1

RADIO SCHILLER den 27. februar 2017:
Hvad Trump bør sige ved sin tale om nationens tilstand//
Ukraine//Rumprogram

Med formand Tom Gillesberg