Den græske premierminister Tsipras holdt foredrag
for EU-parlamentets præsident Schultz om barbarisk,
uetisk, økonomisk politik i EU

4. november 2015 – Den græske premierminister Alexis Tsipras og EU-parlamentets præsident Martin Schultz (Tyskland, SPD), holdt et to timer langt »produktivt og åbenhjertigt« møde, da Schulz var i Grækenland for at overvære overførslen af de første 30 flygtninge fra Grækenland til Luxembourg. Tsipras gjorde det klart, at, i den aktuelle flygtningekrise er den humanitære indsats, Grækenland præsterer, og som langt overstiger landets midler, samtidig med, at Grækenland skal imødekomme kravene fra kreditorerne, umulig og barbarisk.

»Vi må se de spørgsmål, der ligger ud over dette økonomiske barbari, og som falder inden for det etiske område. På et tidspunkt, hvor indbyggerne på de græske øer modtager bølgerne af flygtninge med åbne arme, er regeringen forpligtet til at hæve momsraten på øerne«, sagde han til pressekonferencen med Schultz i kølvandet på deres møde i premierministerens residens. »Hvis vi er tvunget til at tilbyde husly, selv kortvarigt, til flygtninge, så kan det ikke også være muligt for os at insistere på tvangsovertagelser af primære boliger i Grækenland«, sagde Tsipras. Sådanne krav er »uacceptable«, insisterede han og tilføjede, at den græske regering af europæere vil søge den samme solidaritet, som det kræves, at Grækenland udviser.

Spørgsmålene om tvangsovertagelser og forhøjelse af meromsætningsafgiften (moms) for øboerne har været blandt de mest presserende, økonomiske spørgsmål, som den græske befolkning er blevet konfronteret med, især taget i betragtning, at der alene i Athen er flere end 30.000 hjemløse mennesker.

»I løbet af de seneste måneder har vi båret byrden, men vi har den ære og stolthed, som grækerne udviser, især rundt det Ægæiske Hav, at redde ’Europas ære’«, sagde Tsipras.

Med en åbenlys henvisning til den tyske finansminister Wolfgang Schäuble og dennes kampagne for at sparke Grækenland ud af eurozonen, sagde Tsipras, at flygtningekrisen har vist, hvor tåbelige de mennesker er, der sidste sommer havde planer om den såkaldte Græxit; at fortsætte med sådanne planer ville ikke alene være »imbecilt«, men også »farligt«.

Tsipras sagde, at han og Schulz drøftede det bydende nødvendige behov for en fælles koordineringsstrategi og en fælles politik for at konfrontere den igangværende flygtningetragedie. Han meddelte også, at han, i anden halvdel af november, på vegne af EU vil rejse til Tyrkiet for at drøfte spørgsmålene mht. relationerne mellem EU og Tyrkiet om flygtningene med Ankara.

Schulz på sin side sagde, at Tsipras’ anmodninger var rimelige, og at han ville tage dem op i Bruxelles og under et topmøde, der finder sted på Malta den 12. nov. Han erklærede sig enig i, at det ikke er nok, at kun 8 af 28 EU-medlemsstater deltager i fordelingen af flygtninge.

»Som europæiske organisationer og som medlemsstater skylder vi at støtte flygtningekrisen på enhver måde«, sagde han. Men han fastholdt dog, at Grækenland må overholde memorandaet. Han kaldte spørgsmålene om moms og tvangsovertagelser (af hjem) for »symbolske« og sagde, at han ville formidle dette til institutionerne i et forsøg på at finde en løsning.
Kinas globale jernbanemission ”At dække verden”
– Singapore og Kina bygger en ny by på Silkevejen

3. november, 2015Macau Magazine publicerede en slagkraftig gennemgang af Kinas verdensdækkende udviklingsprogram, som kaldes ”Globalt spor – Kinas vision om et verdensdækkende jernbanenet”, af Luo Xunzhi. Artiklen reflekterer over den verdensvision, der præsenteres i EIR’s Verdenslandbro-rapport, og, da den nu cirkulerer over hele Kina på kinesisk, er rapporten måske i virkeligheden en af forfatterens kilder.

Artiklen indleder med: ”Kina har bygget verdens største højhastigheds-jernbanenetværk på bare 8 år. Nu ønsker de at gøre det samme i hele verden. Planen inkluderer en bane, som forbinder Beijing og Moskva på 33 timer, og ruter tværs over Sydamerika fra Atlanterhavet til Stillehavet og tværs over Afrika fra Det Indiske Ocean til Atlanterhavet – noget, de europæiske kolonimagter aldrig præsterede. Et så ambitiøst program har intet land nogensinde tidligere foreslået. Hvis de alle bliver bygget, vil de forvandle økonomierne i de lande, de kommer igennem, ligesom USA’s transkontinentale jernbane til Stillehavet i det 19. århundrede, som åbnede de vestlige stater, således at landmænd kunne etablere sig og industrien vokse.”

Andre aspekter:

* ”Det mest dramatiske projekt i Ét bælte, én vej-initiativet i Rusland er en foreslået højhastighedsforbindelse mellem Beijing og Moskva, som går gennem Kasakhstan, en distance på 7.000 km, der ville reducere rejsetiden fra den aktuelle på 6 dage til 30 timer … Første vicepræsident for de russiske statsbaner, Alexander Misharin, sagde, at han forventede, at byggetiden ville være fra 8 – 10 år. Han sammenlignede det nye jernbanenetværk med Suez Kanalen med hensyn til størrelse og betydning.”

* ”Mere end noget andet kontinent har Afrika behov for jernbaner. Kina har været meget aktiv her og har lovet at bygge det, som ingen europæiske kolonialmagter – Storbritannien, Frankrig, Portugal, Belgien eller Tyskland – formåede at gøre: en jernbane fra det Indiske Ocean til Atlanterhavet.”

* ”I Østafrika bygger Kina en 472 km lang jernbane mellem Kenyas hovedstad, Nairobi, og landets største havneby, Mombasa, som vil forkorte rejsetiden fra 15 timer til fire en halv time. Byggeriet begyndte i oktober, 2014 og forventes færdigt i 2017 til en anslået pris af US$ 3,8 milliarder. Det er planen, at jernbanen bliver en del af et nyt netværk, som kobler Kenya, Rwanda, Sydsudan og Uganda sammen.”

* ”I forbindelse med et besøg i Sydamerika i maj, 2015, overværede statsminister Li Keqiang og Brasiliens præsident Dilma Rousseff underskrivelsen af en forundersøgelse af etableringen af en 4.400 km lang jernbane, som skal forbinde Brasiliens Atlanterhavskyst med Stillehavskysten i Peru. Den blev underskrevet af de to lande og Kina … Spanien og Portugal, de to magter, som koloniserede Sydamerika, overvejede aldrig at bygge en sådan jernbane tværs over kontinentet.”

* ”For første gang er Kina begyndt at bygge jernbaner i Europa, det sted, hvor teknologien blev udviklet for 200 år siden. Det har en vigtig, historisk betydning, er et tegn på, hvordan centrum for den globale økonomi bevæger sig fra vest mod øst.”

* ”Kina tilbyder også at bygge Storbritanniens HS2, et højhastighedstog, som forbinder den centralt beliggende by Birmingham med Leeds og Manchester mod nord. Tilbuddet er fuld af symbolik – verdens nyeste jernbanemagt sælger sin teknologi og ekspertise til den ældste … Ingen Mandarin i Qing-regeringen kunne have forestillet sig et sådant resultat.

Se hele artiklen: http://www.macauhub.com.mo/en/2015/11/02/global-track-china-sees-its-railways-covering-the-world/]

 

Singapore og Kina bygger en ny by på Silkevejen

3. november, 2015 – Kina og Singapore skal underskrive en aftale om sammen at udvikle et nyt storskala-projekt i det vestlige Kina, i forbindelse med Xi Jinpings besøg i Singapore i denne uge. Straits Times oplyser, at projektets tema bliver ”moderne konnektivitet og moderne service”, og at det bliver en del af det økonomiske Silkevejsbælte.

Det bliver det tredje, store projekt, Singapore har bygget i Kina – de byggede en industripark i Suzhou i 1994 og en miljø-by i Tianjin i 2008. Placeringen af det planlagte projekt er endnu ikke bekendtgjort, men det bliver i vest med Xian, Chungqing eller Chengdu som mulige mål.

Xi besøger også Vietnam i denne uge.

 
Grækenlands Tsipras opfordrer indtrængende til en afgørelse om flygtninge:
’Dråben i havet må blive til en flod’

4. november 2015 – Den græske premierminister Alexis Tsipras overværede overførslen af de første 30 flygtninge fra Grækenland til Luxembourg og mindede europæerne om deres humanitære forpligtelser. Både Tsipras og EU-kommissær for migration, indenrigsanliggender og borgerskab, Dimitris Avramopoulos (Grækenland), fremkom med det argument, at flytning af flygtninge må blive systematisk, for, som den græske premier sagde, at give flygtningene »mulighed for at gøre deres drøm til virkelighed«.

»Tredive flygtninge i forhold til tusinder, der er flygtet fra deres hjem i Syrien og Irak, er en dråbe i havet«, sagde Tsipras. »Vi ønsker, at denne dråbe skal blive til en strøm, og sluttelig til en flod af humanisme, medansvarlighed og fælles ansvar, for dette er de principper, på hvilke Den europæiske Union blev grundlagt.

Vi glæder os over at se disse børn smile. Men samtidig har vi et stort ansvar for at sikre, at disse smil bliver til mange flere i de kommende måneder, og for at stoppe disse ofre i det Ægæiske Hav, der gør europæisk kultur til skamme. Det er vores fælles ansvar, og vi må arbejde hårdt for at gøre dette til virkelighed og stoppe dette drama.«

Han holdt sin tale foran et forstørret fotografi af tre ældre kvinder fra Mytilene på øen Lesbos, der madede et syrisk flygtninge-spædbarn, og roste gæstfriheden og den støtte, som det græske folk i disse dramatiske tider har udvist. »Dette foto viser Europas virkelige, gode ansigt, og det er det Europa, vi ønsker at leve i«, sagde Tsipras. »Ikke i et Europa, der bygger mure og rejser pigtrådshegn.«

Med en påmindelse til tilhørerne om, at også Grækenland lider under EU, erklærede han: »Så lad os ikke glemme, at Grækenland er et land, der selv befinder sig i en humanitær krise, for en meget stor del af befolkningen lever nu, pga. den politik, der har været ført i de senere år, i fattigdom, lever nu under meget svære betingelser. Men det græske folk har imidlertid åbnet sine arme til disse mennesker, og især har indbyggerne på øerne udstrakt en varm omfavnelse.« Han sagde, at flygtningene »takkede Grækenland og det græske folk, der, vel vidende, hvad det vil sige at være flygtning, har taget imod dem«.

Han fortsatte, »Hovedproblemet er krigen i Syrien – vi må forene vores indsats for at samarbejde om at stoppe krigen i Syrien og stoppe disse menneskers behov for at forlade deres hjem. Indtil da må vi se, hvordan vi bedst organiserer både disse menneskers gæstfrihed i værtslandene, og koordinerer omfordelingsprocessen, som begyndte i dag.«

Tsipras krævede, at man etablerer modtagelsescentre i Tyrkiet for at forhindre flygtningene i at tage den farlige tur over havet.

Seks familier fra Syrien og Irak blev omfordelt under en toårig plan, som EU finansierer med 780 millioner euro. Flere end 580.000 flygtninge er kommet ind i Grækenland hidtil i år. Fra årets begyndelse og frem til 29. okt. var mindst 435 mennesker døde, inkl. mange børn, under den farlige overfart fra Tyrkiet og til de græske øer. Denne fare kunne undgås, hvis flygtningene blev registreret og kom ind i en legal omfordelingsplan fra selve Tyrkiet, sagde Tsipras.

Videoen har engelsk voice-over.

 

 
Leder, 5. november 2015:
Dump Obama nu, eller stå over for et atomart Holocaust

Menneskehedens skæbne ligger nu i vægtskålene, og det centrale spørgsmål, nu mere end nogen sinde før, er, hvorvidt det amerikanske folk samt en håndfuld valgte regeringsfolk har det fornødne mod til at gennemtvinge præsident Obamas fjernelse fra embedet. Drone-papirerne er at sammenligne med Pentagon-papirerne, anno 2015, og som dokumenterer, at USA’s præsident er den største massemorder i amerikansk historie.

Det faktum, at de amerikanske massemedier har mørklagt betydningen af Drone-papirerne, var forventeligt. Det forringer ikke i mindste måde beviserne, ej heller gør det Obama mindre skyldig i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Han sidder på toppen af en klart defineret, kriminel kommandovej, der har kommissioneret mord over hele verden, inklusive imod amerikanske borgere. Forbrydelserne er klart dokumenteret i Drone-papirerne, der inkluderer en høring i Kongressens Efterretningskomite om CIA’s og Fælleskommandoen for Specialoperationers drone-programmer til mange milliarder dollar om året, og som viser, at der ikke er nogen kontrol med dem, og at uskyldige civile rutinemæssigt bliver dræbt, for blot posthumt at blive kategoriseret som fjender, dræbt under kamp, for at skjule forbrydelsernes omgang.

Obama fortsætter stædigt med at mørklægge bombningen af Læger uden Grænser-hospitalet i Kunduz, Afghanistan, og afviser gruppens krav om en uvildig undersøgelse under Genevekonventionen. Obama er en dræber, der er på mordtogt, og han må stoppes af den relevante, forfatningsmæssige handling, enten gennem en rigsretssag eller gennem det 25. Forfatningstillæg.

Der er en voksende stemning i landet for netop en sådan handling – under forudsætning af, at man kan opmarchere det rigtige lederskab, der kan få det til at ske. Onsdag eftermiddag fandt et usædvanligt møde sted på Capitol Hill med kongresmedlemmerne John Conyers, Walter Jones og Alan Grayson, samt fhv. amerikanske ambassadør Jack Matlock, NYU-professor Stephen Cohen og selskabsdir. Joseph Pepper. De advarede enstemmigt om, at Obamas opførsel er i færd med at føre verden ud i en atomkatastrofe og krævede, at der skulle sættes en stopper for Obamas provokationer imod Rusland og Putin. Den ene taler efter den anden genkaldte Koldkrigsoplevelsen, hvor man levede under truslen om en umiddelbart forestående atomar udslettelse, og advarede om, at den nuværende situation, som et resultat af Obamas handlinger, er endnu mere farlig.

Vi har nu et mulighedens øjeblik. Ved at fjerne Obama gennem de relevante, forfatningsmæssige midler, og ved samtidig at tage skridt til at genindføre Glass-Steagall og omgående igangsætte en reel, økonomisk genrejsning i Franklin Roosevelts ånd, kan vi genrejse USA til sin historiske rolle som en nation, der leder ved sit eksempel og ikke ved imperial politik og krig.

Alternativet blev skåret ud i pap på Capitol Hill og var en gentagelse af de advarsler, som Lyndon LaRouche har udtalt fra Obama-præsidentskabets allerførste dage. At tillade, at en farlig narcissist forbliver i embedet én eneste dag til, er at sætte selveste menneskehedens overlevelse på spil.

Det amerikanske folk har lidt under 15 års Bush- og Obamaregeringer, og konsekvenserne har allerede været ødelæggende. Fattigdom, arbejdsløshed, narkomani, selvmord – dette er de menneskelige konsekvenser af Bush’ og Obamas ødelæggelse af den amerikanske økonomi. Og nu har præsident Obama bragt verden til selveste randen af en mulig, atomar udslettelse.

 

 
Særlig Komite i det britiske parlament kræver politisk løsning i Syrien
i stedet for ’offensive britiske’ operationer

3. november 2015 – En Særlig Komite for Udenrigsanliggender under det britiske Underhus udgav en rapport den 2. nov., der krævede, at den britiske regering arbejder hen imod en politisk løsning på borgerkrigen i Syrien og ikke deltager i en bombekampagne i Syrien. Rapporten reflekterer en upartisk opposition til en bombekampagne og har bidraget til en beslutning fra premierminister David Cameron om at lægge planer på hylden, der omhandler at forelægge spørgsmålet om luftangreb i Syrien for Parlamentet, fordi Cameron ikke har stemmer nok. Han har ikke tilstrækkeligt med stemmer i sit eget Konservative Parti og ikke nok oprørsstemmer fra Labour-partiet til at kompensere for det. Han kan med rimelighed forvente, at hvis han tabte afstemningen, kunne han blive svækket i både Tory-partiet og internationalt. Så mange som 20-30 Tory-MP’er har truet med at stemme imod luftangreb, og Toryerne har et flertal på blot 17 pladser. Kun få Labour-MP’er ville støtte det af frygt for at provokere formanden for Labour-partiet, Jeremy Corbyn, der er modstander af enhver militærintervention.

Komiteens rapport, der kan læses på http://www.publications.parliament.uk/ pa/cm201516/cmselect/cmfaff/457/457.pdf , kræver udtrykkeligt en politisk løsning på borgerkrigen og en FN-resolution som en forudsætning for militæraktion, baseret på at fremme de drøftelser, der begyndte i sidste uge i Wien mellem alle de berørte parter.

Med meddelelsen om rapportens udgivelse i går erklærede formand for komiteen, Crispin Blunt (Konservativ): »Det bekymrer os, at regeringen fokuserer på en udvidelse af luftangreb i Syrien, som en respons på en stærk fornemmelse af, at man må gøre noget for at takle ISIL i Syrien, uden en forventning om, at regeringens handling vil få afgørende, militær betydning, og uden en sammenhængende og langfristet plan for at besejre ISIL og afslutte borgerkrigen.«

»Der er nu en tilfældig samling af ukoordinerede militære engagementer, udført af et alarmerende udvalg af internationale aktører i Irak og Syrien, der alle har en fælles interesse i at besejre ISIL, og som sammenlagt besidder en overvældende kapacitet til at gøre det. Disse styrker har desperat brug for at blive koordineret i en sammenhængende strategi, og dette er, hvad vores indsats bør fokusere på. At gøre det militære billede endnu mere komplekst er en afledning fra hovedopgaven, som går ud på at hjælpe med at gøre en ende på lidelserne og omstøde spredningen af denne farlige, barbariske og tilbagestående ideologi.«

»På samme måde, som vi har brug for en koordineret militærstrategi for at besejre ISIL, har vi også brug for en komplementerende, politisk strategi for at afslutte borgerkrigen i Syrien. Ved at blive en fuld kampdeltager i den amerikanskledede kampagne på dette stadium, er Storbritannien i fare for unødigt at kompromittere sin uafhængige, diplomatiske evne til at støtte en international, politisk løsning på krisen. I øjeblikket bør regeringen fokusere alle sine energier på at støtte indsatsen for et internationalt diplomati i Wien.«

Selve rapporten bemærker, at blandt de »mange vidner«, der talte for Komiteen, »anså flere, at den russiske intervention havde åbnet for en ny mulighed for at bringe parterne til forhandlingsbordet. Dette synes nu at finde sted, og vi noterer os drøftelserne i Wien den 30. oktober 2015, der nu inkluderer Iran«. Og desuden, at, endskønt udenrigsminister Philip Hammond »sagde til Komiteen, at Storbritanniens lempelse af sit pres på Assad ville virke som en ’rekrutteringsagent’ for ISIL, så er vi ikke overbeviste om, at drøftelser, der inkluderer alle parter, ville virke mere som et incitament for folk til at tilslutte sig ISIL, en det ville være at tillade fortsættelsen af kaos og konflikt.«

Rapporten konkluderer: »Der bør ikke ske en udvidelse af britisk militæraktion i Syrien, med mindre der foreligger en sammenhængende, international strategi, der har en realistisk chance for at besejre ISIS og afslutte borgerkrigen i Syrien.«

Det skotske parlamentsmedlem fra det Skotske Nationalparti, Stephen Gethins, der er medlem af Komiteen, bemærkede om rapporten: »Efter at have hørt vidneudsagn fra et udvalg af kilder, der inkluderer tidligere militærpersonel, akademikere, syriske grupper og et udvalg af eksperter, er det tydeligt, at der ikke foreligger en sag for at føre en krig.«

 

Foto: Premierminister David Cameron møder Tornado-piloter, udstationeret på RAF Flyvebase Akrotiri, Cypern. Okt. 2014.
Det er USA versus Kina i det Sydkinesiske Hav

3. november 2015 – USA under Barack Obama planlægger åbenlyst flere provokationer i det Sydkinesiske Hav, som den i sidste uge, hvor destroyeren USS Lassen sejlede indenfor 12 mile grænsen af territorialfarvandet af en ø, over hvilken Kina hævder suverænitet. En unavngiven amerikansk forsvarsmedarbejder sagde til Reuters i går, at USA planlægger at gennemføre to provokationer i det Sydkinesiske Hav omtrent to gange i kvartalet, ”for at påminde Kina og andre lande om USA’s rettigheder under international lov”, sagde han. ”Det er den rette frekvens for at gøre det regelmæssigt uden at være en konstant ’torn i øjet’. Det lever op til intentionen om regelmæssigt at udøve vore rettigheder under international lovgivning og minde kineserne og andre om vores synspunkt” sagde embedsmanden.

Yi Xiaoguang, vice-generalstabschef for den kinesiske hær (PLA – People’s Liberation Army), henstillede i mandags til USA om ”ikke at gøre ting, der undergraver den større sammenhæng i det kinesisk-amerikanske forhold”, da han blev spurgt om den amerikanske flådes potentielle, fremtidige aktioner i det Sydkinesiske Hav. Yi fortalte til ’China Daily’, at Kina ”vil tage alle nødvendige forholdsregler til at hævde national suverænitet”. Angående det fremtidige forhold mellem de to landes militær, foreslog Yi, at de først ”etablerer indbyrdes strategisk tillid, fremmer forståelse og forhindrer misforståelser og fejlbedømmelser”. Han sagde, at de to landes militær forventes ”at respektere hinandens nationale suverænitet og sikkerhedsanliggender” og ”indgå en højtidelig forpligtelse til ikke at provokere eller skabe problemer over ingenting”.

Kommandør admiral Harry Harris fra den amerikanske Stillehavskommando forsøgte at forsvare USA’s provokerende handling i det Sydkinesiske Hav som et forsvar af princippet om fri sejlads under et besøg i Beijing i går og i dag, men blev affejet af sine værter. Både Fan Changlong, viceformand for Kinas Militære Centralkommission, og Fang Fenghui, generalstabschef for den kinesiske hær (PLA), protesterede imod den amerikanske handling under deres møder med Harris og advarede om, at sådanne provokationer truer Kinas nationale sikkerhed og regionens stabilitet.

“Det, der har udfoldet sig på det seneste, er ligesom at overvære et selv-orkestreret, selv-instrueret, selv-opført show” sagde talskvinde for det kinesiske Udenrigsministerium Hua Chunying under en ordinær briefing tirsdag. Hun anslog, at 100.000 skibe sejler ”sikkert og frit” gennem det Sydkinesiske Hav om året, inklusive millioner af tønder olie om dagen. ”De løber ikke ind i problemer overhovedet” sagde hun.

Som et yderligere budskab fløj kinesiske kampfly, ifølge en redegørelse fra RT, i sidste weekend træningsmissioner over det samme område, som Lassen havde passeret igennem. Jetflyene fløj fra en nyligt konstrueret landingsbane på en af øerne i regionen. Pensioneret kinesiske general Xu Guangyu kommenterede ifølge South China Morning Post: ”Både Forsvars- og Udenrigsministeriet har sagt, at Kina har modtræk, når dets sø-rettigheder krænkes. Sådanne demonstrative handlinger må følges op af reelle handlinger. Det er et signal, Kina sender til USA om, at det tager sine krav alvorligt. Dette er minimumsniveauet for, hvad kinesisk respons bør være, ellers vil det svigte sit folks forventninger.”
Foto: US Lassen sejlede tæt på en af de kinesiske småøer, som Kina gør krav på som sit suveræne territorium
Alle Kinas store byer vil snart være forbundet gennem højhastigheds-jernbanenet

2. november, 2015 – På en internetside: thebigfuture.com rapporteredes det den 30. oktober, at Kina sandsynligvis vil have føjet yderligere 2.000 kilometer færdigbygget højhastigheds-jernbane ved udgangen af 2015. Dermed vil der være et nationalt netværk på 20.000 kilometer, hvor enhver by med en halv million indbyggere eller flere vil blive betjent af mindst en højhastigheds-togforbindelse.

China Railway Corporation (CRC) meddeler i en pressemeddelelse, at, ifølge den kinesiske regerings nye 5-års plan, ville højhastigheds-jernbanenettet ”snart strække sig betydelig længere”, til 50.000 kilometer i 2020, alt imens man sideløbende dermed eksporterer togsæt. En sådan ekspansionsrate vil være helt ekstraordinær, og et 50.000 km (eller 30.000 miles) netværk ville være ligeså omfangsrigt som hele det fuldt elektrificerede jernbanenetværk, som EIR har foreslået for De Forenede Stater siden 2005. Af dette sidstnævnte jernbanenet er der foreløbig bygget nul miles, og det eneste, sandsynlige gennembrud inden for synsvidde ville komme fra, at CRC byggede højhastighedsjernbaner i De Forenede Stater.

CRC-rapporten fokuserer også på at forbedre togenes hastighed, op til 500 km/t, samtidig med et lavere strømforbrug. Dette kaldes permanent synkronisk, magnetisk transmission – som ikke skal forveksles med magnet-svævebane (magnetisk levitation) – og bliver også introduceret af andre producenter af højhastighedstog, anført af Toshiba.

Kinas investering i højhastighedsjernbaner fortsætter på et niveau svarende til 130-140 milliarder $ om året, den største drivkraft bag Kinas industrielle økonomi, som ellers er betydeligt neddæmpet.

 

 
COP21-‘Bulldozer’ kan ikke lukke munden på Frankrigs klima-skeptiske vejrmand.

2. nov. 2015 – En hektisk fransk præsident François Hollande har optrappet sin internationale lobbyvirksomhed, der tilsigter at sikre en bindende international klimaaftale på den internationale COP21-konference, der åbner i Paris ved udgangen af denne måned. I dag bearbejdede han Xi Jinping i Beijing, d. 10. november er det de afrikanske statsoverhoveder i Malta, d. 15. november er det G20-topmødet i Tyrkiet, så ø-Nationernes statsoverhoveder; og endelig, d. 27. nov. slutter han sig til den engelske Dronning, hendes gemal Prins Philip og deres skøre kugle af en søn Prins Charles, i en paradeopstilling af Mødet af Det britiske Statssamfunds Statsoverhoveder (CHOGM-2015) i Malta, til støtte for klimaforandringssvindlen til reduktion af verdens befolkning med seks milliarder mennesker eller mere.

Men som han satte ud på sin udenlandske lobbyvirksomhed, blev hans regerings fyring af den mest populære TV-meteorolog i Frankrig, fordi denne stejlede imod COP21’s klimaforandringsløgne, til en celeber sag derhjemme. Philippe Verdier blev midt i måneden suspenderet som chef-meteorolog for det statsdrevne ’France Télévisions’, efter han publicerede en bog, ’Klimaundersøgelser’, der flår klimaskræmmekampagnen fra hinanden og beskylder statsstøttede klimaforandrings-forskere for at være ”manipulerede” og ”politiserede”.

Verdier fortalte RTL-radio i oktober, at han havde ”lagt sig  i vejen for COP21, der er en bulldozer, og at dette var resultatet”. Han fortalte en anden fransk journalist, at han skrev bogen efter at være blevet ”forfærdet”, da Hollandes udenrigsminister Laurent Fabius indkaldte TV-meteorologer til et møde for at beordre dem til at fremhæve klimaforandrings-problemerne i deres udsendelser.

Verdier optrappede i den forgangne weekend, idet han opslog en kort online video, hvor han rapporterer, at han er blevet bandlyst fra TV, siden han publicerede sin bog, ’Klimaundersøgelser’ og derefter tavst ”foran Dem, i ytrings- og oplysningsfrihedens navn for os alle”, åbner konvolutten indeholdende den officielle meddelelse om, at han er blevet fyret af France Télévisions, en måned før COP21.”

En underskriftsindsamling lanceret til forsvar af Verdier af Frankrigs energiske minoritet af ”klimaskeptikere”, havde allerede 15.000 underskrifter d. 1. nov., inklusive underskrifter fra 10 parlamentarikere, rapporterede RTL-radio. Frankrigs videnskabelige modstand mod den store løgn, inklusive videnskabsfolk, der arbejder sammen med  Schiller Instituttet imod denne folkemorderiske svindel, kalder sig for ”klimaoptimister.” De mobiliserer, og de får en vis mediedækning.

En undersøgelse, udført i kølvandet på Verdiers suspendering, foretaget af den dybdeborende website Arretsurimages, afslørede, at mindst halvdelen af Frankrigs meteorologer er enige med Verdier og “optimist”-forskerne.

Klima-“optimister” i USA er i færd med at se på, hvad de kan mobilisere for at stikke en kæp i hjulet på præsident Obamas plan om at bruge Paris COP21-konferencen til at gøre det af med den amerikanske økonomi. November-udgaven af Heartland Institute’s ’Nyhedsbrev for Miljø og Klima’ citerer forslag af jurist Chris Horner fra ’Competitive Enterprise Institute’ om,  at det amerikanske Senat før pariserkonferencen skal vedtage en resolution, kaldet ’Senatets mening’ (Sense of Senate), der erklærer, at enhver aftale, der forhandles i Paris, skal ratificeres af Senatet for at træde i kraft. ”Den altafgørende pointe er at sikre, at der ikke findes nogen rimelig påstand om, at ’Verden’ med rimelighed kunne have troet på, at Obamaregeringen binder USA til noget som helst i Paris.” Resolutionen kunne udstedes ved en simpel flertalsafstemning.
Obamaregeringen forhindrer ethvert forsøg på at kræve ansvarlighed og afviste at tillade embedsfolk at vidne for høringen om internationale klimaforhandlinger, der blev afholdt d. 20. oktober af Senatets Komite for Miljø og Offentlige Arbejder, med senator James Inhofe som formand.

 

 
Britiske koncentrationslejre på Cypern for flygtninge

3. november 2015 – Syriske og palæstinensiske flygtninge, der er landet på Cypern på den britiske Dhekelia-flyvebase, en af Hendes Majestæts Forenede Kongeriges to »uafhængige base-områder«, holdes tilsyneladende under koncentrationslejr-forhold. De 114 flygtninge, der landede på øen i sidste måned, er spærret inde i en teltlejr på basens jord. En flygtning forsøgte at begå selvmord, iflg. en video- og audiooptagelse, som The Guardian har fået.

En optagelse viser et barn, der beder: »Jeg er 12 år gammel. Vi sidder her i teltene, og vi fryser, og vi må ikke forlade teltene … Hjælp os.«

Nogle af flygtningene har i protest sat ild til nogle af teltene.

FN har sagt, at flygtningene skal etableres i Storbritannien, alt imens Hendes Majestæts Forsvarsministerium siger, det »ikke vil tillade, at der åbnes for en ny migrantrute til Storbritannien«.

I en anden video ses en stor gruppe protestere ved et højt pigtrådshegn – med en mand, der sidder på toppen og synger: »Lad os gå«. En anden høres råbe: »Vi er mennesker, ikke dyr«, idet en politibetjent forsøger at berolige ham.

Takis Neophytou, gen. dir. for Cyperns Røde Kors-selskab, afviste at kommentere rapporterne efter et kort besøg på basen den 2. nov. Han erkendte imidlertid, at de, der var kommet i sidste måned, var »meget frustrerede«.

Ifølge en aftale mellem Storbritannien og Cypern er asylansøgere, der ankommer direkte til den britiske base, Storbritanniens ansvar, og at cypriotiske tjenesteydelser skal betales af Storbrritannien.

Briterne er ekstremt modbydelige i dette spørgsmål – og de anfører Europa i at behandle flygtningene som dyr (hvilket er en naturlig sag for Det britiske Imperium). En gruppe på 67 irakiske flygtninge landede på basen i 1998, og de bor stadig i telte på basen! Vi taler ikke om de 500.000, der er landet i Grækenland, men om færre end 200 mennesker.

 

Foto: I frustration har flygtninge sat ild til nogle telte i flygtningelejren på den britiske Cypern-base Dhekelia
Massemigration skaber eksistentiel krise i Europa

3. november 2015 – Borgmesteren for den græske ø Lesbos, Spiros Galinos, sagde i går til Grækenlands Vima FM-radio, at hans ø var løbet tør for plads til at begrave det voksende antal mennesker, der dør under forsøget på at komme over Middelhavet for at nå frem til Europa. »I går holdt vi fem begravelser, men der er stadig 55 lig i lighuset«, sagde han. »Hvem kunne have forudset et sådant blodbad i det Ægæiske Hav?«

Lesbos er blot et mikro-kosmos i den eksistentielle krise, der fejer over Europa i dag. FN’s Flygtningekommissariat, UNHCR, rapporterede i går, at 218.394 migranter og flygtninge var kommet ind i Europa via havet i oktober måned, mere end det totale antal i hele 2014. UNHCR’s skøn for ankomster til Europa i år på 700.000 er allerede overskredet; det totale antal ankomster frem til i dag for 2015 er allerede nået op på 744.000.

Nogle i Europa har forsøgt at standse indstrømningen af flygtninge til, og endda igennem, deres lande, med barberbladsskarpe pigtrådshegn og militariserede grænser. Andre, som den tyske kansler Angela Merkel, der har afvist en sådan politik som værende af en sådan art, at den kunne føre til krige blandt Europas nationer, kæmper hårdt for at fastholde en human fremgangsmåde. For eksempel har Kroatiens indenrigsminister Ranko Ostajic, der har set flere end 300.000 migranter gå igennem sit land siden medio september, fordømt ideen om, at dette kunne løses gennem en militarisering: »Tror I virkelig, I kan standse disse mennesker uden at skyde? Man måtte bygge en mur omkring Europa, hvis man virkelig ville stoppe denne form for strøm.«

Den eneste, faktiske, alternative politik til barberblads-pigtråd og nedskydning af folk på grænserne, er at stoppe Obamas morderiske krige i regionen og i stedet bringe reel udvikling til dem, ved at forlænge Den nye Silkevej ind i Mellemøsten og Afrika.

 

Foto: De klarede den til Lesbos
Tyskland: Merkel advarer, fjendtlighed mod flygtninge kan udløse krig

3. november 2015– Under et angiveligt turbulent CDU-møde i Darmstadt, hvor kansler Angela Merkel mødte stærk kritik af sin flygtningepolitik, advarede hun i sin 30 min. lange hovedtale mod at opføre pigtrådshegn og udstationere bevæbnede styrker imod indstrømningen af flygtninge langs grænserne, som f.eks. mellem Ungarn og Serbien. Hun sagde, at dette allerede nu fremprovokerede spændinger mellem lande dér, og at det endda kunne føre til væbnet konflikt – krige på Balkan, som i 1990’erne.

Ungarn har bekostet tre gange så meget på hegnet end på hjælp til flygtninge. Og hvis flygtninge ikke længere kan komme ind i ungarsk territorium, finder de alligevel andre ruter. Indstrømningen af flygtninge til Tyskland vil blive dæmpet noget, men vil ikke stoppe. Merkel opfordrede til afholdelse af en haste-krisekonference mellem Balkanlandene for at håndtere udfordringerne på en human måde.

De store, tyske medier forfølger i mellemtiden et »Merkel-gate« for fuld udblæsning: alt imens weekendens udgave af Frankfurter Allgemeine Zeitung anklagede Merkel for at ofre de kristne, europæiske værdier til fordel for de islamiske indtrængende, der bestormer Europa i form af flygtninge, så har Schweiz’ finansavis Neue Zürcher Zeitung en helsides artikel i dag, skrevet af tidligere mangeårige chefredaktør for Bildzeitung Hans-Hermann Tiedje med overskriften »Merkeldämmerung« (Merkel-dæmringen«), der siger, at Merkels politiske ende alligevel vil komme – hvad enten hun indrømmer, at flygtningepolitikken var en fejltagelse eller ej. Desuden bemærkede Hesse-Tv, med en rapport om Merkels optræden i Darmstadt i går, at hun var ret afslappet, til trods for, at hun nu har det meste af sit eget parti imod sig, og hendes egen finansminister Wolfgang Schäuble står i døren, parat til at overtage. Også vidt rapporteret i medierne: FDP-politiker Florian Rentsch kræver en national folkeafstemning om flygtningespørgsmålet, som han er overbevist om vil gå imod Merkel.
Obamas optrapning i Syrien

31. oktober 2015 – En højtplaceret forsvars-embedsmand, der briefede reportere i Pentagon i går, sagde, at præsident Obamas nye strategi i Syrien består af fem komponenter:

1) at assistere den irakiske regering i at generobre Ramadi og Baiji og afgøre vilkårene i Mosul;

2) I Syrien, at muliggøre for nye og yderligere lokale styrker at presse, indtage og sluttelig holde ISIL’s erklærede bastion i Raqqa – hovedbyen i Raqqa, med rådgivning og assistance med op til 50 amerikanske specialstyrketropper, deployeret ind i Syrien;

3) sikring af grænsen mellem Syrien og Tyrkiet for drastisk at reducere indstrømningen af udenlandske kæmpere, materiel og penge, der finder vej til ISIL. Dette vil inkludere deployering af op til et dusin amerikanske F-15 kampfly til Incirlik-flyvebasen i Tyrkiet, såvel som kampfly til alle andre lande, som USA kan overbevise om at deltage.;

4) tværs over både Irak og Syrien, at degradere ISIL’s interne kommunikations- og forsyningslinjer; og

5) at forstærke det jordanske og libanesiske forsvar, efterhånden som ISIL presses mod syd og vest under det forøgede pres.

Brieferen insisterede på, at specialoperatørerne vil holde sig til det nordlige Syrien, og ikke vil deltage i angrebene, som deres modstykker i Irak har gjort, delvis, fordi USA ikke har de samme relationer med lokale styrker på jorden, som de har med sikkerhedsstyrker i Irak, selv om dette kunne ændre sig i fremtiden.

USA har heller ingen planer om at koordinere sine deployeringer ind i Syrien med det russiske militære kontingent, der flyver fra Latakia i det vestlige Syrien. »Det område, hvor vi har planlagt at placere denne (styrke til specialoperationer), er ikke et område, hvor de har angrebet, og heller ikke får brug for at angribe«, sagde han. Det er ikke ISIL, og det er ikke regime-kontrolleret. Så vi forventer ingen problemer. Vi har ikke adviseret dem, og føler ikke noget behov for at advisere dem, om deres placering.« Hvis styrkerne til specialoperationernes sikkerhed kommer i fare, »hvis dette inkluderer potentielt at tale med russerne, så er vi åben for det«, sagde embedsmanden.

 
Tyskland: SPD-ledere atter imod ’det sorte nul’;
Tyskland står over for en desperat genhusningssituation for flygtninge

2. november 2015 – Ralph Stegner og Thorsten Schäfer-Gümbel, der begge er viceformænd i SPD, har her til morgen igen udtalt sig offentligt og krævet, at politikken for en budgetbalance (det »sorte nul« eller »gældsbremsen«) blev modificeret for at give mulighed for ekstra finansiering af projekter til genhusning, støtte og integration af flygtninge.

Schäfer-Gümbel sagde, at man ikke burde anskue delstaten Hesses politik med en »gældsbremse« som naturlig lov; det er snarere en metode til regulering, der kan og bør modificeres under særlige omstændigheder – med flygtningekrisen som en sådan situation; og Hesse har et akut behov for, at der opføres 40.000 nye lejligheder, både til lavindkomstgrupper og til flygtninge.

Deres tal er under alle omstændigheder for lave: Byen Wiesbaden alene, der engang havde 25.000 sådanne sociale boligenheder, er nu nede på 9.000 og løber en stor fare for i år 2030 at lande på nul, med de nuværende planlagte 7.000 nye boligenheder (der ikke medregner flygtningenes behov), som ikke gør den store forskel. Med hensyn til nye boliger, der skal bygges til flygtninge, der vil blive i Tyskland og har ret til primær familiesammenføring (hustruer og børn), så findes der endnu ikke noget »forceret program«, selv om det nu om stunder ofte kaldes sådan. De nye lejligheder, som flygtninge flytter ind i nu, er for det meste dem, der blev påbegyndt meget tidligere på året, før den voldsomme indstrømning af flygtninge begyndte i juli måned. Det indebærer, at lejligheder, der bebudes til flygtninge nu, sandsynligvis ikke vil være disponible før sent næste sommer eller efterår.

Mange flygtninge, både de 42.000, der stadig må bo i telte, og dem, der endnu vil komme, må flyttes til vintersikrede opholdssteder, såsom hærens ombyggede barakker, der ikke længere er i brug.

Dette kan Tyskland klare; men de nye forholdsregler, som regeringen har diskuteret, og som har til formål at dæmpe flygtningestrømmen, indebærer, at for de ti tusinder, der stadig vandrer på vejene i Balkan, hvor vintervejrlig allerede er sat ind, og hvor det voldsommere regnvejr har forvandlet flygtninge-teltlejre til mudderbanker, vil overlevelse blive meget svær.

Det er dette drama, som 200 private hjælpeorganisationer har adresseret i deres åbne brev til EU-ledere for en uge siden. Men nogle af dem har fortalt denne nyhedstjeneste, at der hidtil ikke er kommet et eneste officielt svar fra EU-regeringer eller EU-institutioner.
Tyskland: Våbenhvile mellem Merkel og Seehofer om flygtningespørgsmålet

2. november 2015 – De to ledere af de Kristelige Demokrater (Angela Merkel, CDU, og Bayerns Horst Seehofer, CSU) blev, under deres krisemøde søndag, den 1. nov., enige om et katalog af forholdsregler, der har til hensigt at lægge en væsentlig dæmper på indstrømningen af flygtninge til Tyskland.

Aftalen spændte over skabelsen af særlige transitzoner for flygtninge; øget grænsekontrol – på grænsen mellem Bayern og Østrig, der også skal koordineres af en blandet indsatsstyrke fra begge stater; øget ID-kontrol på grænsen; afvisning af flygtninge, der kommer fra såkaldte »sikre oprindelseslande«; og et intensiveret diplomati mht. Balkan-staterne og Tyrkiet for at finde metoder til at forhindre flygtninge i at komme ind i Østrig og Tyskland.

Det vides endnu ikke, om SPD vil sluge dette katalog eller skabe vanskeligheder i koalitionsregeringen med Merkel. Hidtil har SPD f.eks. afvist transitzoner. Merkels koalition er stadig ikke i sikkert farvand efter søndagens aftale mellem Merkel og Seehofer.

 
BRIKS’ Globale Universitets Topmøde lancerer nye initiativer til
“seriøst og berigende” uddannelsessamarbejde

28. oktober, 2015 – Topmødet i BRIKS’ Globale Universitet, med fire af Ruslands vigtigste universiteter som værter, blev afholdt i Moskva, 26.-28. oktober, inklusive delegerede fra hundredvis af universiteter fra BRIKS-medlemslande, samt mange flere fra Latinamerika, Sydasien, Mellemøsten, Europa og Nordamerika.

Et af de initiativer, der kom ud af topmødet, var oprettelsen af ​​BRIKS’ Netværksuniversitet, præcis, som præsident Vladimir Putin havde annonceret den 1. april i år, da Rusland officielt overtog det skiftende formandskab for BRIKS.

Faktisk er det under Ruslands formandskab i år, at BRIKS’ aktivitet inden for en række områder har accelereret voldsomt.

Ifølge Alexander Klimov, Ruslands viceuddannelses- og videnskabsminister, var Netværksuniversitetet designet som et bredt initiativ, “der vil gøre det muligt med samspil mellem universiteter i bilaterale og multilaterale formater, primært for gennemførelse af fælles studieprogrammer for magister- og efteruddannelsesstudier.” Som rapporteret i Russia & India Report i dag, er det Netværksuniversitetets langsigtede mål at blive en af ​​de primære mekanismer for “seriøs og berigende” uddannelsesinteraktion blandt medlemslandene og mange andre.

Et andet initiativ var oprettelsen af ​​en sammenslutning af videnskabelige forskningscentre, som skal etableres i hver enkelt af medlemslandene, overvåges af et råd af med-præsidenter og ledes af den skiftende BRIKS-formand. Viktor Sadovnichi, rektor for Moskvas Statsuniversitet (MGU), sagde, at denne nye organisation vil blive baseret på principperne om respekt og i sammenslutningens ånd. ”Jeg er overbevist om, at forslagene fra det Globale Universitets topmøde vil betyde en væsentlig støtte til vore landes indsats mod langsigtet strategisk samarbejde,” sagde han, rapporteret af mehrnews.com.

Udover MGU var Det Statslige Institut for Internationale Relationer i Moskva (MGIMO), Folkenes Venskabsuniversitet i Rusland (RUDN) og Det Nationale Universitet for Videnskab og Teknologi (MISiS), værter for begivenheden, rapporterer Sputnik. Yderligere deltog ministre for videnskab og undervisning, rektorer for de førende institutioner i BRIKS-lande, repræsentanter for internationale organisationer og ledere af forskningscentre. Dette var første gang, at et BRIKS uddannelsesforum bragte så mange universiteter sammen: 18 fra Brasilien, 17 fra Indien, 13 fra Kina og otte fra Sydafrika. Som vært var Rusland repræsenteret med 69 universiteter.

 

 
USA’s udenrigsminister Kerry:
USA, Rusland og Kina bør samarbejde om økonomisk udvikling

2. november 2015 – Den amerikanske udenrigsminister John Kerry satte i dag forbindelse mellem økonomisk udvikling og effektiv bekæmpelse af terrorisme i Centralasien og talte om samarbejde med Rusland og Kina for at opnå dette, samt anden indsats, i sit interview med Mir-Tv i Astana, Kasakhstan, dagen efter, at han havde mødt udenrigsministrene fra Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Ulig det spin, som køres af medie-hyænerne (læs: Wall Street Journal), insisterede Kerry på, at ingen skulle betragte hans besøg som havende »noget som helst at gøre med« en indsats for at få disse nationer til at vælge mellem Rusland, Kina eller USA. »Vi er parat til at samarbejde med alle, hvad enten det drejer sig om lokale områder, nabolande eller lande, der ligger langt væk, som Korea eller Japan, der ønsker at blive involveret. Vi ønsker at hjælpe denne region med at udvikles på regional basis, fordi vi mener, der er et enorm potentiale for vækst og udvikling, og det hjælper stabilitet, sikkerhed og fremgang for folk.«

Mir-Tv, der sender til de tidligere Sovjetrepublikker, der tilsammen danner Statssamfundet af Uafhængige Stater, forstod Kerrys erklæring som en afvisning af imperiale kampe over denne region, kampe, der rent historisk har fået det berygtede navn »det Store Spil«.

»Så intet ’Stort Spil’, men stort spil?«

Kerry var enig: »Det er en god måde at sige det på. Det synes jeg om. Nej, slet ikke noget stort spil. Dette handler om, at alle får gavn, inklusive Rusland og Kina og andre lande. Vi har alle gavn af det, når mennesker løftes op, og jeg mener, at især Kasakhstan har ført en meget imponerende politik med at forsøge ikke at blive presset til at vælge mellem folk, men at ønske at udvikles på basis af et bredt grundlag. Og jeg har sagt til præsident Putin, og til præsident Xi, at vi må samarbejde om spørgsmål om udvikling. Det er vi begyndt på med Kina. Vi ønsker selvfølgelig at gøre mere med andre partnere.«

Forespurgt om Obamas deployering af specialstyrker ind i Syrien, og om de ville operere i samarbejde med de russiske luftstyrker, ignorerede Kerry referencen til de amerikanske specialstyrker fuldstændigt og talte om, at det er »meget vigtigt at operere i samarbejde, når man har stormagter, der har særdeles kapable luftstyrker. Man ønsker ikke at flyve i det samme luftrum uden en koordinering. Så selvfølgelig koordinerer vi, og vi vil fortsat koordinere med Rusland.«

Han nævnte mødet om Syrien den 30. okt. i Wien: »Udenrigsminister Lavrov (Rusland) var der; han var med som med-formand for mødet, og sammen hjalp Rusland og USA med at støbe et skridt fremad, håber jeg, som kunne begynde at udforme muligheden for fred.«

»Vi ville selvfølgelig gerne samarbejde« med Rusland, sagde Kerry endnu to gange i interviewet, og hver gang med en tilføjelse af det, man kunne kalde »Obama«-advarslen om, at Rusland må træffe beslutning om, »hvorvidt de er der for at finde en politisk løsning, eller om de er der for simpelt hen at støtte Assad-regimet. Hvis det kun er for regimet, er der et problem, for Tyrkiet, Katar, Saudi-Arabien og andre lande, samt oppositionen, vil ikke stoppe med at bekæmpe Assad. Måden at slutte krigen på er at bede Assad være behjælpelig med en overgang til en ny regering, og han kan være med til at redde sit land. Men hvis det hele handler om ham, så er der et problem.«

 
Schiller Institut: Resolution til forsvar for milliarder af menneskers liv:
NEJ TIL COP21-PLAN I PARIS OM NEDBRINGELSE AF CO2
– Konference for befolkningsreduktion!

… Men kendsgerningen er, at Paris 2015-topmødet ikke kun handler om nationer, der potentielt set spilder deres tid og ressourcer på et fantomproblem, der kun eksisterer inde i computermodeller – den hæslige virkelighed er, at de programmer, der foreslås til nedbringelse af CO₂, ville øge fattigdommen, forringe livsbetingelserne og accelerere dødsraterne i hele verden. Verden kan ganske enkelt ikke opretholde en voksende befolkning med forbedrede levevilkår kun med anvendelse af sol- og vindenergi og andre former for såkaldt »grøn« energi.

Download (PDF, Unknown)
Kina fremlagde firepunktsforslag ved drøftelserne om Syrien i Wien

31. oktober 2015 – Den kinesiske viceudenrigsminister Li Baoding medbragte til drøftelserne om Syrien i Wien et firepunktsforslag til en politisk løsning af krigen i Syrien. Iflg. Xinhua var de fire punkter de følgende:

* Li sagde, at Kina indtrængende opfordrede alle sider i Syrien til at indgå en omgående våbenhvile med en forpligtelse til at bekæmpe terrorisme.

* Han foreslog, at Syriens krigsførende parter, under opsyn at FN, skulle have omfattende, inkluderende og ligeværdige dialoger for at træffe arrangementer til politiske overgange.

* Li sagde, at FN bør spille hovedrollen som formidler i krisen i Syrien.

* Han foreslog også, at genopbygningsprocessen i Syrien skulle begynde, for at lade de krigsførende parter se fordelene ved fred, når krigen først er afsluttet.

Li Baodongs fremlæggelse af Kinas firepunktsinitiativ om Syrien fulgte efter en dag med drøftelser i Beijing mellem kansler Merkel og den kinesiske premierminister Li Keqiang. »Det vigtigste er at gribe chancen for at implementere en politisk løsning og etablere en ligeværdig, åben og inkluderende dialog«, sagde Li Keqiang til reportere under en fælles optræden med Merkel den 29. okt. Premier Li bemærkede, at mange globale ledere har kommet med forslag til, hvordan man skulle takle krisen i Syrien, rapporterede Reuters. »Vi håber, at vi kan sammensætte disse forslag, og, især gennem FN, denne organisation, fremme løsningen af det syriske spørgsmål«, sagde Li og tilføjede, at Kina fortsat ville spille en »konstruktiv rolle«.

»Vi har brug for en diplomatisk, politisk løsning«, sagde Merkel. »Det haster med at finde den. Der er i det mindste tegn på et format med drøftelser, der vil bringe de nødvendige deltagere sammen.«

 
RADIO SCHILLER den 2. november 2015.
Syrien: Gennembrud på topmøde i Wien;
men Obama sender militærrådgivere til Syrien!

Med formand Tom Gillesberg
Russisk advarsel på højt niveau: Obama-strateger overvejer global krig

Søndag, 1. november 2015 – Ruslands vicepremierminister leverede en offentlig advarsel den 30. okt. om, at Obamaregeringen overvejer en verdenskrig imod Rusland.

Dmitri Rogozin talte til journalister efter et møde i det Russiske Nationale Sikkerhedsråd, der muligvis har drøftet spørgsmålet, og fordømte USA’s »nuværende Prompt Global Strike-doktrin«, en strategi, der går ud på at undertrykke en modstanders (Ruslands eller Kinas) evne til at udføre et angreb som gengældelse for et førsteangreb. Rogozin kaldte dette for »illusorisk«, men i vendinger, der ikke kunne misforstås.

»USA’s strateger er for første gang begyndt at have illusoriske visioner om, at de kan opnå sejr over en atommagt i en ikke-atomar krig. Dette er nonsens, dette vil aldrig ske«, sagde Rogozin efter mødet, refereret af TASS.

Rogozin syntes imidlertid at advare om en atomkrig med diskussioner om planer for at genoplive »civilforsvar« i Rusland. »Men konfronteret med en sådan trussel er opgaven at beskytte befolkningen«, sagde han. »Grundlæggende set må vi atter bygge civilt forsvar og sikkerhedsfaciliteter til befolkningen, og hvad vigtigst er, så må denne handling udføres på en ordentlig, strømlinet måde.«

Rogozin kom med denne advarsel i en situation, hvor den største NATO-øvelse i mange år, »Trident Juncture«, er i gang og inkluderer en øvelse i et førsteangreb på russiske styrker.

Mens stemmer i USA’s Demokratiske Parti begynder at angribe Obamas »illegale og forfatningsstridige« krigsplaner, så har EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche under hele Obamas anden embedsperiode understreget, at han (Obama) er i stand til, og med sandsynlighed vil, lancere atomkrig imod Rusland og/eller Kina, med mindre han fjernes fra præsidentembedet, for hvilket han ikke er skikket.

 

Foto: Dmitri Rogozin, fra tidligere på året.
Strømmen af flygtninge vokser, mens vinteren forøger faren.
Tsipras: »Det ægæiske Havs bølger skyller ikke blot døde børn,
men den europæiske civilisation op på vore kyster«

Søndag, 1. november 2015 – Strømmen af vandrende flygtninge vokser, alt mens vinteren rammer og gør søen hård og smadrer de både, der fragter de mennesker, som flygter fra Obamas krige. Stars and Stripes rapporterede i dag, at endnu 12-13 mennesker, mest kvinder og børn, er døde i dag under overfarten til Grækenland under vejrlig, der slog to både, der ikke var sødygtige, til vrag.

Den græske premierminister Tsipras fordømte tabet af disse liv i meget stærke vendinger: »Det ægæiske Havs bølger skyller ikke blot døde børn, men den europæiske civilisation op på vore kyster«. Han gav, uden at nævne deres navne, Obama og premierminister Cameron skylden. I de to foregående dage var 19 hhv. 40 mennesker døde, da de forsøgte at nå til Spanien fra Afrika. Den græske kystvagt reddede 600 andre mennesker, og flere tusinde klarede turen til de græske øer uden hjælp. Alt dette fandt sted fra torsdag til søndag.

Den canadiske premierminister Justin Trudeau sagde, at Canada vil tage imod 25.000 flygtninge i perioden november-december. Der foregår nu en diskussion/debat i Canada om, hvorvidt logistikken skal varetages af militære eller civile myndigheder.

Mødet mellem kansler Merkel, hendes koalitionspartner Sigmar Gabriel fra SPD og CSU-leder Seehofer fra Bayern, resulterede ikke i nogen aftale. Seehofer kræver en »transitzone« eller »administrativt behandlingscenter« der for at registrere dem, fordi alle de flygtninge, der kommer fra vest fra Østrig, ankommer til Bayern pga. dets nærhed. Alt imens tre angreb i Tyskland, som sårede seks syriske flygtninge, slås stort op, så er kendsgerningen, at en IFOP-opinionsundersøgelse fra sidste uge i syv lande nævnte Tyskland og Italien som de lande, hvor et stort flertal af befolkningen ønsker, at flygtninge skal komme til deres egne lande, ikke bare komme til »Europa«.

IFOP er Institut Français d’Opinion Publique, et fransk selskab, der udfører rundspørger, som det amerikanske Gallup.

 

Foto: Fortvivlelsens ansigt, på stranden af en græsk ø.
Michelle’s wedding song for Asuka and Daniel: special internal page

First part :

The first song:
I found this four-part version on the internet.

The second song:
I took the first four, and last four measures from the version that our New Jersey chorus sings. The middle, special part, was composed by me, especially for the wedding. (Michelle Rasmussen)

Second part:

Translation of the Japanese song Furusato:

Literal:
Old Home
I chased after rabbits on that mountain.
I fished for minnow in that river.
I still dream of those days even now
Oh, how I miss my old country home.
Father and mother―are they doing well?
Is everything well with my old friends?
When the rain falls, when the wind blows,
I stop and recall of my old country home.
Some day when I have achieved my dream,
I’ll return home one of these days
Where the mountains are green, my old country home,
Where the waters are clear, my old country home.

Poetical version by Greg Irwin:
My Country Home
Back in the mountains I knew as a child
Fish filled the rivers and rabbits ran wild
Memories, I carry these wherever I may roam
I hear it calling me, my country home
Mother and Fathers, how I miss you now
How are my friends I lost touch with somehow?
When the rain falls or the wind blows I feel so alone
I hear it calling me, my country home
I’ve got this dream and it keeps me away
When it comes true I’m going back there someday
Chrystal waters, mighty mountains blue as emerald stone
I hear it calling me, my country home
Leder, 2. november 2015:
Luk Wall Street ned nu, eller stå over for
et kædereaktions-krak, der dræber

En omgående genindførsel af Glass-Steagall var fokus for en magtfuld intervention i et offentligt arrangement, afholdt af det Demokratiske Parti i New York City søndag, hvor lokale folk fra partiet forsøgte at repræsentere forskellige præsidentkandidater, men som af tilhørerne blev tvunget til at måle disse kandidater op imod en standard, der hedder at bringe Glass-Steagall tilbage og bryde Wall Street-bankerne op. Repræsentanter fra LaRouchePAC indledte interventionen og fik dernæst tilslutning af mange andre, der spurgte: »Vil I genindføre Glass-Steagall, og vil I gøre det nu?«

Aktivisterne fra LaRouchePAC krævede også handling for at fjerne morderen Obama fra præsidentskabet for sine krigsforbrydelser.

Spørgsmålet blev atter stillet af Lyndon LaRouche senere på dagen: »Hvis vi ikke lukker Wall Street ned, vil vi se et krak uden fortilfælde. Amerikanere og europæere mister ikke bare deres lønninger, deres jobs. Køb ikke Wall Streets ’forecasts for muligheder’ for det, der nu er ved at ske. Vi taler om et pludseligt kædereaktions-kollaps, med mindre vi griber ind for at lukke Wall Street-institutionerne ned.

Og dette kollaps bliver en dræber. Det økonomiske kollaps accelererer og dømmer amerikanere til døden. I Europa er det lige så slemt, eller værre. Det mest iøjnefaldende træk ved det transatlantiske system lige nu er dødsraten blandt børn.«

Men den virkelige krise, understregede han, er tabet af intelligens i Kongressen og folket, omkring det, der hurtigt må gøres, og erstatningen af intelligens med fejhed omkring at gøre det, der må gøres.

Kravet går ikke alene ud på at lukke Wall Streets og dets spekulative svindelnumre ned. Kravet er at fjerne det fra den amerikanske økonomi og erstatte det med en buffer af ny statskredit for at opretholde produktivitet, beskæftigelse og mennesker.

Vi kan løse det her, som LaRouche understreger, med de fremgangsmåder, præsident Franklin Roosevelt brugte. Men først skal vi tage Wall Street af bordet. Vi skal lukke svindeløkonomien ned, før den eksploderer i en kædereaktion. Det betyder at begynde med en omgående genindførelse af Glass-Steagall. Dernæst skal realøkonomien genopbygges.

Dette venter ikke på, at en ny præsident vælges. Det må gøres nu, af folket og dets repræsentanter, eller de vil miste alt, før de vælger en ny præsident.

Luk Wall Streets økonomiske krav ned, før de slår os ihjel.
EIR Forum i Washington: En afslutning af permanente krige
og finansiel panik: Glass-Steagall og den Globale Silkevej.
Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche

Jeg mener, at vi er i virkelig fare, hvis et kollaps af systemet sker uden en reform af Glass-Steagall for at beskytte den almindelige befolkning fra dette, vi kunne virkelig ende med massive drab af hidtil usete dimensioner. Jeg mener, at hvis dette skete i Europa, oven i flygtningekrisen, så tror jeg, at vi kunne få borgerkrig i Europa, og vi ville sandsynligvis få en borgerkrig i USA.

Så jeg mener, at incitamentet for at ændre politik, mens der endnu er tid, er gigantisk, og den optimistiske tone er, at alternativet allerede er på plads.

Download (PDF, Unknown)
Den Nye Silkevej i Sydvestasien og Afrika
må blive til en Noas Ark for flygtningene.
Af Helga Zepp-LaRouche

Flygtningekrisen kan kun løses på en eneste måde: Der må omgående sættes et reelt udviklingsperspektiv for Sydvestasien og Afrika på dagsordenen, som vi i vores rapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« har foreslået. Potentialet hertil eksisterer allerede gennem Kinas politik om opbygningen af Den nye Silkevej, også kaldet »Ét bælte, én vej«. Fr. Merkel bad under sit seneste besøg til Kina den kinesiske premierminister Li Keqiang om hjælp til at klare flygtningekrisen, og denne gav en garanti for, at Kina ville hjælpe med til at stabilisere de lande, hvorfra flygtningene kom. 

Download (PDF, Unknown)