UDKAST TIL LOV OM GENETABLERING AF USA’s OPRINDELIGE NATIONALBANK