Det må ske nu!

Leder fra LaRouche PAC, 30. august, 2017 – I de næste 48 timer vil LaRouche PAC Politiske Aktionskomite udstede en politisk hensigtserklæring om de nødvendige handlinger, der må tages skridt til af USA – dets folk og dets regering – for at adressere den eksistentielle krise, som er blevet bragt i forgrunden af den hen over flere stater eksistentielle krise, som orkanen Harvey og dens følgevirkninger har forårsaget. USA kan ikke længere leve i vrangforestillingernes domæne med skyhøje spekulative værdipapirer og kollapsende, fysisk økonomi. Vi kan ikke længere agere, som om vi på en eller anden måde kan overleve uden at kere os om at investere i broer, dæmninger, jernbaner, kernekraft, kanaler, diger … og mennesker.

De fornødne politiske forholdsregler blev fremlagt af Helga Zepp-LaRouche i hendes bemærkninger til Manhattan-mødet den 26. august, og de omfattes helt af Lyndon LaRouches Fire Love

Det er nødvendigt med en kursændring i nationaløkonomisk politik, og det må ske nu.

Bælte & Vej Initiativet bringer allerede en håbefuld fremtid til nogle af de mest formørkede og krigshærgede områder på planeten. Transaqua-projektet i det centrale Afrika har fået grønt lys, og det vil blive udført med deltagelse af det samme, kinesiske selskab, der stod for byggeriet af de Tre Slugters Dæmning. Ligeledes har Kra-kanalen fået grønt lys, et af de store projekter i Verdenslandbroen, der behøves for at skabe et samlet verdensocean for handel og udvikling, som Lyndon LaRouche længe har forklaret. Og i Syrien – hvor russisk militærhandling og/eller diplomatisk handling, i kombination med Kinas Bælte & Vej-initiativer er begyndt at vende tidevandet bort fra folkemorderiske krige og terrorisme – er Schiller Instituttet nu i færd med, i sin fulde udstrækning, at bringe LaRouches politik for Verdenslandbroen til det højeste niveau af dette lands regerings- og uddannelsesinstitutioner, som vi rapporterer andetsteds.[1] Dette er et ægte bevis på principperne i LaRouches politikker og metoder.

Hvis Centralafrika, Thailand og Syrien kan vågne og handle, kan vi så ikke gøre det samme? Er det ikke orkanen Harveys virkelige budskab og lektie? Ved at få USA til at vedtage LaRouches Fire Love og fuldt ud samarbejde med Bælte & Vej Initiativet, kan vi kaste nationen – og med den, verden – frem på et fuldstændig andet niveau. Nu.

Foto: Agenter fra U.S. Border Patrol Mario Fuentes, venstre, og Marc Gonzales undersøger et ødelagt mobilt hjem for evt. overlevende i kølvandet af orkanen Harvey nær Rockport, Texas, 27. aug., 2017. U.S. Customs and Border Protection photo by Glenn Fawcett

[1] Se Ulf Sandmark fra det svenske Schiller Instituts rapport her: http://www.larouche.se/artikel/ulf-sandmark-atervande-till-syrien-med-sidenvagsboken
USA gennemfører sin anden test af B61-12 atombombe

29. aug., 2017 – I går meddelte USA’s National Nuclear Security Administration (NNSA), at det havde gennemført sin anden flyvetest af B61-12 atom-tyngdekraftbombe. Testen, hvor to komplette bomber – minus den fysiske atompakke, der får bomben til at eksplodere – blev nedkastet fra et F-15E angrebsfly, »evaluerede våbnets ikke-atomare funktioner og flyets evne til at kaste våbnet«, iflg. NNSA’s pressemeddelelse.

Ud over at erstatte forældet elektronik, tilføjer B61-12 en Præcision Guidance Kit (PGK) til forbedret nøjagtighed, samt en funktion, der kaldes »dial-a-yield« (hvilket vil sige, at man kan tilpasse sprængstofmængden til f.eks. et mindre mål – som f.eks. ikke er en millionby), og som kritikere siger sænker tærsklen for anvendelse af atomvåben.

»Den kendsgerning, at man gennemfører test af denne modifikation af atombomben, indikerer, at USA fortsætter et accelereret oprustningsprogram af sit taktiske atomarsenal i Europa, såvel som også, at både Washington og Bruxelles overvejer et scenario med begrænset atomkrig i Europa«, sagde den russiske militæranalytiker Igor Korotchenko til RIA Novosti.

Mikhail Ulyanov, direktør for det Russiske Udenrigsministeriums Afdeling for Ikke-spredning og Våbenkontrol, sagde til RT: »Amerikanske militærspecialister hævder, at denne bombe vil være mere etisk og mere anvendelig, fordi den har en større nøjagtighed og resulterer i mindre katastrofale følger for civile, hvis den bruges over store områder. Dette afstedkommer den konklusion, at, når de anvendes operationelt, så kan sådanne bomber objektivt set sænke tærsklen for anvendelse af atomvåben. Vi ser dette som en negativ hovedeffekt af det igangværende opgraderingsarbejde.«

Ulyanov påpegede ligeledes, »De seneste variationer af B61-12 bomberne er også designet til deployering til territorier i flere NATO-lande i Europa, til brug for en del af de såkaldte atommissioner, der involverer piloter fra alliancens atomvåbenfri medlemslande. Ifølge vores vurdering, så er dette i modstrid med forpligtelserne i Traktaten om ikke-spredning af kernevåben.«

Produktion af B61-12 forventes at begynde i marts 2020.

Foto: B61-træningsenhed, beregnet til jordbesætning. Den kopierer nøjagtigt formen og størrelsen af en »live« B61 (sammen med dens sikkerheds-/væskemekanismer), men indeholder kun inerte materialer.
Bruegel-rapport dokumenterer Kinas fremvækst som en videnskabsmagt

29. aug., 2017 – En rapport fra Bruegel Research Institute i Bruxelles, forfattet af Reinhilde Veugelers, med titlen, Udfordringen med Kinas fremvækst som kraftcenter for videnskab og teknologi (The Challenge of China’s Rise as a Science and Technology Powerhouse), giver et interessant billede af udviklingen af videnskab i løbet af den seneste periode, og er ligeledes en indikation af kinesiske videnskabsstuderendes bidrag til udviklingen af videnskab i Europa og USA, som tilbageviser nogle af de myter, der er blevet spredt under den igangværende, opflammede debat om immigration. Forfatteren beskriver Kinas velkendte intentioner om frem til år 2050 at blive hovedproducent af innovationer inden for videnskab og teknologi, som de er godt på vej til at realisere, med Kina, der nu er næststørste bidragsyder til forskning og udvikling på landsbasis og tegner sig for 20 % af verdens totale forskning og udvikling, og kommer ind på en andenplads efter USA mht. andelen af total værdiforøgelse, skabt af højteknologisk varefremstilling.

Kina er nu nummer ét i verden mht. frembringelse af bachelorer med en grad i videnskab og ingeniørvidenskab og leverer næsten en fjerdedel af første universitetsgrader i videnskab og ingeniørvidenskab på globalt plan, og med en tilsvarende tendens inden for Ph.d-grader i Kina, med antallet af doktorer i videnskab og ingeniørvidenskab, der steg mere end ti gange mellem 2000 og 2006. Siden 2007 har Kina tildelt flere Ph.d-grader i naturvidenskab og ingeniørvidenskab end noget andet land.

Denne udvikling vil sluttelig være til fordel for Kina, men det har også været til gavn for USA og Europa, der stadig er vigtige destinationer for kinesiske studerende på højere uddannelser. Kina sender fortsat titusinder af studerende til at studere på amerikanske universiteter. Kinesiske studerende repræsenterer langt den største gruppe af udenlandske Ph.d.-modtagere i USA og tegner sig for 29 % af alle Ph.d.-grader, der tildeles udenlandske studerende i 2013 og repræsenterer omkring 7 % af alle Ph.d.er, der tildeles i USA. Dette er især tilfældet i matematik og computervidenskab, hvor den kinesiske andel af tildelte Ph.d.er til udlændinge steg til 38 % i 2009. I 2013 kom 57 % af udenlandsk fødte personer i den amerikanske arbejdsstyrke med en universitetsgrad i videnskab og ingeniørvidenskab fra Asien, med Indien i spidsen og Kina på en andenplads. Men Kina tegnede sig imidlertid for en højere andel af indehavere af doktorgrader inden for denne gruppe, 22 % i forhold 14 % fra Indien. Mere end halvdelen af iværksættere i Silicon Valley havde en eller flere immigranter som stiftere. Og udlændinge tegnede sig for 25 % af alle nye patenter, der blev anmeldt i 2006.

Desuden er mange kinesiske studerende (84 %) tilbøjelige til at blive i USA, permanent eller midlertidigt, og bidrager således i deres tidlige karriereforløb til videnskabeligt arbejde i amerikanske institutioner, indtil de vender tilbage til Kina. I øjeblikket bidrager udlændinge i uforholdsmæssig grad til store, amerikanske, videnskabelige præstationer, og de er dobbelt så sandsynlige til at være hovedforfatterne af hyppigt citerede ’varme artikler’. Veugelers klager over, at der ikke er så meget ikke-europæisk indstrømning til europæiske uddannelsesinstitutioner, især med hensyn til asiatisk tilstedeværelse, og opfordrer Europa til at engagere mere med Kina inden for videnskab for at forbedre kvaliteten og tempoet i videnskabelig udvikling. Dette kunne meget vel ændre sig med Bælte & Vejs nye integrationsmekanisme, som bringer Europa og Asien tættere sammen. Veugelers karakteriserer korrekt denne internationale blanding af videnskab som en »dydig« udvikling.

Kinesiske unge står i kø til optagelsesprøve til college.

Forhåbentlig kan den entusiasme, som den kinesiske ungdom udviser for at bidrage til en genoplivelse af Kina gennem deres videnskabelige arbejde også være med til at tænde gnisten til en lignende entusiasme blandt amerikansk og europæisk ungdom for en genoplivelse af videnskabelige præstationer også i deres nationer.

 

Titelfoto: Kina har overgået USA og Europa i antallet at studerende med en universitetsgrad, og svælget vokser fortsat. Fokus på højere uddannelse i Kina er enormt, især inden for videnskabelig og teknologisk innovation, og vægten ligger på excellence.
Billioner i kredit til ny infrastruktur
– Orkanen viser os, der er intet alternativ!

Leder fra LaRouche PAC, 29. august, 2017 – Den igangværende ødelæggelse af liv, levebrød, økonomi og produktivitet, som orkanen i Texas forårsager, er et signal til landet: USA’s valgte repræsentanter må nu, for sidste gang, have afvist og opsat genopbygning og erstatning af nationens forældede og nedbrudte økonomiske infrastruktur.

Lad ikke ordene »naturkatastrofe« blive misbrugt. En storby er ved at blive ødelagt, fordi den er i fare for oversvømmelser, og gentagent udsættes for oversvømmelser, og dens sikkerhedsforanstaltninger mod oversvømmelser – designet og bygget for 70-80 år siden – er ikke længere denne betegnelse værdige.

Orkanen Katrina dræbte næsten 2.000 mennesker og ødelagde økonomiske værdier til $130 mia., og af samme årsag. Superstormen Sandy dræbte flere end 100 mennesker og forårsagede tab for $65 mia., og af samme årsag. Disse katastrofer kunne have været forebygget for en brøkdel af deres sluttelige omkostninger, i tabt rigdom, for slet ikke at tale om tabte liv.  Indbyggerne i New York-området gennemlever i øjeblikket »Helvedessommeren«, med det regionale transportsystem, der bryder sammen, og af samme årsag. Vi ved endnu ikke, hvor mange mennesker vil miste livet i Houston og det østlige Texas, men de økonomiske og menneskelige tab dér bliver svimlende.

»Nationen kræver handling, og handling nu!«, med præsident Franklin Roosevelts ord. Der er intet alternativ til at gå fremad for en national kreditinstitution i Hamiltons tradition, som vil finansiere de nødvendige billioner til nye infrastrukturinvesteringer.

LaRouche PAC har påtaget sig ansvaret for at få præsident Trump og Kongressen til at gribe til disse handlinger. Men det er ligeledes de borgeres ansvar, som aktivt har støttet præsidenten, eller Bernie Sanders, og som har ønsket en ændring i den politik for afindustrialisering og Wall Street-spekulation, der styrer landet.

Når vi tænker over, hvor forfærdelige, omkostningerne for ikke-handling er, må vi ikke glemme, at det, at tillade Wall Street at fjerne Glass/Steagall-loven i 1999, førte til et krak, der forårsagede tabt rigdom til en værdi af $10 billioner, massearbejdsløshed og ufortalt tab af menneskeliv.

Der må også komme handling for at genindføre Glass-Steagall og for hele det, Lyndon LaRouche har kaldt sine Fire Love for at redde nationen, inklusive store investeringer i videnskab som drivkraft, i gennembrud i fusionsteknologi og i en genoplivning af NASA’s rumforskningsprogram.

Kinas Bælte & Vej Initiativ, et internationalt program for nye »jernbane-landbroer« og store infrastrukturprojekter, tilbyder umiddelbart samarbejde om den nødvendige kredit og for byggeri af en ny infrastruktur i USA. Dette initiativ, som i årtier er blevet promoveret af Lyndon og Helga LaRouche, udfører nu, via BVI, store projekter, der længe er blevet identificeret som absolut afgørende, såsom Kra-kanalen i Sydøstasien og genoplivelsen af Tchadsøen i Subsaharisk Afrika.

I USA er handling ligeså presserende nødvendig, omgående. Når vi ser, hvad der sker med Houston, er der intet alternativ.

Foto: Texas nationalgarde fra 386. ingeniørbataljon arbejder sammen med lokale redningsfolk for at redde indbyggere og dyr fra den alvorlige oversvømmelse i Cypress Creek, 28. aug., 2017 (Army National Guard photo by Capt. Martha Nigrelle) 
Orkan afslører de enorme omkostninger ved ikke at fremme det Almene Vel

29. aug., 2017 – Efter at orkanen Katrina dræbte tusinder af amerikanere i 2005, gjorde hundredtusinder hjemløse og kostede skønsmæssigt $130 mia. i økonomiske tab, blev nye sikkerhedsforanstaltninger mod oversvømmelse og værn mod havet, langt om længe, bygget i New Orleans, til en brøkdel af de økonomiske omkostninger. Hvad der er vigtigere, så ville det have forhindret nogle af de menneskelige omkostninger.

Efter at planer om byggeri af barrierer til at beskytte New Yorks havn, projekteret til at koste $9 mia., blev tilsidesat, dræbte superstormen Sandy 117 mennesker i 2012 og kostede $65 mia. i økonomiske tab. Dens beskadigelse af New Yorks forældede transportsystem blev IKKE genopbygget, og dette systems kollaps er blevet til en livstruende krise i løbet af det seneste år.

Harris County Flood Control Authority’s plan om ny infrastruktur mod oversvømmelse for at »hærde« Houston-området mod dets gentagne oversvømmelseskatastrofer, blev for nylig skønnet til at kræve investeringer for $26 mia. Eftersom dette ikke blev gjort, gennemlever Houston nu en enorm »naturkatastrofe«, hvor de økonomiske omkostninger kunne komme op på siden af Katrinas $130 mia., og hvor tabet af menneskeliv og levebrød stadig ikke kan forudsiges.

Under Franklin Roosevelts præsidentskab og op igennem 1940’erne blev den nye infrastruktur til at forhindre sådanne »naturkatastrofer« – såsom Tennessee Valley Authority – finansieret af statskredit gennem Reconstruction Finance Corporation og Works Progress Authority. Orkanen Harvey kunne blive den nationale alarmklokke, der afslutter 70 år, hvor landet har levet uden nogen sådanne statslige kreditinstitutioner.

Præsident Trump, der besøgte Texas i dag og vil vende tilbage lørdag, sagde, »Det virkelige [finansielle] tal, som vil beløbe sig til mange mia. dollars, vil gå gennem Kongressen. Det vil ske meget hurtigt.« Dette vil kræve en gennemført tværpolitisk vedtagelse, der isolerer »Cruz-Republikanernes« fløj med »ingen regering«. Og det vil finansiere genopbygningen af lokalområdet, men ikke den nødvendige infrastruktur.

Trump sagde også, »Alle midler, som jeg råder over, står til disposition for de lokale, valgte repræsentanter.«

Houston er oversvømmet af vandmængder op til 8-10 fods dybde (ca. 2,4 – 3 meter), med undtagelse af downtown-centrum og et par boligområder, og byen ruster sig nu til stormens »anden passage« i nattens løb og i morgen efter at den vendte omkring ud over Galveston Bay. De to reservoirer i kommunens system til oversvømmelseskontrol flød tirsdag over i alle retninger, og Brazofloden løb over sine diger og ind i beboelsesområder. Houstons små afløbskanaler uden pumpesystemer, og brakvandssøerne (bayou) – som iflg. den forsømte, nye infrastrukturplan til $26 mia. skulle have været mangedoblet, udvidet og forsynet med pumper – er alle oversvømmet, og byens hovedveje er blevet utilsigtede afløbskanaler. Mindst én bro er styrtet sammen, og hovedveje vil blive ødelagt.

Direktør for FEMA (Federal Emergency Management Agency), Brock Long, skønner, at 30.000 mennesker vil få brug for redningsindsats for at forhindre, at de drukner, og at en halv million mennesker vil få behov for statens hjælp til at genopbygge deres hjem, og deres levebrød. Frem til tirsdag var 15 mennesker bekræftet druknet eller dræbt af vragdele i orkanen. Dette skøn kunne meget vel være lavt. Tusinder af redningspersonel er involveret, inklusive hele Texas nationalgarde og kystvagt, enheder fra andre staters nationalgarde samt personel fra FEMA. Enheder fra den amerikanske hær er ligeledes mobiliseret, ifald Texas anmoder om deres hjælp.

Omkring 15 % af USA’s havnekapacitet er lukket ned i Houstons og Corpus Christis havne, med ukendt grad af skade til følge; hovedveje og jernbaner i det østlige Texas står under vand. Den nationale godstransport er allerede berørt, og dette vil også få følger for den internationale handel. Mere end 20 % af USA’s olieraffineringskapacitet er lukket ned, med ukendt grad af skade til følge.

Foto: Situationsbillede fra det oversvømmede Houston.
EU blokerer for Donau/Ægæer-kanalen foreslået af Kina

29. aug., 2017 – Den Europiske Unions »Meander-bureaukrater« blokerer for gennemførelsen af kanalen mellem Donaufloden og Ægæerhavet og kinesiskstøttede infrastrukturprojekter, iflg. en artikel i dagens Le Figaro. Med overskriften »Kina presser på for at forbinde Donau til det Østlige Hav« er denne artikel den anden på to dage om kanalprojektet og er skrevet af avisens græske korrespondent, Alexia Kafales. Hun skriver, at, efter europæiske havne, såsom Athen, og jernbaner, er Kina nu interesseret i europæiske vandveje.

Le Figaro skrev, at forslaget om den græsk-serbiske kanal blev fremlagt i Beijing i sommerens løb, for den græske premierminister Alexis Tsipras og den serbiske præsident Aleksander Vucic, inden for rammerne af det store kinesiske design for de »nye silkeveje«, som blev initieret af præsident Xi Jinping.

Artiklen tilføjer, at projektet ville koste $17 mia. og tage ti år at bygge, og ville kræve, at Moravafloden (biflod til Donau) blev sejlbar for store flodskibe i hele flodens 346 km lange løb, og ligeledes Axiosfloden i hele dens 275 km lange løb, og ville ligeledes kræve en kanal til at forbinde disse to floder. Projektet ville omfatte byggeri og operation af vandkraftværker i hele dets længde. Det må tage i betragtning spørgsmålet om kunstvanding af landbrugsjorder, som projektet går hen over.

Artiklen rapporterer, at China Gezhouba Group Corporation har gennemført forundersøgelser af, hvorvidt det giver Kina en ny og hurtigere måde at transportere sine produkter til hjertet af det Gamle Kontinent. Selv om artiklen hævder, at Kina har udvist nogen tilbageholdenhed over for projektet, så bemærker den, at den Europæiske Unions bureaukratiske slingren frem-og-tilbage mht. at godkende sådanne projekter er det største problem og påpeger tilfældet med højhastigheds-jernbaneprojektet mellem Ungarn, der er en EU-medlemsstat, og Serbien, der ikke er det. Det er blevet opsat af EU til trods for, at både Serbien og Ungarn desperat ønsker projektet.

Figaro konkluderer: »Den Europæiske Union hilser ikke kinesiske investeringer i Balkan velkommen, som ofte ses som et nem indgangsport, eftersom området har behov for kapital og infrastruktur. Dette vil sandsynligvis forsinke projektet for en kanal på Balkan, der forbinder Donau med Ægæerhavet.

Se også Schiller Instituttet (engelsk): http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/dragan-duncic-the-danube-morava-vardaraxios-aegean-sea-waterway-and-the-silk-road-economic-belt/
Reaktioner på Nordkoreas missilaffyring:
Gennemfør den dobbelte indefrysning

29. aug., 2017 – Nordkorea har affyret et missil over Japans Hokkaido-ø kl. 5:57 lokal tid, hvilket udløste alarmsirener og stærke trusler fra Japans premierminister Shinzo Abe, præsident Donald Trump og europæiske ledere. I dag responderede Rusland og Kina, og tidligere også Tyskland, ved at foreslå, at USA og Sydkorea vedtager en »dobbelt indefrysning« af militære tests og øvelser for at afdramatisere faren for krig.

Tidligt her til morgen gennemførte Nordkorea sin fjerde missiltest på fire dage, og denne gang, for første gang, direkte over japansk territorium, Hokkaido-øen, idet Nordkorea her trodsede FN’s resolutioner, der forbød landets missiltests.

USA’s præsident Donald Trump sagde til ABC News: »Verden har modtaget Nordkoreas seneste budskab højt og tydeligt: dette regime har signaleret sin foragt for sine naboer, for alle medlemmer af FN og for en minimumstandard for acceptabel, international adfærd. Truende og destabiliserende handlinger øger blot det nordkoreanske regimes isolation i området og blandt alle verdens nationer. Alle muligheder er på bordet.«

Japans premierminister Shinzo Abe sagde, at Nordkoreas seneste handling udgør en »hidtil uhørt trussel« mod Japan.

Nordkoreas ambassadør til FN i Genève, Han Tae-Song, sagde til ABC.net, »Nu, hvor USA åbent har erklæret sine fjendtlige intentioner mod den Demokratiske Folkerepublik Korea, ved at gennemføre aggressive, fælles militærøvelser på trods af gentagne advarsler … har mit land enhver grund til at respondere med barske modforholdsregler for at udøve sin ret til at forsvare sig.«

Den russiske viceforsvarsminister Sergei Ryabkov sagde, at i en krig på Koreahalvøen, »ville en absolut ny realitet vokse frem; tragedierne ville være utallige … jeg mener, vi skal bekæmpe denne mulighed så stærkt, vi kan«, rapporterede Sputnik i dag.

Ryabkov refererede til de fælles militærøvelser, som Amerika i øjeblikket afholder sammen med Sydkorea (21.-31. aug.), Ulchi Freedom Guardian-aktiviteten, der involverede computersimuleret krig. Ryabkov sagde, »Vi anser, at de fælles øvelser, der fandt sted i dag, om end de var i en lettere udgave sammenlignet med den oprindelige dagsorden, havde en virkning mht. at provokere Pyongyang til at udføre endnu en missilaffyring. Vi er meget bekymrede over den generelle udvikling«, rapporterede Newsweek.

Ryabkov udtalte, at USA og Sydkorea bærer skylden for Nordkoreas seneste missilaffyring over Japan, og at yderligere sanktioner mod Nordkoreas regime ikke vil forbedre situationen. Damien Sharkov rapporterer i Newsweek i dag, at, i forventning om, at der følger mere af samme slags, sagde Ryabkov til pressen, at USA’s handlinger skubbede regimet mod flere tests; de standsede dem ikke. TASS rapporterede: »Hvis vi skal gå ud fra, hvordan USA og andre vestlige lande har handlet tidligere, så kan vi selvfølgelig forvente nye skridt hen mod en stramning af sanktionerne, men det vil ikke løse problemet. Det er nu klart for enhver, at sanktioner som resurse til at øve indflydelse på Nordkorea, nu er udløbet«, rapporterede Itar-Tass.

The Telegraph rapporterede den 15. aug., at »Nordkorea har altid fordømt øvelserne som provokerende øvelser af en invasion og har tidligere tilbudt et moratorium for yderligere atom- og missiltests til gengæld for en aflysning af øvelserne – en handel, der blev promoveret af Pyongyangs hovedallierede Kina, men gentagent afvist af Washington og Seoul.«

»Tyskland forstår og støtter initiativet med ’dobbelt indefrysning’ [Nordkorea stopper missilaffyringer; Sydkorea og dets allierede stopper militærøvelser], og er villig til at fortsætte med at arbejde med Beijing for at promovere en fredelig afgørelse af Nordkorea-spørgsmålet«, sagde den tyske udenrigsminister Sigmar Gabriel i en telefonsamtale med den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, den 16. aug.
Bring USA ind i det Nye Paradigme, Nu!
Af Helga Zepp-LaRouche

Jeg er meget glad for at tale for jer, for dette giver mig lejlighed til understrege for mit eget perspektiv, hvorfor jeg mener, at dette er det mest dramatiske øjeblik i historien, i vores levetid. Hvis dette går den rigtige vej, kunne vi være i et fuldstændig nyt paradigme, i en ny form for relationer mellem nationer på meget kort tid. Og, hvis det går den forkerte vej, ville vi meget hurtigt være tilbage i en kurs for konfrontation med Rusland og Kina, som vi havde med den tidligere administration. Og, i betragtning af alle krisepunkterne og situationens drama, kunne det føre til Tredje Verdenskrig og civilisationens udslettelse.

Så imellem disse to muligheder kunne spændingen ikke være større, og det sted, hvor denne kamp udkæmpes, er selvfølgelig USA.

Download (PDF, Unknown)
En fortælling om to verdener

Leder fra LaRouche PAC, 28. august, 2017 – Som Charles Dickens skrev i En fortælling om to byer:

»Det var den bedste tid, det var den værste tid; det var visdommens århundrede, det var dårskabens århundrede; det var troens periode, det var vantroens periode; det var lysets tid, det var mørkets tid; det var håbets vår, det var fortvivlelsens vinter; vi havde alt i vente, vi havde intet i vente.«

I dag er det ikke to byer, men to visioner af menneskehedens fremtid, og af menneskets grundlæggende natur.

Verden er vidne til ødelæggelserne i Houston – en naturkatastrofe, selvfølgelig, men én, der fandt et »lille folk« (som Schiller sagde om den franske befolkning på det tidspunkt, hvor Dickens’ fortælling foregår, før og under Den franske Revolution), der har ladet nationens infrastruktur forfalde til randen af sammenbrud. Houston er notorisk uforberedt til at håndtere oversvømmelser, selv under de årligt tilbagevendende storme, for slet ikke at tale om orkaner eller den aktuelle 1000-års oversvømmelse. Allerede i 2012 gav det Amerikanske Ingeniørselskab byen et C- i byens »standpunktsbog« mht. sikkerhedsforholdsregler mod oversvømmelse. De to hoveddæmninger til sikring mod oversvømmelse af Houston, som begge er på randen til at flyde over eller endda kollapse i den aktuelle storm, blev bygget i 1940’erne, og deres levetid udløb for 20 år siden.

Men Houston er i bund og grund ikke anderledes end alle dele af USA. Vores største by, New York, oplever for tiden et generelt sammenbrud i systemerne for transport, kloakering, vand og mere endnu – en kendsgerning, som blev adresseret den 26. august på et Schiller Institut forum i Manhattan. Infrastrukturunderskuddet har skabt krudttønder i hele nationen, der blot behøver en enkelt gnist for at ryge i luften, som vi så det under orkanen Katrina i New Orleans, med superstormen Sandy i New York City og med tørken i det sydvestlige USA.

På den anden side har vi visionen om »håbets vår«, der er ved at blive til virkelighed med Silkevejen, som bringer storstilet infrastruktur i hele Asien, Afrika og Latinamerika, infrastruktur, som de er blevet nægtet under hele koloni- og postkolonitiden. Særligt er to af de store projekter, som Lyndon LaRouche har foreslået hen over de seneste par årtier – Kra-kanalen i det sydlige Thailand og projektet for genopfyldning af den næsten udtømte Tchadsø i Afrika, gennem omdirigering af vand fra Congofloden (Transaqua) – nærmer sig nu deres virkeliggørelse. Disse projekter er blevet voldsomt modgået af de tidligere kolonimagter og modgås stadig i Vesten under den falske forklædning af, at det ’gør skade på miljøet’ og ’ikke er rentabelt’. Bag begge disse store projekter er drivkraften Kinas Bælte & Vej Initiativ, med den anskuelse, at menneskeheden ikke er et oligarkis undersåtter, men at den derimod er formålet for regeringers eksistens.

Hvorfor kan USA og Europa ikke deltage i denne verdensforandrende udviklingsproces? Den eneste årsag er den fortsatte magt, der oppebæres af det bankerotte finansimperium centreret i London og New York. Det vestlige banksystems degeneration, til at blive et uhæmmet spillekasino, der kun er villigt til at »investere« i spekulationsorgier og er drivkraften bag stadigt større forfald af den fysiske økonomi og levestandarden for de »laveste 90 %« af befolkningen – dette er den virkelighed, der førte til valget af Donald Trump. Dette er den virkelighed, der er drivkraften bag det igangværende kupforsøg imod ham, fra magterne i Londons og Wall Streets og deres slaviske, totalejede politiske lederes og mediehorers side. »USA må ikke gå med i den Nye Silkevej«, brøler Ozymandias, fra Shelleys digt. Og han tilføjer, »Regeringen må ikke intervenere i Wall Street«. »USA må forberede krig mod Rusland … Mit navn er Ozymandias, Kongernes Konge; Betragt mit Værk, I Mægtige, og fortvivl!«

Begivenhederne i Houston må blive alarmklokken, der ringer og vækker os. Selvfølgelig vil det amerikanske folk vågne af deres slummer for at hjælpe befolkningen i Houston i denne katastrofe – men det må også, langt om længe, handle for at genindføre det Amerikanske System, for at forlange afslutningen af dette casino mondial og den omgående skabelse af et statsligt kreditsystem i Hamiltons tradition, til skabelse af den nødvendige kredit til at genopbygge vore byer på et moderne niveau, vore transportnetværk, vore vandsystemer, vores energiproduktion, vore skoler og hospitaler. Som Helga Zepp-LaRouche sagde om infrastrukturkrisen på forummet i Manhattan den 26. august[1]: »Hvorfor ikke bygge 50 nye byer?« Kina har gjort det og bringer det ud til hele verden gennem Bælte & Vej. Vi kan, og må, gå sammen med dem.

Foto: Texas’ redningsfolk redder en indbygger i Houston i båd, under øversvømmelserne forårsaget af orkanen Harvey. 27. aug., 2017.

[1] Se video her: https://larouchepac.com/20170827/manhattan-town-hall-revive-hamilton-s-american-system-and-presidency-through-larouche-s

Helgas tale vil blive oversat og udlagt her på hjemmesiden.
Danmarks ambassadør til Rusland udfordrer Vestens krigsparti

København, 28. august, 2017 – Den 21. august skrev Danmarks ambassadør til Rusland, Thomas Winkler, en kronik i Berlingske Tidende med titlen: »Truslen fra Rusland: realiteter og reaktioner«, på anmodning af avisen redaktion, hvor han modgik den vestlige anskuelse, inklusive den danske forsvarsministers, at Rusland skulle udgøre en overhængende, militær trussel. Her følger nogle af de vigtigste punkter:

Alt imens det er sandt, at Rusland styrker sit militær, så bør deres militære kapaciteter ikke overvurderes. Ruslands militære budget er på 48 mia. dollar, alt imens NATO’s er på 915 mia., inkl. USA, der alene står for 616 mia. dollar.

For det andet, så er eksistensen af en militær kapacitet heller ikke det samme som vilje til at anvende den. Rusland, herunder præsident Putin, er ikke mindre logisk end alle mulige andre, og der er intet belæg for, at Rusland vil anvende sine militære kapaciteter, bare fordi det er der. Der må udføres en analyse af, hvorfor Rusland skulle vælge at anvende det, og som må gå bag om både de røgslør, som man fra russisk side lægger ud, samt koldkrigsrygmarvsreaktioner fra alle sider.

Vi må forstå, at årsagen til, at Rusland, ud fra Moskvas synspunkt, indsatte sit militær, i strid med internationale spilleregler, i Georgien, Ukraine og Syrien, var, at de fra Vestens side konfronteredes med akutte og alvorlige trusler mod deres vitale interesser, med få andre muligheder end den militære. I Georgien, frygten for en udvidet NATO-tilstedeværelse langs grænsen samt bevarelsen af den russiske indflydelse i Kaukasus og Centralasien; i Ukraine, bevarelsen af flådebasen i Sevastopol på Krim og en levedygtig Euroasiatisk Økonomisk Union; og i Syrien sikring af russisk indflydelse i Mellemøsten og for at vise USA, at de ikke skal have held til at gennemføre endnu en farverevolution.

Rusland under Putin vil sandsynligvis overveje at anvende sit militær som en del af sin udenrigspolitik, men det er ikke det samme som, at det rent faktisk vil ske. I langt de fleste tilfælde søger Rusland også at sikre sine egne interesser gennem fredelige midler. Man bør derfor være forsigtig med at konkludere en mere generel tese om overhængende, mere omfattende russisk aggression ud fra individuelle situationer.

Set fra Moskva er en direkte udfordring af NATO i sig selv uønsket. Rusland er NATO underlegent og ved det. Kreml vil derfor også i fremtiden være tilbageholdende med miltære skridt, inklusive hybridoperationer, der kan eskalere til en reel konfrontation med NATO eller EU, for den sags skyd.

Set fra Moskva er der intet, der peger på en fordel i militært at true Danmark og dets naboer i Østersøen, Baltikum, Norden, Arktis. Som min analyse viser, siger han, kun, hvis Ruslands vitale interesser blev truet dér, hvilket de i dag absolut ikke er.

Ambassadør Winkler konkluderer med en opfordring til økonomisk samarbejde, der kunne bidrage positivt til at opbygge Ruslands økonomi og til at genopbygge tilliden og reduktionen af spændingerne. En regering, der frygter for sin eksistens, og som primært har militært isenkram i værktøjskassen, er langt farligere end et Rusland med økonomisk vækst. I længden vil Europa og USA derfor få mest ud af økonomisk samarbejde, handel og offentlige og private investeringer i både Rusland og Ukraine, frem for at engagere sig i et nyt våbenkapløb.

Konkrete russiske provokationer bør modgås, men Rusland bør ikke efterlades uden for de internationale samarbejdsstrukturer, og vi har en fælles interesse i øget dialog i forhold til terror-, cyber og narkotikabekæmpelse, samt i kommunikationskanaler for at undgå en udvikling af militære provokationer, samt at Rusland ser sig selv som en del af løsningen på internationale udfordringer, inkl. sikkerhed og stabilitet i Europa.

Kronikken har fremkaldt store politiske bølger i Danmark, inkl. i medierne, med udtalelser som, at det var uhørt, at en fungerende ambassadør modsagde landets forsvarsminister, der har gået og sagt, at ’russerne kommer, russerne kommer’. Alle de enkelte partier har taget et standpunkt for eller imod, og ambassadøren blev grillet på debatprogrammet DR2 Deadline[1], hvor han fastholdt sine synspunkter, men desværre også gav udtryk for, at han troede på historien om russisk hacking. Om fredagen (25. august) udsendte det danske Schiller Institut sin månedlige Nyhedsorientering, som inkluderede en indledning om ambassadørens kronik med efterfølgende analyse, samt også hele den danske oversættelse af VIPS-memoet – den hidtil eneste mediedækning i Danmark, så vidt vi ved. Foruden at blive leveret til alle abonnenter, blev Nyhedsorienteringen leveret både trykt og elektronisk til alle ministre og folketingsmedlemmer og, elektronisk, til de fleste byrådsmedlemmer.

Foto: Danmarks ambassadør til Rusland, Thomas Winkler, optrådte på DR2 Deadline den 22. august, 2017, efter sin kronik i Berlingske Tidende den 21. august. 

[1] https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-tv/deadline-2017-08-22#!/

Min.: 16:57
Amerikanere, mobilisér:
Trump må tilslutte USA til den Nye Silkevej

Leder fra LaRouche PAC, 27. august, 2017 – I dag sagde Helga Zepp-LaRouche, at Trumps tilhængere må mobilisere for, at præsidenten bringer Amerika ind i det af Kina initierede Bælte & Vej Initiativ for byggeri af infrastruktur i hele verden. Spørgsmålet om dette »win-win«-initiativ og om, hvorvidt USA går med i dets globale projekter og ligeledes bygger sin egen infrastruktur på basis af ny teknologi, er afgørende for fred mellem USA og Rusland og Kina; det er afgørende for, at Trump kan overleve det igangværende kup imod ham; og for genoplivelsen af USA som en industrimagt.

Den 20. aug. havde både China Daily og People’s Daily store artikler, der satte fokus på Lyndon og Helga LaRouches rolle, både i udarbejdelsen af konceptet med politikken for den Nye Silkevej, eller Verdenslandbroen, for flere årtier siden, og også i at bringe denne politik til USA og Europa i og med, at den blev vedtaget af Kina. Deres bevægelse er den magt, der kan bringe Trump-præsidentskabet til at vedtage den. Helga LaRouche sagde, at denne bevægelse nu må mobilisere Trump-tilhængere til at få Trump ind i Bælte & Vej. Bestræbelser, med briterne som drivkraften, fra f.eks. Steven Bannons side på at forgifte Trumps bagland imod Bælte & Vej Initiativet, må modgås af denne bevægelse.

Den 26. aug. talte Helga Zepp-LaRouche på en Manhatan-konference med temaet, »En genoplivelse af Alexander Hamiltons Amerikanske System gennem LaRouches Fire Love«, en konference, der bragte kredse med sammenfaldende interesser, bestående af Trump-aktivister og kinesisk-amerikanske aktivister, tillige med ingeniører og borgere, der mobiliserer for at genopbygge New York-områdets smuldrende transportsystem, sammen.

»Forestil jer engang, hvilket enormt potentiale, der åbner sig, hvis USA samarbejder med Bælte & Vej Initiativet«, sagde Helga til konferencen. »Det kunne genopbygge USA’s egen industri på mellemniveau. USA kunne investere i alle projekterne i Latinamerika, Afrika og langs den Eurasiske Landbro. Det ville simpelt hen fuldstændig ændre situationen og også genopbygge USA. Man kunne få en total forandring i USA. Man kunne få 50 nye byer. Hvorfor ikke bygge 50 nye byer? Fra kyst til kyst er der mange stater, der er meget tyndt befolket og næsten ikke har nogen byer; man kunne forbinde disse byer med dem på kysten gennem højhastigheds-togsystemet; man kunne få videnskabsbyer …

Jeg mener, det er meget vigtigt at forestille sig et helt andet system. Hvis USA nu ville gøre, hvad Franklin D. Roosevelt gjorde – en New Deal, Glass-Steagall og samarbejde med Kina – kunne USA opleve en industriel revolution større end noget, landet nogensinde tidligere har oplevet. Folk må simpelt hen forstå, at vi nu befinder os ved afslutningen af et system, der ikke kan reddes. Vi må erstatte det med et fuldstændig nyt system, og det har de fleste mennesker simpelt hen svært ved at forestille sig, men der findes eksempler på sådanne forandringer. Marshall-planen for Europa var f.eks. et sådant eksempel, og Meiji-restaurationen i Japan var et andet – og det, som Roosevelt gjorde med New Deal; så folk må simpelt hen forstå, at et sådant dramatisk skifte absolut er muligt i dag.«

De virkelige problemer, som præsidenten må tackle – det være sig svøben med afhængighed af opiater, eller netop nu, den værste storm over den Mexicanske Golf, der nogensinde har ramt Texas, og som kræver mange tusinde redningsfolk og vidtstrakt genopbygning af hjem og infrastruktur – fordrer princippet om det almene vel, om fælles velfærd for hele menneskeheden. Trump kan ikke gøre dette alene, og under angreb. Amerikanere må mobilisere, så »dramatiske forandringer absolut er mulige i dag«.

Foto: Præsident Donald J. Trump og præsident Xi Jinping på G20-topmøde, 8. juli, 2017.

(Official White House Photo by Shealah Craighead)
People’s Daily sætter fokus på LaRouche i dækning af Transaqua

27. aug., 2017 – I en lang rapport den 21. aug. om de nyligt forhøjede udsigter for det længe planlagte, store »Transaqua«-infrastrukturprojekt, der vil transformere Tchadsøen og Subsaharisk Afrika, satte Kinas China Daily fokus på Lyndon LaRouches og hans bevægelses rolle. Artiklen satte også dette afgørende vand- og energiprojekt i sammenhæng med Kinas Bælte & Vej Initiativ, eller den »Nye Silkevej«, og hvor avisen China Daily den 20. aug. satte fokus på Helga og Lyndon LaRouches historiske rolle.

Tchadsøens bækken med Transaqua-projektet

»40 millioner mennesker, der er afhængige af Tchadsøen for deres levebrød, har fået fornyet håb«, skrev People’s Daily, »i kølvandet på underskrivelsen sidste juni i Hangzhou, Kina, af en aftale mellem den kinesiske byggegigant, PowerChina, og det italienske firma, Bonifica Spa. Disse nyheder blev imidlertid først offentliggjort i begyndelsen af denne måned.«

»Aftalen drejer sig om at udføre forundersøgelser om muligheden for at overføre 100 mia. kubikmeter vand om året fra Congofloden i den Demokratiske Republik Congo, DRC, for at genopfylde den hastigt skrumpende Tchadsø, en strækning på 2.500 km. Projektet kendes også som Transaqua. Ifølge Executive Intelligence Reviews, EIR-magasinets website, blev forståelsesmemorandaet underskrevet ved et møde mellem de to selskabers ledere i overværelse af den italienske ambassadør til Kina, Gabriele Menegatti.«

Under overskriften »LaRouches rolle«, skrev China Daily, »Takket være den kamp, som LaRouche-organisationen og initiativtagerne til Transaqua har taget op i alle årene, er projektet nu ved at blive til virkelighed inden for rammerne af Bælte & Vej Initiativet. EIR-magasinet og Schiller Instituttet arrangerede i 2015 det første møde mellem LCBC [Lake Chad Basin Commission, -red.] og hjernerne bag Transaqua. Dette blev i december 2016 fulgt op af underskrivelsen af MOU’et mellem LCBC og PowerChina og af de efterfølgende kontakter mellem Bonifica Spa og det kinesiske selskab.«

Avisen bemærker ligeledes, at »Lake Chad Basin Commission løste spørgsmålet om finansiering af undersøgelserne af vandoverførsel ved at skabe en Ny Silkevej til Tchadsøen. PowerChina, et af landets største, multinationale selskaber, som byggede de Tre Slugters Dæmning [i Kina], underskrev et forståelsesmemorandum med LCBC sidste december.«

Artiklen i People’s Daily, skrevet af Kimeng Hilton Ndukong, er alt for gennemillustreret og lang til at gennemgå her; artiklen fremlægger detaljeret det eksistentielle subsahara-problem med Tchadsøens skrumpning hen over 50 år; resultaterne heraf i form af økonomisk ødelæggelse og fremvæksten af terrorisme i regionen; og Transaqua-projektets enorme skala, der vil transformere regionen. Dette er potentielt et af Lyndon og Helga LaRouches største værker.

http://en.people.cn/n3/2017/0821/c90000-9258249.html

Foto: Fiskeri er en væsentlig kilde til millioner af menneskers levebrød i Tchadsøens bækken. (Foto: LCBC/People’s Daily)
Kina former sine indbyggeres udenlandske investeringer til Bælte & Vej

27. aug., 2017 – Kinas finansmyndigheder er tydeligt i færd med at kombinere deres restriktioner af landets indbyggeres udenlandske investeringer i udenlandsk spekulation gennem specifikke kanaler for at dirigere dem til fremskridt inden for fysisk økonomi, gennem Bælte & Vej Initiativet. Denne udvikling er blevet diskuteret af kinesiske økonomer siden lanceringen af AIIB og Bælte & Vej, som værende den nødvendige, ordnede måde til at dirigere nogle af Kinas $9 billioner i opsparing udenlands, under lempelse af kapitalkontrol, uden stor kapitalflugt, der ville have en ødelæggende indflydelse på det internationale finanssystem.

South China Morning Post rapporterede den 16. aug., og Reuters den 22. aug., at de »fire store« officielle kommercielle banker i Kina er begyndt at rejse særlig finansiering fra kinesiske borgere og selskaber til investeringer i Bælte & Vej i udlandet. China Construction Bank er i færd med at rejse $15 mia. i finansiering; Bank of China en fond på $3 mia. Dette er en »del af en mere generel centralbankindsats for at investere yuan i udlandet«. Bag visse falske påstande i denne artikel er realiteten tydeligvis, at People’s Bank of China bremser investeringer i udlandet i gambling, ejendom, sport og underholdningsventures, osv.; og tilskynder til BVI-investeringer i udlandet. De fire store, kommercielle banker er i færd med at skabe midlerne til dette. PBOC skal iflg. rapporter have bedt bankerne om at sætte et mål på 300 mia. yuan (ca. $50 mia.) i BVI-finansiering. Dette vil også øge anvendelsen af yuan i den globale handel.

Thompson Reuters data viste, at Bælte & Vej-investeringer i lande i projekter fra Kina var $33 mia. i 2017 i juli, og med en årlig rate på $60 mia., sammenlignet med $31 mia. generelt i 2016. Dette omfatter ikke forpligtelser, men investerede midler.

Disse nye finansieringsmuligheder er også åbne for amerikanere eller andre udenlandske investorer og selskaber.

Foto: People’s Bank of China, hovedkvarter.  
USA’s udenrigsminister Tillerson om Nordkorea og Afghanistan

27. aug., 2017 – USA’s udenrigsminister Rex Tillerson optrådte på Fox News Sunday i dag. Forespurgt om Nordkorea sagde Tillerson: »Vores regering må være forberedt. Vi har holdt to møder i regeringen om dette.« Om den Demokratiske Republik Koreas leder Kim Jong-un sagde Tillerson: »Han fortsætter med at understrege sine pointer. Vi vil fortsætte vores fredelige kampagne for at lægge pres, og arbejde sammen med Kina, og med allierede, for at se, om vi kan bringe regimet i Pyongyang til forhandlingsbordet med udsigten til at påbegynde en dialog om en anden fremtid for Koreahalvøen, og for Nordkorea.«

Om Afghanistan: »Vi ønsker at lade Taliban vide, at vi ikke går nogen steder, og at de ikke vil vinde militært. Vi vinder måske ikke, men det gør I heller ikke.« For øjeblikket er budskabet, sagde Tillerson, »Ingen tidslinje eller deadlines. Vores tålmodighed er ikke ubegrænset, men der er ingen vilkårlige deadlines.«

»Men vi vil udslette ISIS. Det er vores mål at nægte nogen terrororganisation noget som helst territorium, fra hvilket de kan arrangere angreb. Præsidenten har været klar: Vi vil besejre ISIS. Vi afsluttede deres kalifat i Irak og i Syrien. Vores indsats er global.«

Som svar på vært Wallaces spørgsmål om »globalister vs. Amerika-først-ister« i Trump-administrationen, sagde Tillerson, »Jeg tror ikke, der er nogen modsætning dér.«

Tillerson afviste spørgsmål om Trump og Charlottesville og sagde blot, at Udenrigsministeriet havde gjort amerikanske værdier meget klart over for alle andre nationer.

Den 27. aug. vil Alice Wells, den amerikanske topembedsmand, der fører tilsyn med det sydasiatiske diplomati, besøge Islamabad for at følge op på præsident Trumps advarsel til Pakistan. Wells er fungerende viceudenrigsminister for Syd- og Centralasien; hun taler flere asiatiske sprog flydende, inkl. Pakistans officielle sprog, urdu; og hun vil mødes med en række regeringsfolk under sit besøg. Hun bliver den første regeringsrepræsentant på højt niveau til at besøge Pakistan siden Trumps tale i sidste uge, hvor han gav den hidtil mest ligefremme advarsel til Pakistan, som nogen amerikansk præsident har givet: at landet har meget at tabe ved fortsat at huse terrorister. Dette er Wells’ andet besøg til Islamabad i denne måned. Wells er også fungerende særlige repræsentant for Afghanistan og Pakistan.
At bevæge verden i en fuldstændig anden retning.
Af Helga Zepp-LaRouche

Jeg har flere gange understreget det faktum, at den kinesiske model er meget nærmere ved det oprindelige amerikanske økonomiske system, end folk forestiller sig. Alle Kinas banksystemer er faktisk meget mere ligesom banksystemet efter Hamiltons principper, eller man kunne også sige, ligesom Friedrich Lists rammepolitik; Friedrich List, den tyske økonom, der i øvrigt er den mest berømte økonom i Kina i dag.

Download (PDF, Unknown)
Gå fremad for en fælles fremtid for hele menneskeheden.
LaRouche PAC Fireside Chat, 24. august, 2017

Helga Zepp-LaRouche talte om den særdeles dystre og farlige situation i landet; det faktum, at kupoperationen er i højeste gear for at inddæmme præsident Trump til at gøre præcis det modsatte af, hvad han havde lovet (dette vil vi uddybe nærmere under den efterfølgende diskussion), og af hvilken grund han naturligvis vandt valget, nemlig, at genrejse økonomien, og specifikt at begynde med at genindføre Glass-Steagall, og dernæst at standse de forskellige krige; kort sagt, at gøre en ende på den britiske imperiepolitik.

Vært Lynne Speed: God aften. Jeg er Lynne Speed og vil være aftenens mødeleder. Det er torsdag, 24. august, 2017. Jeg vil gerne indlede aftenens telefonkonference med at citere en diskussion, som Lyndon og Helga LaRouche havde i går med kolleger, og som blev yderligere understreget i deres diskussion med kolleger i dag.

Helga Zepp-LaRouche talte om den særdeles dystre og farlige situation i landet; det faktum, at kupoperationen er i højeste gear for at inddæmme præsident Trump til at gøre præcis det modsatte af, hvad han havde lovet (dette vil vi uddybe nærmere under den efterfølgende diskussion), og af hvilken grund han naturligvis vandt valget, nemlig, at genrejse økonomien, og specifikt at begynde med at genindføre Glass-Steagall, og dernæst at standse de forskellige krige; kort sagt, at gøre en ende på den britiske imperiepolitik.

Denne situation vil først og fremmest kræve vores energiske aktivitet. Og, som Helga udtrykte det, så er det afgørende spørgsmål fortsat at erstatte det gamle paradigme med det nye paradigme for udvikling og fred. Husk, at Donald Trumps valgsejr den 6. november, 2016, ikke var et nationalt spørgsmål, men derimod et internationalt spørgsmål af stor og historisk betydning. Man må se på nutidens spørgsmål ud fra menneskehedens lange, historiske bue. Faren for et Maidan II i USA er i slægt med faren i USA og Europa på Weimar-republikkens tid. Præsident Franklin Roosevelt fik USA ud af depressionen med sin New Deal, men Europa sank ned, og vi så fremkomsten af fascismen. Folk må lære af historien.

Lyndon LaRouche tilføjede følgende; han udstedte en opfordring til handling og sagde: »Jeg er dybt bekymret over den situation, vi her diskuterer. Men pointen er, at vi må påtage os ansvaret for at bakke det op, vi har talt om, og som mine medarbejdere gør. Vi må vinde dette her. USA’s fremtidige eksistens afhænger af, at vi gør vores job. Det drejer sig ikke om at komme med forslag, men om at vinde en sejr over de ting, der er i færd med at ødelægge USA og forhindre, at det udfører sin mission. Og held og lykke til os alle!«

Så dette var aftenens indledning. Vores emne her i aften er »at tænke på det niveau, der kræves for at vinde«, og vores gæst i aften er Will Wertz. Mange, der er med os i aftenens telefonkonference, er bekendt med hans arbejde. For to uger siden gav han en fremragende præsentation på Manhattan Town Meeting. (https://larouchepac.com/20170805/manhattan-town-hall-event-will-wertz)

Han har ligeledes talt på LaRouche PAC Internationale Webcasts og har givet en dybtgående fremlæggelse af briternes forræderiske rolle i deres forsøg på at underminere præsidentskabet og USA’s Forfatning. (https://larouchepac.com/20170818/charlottesville-was-staged-event

og https://larouchepac.com/20170811/larouchepac-friday-webcast-will-wertz).

Jeg vil stoppe her, og hvis du er på, Will, så fortsæt herfra, og når du er færdig, vil vi fortsætte med spørgsmål og svar.

Will Wertz: Tak, Lynne. Jeg mener, at vi må se på dette historiske øjeblik sådan, som den tyske digter, skuespilforfatter og historiker, Friedrich Schiller, så på perioden med Den franske Revolution. Han skrev et kort digt med to linjer kort tid efter Den franske Revolution, med titlen, »Øjeblikket«; og det lyder som følger: »Århundredet har affødt et stort øjeblik. Men dette store øjeblik har fundet et lille folk.« Og det er netop den udfordring, der ligger foran os på dette historiske tidspunkt: at overvinde en småtskåren tankegang og ikke lade sig opsluge af infantile besættelser, for nu at udtrykke det således. Vi er i en situation, hvor vi har potentialet til at gå fremad for en fælles skæbne for hele menneskeheden. Valget af præsident Trump, især i visse afgørende områder, repræsenterer et potentiale for, at USA kan tilslutte sig denne storslåede strategi for menneskeheden. Og som Lynne Speed netop sagde, så er der især to områder, der er afgørende. For det første, så afviste han hele politikken med regimeskifte, som vi har været involveret i, med evindelige krige, hen over de seneste par årtier, især under George W. Bush og dernæst under præsident Obama. Han afviste krigen i Irak, han kritiserede stærkt indsatsen i Libyen, der resulterede i mordet på præsident Gaddafi; han har, om end langsomt pga. angrebet på ham for hans angivelige ’aftalte spil’ med Rusland, satset på at arbejde sammen med Rusland for at besejre ISIS og al-Nusra i Syrien. Dette er meget positive udviklinger og det er selvfølgelig lydhørt over for det, præsident Putin foreslog tilbage i september 2015 på FN’s Generalforsamling, og som er en forenet, international koalition for at bekæmpe terrorisme i lighed med den koalition, der voksede frem for at besejre nazisterne under Anden Verdenskrig.

Det andet område har han i det mindste givet udtryk for sin forpligtelse til i løbet af kampagnen og siden. Det er at gennemføre Glass-Steagall, der, som de fleste mennesker ved, ville adskille legitim bankaktivitet, der er involveret i investering i reel produktion, reelle samfundstjenesteydelser, fra spekulativ bankaktivitet af kasino-typen, der har ødelagt vores økonomi. Han har ligeledes, siden han blev valgt, holdt en række taler, hvor han har krævet en tilbagevenden til det Amerikanske Økonomiske System, og han har i denne sammenhæng citeret Alexander Hamilton, Henry Clay og Abraham Lincoln, blandt andre. Selv her i den seneste situation i Charlottesville kom han med en udtalelse, der sagde, at måden, hvorpå de menneskelige relationer, inklusive relationerne mellem racerne, kan forbedres i dette land, er en reel forhøjelse af levestandarden for alle mennesker i landet, og det forudsætter skabelsen af produktiv beskæftigelse til en højere løn, så folk ret faktisk har råd til at forsørge en familie og har råd til at forpligte sig til en lysere fremtid for den næste generation, der, når alt kommer til alt, er én af de afgørende ting i ethvert menneskes liv; nemlig gennem sit eget liv at bidrage til at forbedre vilkårene for ens børns liv, eller, hvis man ikke selv har børn, for alle børn, for de efterlevende. Dette er altså de to områder, der virkelig er afgørende.

Med hele operationen, der går ud på at udføre et kup imod præsident Trump, har han ikke fuldt ud handlet på disse spørgsmål, og har i visse områder faktisk handlet i modstrid med dette løfte. Det var tilfældet, da han, uden nogen beviser for, at Syrien rent faktisk var engageret i brugen af kemiske våben, som det blev påstået, bombede den syrisk luftbase. Den nylige tale, han holdt om Afghanistan, har tilknyttede farer, fordi der ikke findes en militær løsning i sig selv i Afghanistan, og vi har allerede været der i seksten år uden de store resultater; ja, faktisk er én ting, man har opnået i Afghanistan, at verden er blevet oversvømmet med heroin fra opiumsafgrøden i dette land.

På hjemmefronten er der blevet skabt mange jobs gennem de forholdsregler, han hidtil har truffet, inklusive ikke at overholde frihandelsaftalerne, og andre lignende bestræbelser for at bringe jobs tilbage til USA, i modsætning til at outsource dem under disse frihandelsaftaler, men generelt er situationen ikke forbedret. For at gøre dette må vi vedtage Glass-Steagall, og vi må vedtage Lyndon LaRouches Fire Love, der omfatter Glass-Steagall; som omfatter at udstede statskredit gennem en (statslig) Nationalbank, hvor vægten ligger på kapitalintensive former for varefremstilling, og det omfatter, at vi forpligter os til fremtiden ved at udvikle fusionskraft og ved at genoplive rumprogrammet (der, der i LaRouches Fire Love kaldes en videnskabsdrevet økonomi, -red.). Det er, hvad der er nødvendigt lige nu, og Helga og Lyndon LaRouche har krævet, at vi lancerer en hasteaktion i dette land for at sikre, at disse politikker rent faktisk nu bliver implementeret, for man er i færd med at inddæmme præsident Trump. Han er ganske bestemt kampklar over for sine fjender, men han bliver i stigende grad inddæmmet. Vi har vilkår i landet, som kineserne sammenligner med Kulturrevolutionen under Mao Zedong med hensyn til det tyranni, der etableres af nyhedsmedierne og af de tidligere efterretningsagenter som Clapper, Brennan, Comey, Mueller og hans stilling som særlig anklager, og af Demokrater og også modstandere af præsident Trump i det Republikanske Parti. Vi har betingelser som under McCarthy-perioden, der er i færd med at blive skabt i landet, og som er ekstraordinært farligt, og det forhindrer den form for samarbejde, der kræves, med især russerne og kineserne.

Vi har længe været fortalere for, at USA tilslutter sig BRIKS-nationerne, dvs., Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, i forbindelse med det, der nu er blevet kendt som Kinas politik for Ét Bælte, én Vej, eller Silkevejen, eller det, vi har kaldt Verdenslandbroen, og som blev initieret af Lyndon og Helga LaRouche for årtier siden, og som kineserne har vedtaget. Vi må arbejde med på dette projekt, som er et projekt for fred, der er baseret på økonomisk udvikling. Vi ser, at der er mulighed for succes gennem de fremskridt, der nu gøres i Syrien som resultat af det faktum, at USA, efter præsident Trumps møde med præsident Putin, har aftalt at etablere en deeskaleringszone i det sydvestlige Syrien. Og vi har nu en situation, hvor der ganske vist ikke er direkte, fælles militæraktioner mellem USA og Rusland imod ISIS og al-Nusra, men ikke desto mindre, så, som den russiske forsvarsminister netop har udtalt, er borgerkrigen i Syrien de facto forbi. Og vi har nu en meget succesfuld indsats for at udslette ISIS, ikke alene i Irak, men også i Syrien.

Dette er altså et eksempel på, hvad der kan gøres. Tager vi andre områder i verden, Nordkorea, så kunne man få samarbejde mellem Kina, Rusland, Japan og Sydkorea for at løse denne situation, men man må aftale at gøre det, russerne og kineserne har krævet, og som tyskerne faktisk også har været fortalere for, og som er en dobbelt indefrysning, hvor nordkoreanerne indvilger i ikke at afholde flere missiltests, ikke flere atomraket-tests, og USA og Sydkorea indvilger i ikke at afholde flere militærøvelser, som i hvert fald før i tiden omfattede at fjerne den nordkoreanske regering. Dette er de tiltag, man må gennemføre. På samme måde i Afghanistan; se på situationen dér. I stedet for, at USA går sammen med NATO efter seksten års nederlag, så bør man i stedet gå i samarbejde med Rusland, Kina, Indien, Pakistan og Iran for at afgøre krisen i Afghanistan. Det er der en fremtrædende mulighed for at gøre, men det kræver, at man faktisk træffer beslutningen om at gøre det. Lignende kriser, som den i Ukraine, kan løses på samme måde.

Dette repræsenterer altså et Nyt Paradigme for tankegang, hvilket er, hvad Helga Zepp-LaRouche har refereret til. Man har det gamle paradigme, der bygger på geopolitik, bygger på frihandelsøkonomi og en ganske bestemt form for selviskhed. Og så er der det Nye Paradigme, der bygger på det, kineserne kalder en »win-win«-fremgangsmåde. Dette er ikke kun en kinesisk opfindelse; det er faktisk den måde, hvorpå man fik en afslutning på Trediveårskrigen i Europa. Dette var en religionskrig mellem katolikker og protestanter, der lagde Europa øde i 30 år. Den blev afsluttet i den Westfalske Fredstraktat, i hvilken det princip, der afgjorde fredsprocessen, var, at man, når man handler, tager den andens fordel i betragtning. Det er den form for fremgangsmåde, vi må have. Det er en win-win-strategi.

På en vis måde har vi det fænomen, at størstedelen af resten af verden har vedtaget princippet fra den Westfalske Fredstraktat, og som vil sige, at man har en udenrigspolitik, der bygger på den andens fordel, og ikke på ens egen, snævert definerede egeninteresse. Vi har resten af verden, der er forpligtet over for en politik for fred og udvikling, hvilket var den politik, som nu afdøde Pave Poul VI (1963-1978) var fortaler for, i en encyklika (’pavebrev’) med titlen Populorum Progressio, og som grundlæggende set sagde, at det nye navn for fred er økonomisk udvikling. Det er det nye paradigme, og hvis vi ikke gennemfører dette nye paradigme nu, og kæmper for det nu – det er et globalt paradigme, men det må gennemføres her i USA i form af LaRouches Fire Love – men det må være en del af en global strategi for at opnå succes. Det er, hvad vi må mobilisere det amerikanske folk for, for at de forstår, at enten, så gør vi dette, eller også står vi over for en fare for, at situationen vil udvikle sig ude af kontrol; faren for totalt kaos i USA, og fjernelsen af en behørigt valgt præsident fra sit embede, af politiske årsager, ja faktisk af en udenlandsk regering, Det britiske Imperium. Og dét ville betyde faren for atomkrig.

Det er grunden til, at Lyndon og Helga LaRouche har sagt, at dette er en dyster situation, der kræver nødhandling. Og her vil jeg slutte, og vi vil sige mere om det i besvarelse af jeres spørgsmål.

Speed: Fint. Mange tak. Vi går nu over til spørgsmål; folk trykker stjerne 6 for at komme i køen, og mens folk tænker over deres spørgsmål, mener jeg, at det, Will sagde, giver stof til eftertanke; vi må tænke ’ud over kassen’; det er det afgørende netop nu.

Herefter følger spørgsmål og svar i engelsk udskrift.  Telefonkonferencen kan høres her: https://www.youtube.com/watch?v=h_4ZjBMcgXk

SPEED: Okay, great. Thanks very much, Will. We will be moving to
the question portion of this.  People hit star 6 to the queue and
while people are thinking of their questions, and I think what
Will said gives a lot of food for thought, we have to think
outside of the box; this is the key thing right now.
We have two important national meetings that are coming up
which will emanate out of Manhattan, but which are really
national and international  meetings to address precisely the
crises we have just been identifying. The first will be this
Saturday and it’s a meeting, “Revive Hamilton’s American System
and the Presidency through LaRouche’s Four Laws.” That meeting
will be keynoted by Helga LaRouche via video on Google Hangouts.
She’ll be joined by Hal Cooper; she’ll be joined by others who
are leading construction managers and engineers in the area, as
well as by Jason Ross from the LaRouche Science Team. Everyone
should tune in for that. And then, in two weeks, we will be
hosting a very special meeting on September 9th, which is of
course the weekend of 9/11, and since we first conceptualized
this meeting the situation has changed rather dramatically. This
is the weekend where it would be very appropriate and lawful to
mobilize people to crush the British Empire by implementing
LaRouche’s Four Laws, and to implement the Four Laws by crushing
the British Empire, so it’s a self-reflexive idea. You can’t do
one without the other. We need everyone who is on the phone this
evening and those who will be listening subsequently to decide in
what way you can best expand the reach of particularly the
Saturday, September 9th webcast, that will be a live webcast.
Once again we will be joined and keynoted by Helga LaRouche, I
believe. Will Wertz, who is with us tonight, will be at that
meeting, and we will also have William Binney from the VIPS
organization and Raymond McGovern from the VIPS organization. Let
me correct that, I don’t know if Helga will be on that, but we’ll
have Will Wertz and the other two that I mentioned. We want to
have standing room only for the event, so any of you who can come
into New York at that time should do that, but we also want to
look into holding a series of satellite meetings around the
country where we could have possibly tens of thousands of people
watching the meeting in real time. And in this way we can create
a kind of surprise effect. Between now and then one of the ways
we could build this is through the gathering of the signatures on
our petition demanding that Trump investigate the charges of the
VIPS, that Russia-gate was not a hack, it was a hoax and to get
many people to subscribe to our publications. So I think this a
very appropriate period and opportunity right now to in fact use
the crisis to wake people up, shake people up and many people are
just disgusted with what is otherwise going on. They are hungry
for solutions and this is certainly what we are seeing in a lot
of our organizing in the field.
We are going to go to the questions that are lined up. Hit
Star 6 to get in the queue. Go ahead, can you hear me?

Q 1: This is Sarah from Indiana.  And I just wanted to make
a comment, but I think it’s very important in light of what the
gentleman was talking [about], is that China has, within three
years raised up 700 million people out of poverty in only 3
years.  There’s a new article floating on the internet that in
the last 15 years, the United States has increased terrorism by
6500%; so kind of a little bit of a difference there.  The fact
that 700 million is over twice the population of the United
States.  So, it is so vital for people to realize that within
three years the United States could be totally out of deficit, if
people choose it.

WERTZ:  Well, I think the other thing to look at is that
China, under Mao Zedong and the Cultural Revolution, was a
horrendous, tyrannical society in which the population was very
much oppressed; particularly intellectuals.  People who actually
thought, and not just the politically correct views of Chairman
Mao and his Little Red Book.  Now what you have is a situation
where, not only — as you point out — over 700 million people
have been lifted out of poverty, but China is playing a very
positive role on a global scale, if you look at what they’re
doing.  They’re a member of the BRICS, which I mentioned earlier,
which is Brazil, Russia, India, China, and the Union of South
Africa; a very unique organization because it represents a wide
range of countries in the world.  They’re committed to a policy
of economic development.  Now the BRICS will have, I think it’s
its 9th annual summit in China in early September; this will be
the 3rd to the 5th of September.  The title of the conference is
“Stronger Partnership for a Brighter Future”.  Of course the
Chinese have invited the United States to join this effort, which
is involved with the One Belt, One Road — or the Silk Road —
perspective.  Obama, of course, refused.  Obama put massive
pressure on other countries, including Japan, Australia, South
Korea, not to work with China in terms of the major development
bank which they set up.  On the other hand, after his meeting
with President Xi, President Trump did send a delegation to the
One Belt, One Road summit which occurred in Beijing earlier this
year.  So, the point here is that you’ve got — and this One
Belt, One Road effort now includes something like 69 countries;
and it’s a conception of nations throughout the world working
together to lift all of their populations out of poverty, and
also to counter the tendency under conditions of poverty for
people to be pitted against each other for racial, religious,
ethnic, tribal reasons.  Not really good reasons, but to be
manipulated against each other under conditions of poverty.
So this, in a certain sense, is a model which we should
absolutely join at this point; and see it along with the
implementation of LaRouche’s Four Laws in the United States as
the means of actually accomplishing rates of growth in the range
of 7%-8% per year, as they have achieved in China previously.
That’s the kind of thing that we have as a potential which we
have to move with right now.  Again, I stress, this is urgent;
it’s not something to be done in the distant future.  It’s urgent
because it will also be a tremendous flank on the current effort
to unseat the duly-elected President of the United States.  If he
moves with that, that will mobilize the entire population — the
forgotten men and women of this country that he references, as
did Franklin Roosevelt.  It’s the way to actually unite the
country, as he said after Charlottesville.  It’s also something
which Andy Young, who worked with Martin Luther King, emphasized
this past Sunday.  He said the biggest problem in the country is
poverty, and that that’s what you have to focus on, as opposed to
turning everything into a race issue.

SPEED:  OK, very good.  If you would like to ask a question,
hit star 6.  If you would like to get in the queue and ask a
question, you have to call in from a line in which your number ID
is registered.  We do not take anonymous calls, and there’s one
caller in here now with an anonymous number, so maybe you could
hang up and call back in on a line that can be seen; and then we
can call on you.  So, it’s star 6 to get into the queue, and
we’ll go to the next question.  Go ahead.

Q 2:  Hi, this is Sherry in New York.  I’m very much aware
of what’s been going on.  I have called into the White House
probably about three times in the last six days.  One young woman
with whom I spoke yesterday had never heard about the program of
what’s been going on against Trump.  What’s wrong with the
Congress; I think they all need Xanax, which is an anti-anxiety
drug.  It’s a joke, I don’t mean it seriously.

SPEED:  Sherry, we have a lot of people in the queue, so I’m
going to ask you and everyone else to be succinct and get to your
question.

Q 2 [cont’d]:  Again, it is the problem that there is such a
barrage against the President.  The fact that he can function at
all is amazing.  Outside of our street demonstrations and calling
the White House with encouraging words, I don’t know what else to
do.

WERTZ:  Well, first on the anti-depression drugs.  I know
it’s a joke, but really what’s required is creativity.  And an
actual passion for the good, which is traditionally been
identified with love for humanity, love for the truth.  That
which goes to the issue of the Treaty of Westphalia again; that
you act to the benefit of others.  But the problem is, we’ve got
a situation where the American people have to realize that they
also have to think out of the box in terms of how they’ve been
conditioned.  I want to give you just one example, which I find
very useful.  It’s the battle of Cannae, which occurred in
2016BC.  This was in Italy, and it was fought between the Romans
and the Carthaginians.  The Carthaginians were led by Hannibal, a
Carthaginian general.  I’m citing this because it’s a good
example; it’s a classical military example.  Of course we’re not
talking about a military implementation in terms of our action,
but we’re talking about a state of mind.  What he did was, he
encircled the Roman troops.  The Roman troops amounted to 85,000
total; Hannibal’s forces were much less — 56,000.  They had
their backs to a river and the Romans were massing for a frontal
assault on Hannibal’s forces.  What he did was, he created like a
V, and he drew the Romans into a frontal assault, just marching
straight into this V.  They actually became entrapped, and they
were so densely packed that they couldn’t even use their own
weapons.  Then what he did was, he used his cavalry to encircle
the Roman forces and to strike them from the rear.  It’s an
enveloping flanking operation.  The Romans were completely
devastated; Hannibal lost less than 6000 troops, and the Romans
— out of 85,000 — lost over 70,000 dead or captured.
What I’m getting at here is an encircling action; I’m
getting at getting outside of the box.  You’ve got to actually
encircle the enemy from the standpoint of the mind, the
standpoint of being creative.  That’s why there are really two
initiatives which we’ve been engaged in.  One is the petition
against the intervention in the United States by the British
Empire to overthrow a duly-elected US President.  Also, to get
President Trump to move on the evidence presented by the VIPS —
the Veteran Intelligence Professionals for Sanity — that it
wasn’t a Russian hacking; that it was a leak.  The whole thing is
just a big lie, that’s all this is.  Just like Adolf Hitler, a
big lie; that’s what Mr. Binney said.

Q 2 [cont’d]:  If you’re going to lie, make it a big one.

WERTZ:  Right.  And even Scott Ritter, the weapons inspector
for Iraq said that having read this report, this borders on
sedition against a duly-elected President of the United States.
Now, that’s one initiative.  The second initiative is to move to
get President Trump to realize that he has got to encircle the
enemy and hit them from the rear.  The best way to do that is to
go with LaRouche’s Four Laws and to join the Silk Road; that’s
the policy that he needs to move on.  So, that’s the use of
creativity, and you don’t get boxed in, you don’t operate on the
basis of the options which you think you’re presented with; which
are not good options.  They lead to self-destruction.  So, you
look for the flanking operation.  And these are the two flanking
operations which Lyndon and Helga LaRouche have identified.

Q 2 [cont’d]:  That’s exactly the point I made when I called
the White House.  I think I call them two or three times a week.
I find that the number I use, instead of the 1111, I call the
1414; that’s 202 456-1414.  I always get in on that line.  They
ask me if I want the comment line; I say yes, and I get heard.

SPEED:  OK, that’s good information, Sherry.  We’re going to
go on, because we have a number of other callers, and we want to
get to a lot of people.  It’s star 6 to get into the queue.  One
question I would certainly have for everyone is, what is
happening on the petitioning?  That’s a major flank we had
actually outlined last week.  We got, while we were on the phone
and immediately subsequent to the conference call, we added about
50 signatures.  It turned out that a number of the people who
were on the call had not yet signed, and I don’t know if that is
still the case.  I see some new people on, so if you have not
signed, go to the LaRouche PAC website.  It is the approximately
third item down; “President Trump: Investigate British Subversion
of the US” and click on that and sign the petition.  Also, once
you sign it, you should immediately send it out to others to sign
it.  I believe we’re at about 1381 signatures as of right now, so
it would be good if even during this phone call we can get over
1500.  And then build from that.  I think we certainly should
take as a goal over the period between now and the weekend, of
trying once again to get to 2500 as a basic plateau.  So, people
should definitely sign on to that.  OK, so we are going to go to
the next caller right now.

Q 3:  Hi, this is Dallas in Florida.  Several things.  On
this petition, how many signatures are we looking for on the
petition?

SPEED:  I don’t think we set a certain number, because we
don’t know what it will require to get Trump to move.  He might
move if we have, certainly I would say a plateau of 5-10,000
signatures.  We should be able to do much better than that, but I
think the idea would be to get to some sort of plateau like that
as rapidly as possible and see if we can get some motion, even
before the activities that we have that I mentioned a little bit
earlier that we have coming up on the weekend of September 11th;
that’s the September 9th conference.

Q 3 [cont’d]:  OK, I’d like to suggest, what I do is I put
something up on Facebook, and I put something up on twitter, and
something on Tumblr, and then something on LinkedIn, and then
I’ll put the links let’s say on twitter.  Then, there’s a website
called the 40billion.com; and they’ll get your twitter out to 2.5
million for $20 for a day.  So, that’s an inexpensive way to get
that out there, get the tweets.  I’m not real effective but I’m
up to like 7000 hits on my tweets for the last month.

SPEED:  That’s great.  Have you sent the petition out yet?

Q 3 [cont’d]:  Yeah, I put it on my Facebook, but I didn’t
cross link it.  See, you know, internet kinda goes on about where
you got it over here and over here and over here.  It rises up in
the hits categories, you know?  The search engines.

SPEED:  OK.  The tweet thing sounds great, where you’re
saying you can get it to an additional 20,000.

Q 3 [cont’d]:  No, 2.5 million for $20!

SPEED:  2.5 million, OK!  Sounds great.  You should add to
that, notify people now that they should tune in live on
September 9th, where the authors of the VIPS memo, the leaders
who submitted the report to the President, will be directly
addressing a crowd in New York.  We should see if we can create
the kind of shock effect surprise that I was describing a few
minutes ago; get something like 50,000 viewers all at one time.
Cause it to go viral instantly, and cause all of the people that
are tuning in to get more people to get involved.  So, we will
send out in the follow-up, a link to how people can tune in to
the webcast and so on; and let’s just really build that over the
next couple of weeks and organize like Hell between now and then.

Q 3 [cont’d]:  OK, that’d be good. Now one observation here,
one real quick successful action is, I got friends in Panama, and
there’s a Colonel Prado[ph] down there in Colombia that took out
that 100,000-strong rebel army down there; they call it the
Colombian Miracle.  So, thinking out of the box, you might call
Colonel Prado in, and see what he did down there and solve some
things.
With the British, this is very good.  The main thing that’s
caused me concern in the last 48 hours is this idea that it’s a
civil war that we’re having, and they’re promoting that.  I think
it’s the Trojan Horse.  Trump warned us about having a Trojan
Horse with these immigrants coming in, and I think that’s really
what it is.  We don’t have a civil war, but we have a
Soros-funded mercenary army out there fighting with their
baseball bats and whatnot.  The situation, they upped the ante in
the last 24 hours by saying they’re bringing in the UN, might
come in to protect the anti-fa and the Black Lives Matter as a
matter of human rights in case we got to having an armed conflict
with them, and it looks like they’re going to lose.  So, that’s a
potential flare-up that needs to be squelched, and see what kind
of British influence is influencing the UN, when we’re talking
about getting the British influence out.  Start squelching them
so we don’t have that possibility of a UN invasion.

WERTZ:  I wouldn’t, I don’t think it occurs on that level.
The level on which you’ve got to look at this is how this entire
operation against President Trump started.  It was started by
MI-6, which is the British equivalent of the CIA.  A so-called
“former” MI-6 agent, Christopher Steele, was paid to put together
a dossier of unverified material which he then circulated very
widely to Obama’s intelligence agency stooges like Brennan and
Comey and Clapper.  This is the roadmap on which they’re
operating; so this is straight British intelligence MI-6.  The
second indication of this is something called the Government
Communication Headquarters, which is a pretty dull name for what
is the British equivalent of the NSA.  They were the ones who,
according to the published accounts — and the published accounts
may not be completely true, but what the published accounts say
is that the head of the GCHQ went directly to Brennan.  In other
words, they don’t have to operate under the US Constitution, and
the restraints of the US Constitution surveilling Trump
associates, so they surveilled Trump associates all over the
world.  Then they go to Brennan, the head of the CIA, who’s not
supposed to operate domestically according to the charter; and he
puts together a six-intelligence agency taskforce to begin to
investigate Trump in the middle of the Presidential campaign.
There are various reports as to when this occurred, some say it
was in the Summer of 2016, which is the time of the Republican
convention; others say it was before that.  But the point is,
once Trump was a serious threat to win the nomination, the GCHQ
began to conduct what would be illegal surveillance in the United
States against Trump and his associates.  This is all done in
collaboration with Obama and with Comey and with Clapper, and
with Brennan in particular.  And of course, we’ve gotten
Wikileaks that Brennan put together a cyber warfare unit in the
CIA of over 5000 employees; it rivals the NSA.
So, this is what we’re talking about.  And you see how
prominent Clapper and Brennan — even in the last few days — in
going after President Trump.  So the point is, you’ve got a
Clinton-Obama-Comey-Brennan-Clapper operation, which is in fact,
funded by Soros.  Soros, his pedigree is British; that’s what his
pedigree is.  So, if you go after this and investigate this, then
you will upset the entire coup plot.  But then combine that —
it’s got to be combined with the economic program.  So, that’s
the way we have to do it.  The other stuff becomes a lower-level
fixation which gets you not to think strategically.  That’s what
you’ve got to do.  You’ve got to clear your mind so you can think
strategically and creatively in terms of who the enemy is, and
how to defeat the enemy.  What we’ve defined is two initiatives
which are critical to defeating the enemy right now; and we’ve
got to get President Trump to move on these as quickly as
possible.

Q 3 [cont’d]:  What about Obama giving the internet to the
UN?

WERTZ:  Listen, the UN has got all sorts of problems; but
frankly, it’s not the primary problem in the world.  It’s
basically an assembly of nations; it’s as good as it’s made.
There are good things that are done at the UN when people
collaborate.  When they don’t collaborate, and it’s used for
geopolitical purposes, including by the British, then it’s a
mess.  For instance, the UN has backed all of the initiatives
that have been taken — I mean, look at Syria.  You’ve got Turkey
and Iran working together with the Russians.  A Sunni country, a
predominantly Shi’a country, and they’re working with the
Russians to defeat terrorism and to restore stability and
sovereignty to Syria.  That’s a positive development which has
been backed by the UN Security Council.  The UN as a whole in a
number of cases has actually positively responded to the Chinese
Silk Road, or One Belt, One Road Initiative.  So, it’s really a
question of, do the countries who are members of the UN change
the way in which they function so they collaborate to solve
problems and create a prosperous future for all of mankind?
That’s the real issue.  It has nothing to do with the UN per se
as an institution; it’s as good or as bad as its members make it.
But you have to look beyond the UN to the question of the
British; and you look at it through the whole history.  We’re
talking about two systems, and it goes back before the British.
For instance, the German poet Friedrich Schiller, who I
mentioned earlier, he wrote a piece called “On Solon and
Lycurgus”.  Solon was the head of Athens; Lycurgus was the head
of Sparta.  They had two completely different systems.  Under
Solon, as Schiller wrote, he had respect for human nature and
never sacrificed the people to the state.  Never the ends to the
means; rather he let the state serve the people, and all paths
were open to genius.  And the basic principle was, the progress
of the mind should be the purpose of the state.  So, that’s
[inaud; 53:07], that’s like what our country was designed to be;
it hasn’t always been that, but that’s what we would want it to
be.  That’s what you would want other nations to be like that.
Lycurgus, on the other hand, the way Schiller characterizes it is
as follows:  The laws were iron chains which pulled down the
mind.  All industry was barred; all science neglected.  His state
could only persist under one condition — that the mind of the
people stagnates.  If you look at it, there’s another Greek
mythology.  Zeus on the one hand, was a tyrannical, Olympic
so-called “god”.  He wanted to suppress mankind; he was
threatened by the idea that mankind might actually develop
technology, develop science, educate themselves, learn languages
and so forth.  Prometheus gave man fire; that is, technology.  He
also gave him a Promethean method of thinking, which is the
creative method of thinking.  So, you have two systems.  This is,
in a certain sense, like when Helga LaRouche talks about the New
Paradigm, she’s talking about the paradigm of Solon, the paradigm
of Prometheus; versus the imperial policy of depressing the
mental creative capacity of the population in order to maintain
political control.  The British are like the Roman Empire, like
the Venetian Empire; the British Empire has a policy of reducing
the world’s population and keeping people dumb in order to
politically control them.

Q 3 [cont’d]:  Exactly right.

SPEED:  OK, great.  We’re going to go on to the next
question here.  Once again, hit star 6 to get into the queue.
Just say your first name and what state you’re calling in from.

Q 4:  Hello, this is Wally in Denver.  I was reading on the
computer about a problem.  The Ukrainian government was
complaining that Russia was impinging on its sovereignty by
constructing a road to Crimea.  Do you have any information about
that?

WERTZ:  Yeah, sure.  Here’s the, the picture is just
straightforward.  Obama put Nazis in power in Kiev with the
backing of the British and many of the members of the European
Union.  It’s basically part of a strategy to move eastward to the
borders of Russia.  When the Soviet Union collapsed, it was
agreed upon between George HW Bush and Gorbachev and other
participants, that NATO would not move eastward.  But that’s
precisely what they’ve done, which is part of a geopolitical
strategy.  So, they’re basically moving to try to encircle
Russia, and Ukraine was a critical aspect of that policy.  So
what they did was, they backed Nazi groups in Ukraine to take
power.  Now you had the duly-elected President — Yanukovych —
in Ukraine; and under the Constitution of Ukraine, a President
cannot be removed from office unless he’s impeached.  They never
impeached him; they never brought impeachment.  What they did
was, the thugs in the street who were members of what is called
the Right Sector, and these guys trace themselves back to an
actual Nazi who worked with Hitler, named Stepan Bandera.  During
World War II, his organization was involved in killing tens of
thousands of Poles and Jews, working with Hitler.  That’s what
this group traces its background to.  The US knows that, because
after the war, people like Allen Dulles and MI-6 of Britain
brought Bandera and his top aide to London and the United States.
Because at that point, they wanted to use the Nazis against the
Soviet Union, particularly in Ukraine.  The Soviet Union fell,
but nonetheless, that’s the policy which they’ve continued to
this day.  So, they carried out a coup against the duly-elected
President, and among the things that they were going to do, is
outlaw the use of the Russian language as a second official
language in Ukraine.  So, the people of Crimea voted in a
referendum, called self-determination under the UN Charter, to
sever themselves from Ukraine where a coup d’état had been
carried out by Nazis, and to join Russia.  So, Russia
acknowledged that democratic vote, based on the principle of
self-determination in the face of a Nazi coup.  See, here you’ve
got people in the United States up in arms against Nazi KKK white
supremacists; but in fact, Obama put Nazis in power in Ukraine.
John McCain backed Nazis in power in Ukraine.  The political
establishment in Washington DC is backing Nazis in Ukraine; white
supremacists in Ukraine.  These people who support Nazis then get
upset about a staged incident in Charlottesville, which was
staged probably with provocateurs both among the Nazis and KKK,
and also within the anti-fa — the anti-fascist organization —
the guys with the black masks, black helmets, and black uniforms
who carry out violence in all of these events.
So, this thing was set up.  If you look at the people
involved on the Democratic Party side in Charlottesville, they’re
all former employees of the State Department, they’re all funded
by George Soros.  This is the mayor, Michael Signer; it is the
guy who took the video of the deranged guy who mowed the
protester and injured others — his name is Brennan Gilmore; and
another guy, Tom Periello.  They are all funded by, they all
worked with John Podesta’s Center for American Progress; which is
the center of the so-called Resist movement against Trump in the
United States.  And they were all there, along with McAuliffe,
who’s a longstanding supporter of the Clintons.  They basically
immediately used this to go after Trump; it was like you put two
chemicals together which you know will react with an explosion.
You don’t separate the demonstrators, and then you prepare to use
the incident — whether you planned the specific incident or not
— you use the incident to go after the President of the United
States.  These are the same guys who backed Nazis in Ukraine.
That’s the hypocritical irony of this entire operation.

SPEED:  OK, excellent.

Q 4 [cont’d]:  Then CNN wants to call it civil war, and
we’re calling that fake news; that it’s not civil war.

WERTZ:  Sure.  I mean, it’s like Syria.  It wasn’t a civil
war.  It was a deliberate policy on the part of Obama to carry
out regime change against countries which had nothing to do with
al-Qaeda.  Iraq had nothing to do with al-Qaeda; Libya had
nothing to do with al-Qaeda, except to put them in prison.  Syria
had nothing to do with al-Qaeda.  Saudi Arabia did.  Britain did.
Because Saudi Arabia is just a satrap of the British Empire. But
the point is, that what happened in Syria was that they brought
in terrorists from all over the world — from Chechnya in Russia,
from Europe, from Tunisia, from Libya, and so forth — in a war
of aggression against a sovereign state which is a member of the
UN; and then they call it a civil war.  But this was Obama; this
was one of the great crimes of Obama.  This a guy who committed
extra-judicial murders against — among others — American
citizens after meetings that he held on Tuesdays every week with
Brennan in the Oval Office.  It would be like Caligula at the
Coliseum; he puts his thumb up or down; this guy is to be killed.
And that’s what they did.  So, this is what we’re talking about
here.  This is the real evil in this thing, is people like Obama.
As Lyndon LaRouche has always emphasized, Obama was trained by
his stepfather, who was involved in the genocide in Indonesia
back in the 1960s; that’s where he grew up, with that stepfather.
Obama’s a murderer and a supporter of Nazis.

SPEED:  OK, thank you.  We have quite a few more questions,
so I’m going to move on to the next questioner.

Q 5:  This is Greg from St. Louis.  Just wanted to make a
couple of points for the question out there.  One, obviously the
analysis of the regime change.  The same thing is happening
that’s attacking the Trump administration, is an attempt to have
a regime change, if you will.  We simply call it an
administration change.  So we know all the tools and all the
games that they play are related to that.  My real issue becomes
for me, is the psychosis of Donald Trump himself.  I mean, we’re
putting a lot of marbles in this guy’s basket, so to speak.  We
know he’s a wild card; we really didn’t know, but for me, it’s
important that we say what’s happening with him as well.  It’s
not like he’s not aware of the VIPS report; not like he’s not
aware of many of these things.  My question is, how do we really
get him to understand the need to push that VIPS report and get
that out there so that we can get at the crux of the Deep State
that’s attacking him, as well as pushing for this whole war
issue, not only within the United States, but across the world?

WERTZ:  Well, that’s — it’s not like there’s some
particular series of tactics that will do this.  What we’ve
talked about is two flanks in terms of what he needs to do.  In
terms of going with the VIPS, going after the British, and on the
other hand, going with LaRouche’s Four Laws and the Silk Road.
But what you’ve got to do is, you’ve got to reach a certain
threshold of activity in the country, including among those who
support President Trump; but you’ve also in the process got to
create a situation where it becomes much more difficult as the
truth gets out, for certain Democrats and certain Republicans who
ran against Trump from carrying out the kind of insanity that
they’re engaged in.  So, that’s the only way you can do this.
You have to mobilize people who support Trump to demand that he
take action on these, and that they will support him if he does
that.  And similarly, you’ve got to create an environment in
which these people like Clapper and Brennan and Comey or Mueller,
that they’re not actually — you’ve got to box them in.  That’s
why I raised this battle of Cannae in terms of encirclement.  The
VIPS boxes in Mueller, it boxes in Comey and Brennan and Clapper.
But you’ve also got to box in the Democrats; these people say
they’re for Glass-Steagall — many of them.  They say they’re for
working people, some of them; not all that many of them.
Certainly Clinton wasn’t too interested in working people.  But
the point is, that is the party of FDR, the party of Kennedy; or
it used to be.  So, you’ve got to really create the situation in
which you basically make it clear to them that if Trump takes the
initiative on this, that calls the bluff on these Democrats, who
are running around.  They say they’re for Glass-Steagall, and yet
they’re calling for the impeachment of a President who’s for
Glass-Steagall when Obama was absolutely opposed to
Glass-Steagall; as was Hillary Clinton.  And they know that.
So, they’re engaged in a certain kind of fraud, which needs
to be exposed by calling their bluff.  If they’re real human
beings — and you hope that they are on some level — then
they’ll respond.  So you’ve got to basically do both things by a
mobilization of the population.

Q 5 [cont’d]:  How do we box in Trump?  I understand boxing in
some of those people around him, but Trump himself?  His own
psychosis is, you’re not sure what you’re going to get out of
this guy at any given time, so you have to force the office of
the President to do what you want it to do.  So what is that that
has to box in Trump, so to speak?  I know we’ve talked about
boxing in all these other folks, but he’s going to be the head at
the head of the arrow; so what are we doing to box him in?

WERTZ:  We’re mobilizing in these two respects; which
includes “OK, you said you’re for Glass-Steagall.  You say that
the best way to actually improve human relations, but
specifically race relations in this country, is to create jobs.”
Look at the drug plague.  If you don’t have decent jobs, which we
used to have in urban areas.  Baltimore used to have
shipbuilding; we used to have steel building, steelworks in
Baltimore.  Now they’ve got a tourist harbor, and that’s it.  You
don’t have the high-paying jobs that you need, so that people
aren’t prey to drugs and sales of drugs and so forth, and to
gangs — which are related to drugs.  So, that’s what you’ve got
to actually get him to move on that, but in a certain sense, I
think you’ve just got to convince him that he’s combative, but
he’s not really being combative on the level that he needs to be.
He clearly thinks that he is under complete fire; and you can’t
deny that.  They called for his assassination.  I put together a
list for a webcast last Friday, of the calls for his
assassination, impeachment, or forced resignation, or the use of
the 25th Amendment against him. This started with the
{Spectator}, which is a British paper, started out saying “Will
Donald Trump be assassinated, impeached, or forced to resign?”
That was on January 21st.  You know the other cases:  Johnny
Depp, Madonna, Kathy Griffin.  You can go through the list.  So,
you know that this guy really feels that he is under siege.  So,
he is combative with his tweets and so forth, but the issue here
is, if you put this out on the table, if you get this spread
widely enough, and he sees that there is support for taking these
kinds of actions; and sees that this is an effective flanking
operation against those who would destroy this country, then
you’ve got a shot at actually getting him to move on it.  That’s
the only thing I can say.

SPEED:  Yeah, and if I could just add to that.  That is
precisely what the meeting we’re holding this Saturday is all
about.  You may have gotten on a little after I went through
this, Greg.  This Saturday, we’re having a major meeting on
Hamilton and LaRouche’s Four Laws as a solution for this crisis.
The only way you’re going to be able to crush the British Empire
is with the added flank of the Four Laws and the solution.
Conversely, the only way you’re going to actually get the Four
Laws is by crushing the British Empire.  So, the two things
really work hand-in-glove.  What we have to do, is — and this is
really, we’ve got to go out and we’ve got to just get to the
American population.  The support for Trump from Trump’s base up
until now has been completely inadequate.  People might come out,
but very often these people have to be educated.  They’ll come
out, and they’re talking about a wall or monument; they really
should be talking about Trump joining the One Belt, One Road; the
Silk Road perspective.  That’s what we’ve got to have; and going
after the British.  So, that’s a matter of us educating people.
But similarly, we talked about the Democrats.  Frankly, the
Bernie Sanders supporters, which may have been greater than the
Hillary supporters; let’s bear in mind if anybody stole anybody’s
votes and manipulated the election, it was some things that were
going on around that campaign.  Which, by the way, when that came
out, they’ve never said, “Oh, gee, that’s not true.”  They said,
“Oh, well, the Russians did that.”  So, therefore, yeah, it might
be true, but we can’t listen to it, because it was the Russians.
Why aren’t the Sanders supporters up in arms?  I’m not really
asking that rhetorically; I think that’s a matter of us really
organizing and drawing this out.
Now, that is what we have been doing increasingly in the
streets in New York City; and we should expand this, and also
somewhat in the Midwest.  But I’ll just give you a sense of some
of the results.  On Monday, we had three teams out in Manhattan,
Staten Island, and Long Island which raised $1400; which is
extremely good.  We got out about 500 copies of the
{Hamiltonian}; we collected a number of petition signatures.
What was interesting is that one of these deployments was in the
middle of Manhattan, which obviously did not go overwhelmingly
for Trump; in fact, it went overwhelmingly for Hillary.  So, we
were deployed in front of the Fox News building in midtown; and
pretty much everyone who considered themselves a Trump supporter
who came up to our table had already come to the conclusion that
Russia-gate and Charlottesville were part of the same operation.
We were expecting far more hostility than what existed, and there
were several African-Americans who signed on to the petition.
Some of them had voted for Trump, some people had not, and so on.
And then you got a certain amount of confusion that existed.
We had another deployment, I think this was out in Queens
yesterday, where we actually had a gaggle of these women —
literally witches; they had everything but the black skirts and
broomsticks with them.  They came out with signs and so on.  It
was a very interesting deployment; it was about 10 or 12 of them
who rotated through the day, attempting to yell at people,
dissuade them from signing up, signing the petition and so on.
Their polemic — and this is how you could see it was really
organized — it was not around Trump, it was not around
Charlottesville; it was actually “Oh, Lyndon LaRouche.  You don’t
want to sign up with LaRouche; that’s a cult.  Stop signing up.”
The response by and large from people coming up was basically,
“Get out of my face!  I don’t want to talk with you; I’m signing
up with these people” and so on.  So, we ended up, I believe on
that deployment, getting something like six or seven people got
memberships; lots and lots of people giving their names — over
25 contacts — and so forth and so on.
So, that’s what’s out there, and I think part of it is that
we’ve got to out and tell the population themselves they’re not
doing enough.  That’s how you box in Trump.  We’ve got to
mobilize more of the population; they’ve got to be organized
around a strategic objective.  Stop these wars, and go with the
economic policy.  That’s what Trump was voted in for, that’s what
he’s got to do, and that’s what the American people have got to
demand.  That’s what was put so beautifully and clearly by Andy
Young in his statement on “Meet the Press”.  Everybody should
really read that, and I think that can be very useful in our
organizing.  So, that’s just what I would add to what Will said.

WERTZ:  It’s a very principled issue.  The countries are
destroyed to the extent to which citizens of the countries don’t
take responsibility for the republic, for their Constitution.
That’s why the basic concept expressed in the Declaration of
Independence is the principle of government by the consent of the
governed.  Similarly, what Lincoln said — government of, for,
and by the people.  The basic point is, don’t depend on Congress;
don’t depend on a President.  As good as the President may be,
they very often are going to operate upon pragmatic conceptions,
or what they think is opportune, or what they think is possible
for them to do.  For instance, the Civil Rights movement had a
force.  They had a force with Eisenhower, they had a force with
Kennedy, they had a force with Johnson to take action.  That’s
the way you have to really look at this.  The point is, if you
are operating from the standpoint of the vital interests of the
nation and of humanity as a whole, you’re operating on the basis
of principle and of reason; then you have authority within
yourself as a citizen of a country — and also the responsibility
as a citizen of a country, and as a citizen of the world — to
take action and see that those actions which are required are
acted upon by an elected official.  They’re supposed to represent
us; they get elected by us, and they’re supposed to represent our
best interests.  I think that’s really the issue.  And you have
to educate yourself so that you know for certain with scientific
certainty, that what you’re advocating is actually a policy which
is required and must be implemented.
So, what we’ve defined is a policy that must be implemented.
Take the Four Laws.  You have Democrats who say they’re for
Glass-Steagall, but they’re brainwashed in terms of Green
ideology.  The rest of the Four Laws that Lyndon LaRouche has put
forward, put an emphasis on capital intensive forms of
investment, including nuclear energy, nuclear desalination, the
development of fusion, the expansion of the space program.  Many
of these Democrats say they’re for Glass-Steagall, but what do
they mean by Glass-Steagall if they’re Green?  Then on the
Republican side, many of them are not Greenies, in the sense of
being opposed to technological progress, but they’ve been
brainwashed in respect to a balanced budget or merely reducing a
deficit.  So, they have no conception of the idea of public
credit, and no conception of what Hamilton put forward with a
National Bank, or what Lincoln put forward with greenbacks, or
what Franklin Roosevelt put forward with the bank that he used to
actually engage in investment in the economy — it was the
Reconstruction Finance Corporation.  After the war in Germany,
they had the Kreditanstalt für Wiederaufbau, which is the Credit
Institution for Reconstruction; same principle.  But the idea is
that the government can extend credit as a sovereign nation, can
extend credit for productive investment.  The problem here is
that many Republicans have no conception of that.
So, you’ve got to educate both Democrats and Republicans to
understand a scientific conception of economics; which they don’t
have.  It’s not clear exactly whether Trump has it; he may
reference Hamilton and Henry Clay, and Abraham Lincoln, but it’s
not clear from his actions so far that he has those conceptions.
So, it’s a question of educating, it’s a question of mobilizing
your fellow citizens to ensure that the policies the nation needs
— the world needs — are enacted.  It’s a very basic principle
that the power of government to govern derives from the people;
but it has to be an educated people, not a mob.

SPEED:  OK, great.  Will, we have about five more minutes,
but we have about six more questions.  So, we’re going to try to
get to as many of them as possible.  I want to ask everybody to
keep your questions and comments at this point short and succinct
so we can try to get through as many of these as we can.  OK, go
ahead.

Q 6:  Yeah, this is Ken in Moline, Illinois.  Is the CIA a
subsidiary of MI-6?

WERTZ:  You have to go back to World War II and the
aftermath of World War II.  The British Empire backed Hitler, and
they wanted him to go east against the Soviet Union; but Hitler
at a certain point decided that he was going to go west.
Churchill knew he couldn’t defeat Hitler on the continent, so he
needed to bring the US into the war.  Roosevelt certainly wanted
to defeat fascism, but the British actually set up covert
operations of British intelligence, MI-6, MI-5, in the United
States and Rockefeller Center.  They worked closely with Allen
Dulles who became Deputy CIA Director and then later CIA Director
after Roosevelt died.  So, the point is, in 1946 there was an
agreement signed which was called the UK-USA Agreement.  Then
later it became what’s called the Five Eyes, which is Australia,
New Zealand, Canada, Britain, and the United States.  Basically
the problem here is that our intelligence agencies here in the
United States are working directly with British intelligence and
with other members of the British Empire, or what’s called now
the Commonwealth.
There may be patriots within these intelligence agencies,
many of them have become whistleblowers. But yet, this is how the
British have subverted US intelligence.

SPEED:  OK, very good.  We’re going to take two more
questions now; and in about three minutes or maybe we’ll go a
little bit over.  Go ahead.

Q 7:  This is Steve from Pennsylvania.  What I’ve noticed
with the different organizations I’ve worked with — I work with
several different patriot organizations, including the Oath
Keepers and the Three Percenters and some militia that were there
in Charlottesville the day of that event.  From my different
sources, I understand that these groups on both sides were all
hooked in with State Department and Obama appointees and
employees and Occupy Wall Street and those groups.  Could
Charlottesville be considered like a false flag to try to push
this narrative of this race card thing, since the Russia thing
completely failed and they now want to push the 25th Amendment
thing and they want to push that Trump somehow has dementia?

WERTZ:  You’re right; it’s a false flag operation.  For
instance, one of the things that came out is that one of the
organizers of the demonstrators — a guy named Kessler was
basically, I think it was Charles Grassley who asked the
question, or another Senator — this guy was involved in Occupy
Wall Street.  He was apparently a supporter of Obama.  Then all
of a sudden, you’re expected to believe that there was this
transformation, and he ends up being an organizer of this
demonstration.  So that’s on the one side.  On the other side, as
I said at the beginning — I don’t know if you heard it or not —
all of the key players in Charlottesville are Democrats who have
worked with John Podesta at the Center for American Progress;
which described itself as the institutional center of the Resist
movement against Trump in the United States.  And Podesta, of
course, is Obama, he’s Clinton — both Hillary and Bill.  This is
all funded by Soros.  So, the whole thing was in that sense, a
set-up.  And it’s modelled upon what they did in Ukraine; where
it was the State Department, it was Soros, and so forth.  Think
about how that thing operated.  For instance, when Yanukovych was
forced to flee, he was accused of ordering snipers to shoot
demonstrators.  But he denies that that was the case, and there’s
evidence that the snipers may have actually been members of the
Right Sector, the Nazis; or organized by them.  So, it is a false
flag operation; and it’s like this whole operation was set to
take off after Charlottesville.  Remember, Charlottesville was
declared by the mayor of Charlottesville, Signer, as a capitol of
the Resistance in a speech he gave on January 31st earlier this
year.  The point is, Charlottesville was designed as a center of
the resistance to Trump before this incident occurred.

SPEED:  OK, great.  So, we are going to go to the next and final
question.  We have a few more people in the queue, but
unfortunately we’re running out of time.  So, OK, go ahead.

Q 8:  Hi, it’s June from New York.  My question has to do
with the two petitions and whether or not there’s been an effort
to contact the distribution list for Trump’s PAC from either Eric
or Don Trump?  Maybe you could go through that way to get to them
to get it communicated out to the people who actually support
Trump?

WERTZ:  I can’t answer specifically who we’ve contacted with
this.  I know that we are trying to get the petition into the
hands of people who are close to Trump.  But I can’t really say
whether we’ve gotten to those specific individuals either
ourselves directly, or indirectly through other people who are
supporters of Trump.  But certainly, if anybody knows members of
the Trump family, they should be encouraged to speak to them; to
get this material to them.  In general, we do want to get to
supporters of Trump to really give them a strategic conception of
what needs to be done right now.

SPEED:  We’ve reached out to a lot of groups that are
working closely with Trump.  I think there are people on the call
who are involved in that; who are involved in various networks.
So, if you have such networks, reach out; get in contact with
them, and try to come yourself if you’re based in New York.  Come
to the meeting on Saturday at the Beacon Hotel; we can talk more
about this.  We also are generally out in mid-Manhattan in the
vicinity of the Trump headquarters at least once a week.  A
number of people affiliated and who are very active in his
campaign come by regularly there.  So that’s another good way of
reaching out to people.  We should expand this as much as
possible.  We are doing that, we’re reaching out; and we would
urge anybody else with contacts to do that.
Also, again, I’ll just emphasize, we are just as interested
in those who oppose Trump; because we have to neutralize — or
better, win this group of people over.  They should be fighting
against these foreign wars; they should be working for economic
development.  Therefore, we want to free this President up to do
exactly that.  I think there are a number of these people who can
be approached and recruited.  Certainly the Veterans Intelligence
Professionals for Sanity give us a way that they can understand
this and act on it.  But join us!  Get people to sign the
petition.  Let’s call people out.

Q 8 [cont’d]:  Another question real quick.  Is there a way,
or a contact list that you have for people that are located
within your area?  I’m up in northern, up in Duchess County, and
I don’t know if there are any other people who are members that
are up in Duchess County that you could coordinate with to do
stuff up in this region.  Is there some sort of list, or some way
you could get in contact with them?

SPEED:  Yes, sure.  That’s not too far away, June.  What
we’ll do is, you can contact me; I will text you my cell phone
when we get off of this call, and we can be in touch in terms of
reaching out and contacting other people.  We’ll also put that
out in the email, and other people on the call that have this
same number can contact various people in their regional offices
for further direction in terms of how we can get groupings of
people together.
So, Will, I wanted to invite you to make some final remarks.
This has clearly been an exciting phone call; we couldn’t even
get to all the callers.  Those of you whom we could not get to, I
want to urge you to get on on Monday night.  We’re doing these
activists’ calls now twice a week, on Monday and Thursday nights.
I want to urge everyone on to try to get additional people on the
calls.  But Will, why don’t you give us some concluding remarks?

WERTZ:  I just want to go back to the remarks that you cited
from Lyndon LaRouche at the very beginning to underscore the
urgency of the situation.  Again, what he said is that we have to
win now; if we lose, we are finished because we will be destroyed
by the people opposed to what he is doing in terms of the
initiatives we’re taking.  The existence of the United States
depends upon doing the job.  It’s not making suggestions; it’s
getting victory against the causes of the things that are
destroying the ability of the United States to express itself
properly.
So, I just wanted to end with that.  I thought the questions
tonight were very responsive and showed that people have a sense
of the urgency of this.  So, our job is to organize a lot of
other people.  I just encourage people to do that and just figure
out creative ways in which they can do that.  Like the lady who
just spoke, get in touch with us in terms of what you might be
able to do with us or with others in our movement who may be in
your vicinity.

SPEED:  OK; excellent.  So, that concludes the LaRouche
activist call for Thursday.  We’ll be talking with all of you
very soon.  Hopefully, with lots more results on the petitioning
and other activities.  Good night.

 
Tænk og handl uden for ’kassen’

Leder fra LaRouche PAC, 24. august, 2017 – »Dette er virkelig et alvorligt øjeblik«, understregede Helga Zepp-LaRouche under en diskussion med kolleger i går, »og vi må få folk til at forstå, at kuppet imod præsident Trump stadig er i gang og må omstødes ved fuldstændig at ændre dagsordenen«, gennem at organisere en dramatisk, national mobilisering for fysisk-økonomisk genrejsning, baseret på fuldt samarbejde med Kinas Bælte & Vej Initiativ.

»Spillet går tydeligvis ud på at inddæmme Trump, så han ikke kan opfylde sin indenrigspolitiske dagsorden for jobskabelse, og så han ikke kan overholde sine løfter med hensyn til den internationale politik for at standse disse krige«, sagde Zepp-LaRouche. Visse militære kredse i USA forsøger tydeligvis at få Trump til at trække sig fra sin erklærede politik om at afslutte Bush/Obama-ærens krige; men »hvis vi fastholder geopolitik, er vi dømt til undergang«, udtalte Zepp-LaRouche.

De politikker, der nu gennemføres mht. Ukraine, Afghanistan og andre steder, er forfærdelige; kun i Syrien finder vi et eksempel på den rette politik for samarbejde med Rusland for i fællesskab at bekæmpe ISIS-terrorisme.

Både Rusland og Kina strækker fortsat hånden frem til Trump-administrationen for at tilbyde veje ud af kassen, inklusive samarbejde om økonomiske og politiske spørgsmål internationalt. Og det globale, økonomiske udviklingsprogram under Bælte & Vej går fortsat fremad og er nu fokuseret omkring to afgørende, internationale møder i begyndelsen af september: BRIKS-topmødet i Xiamen, Kina (3.-5. sept.); og det Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok, Rusland (6.-7. sept.)

Men nøglen til løsningen af den strategiske krise ligger fortsat i USA, hvor det haster med at vende bøtten i det igangværende kupforsøg mod Trump ved at få præsidenten og hans team til at tænke ud over kassen, og handle ud over kassen. Trump har hidtil ikke følt tilstrækkelig opbakning fra sin bagland af tilhængere, bemærkede Zepp-LaRouche, til, at han kan bryde ud af det negative pres, han udsættes for fra dem, der forsøger at afsætte ham som præsident. Trumps støttebagland i den amerikanske befolkning er fortsat stærk, men alt for mange af dem har givet sig selv lov til at blive manipuleret til at blive ophidset over fjollede sidespørgsmål – muren, Obamacare og et værtshusslagsmål om statuer.

Dette er afledninger. Debattér ikke sådanne spørgsmål; afvis dem. Det politiske spørgsmål, der gælder liv eller død, og som dette land konfronteres med, er at få Trump-administrationen til at gå sammen med Kina og Rusland om at bygge Verdenslandbroen (hvilket vil kræve en konkursbehandling af det bankerotte Wall Street og City of London med Glass-Steagall), og at gøre en ende på britisk geopolitik og krige én gang for alle.

At gøre dette – blot at begynde at gøre dette – vil have en særdeles positiv effekt på omgående at standse forsøget på at gennemføre et statskup.

Foto: Med anvendelse af tysk transrapid-teknologi er Shanghais maglevtog et ud af blot ganske få kommercielle maglevtog (svævetog) i drift i verden. (photo edwin_steele / flickr / CC BY 2.0)
Rusland beklager USA’s nye strategi for Afghanistan; kalder det en søgen efter en »militær løsning«

24. aug., 2017 – Talskvinde for det Russiske Udenrigsministerium, Maria Zakharova, sagde i dag, at Rusland beklager, at USA’s nye strategi for Afghanistan tilsigter en militær løsning og ikke reflekterer den trussel, som terrorgruppen Islamisk Stat udgør, rapporterer TASS i dag. »Vi har bemærket, at den nye strategi for Afghanistan, som præsident Donald Trump annoncerede den 21. august, fokuserer på en søgen efter en militær løsning på det afghanske spørgsmål, især gennem at øge antallet af udenlandske tropper«, sagde hun. »Det er beklageligt, at strategien ikke korrekt reflekterer den trussel, som den afghanske gren af ISIL-terrorgruppen udgør«, tilføjede Zakharova, iflg. TASS.

Det bør bemærkes, at USA’s udenrigsminister Tillerson i sin pressekonference tirsdag, hvor han udlagde den nye politik, udtrykkeligt sagde, at der ikke var nogen militær løsning, hverken for Taliban eller den afghanske regering (med amerikanske støtte). Han sagde, at politikken var at frembringe en forhandling, og at USA er parat til at støtte forhandlinger uden forhåndsbetingelser.

Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov har ligeledes, iflg. TASS i dag, udtrykt sine forbehold mht. den amerikanske strategi for Afghanistan, som præsident Trump fremlagde den 22. aug. Lavrov mener, at en afgørelse af den afghanske krise ved anvendelse af magt er selvødelæggende: »Den nye strategi, som Washington har proklameret, fokuserer på magtmetoder«, bemærker Ruslands topdiplomat. »Vi er overbevist om, at denne kurs er forgæves.«

Lavrov påpegede også, at Rusland håber, det vil være muligt at blive klar over Washingtons holdning til muligheden af kontakter med Taliban, uden forhåndsbetingelser, rapporterer TASS. »Hvis jeg har forstået den nye, amerikanske strategi korrekt, så indrømmer de kontakter med Taliban uden at opfylde betingelser, de har stillet. Jeg mener ikke, det er i overensstemmelse med vores fælles interesse i at overholde den aftalte linje, som FN har godkendt. Jeg håber imidlertid, at vi vil kunne få klargjort den tilsyneladende modsigelse under kontakter med vore amerikanske modparter på ekspertniveau«, sagde han.

Foto: Den russiske udenrigsminister Lavrov: »Den nye strategi, som Washington har proklameret, fokuserer på magtmetoder«. »Vi er overbevist om, at denne kurs er forgæves.«  
NYHEDSORIENTERING AUGUST 2017:
Der var intet russisk hack!

Den 21. august kunne man læse en kronik i Berlingske Tidende, skrevet af Thomas Winkler, Danmarks ambassadør i Rusland, med overskriften: Truslen fra Rusland: realiteter og reaktioner, og tilføjelsen: Rusland og Putin er ikke mindre logisk end alle mulige andre, og der er intet belæg for, at Rusland vil anvende sin militære magt, bare fordi man har den. [Se: https://www.b.dk/kronikker/truslen-fra-rusland-realiteter-og-reaktioner?referrer=RSS]

Kronikken er et brud med den vedvarende skræmmekampagne, der har været i danske og vestlige medier, og som hævder, at vi står over for et farligt og irrationelt Rusland under Putin, der når som helst kan angribe Baltikum, Polen eller andre NATO-medlemmer. Efter at have talt den officielle doktrin efter munden med »Der er ingen tvivl om, at Rusland satser på at opbygge sin militære magt. De russiske væbnede styrker gennemgår en markant modernisering, der gennemføres omfattende øvelser, og russiske kampfly og flåde­fartøjer provokerer bevidst både her og der«, så sætter ambassadøren tingene i perspektiv gennem at lægge lidt tal på bordet: »Man skal dog passe på ikke at overdrive den russiske militære kapacitet. Rusland regner ganske vist med i 2017 at bruge 17 pct. af statsbudgettet på de væbnede styrker, men i købekraft ser det anderledes ud. Det samlede russiske forsvarsbudget for 2017 er således på ca. 48 mia. dollar, mens det samlede NATO-forsvarsbudget er på 915 mia. dollar og det amerikanske alene på 616 mia. dollar – ca. tre gange mere end det samlede russiske statsbudget på 280 mia. dollar.«

»For det andet er tilstedeværelsen af en militær kapacitet heller ikke det samme som viljen til at anvende den. Rusland, herunder præsident Putin, er ikke mindre logisk end alle mulige andre, og der er intet belæg for, at Rusland vil anvende sine militære kapaciteter, bare fordi de er der.« Derefter fremstiller ambassadør Winkler Putin og Rusland som en rationel faktor i den internationale situation, der først, når de ikke har andre muligheder for at forsvare deres vitale nationale interesser, kan finde på at agere militært, som vi så det i Georgien, Ukraine og Syrien, men som hellere vil samarbejde med Vesten end føre krig. Ambassadøren mener derfor, at vi burde have dialog og økonomisk samarbejde med Rusland i stedet for konfrontation.

Ambassadør Winklers kronik er et kærkomment realitetstjek på et tidspunkt, hvor vestlige politikere, med bl.a. den danske forsvarsminister i front, lader sig flyde med den internationale mediekampagne og forsøger at tale den russiske trussel op for at retfærdiggøre, at vi ikke normaliserer relationerne med Rusland og samarbejder om de store fælles udfordringer, men i stedet ruster til krig. En krig, hvor USA og Vesten måske har de største materielle ressourcer, men som ikke kan vindes, fordi vi alle blot ville gå til grunde i et mareridt af eksploderende brintbomber, der kunne udrydde menneskeheden for godt her på jorden.

I ambassadørens udmærkede kronik mangler der dog et realitetstjek på et afgørende punkt, i den nuværende fortælling om, hvorfor vi må ruste os til krig imod Rusland. Ambassadøren gør dog ikke op med den største af de løgne, der er det søm, som hele fortællingen om Ruslands onde intentioner nu hænges op på: Fortællingen om, at Rusland hackede sig ind i det amerikanske valg for at skade Hillary Clinton og fremme Donald Trump, og dermed gjorde sig skyldig i et angreb på selve det vestlige demokrati. Det bliver også brugt som ammunition i kampagnen for at få afsat præsident Trump og forhindre hans forsøg på at normalisere relationerne med Rusland.

Denne store løgn om, at Rusland hackede sig ind i det demokratiske partis servere, er der til gengæld en gruppe patriotiske, pensionerede, amerikanske efterretningsfolk, militærfolk og it-specialister fra organisationen Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) i USA, der endegyldigt har modbevist. Som man kan læse i deres memorandum til den amerikanske præsident (se side 3), så kan det fysisk bevises, at tilvejebringelsen af kompromitterende e-mails fra Den Demokratiske Nationale Komité ikke kunne stamme fra et »hack«, men må skyldes, at en Whistleblower lækkede disse e-mails.

Denne dokumentation er indtil nu blevet mørklagt af størstedelen af den internationale presse og hele den danske, men som vi også skriver i det følgende, så er denne mørklægning ved at blive brudt med en stor artikel i USA’s ældste avis, og et liberalt ikon i kampen for de sortes rettigheder, The Nation, som er blevet efterfulgt af dækning i Bloomberg News og en lang række mindre aviser. Kan dette memorandum bringes til hele offentlighedens kendskab, så vil det korthus af løgne, som bruges til at fastholde verden på en kurs imod kaos og krig, kollapse. Så er vejen banet for en oprydning i den vestlige efterretningssump og den uhørte mediemanipulation, som vi har oplevet det seneste år.

Denne oprydning kræver dog også, at det bliver blotlagt, hvem det egentlig er, der har forsøgt at underminere USA og få afsat Donald Trump gennem »Russia-gate«. Som vi kan dokumentere i det følgende, så er kilden til denne kampagne ikke de amerikanske efterretningstjenester, selv om de har spillet en uhørt forfatningsstridig rolle i deres angreb på præsidenten, men de britiske efterretningsorganer, der har tilvejebragt størstedelen af den falske »dokumentation«, der i pressen er blevet fremstillet som »beviser« på Trumps uetiske relationer med Rusland.

Hvis denne information kommer til offentlighedens kendskab, så er vejen måske banet for, at USA og EU kan stoppe konfrontationen og krigsdansen og i stedet indgå i et direkte samarbejde med Rusland og Kina i det gigantiske Bælte & Vej-Initiativ, der er i gang med at revolutionere verdensøkonomien, gennem at give alle verdens nationer mulighed for økonomisk udvikling. Lad nu derfor også andre institutionelle personligheder med indsigt i de faktiske forhold i verdens brændpunkter hæve deres stemme i lighed med ambassadør Winkler og VIPS-folkene, og få fjernet det løgnens tæppe, der forsøger at forhindre menneskehedens fortsatte samarbejde og fremskridt.

Download (PDF, Unknown)
Situationen i USA er alvorlig:
Den Nye Silkevej er vejen op og ud!

Leder fra LaRouche PAC, 23. august, 2017 – Situationen i USA er særdeles alvorlig og farlig. Kupoperationen er i højeste gear for at tvinge præsident Trump til at gøre præcis det modsatte at det, han har lovet, og af hvilken grund han vandt valget: at genrejse økonomien (og helt specifikt begynde med Glass-Steagall) og standse en udenrigspolitik for krige – Det britiske Imperiums politik.

Trumps stævne i går aftes i Phoenix blev heldigvis ikke den blodige slagmark, som de ’farvede revolutionister’ søgte at opnå. Da folkemængden skulle til at gå hjem, blev et skænderi i gaderne, der blev igangsat af et angreb på politiet af et par demonstranter (sandsynligvis antifa’er), holdt på et minimum. Kup-flokken brugte ufortrødent hændelsen som en anledning til at komme med hysteriske anklager om, at Trump var uegnet, afsindig, sindsforvirret og måtte sættes fra bestillingen, hvis ikke via en rigsretssag, så via det 25. forfatningstillæg.

I spidsen for disse anklager så vi James Clapper, tidligere direktør for den Nationale Efterretningstjeneste (2010-2017) under Obama. Clapper, der ihærdigt mørklagde de saudiske netværk, der stod bag 11. september, optrådte på CNN ud på de små timer den 23. aug., for at kommentere stævnet i Arizona og tale imod, at Trump fortsætter som præsident! »Jeg sætter virkelig spørgsmålstegn ved hans evne til at være – hans egnethed til at være – i dette embede … Hvor længe må landet – for nu at bruge en frase – endnu udholde dette mareridt?« CNN’s vært, Don Lemon, kom med lange fordømmelser af Trump som værende »sindsforvirret«. CNN’s kommentator Ana Navarro tweetede, at Trump »muligvis« udviser »tidlige tegn [sic] på demens«.

Faren i alt dette ligger selvfølgelig ikke ud i fremtiden; dvs., ikke »hvis og når« de fjendtlige operationer vil lykkes med at afsætte Trump og trække USA’s nationale institutioner med i faldet. Faren er her og nu.

Se engang på den amerikanske økonomi. Millioner lider under sammenbruddet. Men Trump er under pres for at blive i Wall Streets klør; i særdeleshed mht., at der ikke kommer nogen Glass-Steagall. I Arizona i går aftes gentog Trump korrekt sit mål med at skabe jobs; han gentog, at dette ville have en »enormt stor virkning på racerelationerne«. Men, bortset fra et par jobs her og der, såsom i kulstaterne West Virginia og Pennsylvania, der blev reddet gennem eksport af kul til Europa, er situationen fortsat dyster. En dramatisk refleksion af kollapset ses i hele godstogssystemets forværrede præstation øst for Mississippi-floden. På CSX (en af de to hovedoperatører) tog en togtur, der normalt tager et par dage fra Chicago til det vestlige Tennessee, hvilket i forvejen er ret længe, for nylig 18 dage! Forsinkelserne og trafikkøerne spreder sig i hele CSX-nettets 21.000 miles.

Se på de internationale konfliktzoner. I Afghanistan kræver den eneste fremgangsmåde, der kan opbygge nationen og skabe fred, samarbejde mellem alle i regionen: Iran, Pakistan, Indien, de centralasiatiske nationer, Rusland og Kina. Men Trump er under pres for at forfølge ensidig handling, og endda at give efter for kneb for at prøve at få Indien i et modsætningsforhold til BRIKS.

Midlerne til at løfte os op og ud af dette sammenbrud og denne geopolitik, er at vedtage det Nye Silkevejsperspektiv, og i særdeleshed i USA at haste-iværksætte Lyndon LaRouches »Fire Love«. Sats på masse-jobskabelse. Som Helga Zepp-LaRouche sagde i dag, så er det afgørende spørgsmål fortsat at erstatte det gamle paradigme med det nye paradigme for udvikling og fred. Husk, som Lyndon LaRouche understregede på det tidspunkt, at Donald Trumps valgsejr den 7. nov., 2016, var ikke et »nationalt« spørgsmål, men var en international begivenhed af stor og historisk betydning.

Se engang på nutidens spørgsmål i lyset af historiens lange bue. Faren for et Maidan II i USA er i slægt med den fare, der var til stede i USA og Europa på tidspunktet for Weimar-republikken. Præsident Franklin D. Roosevelt fik USA ud af depressionen med sin New Deal. Men Europa sank ned og oplevede fascismens fremkomst. Folk må lære af historien.

Under en diskussion af dette i dag udstedte Lyndon LaRouche en opfordring til handling: »Jeg er dybt bekymret over den situation, vi her diskuterer … Men pointen er, at vi må påtage os ansvaret for at bakke det op, jeg har talt om, og som mine kolleger gør … Vi må vinde dette her … USA’s eksistens afhænger af, at vi gør jobbet. Det handler ikke om at komme med forslag, men om at sejre over de ting, der er i færd med at ødelægge USA og afholde det fra at gennemføre sin mission.

«Og held og lykke til os alle!«

Foto: Præsident Donald J. Trump holder en tale til nationen, 21. august, 2017. (Whitehouse Photo)
Vil amerikanerne give en »kulturrevolution« lov til at ødelægge nationen?

Leder fra LaRouche PAC. 22. august, 2017 – Amerika oplever i øjeblikket at blive kastet ud i kaos, med sårbare unge mennesker og/eller desperat fattige mennesker, af alle racer og alle politiske tilhørsforhold, der drives til at vælge side i en konflikt, forudbestemt til at blive voldelig, og i hvilken der ikke kan være nogen vindere, og alle vil tabe. Det er en klassisk, britiske imperietaktik, som den britiske brigadegeneral Frank Kitson i en bog af samme navn har kaldt »bander og kontra-bander« (Gangs and Counter-gangs;(1960)), en metode, briterne siden har erkendt blev brugt til at knuse opposition mod deres kolonistyre i Kenya, Malaysia, Nordirland og flere andre steder. Konceptet er, at man konstruerer en kunstig konflikt, der vender grupperinger i befolkningsmålgruppen mod hinanden, med agents provocateurs, der styrer begge sider, og som fører til mange dødsfald, oppisker dyriske følelser og ødelægger enhver evne for at få en forenet kamp mod den faktiske fjende – Det britiske Imperium.

En redaktør og journalist for Kinas People’s Daily, det kinesiske kommunistpartis officielle avis, skrev en artikel i mandagens udgave, hvor han stillede spørgsmålet: »Er Amerika opslugt af en kulturrevolution?« Skribenten, Curtis Stone, beskriver mareridtet med Kinas kulturrevolution i 1960’erne, hvor rasende flokke af unge mennesker (rødgardisterne) blev sat til at deltage i vold mod landets institutioner, som »kastede Kina ud i års kaos, hvor mange af landets kulturelle og historiske genstande blev fjernet eller ødelagt«. Han fortsætter: »Nylige racespændinger i USA har fået mange kinesere til at spørge sig selv, om et land, der engang var kendt som verdens ’smeltedigel’, nu gennemlever sin egen kulturrevolution, og de er forvirret over, hvordan en så uhyggeligt lignende begivenhed kunne udvikle sig i Amerika. Kaosset i Amerika er dybt foruroligende. Den amerikanske kulturrevolution, som den er blevet benævnt i nogle kinesiske medier, har alle kendetegnene på Kinas turbulente oplevelse … Fra en Chicago-pastors krav om fjernelse af en statue af George Washington …, og til et kongresmedlem, Nancy Pelosi, der kræver, at alle Konføderations-statuer omgående fjernes fra Capitol; og til en diskussion om, hvorvidt tiden er inde til at sprænge Mount Rushmore-nationalmindesmærket i Keystone, South Dakota, i luften, er der et fremstød for at skaffe sig af med i det mindste nogle af landets kulturelle og historiske genstande.«

Helga Zepp-LaRouche tilføjede endnu et dybt foruroligende billede – Weimarrepublikkens sidste dage i Tyskland, hvor nazister sloges med kommunister i gaderne og drev det kaos frem, der førte til den legitime regerings sammenbrud og det nazistiske diktaturs rædsler.

Forsøget på at fremstille de ynkelige, impotente smågrupper af »hvide herrefolk« og nynazister som folk, der på en eller anden måde støttes af præsident Trump, eller på at fremstille de sortmaskede ’antifa’-anarkister, der kaster Molotovcocktails, som »ikke-voldelige demonstranter«, er ikke alene vanvittigt, men ignorerer det faktum, at disse grupper er præcis det, som brigadegeneral Kitson beskrev: totalt kontrollerede bander og kontra-bander, der afleder borgernes opmærksomhed fra det seneste årtis økonomisk forfald og det finansielle og økonomiske kollaps, der stormer frem. Den kendsgerning, at de, der kontrollerer disse grupper, er de samme elementer i FBI, CIA og andre korrupte efterretningstjenester fra Obama-administrationens tid, der har styret svindlen med »Russia-gate« imod præsidenten, bør fjerne enhver tvivl om, at dette alt sammen er en del af den samme »farvede revolution«, der blev lanceret af George Soros og Barack Obama, og som tilsigter at afsætte præsidenten og ødelægge ethvert potentiale for, at USA kan tilslutte sig den Nye Silkevej, som Trump har indikeret, at han ville, og som er impulsen bag en militær konfrontation med Rusland, der ville blive afslutningen af civilisationen, som vi kender den.

Præsident Trumps meget omtalte tale om en ny politik for krigen i Afghanistan i mandags var en statsmands-lignende tale, alt imens den dog med overlæg manglede indhold. Alt imens det rapporteres, at han har godkendt en ny »bølge« af tropper til Afghanistan, så var det, han faktisk rapporterede, at han overlader beslutninger om militære deployeringer til generalerne, men at han ikke vil annoncere militære beslutninger på forhånd. Han fordømte kraftigt Pakistan for at give husly til terrorister og opfordrede Indien til at påtage sig en større rolle i Afghanistan.

Men udenrigsminister Tillerson udstedte omgående en erklæring, og afholdt tirsdag en pressekonference, som gjorde det klart, at hensigten med den nye Afghanistan-politik er dobbelt: brug de militære metoder, der har vist sig succesfulde i Syrien og Irak i bekæmpelsen af ISIS; og frem forhandlinger mellem den afghanske regering og Taliban om en forhandlet fredsaftale. »Vores formål er at overbevise Taliban om, at de ikke kan opnå sejr på slagmarken«, sagde Tillerson i dag og tilføjede: »vi kan måske heller ikke vinde en sejr«. Den officielle erklæring mandag aften fra Udenrigsministeriet siger: »Taliban har en vej til fred og politisk legitimitet gennem en forhandlet politisk afgørelse for at afslutte krigen. Vi er parat til at støtte fredsforhandlinger mellem den afghanske regering og Taliban uden forhåndsbetingelser.«

Bemærk, at, under præsident Trump, har USA arbejdet tæt sammen, og med held, med Rusland i bekæmpelse af terrorisme i Syrien, og, i Afghanistans tilfælde, er Trumps nye politiske linje med forhandlinger med Taliban hen imod en forhandlet afgørelse, der inddrager alle etniske grupperinger i landet, præcis det, som russerne har promoveret.

Det er denne politik – med samarbejde med Rusland og Kina for at skabe et nyt paradigme, der bygger på menneskehedens fælles mål om fred gennem udvikling og en afslutning af Imperium én gang for alle – som briterne og deres aktiver i USA ikke kan tolerere og er villige til at gennemføre et kup og fremprovokere en atomkrig for at forhindre. Dette er et øjeblik med stor fare, men også med endnu større muligheder. Præsidenten må forsvares, og det nye paradigme må virkeliggøres.

Foto: Demonstranter fra den ekstreme venstrefløj vælter en Konføderations-statue i Durham, NC. Flere personer blev arresteret i forbindelse med hændelsen. 14. august, 2017. (photo Rodney Dunning / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)
Hjørring vil lære alle børn at spille et instrument og synge

København, 21. august, 2017 (Schiller Instituttet) – DR.dk Nordjylland rapporterer, at i Hjørring kommune, der har 65.000 indbyggere, » skal alle børn lære at spille et instrument. I børnehaven skal de lære at spille violin. Derefter skal de, frem til og med 5. klasse, have undervisning i forskellige instrumenter, korundervisning, og så skal de spille i orkester«.

I det kommende skoleår vil 1085 børn deltage i projektet, og på sigt er det hensigten, at alle børn skal deltage. Hjørring Musiske Skole har bl.a. indkøbt flere hundrede violiner og andre orkesterinstrumenter.

Christian Larsen, leder af Hjørrings Musiske Skole, sagde: »Vi gør det, fordi det er sjovt, og fordi børn netop i den alder har et meget stor potentiale til at udvikle hjernen, og når du spiller musik udvikler du dig kognitivt, motorisk og også følelsesmæssigt.«

I en baggrundssamtale med Schiller Instituttet tilføjede Christian Larsen også, socialt. Ideen startede i 2010 med et ønske fra græsrødder om at gentage en dansk version af Venezuelas El Sistema orkester-massebevægelse. Principperne for den danske version var, at det skulle være gratis, åbent for alle børn, med flere timers øvelse om ugen, fokusere på musisk udtryk snarer end teknik, understrege fællesskabet snarere end individet og omfatte »peer-to-peer« undervisning, hvor børn underviser børn ved siden af de voksnes undervisning. Projektet i Hjørring startede i 2011 med et enkelt orkester.

Omkostninger for det aktuelle projekt deles mellem skolesystemet og musikskolen. Samarbejdet er baseret på gensidig værdiskabelse og var ikke afhængigt af »nye penge« i systemet, men krævede blot en ændring i tankegang. De håber, det vil blive en model, som andre byer vil vedtage.

Siden rapporten på dansk fjernsyn, har der været stor, positiv feedback, og der er også flere former for græsrodsprojekter for musik i flere andre danske byer.

Christian Larsen understregede, at musikprojektet udvikler børns evne til at tænke kreativt, uden på forhånd at vide, hvad man skal gøre – at tænke uden på forhånd at få svaret at vide.

En mor, der blev interviewet i DR-artiklen, var også glad for, at hendes barn deltog i klassisk musik, som ikke mange i hendes egen generation i har været udsat for.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/i-hjoerring-kommune-skal-alle-boern-laere-spille-musik-fra-de-er-fire
Den økonomiske løsning kan forene
amerikanerne: LaRouches »Fire Love«
og Kinas Nye Silkevej

Leder fra LaRouchePAC, 21. august, 2017 – USA’s præsident, der i går var et ’instrument for Putins Rusland’, er i dag racist og tilhænger af neo-nazisternes ’hvide overherredømme’, for slet ikke at tale om mentalt syg. Denne forrykte propaganda flyder i stride strømme: fra Obama/Podesta, der styrer »Resist«-bevægelsen, som har overtaget en stor del af det Demokratiske Parti; fra de britiske og amerikanske efterretningstjenester, der har samarbejdet om at fjerne præsident Trump, lige siden han først annoncerede sit kandidatur; og fra alle Wall Street-medieoperationerne. Præsidenten bliver offentligt truet – af kongresmedlemmer! – hvis han vover at tale offentligt i Phoenix tirsdag aften, og hans tilhængere bliver truet, hvis de vover at komme for at høre ham.

Nationen bliver manipuleret hen mod kaos og muligvis sin egen ødelæggelse. Vildskaben i propaganda-spærreilden stammer fra Londons og Wall Streets frygt for endnu et umiddelbart overhængende finanskollaps. De er fortsat bange for, at præsident Trump – som aldrig var under deres kontrol – kunne gå imod Wall Street og samarbejde med Kinas initiativ for global infrastruktur for en reel, »stik spaden i jorden« økonomisk genrejsning for USA.

Ikke som Barack Obama, der indtog embedet og vred armen om på kongresmedlemmer for at vedtage de massive bailouts til Wall Street gennem TARP (Troubled Asset Relief Program) og Federal Reserve, og som fulgte i hælene på London, der førte an i at gøre G7 til en enorm maskine for bank-bailout. Hans og »W« Bush’ krige, bailouts, massearbejdsløshed og sammenbrud i vareproduktionen har siden ført til masseafhængighed af narko og alkohol og øget dødsraterne i Amerika – en virkelig, national nødsituation.

Det, som præsident Trump nu må gøre, er præcis at gå op imod Wall Street og City of London, og han må gøre det som en nødforholdsregel.

Han har netop taget ét skridt: »Millioner af jobs er vejen til at forene amerikanerne«, sagde han den 18. aug. Andrew Young – tidligere FN-ambassadør og veteranleder for borgerretsbevægelsen – sagde det samme under et interview til NBC i søndags. »De fleste af de problemer, vi står med nu, er relateret til spørgsmålet om fattigdom. Men vi ønsker stadig at sætte alt i relation til racespøgsmål … Det var vores opgave at løfte alle op sammen, så vi kunne lære at leve sammen som brødre og søstre snarere end at gå til grunde sammen som tåber.«

Forholdsreglerne for at »løfte alle op« findes, i Lyndon LaRouches »Fire Økonomiske Love til at redde nationen«.

Lyndon LaRouche er den førende økonom inden for det »Amerikanske Økonomiske System« – som Trump har talt om, men ikke forstået. Ved omgående at begynde med at føre en politik for genindførelsen af Glass/Steagall-bankopdelingsloven i Kongressen for at bryde Wall Street op og begynde at udstede statskredit gennem en infrastrukturbank efter Hamiltons principper, kan USA gå sammen med Kinas infrastrukturopsving med den »Nye Silkevej« for at skabe billioninvesteringer i fornyelsen af Amerikas økonomiske infrastruktur. Ligesom i de kinesiske investeringer, må videnskab – rumforskning og fusionskraft – være den økonomiske drivkraft.

I dag understregede Lyndon LaRouche, der har sagt, at den aktuelle, falske racekrig, der nu oppiskes mod Trump, truer med at udløse kaos og national ødelæggelse, »Den økonomiske løsning er det, der skal fremmes«.

Den 18. aug. havde China Daily en lang profil af Helga Zepp-LaRouche og Lyndon LaRouche, der beskrev, hvordan Kinas nuværende »Bælte & Vej Initiativ« udvikledes hen over flere årtier. Nu kører det for fuldt tryk i hele Eurasien, Afrika og potentielt endda i det krigshærgede Mellemøsten. EIR har udgivet USA må tilslutte sig den Nye Silkevej som brochure. Sammen med LaRouches »Fire Love«, er dette den økonomiske løsning.

Trump har ofte talt om »Alexander Hamiltons, Henry Clays og Abraham Lincolns Amerikanske System«. Den første, amerikanske organisation, der var helliget en afslutning af slaveriet og lige muligheder uden hensyn til race eller etnicitet, blev stiftet i 1788, og kørt frem til hans død, af Alexander Hamilton. Hamilton lancerede ligeledes USA’s økonomiske udvikling til at blive verdens største industrination, der sluttelig skabte bogstavelig talt millioner af jobs, med øget produktivitet, ved at opfinde statslig bankkredit til infrastruktur og fremme af varefremstilling. Hans to mål var reelt set forenet: Skab en forenet nation ved at udvikle alle dens menneskelige evner og kreativitet, og ved produktiv beskæftigelse af alle, der levede i denne nation, eller kom til den.

Dette må nu genoplives gennem en nødintervention i denne politiske krise med LaRouches forslag til økonomiske love, og gennem en opkobling til Kinas Nye Silkevej.

Hvis vi tillader, at Trump tvinges ud, vil vi stå over for en umiddelbar krigskonfrontation med Rusland og Kina, hvor det anti-russiske og anti-kinesiske hysteri, der har overtaget Kongressen og det Demokratiske Parti, er det, der bærer ved til bålet.

Foto: Præsident Donald Trump på plænen foran Det Hvide Hus, med bl.a. vicepræsident Mike Pence; 8. aug., 2017. Whitehouse Photo 
LaRouche fordømmer britiskorkestreret Phoenix-eksplosion,
der er planlagt for Trump til tirsdag

19. aug., 2017 – Præsident Trump har planlagt at tale til et stort stævne i Phoenix tirsdag aften, den 22. august, og hele »Resist«- og ’antifa’-netværket er fuldt mobiliseret til optøjer og kaos. Dette er de omstændigheder, under hvilke en direkte trussel mod præsidentens liv er mulig, og Lyndon LaRouche krævede i dag, at den planlagte vold omgående aflyses, som værende baseret på løgne, orkestreret af briterne, med det formål at vælte Trump.

Den 1. august kom Phoenix’ borgmester med en udtalelse, der lød:

»Jeg er skuffet over, at præsident Trump har valgt at holde et kampagnestævne, mens vores nation stadig prøver at komme sig over de tragiske begivenheder i Charlottesville. Hvis han kommer til Phoenix for at meddele en benådning af sherif Joe Arpaio, så står det klart, at hans virkelige hensigt er at yderligere opflamme følelserne og yderligere splitte vor nation. Jeg håber, en fornuftigere dømmekraft må vinde, og at han udsætter sit besøg.«

Kongresmedlem Raul Grijalva (D-AZ) udgav en seks minutter lang video med løgne om, at Trump »fuldt ud havde accepteret hvide nationalister og nazister«, at han var »sindsforvirret«, og at han »ikke havde noget moralsk kompas«. Han sagde, at de, der siger, spørgsmålet ikke handler om race, tager fejl, »det er spørgsmålet; Trump gør det til spørgsmålet«. Han sagde, at han ville være med i moddemonstrationen og opfordrede sin vælgere til at gå sammen med ham. Han konkluderede, at vi ikke længere skulle sky ord som fascist og pegede på den »farlige administration«.

Kongresmedlem Ruben Gallego (D-AZ) sagde ligeledes: »Jeg mener absolut, at det er upassende at afholde et politisk stævne få dage efter, at en uskyldig kvinde blev mejet ned af en neonazist. Det er at kaste letfængeligt materiale på bålet.«

Phoenix’ politistyrke har planlagt at deployere med »maksimalt mandskab« for at opretholde freden.

Lyndon LaRouche responderede til disse udviklinger ved at kræve, at de planlagte, voldelige demonstrationer mod Trump blev aflyst: De er baseret på et svindelnummer, på løgne, og har til hensigt at skabe kaos og ødelægge nationen. Denne og lignede planer om orkestrerede raceoptøjer i andre byer i hele landet, sagde LaRouche, er en del af en britiskkørt plan for at ødelægge USA, med intern hjælp fra FBI, og som udgør en trussel mod selve civilisationen.

Foto: Tilhængere af ’hvidt overherredømme’ samledes i Charlottesville, staten Virginia, hvor optøjerne kostede en 32-årig, hvid kvinde livet, da en mand kørte en bil ind i en gruppe mod-demonstranter. Statuen i baggrunden er sydstatsgeneralen, Robert E. Lee, der under Borgerkrigen kæmpede for Konføderationen. Charlottesvilles byråd vedtog tidligere på året at nedtage statuen.
Amerikanske økonomer og bankierer advarer om ny finanskrise

21. aug., 2017Die Welt har en artikel i dag, der er baseret på interviews med tre økonomer med hjemsted i USA, som advarer om en ny, transatlantisk finanskrise. De tre, Daniel McFadden fra Minnesota Universitet, Eric Maskin fra Harvard og Edward Prescott fra Minneapolis Federal Reserve Bank, blev interviewet af Die Welt, mens de deltog i en konference i Lindnau, Tyskland, som avisen karakteriserede som en slags »Nobelpris-topmøde«. I artiklen, »Nobelprisvindere advarer om ny finanskrise«, rapporteres det, at de advarer om, at der foreligger en stor risiko på kort sigt for et nyt finanskrak; og at det sløres af mediediskussioner om risikoen for en atomkonfrontation, terrorangreb og kampen om det amerikanske præsidentskab.

»De mest intelligente økonomiske hjerner«, siger Welt, »er klart uenige med formand for USA’s Federal Reserve Bank, Janet Yellen«, som i juni måned fremkom med den Neville Chamberlain-lignende erklæring om, at der »ikke ville komme endnu et finanskrak i vores levetid«. Prescott udtalte, »Det er mere sikkert, at et finanskrak vil finde sted i en ikke fjern fremtid«.

To af de tre økonomer så euroen som en medvirkende faktor til risikoen for en nedsmeltning. Men alle tre var meget langt fra at påpege løsningen, der kan forhindre dette.

Bloomberg rapporterede i dag, at researchers fra flere store banker med hjemsted i USA den 2. aug., igennem Treasury Borrowing Advisory Committee (TBAC, en gruppe af bankøkonomer, der rådgiver Finansministeriet), advarede om et overhængende, » finansteknisk chok«. Dette retter fingeren direkte mod en potentiel nedsmeltning af boblen i amerikanske selskabslån. »Financial engineering« er termen, der bruges til at beskrive selskaber, der akkumulerer store mængder lån fra banker og via obligationsmarkedet, og bruger pengene til at tilbagekøbe deres egne aktier, udbetale store dividender eller overtage andre selskaber. Det har været hoveddrivkraften bag den ekstraordinære fordobling af amerikansk, ikke-finansiel selskabsgæld, fra $7 billioner i 2010 til $14 billioner i 2017, med rentesatser nær nul, som ikke kan opretholdes.

TBAC blev advaret om, at selskaber havde lukreret på Federal Reserves enorme udstedelser af »kvantitativ lempelse« og havde lånt disse enorme summer stort set uden renter. Hvis kvantitativ lempelse nu langsomt køres tilbage, som Fed har planer om, »kunne selv meget små fald i prisen på statsobligationer … føre til et stort fald i priserne på selskabsaktier og obligationer«, sagde TBAC-formand Jason Cummins. Bloomberg tilføjer, »investorer undervurderer de vanskeligheder, som Feds planer kunne give selskabernes lånemarked«.