General Gerasimov: Det russiske militær udvikler sig fortsat
som reaktion på truslerne, som Rusland står overfor

General Gerasimov: Det russiske militær udvikler sig fortsat
som reaktion på truslerne, som Rusland står overfor
image_pdfimage_print

14. december, 2015 – Den russiske generalstabschef, general Valeriy Gerasimov, afgav en længere rapport om det russiske militær til forsvars-attachéer i Moskva i morges. ”Tilspidsning af globale og regionale sikkerhedsproblemer karakteriserer situationen i verden nu til dags. Det hænger først og fremmest sammen med udvidelsen af den internationale terrorisme og radikale ekstremisme”, lagde han ud med at sige. ”For det første giver NATO’s uvenskabelige militærpolitik over for Rusland anledning til bekymring. Alliancen udvider sin militære tilstedeværelse og forstærker sine væbnede styrkers aktivitet langs den Russiske Føderations grænser.” Med deployering af et ballistisk missilforsvar og udvikling af nye krigsvåben”, sagde han, ”forværres problemet med ubalancen i de strategiske styrker.”

Andre trusler inkluderer farvede revolutioner (han brugte ikke dette udtryk, men det fremgik klart af hans beskrivelse, at det var det, han talte om) til at omvælte regeringer, spredning af masseødelæggelsesvåben; forbrydelser og narkotikahandel hen over grænser; separatisme; og ukontrolleret folkevandring samt fremmedhad. ”Kombinationen af disse årsager og tilstedeværelsen af en dybt rodfæstet, mellemstatslig spænding skaber en trussel om optrapning af nye og aktuelle konflikter. Desværre bare stiger og stiger antallet af sådanne konflikter”, sagde han. ”En forening af hele verdenssamfundets bestræbelser imod de fælles udfordringer og trusler, først og fremmest international terrorisme, er en tiltagende oplagt nødvendighed.”

Med hensyn til Syrien er Rusland i færd med at smede relationer til mange lande over denne konflikt. ”Så meget desto mere, som den moderne historie udviser eksempler på succesfuldt samarbejde mellem de vestlige lande og den Russiske Føderation. Heriblandt fælles aktiviteter under den Internationale Styrkes Sikkerhedsassistances operation i Afghanistan, løsning af problemet med kemiske våben i Syrien, styrkelse af drøftelser om ”Irans atomprogram”, undertegning og implementering af ”Minskaftalerne” og kampen mod pirater i området ud for Afrikas Horn”, sagde Gerasimov. ”Under disse omstændigheder udgør de russiske væbnede styrker statens hovedinstrument i tilvejebringelse af sikkerhed i enhver situation, såvel som i løsningen af opgaver under militærkonflikter af forskellig intensitet.”

Meget af den resterende del af rapporten var helliget det russiske militærs moderniseringsbestræbelser, som er ganske store inden for områderne bemanding samt uddannelse og udstyr. Af største betydning var Gerasimovs understregning af moderniseringen af Ruslands atom-afskrækkelsesvåben, der, sagde han, vil blive udviklet ”til at opretholde de offensive og strategisk defensive styrker på et niveau, der vil levere den garanterede afskrækkelse af aggression rettet mod den Russiske Føderation og dens allierede.” Andre områder, som Gerasimov rapporterede om, var fremskridt mht. fornyelse af udstyret i de militære tjenester hen imod målsætningen om 70 % ’s moderne udrustning ved år 2020, og professionaliseringen af tjenesternes mandskab.

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*