1

RADIO SCHILLER den 3. januar 2017:
Året 2017: Hvor vi konsoliderer verdens nye Silkevejsparadigme

Med formand Tom Gillesberg