1

Helga Zepp-LaRouches tale på
Bælt & Vej Forum for
Internationalt Samarbejde i Beijing.

“Hvor ønsker vi, menneskeheden som helhed skal være om 10, 100 eller endda
1000 år? Er det ikke menneskehedens naturlige skæbne, som den hidtil eneste
kendte, kreative art i universet, at vi i fremtiden vil bygge landsbyer på Månen,
udvikle en dybere forståelse af de billioner af galakser i vort univers, løse spørgsmålet
om sygdomme, der hidtil ikke har kunnet kureres, eller løse spørgsmålet om
sikkerhed for forsyning af energi og råmaterialer gennem udvikling af
termonuklear fusionskraft?
Ved at fokusere på menneskehedens fælles mål, vil vi blive i stand til at overvinde
geopolitik og etablere et højere fornuftsgrundlag, til fordel for alle.”

Leder fra LaRouche PAC, 15. maj, 2017 – Helga Zepp-LaRouche, stifter og præsident for Schiller Instituttet, deltog i går, på åbningsdagen af Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde i Beijing, Kina, i »Tematisk session om udvekslinger mellem tænketanke«, på panelet med titlen, »Bælt & Vej for fremme af stærk, afbalanceret, inkluderende og bæredygtig, global økonomi«. Her følger hendes indlæg:

Bælt & Vej byder Verdenslandbroen velkommen

I de tre et halvt år, der er gået, siden præsident Xi Jinping annoncerede initiativet i 2013, har der været en åndeløs dynamik i den Nye Silkevej. Bælt & Vej-initiativet har det indlysende potentiale til hurtigt at blive til en Verdenslandbro, der forbinder alle kontinenter gennem infrastruktur, såsom tunneller og broer, og som forstærkes gennem den Maritime Silkevej. Som sådan repræsenterer initiativet en ny form for globalisering, der ikke bestemmes af kriteriet for profitmaksimering for finanssektoren, men derimod af kriteriet for den harmoniske udvikling af alle deltagende lande på basis af win-win-samarbejde.

Det er derfor vigtigt, at man ikke ser på Bælt & Vej-initiativet ud fra en bogholders synspunkt, som fremskriver sit statistiske cost-benefit-synspunkt ind i fremtiden, men at vi derimod tænker på det som en vision om et fællesskab for en fælles fremtid. Hvor ønsker vi, menneskeheden som helhed skal være om 10, 100 eller endda 1000 år? Er det ikke menneskehedens naturlige skæbne, som den hidtil eneste kendte, kreative art i universet, at vi i fremtiden vil bygge landsbyer på Månen, udvikle en dybere forståelse af de billioner af galakser i vort univers, løse spørgsmålet om sygdomme, der hidtil ikke har kunnet kureres, eller løse spørgsmålet om sikkerhed for forsyning af energi og råmaterialer gennem udvikling af termonuklear fusionskraft? Ved at fokusere på menneskehedens fælles mål, vil vi blive i stand til at overvinde geopolitik og etablere et højere fornuftsgrundlag, til fordel for alle.

Det er åbenlyst, at Verdenslandbroen er ideel for at fuldføre udviklingen af vor planets indlandsområder. Koloniseringen af det nære rum bliver den indlysende, næste fase af den infrastrukturelle åbning af menneskets naturlige levested.

Når man ser på et verdenskort, så er USA ikke kun et land, der er omgivet af to oceaner og to naboer, men at det kan blive en central del af en infrastrukturkorridor, der, via Central- og Sydamerika, forbinder Ibero-Amerika med det eurasiske transportsystem, via en tunnel under Beringstrædet. Siden præsident Xi Jinping tilbød præsident Trump, at USA kunne tilslutte sig Bælt & Vej-initiativet, er der nu et praktisk forslag på bordet, hvor USA kan blive en integreret del af Verdenslandbroen. USA’s infrastrukturbehov, der er enorme, kunne være en perfekt anledning til at konvertere alle eller en del af de $1,4 billion, som udgør Kinas beholdning af amerikanske statsobligationer, til sådanne investeringer via en infrastrukturbank. For eksempel har USA virkelig brug for ca. 40.000 mil hurtige jernbaner, hvis de ønsker at være på lige fod med de kinesiske planer om frem til år 2020 at forbinde alle de større byer i Kina via hurtigtog.

Den amerikanske økonomi ville opleve en enorm styrkelse gennem en sådan storstilet infrastrukturinvestering og kunne igen eksportere til det hastigt voksende, kinesiske marked, og når konkurrence først er udskiftet med samarbejde, er mulighederne for joint ventures mellem USA og Kina i tredjelande enorme.

Siden præsident Trump har erklæret, at det er hans plan at genintroducere det Amerikanske Økonomiske System, opfundet og praktiseret af Alexander Hamilton, Henry C. Clay og Abraham Lincoln, og ligeledes genintroducere Franklin D. Roosevelts Glass/Steagall-lov, er muligheden for en snarlig etablering af en Nationalbank og et statsligt kreditsystem, med det formål at kanalisere kinesiske beholdninger (af amerikanske statsobligationer) over i infrastrukturinvesteringer, nærmere en realitet.

Alt imens flere og flere europæiske nationer, både i og uden for EU, er ved at anerkende BVI’s enorme potentiale og giver udtryk for planer om at blive et omdrejningspunkt for eurasisk samarbejde, så har selve EU været reserveret, for at sige det diplomatisk.

Der er imidlertid en enorm udfordring, som gør, at EU-staterne kunne overbevises om at samarbejde med BVI: Det er flygtningekrisen. Den eneste måde, hvorpå dette Europas moralske sår kan heles, er den aktive integration af de europæiske nationer i en storstilet udviklingsplan for hele Afrika, under BVI.

Den nye, positive udsigt til samarbejde mellem USA og Rusland i Syrien om deeskalering og samarbejde mellem de to landes militære styrker, sammen med Astana-processen, stiller nu en stabilisering af hele regionen i sigte. Der eksisterer allerede tilbud fra Kina om at forlænge den Nye Silkevej ind i Sydvestasien.

Den Nye Silkevej må – som oldtidens Silkevej gjorde det – føre til en udveksling af de skønneste udtryk for alle de deltagende landes kultur, hvis den skal lykkes. Den sande betydning af win-win-samarbejde er mere end blot den materielle fordel af infrastruktur- og industriudvikling, men er også den frydefulde opdagelse af andre kulturer og skønheden i deres klassiske musik, poesi og malerkunst og hermed, gennem at lære dem at kende, at styrke vores kærlighed til menneskeheden som helhed.

I opbygningen af Verdenslandbroen vil alle nationer samarbejde om at undersøge, hvordan man anvender lovene for noosfæren med det formål at etablere levedygtige former for regeringen af os selv. Udvikling af de skabende, intellektuelle evner hos alle mennesker i alle nationer vil give hele menneskeheden en fornemmelse af enhed og formål, som vil gøre vores art virkeligt menneskelig. Når vi organiserer vore samfund omkring videnskabelig og kunstnerisk opdagelse, vil vi fuldende vores viden om, hvordan vi uophørligt kan fremme menneskehedens selvudviklingsproces, intellektuelt, moralsk og æstetisk, og vi vil finde vores frihed i nødvendighed – hvor vi gør vores pligt, med lidenskab!
Helga Zepp-LaRouche på kinesisk Tv i diskussion om Bælt & Vej; 28 min.
Præsident Vladimir Putin kalder Bælt & Vej-initiativet for
et projekt, der omfatter hele civilisationen

14. maj, 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putins tale i dag ved åbningen af Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde i Beijing, begyndte med en henvisning til den historiske Silkevej, der forbandt »store civilisationer i området … der i århundreder var engageret i handel«, og han sluttede med en opfordring til en ny alliance, der skulle blive til »et projekt, der omfatter hele civilisationen for menneskehedens fremtid«.

»De historiske erfaringer om samarbejde og gensidig forståelse igennem århundreder« er »lige så vigtig for os her i det 21. århundrede, hvor verden konfronteres med meget alvorlige udfordringer og trusler«, sagde Putin. »Vi har udmattet mange tidligere modeller og indikatorer for økonomisk udvikling. I mange lande er konceptet med socialstaten, der blev opfundet i det 20. århundrede, nu i krise.« Det er »ikke alene ikke i stand til at sikre den støtte vækst af folks rigdom, men kan knap nok fastholde de nuværende niveauer for vækst«, udtalte Ruslands Putin.

Putin angreb »protektionisme og illegitime restriktioner, inklusive mht. forsyningen og distribueringen af teknologi … « Han sagde, »Fattigdom, fravær af finansiel tryghed og det massive svælg i udviklingsniveauet mellem lande og regioner bærer alle sammen ved til bålet for terrorisme, ekstremisme og illegal migration. Vi vil ikke kunne tackle disse udfordringer, med mindre vi overvinder denne stagnation i den globale udvikling … Ingen af de gamle fremgangsmåder til løsning af konflikter bør anvendes til at løse moderne problemer. Vi har brug for nye ideer, der er fri for stereotyper.«

Putin fortsatte: »Ved at foreslå Kinas initiativ for Ét bælt, én Vej har præsident Xi vist et eksempel på en kreativ fremgangsmåde henimod skabelsen af integration inden for energi, infrastruktur, transport, industri og humanitært samarbejde … Vi ville byde vore europæiske kollegers involvering i dette partnerskab velkommen.« Putin uddybede: »Det er nødvendigt for integration at eliminere infrastrukturbegrænsning – hovedsagligt gennem at skabe et system med moderne transportkorridorer, der er vel forbundne«, og han understregede behovet for, at alle de regionale blokke – EAEU, Bælt & Vej-initiativ (BVI), ASEAN, SCO – arbejder sammen om at bygge disse forbindelser.

»Vi forventer, at de nyligt etablerede finansinstitutioner, som den Nye Udviklingsbank og AIIB, tilbyder en hjælpende hånd til private investorer, og interaktionen mellem universiteter og erhvervsskoler må styrkes. Min invitation er fortsat åben over for fælles arbejde mellem store videnskabscentre og forskningsprojekter, inklusive udviklingen af store, internationale forskningsfaciliteter og laboratorier til kollektivt brug.«

»Jeg vil gerne understrege«, sluttede Putin, »at Rusland ikke kun ser fremtiden for det eurasiske partnerskab som en blot og bar etablering af nye bånd mellem stater og nationaløkonomier. Dette partnerskab må ændre kontinentets politiske og økonomiske landskab og bringe fred, stabilitet, fremgang og en ny livskvalitet til Eurasien … Storeurasien er ikke et abstrakt, geopolitisk arrangement, men, uden at overdrive, et projekt, der virkelig omfatter hele civilisationen, og som mod fremtiden.«

(Hele Putins tale kan læses på engelsk her: http://rusemb.org.uk/fnapr/6086)
Kina har lanceret Århundredets Projekt; Hvad er vores ansvar fremover?

Leder fra LaRouche PAC, 14. maj, 2017 – Den kinesiske præsident Xi Jinpings hovedtale på Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde i Beijing, søndag, understregede de næste skridt, der må tages for at sikre, at flere end 100 nationer i maksimal grad får fordel af det, han kaldte »Århundredets Projekt« – Bælt & Vej-initiativet (BVI).

Det attraktive aspekt af dette storslåede projekt med storslåede infrastrukturprojekter er blevet fastslået gennem fire år, sagde Xi og citerede et mundheld: »Ferskner og pærer taler ikke, men de er så tiltrækkende, at en sti kommer til syne under træerne«. Men, med mere end $950 mia. i forpligtende langfristerede investeringer i 900 projekter – hidtil i overvældende grad fra Kinas udviklingsbanker og nye fonde, som tilføjede $115 mia. i nye forpligtelser alene på dette Forum – understregede Xi de vanskelige opgaver med koordinering af projektdesign, planlægning af økonomisk udvikling og mobilisering af industri blandt de deltagende lande. Og også, fælles finansiering gennem nationale kreditter.

Det pressereden spørgsmål er, hvad andre nationer, især USA, kan og må tilføre BVI, for virkelig at gå med i det – i betragtning af 1 milliard fattige mennesker, truslen om sult og massedød i dele af Afrika og Mellemøsten, samt udbredelsen af en fortvivlelsens kultur i USA’s og Europas afindustrialiserede områder.

Den amerikanske systemøkonom Lyndon LaRouche, stifter af EIR, og hvis hustru Helga Zepp-LaRouche optræder i kinesisk pressedækning af Forummet, understregede, at tiden nu er inde til, at hans bevægelse i USA og alle dens tilhængere må handle for at føre Trump-administrationen længere end sine første skridt for samarbejde med Kina.

LaRouche påpegede udforskning af rummet og alle de hermed forbundne videnskabelige og teknologiske landvindinger: Dette er et førende bidrag, som USA kan og må yde til dette initiativ, hvor USA samarbejder med andre rumprogrammer, der engang efterlignede, men nu overgår Amerikas, med det formål at skabe et overordnet spring i menneskeligt fremskridt.

Der må være en »Silkevej i Rummet«, der overvåger og er drivkraft bag nye infrastruktur-korridorer på Jorden. Præsident Donald Trump er netop lige begyndt at se på en virkelig genoplivelse af NASA’s kapacitet på »Apollo«-niveau, og en genoplivelse af optimismen hos det amerikanske folk, der engang kunne gå på Månen.

Ignorér »den offentlige mening« om, hvad der skulle være muligt, sagde LaRouche. Og frem for alt, få Amerika til at handle på denne basis: Hvad er meningen med livet for et menneske, 50 år frem i tiden? Da Lyndon og Helga LaRouche for mere end 35 år siden fremlagde politikken for den »Eurasiske Landbro« og internationale udviklingsbanker, forudså de i realiteten meningen med denne weekends momentum i Beijing og præsenterede frøet til dette momentums Bælt & Vej-initiativ.

Præsident Xis presserende opfordring kan høres:

»Industrier er nationaløkonomiens fundament. Vi bør intensivere industrisamarbejde således, at forskellige landes industrielle udviklingsplaner vil komplementere og forstærke hinanden. Fokus bør ligge på lanceringen af store projekter. Vi bør styrke internationalt samarbejde om produktionskapacitet og fremstilling af udstyr og gribe nye udviklingsmuligheder, der frembydes af den nye industrirevolution, for at skabe nye foretagender og fastholde dynamisk vækst.

Finansiering er en moderne økonomis livsblod. Kun, når blodet cirkulerer uhindret, kan man vokse. Vi bør etablere et stabilt og bæredygtigt, finansielt garantisystem, der holder risici under kontrol, skabe nye modeller for investeringer og finansiering, opmuntre til større samarbejde mellem regering og privatkapital og bygge et diversificeret finansieringssystem og et flerstrenget kapitalmarked. Vi bør ligeledes udvikle inkluderende finansiering og forbedre netværk for finansielle ydelser.

Infrastruktur-konnektivitet er fundamentet for udvikling gennem samarbejde. Vi bør fremme konnektivitet til lands, til vands, i luften og i cyberspace, koncentrere vore bestræbelser omkring hoved-forbindelsesveje, byer og projekter og forbinde netværk for hovedveje, jernbaner og havne. Vi har sat et mål for byggeri af seks økonomiske hovedkorridorer under Bælt & Vej-initiativet, og vi bør bestræbe os på at opfylde dette mål.«

Denne udfordring blev anerkendt af den tjekkiske præsident Milos Zeman på Bælt & Vej Forum: »I hele historien har der, med undtagelse af Marshallplanen, ikke været et langfristet projekt, der kræver enormt mod. Lad mig udtrykke min taknemlighed over for Folkerepublikken Kina for dets mod, og lad mig især udtrykke anerkendelse over for Kinas præsident for dette så sjældne mod.«

Helga Zepp-LaRouche, der blev interviewet af Kinas Xinhua Nyhedsbureau, forudsagde, at andre lande vil blive i stand til at »eftergøre det kinesiske, økonomiske mirakel gennem de seneste 20 år … Det vil føre til videnskabelige og teknologiske gennembrud, med internationalt samarbejde om termonuklear fusionsteknologi, der vil give os sikkerhed for forsyning af energi og råmaterialer …

Jeg er sikker på, at det (initiativet) vil fortsætte med at vokse og blive til en virkelig verdenslandbro, med en omskrivning af et gammelt slagord: intet land vil blive ladt tilbage«.

Lad os sørge for, at USA indtager en førende plads og redder sin egen fremtid.

Foto: Internationalt Forum for Ét bælt, én Vej begynder. (kremlin.ru)
RADIO SCHILLER 15. maj, 2017:
Bælt & Vej Forum i Beijing: Med deltagelse af bl.a. USA, Danmark og
Schiller Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche

Med formand Tom Gillesberg
China Daily har også en artikel om Helga Zepp-Larouche i sin dækning af Bælt & Vej

14. maj, 2017 – I sin artikel, »Momentum for Bælt & Vej-Initiativ vokser med utrolig kraft«, fremlægger China Daily’s engelske udgave også Schiller Instituttets stifter og leder, Helga Zepp-LaRouches vurderinger af Bælt & Vej Forum (BVF).

Helga Zepp-LaRouche kaldte Bælt & Vej-initiativet (BVI) »en ny dynamik med et nu voksende momentum. De personer, der sagde, at Bælt & Vej-initiativet ville bryde sammen, har nu beviseligt taget fejl, for statistikkerne viser nu, at det er blevet verdensøkonomiens motor for vækst – ja faktisk, den eneste motor for vækst.«

I den mest dristige udtalelse karakteriserede Zepp-LaRouche initiativets art: »Kina har haft en utrolig økonomisk udvikling i løbet af de seneste 30 år, og det, som Bælt & Vej-initiativet på en vis måde gør, er, at det gør det muligt for Kina at eksportere dette mirakel.« Og, sagde hun, »initiativet har allerede ændret dynamikken omkring mange af brændpunkterne i verdens kriseområder«.

Tyrkiets præsident Tayyip Erdogan gav i sin hovedtale udtryk for, at han var enig i denne indsigt, da han udtalte, at »Dette [BVI] vil blive et initiativ, der vil gøre en ende på terrorisme«.

Helga Zepp-LaRouche understregede over for China Daily, at Kina havde vist, det var førende på verdensplan mht. højhastigheds-jernbanesystemer, som landet frem til år 2025 vil have 40.000 km af, og som det begyndte at opbygge i 2006. Hun bemærkede den elendige tilstand, som USA’s transportinfrastruktur befinder sig i, og at kinesisk ekspertise kunne hjælpe USA med at efterligne et sådant højhastigheds-jernbanenet. Hun bemærkede, at der var »positive tegn« under Trump-Xi-topmødet på Mar-a-Lago, Florida, »og, alt imens hr. Trump ikke selv er til stede ved Forummet, så er der planlagt et snarligt besøg til Kina«, sagde hun.

Foto: Helga Zepp-LaRouche ses her som deltager og taler på topmødet ‘T20’ – Tænketank 20 – i Beijing, 29. juli, 2016. 

 
Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche deltager i Bælt & Vej Forum

14. maj, 2017 – Helga Zepp-LaRouche deltog i Bælt & Vej Forum i Beijing i dag, som leder af Schiller Instituttet. Schiller Instituttet, der er én af de afgørende tænketanke, der er involveret i Bælt & Vej-initiativet, var blevet inviteret til at deltage i konferencens diskussioner.

Det kinesiske pressebureau Xinhua interviewede Zepp-LaRouche, som i Kina velkendt som »Silkevejsladyen« for igennem nu 35 år at være fortaler for idégrundlaget for det, der nu er Bælt & Vej-initiativet. Interviewet er dateret Berlin, 14. maj. En uge tidligere, den 5. maj, interviewede China Daily Zepp-LaRouche om hendes organisations mobilisering for USA’s deltagelse i topmødet 14.-15. maj, og gav interviewet overskriften, »Trump opfordres til at deltage i Bælt & Vej Forum«.

Nu, sent søndag aften ved EIR Alert’s sengetid i USA, har Xinhua på sin »I dybden«-side, interviewet med Zepp-LaRouche.

Ordlyden i Xinhuas interview er som følger: »Interview: Bælt & Vej-initiativ bliver ’En virkelig Verdenslandbro’«.

»Berlin, 14. maj (Xinhua) – Kinas Bælt & Vej-initiativ vil fortsætte med at vokse og blive til en virkelig verdenslandbro, siger Helga Zepp-LaRouche, præsident for tænketanken Schiller Instituttet, til Xinhua.

»’Bælt & Vej-initiativet er det vigtigste, strategiske initiativ på planeten’, sagde hun. ’Det bringer ikke alene økonomisk fremgang til alle deltagerlandene, men udgør også et virkeligt fundament for en fredsorden for det 21. århundrede.’

»’I begyndelsen troede visse lande, at initiativet kun ville bringe fordele for Kina, men indså dernæst, at det drejede sig om win-win-samarbejde mellem alle deltagerlandene’, sagde hun.

’For Afrika og andre udviklingslande er det første gang, de har fået adgang til avancerede teknologier inden for initiativets rammer for bekæmpelse af fattigdom og styrkelse af udvikling’, sagde eksperten.

Initiativet gør det også muligt for andre lande at ’gentage de seneste tyve års kinesiske, økonomiske mirakel’, tilføjede hun.

Hun udtrykte også sin overbevisning om, at Bælt & Vej-initiativet spiller en vigtig rolle i fremme af den menneskelige civilisation.

’Det vil føre til videnskabelige og teknologiske gennembrud, med internationalt samarbejde inden for termonuklear fusionsteknologi, der vil give os sikkerhed for forsyning af energi og råmaterialer.’

Gennem initiativet vil alle deltagerlande også få en chance for at lære om hinandens kulturer og traditioner, sagde hun.

’Jeg er sikker på, at det (initiativet) vil fortsætte med at vokse og blive til en virkelig verdenslandbro, med en omskrivning af et gammelt slagord: intet land vil blive ladt tilbage’, sagde Zepp-LaRouche.«

Foto: Helga Zepp-LaRouche i Kina, 1996, ved Den Eurasiske Landbros Østlige Terminal.
Bælt & Vej Forum:
Kinas præsident Xi Jinpings åbningstale.
Taler af: Ruslands præsident Putin;
Tyrkiets præsident Erdogan;
FN’s generalsekretær Antonio Guterres.
Video m/ engelsk voice over
Imponerende liste over store Bælt & Vej-projekter

12. maj, 2017 – I modsætning til europæiske publikationer, der konstant himler op mod Kina med en geopolitisk polemik for regimeskifte uden at sige ret meget om de økonomiske projekter, så udgiver avisen Times Live i Sydafrika en imponerende liste over store projekter under Bælt & Vej-initiativet – inklusive flere i Europa.

* I Afrika vil initiativet inkludere den 471 km lange jernbane mellem Nairobi og Mombasa ved det Indiske Oceans kyst. Passagertog vil fare af sted med 120 km/t, og godstog vil køre med 80 km/t og medtage 25 million tons gods om året.

* Kina-Europa Jernbaneekspressen – der for nylig gennemførte en meget omtalt prøvekørsel mellem Beijing og London – omfatter i alt 51 jernbaneforbindelser, der forbinder 27 kinesiske og 28 europæiske byer, med godstog, der tilbyder kortere transporttid end ruterne over havet.

* En planlagt, 418 km lang jernbaneline mellem Kina og Laos forsøger at blive den første, udenlandske rute, der er tilkoblet det udstrakte jernbanesystem i Kina. Når den først er færdig, vil den blive den længste og hurtigste i det sydasiatiske land.

* Endnu et 873 km langt højhastigheds-jernbaneprojekt vil forbinde den kinesisk-thailandske grænse med Thailands havne. Det vil transformere den sydvestlige Yunnan-provins til et handelsnav, der eksporterer Kinas varer til de sydasiatiske markeder.

* Tre statsejede kinesiske selskaber købte Tyrkiets tredjestørste havn, Kumport, som anses for at være et vigtigt knudepunkt mellem »Bæltet« og »Vejen«.

* I Pakistan åbnede en handelsrute i november, der forbinder den sydvestlige Gwadar-havn ved det Arabiske Hav med Kashgar i Kinas nordvestlige Xinjiang-provins. Gwadar vil give Kina en mere sikker og direkte adgang til det olierige Mellemøsten end søfarts-handelsruten, som Kina i øjeblikket anvender gennem Malaccastrædet. En ny, international lufthavn vil også blive bygget i Gwadar. Afgørende for projektet i Pakistan er renoveringen af en 487 km lang vej, der er en del af Kinas eneste rute over land til Mellemøsten.

* Kina og Malaysia er i gang med at bygge en industripark i Kuantan, Malaysia, for stål og aluminium forarbejdning og forarbejdning af palmeolie.

* I det østlige Europa tog man det første spadestik til en Kina-Belarus industripark for højteknologiske foretagender i Minsk i juli 2014, den største industripark bygget af det asiatiske land i udlandet. Belarus er desuden medlem af den Eurasiske Økonomiske Union.

Foto: Fra den kinesiske video med Xi Jinping, ’Hvorfor jeg foreslog Bælt & Vej’, http://schillerinstitut.dk/si/?p=19502
Seneste mediedækning i USA af Bælt & Vej Forum.
Uddrag af LPAC webcast, 12. maj.

Vært Matthew Ogden: Som vore seere vil vide, er der nu mindre end 24 timer til det verdenshistoriske Bælt & Vej Forum, der afholdes i Beijing, Kina, med start søndag morgen. Som det vil være vore seere bekendt, har LaRouche PAC og den internationale LaRouche-bevægelse krævet, at medlemmer af Trump-administrationen deltager personligt i dette topmøde. Seneste nyt er, at det i går aftes blev meddelt, at der faktisk vil blive en delegation, der deltager Bælt & Vej Forum. Trump-administrationen har besluttet at sende en officiel delegation til denne verdenshistoriske begivenhed.

Jeg vil gerne vise en artikel på skærmen fra Xinhua News, der bærer overskriften, »USA sender delegerede til at deltage i Bælt & Vej Forum«. Den lyder:

»USA vil sende delegerede til at deltage i Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde i Beijing den 14.-15. maj, sagde den amerikanske regering torsdag aften. USA ’anerkender betydningen af det af Kina foreslåede Bælt & Vej-initiativ og vil sende delegerede til at deltage i Forummet’, iflg. en udtalelse fra USA’s Handelsministerium.«

Ved det forestående forum vil alle parter fastlægge store samarbejdsprojekter, etablere arbejdsgrupper og etablere et center for investeringssamarbejde. De vil også underskrive finansieringsaftaler til støtte for deres samarbejdsprojekter.

Under et møde på Mar-a-Lago-ejendommen i Florida i sidste måned sagde den kinesiske præsident til sin amerikanske modpart, Donald Trump, at Kina byder USA’s deltagelse i Bælt & Vej-initiativet velkommen. I løbet af den månedstid, der fulgte efter dette møde mellem de to ledere, har USA og Kina opnået tilsagn til indledende forpligtende engagementer inden for områder som handel med landbrugsvarer, finansielle ydelser og energi for at styrke det økonomiske samarbejde under en 100 dages plan, iflg. Handelsministeriet.«

Dette er selvsagt en betydningsfuld udvikling på vejen, hvor USA tager imod tilbuddet fra Xi Jinping til officielt at tilslutte sig dette verdenshistoriske initiativ. Delegationen vil blive ledet af hr. Matt pottinger, der er særlig assistent til Donald Trump og seniordirektør for Østasien i det Nationale Sikkerhedsråd. Han vil, sammen med den amerikanske delegation, slutte sig til de p.t. 29 statsoverhoveder, der vil deltage i dette topmøde; disse omfatter bl.a. Ruslands præsident Putin og en minister fra Nordkorea – og netop meddelt – den nyvalgte præsident fra Sydkorea. Så meget står på spil på dette topmøde. Hr. LaRouche indskærpede, at dette må lykkes for den menneskelige civilisations fremtids skyld.

Den første, større dækning af dette Bælt & Vej-topmøde, der er fremkommet i USA, er netop kommet her til morgen fra, af alle medier, NBC News. Dette er meget signifikant, og jeg tror, I vil finde det meget interessant og ikke tilfældigt, at denne dækning af det forestående Bælt & Vej-topmøde omfatter ekstensive citater fra hr. Chas Freeman; som vore seere vil huske, var en fremtrædende hovedtaler under en Schiller Institut-konference sidste år i Tyskland, med Silkevejen og Bælt & Vej-initiativet som emne, og hvor hr. Freeman sad på et panel sammen med fr. Helga Zepp-LaRouche. Jeg vil gerne vise lidt af denne dækning fra NBC News. Som I ser, er titlen, »Bælt & Vej-initiativet: Kina planlægger ’Ny Silkevej til $1 billion’«, med et vidunderligt kort over de forskellige Silkevejsruter. Det lyder:

»Kina tilsigter at genskabe Marco Polos gamle »Silkevej«, der forbandt Europa med Asien. Men, i stedet for de kameler og karavaner, der transporterede krydderier og silke for hundreder af år siden, vil et for $1 billion moderne netværk af handelsruter blive bygget.

Søndag vil den kinesiske præsident Xi Jinping være vært for 28 statsoverhoveder ved åbningen af et todages topmøde med fokus på det såkaldte ’Bælt & Vej-initiativ’.

Analytikere fremfører, at projektet kunne ændre centrum for den globale økonomi og udfordre den amerikanskledede verdensorden …

Xis kolossale program er 11 gange større end USA’s Marshallplan, der genopbyggede Europa efter Anden Verdenskrig. Det omfatter nye veje, højhastighedsjernbaner, kraftværker, pipelines, havne og lufthavne og telekommunikationsforbindelser, der ville styrke handel mellem Kina og 60 lande i Asien, Europa, Mellemøsten og Nordafrika …

Tidligere amerikansk viceforsvarsminister Chas Freeman beskrev Bælt & Vej-projektet som ’den potentielt mest transformerende ingeniørindsats i menneskets historie’. Han pointerede, at de involverede lande udgør omkring 55 % af det globale, økonomiske resultat, 70 % af verdens befolkning og skønsmæssigt 75 % a kendte energireserver.

’Amerikanere tænker i øjeblikket på magt i næsten udelukkende militær sammenhæng, hvilket er ironisk, for vi hævder at tro på markedernes magt til at danne begivenheder, og Bælt & Vej-initiativet beror på markeder’, sagde Freeman til NBC News.

’Amerikansk fjernhed’ er ikke et svar på den strategiske udfordring, som initiativet udgør, fremførte han. ’Hvis vi ikke griber eksportmulighederne dér, hvor de findes, vil beskæftigelsen gå til andre, ikke amerikanere’, tilføjede Freeman. Bælt & Vej er stadig en vision, men, hvis en virkeliggøres på signifikant vis, vil alle veje i Eurasien ’føre til Beijing’ … Kina vil blive det økonomiske tyngdecenter i takt med, at landet bliver verdens største nationaløkonomi’, tilføjede han. ’»Bælt & Vej«-programmet indeholder intet militært element, men det har tydeligvis potentialet til fuldstændig at ændre verdens geopolitik, så vel som verdens økonomi’. …

Med 12.500 miles kan Kina allerede prale med verdens længste højhastigheds-jernbanenet – med planer om en nær-fordobling frem til 2025. Under Bælt & Vej er i alt 50.000 miles projekteret. Det er planen at gøre det muligt at rejse fra London til Beijing ’på blot to dage’, iflg. Freeman.«

Som I ser, så er dette en meget betydningsfuld artikel, med disse lange citater af Chas Freeman. Som jeg sagde, så var Chas Freeman (indsat foto) en af hovedtalerne på en konference i Tyskland for nylig, som var sponsoreret af Schiller Instituttet. Dette er altså den første betydningsfulde, amerikanske mediedækning af dette ekstraordinært signifikante projekt og ditto topmøde i kommende weekend.

(Afsnittet med den kinesiske video med Xi Jinping findes særskilt oversat til dansk, her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=19502

(Her følger engelsk udskrift af resten af webcastet.)

So, as you can see, this is a very major article, with these
extensive quotes from Chas Freeman.  As I said, Chas Freeman was
one of the keynote speakers at a recent conference sponsored by
the Schiller Institute in Germany.  So, this happens to be the
first major U.S. media coverage of this extraordinarily
significant project and extraordinarily significant summit this
weekend.
Now, I also just want to give you a selection of a number of
different quotes from other world leaders around the world, who
are recognizing the extraordinary significance of the Belt and
Road Initiative.  While Americans are distracted by domestic
politics here at home and the narratives of the mainstream U.S.
media, the rest of the world has become very attuned to the fact
that China, with this Belt and Road Initiative summit this
weekend, is inaugurating a new era in global politics and in
world history.  So, let me give you a taste of some of these
quotes.
You’re going to see quotations from the chief of the United
Nations; this is Secretary-General António Guterres, and he was
interviewed by Xinhua. Look at what he says:  “China plays a very
central role” in uniting the world and tackling development
challenges.  He said, “When we look at the Belt and Road
Initiative, we see a very important contribution to this
solidarity in addressing global problems with international
cooperation, where China plays a very central role.  So,” he
said, “I am very happy that I have the chance to participate in
the Belt and Road summit.”  He will be attending in person.
“[The initiative] is exactly doing the projects that are uniting
countries, benefitting countries; namely infrastructure that
links different regions in the world.  We are creating exactly
that kind of shared prosperity that your President [Xi Jinping]
was offering,” he said.  He went on to say, “This reveals a very
important strategic breakthrough, and I think the Belt and Road
Initiative is demonstrating that new vision that China has
brought to global development.  We are in the beginning of its
implementation, but I think that there is now an enormous amount
of enthusiasm, and I must say that I have high expectations.”
The next article is an interview with the Consul-General to
Düsseldorf, Germany from China, whose name is Feng Haiyang.  He
says, “Chinese Jobs-Motor for Rhineland”; you can see in the
German-language coverage there in {Rheinische Post}
[http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/chinesischer-
job-motor-fuer-das-rheinland-aid-1.6811298].
He said, “We should take the idea of a new Silk Road as a win-win
situation for all countries that participate in it.  We are
experiencing an era of crises: terrorism, wars, and refugee
streams, plus a shrinking world economy.  Hardly a country in the
world still has the will, nor the courage, to think for the
future and act accordingly.  The Chinese idea of a new Silk Road
can, therefore, also be seen as a hope-promoting answer for this
new era.  That is exactly why this initiative is welcomed by more
and more countries in the world.”
Then the next quote I want to read to you is from the
delegate from France who will be attending, Jean-Pierre Raffarin.
He said, “I expect, with this great summit, the entire world will
learn about this project, which involves not only Central Asia,
but also West and East Asia as well as Europe and even Africa.
What I would like is a world mobilization.”
Then he went on to say, “The world is very dangerous….  In
that dangerous world, China has projects and strategies, it seeks
multilateralism, defends the UN and UNESCO and thereby
contributes to peace in a dangerous world….
“Thus, we have the vision of a world which in the process of
erecting a new framework and a new organization.  The Belt and
Road Initiative is the framework of a new world; a world that is
a grand alliance between Europe and Asia, with a grand opening
towards Africa….”  China is contributing to the connectivity of
most of the world, and is “creating links, creating relations,
and creating development.
“France and China have the same peaceful vision of the
world.  We are countries that want peace in the world in order to
have development.”
Then he made an important historical point: “Since General
de Gaulle, we have always insured that the Franco-China relation
should prevail above political parties, and the ongoing
Presidential election would not play any role in the
deterioration of those relations.  We want a good relationship;
there is consensus on that question.”
This is very significant in the aftermath of the French
Presidential elections, that it’s Jean-Pierre Raffarin who will
be attending this summit, representing France.  And the
extraordinarily positive statements that he had in terms of the
importance of the Belt and Road framework.  As he called it, “the
framework for a new world”; very much along the lines of what
Helga Zepp-LaRouche has been saying about how this is
inaugurating a New Paradigm for mankind.  Speaking on behalf of
France, but also speaking on behalf of the better impulses inside
Europe, his point about how Europe should have a very close
relationship with China in bridging Eurasia and in inaugurating
this new era of global development as the means towards peace and
stability in a very dangerous and unstable world, is exactly the
point.  It’s those kinds of statements that we would hope that
President Trump takes a page from.
What you have coming out of China, as you could see from the
statement by the Consulate General to Düsseldorf, and we had also
seen from the Consulate General to New York City at the recent
Schiller Institute conference in Manhattan about a month ago, are
repeated statements that it’s in the best interests of all
countries to join in this “win-win” cooperation with China.  That
this really is the future; and as the Consulate General to
Dusseldorf made the point, there are very few countries on the
planet right now which have the courage to think in terms of a
future vision.  Most countries are now stuck in crisis-management
mode, just trying to resolve crises as they occur; wars,
terrorism, economic collapse, famine, starvation.  When you have
a nation like China, which is able to actually think 50 years
into the future, and to inaugurate this kind of future vision,
and to invite other countries to become a part of that; that’s
something that countries should take up the opportunity to be
participants in.
There’s a very inspiring press conference that was just held
on May 8 by the head of the Chinese Rolling Stock Rail
Corporation [CRRC], and they’ve announced some exciting
initiatives in terms of new trains and new rail capabilities that
are coming out of China.  I have a little animation about that.
This is the clip from the Chinese Rolling Stock Company press
conference May 8, and the chairman, Liu Hualong, had some
exciting announcements.  He said that the CRRC is developing new
high-speed trains, capable of speeds reaching 400 kilometers per
hour [kph].  They will have the ability to change track width to
utilize different gauges found along the Belt and Road; and it’s
these different track gauges that remain the greatest bottleneck
in rapid transit along the routes of the Silk Road.  And, they
have announced that CRRC is working on a maglev capable of
achieving speeds of 600 kph; which would make the 1100-km trip
between Shanghai and Beijing something that you can achieve in
less than two hours.  So, this is a very exciting new initiative
from China; and it’s this kind of thing that the Silk Road and
the World Land-Bridge would bring to the entire world.  If you
think about what China has been able to accomplish in just the
last ten years in terms of high-speed rail connectivity inside
China — which has lifted 500 million people out of poverty, as
Secretary Rex Tillerson very aptly made the point during his
speech to the State Department just last week that we covered
extensively on our webcast here last Friday.
This is the opportunity that the United States has to
participate in.  When Donald Trump talks about $1 trillion for
infrastructure, we should compare the state of infrastructure in
the United States to the state of infrastructure in China.  It’s
these kinds of high-speed rail projects and so forth, that we
would be very well advised to initiate in the United States with
direct collaboration in investment and know-how from China.
A colleague of mine found a very inspiring and entertaining
video that was just issued by China, with quotes from President
Xi Jinping where he discusses why he initiated the New Silk Road,
or the Belt and Road Initiative in the first place.  It goes
through some wonderful examples of how different areas of the
world are being lifted up by these great projects that are
spin-offs and initiatives from the New Silk Road.  So, I just
want to play this five-minute video for you right now, and allow
you to be inspired by it.

[BEGIN VIDEO, subtitles are transcribed]
President Xi Jinping:  Why I proposed the Belt and Road

The world is watching China as it gets ready to host the
Belt and Road Forum for International Cooperation in mid-May
2017.
PRESIDENT XI JINPING: While visiting Kazakhstan and
Indonesia in 2013, I proposed jointly building the Silk Road
Economic Belt and 21st Century Maritime Silk road, respectively.
Shaanxi, my home province, is situated at the starting point of
the ancient Silk Road.  Standing here and looking back on
history, I feel I can hear the sound of camel bells ringing in
the mountains and see plumes of smoke rising over the desert.
This all feels so familiar.  Since ancient times, peaceful
development has been a shared goal of mankind.

[Captions:]
War
Famine
Wealth Gap
Economic Recession

XI: Today’s world is filled with uncertainties.  People have
hopes for the future, but at the same time, feel perplexed.

[Caption:] Some lands once prosperous and bustling are now
synonymous with difficulty, conflict and crisis.

XI: What has become of the world? What should we do?  The
whole world is pondering over these questions and I am thinking
of them all the time.

[Captions:]
Policy Connectivity
Trade Connectivity
Infrastructure Connectivity

XI: I proposed the Belt and Road Initiative in the hope that
with a focus on connectivity, the free and convenient flow of all
elements of production will be encouraged, multidimensional
cooperation platforms developed, and mutual gains and shared
development achieved.
The Belt and Road Initiative draws inspirations from the
ancient Silk Road, and aims to help realize the shared dream of
people worldwide for peace and development.
Shining with the wisdom from the East, it is a plan that
China offers the world for seeking common prosperity and
development.
The Belt and Road Initiative is based on the principles of
extensive consultation, joint contribution and shared benefits.

[Caption:]
Uzbekistan: Qamchiq Tunnel, Part of the Angren-Pap Railway
Line

XI: It is not exclusive, but open and inclusive.  The
initiative will not be a solo for China, but a chorus of all
countries along the routes.

[Captions:]
Belarus: China-Belarus Great Stone Industrial Park
China-Russia Cooperation Projects
Maldives: China-Maldives Friendship Bridge
Malaysia: Sea Freight
Greece: Piraeus Port
Sri Lanka: Puttalam Coal Power Plant
Britain: China-Europe Freight Trains
Ethiopia-Djibouti: Addis Ababa-Djibouti Railway
Kazakhstan: Light Railway Transportation System in Astana

XI: For more than three years, over 100 countries and
international organizations have responded positively and offered
support for the initiative.
The “friend circle” of the initiative has kept widening.

[Captions:]
Fiji: Nabouwalu-Dreketi Highway
Pakistan: Karakoram Highway

XI: A great cause should be pursued for common good.  Let us
more closely join hands in forging new partnerships characterized
by win-win cooperation and build a community of shared future for
mankind.
History is made by the brave.  Let us show confidence, take
action and forge ahead, hand in hand.
[Caption:]
“Belt and Road”
[END VIDEO]

OGDEN: …Now obviously, this is a wonderful and inspiring
vision of a new era for mankind, and that era means the end of
the British Empire world, the era of divide-and-conquer, of
colonialism, of enforced poverty, backwardness, lack of
development.  It’s an entirely new concept of what the world can
share in terms of progress, prosperity, development and peace.
And, as we know, and as we reported extensively, there is an
unrelenting assault against not only those countries that have
initiated this vision of a new world, China, others who are
participating in this, but there is an unrelenting assault
against President Donald Trump in the United States, for even his
willingness to consider, that this would be something that the
United States could participate in, and to usher in a new
relationship between the United States and China, and especially
the United States and Russia.  That would be his willingness to
overturn this geopolitical world that has reigned since the
conclusion of World War II, with the United States-U.K. “special
relationship” in a war against these developed and developing
countries.
Now, a very significant development has occurred just in the
last two days along those lines, and it has definitely occurred
among a tumultuous political situation in Washington, D.C.  But
perhaps the most significant development, aside from all of the
media hysteria around the firing of James Comey, and Trump’s
decision to remove the Acting Director of the FBI, was the fact
that on that very day, Foreign Minister of Russia Sergey Lavrov
made a visit to the White House, where initially he was scheduled
to only meet with Secretary of State Rex Tillerson on his way to
the Arctic Council ministerial in Alaska, but at the very last
minute, it was announced that President Trump would be in on that
meeting with Sergey Lavrov.
And we don’t have the direct transcript yet, but we do have
some paraphrases of the reports of that discussion, and I’m going
to read you a few of the very significant statements that were
made by Sergey Lavrov.  And you can see, that despite the
concerted efforts to drive a wedge between the United States and
Russia, and to try to disrupt this thawing of relations and the
potential for a collaborative relationship, this is moving
forward steadily.
What Sergey Lavrov said is that the United States and Russia
can and should contribute to a settlement in Syria and that this
is moving along well.  He said: All government and opposition
parties will be constructive in the next Geneva meeting.  Now, he
was questioned as to why U.S. and Russia relations had sunk to
such a low level, and this is a quote from Sergey Lavrov [as
interpreted]: “The previous Administration bent over backwards to
undermine the solid foundation of our relations. Now we have to
start from a very low level between Russia and America.”
He went on: It is clear “the Obama Administration in its
last days in power resorted to petty actions against both our
property and our diplomats. … The President of the Russian
Federation Vladimir Putin [is] … not going to follow those who
are trying to destroy our relations. I hope we will be able to
resolve the situation without our relations deteriorating.”
And he went on to say: “The dialogue between Russia and the
U.S. is now free from the ideology that characterized it under
the Barack Obama Administration. … U.S. President Donald Trump,
his Administration, and Secretary of State Rex Tillerson are the
kind of people who want to maintain a dialogue not as a means of
demonstrating what they can achieve in the area of ideological
preferences, but rather as a means of solving particular
issues….”  [https://www.rusemb.org.uk/fnapr/6082]
And then he said, that “The presidents reaffirmed during
their recent telephone conversation that they would meet on the
sidelines of the G20 meeting in Germany in the first 10 days of
July” and that meanwhile discussions will be continuing at a very
high level with Secretary Rex Tillerson.
And as I reported, just today now, following that meeting,
Secretary Tillerson and Minister Lavrov are meeting on the
sidelines of the Arctic Council Ministerial in Alaska, and
they’re discussing what has been characterized as the “Arctic
Silk Road.”  So this is yet one more aspect of the connectivity
of the world, as we’ve repeatedly made the point, and that should
absolutely include the extension of the Eurasian Land-Bridge
across the Bering Strait to become the World Silk Road, with rail
connectivity between the Americas and Eurasia.
But look, this kind of very high-level and very friendly
dialogue that occurred at the White House on Wednesday, during
the whole hoopla around Comey and so forth, is exactly what this
British coup attempt has been trying to derail, against Trump, to
try to derail this potential for a warm and collaborative
relationship between the United States and Russia.  And it really
is an all-out battle for the future of the U.S. Presidency, and
for the future of what will come of these great potentials, in
terms of this cooperative relationship between the United States
and these other countries around the world, and an abandonment of
this Obama-era regime change ideology.
So, finally, what we have for you tonight is two clips from
a very timely and I think important interview between {EIR}
Contributing Editor Will Wertz and Virginia State Senator Dick
Black.  And Senator Black, as you’ll see from these two short
clips had had a very unique, ground-floor view of this fight,
particularly some of the leading parties involves and in
particular Andrew McCabe  who is now Acting Director of the FBI,
who succeeding James Comey after he was fired by President Donald
Trump.
[https://larouchepac.com/20170511/fbi-s-mccabe-attacks-anti-
isis-senator]
So I’m just going to play two very short clips from that
interview, back to back.  And then we’ll come back and I’ll let
you know what you can expect from LaRouche PAC in the coming
days.

[BEGIN VIDEO]
WILLIAM WERTZ:  So, if you look at this, you opposed Obama’s
policy of regime change, which was also backed by the British,
the French, the former colonial powers in Syria, let alone,
Libya, Egypt, and so forth.  So the point here is, what we’re
talking about here is your letter to Assad was posted on his
website — this was back on May 28, 2014.  Soon after that you
get visitations from the FBI, in a very fishy operation, and at
least two of those agents are coming from the Washington, D.C.
field office which is run by Andrew McCabe.  This is ten months
before his wife is recruited, in a meeting that he attends, with
[then Virginia Gov. Terry] McAuliffe, to run against you.
So the point here that I would like to raise is, whereas
some has looked at this from the standpoint merely of, there was
sort of an agreement here that she was backed to run involving a
conflict of interest in which then Andrew McCabe ends up involved
in various cases involving Hillary Clinton, the Democratic Party
and eventually against Donald Trump; but the point that I would
make is, that you had identified yourself as an opponent to the
policy which was being carried out by the Obama administration
and by the FBI, the CIA and the State Department in terms of
regime change and the promotion of terrorists.

SEN. RICHARD BLACK:  Well and worldwide, I was the first one
to break the wall of silence.  Since then, we have Rep. Tulsi
Gabbard, we have Sen. Rand Paul, we have several who have come
out and who have taken a stand; our own Virginia Rep. Tom
Garrett.  But up until this time there was total censorship.  It
was wartime censorship, it was censorship that was the equivalent
of what we saw in the Second World War, when we were at war.
We’re not at war, and yet, we have this same type of censorship
going on.  And I think there was a feeling that this individual,
this Senator from Virginia has to be just beaten into dust as an
example to the world that if you dare to stand up and to tell the
truth about what we’re doing in Syria, and in other countries,
then you’re going to be crushed, your life is going to be
destroyed. …

WERTZ:  Now in that same time period when you endorsed, now
President Trump, there were two interventions into the U.S.
political scene, by British intelligence.  The first was a
dossier that was compiled by an MI6 British intelligence officer,
Christopher Steele.  And the indications are that he actually
worked on this dossier, after being paid by the Clinton campaign,
Hillary Clinton’s campaign, to present this dossier.  One of the
issues that Senator Grassley has raised is — this was reported
in the {Washington Post} — the FBI was prepared to pay
Christopher Steele to continue his research to try to prove that
Trump was somehow working with the Russians.

SENATOR BLACK:  Amazing that the FBI was involved in paying
for opposition research.  Now, I’ve done a little opposition
research:  You know, we paid companies and of course it’s been
done on us, endlessly.  But, I’ve read a little bit about the
dossier and if I paid someone and he gave me that, I would be so
furious, because it is so transparently fallacious.  It’s just
ridiculous!  You know, unbelievable the things that he says. It
has no air of credibility in my view, from my experience, and
I’ve seen a lot of this stuff before.  I think it was a total
creation….
[END VIDEO]

OGDEN:  So as you can see that is a very explosive story and
it’s one that will continue to develop, especially now that
McCabe is right in the spotlight.  He was, in fact, one of the
testifying witnesses at a Senate committee hearing just
yesterday, which originally Jim Comey was supposed to be involved
in.
So you can watch for more developments on that, and I think
that’s a unique view from on the ground of what, really, this
grouping has been willing to engage in in terms of activities, to
try to enforce the fact that there can be no breaking, there can
be nobody calling this for what it is.
So to conclude, I would just like to announce that we will
have a new petition, available for you to sign on LaRouche PAC.
The title is “We Agree with Senator Grassley: Suck It Up, Move
On, Let’s Rebuild the Country!” And this goes through the fact
that Donald Trump was elected, not because of Russian
interference but because in fact, the American people have been
beaten down and have become desperate in terms of the economic
collapse that they’ve been subjected to, over not just the last
eight years, but over the last fifteen years and even more; that
he spoke to that; and that they were also against the insane
regime change agenda, to try to drive a wedge between these great
powers that should be collaborating for the mutual benefit and
stability of world peace, not at each other’s throats in terms of
thermonuclear war, and potential for setting off World War III.
That this was rejected, and in fact, the logical consequence
of that overturning the geopolitical applecart would be for the
United States to reciprocate President Xi Jinping’s offer and use
the opportunity for this Belt and Road Forum this May 14-15,
which we can announce the happy news, there will be an official
U.S. delegation attending that Forum in person, to use the
opportunity of that to inaugurate an entirely new era, a new
framework for international relations, a new paradigm of peace,
economic development, stability and mutually beneficial relations
among nations.
So please stay tuned to larouchepac.com over the coming 24,
48, 72 hours:  A lot is going to change between now and the
beginning of next week.  And we, I think as we’ve demonstrated,
uniquely, are your unique source for the real news about what’s
happening around the world and in fact, you can participate in
helping us change the course of world history.
Please sign up for http://www.larouchepac.com.  If you have
not, already, go to the LaRouche PAC Action Center; also sign up
for the daily email updates.  You will receive this updates in
your in-box, and please subscribe to our YouTube channel.
Thank you very much for tuning in today, and we look forward
to seeing you again, soon.  Good night.
Ruslands udenrigsminister Lavrov bekræfter,
Arktis er et område for samarbejde

12. maj, 2017 – Rusland har gentaget sit engagement for at løse alle problemer gennem politiske forhandlinger, under et møde i det Arktiske Råd, sagde den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, til reportere i Fairbanks, Alaska, den 11. maj. »Vi gentog vores forpligtende engagement til at løse alle problemer, som kan opstå i det Arktiske Område, gennem politiske forhandlinger, i fuld overensstemmelse med FN’s Havretskonvention 1982. Den indeholder alle nødvendige bestemmelser, der bør anvendes, når man skal tackle et spørgsmål i det Arktiske Område«, understregede ministeren. »Vi ser selvfølgelig ingen spørgsmål her, der kræver anvendelse af magt, og det er vore partnere enige i.«

»Samlingen, der afholdes hvert 2. år, var i år dedikeret diskussion om flere udkast til dokumenter«, fortsatte Lavrov. »Vi vedtog nærmere bestemt en deklaration fra ministrene fra alle 8 arktiske lande, der bekræfter vores forpligtende engagement til den fredelige udvikling af Arktis og gensidigt fordelagtigt samarbejde med vægt på miljøaktiviteter. Deklarationen understreger ligeledes betydningen af fælles skridt til tilpasning til klimaforandring.«

Det Arktiske Råds ministerkonference så deltagelse af udenrigsministrene fra medlemslandene Danmark, Island, Canada, Norge, Rusland, USA, Finland og Sverige, så vel som også repræsentanter for de nordlige, oprindelige folkeslag.

Udenrigsministrene vedtog under mødet den endelige Fairbanks-deklaration, som understreger det forpligtende engagement »til at opretholde fred, stabilitet og konstruktivt samarbejde i Arktis«, fremme de oprindelige folkeslags økonomiske udvikling i området og tage skridt til at beskytte det arktiske miljø.

Foto: Lavrov deltog 10.-11. maj i ministermøde i det Arktiske Råd i Fairbanks, Alaska.
Godnathistorier for børn om Bælt & Vej!

China Daily har udgivet en serie korte videoer om »Amerikansk far forklarer fordelene af ’Ét bælt, én vej’, til sin datter som godnathistorie«.

Komplet med verdenskort og globus, legetøjskameler, skibe og tog, forklarer faren til sin fem år gamle datter, hvorfor han får meget travlt de næste par dage på den store konference. Det handler om meget mere end ’bare at flytte ting rundt i verden’, forklarer han; ’Bælt & Vej-initiativet’ handler også om ’mennesker og samarbejde’. Men, USA mangler stadig at tilslutte sig!

Serien kan ses her: http://shanghaiist.com/2017/05/11/one-belt-one-road-bedtime-stories.php

 
Kina advokerer samarbejde med Danmark under Bælt & Vej-initiativ

Nedenstående er uddrag af Xinhuas artikel efter mødet mellem Xi Jinping og Lars Løkke Rasmussen. Kilde: Xinhua, 8. maj. 2017 Online Edition.

Torsdag (4. maj) opfordrede den kinesisk præsident Xi Jinping til at udforske felter for og måder til samarbejde med Danmark under Bælt & Vej-initiativet.

Xi mødtes med den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen, der var i Kina på et firedages officielt besøg, i Folkets Store Hal i Beijing.

Han opfordrede til lancering af en ny type samarbejde med højteknologi og høj merværdi, med fokus på den cykliske økonomi, energibesparelse og miljøbeskyttelse, sikkerhed for fødevareforsyning, landbrugsteknologi, bæredygtig energi og urbanisering.

Xi var fortaler for, at begge lande planlagde samarbejde på et strategisk niveau og ud fra et langtidsperspektiv, respekt for hinandens kerneinteresser og hovedinteresser, styrkelse af udveksling af personel på alle niveauer og fremme af samarbejde mellem de to regeringer, lovgivende institutioner, politiske partier, steder og folk …

Kina forventer at se styrket samarbejde inden for multilaterale rammer, såsom FN og det Arktiske Råd, sagde præsidenten og lovede at udvide det arktiske samarbejde med Danmark.

Det er ikke alene i overensstemmelse med hvert af de to landes interesser, men er ligeledes befordrende for samarbejde mellem Kina og Nordeuropa og relationer mellem Kina og EU at udvikle et solidt, støt og vedvarende, omfattende strategisk partnerskab mellem Kina og Danmark, sagde Xi til Rasmussen.

Xi sagde, han håbede, de to lande kan gøre 2017 til »et høstår« for de bilaterale bånd.

Kina støtter europæisk integration og er villig til at smede Kina-EU-partnerskaberne for fred, vækst, reform og civilisation, sagde Xi og tilføjede, at Kina vil styrke kommunikation med Danmark og andre nordiske lande …
USA annoncerer delegation til
Verdenshistorisk topmøde i Beijing.
LaRouche PAC Internationale
Webcast, 12. maj, 2017.
(dansk uddrag følger senere)

Med lidt over 24 timer tilbage til åbningen af Bælt & Vej Forum i Beijing, har USA officielt annonceret, at en delegation vil deltage som repræsentant for USA og Trump-administrationen. Aftenens webcast fremlægger flere spændende og hurtige udviklinger, med vores verden, der er i færd med at blive transformeret af en vision om win-win-samarbejde og fred gennem udvikling, som de britiske imperialister så desperat har forsøgt at køre af sporet, inklusive med et igangværende politisk kupforsøg imod Trump-administrationen.

Se afsnittet med kinesiske video med Xi Jinping, dansk udskrift, engelske undertekster, her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=19502

Se uddrag af webcast i oversættelse, her:

 

 

 
USA annoncerer og begrunder delegation
til Beijing Bælt & Vej Forum
– Kina hilser USA’s deltagelse velkommen

12. maj, 2017 – Kinas Udenrigsministerium erklærede i dag, at det hilser udnævnelsen af en delegation fra USA til Bælt & Vej Internationale Forum velkommen og kalder det »en indikation af USA’s anerkendelse af Kinas Bælt & Vej-initiativ«.

Leder af den amerikanske delegation bliver Matthew Pottinger, der er det Nationale Sikkerhedsråds seniordirektør for Østasien; Pottinger er desuden udnævnt til særlig assistent til præsident Donald Trump »under sit besøg for at observere topmødet«.

Pottinger tjente under general Michael Flynn som marineofficer i Afghanistan, og han blev udnævnt til det Nationale Sikkerhedsråd af general Flynn. Han taler flydende mandarinkinesisk. Han var aktiv under organiseringen af Mar-a-Lago-topmødet mellem præsident Trump og Kinas præsident Xi.

Pressesekretær for Det Hvide Hus, Sean Spicer, responderede i dag til et spørgsmål om, hvorfor delegationen blev sendt af sted, mere detaljeret, end hans svar på så mange andre spørgsmål. »Det er et betydningsfuldt handelsinitiativ«, sagde Spicer. »De har mange havneprojekter og andre infrastrukturprojekter i kikkerten. Og gennem de diskussioner, som [handelsminister Wilbur] Ross og [finansminister Steven] Mnuchin, samt andre, havde i Mar-a-Lago – det er noget, de [Kina] har gjort. Vi vil fortsætte med at arbejde sammen med dem. Handel er selvsagt et betydningsfuldt spørgsmål for os. Og det, de planlægger at gøre, er meget vigtigt for vores økonomi og nationale sikkerhed, og de har indbudt os til at sende folk af sted. Og vi har også indbudt dem til ting, som vi gør. Og jeg tror, præsidenten har vist, at, mht. den relation, han har opbygget med præsident Xi og deres delegation, at disse relationer nu giver udbytte, både på den nationale sikkerhedsfront og på den økonomiske front.«

Foto: Matthew Pottinger under et Beijing-møde, han deltog i med udenrigsminister Rex Tillerson i sidste måned.
Trumps møde med Lavrov var ’meget, meget godt’

11. maj, 2017 – Både præsident Donald Trump og den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov kommenterede, at de var meget tilfredse med deres møde. Bagefter, rapporterer TASS, sagde Trump til journalister, »Vi havde et meget, meget godt møde. Vi vil stoppe drab og død. Jeg tror, vi kommer til at få et meget godt resultat mht. Syrien. Jeg mener, at ting finder sted – de er virkelig meget, meget positive«.

TASS rapporterede betydningsfulde kommentarer fra Lavrov.

»Jeg havde et bilateralt møde med Rex Tillerson; dernæst blev vi begge modtaget af præsident Trump«, sagde Lavrov. »Vi drøftede først og fremmest vort samarbejde på den internationale scene.

Vores dialog i øjeblikket er ikke så politiseret, som den plejede at være under Obamas præsidentskab. Trump-administrationen, inklusive præsidenten selv og udenrigsministeren, er handlingsmennesker, der er indstillet på at forhandle.«

Lavrov beskrev baggrunden for deres relationer: »Grunden til, at vore relationer forværredes til dette stade, er ingen hemmelighed. Den foregående administration gjorde desværre alt, den kunne, for at underminere grundlaget for vore relationer, så vi må nu begynde fra et meget lavt udgangspunkt. Præsident Trump har forklaret sin interesse i at opbygge gensidigt fordelagtige og praktiske relationer, såvel som også at løse spørgsmål. Dette er meget vigtigt.«

Om Syrien sagde Lavrov, at han mente, USA kunne bidrage til operationen med deeskaleringszonerne. »Vi er rede til dette samarbejde og har i dag drøftet i detaljer de skridt og mekanismer, som vi kan håndtere i fællesskab. Vi har bekræftet vores interesse i, at USA er særdeles aktiv i disse spørgsmål. Jeg vil tro, at amerikanere også er interesseret i dette.

Vi vil gå frem ud fra den kendsgerning, at de vil acceptere initiativet«, sagde han. »Vi har drøftet det syriske spørgsmål grundigt, især ideerne, der relaterer til at etablere deeskaleringszonerne. Vi er enige i forståelsen af, at dette bør blive et fælles skridt, der tilsigter at afslutte volden i hele Syrien.

På det nuværende stadie er vi enige om konceptet, og endda praktiske skridt, mht. geografien for deeskaleringszonerne. Memorandaet, der blev underskrevet i Astana, skitserer yderligere skridt, der vil være med til, at de involverede parter kan komme overens om, hvem, der skal garantere for de sikkerhedsspørgsmål, der er omkring deeskaleringszonerne, og hvordan.

Præsident Trump har gentaget, at nedkæmpelse af terrorisme er USA’s førsteprioritet mht. Syrien. Her ligger vi helt på linje.

Vi har aftalt at arbejde sammen i Astana-forhandlingsformatet, som USA deltager i som en observatør. Vi har rost USA’s konstruktive bidrag under det seneste møde.

Vi vil samarbejde i Genève-formatet, som, iflg. (FN’s særlige udsending til Syrien) Staffan de Mistura vil blive genoptaget allerede i næste uge«, sagde han.

Med hensyn til anti-russiske sanktioner, sagde han: »Vi diskuterede ikke sanktionerne. Dette er ikke vores problem; dette er ensidige handlinger, som man tog imod os.«

Lavrov sagde, at deres forhandlinger adresserede spørgsmålet om en palæstinensisk-israelsk afgørelse, situationen i Afghanistan og ligeledes opfyldelsen af Minsk-aftalerne for en politisk afgørelse i Østukraine. »Vi aftalte at fortsætte arbejdskontakterne om disse spørgsmål og søge måder, hvorpå alle de involverede parters holdninger kan bringes til at nærme sig hinanden.«
FN folk roser Bælt & Vej initiativ – siger, USA bør deltage

10. maj, 2017 – Folk i De forenede Nationer roser entusiastisk Kinas Bælt & Vej-initiativ (BVI) og ser det som et middel til at stabilisere verdensøkonomien og sammensmede det internationale samarbejde, som behøves for at opnå global økonomisk udvikling.

Det er også værd at bemærke, at Amitav Acharya, direktør for UNESCO-afdeling for Transnationale Udfordringer og Styrelse, rejste spørgsmålet om USA’s deltagelse i BVI, som, sagde han i et interview til Xinhua, »ville være fantastisk«. Alt imens han påpegede de fordele, som deltagelse ville bringe amerikansk industri og arbejdsstyrke, understregede Acharya, at Amerikas deltagelse også ville udvide BVI’s skala, eftersom USA kan bibringe BVI faciliteter, andre lande ikke kan.

»Jeg mener, der er fælles grundlag for muligheder for win-win-løsninger«, sagde han.

FN’s generalsekretær Antonio Guterres er en entusiastisk tilhænger af BVI og vil deltage i topmødet den 14.-15. maj i Beijing. I et interview til flere kinesiske medier den 9. maj bemærkede han, at »når vi ser på Bælt & Vej-initiativet, ser vi et meget vigtigt bidrag til solidaritet, til at gå frem over for globale problemer gennem internationalt samarbejde, noget, hvor Kina spiller en afgørende rolle«. Kina, sagde han, har været en »støttepille for multilateralisme«, og BVI’s mange projekter, især infrastrukturprojekter, »forener og gavner lande … og forbinder forskellige regioner i verden«. Alt dette reflekterer »et meget vigtigt, strategisk fremskridt«, understregede Guterres og tilføjede, »Jeg mener, at Bælt & Vej-initiativet demonstrerer dette nye perspektiv, som Kina har bibragt global udvikling.  … Der hersker stor entusiasme omkring BVI, sagde Guterres, »hvilket er grunden til, at jeg kan sige, jeg har store forventninger«.

Jorge Chediek, direktør for FN’s Kontor for Syd-syd-samarbejde (UNOSSC), gav udtryk for lignende følelser i et interview den 27. april til China Daily. Chediek, der også vil være til stede på forummet den 14.-15. maj, sagde, at BVI »tilsigter at bringe alle elementer af bæredygtighed sammen, nemlig: økonomisk integration gennem handel og investering og byggeri af infrastruktur, udveksling af folkenes erfaringer og udvikling af en samarbejdskultur«. Han understregede, at »Kinas første, store bidrag er dets eget eksempel. Dernæst hjælper de, gennem syd-syd-samarbejde, og med den generøsitet, som Kinas folk og regering har vist, andre lande til at følge den samme udviklingskurs som Kina selv«.

Foto: FN’s generalsekretær Antonio Guterres ses her under et besøg til Kenya, mens han var FN’s flygtningehøjkommissær (2005-2015), før han tiltrådte som generalsekretær 1. januar, 2017.  
USA tæt på at træffe beslutning om at sende repræsentant til Bælt & Vej Forum

11. maj, 2017 – Sådan sagde minister Li Kexin under en rundbordsdiskussion om B & V Forum i tirsdags, rapporteres det i den amerikanske udgave af China Daily torsdag. Ambassadepersonen afslørede ikke navnet eller titlen på den mulige amerikanske deltager, men sagde, det var »opmuntrende nyheder«. En pressemedarbejder ved Udenrigsministeriet sagde til EIR torsdag aften, at de endnu ikke havde fået nogen nyheder om en amerikansk delegation, men måske ville få det »lidt senere«.

 
Der står for meget på spil – Det må lykkes!

Leder fra LaRouche PAC, 11. maj, 2017 – Alle mænd og kvinder – og Lyndon LaRouche i særdeleshed – der begriber deres eget, personlige ansvar for menneskehedens fremtid, har i øjeblikket skærpet opmærksomhed på at sikre, at det forestående Bælt & Vej Forum, der finder sted i Beijing kommende 14.-15. maj, bliver en succes.

På dette topmøde er en ny og spændende virkelighed, der repræsenterer menneskehedens højeste forhåbninger, i færd med at virkeliggøres. Det største infrastrukturprojekt, der nogensinde er gennemført i menneskehedens historie, er under opbygning; det bringer udvikling til hele sektioner af verden, løfter millioner ud af fattigdom og bringer produktive jobs til millioner af mennesker. Kina har bedt præsident Trump om at deltage i dette storslåede projekt, og det bør USA omgående takke ja til. Det kunne give stødet til, at USA’s økonomi kommer op på en ny platform for moderne vareproduktion og moderne infrastruktur.

I sin første telefonsamtale med Kinas præsident Xi Jinping i dag, sagde Sydkoreas nyvalgte præsident, Moon Jae-in, at hans land i høj grad påskønner Bælt & Vej-initiativet og har forventninger om, at det vil bringe fremgang til nationerne langs dets ruter, inklusive Sydkorea.

Jean-Pierre Raffarin, tidligere fransk premierminister og nuværende leder af det franske senats Udenrigskomite, og som viseligt blev valgt af præsident Macron til at lede den franske delegation, har længe været tilhænger af Bælt & Vej-initiativet, og han forstår i lige grad både dets løfterigdom, men også den fare, verden vil befinde sig i, hvis det får lov at mislykkes. Til kinesiske journalister sagde han den 5. maj, at han ser den Nye Silkevej som et globalt initiativ for fred og samarbejde. Mod en baggrund af en kompliceret og konstant skiftende verdenssituation, bringer Kina fred til verden med sine planer og strategier, der fremmer multi-lateralisme og støtter FN. Raffarin sagde, han håber, Bælt & Vej Forum lykkes med at bringe toppolitikere fra andre vestlige lande nærmere til Bælt & Vej-initiativet.

Ruslands ambassadør til Beijing sagde, at »dette samarbejde må blive basis for dannelse af en ny, international aftegning, nemlig, det eurasiske, altomfattende partnerskab, med deltagelse af et udstrakt antal lande, der er medlemmer af den Eurasiske Økonomiske Union, Shanghai Samarbejdsorganisationen og også med fremtidig udsigt til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)«. Han tilføjede, at, ikke alene ville præsident Putin deltage, men også premierminister Medvedev – og sammen med disse to, yderligere tilstrækkeligt mange ministre i den russiske regering til at gøre det muligt for Rusland på regeringsministerplan at deltage i hvert eneste konferencepanel.

Med hensyn til Indien, har Kinas udenrigsminister Wang Yi sagt, at Indien vil være repræsenteret på Forummet, men den indiske regering har tilsyneladende endnu ikke meddelt, hvem, der deltager. Mange indere advokerer for, at premierminister Narendra Modi bør tage af sted. En af disse advokater, tidligere FN-direktør Mukul Sanwal, stillede i går i avisen The Hindu dette spørgsmål: »Vil premierminister Narendra Modi overraske alle og deltage i Kinas ’Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde’, der starter den 14. maj? Dette ville være samme form for dristigt initiativ, han tog, da han inviterede ledere fra vore nabolande til sin indsættelse i 2014, men langt mere signifikant.«

På samme måde er det af afgørende betydning, at præsident Trump, en anden leder, der er berømt for dristige initiativer, »overrasker alle og deltager«. Ingen større garanti for verdensfred kunne eksistere, end netop den uventede optræden af både premierminister Modi og præsident Trump i Beijing, den 14. maj.

Da Lyndon Larouche vurderede mange af disse udviklinger her til morgen, svarede han, at, »Jo, men det nye paradigme må fungere. Det må ikke mislykkes; i modsat fald vil der ikke være nogen fremtid for menneskeheden. Der er mange onde ting derude. Dette må lykkes. Det må ikke blive undermineret.«

Foto: Luftfoto over området ved Yanqi-søen lidt uden for Beijing, hvor Bælt & Vej Forum vil finde sted.          
Danmark opgraderer sin delegation til
Kinas Bælt & Vej Forum, med
statsministerens særlige repræsentant,
minister Karen Ellemann

11. maj, 2017 – København: Efter Lars Løkke Rasmussens nylige officielle besøg i Kina, hvor han drøftede Bælt & Vej-initiativet med præsident Xi Jinping, er Danmarks delegation til Bælt & Vej Forum i Beijing den 14.-15. maj blevet opgraderet. Minister for ligestilling og nordisk samarbejde, Karen Ellemann, rejser i morgen til Kina som statsministerens særlige repræsentant, for at deltage i Forummet. Det var oprindeligt departementschefen for Transportministeriet, der skulle have ledet delegationen.

Inden Lars Løkke Rasmussens rejse til Kina, skrev det kinesiske nyhedsbureau Xinhua den 30. april:

»Rasmussen sagde, at Kinas Bælt & Vej-initiativ er en meget interessant, diplomatisk strategi. At yderligere forbinde Europa med Asien gennem handel og bilateralt samarbejde kan forhåbentlig være en fremtidig dynamo for vækst og fremgang for begge kontinenter«, sagde statsministeren …

I interviewet sagde Rasmussen, at initiativet forhåbentlig kan give økonomisk stabilitet og udvikling for Central- og Sydasien – indgangsporte mellem Østasien og Europa.

»Dette vil være af afgørende betydning for handel mellem de to største koncentrationer af økonomisk magt«, sagde han og tilføjede, at Danmark, som en af verdens fremmeste søfartsnationer, allerede i flere århundreder har været engageret i at forbinde kontinenterne.

»Danmark er blevet inviteret til at deltage i Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde, der afholdes i Beijing den 14.-15. maj. Vi vil deltage og med glæde bidrage positivt, både på politisk og erhvervsniveau under konferencen«, sagde Rasmussen.

Under statsministerens besøg i Kina blev der indgået mange aftaler, der vil intensivere det strategiske partnerskab mellem Danmark og Kina, som blev indgået i 2008. Danmark er fortsat det eneste af de nordiske lande, der har et strategisk partnerskab med Kina.

Foto: Minister for ligestilling og nordisk samarbejde, Karen Ellemann, rejser til Bælt & Vej Forum i Beijing som særlig repræsentant for statsminister Lars Løkke Rasmussen.
Latinamerikas fremtid ligger
på den Nye Silkevej.
Af Helga Zepp-LaRouche

Zepp-LaRouches videopræsentation til en konference, »Latinamerikas fremtid ligger på Silkevejen«, 4. maj, 2017. Fr. Zepp-LaRouche udvikler her en dramatisk vision om økonomisk »win-win-samarbejde«, der kan løfte hvert eneste menneske ud af fattigdom; og om den Ny Silkevejspolitiks potentiale for at udløse menneskelig kreativitet på hele planeten, der kan skabe en ny, kulturel renæssance.

Helgas tale blev vist ved møder, der var samlet i Mexico City, Hermosillo og Querétaro (i Mexico); i Lima og Pucallpa (i Peru); og i Guatemala City, og blev ligeledes udsendt live over Internettet.

Engelsk udskrift:

Dear Friends of the Schiller Institute,

I will speak to you about the “Future of Ibero-America Lies in the New Silk Road,” and I want to send you my most heartfelt greetings, watching the video in Peru, Guatemala, Mexico, Argentina, Chile, Colombia, the Dominican Republic, the United States, and maybe elsewhere.

We are only eight days away from an event which will make clear to the whole world that the world is changing, that we are already in the process of developing a completely new paradigm, that of the New Silk Road, otherwise called the Belt and Road Initiative. In Beijing, between the 14th and 15th of May a summit will take place. Already 28 heads of state, or 28 nations have agreed to attend, and those heads of state include those of Argentina and Chile, but also there will be high-level representatives and delegates from 110 nations, altogether 1,200 delegates; there will be 60 international organizations represented. And they will sign in the context of this summit, 20 cooperation agreements between China and 20 countries into a document which then will define the goals and principles, and specify cooperation; it will develop an international new platform on science, technology, exchanges and training of talent among the participating countries.

This Belt and Road Forum will be an historic event. It will be the consolidation of a process which started three years and eight months ago, when President Xi Jinping in Kazakhstan announced the New Silk Road. And in this period, the true conception of “win-win cooperation” among altogether almost 70 nations, has become a reality, where it is clear that no longer is this a zero-sum game where one has advantage and the other one suffers, but this is a true “win-win cooperation,” where each country is having equal benefits from such cooperations.

Now the significance in this conception of the Belt and Road Initiative which is open to all nations of the world, including the United States and the European nations, even though they are still not so clearly in favor of it, or at least it’s a mixed situation, the significance of this concept lies in the fact that for the first time in human history, it overcomes geopolitics — geopolitics which was the cause of two world wars in the 20th century — because it establishes a higher level of reason, and since it’s open to every country, it can reach into the farthest corner of the world.

Since this program has been put on the agenda by Xi Jinping it has led to an unbelievable explosion of development, absolutely unprecedented in history. China has signed more than 130 bilateral and regional transport agreements. It opened 356 international road routes, for both passengers and freight; there are now 4,200 direct flights connecting China with 43 Belt and Road countries; there are presently already 39 China-Europe freight train routes; currently, there is daily leaving such a cargo train from Chongqing to a European destination.

There are in the meantime, six major industrial development corridors, and the 21st Century Maritime Silk Road. These corridors not only are, one, a corridor from China to Central and Western Asia which is intended to be extended through Iraq, Syria, Turkey, into Europe and into Africa; there is a second corridor from China to Western Europe which goes from such cities as Chengdu, Chongqing, Yiwu, Lianyungang, going to Duisburg, Hamburg, Rotterdam, Lyon, and Madrid. There is thirdly the Mongolia- China-Russia corridor which involves 32 large projects. There is fourthly, the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), where China has invested $46 billion and this project is creating 700,000 new jobs in Pakistan. There is the Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) corridor, which bridging the whole region of Southeast Asia. Then you have the China-Indochina Peninsular corridor, and you have in the meantime the development of an entire railway network in Eastern and Central Africa.

This is unprecedented in human history, because after literally centuries of suffering colonialism and poverty and underdevelopment, for the very first time, through this Chinese initiative is the perspective for the developing countries to overcome poverty, hunger, underdevelopment and realize the true potential of all these countries.

Well, it is most astounding, but then, not so astounding if you think about it, that about this greatest infrastructure project in all of history, there is almost nothing being reported in the mainstream media, at least in the United States and in Western Europe. The mainstream media, with very few exceptions such as for example Forbes magazine, they had a six-part series about the potential of the New Silk Road, all the other mainstream media pretend it doesn’t exist. So the populations of Europe and the United States know very little about it, and once they realize it, mainly through our efforts, the efforts of the Schiller Institute, they realize that this is a tremendous potential also for their future. And mostly people get extremely angry that they have been deprived of this knowledge.

Now, it is very clear that the old forces of the old paradigm, the paradigm of geopolitics, a system based on so-called globalization which emerged after the collapse of the Soviet Union, and which was and is based on the “special relationship” between the British and the United States, this system which was based on profit for the rich, making the gap between the rich and poor ever wider, a system which is now specifically now aiming to overcome poverty in the whole world and have a “win-win” relationship among equal nations with equal rights, equal respect for their sovereignty, these old geopoliticians regard this new system as a complete threat to their existence. So they try to maintain the illusion that it does not exist.

Just today appeared a very interesting article by Robert Parry, who is an investigative journalist in the United States, who became rather famous because of his coverage of the Iran/Contra affair; he wrote an article with the title, “The Existential Question of Whom To Trust.” And he says, “The looming threat of World War III, a potential extermination event for the human species, is made more likely because the world’s public can’t count on supposedly objective experts to ascertain and evaluate facts. Instead, careerism is the order of the day among journalists, intelligence analysts and international monitors — meaning that almost no one who might normally be relied on to tell the truth can be trusted.” He says, and I fully agree with that, what replaces objective reporting is “groupthink,” where experts “have sold themselves to … powerful interests in order to keep high-paying jobs and … don’t even seem to recognize how far they’ve drifted from principled professionalism.”

Well, that will not help them, because the positive alternative of the Belt and Road Initiative does exist and it is also the remedy to the two existential crises facing human civilization at this point: First, the danger of a global nuclear war, which is now most obvious in the crisis around the two Koreas, and naturally, still to a certain extent the situation in Syria; and secondly, the danger of an uncontrolled crash possibly to occur this year, which if it would occur would lead to uncontrollable chaos out of which the danger of a nuclear war would arise as well.

Let’s briefly look at the second danger. On July 25th, 2007, my husband, Lyndon LaRouche made truly history forecast: He said, this present global financial system is hopelessly finished and all which you will see now is that the different elements will come to the surface. And it will not be resolved until you have complete, total reorganization of this bankrupt system through a number of measures, Glass-Steagall, a return to a credit system and the American System of economy.

Exactly one week later, the secondary mortgage crisis in the United States erupted, which then, since it was not dealt with by the measures which LaRouche proposed, escalated into the big financial crash of Lehman Brothers and AIG in September 2008.

At that point, for a very short period of time, actually some days and weeks, the leaders of trans-Atlantic world were absolutely convinced this was a systemic crisis, and some of them, like Sarkozy of France, even called for a New Bretton Woods, because they were so scared that this whole system may disintegrate. Unfortunately, this shock lasted not very long, and already at the next G20 meeting in Washington on Nov. 15, of the same year, they basically decided to paper it over, go for quantitative easing and use other so-called “tools” of the instruments of the central banks in the United States rather than going for the Glass-Steagall separation law of Franklin D. Roosevelt, which my husband has prescribed, they went into Dodd-Frank, which basically was just a cover-story to keep the high-risk speculation of the big banks going.

In the meantime, the central banks of Europe, the ECB, of Great Britain, Japan, and the Federal Reserve decided to go into quantitative easing, and they created $15 trillion in lending facilities to the too-big-to-fail banks, and that added a de facto zero-interest rate since about 10 years. They spent part of this money for so-called bail-out packages, which supposedly went to countries like Greece, but in reality 97% of these bail-out packages went back to the to the big European banks and the American banks.

In the United States this liquidity pumping increased for example, so that corporate debt rose from 2008 to today, from $8 to $14 trillion; that is, an increase of 75%, of which almost $9 are in commercial mortgage backed securities (CMBS). Since 2013, 80% of the corporate borrowing has been used for, not productive investment, but so-called “financial engineering.” Now, that is, corporate firms buy up their own stocks to drive up the price, or they’re buying other firms in so-called mergers & acquisitions (M&As) for the same effect. They are using $500 billion per year into driving up those stock indexes, while at the same time, betting on the derivatives of these manipulations.

Despite all of this, the total non-financial corporation profits have not increased since 2011 and started to fall since 2013. Morgan Stanley just put out a report in April that the ratio of non-financial corporate debt to cash from operations is at an all-time high, at a ratio of 3.2 to 1.

Now, with this situation, where the debt is going through the roof relative to the operating cash, and profits are declining, normally, what firms used to do, is to go to the banks and borrow more, but this is now no longer happening, because the banks stopped giving credit because they know this whole system is coming to an end and it’s not maintainable.

Just at the recent meeting of the IMF in Washington, they put out a 2017 Global Financial Stability Report, where they basically wrote that the U.S. debt service to income ratio of the non-financial corporations has gone up 37% in 2014, to 41% in 2016; and those corporations have $7 trillion more debt than in 2008, but $3 trillion less equity invested in them. As a result, a wave of defaults has already started. The default rate for the non-financial corporations jumped from 3% at the beginning of 2016, to 5% at the end, and it is expected to be 5.6% in June. The IMF warns that if the interest rates go up, as they did in the period from November to January, then 20% of all U.S. corporations could default. Now, that is higher than the highest mortgage default rate in the crash of 2008.

Now, this gigantic bubble of corporate debt is made more unpayable because of the complete lack of growth in the real economy. The miserable 0.7% growth which was published about the GDP in the United States — and remember that the GDP statistics are always manipulated, and every knowledgeable person in Europe, for example, makes jokes about it — it went up only 0.7% in the first quarter of this year, and that does not pay for this huge bubble.

But the problem is not only in the United States, it’s also in Europe. Just recently, the Italian Banking Association put out the figures of the Level3 derivatives in the European countries, where the highest ratio is in Germany, it was 25.5%; British banks, 25.4%; French banks, 20.5%. And Italy, which is always scolded for having the biggest commercial losses, has only 15%. Now, Level3 derivatives are derivatives which don’t have a market price because nobody wants to buy them, because people know they are completely toxic. So they are assets collateralized with debt and therefore pretty worthless, but the ECB has allowed the banks to price them according to their own bank model and count them as assets. In the recent stress tests of the European central banks, they left out Level3 assets, so this is a complete illusion which is being maintained because an admission would basically reveal the complete bankruptcy of the system.

Now, there is only one way to prevent a chaotic blowout, and that is the implementation of the Glass-Steagall law which Franklin D. Roosevelt implemented in 1933. And the good thing is that there are presently two legislations in both Houses of the U.S. Congress, and also the head of the National Economic Council Gary Cohn, recently told a group of senators that the Trump administration is absolutely committed to realize Glass-Steagall soon, and that President Trump will fulfill his election promise to go for Glass-Steagall. As a result, there is presently a flood of articles in the last three weeks attacking Glass-Steagall, saying it would not have solved the problem of 2008 — which is a complete lie — and obviously, this expresses the complete nervousness of Wall Street and the City of London because it would bankrupt them and curb their power down to size.

Now, contrary to the asset-based economy of the United States, and partially of Europe, where you have a huge diversity between the different EU members and therefore the whole Eurozone does not function, where basically the situation is completely unsustainable as well, China on the other side, in the first quarter of 2017 had a surprisingly high GDP of 6.9%. All the agencies, like Bloomberg, PricewaterhouseCoopers and others all agree that the primary driver of this Chinese economic growth is the extraordinary investment in infrastructure, both in China domestically, as well as in the Belt and Road countries. For example, Chinese factory output in the same period has been 7.6% in the first quarter also. Household disposable income went up by 7.5%; retail spending up 10.4%. There was a study of PricewaterhouseCoopers in February which said that the great projects of infrastructure grew in the last year already by 50% in value, and there is a new study by the U.S. National Bureau of Economic Research that, based on physical economic factors such as the illumination seen by night from space, that the Chinese economy is actually growing faster than even the Chinese government reports.

Xinhua reported that the goods trade between China and the Belt and Road countries went up by 26.2% in the first quarter. Chinese exports to Belt and Road countries went up by 15.8% in the first three months. Imports to China went up by 42.9% from the 60 countries of the Belt and Road. There are 781 new companies with investments in the Belt and Road countries that have sprung up. Chinese enterprises signed 952 contracts in 61 countries along the Belt and Road.

So the Chinese economy and the Belt and Road Initiative has long become the real engine of the world economy.

So for the United States to come out its present financial danger, there is only one way out, and that is to implement the Four Laws of Lyndon LaRouche: First, Glass-Steagall. Separate the commercial and the investment banks, write off the unpayable debt and toxic paper of the investment banks, put the commercial banks under protection. Then, go to a credit system in the tradition of Alexander Hamilton, implement a National Bank; and increase the productivity of the economy by having a massive investment in fusion technology and space cooperation, and other vanguard technologies to increase the productivity of the labor force.

Now, this could be massively helped by the Chinese cooperating with America on the Belt and Road Initiative which has been offered by President Xi Jinping, at the recent Florida summit with President Trump.

Now Trump has said he wants to invest $1 trillion into infrastructure in the United States. The American Society of Civil Engineers estimated that the real need of infrastructure is $4.5 trillion, but Chinese experts estimated that what the United States really would need is $8 trillion worth of infrastructure. And China could easily help America to rebuild its infrastructure because they have an extraordinary expertise from having done the Belt and Road project for the last three and a half years. China also has offered, already, to invest its $1.4 trillion they’re holding in U.S. Treasuries. If this would be channeled, let’s say, through either an infrastructure bank in the United States or a National Bank in the tradition of Hamilton, this could help to revive the American economy.

Now, the same goes for European nations: They urgently need Chinese investment, because the EU has not been providing it, and that is why right now, you have the complete turning around of European nations — they want to be part of the New Silk Road. For example: Greece, Serbia, Hungary, the Czech Republic, Belarus, but also Italy, Portugal — they have already all stated they want to become “hubs” of the New Silk Road. So there is a complete change of the wind, representing the potential to really realize this fantastic new perspective.

However, the second existential crisis, the danger of nuclear war, now, it is obviously centered right now very massively around the North Korea crisis. Again, there, the solution will be the integration of the two Koreas into the New Silk Road. But it is extremely dangerous. Pope Francis just put out a statement saying “the situation has become too hot,” that the world is at the brink of war, and he said, “We are talking about the future of humanity. Today, a widespread war would destroy — I would not say half of humanity — but a good part of humanity, and of culture, everything, everything. It would be terrible. I don’t think that humanity today would be able to withstand it.”

Now, if you study the logic of thermonuclear war, the danger is not half of humanity, the danger is that it could lead to the extermination of all life, of all human life on this planet.

This danger is the result of the old geopolitical manipulation, because the situation in Korea is not unsolvable at all. Already in the ’90s and again in 2002, we were very close to establishing a permanent peace on the Korean Peninsula. North Korea, at that time, in the ’90s, had signed the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT); they agreed not to build a nuclear weapons plant, and in return they were allowed to build a peaceful nuclear energy facility. Then, at a certain point the U.S. Defense Secretary William Perry in the Clinton Administration was convinced that Pyongyang was diverting plutonium and he was actively considering the option to take out the [North Korean] Yongbyon plant in a surgical strike. At that point, the former President Jimmy Carter went to Pyongyang and met with North Korean leader Kim Il-sung and they reached an agreement which was supported by the Clinton administration, South Korea, North Korea, with the support of China, Japan and Russia, and they called this the Agreed Framework, which included the idea that North Korea would take down its Yongbyon plant in exchange for which the U.S. helping North Korea build a full-scale 1000 MW nuclear plant; and they also began to provide North Korea with oil until this plant was ready. Inspectors from the International Atomic Energy Agency (IAEA) went there and started to monitor, and there were pledges that they would move very quickly towards a peace agreement surpassing the armistice which still existed — and still exists.

But then unfortunately the Clinton administration came to its end, and was replaced by the Bush and Cheney administration, which immediately started this talk which we know only too well from the present days, that they couldn’t work with a “brutal dictator,” and not cooperate. So basically, this already put a cloud over this whole project. But still, in 2002, South Korean President Kim Dae-jung adopted the “Iron Silk Road” which had initially been proposed by Lyndon LaRouche, who had always maintained that the way to solve the Korea crisis is with the New Silk Road: That you have to build the railroads from Busan at the southern tip of south Korea, through North Korea, all the way to Rotterdam. And once you have South Korean and North Korean engineers working together building railways, that the real basis for peace could be established.

Now the two railroads started to be built, but also one of them going from Seoul via Kaesong to the old Silk Road, the Chinese railway; and one was supposed to go up the east coast to North Korea and then link up in Vladivostok with the Trans-Siberian Railroad. Also in 2002, in the village of Kaesong, they started to build an industrial park, where South Korean companies deployed very high-skilled North Korean labor to build up industries, set up factories and things actually went along very well. Also, there were Six-Party Talks supporting this Sunshine Policy of the South Korean President.

At that time, Bush and Cheney reluctantly went along with it, but all the time kept nagging North Korea as cheating, “don’t believe them,” and so forth. At a certain point, the Six Party Talks ended, and when Obama came in, and started his “Asia pivot” policy, which was not aimed at North Korea, but really aimed to isolate China, and in encircle it, they started to build up military forces aimed against China.

So under the pressure from President Obama very recently, South Korean President Park Heun-hye cancelled the Kaesong industrial park and agreed to the deployment of THAAD missiles, and these Terminal High Altitude Area Deployment missiles, again, are not deployed against North Korea, but aimed at China and Russia: Because North Korea is only 30 miles away from Seoul, and they don’t need to send ICBMs into space to then hit Seoul 30 miles away because North Korea has sufficient artillery to accomplish the same aim; but these THAAD missiles have X-band radar which can see deeply into the territory of China and Russia, which is why both countries have named these THAAD missiles as an existential threat to their national security.

This is a very dangerous situation, because if North Korea would strike Seoul, all of North Korea would be wiped out in return, the entire North Korean leadership would be killed as has been stated by many forces around the United States, and the population of Seoul would be wiped out very clearly also. If this war would escalate, it would clearly have the potential to escalate to Japan, to the United States and also lead to a global nuclear war.

Now, that danger is presently absolutely real. The only sign of hope, is that since the summit between President Trump and President Xi Jinping in Mar-a-Lago, Florida, where a very positive working relationship and almost friendship has been developed between these two Presidents, this summit has been called by the Chinese a “complete success”; Secretary of State Tillerson has said this has absolutely enhanced mutual trust and both have stated that their common aim is the de-nuclearization of Korea; that they want to resolve the situation through a peaceful dialogue.

Now that requires, also, that the recent Chinese proposal to have a so-called “double suspension,” meaning a suspension of the missiles and nuclear tests on the side of north Korea; and a suspension of the joint military drills on the side of South Korea and the United States on the other side. Russia has completely supported this Chinese policy of double suspension. That would be the first step.

What is needed then, is a comprehensive approach of the New Paradigm, of “double suspension,” to include North Korea in the Belt and Road Initiative, integrate the Sunshine Policy with the New Silk Road and the key to it is the collaboration between Xi Jinping and Trump. It can absolutely work, because there are elections on May 9th in South Korea, where the likely winner already came out against the THAAD deployment, so the hurried deployment now makes absolutely no sense; also, in the recent month, the relationship between Prime Minister Shinzo Abe of Japan with Putin of Russia has absolutely increased and positively developed, where you have joint Russian-Japanese investments in the Far East of Russia, and therefore, the elements of a solution are absolutely there.

What has to be put on the agenda, therefore, is the “Greater Tumen Region Development project, which we also represented in the World Land-Bridge report. This is a regional development project involving the Greater Tumen Initiative, a development project which would build up the entire border region between China, Russia, Mongolia, North Korea, and South Korea, and develop the entire region around it, around the Tumen River which is the border between China and North Korea; and North Korea was a part of this project, until 1993, at least in its initial forms.

So, what has all of this today with the future of Latin America, and the my speech has, that “The Future of Latin America Lies in the New Silk Road”?

Now, I personally believe for a very long time, that the great German mind, and philosopher, and statesman, and natural scientist, Nikolaus of Cusa was absolutely right, when he, already in the 15th century, said that the solution to fundamental problems cannot be in partial remedies, but that you have to find a level of the solution which establishes a higher level of reason which he called the “coincidence of opposites,” or the coincidentia oppositorum. You have to establish a level of reason where the One has a higher reality than the Many, and that is exactly the “win-win cooperation” of the Belt and Road Initiative today.

Now, in the age of nuclear weapons, of the internet, of air travel which can bring you in a few hours to every part of the globe, the world has become a very small place. And unlike in previous periods, where you had one culture going under and some other culture at some other part of the world didn’t even know about it, because it would take years to travel from one region to the next, this time, we are sitting in one boat, and therefore, people have to start to think strategically and not think that the financial crisis of the trans-Atlantic sector, or the North Korea crisis is something alien to them, but that we have to solve all of these problems simultaneously, or else there will be no solution for anybody.

Now the only way for Latin American countries to solve the problem of the drug epidemic which is haunting some countries in an existential way; or of poverty, or of underdevelopment, is to revive the development plan of Lyndon LaRouche, which he called in 1982 Operation Juárez, when he worked with President José López Portillo to integrate all of Latin America in one large infrastructure-integrated network. This is possible to be realized today, and it is possible, because of the Chinese Belt and Road Initiative.

What we have to do, is we have to build a fast train system connecting the southern tip of Latin America in Chile and Argentina, going all the way up north, through Central America, North America, to the tip of Alaska, connecting through the Bering Strait Tunnel with Siberia, and in that way linking the trans-American transport corridor with the trans-European-Eurasian infrastructure network.

The infrastructure offered by China is already going in this direction. China has offered financing and help in the construction of the Bi-Oceanic Railroad, which you will hear about in the next presentation, which will be a railroad between Brazil and Peru, and another route through Bolivia; China is presently already building a science city in Ecuador, where at the recent state visit of President Xi Jinping in Lima, and Ecuador, and Chile last fall, attended a joint meeting with the former President of Ecuador President Correa in which both stated the intention that very soon China and Ecuador will be on the top of science and technology, representing the state-of-the-art in these areas. Now, this is a very ambitious and very hopeful intention.

Also, the fact that Chilean President Michelle Bachelet will go to the Belt and Road Forum and then add a state visit in China to that, represents the potential of bringing all of these projects a big step forward. The former Ambassador to China from Chile Fernando Reyes Matta said the world leaders who are attending the Belt and Road Forum are betting on the future. He said: Should we think from Latin America about linking with the One Belt and Road if it will have the same effect as the Marshall Plan on Europe? Well, the answer is obviously, yes, because the Belt and Road Initiative is already now twelve times larger than the Marshall Plan was in its time, and it is open- ended and it can be extended without a limit.

Now this fantastic economic development perspective also has, and must have a cultural dimension to it. At the recent Ancient Civilizations Forum in Greece, where the foreign ministers of ten countries that have long, old cultures attended, among them, were the foreign minister of Bolivia, of Mexico, and Peru, all countries which had a very proud, ancient tradition, they were intending to revive this old culture, in order to connect it to the ambition of the future. Because it is necessary for this whole project to succeed, that we revive the best traditions of each nation on this planet, of each culture, and then have a dialogue, so that each nation knows about and finds out about the treasures what actually universal history has accomplished to this present point.

If we have an economic “win-win cooperation,” it will uplift every human being out of poverty, it will unleash the tremendous potential of human creativity, and it will lead, I am absolutely certain, to a new cultural Renaissance. Where people in Latin America must absolutely know about, that we as a human species as a whole are on the verge of a completely decisive branching point in human history: That the New Silk Road allows for a completely New Paradigm, where for example, the old idea that earning virtual money, money figures which could disappear from your bank account instantly, once you have a financial crash, and what you never owned because it was always virtual, you can also never lose, that this wrong idea will be replaced by the concept of a meaningful life where each person can unfold the totality of his or her creative potential; and something which was only possible for a very few individuals in history, such geniuses as Dante, Kepler, Einstein, Schiller, Vernadsky, Beethoven, but very few people could reach that level of personal creativity, because people up to now were so burden by having to earn their livelihood, by the constraints of managing their daily lives, that they could not fulfill this potential. Now this will be possible to change and we will have a society, increasingly, on our planet, where more and more people, and eventually all people can be truly human by developing all potentials they have embedded in them.

So provided we can solve the two existential crises I mentioned, we are really looking at a very bright future. If Latin America would link up with the Belt and Road Initiative this potential can be realized for all of us in a very short period of time.
Bælt & Vej-konference i Milano, Italien, forpremiere til Beijing-topmøde

10. maj, 2016 – En konference om Bælt & Vej-initiativet fandt i dag sted i Milano forud for topmødet i Beijing. Den blev arrangeret af det udenrigspolitiske etablissement – ISPI, SACE (eksportkreditter), Italy-China Foundation og Assolomabardo (industrisammenslutningen i Lombardiet). Repræsentanter for Italien og Kina var blandt talerne på de tre paneler – ’Italienske perspektiver langs Silkevejene’; ’Nye aktører og nye strategier’; og ’Nye erhvervsmuligheder’. Joachim von Amsberg, vicepræsident for Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), afsluttede panelerne via videokonference.

Dette møde blev annonceret i en artikel i erhvervsavisen Il Sole 24 Ore under overskriften, ’En ny æra for Silkevejen’, som sætter arrangementet i perspektiv i forhold til topmødet i Beijing, 14.-15. maj.

»Premierminister Paolo Gentiloni, der ofte besøgte Kina som udenrigsminister, vil få en æresplads. Dag to af Bælt & Vej Forum vil finde sted ved Yanqi-søen, halvanden times kørsel uden for Beijing; stedet blev indviet i november 2014 til APEC-mødet. I denne sammenhæng er der planlagt politiske møder på multi- og bilateralt niveau. Den italienske premierminister vil mødes med den kinesiske premierminister Li Keqiang og præsident Xi Jinping den 16. maj«, skrev Il Sole.

Italien vil diskutere og fremlægge aktuelle muligheder for BVI. Én af disse muligheder er den såkaldte »Havnevej«; fem havne ved Adriaterhavet. ISPI-chef Giampiero Massolo citeres for at sige, at, »Uden en rolle for systemet med havne og inter-havne, og landruter i Italien, er hele Bælt & Vej-projektet i fare for at være ukomplet ved sin terminal (i Europa) og mht. ét af sine hovedmål, dvs., at forbinde Kina og Europa på en langt mere effektiv måde end i dag.«

(Den adriatiske rute bliver stærkt kritiseret af dem, der promoverer udviklingen af Syditalien og dybvandshavnene i Calabrien og Sicilien, samt moderniseringen af landruter. Disse kritikere, som omfatter nogle af vore kontakter, siger, at Italiens Mezzogiorno (Syditalien inkl. Sicilien og Sardinien) bliver afskåret fra udviklingen.)

Il Sole skriver imidlertid, at dette ikke er den eneste mulighed. En anden mulighed er at deltage i investeringer i Asien. Der er AIIB, men også Silkevejsfonden med $40 mia. Silkevejsfonden er allerede aktieindehaver i Pirelli og i det italienske Autostrade holding.

Foto: Santa Maria della Grazie i Milano, der rummer Leonardo da Vincis mesterværk, Den sidste nadver.
Trump renser ud i nogle kupmagere
og fremmer samarbejde for fred
og udvikling med Rusland og Kina

Leder fra LaRouche PAC, 10. maj, 2017 – Donald Trump har i de seneste 24 timer taget de indledende skridt og har smidt det affald i efterretningssamfundet ud, der har været en del af det igangværende forsøg på en ’farvet revolution’ mod den amerikanske regering. Comey og tidligere chef for NSA, Clapper, og tidligere chef for CIA, Brennan, samt andre, har åbenlyst deltaget i et kupforsøg mod præsident Trump, hvor de har brugt vilde løgne og taktikker, der ikke er set siden McCarthy-æraen, for at terrorisere den amerikanske befolkning med den angivelige fare for russisk aggression, og endda russisk kontrol over den amerikanske regering.

Efter et særdeles produktivt møde i dag med præsident Trump og udenrigsminister Tillerson i Det Hvide Hus, latterliggjorde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, meget praktisk, denne kampagne. I besvarelse af gentagne spørgsmål fra den amerikanske hore-presse, og som havde til formål at forklare de falske nyheder om russisk indblanding i 2016-valget, sagde Lavrov: »Jeg mener, dette er ydmygende for det amerikanske folk at høre på, at USA’s interne anliggender skulle være styret af Rusland. Hvordan går det til, at denne store nation tænker på denne måde?«

EIR udgav den 27. februar, 2017, et omfattende dossier med titlen: »Obama og Soros – Nazister i Ukraine 2014, i USA 2017?«. Dossieret dokumenterede, at de samme personer og institutioner, der kørte det neonazistiske kup imod Ukraine i 2014, forsøgte at gennemføre en lignende Farvet Revolution imod Trump – og af nøjagtig de samme grunde. Som den russiske viceambassadør til FN’s sikkerhedsråd, Vladimir Safronkov, sagde til den britiske ambassadør Rycroft den 13. april: »Jeres drøm gled ud af jeres hænder, fordi vi arbejder sammen med USA. Det er I bange for. I gør alt, hvad I kan, for at sabotere dette teamwork.« Russerne forstår, at Det britiske Imperium er ved at fjerne alle stopklodserne og endda løber risikoen for en atomkrig, for at forhindre Trump i at lede USA ind i et partnerskab med Amerikas historiske og naturlige venner i Rusland og Kina. Dette venskab ville betyde enden på Det britiske Imperium, én gang for alle, og afslutningen af opsplitningen i Øst og Vest, og ville i stedet virkeliggøre et nyt paradigme, baseret på udvikling og alle nationers gensidige interesser.

Dette er, naturligvis, den Nye Silkevej – Ét Bælt, én Vej-initiativet, lanceret af Kinas Xi Jinping, der vil afholde den første, internationale konference i Beijing kommende weekend, med deltagelse af repræsentanter fra flere end 100 lande og 28 statsoverhoveder, der vil planlægge en produktiv fremtid for menneskeheden og en afslutning på imperie-æraens princip om ’evindelig krigsførelse’.

Helga Zepp-LaRouche, der i Kina er kendt som »Silkevejs-ladyen«, reflekterede i dag over den kendsgerning, at, med den italienske premierminister Gentiloni, der vil lede sin nations delegation til Bælt & Vej Forum, alt imens tidligere premierminister Jean-Pierre Raffarin vil repræsentere Frankrig, og med de fleste andre nationer i Europa, der sender betydningsfulde delegationer – med disse begivenheder, har det historiske momentum i Europa taget en ny retning for en lysende fremtid med den Nye Silkevej. Kun Tyskland synes at sakke bagud og sidder fast i det gamle paradigme, hvor de fabler om udledning af CO² snarere end opbygning af nationen. Foreløbig har præsident Trump ikke indikeret, om han eller nogen anden, amerikansk delegation vil deltage, til trods for, at den kinesiske ambassadør til USA har gentaget Kinas invitation.

Men, Trump har uden for enhver tvivl truffet beslutning om at ændre briternes spilleregler og droppe de korrupte efterretningsnetværk, der har faldbudt den anti-russiske pro-krigspropaganda på vegne af britisk efterretning, der har spillet USA som den »dumme kæmpe«, der udkæmper imperiets kolonikrige samtidig med, at dette imperium forbereder atomkrig imod Kina og Rusland.

I Asien aflagde den nyvalgte præsident i Sydkorea, Moon Jae-in, her til morgen sin ed og annoncerede omgående sit forpligtende engagement til genopretning af »Solskins-politikken« over for Nordkorea, og for samarbejde med Trump omkring en varig løsning for Koreahalvøen. En sådan løsning må være baseret på gensidig udvikling og garantier for Nordkoreas suverænitet, til gengæld for en løsning på spørgsmålet om atomvåben. Pyongyang har gentagent erklæret, at, hvis truslerne mod deres nation endegyldigt ophørte, kunne en løsning findes. Der eksisterer nu en mulighed for, at den splittede, koreanske nation, i samarbejde med Xi, Putin og Trump, og muligvis også Japans Shinzo Abe (der står både Putin og Trump nær), kan indlede den freds- og udviklingsproces, som sluttelig kunne føre til en genforening.

Tiden er inde til, at præsident Trump indtager den hamburger med Kim Jon-un.
Australien må tilslutte sig Bælt & Vej-initiativet.
Video fra Citizens Electoral Council, Australien

Leder af CEC, Australien, som er en søsterorganisation til LaRouche-bevægelsen, Craig Isherwood, præsenterer Bælt & Vej / den Ny Silkevej med Australien som omdrejningspunkt.
Græsk præsident giver fuld støtte til Bælt & Vej-initiativ

8. maj, 2017 – Grækenlands præsident, Prokopis Pavlopoulos, udtalte sin helhjertede støtte til den kinesiske præsident Xi Jinpings transnationale Bælt & Vej-udvikling og kommercielle initiativ i en udtalelse forud for Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde i denne måned. Udtalelsen, der blev rapporteret af Athens News Agency, kommer forud for den græske premierminister Alexis Tsipras’ besøg til Beijing for at deltage i forummet den 14.-15. maj.

»Som et medlemsland i EU opmuntrer Grækenland til større samarbejde mellem EU og Kina. Det er henimod dette, at Grækenland promoverer ethvert initiativ, der bringer Europa nærmere til Asien«, sagde Pavlopoulos. Han understregede, at, »for Grækenland er den maritime rute [på den genoplivede Silkevej] af særlig betydning, i betragtning af, at havnen i Piræus er den første indgangsport til Europa via den nye Suezkanal«.

»Cosco’s investering i havnen i Piræus er et eksempel på det venskabelige og gensidigt fordelagtige samarbejde mellem Grækenland og Kina, og viser Piræus som ét af de mest betydningsfulde nav i den geostrategiske forbindelse mellem Kina, og hele Asien, og så Europa«, sagde han.

Han fortsatte: »Vi støtter helhjertet dette initiativ inden for rammerne af vores strategiske samarbejde med Kina; og vi er rede til at arbejde sammen, resursestærkt, mod denne retning. Dette understreges også af den græske premierminister Alexis Tsipras’ deltagelse i Beijing-forummet. For Grækenland demonstrerer OBOR-initiativet en fast beslutsomhed med hensyn til endnu tættere relationer mellem alle de involverede parter … Som lande, der er arvtagere til to af de ældste civilisationer, har Grækenland og Kina altid værdsat og støttet hinanden og har udviklet samarbejde på mange niveauer.« Han udtrykte sine bedste ønsker for et succesrigt forum. Pavlopoulos understregede den rolle, som Konfucius og gammel, kinesisk filosofi spiller i dannelsen af initiativet med den Nye Silkevej, rapporterer Xinhua.

Forum for Oldtidscivilisationer, der blev lanceret i fællesskab af Grækenland og Kina, afholdt sin første ministerkonference i slutningen af april 2017. Her åbnede Pavlopoulos forummet, som omfattede deltagelse af den kinesiske udenrigsminister Wang Yi og repræsentanter for 10 oldtidskulturer i hele verden.

http://schillerinstitut.dk/si/?p=19082

Foto: Grækenlands præsident, Prokopis Pavlopoulos.