RADIO SCHILLER den 6. juni 2016:
Krigstrusslen kommer fra NATO, ikke fra Rusland