Politisk orienteringsmøde tors. 3. august, på vores kontor – mød op