RADIO SCHILLER, 23. januar, 2017:
Til præsident Trump: Det er ikke “Amerika Først”,
men Menneskehedens Fælles Fremtid