Truslen kommer ikke fra Rusland //
Stop folkemordet i Yemen.
RADIO SCHILLER, 14. sept., 2017