Kun himlen sætter grænse for Kinas Nationale Strategi i ny femårsplan

6. marts 2016 – Sådan karakteriserer Xinhua udkastet til den 13. Femårsplan, der er blevet forelagt Den Nationale Folkekongres til gennemgang. For første gang, bemærker videnskabsmænd, anerkender planen for Kinas økonomiske vækst innovation som videnskabeligt fundament. Og Kina har til hensigt at være på den fremskudte grænse.

»I tusinder af år har tænkere kæmpet for at forstå universets oprindelse. Nu er dette spørgsmål blevet inkluderet, ligesom mere jordiske emner såsom landbrug, i Kinas nye plan for økonomisk og samfundsmæssig udvikling«, opsummerer artiklen.

Artiklen citerer den kinesiske forfatter Han Song: » … ligesom oldtidens filosoffer Lao Tzu og Chuang Tzu for mere end 2.000 år siden, så tænker moderne tænkere over det store spørgsmål om eksistens. Fundamentale spørgsmål som dette har magt til at øve indflydelse på løsninger på nogle af de mest fremtrædende problemer, som samfundet og verden som helhed står overfor.«

Zhang Xinmin fra Instituttet for Højenergifysik, og som også er involveret i forskning i gravitationsbølger i Ali-programmet i Tibet, sagde, at uden forskning kan innovation i stor skala ikke opnås. På lignende måde udtalte Wu Ji, direktør for Kinas Rumforskningscenter, og som i løbet af den seneste uge har skitseret Kinas planer for videnskabelig rumforskning: »Hvis man ønsker at innovere, må man have viden om videnskaberne. Rumforskning er uadskillelig fra Kinas innovationsdrevne udvikling«, der, som det rapporteres, er fokus for den næste femårsplan.

Ifølge Wu er en 15-årig strategi for rumforskning blevet udarbejdet af Centret, og som vil takle spørgsmål såsom universets dannelse og udvikling; udenjordisk intelligens; planeter uden for solsystemet samt andre spørgsmål. »Hvis Kina ønsker at blive en stærk, global nation«, formanede Wu, »bør det ikke kun varetage sine umiddelbare interesser, men også bidrage til menneskeheden. Kun dette kan vinde Kina verdens respekt.«