Bælt & Vej slutkommunike:
»Skabelsen af et fremgangsrigt og fredeligt fællesskab,
med en fælles fremtid for menneskeheden,
er vores fælles forhåbning«

Bælt & Vej slutkommunike:
»Skabelsen af et fremgangsrigt og fredeligt fællesskab,
med en fælles fremtid for menneskeheden,
er vores fælles forhåbning«
image_pdfimage_print

15. maj, 2017 – Ovenstående citat – der er inkluderet i det sidste punkt af slutkommunikeet med 17 punkter, som blev udstedt af de statsoverhoveder, der den 15. maj deltog i Ledernes Rundbordsdiskussion på Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde – indfanger bedst ånden i denne begivenhed og disse deltageres entusiastiske forpligtelse til »at fremme internationalt samarbejde, inklusive Bælt & Vej-initiativet og diverse udviklingsstrategier, gennem opbygning af tættere samarbejdspartnerskaber, som inkluderer fremme af nord-syd, syd-syd og trekantssamarbejde. Punkt 17 understreger, at »fremme af fred, samarbejde til gensidig fordel og honorering af formålene og principperne i FN’s charter og naturloven, er ansvar, vi deler«.

»Vi indser de udfordringer, som verdensøkonomien står overfor«, erklærer kommunikeet og bemærker, at, til trods for »en beskeden, økonomisk genrejsning«, så er der stadig »risici for ulemper«, især for udviklingslande, der konfronteres med udfordringer om at afskaffe fattigdom og »fremme inkluderende og bæredygtig, økonomisk vækst«. Kommunikeet tilføjer, at Bælt & Vej-initiativet »kan skabe muligheder midt i udfordringer og forandringer. Vi hilser Bælt & Vej-initiativet velkommen og støtter det, for at fremme konnektivitet mellem Asien og Europa, der også er åben over for andre områder såsom Afrika og Sydamerika. Ved at give betydningsfulde muligheder for, at lande kan intensivere samarbejde, har initiativet opnået positive resultater og har et fremtidigt potentiale til at yde flere fordele som et betydningsfuldt, internationalt initiativ«.

Kommunikeet understreger behovet for koordinering og samarbejde mellem Bælt & Vej-initiativet og flere, allerede eksisterende, globale, regionale og nationale udviklingsstrategier, såvel som andre initiativer til »fremme af samarbejde om konnektivitet og bæredygtig udvikling«. Udvidelsen af økonomisk vækst er afgørende, erklærer det og understreger, at »vi hilser promoveringen af industrielt samarbejde, videnskabelig og teknologisk innovation og regionalt, økonomisk samarbejde og integration«, der er rettet mod dette mål, velkommen.

Som ét af dets fundamentale samarbejdsprincipper understreger kommunikeet betydningen af »konsultation på lige fod« og »honorering af formålene og principperne i FN’s charter og naturloven, og respekt for landes suverænitet og territoriale integritet«. Ligeledes omfattet af dette afsnit er betydningen af en dialog mellem civilisationer: »Harmoni og inklusion, med anerkendelse af den naturlige og kulturelle diversitet i verden og en anerkendelse af, at alle kulturer og civilisationer kan bidrage til bæredygtig udvikling«. Alt imens kommunikeet anerkender markedets rolle, understreger det, at regering også må »udføre sin retmæssige rolle«.

Blandt de fremgangsmåder til samarbejde, som kommunikeet skitserer, opfordrer det til fremme af »praktisk samarbejde om veje, jernbaner, havne, transport via vandveje, både maritimt og over landområder, flyvning, energi-pipelines, elektricitet, fiberoptik, inklusive trans-oceaniske kabler, telekommunikationer og informations- og kommunikationsteknologi, og hilser udviklingen af indbyrdes forbundne, multimodale korridorer velkommen, såsom en ny Eurasiske Landbro, Nordlig Søfartsrute, Øst-Vest Mellemkorridor, osv. … «

Ligeledes adresseret er behovet for »at arbejde i fællesskab på et langfristet, stabilt og bæredygtigt finanssystem … at fremme finansiel infrastruktur-konnektivitet … og at opmuntre udviklingsorienterede finansinstitutioner til at spille en aktiv rolle og styrke samarbejde med multilaterale udviklingsinstitutioner«.

Kommunikeet i sin helhed kan læses her: http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/15/c_136286378.htm

Foto: Stats- og regeringsledere stiller op til gruppefotografering efter den første rundbordsdiskussion under Bælt & Vej Forum i Kina.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*