Orkan afslører de enorme omkostninger ved ikke at fremme det Almene Vel

29. aug., 2017 – Efter at orkanen Katrina dræbte tusinder af amerikanere i 2005, gjorde hundredtusinder hjemløse og kostede skønsmæssigt $130 mia. i økonomiske tab, blev nye sikkerhedsforanstaltninger mod oversvømmelse og værn mod havet, langt om længe, bygget i New Orleans, til en brøkdel af de økonomiske omkostninger. Hvad der er vigtigere, så ville det have forhindret nogle af de menneskelige omkostninger.

Efter at planer om byggeri af barrierer til at beskytte New Yorks havn, projekteret til at koste $9 mia., blev tilsidesat, dræbte superstormen Sandy 117 mennesker i 2012 og kostede $65 mia. i økonomiske tab. Dens beskadigelse af New Yorks forældede transportsystem blev IKKE genopbygget, og dette systems kollaps er blevet til en livstruende krise i løbet af det seneste år.

Harris County Flood Control Authority’s plan om ny infrastruktur mod oversvømmelse for at »hærde« Houston-området mod dets gentagne oversvømmelseskatastrofer, blev for nylig skønnet til at kræve investeringer for $26 mia. Eftersom dette ikke blev gjort, gennemlever Houston nu en enorm »naturkatastrofe«, hvor de økonomiske omkostninger kunne komme op på siden af Katrinas $130 mia., og hvor tabet af menneskeliv og levebrød stadig ikke kan forudsiges.

Under Franklin Roosevelts præsidentskab og op igennem 1940’erne blev den nye infrastruktur til at forhindre sådanne »naturkatastrofer« – såsom Tennessee Valley Authority – finansieret af statskredit gennem Reconstruction Finance Corporation og Works Progress Authority. Orkanen Harvey kunne blive den nationale alarmklokke, der afslutter 70 år, hvor landet har levet uden nogen sådanne statslige kreditinstitutioner.

Præsident Trump, der besøgte Texas i dag og vil vende tilbage lørdag, sagde, »Det virkelige [finansielle] tal, som vil beløbe sig til mange mia. dollars, vil gå gennem Kongressen. Det vil ske meget hurtigt.« Dette vil kræve en gennemført tværpolitisk vedtagelse, der isolerer »Cruz-Republikanernes« fløj med »ingen regering«. Og det vil finansiere genopbygningen af lokalområdet, men ikke den nødvendige infrastruktur.

Trump sagde også, »Alle midler, som jeg råder over, står til disposition for de lokale, valgte repræsentanter.«

Houston er oversvømmet af vandmængder op til 8-10 fods dybde (ca. 2,4 – 3 meter), med undtagelse af downtown-centrum og et par boligområder, og byen ruster sig nu til stormens »anden passage« i nattens løb og i morgen efter at den vendte omkring ud over Galveston Bay. De to reservoirer i kommunens system til oversvømmelseskontrol flød tirsdag over i alle retninger, og Brazofloden løb over sine diger og ind i beboelsesområder. Houstons små afløbskanaler uden pumpesystemer, og brakvandssøerne (bayou) – som iflg. den forsømte, nye infrastrukturplan til $26 mia. skulle have været mangedoblet, udvidet og forsynet med pumper – er alle oversvømmet, og byens hovedveje er blevet utilsigtede afløbskanaler. Mindst én bro er styrtet sammen, og hovedveje vil blive ødelagt.

Direktør for FEMA (Federal Emergency Management Agency), Brock Long, skønner, at 30.000 mennesker vil få brug for redningsindsats for at forhindre, at de drukner, og at en halv million mennesker vil få behov for statens hjælp til at genopbygge deres hjem, og deres levebrød. Frem til tirsdag var 15 mennesker bekræftet druknet eller dræbt af vragdele i orkanen. Dette skøn kunne meget vel være lavt. Tusinder af redningspersonel er involveret, inklusive hele Texas nationalgarde og kystvagt, enheder fra andre staters nationalgarde samt personel fra FEMA. Enheder fra den amerikanske hær er ligeledes mobiliseret, ifald Texas anmoder om deres hjælp.

Omkring 15 % af USA’s havnekapacitet er lukket ned i Houstons og Corpus Christis havne, med ukendt grad af skade til følge; hovedveje og jernbaner i det østlige Texas står under vand. Den nationale godstransport er allerede berørt, og dette vil også få følger for den internationale handel. Mere end 20 % af USA’s olieraffineringskapacitet er lukket ned, med ukendt grad af skade til følge.

Foto: Situationsbillede fra det oversvømmede Houston.