Det rette navn for Menneskerettigheder
er Udvikling, siger BRIKS-nationerne

Tirsdag, 1. marts 2016 – Med udstedelsen af en erklæring i går under FN’s Råd for Menneskerettigheders årlige højeste panel i Genève stod BRIKS-nationerne for et indgreb i en institution, der har udøvet indflydelse som en klub imod lederne af flere udviklingslande, der ikke ville følge det britiske oligarkis diktater. Fælleserklæringen til Rådet for »Menneskerettigheder« siger: »Vi anser udryddelse af fattigdom for at være en uundværlig forudsætning for, og det overordnede mål hen imod, opnåelse af en vedvarende udvikling, promovering af samfundsmæssigt fremskridt, beskyttelse af fairness og retfærdighed og fremme af miljøbeskyttelse.« Den siger, at alle lande bør undgå en fremgangsmåde med »one size for alle«, i betragtning af de forskellige niveauer af udvikling, nationale realiteter og nationale historier.

Der har blandt BRIKS-nationerne været krav om, at denne organisation skulle blive mere involveret som en blok af nationer i internationale og »geopolitiske« spørgsmål. Dette synes nu at være på dagsordenen.
Den tyske udenrigsminister Steinmeier
citerer Franklin Roosevelt i Washington;
kræver åbne grænser og
en Marshallplan for Mellemøsten

Tirsdag, 1. marts 2016 – Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier talte i dag på George Washington Universitet og citerede her Franklin Roosevelt og krævede åbne grænser. »Det værste, vi kan gøre, er at forsegle os«, sagde Steinmeier med henvisning til flygtningekrisen i Europa, så vel som til debatten om immigration i USA.

Han lagde ud med at tale om flygtningekrisen i Europa. Han citerede Roosevelts berømte, første indsættelsestale, at det eneste, vi har at frygte, er selve frygten, men henviste dernæst til det efterfølgende, hvor Roosevelt sagde, at frygt »lammer den nødvendige indsats for at vende tilbagetog til fremgang«.

»Vi må inddrage og adressere rødderne til dette problem«, sagde Steinmeier. »Tilhængerne af frygt gør det modsatte. Men vi kan ikke flygte fra problemet. Verden er for indbyrdes forbundet«, sagde han. »At rejse mure er en dårlig idé, uanset, hvem der betaler for dem«, sagde han, med tydelig adresse til Donald Trump.

Han understregede Ruslands betydning. »En del af dette lederskab vil være vores dialog med Rusland«, sagde Steinmeier. »Vi kan ikke undvære Rusland. Vi må inddrage Rusland. Vi må huske den lektie, vi lærte af vore fædre og bedstefædre [der var udstationeret til Sovjetunionens grænser under den Kolde Krig].«

Med hensyn til våbenhvilen i Syrien sagde Steinmeier: »Hver eneste time, hvor våbenstilstanden holder, er vigtig for verden, så vel som for de mennesker, der er direkte berørt af den. Vi må yde de flygtninge, der flygter fra denne krig, beskyttelse. Det er ikke alene en humanitær pligt, men er også indskrevet i EU’s statutter og Genèvetraktaterne. USA har altid været kendt som et land, der har givet et tilflugtssted for dem, der flygtede fra krig og undertrykkelse. Dette vil lykkes os, hvis vi angriber den grundlæggende årsag til denne migration.«

Det første spørgsmål kom fra en repræsentant fra EIR, der spurgte ham, om ikke han var enig i, at vi har behov for en ny Marshallplan for Mellemøsten, der indledningsvis kunne bygge på den kinesiske præsident Xi Jinpings vigtige initiativ for en forlængelse af det økonomiske projekt for Ét bælte, én vej ind i Mellemøsten og herigennem fjerne det grundlæggende problem med regionens manglende udvikling.

Steinmeier kom med et temmelig langt, men noget forsigtigt, svar på spørgsmålet. Han bemærkede, at omstændighederne i det ødelagte Europa efter Anden Verdenskrig var meget anderledes end i nutidens Mellemøsten. I Europa var der en kvalificeret arbejdsstyrke, som omgående kunne sættes til at arbejde. I Europa fandtes der allerede en industriel udvikling, som man kunne bygge på. Dette var generelt ikke tilfældet i Mellemøsten. Alt imens der fandtes nogen kapacitet af denne art i Irak, så var det ikke tilfældet andetsteds. Og selv i Irak, så var en stor del af landets territorium stadig under ISIS’ kontrol. Mange mennesker var allerede migreret til Europa. Alt imens der var behov for økonomisk assistance, især mad og husly, så eksisterede der stadig en militær situation i store dele af regionen. »Vi må først skabe en situation, hvor folk kan vende tilbage til deres hjemlande. Vi må bruge alle vore kræfter til at forsøge at samle disse lande igen.«
Tyrkiet og Saudi-Arabien vil sabotere våbenstilstand i Syrien

29. februar 2016 – Generalløjtnant Sergei Kuralenko, chef for det russiske militære koordinationscenter i Latakia, sagde i går, at, ikke alene var der indløbet rapporter om, at Tyrkiet havde skudt ind over grænsen ind i Tel Abyad, men også, at skønsmæssigt 100 militante kæmpere var krydset over grænsen fra Tyrkiet og ind i Syrien for at tilslutte sig et ISIS-angreb på landsbyen. Tel Abyad, der ligger omkring 70 km øst for Kobani, blev tilbageerobret af det kurdiskanførte Folkets Beskyttelsesenheder (YPG) og hermed allierede arabiske militser i juni måned 2015. Den russiske rapport kom tilsyneladende fra YPG, der hævdede at have slået ISIS-angrebet tilbage.

Den russiske viceudenrigsminister Sergei Ryabkov udstedte i dag en ligefrem advarsel til, og om, Tyrkiet. Det er meget farligt, at Tyrkiet »ikke har forladt ideen om angreb hen over grænsen … for at skabe visse zoner på syrisk territorium langs den tyrkiske grænse«, sagde Ryabkov. »Vi har tidligere set eksempler, hvor følelserne rent faktisk løb af med dem, der traf beslutningerne i Tyrkiet.« Hvis dette skulle ske under våbenstilstanden, »kunne det udvikle sig til en tidsindstillet bombe, der ville afstedkomme, ikke en forsinket, men en omgående handling. Jeg ønsker at advare mine tyrkiske kolleger imod dette«, sagde han.

Unavngivne tyrkiske regeringsfolk benægtede, at de skulle have beskudt Tel Abyad; men i dag indrømmede andre derimod, at der var blevet skudt hen over grænsen ind i Azaz og hævdede, at deres mål er ISIS og ikke de kurdiske YPG-styrker, der er omfattet af våbenstilstanden.

Den saudiske udenrigsminister Adel al-Jubeir anklagede også Rusland og den syriske regerings luftvåben for at overtræde våbenstilstanden og sagde, at Riyadh diskuterede spørgsmålet med internationale magter. Under en pressekonference med den danske udenrigsminister [Kristian Jensen] i Riyadh sagde al-Jubeir, at der ville foreligge en »Plan B«, hvis det blev klart, at den syriske regering og dens allierede ikke var seriøse mht. våbenstilstanden, selv om han ikke kom med nogen detaljer. Virkeligheden er den, at saudierne ikke har magt til at gennemtvinge nogen Plan B.

Foto: Den saudiske og danske udenrigsminister, hhv. Adel al-Jubeir og Kristian Jensen, under den fælles pressekonference i Riyadh, 28. februar 2016.  
Syrisk våbenstilstand holder trods forsøg på sabotage

29. februar, 2016 – Den amerikansk-russiske våbenstilstand i Syrien synes at holde på tredje dag, men forsøg på at ødelægge den er i fuld gang. Ifølge en rapport fra Reuters sagde FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i dag, at indstillingen af kamphandlingerne i det store og hele holder. Men i Geneve, hvor våbenhvilens særlige arbejdsgruppe, den Internationale Støttegruppe for Syrien, holdt møde, sagde den franske udenrigsminister Jean-Marc Ayrault til journalister, ”Vi har modtaget indikationer på, at angreb, inklusive luftangreb, er fortsat i zoner, der kontrolleres af den moderate opposition.”

Det russiske koordinationscenter i Latakia rapporterede i går om ni overtrædelser, inklusive en hændelse i den nordlige del af Latakiaprovinsen, hvorunder militante kæmpere fra gruppen Jabhat al Nusra skød mod en oppositionsgruppe, der er omfattet af våbenhvilen.

Den saudisk-støttede Højeste Forhandlingskomité, hvis virkelige sigte har været regimeskifte i Damaskus, har truet med, at, hvis russerne og den syriske hær ikke ophører med at overtræde våbenstilstanden, vil den bryde sammen. I et brev til FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i går sagde oppositionen, at overtrædelserne ville undergrave internationale bestræbelser på at garantere den fortsatte våbenstilstand og føre til sammenbrud af den politiske proces, der er vedtaget af FN. Komiteen hævdede, at russiske krigsfly i søndags gennemførte 26 bombetogter over områder, hvor oprørsgrupper, der overholder våbenhvilen, opererer; Komiteen beskyldte Moskva for at kaste klyngebomber over beboede områder, og den hævdede, at bomberne forårsagede mange civile tab og tilskadekomne. FN’s særlige udsending for Syrien Staffan de Mistura sagde, at overtrædelser vil blive taget op, men en vestlig diplomat sagde til Reuters, at de Mistura har påpeget, at antallet af luftangreb er gået ned fra 100 om dagen til 6-8 om dagen, så man måtte se på situationen i et vist perspektiv.

Hvorom alting er, så sagde Komiteens talsmand Salem al-Muslat, at Riyadh-gruppen alligevel ville overholde aftalen. ”Det er besluttet at forholde sig i ro og ikke foretage sig noget, og jeg tror, de vil holde sig til våbenstilstanden,” sagde Muslat. ”I går var den første dag, hvor folk virkelig kunne gå ud og spadsere i gaderne.”

Det russiske Forsvarsministerium annoncerede i går, at overvågningscentret ved dets luftbase vil udsende daglige rapporter med aktuelle data for forholdsregler for forsoningen mellem parterne på begge sider. Disse vil blive sendt til det amerikanske center i Amman, til arbejdsgruppen i Geneve samt blive offentliggjort på Forsvarsministeriets webside. Generalløjtnant Sergei Kuralenko, chefen for det russiske center, rapporterede i går, at de havde fået kendskab til ni overtrædelser af våbenhvilen i de foregående 24 timer. ”Generelt bliver reglerne for våbenhvilen overholdt i Syrien,” sagde Kuralenko.

USA’s Centralkommando er angiveligt enig. En talsmand for det amerikanske militær i Bagdad sagde til den russiske nyhedsstation Sputnik, at, ”som det fremgår af talrige rapporter, så ser det ud til, at indstillingen af fjendtlighederne stort set holder.”

 
Schiller Instituttets foretræde
for Folketingets Udenrigsudvalg
den 1. marts 2016:
Syrisk våbenhvile er en chance
for et nyt paradigme for
samarbejde om fred gennem
økonomisk udvikling

En delegation fra Schiller Instituttet, med formand Tom Gillesberg som ordførende, havde foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg. Hør talen og se diasbilleder:

Vi står netop nu med en enestående mulighed for at sikre, at den langvarige mareridtsagtige proces med krig og ødelæggelse, der har præget Mellemøsten i årtier, og som har spredt sig til Europa og resten af verden i form af terror fra Islamisk Stat og en flygtningebølge, der er ved at løbe Europa over ende, kan bringes til ophør og erstattes af et nyt paradigme for fred gennem fælles økonomisk udvikling.

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Dias til mødet:

 

dias1

dias2

dias3

dias4

dias5

dias6

dias7

dias8

dias9

dias10

dias11

dias12

dias13

dias14

dias15

dias16

dias17

dias18

dias19

dias20