Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Pavelige akademier vært for workshop for folkemord

Pavelige akademier vært for workshop for folkemord
image_pdfimage_print

24. feb., 2017 – Fra 27. feb. til 1. marts vil nogle af de mest berygtede aktiver for Det britiske Monarkis lobby for folkemord samles i Vatikanet for at diskutere, hvordan man på drastisk vis kan reducere menneskehedens forbrug og verdens befolkning, under påskud af at bevare »den biologiske diversitet«. De pavelige akademier for videnskab og samfundsvidenskab sponsorerer en tredages workshop om »Biologisk udslettelse: Hvordan man redder naturen, på hvilken vi beror«.

På listen over talere finder vi Paul Ehrlich, en fortaler for at reducere antallet af mennesker i verden til 1,5 – 2 mia., og hvis bog fra 1968, Befolkningsbomben, anses for at være en »bibel« for folkemords-lobbyen. Nogle katolske pro-liv netværk cirkulerer i øjeblikket en appel internationalt, der kræver en ophævelse af invitationen til Paul Ehrlich.

At af-invitere Ehrlich til dette møde mellem gravrøvere ville ikke forbedre mødet, og ikke kun, fordi resten af deltagerne er lige så rabiate i deres had til menneskeheden, hvor flere af dem stolt fremviser, at de er slået til ridder af den britiske dronning for dette had. Selve mødet bør lukkes ned pga. at selve dets præmis som værende af satanisk art.

Implikationerne af introduktionen til workshoppen, som omfatter en henvisning til Pave Frans’ encyklika, ’pavebrev’, Laudato Si’(Lovet være du, 2015), er, at antallet af mennesker på jordkloden optimalt set bør reduceres til højst en million [sic].

De, der præsiderer mødet, erklærer, at, efter udviklingen af landbrug og skriftsprog, »begyndte de menneskelige befolkninger at vokse hastigt og oversteg mange naturlige systemers kapacitet gennem afgrødedyrkelse og græsning … Henved 11 % af verdens isfri landjord er blevet omdannet til afgrødedyrkelse, og endnu andre 20 % til græsning, det meste af det ikke bæredygtigt, på naturlige græsningsområder.«

»Det er indlysende, at mange af de former for organismer, der fandtes for 10.000 siden, allerede er uddøde, og at vi har med et reduceret udvalg af de organismer, der fandtes, da landbrug oprindeligt blev indført af vore forfædre, at gøre … Vi er nu i færd med at dybt beskadige de betingelser, under hvilke vort antal er øget fra omkring 1 million til omkring 7,3 milliard mennesker, med en nettotilvækst af yderligere 250.000 mennesker hver dag«, fortsætter de, »gennem menneskehedens rydning af jord til landbrug og urban udvikling«, samt brug af »dyr og planter på et ikke bæredygtigt niveau til forbrug, byggematerialer eller som medicin«.

Hvordan de har til hensigt at kurere dette »onde«, er emnet for workshoppens diskussion.     

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*