1

RADIO SCHILLER den 28. december 2015:
Faseskifte til finanskrak i begyndelsen af januar

Med formand Tom Gillesberg