1

POLITISK ORIENTERING den 26. oktober 2016:
Obamas eftermæle er død, ødelæggelse og økonomisk ruin

Med formand Tom Gillesberg.

N.B.: Pga. en teknisk fejl er der ingen video denne gang.

 

Lyd: