i perioden fra 1999-2013”. En halv million dødsfald, som Obama, Bush og deres Wall Street-politik må stå direkte til ansvar for.

Disse afsløringer understreger, hvad Lyndon LaRouche gentagende gange har fastholdt: at Obamas politik fører til en drastisk stigning i antallet af dødsfald i den amerikanske befolkning. LaRouche havde følgende kommentar: ”Hvorfor greb vi som nation ikke ind for mange år siden, for at forhindre, at dette skulle ske? Hvordan blev folk narret til at godtage en økonomisk politik, der ødelagde videnskab og industri og samtidig førte til ubegrænsede redningspakker til Wall Street? Hvordan blev vi forført til at gøre dette mod os selv?”

LaRouche forklarede, at der må handles straks for at få Obama afsat ved forfatningsmæssige midler. Ellers vil den sataniske Obama fortsætte med at dræbe med sin økonomiske politik, med sine droneangreb, med flere ulovlige krige og de deraf følgende strømme af desperate flygtninge. Og han vil dræbe med truslen om en atomar konfrontation mod Rusland og Kina. Obama er ikke et geni, forklarede LaRouche; han er bare satanisk og har sat folk i en tilstand af angst, inklusiv det meste af USA’s kongres. Men hvis man ikke går op imod Obama og ændrer hans politik, er man inkompetent – og snart en død sild.

Rapporten fra Case og Deaton viser, at, fra 1999-2014 – årene under Obama og Bush – steg dødeligheden blandt hvide, ikke-latinamerikanske amerikanere mellem 45-54 år med mere end 10 %. Blandt den fattigere, mindre veluddannede del af denne aldersgruppe steg antallet af dødsfald med 22 % i denne periode. Ifølge rapportens forfattere ”har denne ændring sat en stopper for flere årtiers fremgang. Og dette kun i USA: Ingen anden rig nation oplevede en lignende ændring.” Faktisk oplevede mange lande som f.eks. Tyskland og Frankrig i samme periode et fald i dødeligheden på 25-30 % blandt de tilsvarende befolkningsgrupper.

Årsagerne til stigningen i dødelighed er ligeså chokerende som selve stigningen:
”Denne stigning hos hvide var primært forårsaget af en øget dødelighed som resultat af narko- og alkoholforgiftninger, selvmord og kroniske leversygdomme samt skrumpelever”, skrev forfatterne og bemærkede især himmelflugten i brugen af opium- og heroinnarkotika i denne aldersgruppe. De nåede frem til følgende, isnende konklusion:

”Folk, der aktuelt befinder sig som midaldrende, kunne være en ’fortabt generation’, hvis fremtid ser mindre lys ud end deres forgængeres.”

Dette er et tegn på den nye, mørke tidsalder, der nu skyller ind over USA. Overskriften i New York Times’ artikel fra 2. nov., der dækkede denne rapport, var ”Dødsfald blandt midaldrende.” Den kunne ligeså godt have været ”Dødsfald i Middelalderen.”

 
Udenrigsministrene i Normandiet 4-formatet mødes om Ukraine

7. november, 2015 – Udenrigsministrene fra Normandiet 4-landene Frankrig, Tyskland, Rusland og Ukraine mødtes i går i Berlin for at diskutere situationen i det sydøstlige Ukraine. Mødet kom efter ti ugers relativ ro siden iværksættelsen af våbenhvile-aftalen af 1. september, som for nyligt har været præget af tegn på fornyet vold mellem styrker for uafhængighed og Kiev-regimets styrker. ”Der er en vis optrapning af situationen i sikkerheds-sfæren.”

Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa, OSCE’s Særlige Overvågnings Mission (SMM) har rapporteret om ”beskydning fra begge sider, brud på forpligtelserne til våben-tilbagetrækning, også fra begge sider. Jeg håber meget, at optrapningen vil blive stoppet”, sagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov. Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier var meget mere optimistisk og pegede på fremskridt i tilbagetrækning af tunge våben fra kontaktlinjen mellem de to sider. ”Vi er blevet enige om … at takle tilbagetrækningen af de tunge våben nu,” sagde Steinmeier.

 
Udvikling i den amerikanske Kongres imod Obamas ikke-erklærede krig i Syrien

7. november, 2015 – I går sendte en tværpolitisk gruppe bestående af 35 medlemmer fra Repræsentanternes Hus, under ledelse af kongresmedlemmerne Jim McGovern (D-Mass.), Tom Cole, (R-Okla.), Barbara Lee (D-Calif.), Walter Jones (R-N.C.), Peter Welch (D-Vt.), og John Lewis (D-Ga.), et brev til den nyligt valgte formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, og opfordrede ham til som det første at beramme en debat og en afstemning om at bemyndige anvendelse af militærmagt i Syrien og Irak.

To dage tidligere, i Senatet, genintroducerede senatorerne Tom Udall (D-N.M.), Mike Lee (R-Utah) og Chris Murphy (D-Conn.) et lovforslag, som de første gang introducerede for to år siden, og som ville forbyde forsyning af militær hjælp af enhver art til enhver gruppering, der kæmper i Syrien. ”Vi genfremstiller lovforslaget for at forhindre yderligere optrapning, der trækker USA dybere ind i borgerkrigen”, sagde Udall i en udtalelse. ”Ikke alene er amerikanske tropper i fare for selve de våben, vi har leveret – under det fejlslagne uddan- og udstyr-program – til militante grupper, der nu er tilknyttet al Qaeda eller andre jihadist-grupper, men vi er også på gyngende grund juridisk, både under Loven om Bemyndigelse til Krigsførelse og international lov. Vi er ikke blevet inviteret af Syrien, som vi er i Irak, til at tilvejebringe støtte for grupper, der er modstandere af ISIL. Jeg støtter præsidentens indsats for at finde en diplomatisk og politisk løsning, men vi har også behov for at reevaluere vores strategi i regionen for fortsat at besejre ISIL uden at risikere amerikansk involvering i en kompleks borgerkrig med flere væbnede styrker, der er fjendtlige over for amerikanske interesser.”

Her følger den fulde ordlyd af McGoverns brev:

”Blandt de spørgsmål, der kræver presserende opmærksomhed fra Repræsentanternes Hus, er spørgsmålet om omfanget af det amerikanske militærs involvering i krigen mod Islamisk Stat i Irak og Syrien. I betragtning af præsident Obamas nylige annoncering af en intensiveret indblanding i Syrien og Irak, er det af afgørende betydning, at Huset berammer og debatterer en Bemyndigelse til Anvendelse af Militærmagt (AUMF) så hurtigt som muligt.

I sidste uge gav præsidenten meddelelse om initiativer, der optrapper USA’s engagement i kampoperationer i Syrien og Irak. Specifikt vil USA deployere et kontingent specialstyrker til det nordlige Syrien til at indgå sammen med og rådgive militante oprørsstyrker i regionen; og amerikanske militærrådgivere og specialstyrker, der allerede er i Irak, vil indgå sammen med kurdiske og irakiske styrker på kampens frontlinjer. Forsvarsminister Carter udtalte også, at de amerikanske luft-operationer i både Syrien og Irak vil forøge deres bombekampagner.  Alt i alt repræsenterer dette en betydelig optrapning af amerikanske militæroperationer i regionen og placerer amerikansk militær-personel på kampens frontlinjer.

Vi er ikke enige i de samme politiske forskrifter for det amerikanske, militære engagement i regionen, men vi er enige i troen på, at det er på høje tid, Kongressen opfylder sin forfatningsmæssige forpligtelse og stemmer om en AUMF, der klart afstikker bemyndigelse og begrænsning, hvis disse skal gives, for det amerikanske militærs engagement i Irak, Syrien og omkringliggende regioner. Amerikanske bombekampagner har fundet sted igennem mere end et år, og amerikanske tropper på landjorden har i stigende grad været tæt på, eller er blevet trukket ind i, kampoperationer, inklusive det nylige dødsfald under kamp af en soldat fra specialstyrkerne i Irak.

I overensstemmelse med Deres løfte om at vende tilbage til sædvanlig orden, tilskynder vi Dem til at instruere de udvalg, der har jurisdiktionen, om at lave udkast til og omdele en AUMF så hurtigt som muligt. Vi tror ikke på illusionen om en bemyndigelse ved samtykke, noget, der kun sjældent sker. Vi mener ikke, at Kongressen kan bede vore gode militærmænd og -kvinder om at fortsætte med at tjene under farefulde forhold, alt imens vi forsømmer at udføre vores forfatningsmæssige ansvar i spørgsmålet om krig og fred.

Så længe, Huset ikke hævder sine forfatningsmæssige, eksklusive rettigheder og sin forfatningsmæssige myndighed, kunne regeringen fortsætte med at udvide de amerikanske bevæbnede styrkers mission og grad af engagement i hele regionen. Vi opfordrer Dem kraftigt, hr. formand, til at fremlægge en AUMF til debat og afstemning i Huset så hurtigt som muligt.”

 

 

 
5. november 2015: Lyndon LaRouche diskuterer med aktivister:
»Hvordan man åbner porten til økonomisk genrejsning?«
»Vi må smide Obama ud af embedet;
vi må smide Wall Street ud i grøften!«

Vejen til løsningen er at lukke Wall Street ned. Simpelt hen lukke det ned. Hvad betyder så det? Det betyder, at vi ikke længere betaler Wall Street. Vi bemyndiger ikke anvendelsen af Wall Street-penge som USA’s valuta. Det bliver løftet fra USA’s valuta. Det bruges ikke længere som valuta i og af USA. Vi stopper det! Bare sådan! Og det er vidunderligt. Det er smukt. Hvad sker der så? Ja, man må tilbage til Franklin Roosevelt og det, han gjorde, hans reform mod Wall Street. Så vi har et fint, lille fortilfælde. Luk Wall Street ned. Betal dem ikke noget som helst! Erklær dem bankerot! Vi vil ikke have dem! Vi har ikke brug for dem i USA, vil ikke have dem i USA! Måske kan vi lære dem at lave tønder, eller sådan noget, eller at lave noget nyttigt; men Wall Street fortjener ingen som helst understøttelse. Ingen som helst finansiel understøttelse overhovedet! Når vi først sparker Wall Streets praksis ud, kan menneskeheden begynde at fungere.

Download (PDF, Unknown)
Schiller Instituttet besøger videnskabsbyen Dubna i Rusland – november 2015

To repræsentanter fra Schiller Instituttet, Benoît Odille og Stephan Hochstein, besøgte videnskabsbyen Dubna, Rusland, fra 26. – 30. okt., inviteret af det Føderale Russiske Agentur Rossotrudnichestvo. I denne korte video (15 min.) præsenterer vore reportere, hvordan byen Dubna kan være en model for fremtiden i ånden efter Schiller Instituttets opfordring til skabelse af »Cusanus-byer« (opkaldt efter renæssancegeniet Nicolaus af Cusa) i hele verden. At bygge sådanne videnskabsbyer som Dubna, der bringer forskningscentre, universiteter, produktionsfabrikker og kultur- og uddannelsescentre sammen, er den optimistiske vej til et Fredsparadigme for Civilisationen, der bygger på menneskehedens fælles mål.

Helga Zepp-LaRouche, en af verdens førende autoriteter i Nicolaus af Cusa, såvel som også stifter af Schiller Instituttet, skrev, at »hvis man skulle skrive en ny forfatning for en verden af suveræne nationalstater, kunne denne definition af Nicolaus indgå fuldstændig uændret, for, som det første, må mennesker leve«. Hun citerer fra Cusas Concordantia Catholica:

»Men fra begyndelsen blev mennesket givet fornuft, der skiller dem ud fra dyrene. De ved, på grund af eksistensen af deres fornuft, at sammenslutning og fællesskab er meget gavnligt – er i sandhed nødvendigt for deres selvopholdelse og for at opnå formålet for menneskelig eksistens.«

Og derfor, argumenterer Cusa,

»har mennesket bygget byer og vedtaget love for at bevare enhed og harmoni, og de etablerede vogtere af alle disse love, med den nødvendige magt til at sørge for det almene vel«.

(Zepp-LaRouche) »Dernæst fastlægger Nicolaus, på den klareste måde, det princip, der adskiller den suveræne nationalstat fra de forudgående oligarkiske former for samfund, ved at definere den eneste, legitime kilde til magt som værende den at kere sig om det almene vel, til hvilket alle, eller et flertal af mennesker, må give deres samtykke.

Som vi viser i vores Specialrapport, Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, så eksisterer den mulighed at indlede dette Nye Paradigme og bygge flere af disse byer.«

 

 
Husbyggeri på samlebånd foreslået i Tyskland

6. november 2015 – Konfronteret med de særlige udfordringer, som den store indstrømning af flygtninge har skabt, opfordrer den tyske byggeindustri nu til, at man tager metoder til »industrifremstillet husbyggeri« i anvendelse, med prototyper, der kan bygges billigt i hele Tyskland inden for blot få måneder. Dette er, hvad Michael Knipper, adm. dir. for byggeindustriens sammenslutning i Tyskland, sagde i et interview til Neue Osnabrücker Zeitung.

Et forceret program, og ikke kun for husbyggeri, er så sandelig presserende nødvendigt: Nye statistiktal over industriproduktionen i Tyskland viser, at der i september var et fald på 1,1 %, sammenlignet med august. Faldet var størst i industrien med 1,4 %, det samme som i maskinværktøjsfremstillingssektoren. Produktion af forbrugsvarer faldt endda 3,2 %. Byggesektoren blot minus 0,9 %.

Tiden er kommet for et nationalt, forceret program: bolig-/husbyggeri, infrastruktur og nye industrifabrikker!

http://orf.at/stories/2308569/2308570/

 

 
LPAC Fredags-Webcast 6. november 2015:
Obama beordrer mediecensur af Drone-papirer –
Læger uden Grænser udgiver egen rapport om Kunduz –
Obamas krigsprovokationer mod Rusland og Kina tilsigter 3. Verdenskrig. O.m.a.

Dette webcast: Obama beordrer mediecensur af dækning af afsløringer af Drone-papirerne. Seneste afsløringer om bombning af LuG’s hospital i Kunduz – LuG udgiver egen rapport. Hundrede tusinder af flygtninge pga. Obamas ulovlige krige i Sydvestasien og Nordafrika. Faren for global udslettelse i 3. Verdenskrig vokser, pga. Obamas krigsprovokationer mod Rusland og Kina. O.m.a. Engelsk udskrift.

TRANSCRIPT:

MATTHEW OGDEN: Good evening. It’s November 6, 2015. My name is Matthew Ogden, and you’re watching our weekly broadcast here from larouchepac.com of our international Friday night webcast. I’m joined in the studio tonight by Jeffrey Steinberg of Executive Intelligence Review, as well as Megan Beets of the LaRouche PAC Science and Research Team.

Now, the three of us did have a chance to meet with Helga and Lyndon LaRouche just a few hours ago; so that has definitely informed the content of the broadcast that you’ll hear tonight. What you will hear tonight is a thorough exposition of the continually building case for immediate legal action to be taken against the murderous policies of the Barack Obama Presidency. The case against him continues to snowball. You’ll hear about the media censorship that was ordered directly from the Obama White House to eliminate any coverage in the leading newspapers of record of the United States, including the Washington Post and the New York Times, of the damning story that was broken by Glenn Greenwald and Jeremy Scahill in The Intercept of the so-called “Drone Papers”; which exposes the lurid details of Obama’s weekly kill sessions, which have routinely resulted in innumerable innocent civilian deaths. You’ll hear about the most recent revelations in the case of the bombardment of the Doctors Without Borders hospital in Kunduz, Afghanistan; in which it is now being revealed that doctors and other medical personnel who were fleeing the hospital, fleeing the bombardment of this medical facility, were systematically gunned down by US military gunships. [This is] further building the case that this is indeed an intentional targetting of a medical facility, and amounts to nothing less than a war crime. You’ll hear about the hundreds of thousands of refugees who have been fleeing the illegal wars that have been perpetrated by the Obama administration in the Middle East and northern Africa, resulting in the massive social displacement of entire portions of these populations as well as widespread death and destruction, as Obama continues to lend his support to the overthrow, by radical jihadists, of sitting sovereign governments in this region. You’ll hear about the shocking statistics of the rise in the death rates, rising dramatically throughout the United States; particularly among the former skilled, industrial and manufacturing labor force, who were sacrificed at the altar of the bail-out of the bankrupt Wall Street banks by first the Bush and now the Obama administrations. One of the leading causes of this increase in death rates across the United States, and especially in this formerly productive sector of the American labor force, is an unbelievable surge in deaths from heroin and related drug overdoses; not only among the inner city minority populations, but also now among suburban middle and upper class white populations, surpassing automobile and firearms rates of mortality and now reaching an epidemic level as characterized by the Centers of Disease Control.

And finally, you’ll hear about the continuing mounting danger of global extinction warfare as the Obama administration continues to attempt to provoke World War III confrontations with both Russia and China. Now, this final item was the explicit discussion at a landmark event that occurred earlier this past Wednesday on Capitol Hill; which I personally had the opportunity to attend and to be an eyewitness to. This extraordinary event was set up as an informal hearing by Representative John Conyers, the ranking member of the House Judiciary Committee and the dean of the House of Representatives — the longest serving member of Congress on the House side. Also in attendance were a number of other Congressmen, including Representatives Barbara Lee, Alan Grayson, Charlie Rangell, Sheila Jackson Lee, and Congressman Walter Jones among others. The distinguished members of the panel at this informal hearing were all founders of the recently re-established American Committee for East-West Accord, including: former US Ambassador Jack Matlock, who was ambassador to the Soviet Union under President Ronald Reagan; NYU Professor Steven Cohen; and John Pepper, a leading businessman and former CEO of Proctor & Gamble. The subject of this hearing was none other than the fact that the Obama policies are on the verge of provoking a thermonuclear confrontation with Russia; a subject which was explicitly presented in those terms, and the fact that without a drastic change in US-Russian relations which must be induced, there is no way that this World War III confrontation can be avoided.

The invitation to this event, which was published by the Committee on East-West Accord and was circulated by the office of Congressman John Conyers, read in part as follows: “The Ukrainian crisis represents a low in US-Russia relations not seen since the fall of the Soviet Union. And the recent Russian involvement in the Syrian situation is now making the danger even worse. American and Russian jets flying bombing missions in close proximity to one another, raises the possibility of a military accident between two nuclear-armed powers. As the New York Times warned, the complicated and shifting landscape of alliances leaves us ‘edging closer to an all-out proxy war between the United States and Russia.’ The majority of Americans never lived through the Cuban Missile Crisis of 1962 or the darkest days of the Cold War. They have led lives without the looming specter of nuclear war, but the areas of conflict between our nations are growing. The conflict in Ukraine, the expansion of NATO, Russia’s involvement in Syria, and other lesser issues are driving a new wedge between the US and Russia. While most would agree that conflict between the United States and Russia benefits no one, the likelihood of such a conflict, as well as the serious consequences that it would bring, is not being discussed on Capitol Hill.”

In the interest of fostering more robust debate on US-Russia relations, Representative Conyers has convened an informal hearing featuring four eminent American experts on this subject, and those four members were the members that I named: the members of the board of the recently re-established American Committee for East-West Accord.

Now each member of this panel, and a number of the Congressmen, each in their own way referred to the darkest days of the Cold War, which they all remembered as members of the senior statesmen of this country. John Conyers being the dean of the House of Representatives, Jack Matlock being a former ambassador and a close collaborator of President Ronald Reagan — they referred to the Cuban Missile Crisis. They recalled the experience of duck and cover, hiding under one’s desk, nuclear air raid drills, underground bomb shelters, nuclear bunkers, and stated that although the situation at that time seemed bad, the situation today is as bad, or worse; and that unless the direct provocations against Russia are halted, there is very real possibility which exists of open nuclear warfare breaking out, and exterminating the human race.

Ambassador Matlock echoed much of what he had stated previously during previous appearances in Washington, D.C., but also especially during his recent appearance on the same dais as President Vladimir Putin at the Valdai discussion club in Sochi, Russia two weeks ago. Matlock elaborated the 20-year process of broken promises and outright lies and deceptions that resulted in the Eastward expansion of NATO all the way up to Russia’s borders, which has an immediate and calculated threat to Russia’s domestic security, worse than, in fact, as Matlock pointed out, the Berlin crisis of 1961. The fact that Berlin was not directly on Russia’s borders, but now you have the immediate proximity of Ukraine, and other countries right on the borders of Russian territory.

Steven Cohen underscored Matlock’s remarks and warned point-blank, in no uncertain terms, that the placement of one more base on Russia’s borders, or the incorporation of one more country in Eastern Europe into the NATO security alliance, military alliance, would mean war between the U.S. and Russia, and everything that entails. He pointed out that Michael McFaul’s blog has shifted from what he called “Mickey Mouse democracy promotion” to now, all-out strident calls for outright warfare and regime change provocations. Cohen emphasized that the danger of war today is far worse than at any time during the Cold War, mostly because of this cross-partisan 100% close-to-consensus when it comes to the demonization of Putin, and Russia, and the lack of any substantial pushback from among the corridors of power in Washington, against this narrative, especially from within Congress — although this was something which, he noted, was changing with this historic event, changing in front of the eyes of all those who attended this event, over a packed audience, standing room only, with this hearing that was sponsored by John Conyers and other members of Congress: the first open discussion of this kind in a forum such as this by anyone on Capitol Hill.

And finally, John Pepper made a very impassioned call for a completely new paradigm in U.S.-Russia relations, one which is founded on a concept of common security, and a creation of a mutual common security architecture, against what he identified as the real enemies, as opposed to the made-up enemies: the real enemies of both the United States and of Russia. Number one: international terrorism, and ISIS, in specific. And number two: what he identified as the greatest enemy of all mankind, which is thermonuclear warfare itself. He stated, the true enemy that we must guard ourselves against is the enemy of nuclear annihilation, and I think we can all find common cause in that.

So, as I said, this was really an extraordinary event, especially when you juxtapose it to another event which was happening literally simultaneously on Capitol Hill, just a few doors down from this hearing room. And this was a hearing featuring none other than Victoria Nuland herself, and that counterposition was pointed out very clearly by numerous participants in this event, both members of the panel, and members of the audience, as representative of the two stark choices that are facing the American people right now: Obama’s World War III and thermonuclear annihilation, or a new international policy of cooperation and partnership with Russia, as well as with China. Which means the immediate end of the murderous and deadly policies of the Obama administration.

So, with that said, I’d like to ask Jeff Steinberg to come to the podium for the next segment of tonight’s broadcast, to elaborate a little bit more on what I’ve just covered.

JEFF STEINBERG: Thanks, Matt. There was obviously some important things that were said during that John Conyers event on Wednesday afternoon up on Capitol Hill, but I think it’s critical to recognize that there was one thing that was not said, and that was that the only viable solution is the removal of President Obama through either impeachment, or invoking of the 25th Amendment, or some combination of actions, as happened with Richard Nixon, to force his immediate resignation.

The fact of the matter is that you had prominent American diplomats, prominent American scholars, leading members of Congress, standing there, and saying to the American people that the President of the United States is pushing the world towards thermonuclear annihilation, and yet nobody took it to the logical conclusion, which is that we’ve got to get this guy out of office.

Now in our discussion earlier today with Lyn and Helga LaRouche, Mr. LaRouche really was reflecting on where we stand, in terms of the dangers represented to, really, the survival of the entire trans-Atlantic region. Because that’s really what’s on the table right now. Assuming we even avoid the immediate threat of thermonuclear war and annihilation, the simple fact is that if the current trendlines continue, without a reversal, in a very short period of time the entire trans-Atlantic region will be doomed, will be finished, will not resemble anything like what Europe and the United States historically represented, particularly the United States.

Parts of South America may very well survive, because they’re already aligning themselves with the Asia-Pacific region, and with Eurasia more broadly, where countries like China, India, Russia are doing relatively well compared to the complete breakdown process that’s inflicted the entire trans-Atlantic region.

Now the problem of not directly addressing the clear and obvious solution to the this crisis, namely the constitutional removal of President Obama from office, is in fact indicative of a much deeper problem, a problem that very few people other than people like Mr. LaRouche think about constantly. The bottom line is that since the very beginning of the 20th Century, since the intervention by Lord Bertrand Russell and others around him to destroy Classical science, and to replace it with mathematics and with the disease of pragmatism, since that process began at the beginning of the 20th Century, we’ve been on a steady downward trajectory — culturally, economically, philosophically, morally. We’ve been, throughout the trans-Atlantic region, in a slow but now intensifying complete collapse of society, and when you broach the issue of a President who has committed atrocities, such as his drone kill policy. All you need to do, is go back on the LaRouche PAC website, and review the last three Friday evening webcasts. You’ll have all of the details you need to know about that.

The fact that there has not been a move to remove this president from office, is because the disease of pragmatism has infected our political institutions to such a great degree, and has infected our general population to an even greater degree, that the only measure that can prevent the possible annihilation of mankind, is considered to be “unpractical, it’s not pragmatic, there’s no guarantee that this process will succeed.” So, we’ve been on this long trajectory downward. It’s very much like the principle of how you boil a frog. If you put a pot of water on the stove, and get that water boiling to a full boil, and try to throw the frog in the boiling water, the frog’s going to jump right out. He’ll run away and you’ll never find him. If you put the frog in a pot of warm water, comfortably warm water, and have a low flame, then, gradually, that water will reach a boiling point, and the frog won’t notice it, because the incremental changes are gradual. That’s why you’ve got to look back and consider where we are as a trans-Atlantic civilization today, and ask yourself, from that standpoint: can we survive by continuing to cling to pragmatism and avoid taking the necessary urgent measures that can save us from otherwise certain doom?

The drone policy, as Mr. LaRouche emphasized in our discussion today: it’s emblematic of Obama. He’s a mass killer. He boasted to White House staff, back in 2011, that he was really good at killing. Coming into the office of the Presidency, he had no idea how good he was at targeting people to be killed by others. But that’s the character of it; that’s what the “Drone Papers,” like the “Pentagon Papers” earlier, brought down [president] Richard Nixon. The “Drone Papers,” alone, are more than sufficient to bring down President Obama. But it has not yet happened, because a few phone calls from the White House to the New York Times, to the Washington Post, got the word out: this story is taboo; it’s not practical to tell the truth about this mass murderer, because we might get cut off from access to the White House. So, you’ve got this phenomenon.

You have the new reports that Matt just mentioned, that, at the bombing of the Doctors Without Borders [msf] hospital in Kunduz [afghanistan], more and more evidence is coming out that it was a pre-meditated assault on an international medical facility under the lamest of excuses, and that as doctors and nurses and patients were fleeing, they were being shot, on the grounds that anybody who was there was automatically, de facto, Taliban and fair game for another mass kill.

But there’s many, many more things to consider. You have the conditions of life of the American people, which have been destroyed, systematically, boiling-frog style, over a period of, really, the last 40 years, or you could say even the period going back to the death of [president] Franklin Roosevelt in April of 1945. It’s been a largely downward trajectory ever since then, and that is merely a slice of the process that began right at the turn of the 20th Century, with Bertrand Russell’s invasion and assault against science. If you look back at the sweep of the 19th Century, you had some of the greatest accomplishments in culture and in science — in real, physical science. You had [bernhard] Riemann, you had the great classical composers — Beethoven, Brahms. You had the work of Friedrich Schiller, branching over from the 1700s into the 1800s. You had a renaissance underway, particularly in Europe, particularly in Germany, during the end of the 19th Century, covering the whole sweep of that Century. And suddenly, it came it came to a screeching halt, with the British top-down intervention, personified by Bertrand Russell. And we’ve been on a cultural downslide ever since. If you destroy the culture, you destroy the moral fabric of a society.

So, where are we now? Earlier today, as I’m sure many of you are aware, a series of propagandistic lies were put out by the Bureau of Labor Statistics, saying that 271,000 jobs were created last month in the United States, and that the unemployment rate is now officially down to 5%. Five percent unemployment is considered to be tantamount to full employment.

Well, those figures are an absolute lie, and I think if any of you think about it, any of you watching this broadcast now, think about whether your conditions of life are better or worse than they were at the start of the Obama presidency, or, even more so, at the end of the Clinton presidency, when Bush and Cheney came in. If you say, “My conditions are better, my prospects for my children and grandchildren are better,” then you are in an extremely small minority. The simple reality is that half of the 271,000 jobs claimed to have been created, are purely fictitious. They’re the result of a mathematical slight-of-hand trick, projecting, on average, death and life rates and starts of new businesses and bankruptcies. But there’s nothing normal about the current economy. So, forget that number! If you take the fact that 94 million working-age Americans, qualified to be in the labor force, are not counted as part of the labor force, because they are either chronically unemployed or have never been able to find a job, then if you add those 94 million people, working-age people, in, you find that the actual unemployment rate in the United States, is 23%! That number is on a par with the worst, darkest, days of the Great Depression in the 1930s, before Roosevelt put people back to work.

We have statistics that have come out. A study came out just this past week from Harvard University, indicating that for the first time in a long time, there are more and more Americans dying during their middle-age — their 40s and 50s. And this is due to a combination of job loss, of lack of access to adequate medical care, addiction to drugs and alcohol — again, a reflection of a process of chronic unemployment or under-employment. In rural United States, according to a report in the New York Times earlier this week, the rate of suicides is rising astronomically.

In a few moments, Megan will give you a detailed readout on the fact that we’re in the midst of a heroin epidemic in the United States, and it’s mostly afflicting middle class and upper middle class households all over the country. You have all of the signs there, as if anyone out there needed to be reminded or told about the actual collapse of the conditions of life.

So, this has occurred during the period of the Bush-Cheney administration and during the period of Obama. There’s nothing that we can do right now, in particular, about Bush and Cheney, from the standpoint they’re out of office. They should have been impeached for a whole range of reasons, and they were not impeached. Yet President Obama is the current President. And he stands guilty of crimes that even go beyond the scope of what Bush and Cheney did. The drone killing policy is a policy of mass murder. In effect, you should be thinking about President Obama from the standpoint of somebody who is a bigger mass murderer than Charles Manson. How would you feel about having Charles Manson in the White House? Well, guess what? Maybe you do. So, the question is, and this is addressed to the outstanding individual who did appear at that Congressional forum, and it’s also addressed to you, the American people. When are you going to shed the disease of pragmatism and face the reality of the situation that you are now living through? This is not something you watch on television, or read about in the newspapers or on your personal computer. This is the life that you are being subjected to; and there’s no reason for it.

The trans-Atlantic region is dead; the US economy is dead. The European economy is even more dead in many areas than the US economy is. Yet, Asia is not thriving because of the impact of the trans-Atlantic crisis; but Asia is doing vastly better. There’s growth going on. China, India, even Russia; there’s growth going on in the entire region. There’s a perspective of optimism, about space exploration, about extending the high-speed links from the Asia-Pacific coast on to the Atlantic coast of Europe. The United States and Europe are living as if on a different planet with a different mindset; and that can and must be broken. And one of the first steps that must be taken is that there’s got to be a genuine outpouring that says that this President’s got to go. That Wall Street has got to be shut down; because one of the greatest crimes that President Obama has committed has been to be a lackey of Wall Street and the City of London. To put their interests above those of the American people.

So, it’s time to wake up to your own condition and do something about it, and as I say, there are leading political figures who are scared to death that we are on the cusp of thermonuclear war; they’re now talking about it more openly. Don’t get me wrong, it’s not insignificant that leading American diplomats and members of Congress talked about the fact that we’re on the edge of thermonuclear war at a public forum on Capitol Hill. But how many of you even knew about that before you heard this broadcast tonight? I can assure you, you did not read it on the front page of the New York Times, the Washington Post, the Wall Street Journal; you didn’t hear about it on the six o’clock news. So, it’s time to wake up; and those people, who are in responsible leading positions, have got to stop being pragmatic and pulling their punches. And they’ve got to join us and join Mr. LaRouche in saying “We’ve got an immediate mission. We’ve got to bring down this Presidency, and we’ve got to bring down Wall Street.” If you don’t do that, then you’re not serious about stopping thermonuclear war, and you’re not serious about turning around the collapse of the entire trans-Atlantic region.

So, that’s the issue on the table. And it was a wonderful event on Wednesday, but this missing ingredient is deadly if it’s not actually picked up.

MEGAN BEETS: So, on the topic of Obama being very good at killing, let’s take a closer look at what’s been done to the working population of the United States over the course of the Bush and Obama Presidencies. As Jeff mentioned, on November 4, the Drug Enforcement Administration released their 2015 National Drug Threat Assessment Report, which paints a similar report released by the CDC in August; a staggering picture of the drug use and drug overdose increases in the United States, which has risen to epidemic levels under the regimes of Bush and Obama. The document reports that drug-related deaths, as Matthew mentioned in the opening, drug-related deaths have risen to become the leading cause of injury death in the United States. More than firearms; more than car accidents. And in 2013 alone, the United States lost 46,470 people to drug overdoses; 46,000 people. That’s more than 120 per day. Now among drugs, controlled prescription drugs — mainly opioids and heroin — account for the largest type of drug by far; and the slight decline of the use of prescription drugs is being steadily replaced by the use of heroin, as people shift over to what’s a much more deadly drug. But what’s also much cheaper and much, much more widely available.

Now, to illustrate that a little bit, in 2013 there were 169,000 new users of heroin; many of them very young. Between 2013 and 2014, the rate of current heroin use — in other words, people who have used heroin in the past 30 days — rose by 51%. Between 2007 and 2013 — or in other words, during the course of Obama’s Presidency — the addiction to heroin rose 150%; and the deaths by overdose of heroin more than tripled.

Now the primary area where this increase of death has occurred, is in the Midwest; the formerly industrial centers that LaRouche took the spear point to save over the course of 2005 and the following years, when under the Bush-Cheney administration the auto industry and related machine tool sectors were gutted and crushed. Now it’s the Midwest, followed closely by New England and the New York/New Jersey area; all of these the formerly productive industrial centers of the country which have suffered in every way under Bush and Obama. Now the increase, as you might guess, for the most part is not concentrated in the inner cities; although I will mention that in the city of Baltimore, one in ten people is a heroin user. It’s not centered among the poorest people in the country; it’s centered in the middle class, the working class. For example, families with an income of $50,000 or more, for families of that income rate, heroin addiction has risen by 60% in the last 4 years. These are working class, upper class families and their children.

But this picture of the epidemic use of drugs is just part of a broader picture. Death is on the rise under President Obama. A study was released just a few weeks ago in September, which is this week receiving wide coverage, which states that since 1999, over the course of the four terms of Bush and Obama, the death rate among middle-aged white Americans in the age range of 45-54 has risen dramatically; in an unprecedented way. 10 % overall, and 20 % among the poorer, less educated strata. This increase of the death rate of middle-aged people is not a natural shift in demographics; it’s not due to some overall change in disease mortality rates. In fact, for comparison, in comparable industrialized countries around the world, the mortality rate for exactly this class of people has fallen by 25 % to 30 %. So, this is purely the result of a conscious policy in the United States by Bush and Obama.

The leading cause is not disease. The leading causes are signs of the complete degeneration and despair among the American population: drug abuse; alcohol abuse. And in fact, the authors of the report note particularly, heroin and other opioid overdoses; suicide. And as Jeff referenced, in rural areas of the United States, the suicide rates since 2004 have risen by 20%.

So here you have an overview of the stark reality of the Obama death policy, so clearly seen in the attack on the hospital in Afghanistan, turned against the American people. When presented with some of these figures the other day, LaRouche responded with this: He said, “Why didn’t we, as a nation, respond years back, and take action to stop this from happening? How did people get set up to accept the economic policies of destruction of science, of industry, along with endless bail-outs of Wall Street? How were we induced to submit to do this to ourselves?” So, I’d like to ask Jeff to come to the podium to respond and elaborate.

STEINBERG: I think it goes back to what I said earlier. Slowly, the level of culture, the level of real science that had permeated our culture even here in the United States in the 19th Century has been under steady and constant assault; largely coming from the British, particularly reflected in people like Lord Bertram Russell, who wrote books professing to be about science. He wrote a book in 1951, The Impact of Science on Society; he didn’t talk about science. He talked about methods of destruction of young minds by turning the education system into a system that basically drives people into accepting their subservience to be trained, to be submissive, to be non-inquisitive. And again, the disease that Russell imposed from the beginning of the 20th Century, was the disease of replacing physical science with mathematics. Everything comes down to a formula; everything comes down to a probability. If it’s not highly probable, then it’s not practical, and therefore, don’t go there.

So, you’ve had an assault on education, both from the kindergarten level on up, all the way to the major universities professing to be the great halls of advanced education. You’ve had a culture that has been destructive in the most unbelievable and egregious way. And the net effect is that even compared to the early 1970s, people have lost a certain sense of fight. They’d rather watch reality television. Our leaders have accepted the idea that there are boundary conditions on what they can even dare think about.

Last week on this broadcast, we talked about former Senator Mike Gravel, who, as a lowly first-term Senator from Alaska, had the audacity to put the Pentagon Papers in the Congressional record. That act in 1971 led to the demise of President Nixon, and contributed mightily to the end of the Vietnam War. So, there are glimmers of recognition among some of our elder statesmen that things used to be different. And so, we’ve got an enormous challenge on our hands right now. Do we continue to tolerate, even knowing that the President of the United States is sitting down every Tuesday afternoon with a small group of White House advisors and basically ordering the murder of individual citizens from nations all over the world, some of them American citizens, without any kind of oversight, and without any accountability for his actions?

As Megan just said, he’s presided over an invasion of drugs, whether it’s over the counter, prescription or black-market illegal drugs; we have 94 million citizens of working age who are not working in the real economy. Clearly not every one of those people is sleeping under a bridge somewhere. How many of them are directly involved in the black market economy that’s shoving heroin at a record rate into the arms of American citizens? It’s all of a package.

And again, as I said earlier, and as Mr. LaRouche emphasized in our discussion this afternoon, Obama’s got to go, and the book of evidence is absolutely there. It’s comprehensive, it’s irrefutable. Some of the crimes that he is documented to be guilty of are crimes that go beyond simply the question of impeachment. They may wind up being the basis for criminal prosecution, because the immunity afforded to elected officials does not extend to outright criminal action.

So, we’ve got Wall Street, that’s a parasite sitting on top of and destroying the U.S. economy. There are straightforward measures that could be taken to eliminate Wall Street, starting with the idea of simply re-instating Glass-Steagall. There are many things that could be done. We could issue credit to rebuild our infrastructure. We could be adopting the model of Franklin Roosevelt from when he first came into office, setting up training programs for young people to give them the necessary skills and to also give them the sense of optimism that they’ve got a constructive role to play in society, and that they’ve got a bright future ahead of them.

All of these things could be done. They’re all right there. If you go to the LaRouche PAC website, you will see there’s a massive amount of material spelling out chapter and verse exactly what kinds of measures can and must be taken to turn this situation around. But ultimately it starts with a very subjective question: Are you prepared to fight for your own vital interests? Are you prepared to hold elected officials to a constitutional standard, and to hold them accountable if they fail to live up to it? These are the issues. These are the questions that are really right now staring us in the face, because we don’t have much time left. We don’t have a great deal of time to solve these problems, to tackle these issues, and the question is, are you prepared to give up your pragmatism, to turn off your television, and to do something constructive for your country, for your family, and for your future generations?

That’s really the issue and that’s the question that should be the burning issue on everybody’s mind at this moment.

MATT OGDEN: Now, our final question for this evening is our institutional question, which reads as follows: “Mr. LaRouche, the Russian-operated Airbus A321M crashed last Saturday shortly after taking off from the Red Sea resort of Sharm al-Sheikh, on its way to St. Petersburg, killing all 224 people on board. There are strong but unconfirmed reports that the plane had been downed by a bomb, a claim contested by both Egypt and Russia. British Foreign Secretary Philip Hammond, however, said that Britain had weighed the whole information picture, including the Islamic State’s claim of responsibility after the crash, and had concluded that there is a significant possibility. If these reports are substantiated through examination of the plane wreckage, what actions do you suggest the Russian government should take against the perpetrators of this tragic crime?

STEINBERG: First of all, I think the actions taken by the British Foreign Secretary were obnoxious and egregious. The British have no role whatsoever in this investigation. If they had communications intercepts suggesting that terrorists were planning such an attack, then the obvious question is why didn’t they inform the Egyptian and Russian authorities, if they knew this was happening? The fact of the matter is that the British basically staged an ambush for Egyptian President el-Sisi, because it was upon his arrival in London for a long-scheduled state visit that Hammond made these comments, and basically announced at the same time that British Airways was suspending flights into Egypt.

So, you’ve got a British game being played here, and an Obama game, because an unnamed Obama Administration official immediately came out and told Reuters that the U.S. is in agreement with the British in terms of jumping the gun, and drawing these hasty and perhaps completely false conclusions.

Now, what Mr. LaRouche said is, first of all, you’ve got to let the Russians conduct the investigation. The Russians are perfectly capable of conducting a thorough and honest and comprehensive forensic investigation to determine what happened. And because of the nature of the area where the crash occurred, namely, in the Sinai desert, all of the remains of the plane have been recovered. The black boxes have been recovered, with a little bit of damage to one of them. All of the bodies by and large have been recovered. And therefore, because you’re dealing with people who have competence, and who have a vested interest in finding out what really happened, Mr. LaRouche emphasized, let the Russians do their job. Don’t jam them. Don’t try to speed it up. Patiently wait for the investigation to be concluded.

And I should say that the head of the Russian FSB, their intelligence service, Alexander Bortnikov, issued a statement today. I’ll just read it—it’s brief—but it goes very much to the point that Mr. LaRouche just made. Bortnikov said, and it was publicized on Channel 1 TV in Russia today:

“We need to obtain absolutely objective and verified data on the reasons for the crash of the plane. This is necessary for purposes of investigating the cause of this disaster, and for informing the public. This work must be done in the most meticulous fashion, taking as much time as may be required, and I want to state that until we determine the actual causes of what happened, I think it is appropriate to halt Russian civil aviation flights to Egypt. This chiefly involves tourism. At the same time, we find it necessary to cooperate actively with the Egyptian authorities in joint work on the investigation of the causes of this disaster. Now, Russia 1 then quoted the official spokesman for President Putin, Mr. Peskov, who said the President concurred with Bortnikov’s recommendations; and he added “Halting the flights does not yet mean that the version that it was an act of terrorism is being viewed as the main one in the investigation of this air disaster. Experts continue to exclude nothing, including the possibility of a bomb explosion onboard the plane.” So, this is the beginnings of an investigation into a serious tragedy; 224 people were killed in it. And it’s not known yet; we don’t have the results of that forensic investigation.

Now as the question of what the Russians should do, I think the answer is, pretty obviously, that they’re already doing it. The Russians, as of September 30, are carrying out a systematic, targeted campaign against the terrorist networks that are operating inside Syria. They are, at the same time, aggressively pursuing a diplomatic track to try to bring an end to this 5-year horror inside Syria; and that will obviously have major implications for the situation next door in Iraq, in Lebanon, in other parts of the entire Middle East region. So, in effect, Putin already made a command decision and launched the flanking operation against the Islamic State and allied jihadist groups and their sponsors in countries like Saudi Arabia, Qatar, and Turkey. So, it would be a mistake to veer off what is already an extremely effective and ongoing flanking operation. If it turns out — and again, it’s premature to make any judgement on this — but if does turn out that the Islamic State or some affiliate or spin-off was involved in planting a bomb on that plane, then that’s another story; and you’ve got to carry it several steps further. What was the infrastructure through which that operation was conducted, if it proves to have been a bomb rather than a mechanical failure? Now, if you’re talking about the Islamic State, if you’re talking about Nusra, if you’re talking about al-Qaeda, then ultimately, face it; you’re talking about operations that were allowed to grow and allowed to fester as a result of the policies of the Bush and now Obama Presidencies, and the Blair and Cameron governments in Britain.

So, ultimately, all roads lead back to what we’ve been discussing throughout the entire evening broadcast tonight; namely, as the former head of the Defense Intelligence Agency [dia], General Mike Flynn, told al-Jazeera, and has subsequently repeated in interviews with American and Russian media; the President, the administration were warned that the actions that the US was taking in places like Benghazi, was fueling the growth of jihadist organizations. And it was not an oversight, or that the warnings were ignored, as General Flynn said, it was in pursuit of the ongoing current policy that they made a willful decision to keep doing what they were doing, having been fully informed that this was fueling the growth of not just al-Qaeda. But back in 2012, DIA was already looking at the prospects of the creation of a jihadist caliphate in the area on the territory of parts of Iraq and Syria.

So, in other words, the head of the DIA has said openly and publicly President Obama willfully pursued a policy that created ISIS. So, let me ask you, if — and we’re not there yet by any means — but if it turns out that this was a bomb; if it turns out that the Islamic State was involved in it, then let’s go higher up the political and logistical chain of command. Are we not talking about the consequences of Bush and Obama administration policies and certainly the policies of the parallel British government? So, that’s another dimension of what I want you to think about this evening. And I hope that you’ve been disturbed enough by what we’ve discussed tonight that you’ll lose a bit of sleep and think about what’s required to end the tyranny of pragmatism. To end the tyranny of basically “go along to get along”; and what it will take to actually solve these crises before they bring the entire trans-Atlantic region down, or may ultimately lead to thermonuclear annihilation.

OGDEN: So, as I said at the outset of this broadcast, the evidence has continued to accumulate. The case against Obama has now begun to snowball; the avalanche is ready to begin. It is now incumbent on those who are in responsible positions of leadership to take the legal and Constitutional actions which must be taken to protect the American people and to protect the people of the entire world from the deadly consequences of the continuation of the policies of the Obama Presidency.

So with that said, we want to thank you for joining us here tonight. Please, stay tuned to larouchepac.com, and please circulate this video and the discussion that Mr. LaRouche continues to have with activists in Manhattan and with people across the entire nation in his weekly Fireside Chats, as widely as you possibly can.

Thank you for joining us, and good night.

 
Værre end TPP og TTIP

4. november, 2015 — Klummeskriver George Monbiot skriver i The Guardian om noget, der er værre end selv Trans Pacific Partnership (TPP) og Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Det kaldes for The Trade in Services Agreement (TiSA) (Aftale om Handel med Tjenesteydelser) og dækker Nordamerika, EU, Japan, Australien og mange andre nationer og har været under forhandling i hemmelighed.

Dokumenter frigivet af WikiLeaks indikerer, at aftalen vil blive brugt til at tvinge nationer til at acceptere nye finansielle ”produkter” og serviceydelser, godkende privatisering af offentlige tjenester og til at reducere standarderne for omsorg og forsørgelse. Monbiot skriver, ”Det ser ud som det største internationale overgreb på demokratiet, der er udtænkt inden for de seneste par årtier. Hvilket siger ikke så lidt.”

”Så den selv-hadende stat proklamerer, at den ikke har nogen magt, alt imens den ødelægger sin egen evne til at lovgive – internationalt og hjemme. Som om den sidste finanskrise ikke havde fundet sted, og som om han ikke var klar over, hvad der forårsagede den, sagde George Osborne, i sin seneste tale til City of London, til et publikum af bankfolk, at ”et centralt krav i vores genforhandling er, at Europa standser dyre og skadelige reguleringer …

”Dette er, i en verden af accelererende kompleksitet og kraftigt stigende selskabskriminalitet, ren letsindighed. Men frygt ikke, siger de: ”økonomisk magt behøver ikke længere at være underlagt lovregler. Den kan regulere sig selv”. Han kalder dette for ”humbug med klokker på”. Han går ikke i yderligere detaljer. Resten af artiklen fortsætter med at tage afstand fra ideen om selvregulering.

 

 
Bagom New York Times’ overskrift “Dødsfald blandt midaldrende”

4. november 2015 – Det er en bred vifte af faktorer, der har bidraget til resultaterne i den nyligt offentliggjorte rapport fra Harvard Universitet, som viser en markant stigning i dødsfald blandt midaldrende i USA. Kort sagt har det amerikanske folk gennemgået 15 års helvede, siden Bill Clinton forlod præsidentposten, svarende til, hvad Rusland måtte lide i løbet af ’90’ernes ”forspildte årti” under Boris Jeltsin. Demografisk set afspejler de seneste 15 års udvikling i USA ødelæggelsen af Rusland. Siden 2001 er prisen for at blive sygeforsikret steget med 20-30 % om året også under ”Obamacare”, og mange amerikanere har simpelthen ikke fuld adgang til sundhedsvæsenet.

Fra 2001 og frem har USA været i permanent krig i Irak, Afghanistan og nu Syrien. Stressfaktoren for de soldaters familier, der har været flere gange i krig, har været enorm, med mange aspekter, der er svære at sætte tal på, f.eks. effekten på et barn, der vokser op med en forælder, der lever under konstant økonomisk pres og altid er bekymret for, at partneren bliver skadet eller omkommer i kamp. Antallet af krigsveteraner, der vender hjem med PTSD [posttraumatisk belastningsreaktion], gør kun problemet større.

Fattigdom spiller en stigende rolle. Antallet af fattige stiger f.eks. med 5-12 % blandt unge mænd i Washington, D.C. I New York City lever 60 % af befolkningen på eller under fattigdomsgrænsen, når man medregner den reelle inflation, boligomkostninger og andre udgifter.

Pensionister og familier, der forsøger at spare op til alderdommen, er blevet udplyndret af FED’s [den amerikanske centralbank] politik, der indbefatter en indlånsrente på 0 %. Som alternativ er de blevet trukket ind i børshandel og andre spekulative investeringer, som gør dem sårbare over for pengegribbenes direkte tyveri.

Rapporten fra Havard beskriver en forøgelse af dødsfald blandt midaldrende, forårsaget af narko- og alkoholmisbrug, som er ved at være hverdag [i USA dør en person af overdosis hver 12. minut]. I juli offentliggjorde de amerikanske sundhedsmyndigheder (CDC) en rapport, som viste, at antallet af heroinmisbrugere i USA er eksploderet mellem 2011-2014, med den største forøgelse blandt kvinder og ikke-latinamerikanske hvide. Blandt familier med en indkomst på 50.000 USD eller mere steg antallet af misbrugere med 60 % i denne periode. I Baltimore, som er kendt som ”USA’s heroinhovedstad”, er en ud af ti beboere heroinmisbrugere. Væksten i heroinmisbrug blandt middelklassen blev af CDC kædet sammen med det øgede forbrug af receptpligtigt smertestillende medicin som f.eks. ”OxyCondin”. Personer, der er blevet afhængige af smertestillende medicin, skifter i stigende grad medicinen ud med heroin, som kan anskaffes til en fjerdedel af prisen på receptpligtigt smertestillende medicin, og som nu er umiddelbart tilgængeligt over hele landet. Rapporten slår fast, at personer, der bruger receptpligtigt smertestillende medicin, har en 40 gange så høj risiko for at blive heroinmisbrugere. Antallet af heroinmisbrugere er øget med 150 % i USA siden 2007, hvilket bl.a. skyldes en massiv forøgelse i importen af billig og kraftig heroin fra Sydamerika som supplement til strømmen af mexicansk og asiatisk heroin.

Samme dag, som New York Times offentliggjorde artiklen om rapporten fra Harvard omkring eksplosionen i dødsfald blandt midaldrende, offentliggjorde avisen også en artikel, omhandlende en alarmerende forøgelse i antallet af selvmord. Avisen viste med tal fra en rapport offentliggjort i maj, 2015 af tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA), at selvmord i landdistrikter er steget med 20 % og i byområder med 7 % fra 2004-2013.

 
Leder, 7. november 2015: Du skal ikke kalde
Obama for en morder – Du kunne blive den
næste; og Hillary er en del af Obamas team

Læger uden Grænser (LuG) lagde til det allerede overvældende materiale, der beviser, at den amerikanske ødelæggelse af deres hospital i Kunduz, Afghanistan, hvor læger og patienter blev dræbt den 3. okt., var endnu et planlagt Obama-mord, med deres rapport, som de præsenterede i Kabul i dag (5. nov.). LuG’s internationale præsidenet, dr. Joanne Liu, afslørede, at, efter at hospitalets Intensivafdeling blev præcisionsbombet flere gange, blev læger og patienter »skudt af de cirkulerende ’flyvende kanonbåde’, mens de flygtede fra den brændende bygning«. LuG’s rapport registrerede også, at hospitalet den 1. okt. af en amerikansk regeringsperson i Washington var blevet udspurgt, om LuG’s forskellige faciliteter havde et stort antal talibanere, der »søgte tilflugt«.

Kendgerningen, som Obama udmærket er klar over, er, at LuG behandler et stort antal patienter uden hensynstagen til deres politik, og tillader ingen våben på deres områder.

Vi må nu cirkulere dette materiale i hele USA, for at blive Obama kvit. Dette beviser, at han gjorde det, med fuldt vidende; der er ingen undskyldning, han er absolut skyldig. Obama har konsekvent beordret drab, lige fra sin første embedsperiodes allerførste dage og frem til i dag. Enhver, der støtter Obama, er enten meget dum, eller selv skyldig i at støtte mord.

Samtidig er det nu kommet frem, at Obama lagde pres på NY Times og Washington Kom-posten for, at de skulle nægte at publicere noget som helst om Drone-papirerne, afsløringen fra 15. okt. af Obamas dronedrab, der var baseret på hemmelige dokumenter, der blev lækket af en ny Edward Snowden. NY Times begravede nyheden i afsnit 23 af en historie om Obama, der bevarede tropper i Afghanistan; Kom-posten publicerede intet overhovedet. Da NY Times’ ombudsmand rettede forespørgsel til redaktørerne, sagde de, at de med interesse havde læst The Intercepts Drone-papirer og var enige i, at der var nye detaljer. »Men de så det ikke som noget, der krævede sin egen historie, i hvert fald ikke lige nu«, rapporterede John Hanrahan i går i Consortium News. Vil man nu tro det? Kendsgerningen er, at hvis man kalder Obama for en morder, kunne man selv blive den næste!

En anden måde, hvorpå Obama myrder amerikanere, er gennem at få heroinafhængighed til at stige voldsomt, takket være de mexicanske narkokarteller, Obamas venner, der styres af Dronningen af England, og som hun brugte til at finansiere Obamas falske nomineringssejr i 2008. Det seneste Skøn over den Nationale Narkotrussel, der blev udgivet i går af Afdelingen for Håndhævelse af Narkotika-lovgivningen, viser, at narkoforskyldte dødsfald (overdosis) er blevet så langt den hyppigste dødsårsag som følge af ulykker og i antal langt overstiger både trafikulykker og ulykker med skydevåben. Et hundrede og tyve amerikanere dør hver dag som følge af en overdosis narko. Og, mellem 2013 og 2014 steg antallet af nuværende heroinmisbrugere med 51 %, idet de blev drevet ud i misbruget af arbejdsløshed og fortvivlelse, forårsaget af Obamas politik.

Og Hillary (Clinton) er en del af Obama-teamet. Sådan er det; det er nødvendigt at sige det. Hun er en del af Obamas team og har været det, lige siden hun begyndte at lyve for Obamas skyld.

Sig det! Det vil være med til at accelerere den kommende, rivende strøm fra O’Malley.

Pointen er, at hun altid har løjet, og hun har løjet på basis af at lyve for Obama. Og alt har været i denne form. Vi ved, at hun er lakaj for Obama – en kronisk lakaj for en løgner. Obama er en løgner, og derfor er Hillary en løgner. Hvorfor er hun en løgner? Fordi hun arbejder for Obama!

Hillary er en løgnagtig advokat. Hun har vedvarende løjet for Obama – lige siden hans illegale krig i Libyen.

 

 
Storbritanniens skyggefinansminister til studerende:
Uddannelse er ikke en vare, men
en gave fra en generation til den næste

5. november 2015 – Tusinder af britiske universitetsstuderende marcherede og protesterede i London imod nedskæringer i støtte til leveomkostninger og studiestøtte. De studerende planlægger også landsdækkende aktioner, der kunne finde sted næste februar.

I en tale til de studerende sagde Labourpartiets skyggefinansminister John McDonnell: »Jeres generation er blevet forrådt af denne regering med stigninger i studieafgifter, med annullering af støtten til leveomkostninger og nedskæringer i uddannelser. Uddannelse er en gave fra en generation til den næste; det er ikke en vare, der købes og sælges. I generationer har en generation givet stafetten videre til den næste; de har forsøgt at sikre, at den næste generation fik en bedre livskvalitet, end de selv havde. Denne regering forråder jer og fremtidige generationer. I må modsætte jer det, og jeg står her i solidaritet med denne opposition.«

Deborah Hermanns fra den Nationale Kampagne mod Studieafgifter og Nedskæringer sagde: »Vi ved, at kampen for gratis uddannelse ikke slutter her, når demonstrationen slutter. Vi marcherer ikke kun en enkelt dag og for ophævelse af studieafgifter. Vi er i færd med at opbygge en bevægelse, der kan gå i strejke for at vinde, som bevægelser over hele verden har vundet.«

Demonstrationerne kommer midt i den voksende politiske uro som følge af regeringens nedskæringspolitik.
Tysk økonomi vil få gavn af integration af flygtninge

3. november 2015 – Marcel Fratzscher, direktør for det Tyske Institut for Forskning i Økonomi (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) siger, at den tyske økonomi vil få gavn af at integrere flygtninge ind på arbejdsmarkedet inden for de næste fem til syv år. Med den rette integrationsstrategi vil de bidrage til national vækst og mere end kompensere for udgifterne til deres integration, sagde han, idet han polemiserede, at pengeargumentet ikke giver mening, for man kunne lige så godt erklære det at sørge for uddannelse og erhvervsmæssig træning af halvdelen af Tysklands unge for at være et økonomisk tab, hvilket omgående ville blive erkendt som totalt absurd. Der vil komme en økonomisk gevinst, selv, hvis man tager i betragtning, at produktiviteten af integrerede ikke-tyskere muligvis kun ligger på to tredjedele at den sædvanlige tyske arbejders.

 
Tyskland: Brandenburg-minister: Uddan flygtninge til at blive faglærte arbejdere

5. november 2015 – Umiddelbart forud for dagens hastekrisemøde i Berlin om flygtningekrisen sagde ministerpræsident for Brandenburg, Dietmar Wiodke, at det, der var et presserende behov for, var at uddanne flygtninge til specialarbejdere/faglærte arbejdere på samme måde, som man gjorde det med østtyskere efter den tyske genforening: »Vi har behov for et program af samme art, som vi havde i Østtyskland for 20-25 år siden … Vi har brug for et program til opkvalificering af disse mennesker, der kommer til os, et beskæftigelsesprogram.«

Woidke, der er socialdemokrat, tilføjede, at »det ville give et stærkt signal, hvis vi begyndte at drøfte hovedudfordringerne i de kommende måneder og år, og det er integrationen af disse mennesker, og dette vil ikke løse sig selv på en nat.« Den finansiering, som forbundsregeringen har stillet til rådighed for 800.000 flygtninge, udgør 2 mia. euro, sagde Woidke, og med det totale, forventede antal flygtninge på 1 mio. mennesker eller flere ved årets udgang, må yderligere finansiering findes.
Malaysia og ASEAN yder modstand imod Obamas trusler i det Sydkinesiske Hav

4. november 2015 – Mødet i ASEAN-Plus (Sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer) med forsvarsministre faldt fra hinanden i dag, da Malaysia, der har formandsskabet for mødet i Kuala Lumpur, og de fleste af ASEAN-nationerne, gjorde modstand mod Obamas krigsmager-bølletaktik (gennem sin forsvarsminister Ash Carter), og nægtede at bøje sig for Carters krav om, at slutkommunikeet skulle inkludere en ordlyd, som var godkendt af amerikanerne, vedrørende det Sydkinesiske Hav.

Informationskontoret i Kinas Nationale Forsvarsministerium sagde, at ”Kina er nået til enighed med Malaysia og andre ASEAN-lande om indholdet” af det foreslåede fælles kommuniké, som værtslandet Malaysia havde lavet udkastet til, hvilket vil sige, at de havde fundet en måde at adressere spørgsmålet om det Sydkinesiske Hav på, der var acceptabel for Filippinerne og Vietnam (eftersom alle ASEAN-afgørelser træffes ved konsensus), eller også ville stridspunktet blive udeladt helt og aldeles. Carter forkastede imidlertid udkastet og krævede (med japansk og australsk støtte, ifølge presserapporter), at Malaysia fremlægger et nyt udkast, der fordømmer Kina for dets aktiviteter i det Sydkinesiske Hav. Dette afviste Malaysia og i det mindste det meste af ASEAN, idet de var langt mere interesseret i det reelle problem med ISIS og terrorisme og samarbejdet med Kina om både forsvar og økonomisk udvikling. Som et resultat heraf blev der slet ikke udstedt et slutkommuniké.

Det kinesiske Forsvarsministerium sagde, at ”nogle individuelle lande uden for regionen ignorerede den eksisterende konsensus og forsøgte eftertrykkeligt at tilføje indhold til deklarationen, der ikke var blevet diskuteret under mødet. En sådan fremfærd afveg totalt fra formålet med og principperne i ADMM-Plus (ASEAN Forsvarsministres Møde Plus) og skadede ASEAN’s centrale og dominerende rolle i denne mekanisme.

Selvsagt gav USA Kina skylden for mødets sammenbrud. De hævdede, at det var Kinas indvindings-aktiviteter, der er ansvarlige for stridighederne, og at det var Kina, der brugte sin økonomiske gennemslagskraft til at vride armen om på ASEAN-nationerne.

Den kendsgerning, at det var Malaysia, der førte kampen imod USA’s krigspolitik, er meget betydningsfuldt. Malaysia har også krav i det Sydkinesiske Hav og har udtrykt sin betænkelighed over Kinas krav på hele området. Desuden er premierminister Najib i dybe vanskeligheder over en kæmpe korruptionsanklage over en statslig investeringsfond, hvor milliarder af dollars mangler, og mange troede på forhånd, at Najib ville gå Obamas ærinde for at bevare amerikansk støtte i krisen.

Men det gjorde han ikke. Vi kan forvente nogle ubehagelige operationer imod Malaysia som et resultat af deres modige forsvar af fred og udvikling.

Ash Carter benyttede også lejligheden, hvor han mødtes med den kinesiske forsvarsminister Chang Wanquan ved dette forum i Kuala Lumpur, til, ifølge Carters assistent, at bralre op om, at ”USA vil fortsætte med at flyve, sejle og operere, hvor som helst international lov tillader det”, og at ”det Sydkinesiske Hav ikke ville være nogen undtagelse”. Dette demonstrerer igen, at Obama simpelthen lyver igen, når han siger, at USA ikke tager stilling til spørgsmålet om suverænitet over det Sydkinesiske Hav, eftersom den amerikanske destroyers krænkelse af 12-mile grænsen omkring de kinesiske øer d. 27. oktober klart viser, at de har taget stilling imod Kina og truer med krig.

 

 
Morderen Obama: Amerikanske ’flyvende kanonbåde’
dræbte hospitalspersonel i Kunduz, da de
flygtede ud af den brændende hospitalsbygning

5. november 2015 – Læger uden Grænser udgav i dag sit interne dokument med en gennemgang af de »amerikanske styrkers nådesløse og brutale angreb« på LuG’s 140 sengepladser store Kunduz Traumecenter (KTC) i Afghanistan. LuG’s internationale præsident, dr. Joanne Liu, afslørede i sit brev, der introducerer rapporten, den rædselsvækkende kendsgerning, at »nogle patienter brændte ihjel i deres senge, læge- og sygeplejepersonale blev halshugget og mistede lemmer, og andre blev skudt ned af cirkulerende AC-130 ’flyvende kanonbåde’[1], mens de flygtede ud af den brændende bygning«. [fremhævelse tilføjet]

Dr. Liu påpeger, at selv om LuG har krævet en uafhængig undersøgelse af International Humanitarian Fact Finding Commission (IHFFC) (den internationale humanitære kommission til udredning af faktiske kendsgerninger), så er denne endnu ikke indledt, fordi USA og Afghanistan ikke har givet deres samtykke. I dag, tilføjede hun, »overgiver vi denne interne rapport til både offentligheden og IHFFC«. I dag sagde talsmand for Pentagon, kaptajn Jeff Davis, at Forsvarsministeriet har modtaget LuG’s rapport, men fortsætter sin egen undersøgelse og ikke har nogen kommentar til rapporten.

LuG gennemgår i detaljer hver dag, der førte op til angrebet den 3. oktober, inklusive en telefonopringning den 1. okt., som de modtog fra en amerikansk regeringsperson i Washington, der forespurgte, om hospitalet »eller nogen anden af LuG’s faciliteter havde et stort antal talibanere, der »søgte ly«. LuG svarede, at personalet arbejdede for fuld kapacitet, og at hospitalet var fuldt af patienter, inklusive sårede Taliban-kæmpere. LuG skriver i sin konklusion, at dets regler i hospitalet »blev gennemført og respekteret, inklusive politikken med ’ingen våben’«, og at LuG »havde total kontrol over hospitalet på det tidspunkt, hvor angrebet fandt sted … Der var ingen bevæbnede kæmpere inden for hospitalets område, og der fandt ingen kampe sted ud fra, eller i direkte nærhed af KTC på tidspunktet for luftangrebene«.

På trods heraf »var hospitalets hovedbygning målet for en række af flere, præcise og vedvarende luftangreb og lod de øvrige bygninger på LuG’s område relativt uberørte«. Det første lokale, der blev ramt, var Intensive Care Unit, ICU (Intensivafdelingen); dernæst fortsatte luftangrebene fra den østlige til den vestlige del af hospitalets hovedbygning og ødelagde ICU, arkivet, laboratoriet, skadestuen, røntgenafdelingen, ambulatoriet, afdelingerne for psykiske lidelser og fysioterapi, såvel som også alle operationsstuer. Angrebet »ødelagde vores evne til at behandle patienter, når de har allermest brug for det«, sagde dr. Liu. »Et hospital i drift, der behandler patienter, kan ikke ganske enkelt miste sin beskyttede status og blive angrebet.«

 

[1] Amr. ’gunship’: Bevæbnet fly (eller skib), som en helikopter. Det amerikanske militær bruger disse ’flyvende kanonbåde’ til tæt luftstøtte og skræk-og-rædsel-missioner.
Tysk udenrigsminister: Ideologer i ’Ondskabens Akse’ saboterede chance for Syrien i 2005

5. november 2015 – I et interview med Neue Westfälische Zeitung sagde den tyske udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier, at, »desværre er konflikten i Syrien en lang kronologi af forpassede chancer. Da vi i 2005 havde en kampagne for at befri Syrien fra regional isolation, så mislykkedes også dette pga. modstand fra dem, der ønskede at placere landet på ’ondskabens akse’. I dag, 250.000 døde senere, står vi igen dér, hvor vi med stort besvær er ved at få en forhandlingsproces til at komme i gang. Men der er intet alternativ: Det, som et nu drejer sig om, er omsider at sætte en stopper for myrderiet i Syrien.«
Den ægyptiske præsidents besøg i Storbritannien begyndt;
angloamerikanerne anklager, ISIS anbragte bombe på russisk rutefly

5. november 2015 – I noget, der synes at være en skadelig handling, påstår briterne og amerikanerne, at det efter al sandsynlighed var en bombe, der blev anbragt om bord på det russiske passagerfly af Islamisk Stat (ISIS/ISIL), som var årsag til, at flyet styrtede ned over Sinai. Storbritanniens udenrigsminister Philip Hammond sagde efter et møde i regeringens komite til kriserespons, med premierminister David Cameron som formand: »Vi har konkluderet, at der er en betydelig mulighed for, at styrtet skyldtes en bombe om bord på flyet.« Denne udtalelse kom umiddelbart forud for den ægyptiske præsident Abdel Fattah el-Sisis besøg i London, der begynder i dag, og havde utvivlsomt til hensigt at sætte ham i forlegenhed. I dag gentog Hammond påstanden umiddelbart før han skulle møde præsident el-Sisi.

Den ægyptiske udenrigsminister Sameh Shoukry kritiserede bemærkningen og sagde til CNN, at han var »noget overrasket« over den britiske udtalelse. »Det er undersøgelsens opgave at udrede denne sag, og vi bør ikke på forhånd komme med domme eller tage forholdsregler, der kunne få følger – også følger for det store antal egyptere, der er meget økonomisk afhængige af turistindustrien.« Sharm el-Sheikh er et betydningsfuldt turistmål ved det Røde Hav.

Tidligere på dagen havde Cameron en drøftelse med den russiske præsident Vladimir Putin over telefon, hvor sidstnævnte gentog, at man ikke burde være forudindtaget mht. undersøgelsen, eftersom der endnu ikke er kommet nogen afgørende konklusion. Konstantin Kosachyov, formand for Føderationsrådets Komite for Internationale Anliggender, foreslog, at Storbritanniens beslutning om at standse al kommerciel flyvning til Sharm el-Sheikh tilsigtede at lægge »psykologisk pres« på Rusland pga. dets militære operationer i Syrien. Føderationsrådet er overhuset i den Russiske Føderale Forsamling, eller parlament.

The Guardian skriver, at sikkerheden i lufthavnen netop for nylig er blevet gennemgået af briterne selv, der ikke fandt meget at kritisere. Nu hævder briterne, at de igen ønsker at gennemgå sikkerhedsforanstaltningerne. At anbringe en sådan bombe ville indebære, at nogen havde direkte adgang til flyet snarere end via en passager.

Dette spørgsmål dominerede fuldstændig mødet mellem el-Sisi og Cameron. Under en pressekonference efter mødet gentog præsident el-Sisi, at briterne for ti måneder siden havde inspiceret sikkerheden i lufthavnen og erklæret sig tilfredse. Det eneste, Cameron ville sige, var, at de havde drøftet sikkerhed i Egypten.

Nu har Cameron også skabt en krise for sig selv, eftersom 20.000 britiske turister er strandet i Sharm el-Sheik nu, da de 16 daglige flyvninger, som britiske flyselskaber foretager, og som transporterer 4.000 passagerer, er aflyst. Andre flyselskaber flyver fortsat fra lufthavnen.

Det bør bemærkes, at demonstrationer både for og imod el-Sisi fandt sted uden for nr. 10 Downing Street. Det rapporteredes, at demonstrationen for el-Sisi var langt den største, med bannere, hvor der stod »Velkommen Sisi«.
Storbritannien: Labours Corbyn forbereder afgørende skotske valg i 2016

31. oktober 2015 – Leder at det britiske Labourparti Jeremy Corbyn tager udfordringen op omkring de forestående skotske valg til maj næste år, som kunne blive en hovedmarkør for hans succes som leder. Valgene kommer efter det katastrofale nederlag for det Skotsk Labourparti (SLP) ved det nationale valg sidste maj, hvor partiet næsten blev udslettet. SLP kører en anti-nedskæringskampagne, som Corbyn fuldt ud støtter. Dette er en kamp op ad bakke pga. det Skotske Nationalpartis popularitet, men de kan slå de Konservative, der traditionelt har stået meget svagt i Skotland, ud.

Kezia Dugdale, lederen af SLP, og Corbyn vil tale ved denne weekends årlige SLP-konference, hvor hun vil meddele partiets hensigt om at sætte sig imod skattestigninger, som foreslås af både SNP og de Konservative.

»Et mere ligeligt Skotland er ikke et, hvor alle skal betale mere i skat. Faktisk ønsker vi, at hundrede tusinder af skotter skal betale mindre i skat«, vil hun sige til de delegerede på konferencen, iflg. The Guardian. Hun tilføjede, at skattenedsættelse for lavt betalte arbejdere kunne klares uden at hæve skatterne i Skotland. Det ville blive finansieret ved at afvise SNP’s planer om at nedskære og dernæst udfase flypassagertold (AFD) og modarbejde konservative planer om at sætte indkomstgrænsen for en 40 % ’s skat op.

Dugdale vil sige til de delegerede: »Før valgene i Det forenede Kongerige sagde vore modstandere, at der ikke var nogen forskel på Labour og Toryerne. Jeg håber, de nu kan se forskellen: en Labour-regering indførte skattelettelser, og en Tory-regering fjernede dem.«

Corbyn sagde til The Guardian forud for SLP-konferencen, »Hvis man vil have socialistiske forandringer, må man stemme for det«. Han beskrev Labour som »et socialistisk parti i både ord og gerning«. »Hvis man er godt tilfreds med den voksende ulighed, voksende børnefattigdom og uligheder inden for sundhed, som bliver mere udtalt, så er Labour ikke noget for dig. Hvis man er tilfreds med, at næsten en million mennesker i Skotland er ’brændsels-fattige’, eller at halvdelen af alle boliger i Skotland ikke lever op til officielle kvalitetsstandarder, så er Labour ikke noget for dig.«

Corbyn støttede også opfordringer til, at SLP stemmer imod fornyelsen af Trident-atomubåde og -missiler i denne weekend, på trods af advarsler om, at det kunne gøre den interne splittelse i partiet større. Corbyn sagde, at han mente, en stemme imod atomafskrækkelsen ved SLP-konferencen på søndag ville styrke hans forsøg på at ændre Labour-politikken i Westminster meget.

»Jeg tror, det kunne være en opmuntring for mange mennesker i resten af U.K. at høre meget godt efter det, vi siger på den skotske konference. Der foregår lignende debatter i partiet over hele Storbritannien. Jeg blev selv først valgt for henved 60 dage siden, og jeg har gjort mit bedste for at åbne for muligheden for denne form for åbne debat i partiet.«

Tidligere på ugen turnerede Corbyn rundt om stålværkerne i Scunthorpe, en traditionel stålby i England, der er udset til at miste 900 arbejdspladser som resultat af tre stålselskabers beslutninger om at afskedige flere tusinde arbejdere.

Corbyn angreb regeringens gør-ingenting-politik i dette spørgsmål og sagde, »Stål er grundlaget for alle forarbejdningsindustrier. Det er grundlaget for alt, vi fremstiller i dette land.« Med et angreb på regeringen sagde han: »De har en filosofi, der grundlæggende set siger, at hvem som helst kan producere hvad som helst og sende det hvor som helst i hele verden. Så vi har droppet kinesisk stål, der sælges under produktionsprisen, hvilket selvfølgelig ruinerer vore industrier. Det kræver indgriben fra regeringens side og politisk pres på kineserne. Det kræver også, at WTO gør noget ved det. Ellers bliver vi alle tabere.«

Alt imens han sagde, at han var villig til at rejse til Kina for at drøfte spørgsmålet, så var meget af hans angreb forbeholdt regeringens passivitet, snarere end kineserne.