RADIO SCHILLER den 9. januar 2017:
USA efterretningsrapport har ingen beviser om russisk hacking af valget//
Obamas militære provokationer

Med formand Tom Gillesberg