1

Særlige anklager Muellers anklager ændrer
intet: Hans heksejagt mod Trump bygger
på et britisk svindelnummer

Leder fra LaRouche PAC, USA, 30. okt., 2017 – Præsident Trump står umiddelbar for at rejse til Asien, hvor han vil have betydningsfulde møder om økonomi og sikkerhed med præsident Xi fra Kina, premierminister Abe fra Japan og muligvis med præsident Putin fra Rusland. Hans gentagent erklærede politik er, at USA bør have gode, produktive relationer med disse nationer.

Det betyder, at vi nu befinder os ved det afgørende punkt i afsløringen af historien og anvendelsen af et britisk efterretningsdokument – »Steele-dossieret« – og en juridisk morder – Robert Mueller – for at forsøge at afpresse Trump til at behandle Rusland og Kina som USA’s hovedfjender.

Hidtil er det ikke lykkedes denne afpresning, der har sin oprindelse i britisk efterretning og er eskaleret til trusler om afsættelse ved en rigsret, et kup eller endda mord, at forhindre præsidentens plan om at forme samarbejdsrelationer til gensidig fordel med disse store magter. Det er ikke alene fred i Mellemøsten og på Koreahalvøen, der er involveret; men også samarbejde omkring udvikling af store infrastrukturprojekter, rumforskning og nye energikilder, i USA såvel som internationalt.

Tiden er inde til at optrappe ødelæggelsen af det britiske dossier og den juridiske morder.

Robert Muellers første anklager ændrer ikke dette, selv ikke, når disse anklager med overlæg og ulovligt er lækket for at skræmme børnene til Hallowe’en-weekend. Det var ventet; de anklager begivenheder, der fandt sted længe før præsident Trump overhovedet blev kandidat, og som ikke involverer ham; de udgør forsøg på at »chokere« og intimidere.

Mere sigende er de fortsatte afsløringer om det britiske dossier.

Ikke alene Clintons, men også Obamas politiske komite betalte et Washington-advokatfirma millioner for »juridiske tjenester« (dvs., troværdig benægtelse af en påstand pga. manglende beviser, selv om påstanden er sand), som frembragte et svindelagtigt »dossier«, et opkog af tidligere, falske påstande fra britisk efterretning om Donald Trump og russere. Ikke alene dossieret, men også den dunkle rapport om »hacking af DNC’s computere« blev produceret gennem de millioner, som Clinton og Obama betalte dette advokatfirma.

Før dette blev kendt, behandlede Clinton, Obama og de medskyldige medier dette britiske dossier som århundredets rygende pistol. Efter disse afsløringer begyndte at komme frem, begyndte man at kalde dossieret for blot »oppositions-research« – og ingen Obama-konservativ eller Clinton-tilhænger vil sluttelig indrømme, at de ved, de betalte millioner for det!

Men nej: Dette britiske dossier blev brugt af James Clapper, John Brennan og James Comey, alle fra amerikansk efterretning, i et møde den 6. januar med nyvalgte præsident Trump, og de forsøgte at afpresse ham til at føre en antirussisk – og antikinesisk – administration. Det var dette, den forfængelige Comey kaldte sit »J. Edgar Hoover-øjeblik«. Han fortjente at blive fyret for det, som Hoover burde have været fyret af de præsidenter, han afpressede med sine »dossierer«.

Med Trump, der afviste denne afpresning, måtte det britiske dossier nu spredes gennem medierne og førte snart til udnævnelsen af den juridiske morder Mueller for at fjerne Trump og genoprette City of Londons/Wall Streets kontrol over præsidentskabet.

Der vil snart fremkomme flere afsløringer, med Husets Efterretningskomite, der i dag har fået Fusion GPS’ regnskaber, og som snart vil få FBI’s »Steele-fil« om, hvordan det britiske dossier blev brugt, og hvem, der i øvrigt betalte, eller blev betalt.

Alt afhænger af, at vi kan nå meget længere ud med EIR’s eget anti-britiske dossier, »Robert Mueller er en umoralsk, juridisk morder: Han vil gøre sit job, hvis I giver ham lov«.

Den potentielle belønning er et nyt, politisk paradigme, der kommer som resultat af præsidentens rejse til Asien. Så kan en infrastrukturbank i Hamiltons tradition, fælles rumforskning og forcerede programmer for energi, samt en Glass/Steagall-reorganisering af bankerne til fordel for produktion, for alvor komme i gang med arbejdet.

Foto: FBI-direktør Robert Mueller modtager applaus under præsident Barack Obamas bemærkninger i Det Hvide Hus’ Rosenhave, 21. juni, 2013. Præsidenten annoncerede James Comey, til højre, som sin nominerede til at efterfølge Mueller. (Official White House Photo)
Næste Politiske Orienteringsmøde v/ formand Tom Gillesberg:
torsdag, 2. nov. 2017. Tom er netop hjemvendt fra Kina

Næste Politiske Orienteringsmøde er:

torsdag, 2. nov. kl. 19

på vores kontor, Skt. Knuds Vej 11. kld., t.v.

1903 Frederiksberg

 

 

 

v/ Schiller Instituttets formand, og kandidat til kommunal-/regionsvalg i København for Schiller Instituttets Venner, Tom Gillesberg, der netop har været i Kina.

Mød op og vær med i diskussionen, eller deltag over Skype/telefon: ring 53 57 00 51.

 

Schiller Instituttets Venner har kandidater i København, Brøndby, Randers og Århus. Se alle kandidater.
Vi skaber ideerne bag den fremvoksende
nye æra for menneskeheden!

Leder fra LaRouche PAC, USA, 30. okt., 2017 – Kinas Kommunistiske Partis netop afsluttede 19. Nationalkongres har konsolideret ideen om, frem til midten af dette århundrede, at skabe et »smukt Kina« og en »smuk verden«, hvor regeringer vil blive styret af konceptet om at sørge for deres befolkningers voksende »lykke«.

Dette er en betagende udvikling af strategisk betydning, understregede Helga Zepp-LaRouche i denne weekend, og som er gået fuldstændig hen over hovedet på det meste af USA’s og Europas befolkning – for slet ikke at tale om, at det er en fornyet erklæring »med kinesiske karaktertræk« af de centrale, filosofiske koncepter, omkring hvilke USA selv blev grundlagt. »Hvilken leder, fra hvilket land i Vesten, har en sådan vision i dag?« spurgte Zepp-LaRouche. Hvor længe siden er det, at en amerikansk statsmand har gjort et sådant perspektiv, med samt dets medfølgende begreb om mennesket, til emnet for national diskurs?

Og dog ville disse dybtgående ideer ikke være så fremmedartede for flertallet af amerikanere i dag, hvis ikke Lyndon LaRouche, sammen med mange af hans medarbejdere, uretmæssigt og på falske anklager var blevet jaget i fængsel og hen over tre årtier fremstillet som en udstødt person. Denne forbrydelse blev begået af den samme, britiskkørte bande af bøller, med Robert Mueller som et fremtrædende bandemedlem, og som gik videre til at dække over den saudisk-britiske rolle i 11. september-angrebet, og som nu forsøger at vælte Trump-regeringen og selve USA’s forfatning – et billede, der hinsides enhver rimelig tvivl er bevist i EIR’s Robert Mueller Specialrapport[1], der nu cirkuleres bredt i hele landet.

Briterne gjorde alt dette for at forsøge at bringe de ideer til tavshed, som Lyndon LaRouche på enestående vis har skabt hen over årtier, og som fastlægger grundlaget for at virkeliggøre et Nyt Paradigme for menneskeheden, der vil lægge Det britiske Imperium i graven én gang for alle. Det er de ideer, der nu tager form i Kinas Bælte & Vej Initiativ, som ubønhørligt går fremad på alle kontinenter.

»Vi skaber ideerne«, erklærede Zepp-LaRouche som et faktum. Det, der nu vokser frem på verdensscenen, er et resultat af vores mobilisering, vores organisering og vores opdragelse hen over årtier – ikke alene omkring projekter og politikker, men også omkring Lyndon LaRouches banebrydende opdagelser, hans udarbejdelse af det centrale begreb om menneskets skabende identitet og det, der adskiller mennesket fra alle andre, kendte arter. Det ville være udbytterigt at studere disse skrifter i dag, både i Vest og Øst. I særdeleshed tilskyndede hun til læsning, eller genlæsning, af Lyndon LaRouches skrift fra 2004, »En dialog mellem eurasiske civilisationer: Jordens kommende 50 år«[2].

Åbningsbemærkningerne til denne rapport fra LaRouche, der figurerer som frontispice i bogversionen, lyder som følger:

»Kreativitet, som jeg her har identificeret det, er forskellen på dig og en abekat. Der er faktisk to egenskaber ved denne forskel. For det første, så kan et medlem af den menneskelige art øge hans eller hendes arts potentielle, relative befolkningstæthed gennem sin viljemæssige anvendelse af kreativitet, som ingen form for dyr kan gøre. For det andet, så afhænger samfundets fremskridt hen over successive generationer af, at disse generationer gen-vedtager, eller atter sætter i kraft, den skabende opdagelse af denne form for universelle, fysiske principper. Sammen kan disse to udtryk for kreativitet (som jeg definerer det) fastlægge grundlaget for det, vi kunne kalde naturlig, menneskelig moral, den form for forskel, der adskiller menneskelig moral fra aberigets kultur.«

Ti år tidligere, i 1993, da Lyndon LaRouche stadig var fængslet, skrev han en lang artikel, der udredte denne, hans enestående opdagelse, i en artikel med titlen, »Om LaRouches opdagelse«[3], hvis indledende afsnit lyder:

»Det centrale træk af mit originale bidrag til Leibniz’ videnskab om fysisk økonomi, er at give en metode til at adressere den årsagsmæssige sammenhæng mellem, på den ene side, enkeltpersoners bidrag til aksiomatisk revolutionerende fremskridt i videnskabelige og analoge former for viden, og, på den anden side, de heraf følgende forøgelser af den potentielle befolkningstæthed i de korresponderende samfund. I sin anvendelse i politisk økonomi, fokuserer min metode på analyse af den centrale rolle af den følgende tretrins rækkefølge: For det første, aksiomatisk revolutionerende former for videnskabelig og analog opdagelse; for det andet, de heraf følgende fremskridt i principper for maskinredskaber og analoge ting; sluttelig, de heraf følgende fremskridt i arbejdskraftens produktive evne.«

Nu er et godt tidspunkt for verden til fuldt og helt at opdage LaRouches opdagelse.

Foto: Xi Jinping: »Flere end 60 million mennesker er blevet løftet ud af fattigdom i løbet af de seneste fem år.«  (Xinhua / New China)

[1] Læs Mueller-dossieret her.

[2] EIR, 7. januar, 2005; artiklen er indeholdt i LaRouches bog, »Jordens kommende 50 år«, der kan købes fra Amazon.com (eller ved henvendelse til vores kontor, -red.)

Læs artiklen her.

[3] Læs artiklen her.
Lyndon LaRouche:
»En dialog mellem eurasiske civilisationer:
Jordens kommende 50 år« og
»Om LaRouches opdagelse«.
pdf; engelsk

»Kreativitet, som jeg her har identificeret det, er forskellen på dig og en abekat. Der er faktisk to egenskaber ved denne forskel. For det første, så kan et medlem af den menneskelige art øge hans eller hendes arts potentielle, relative befolkningstæthed gennem sin viljemæssige anvendelse af kreativitet, som ingen form for dyr kan gøre. For det andet, så afhænger samfundets fremskridt hen over successive generationer af, at disse generationer gen-vedtager, eller atter sætter i kraft, den skabende opdagelse af denne form for universelle, fysiske principper. Sammen kan disse to udtryk for kreativitet (som jeg definerer det) fastlægge grundlaget for det, vi kunne kalde naturlig, menneskelig moral, den form for forskel, der adskiller menneskelig moral fra aberigets kultur.«

 

 

Download (PDF, Unknown)

 

 

»Det centrale træk af mit originale bidrag til Leibniz’ videnskab om fysisk økonomi, er at give en metode til at adresse den årsagsmæssige sammenhæng mellem, på den ene side, enkeltpersoners bidrag til aksiomatisk revolutionerende fremskridt i videnskabelige og analoge former for viden, og, på den anden side, de heraf følgende forøgelser af den potentielle befolkningstæthed i de korresponderende samfund. I sin anvendelse i politisk økonomi, fokuserer min metode på analyse af den centrale rolle af den følgende tretrins rækkefølge: For det første, aksiomatisk revolutionerende former for videnskabelig og analog opdagelse; for det andet, de heraf følgende fremskridt i principper for maskinredskaber og analoge ting; sluttelig, de heraf følgende fremskridt i arbejdskraftens produktive evne.«

Download (PDF, Unknown)

 
Storbritannien: Corbyn samler ekspertgruppe til at forberede regering

24. okt., 2017 – Jeremy Corbyn, leder af det britiske Labour Parti, synes at føle sig overbevist om, at det næste valg til regering vil blive afholdt meget tidligere end den officielle dato 2022. Han har nu samlet en gruppe rådgivere, der skal være med til at forberede partiet til at lede regeringen, hvis de vinder de næste valg. Sunday Telegraph rapporterede, at Lord Kerslake, der var leder af statsforvaltningen fra 2012 til 2015, sagde, han var blevet udnævnt til at rådgive Labour i, hvordan de skal forberede sig til at regere. Kerslake sagde, at han var leder for en gruppe af rådgivere, men nævnte ikke andre navne.

»De gør det rigtige ved at tage disse skridt til at forberede sig på at regere. Det er, hvad oppositioner bør gøre«, sagde Kerslake til Telegraph. »De er seriøse omkring forberedelse til regering og derfor, hvordan de kan gennemføre det, de ønsker at gøre. I sammenhæng med UK-politik er det ganske radikalt. Det er ikke usædvanligt, at nogle af de ting, som de ønsker, skal styres af staten, i andre dele af Europa styres af staten. Sammenligningen er ganske belysende. Det, der kunne synes som ’hold da ferie, det her virker da helt fremmedartet’, finder allerede sted andre steder.«

Forespurgt, om han mente, Corbyn kunne blive premierminister, svarede han, »Selvfølgelig … hvorfor skulle det ikke være en mulighed, hvis de får stemmer nok til det?«

Corbyn har ligeledes udnævnt MP for Labour, Jon Trickett, til at lede skyggekabinettets arbejde med at forberede regering. Corbyn sagde til LabourList website: »Labour er ikke længere blot en opposition, men en fremtidig regering. Vi må være rede til at tjene vort land i tilfælde af et valg i utide. Det er grunden til, at hele skyggeregeringen fremskynder sine forberedelser til regering, og jeg har bedt Jon Trickett lede dette arbejde.« Trickett er en gammel tilhænger af Corbyn og står til venstre i partiet.

Foto: Leder af Storbritanniens Labour-parti, Jeremy Corbyn.
Kinas nye salttolerante ris eller Saltris snart klar til kommerciel handel;
Kan øge fødevarer til 200 mio. mennesker

21. okt., 2017 – En rissort, der allerede med held er blevet hybridiseret af kinesiske agronomer til at kunne vokse i saltholdige omgivelser, er nu blevet yderligere forbedret til at give større afkast, op til 4,5 tons pr. hektar. Dette kan omsættes til at bespise 200 mio. flere mennesker, iflg. Kinas ekspert i hybridisering, Yuan Longping, der er kendt som »Hybridrisens Fader« for sit banebrydende arbejde siden 1970’erne. De seneste opdateringer rapporteres i Sputnik i dag.

Den nye sort af saltris kan vokse, hvor vandets saltindhold er op til 6 %; til sammenligning er havvand 4 %. Frøet giver samme sort som forældrene og er allerede til salg, men er meget dyrt. Der er planer i gang om at udvikle det til kommercielt salg til en fornuftig pris.

Yuan har ofte understreget, at over 60 % af kineserne er afhængige af ris som deres basis kornfødevare, og over halvdelen af verden. I oktober 2016 blev et forskningscenter for saltris etableret i Qingdao, Shandong Provins, med Yuan Longping som leder.

Kina udfører betydningsfuldt arbejde for at forbedre rishøsten i Afrika. For eksempel har Kina planer om at bygge et landbrugsteknologicenter i Burundi, hvor man skaber store vindinger inden for risens ydeevne.

I 2004 – som af FN blev erklæret internationalt »År for Ris« – fik Yuan Longping Verdensfødevareprisen (oprindeligt etableret af dr. Norman Borlaug), som samtidig også blev givet til den fremtrædende, afrikanske forsker i ris, dr. Monty Jones; Jones er den tidligere senioravler af ris ved Vestafrikas Center for Udvikling af Ris.

Foto: Den verdensberømte ’Fader af hybridris’, Yuan Longping.  
Europæisk Investeringsbank underskriver €6oo million stort
lån til Spanien til ’Y Vasca’ højhastighedsjernbane

26. okt., 2017 – Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har aftalt at give et €600 million stort lån til Spanien til at bygge en 160 km lang højhastighedsjernbane, der vil forbinde de tre baskiske storbyer Vitoria, Bilbao og San Sebastián, ved navn »Y Vasca«. Dette lån er den første del af en €1,03 mia. stor finansiering, der er vedtaget af EIB den 19. sept., rapporterer Global Constructive Review (GCR) den 24. okt.

Med det, der af GCR er blevet beskrevet som en »ingeniørmæssig udfordring«, indebærer det byggeri af en 160 km lang, ny højhastighedsjernbanelinje mellem Vitoria, Bilbao og San Sebastián, og at konvertere den konventionelle linje mellem San Sebastián og den franske grænse, (omkring 17 km) til blandet anvendelse (både konventionel og højhastighed).

Desuden »omfatter projektet omstrukturering, tilpasninger og skabelse af nye adgangsveje til højhastighedsjernbaner ved togstationerne i Vitoria, Bilbao og San Sebastián. Disse nye højhastighedsforbindelsers rute er kompliceret, med 80 km tunneler og 25 km viadukter«, skrev EIB’s webside.

»Den nye linje er designet til en hastighed af 250 km/t og vil forkorte rejsetiden fra Madrid til San Sebastián eller Bilbao fra de nuværende fem timer til omkring tre en halv time. Når Valladolid-Burgos-Vitoria-sektionen er færdig, vil rejsetiden falde til to en halv time«, udtalte EIB.

Foto: Højhastighedstog i Spanien, kaldet AVE.
Så er valgkampen skudt i gang!

Og stormen sused’ og gjorde halløj …

Så er valgkampen skudt i gang! Vore tapre folk har været ude og hænge Schiller Instituttets Venners plakater op for at få de bedste pladser.

Del vores valgmateriale m.v. på dit sociale netværk; hvis du vil hjælpe til under kampagnen, så henvend dig til vores kontor.

Nu gælder det om at få Danmark med i det Nye Paradigme!

http://sive.dk/

 
Én uge fra i dag:
Et potentielt vendepunkt i historien.
LaRouche PAC Internationale Webcast,
27. okt., 2017

Før vi kommer til disse historiske muligheder, der nu ligger foran præsident Trump under hans statsbesøg til Kina, så må vi rapportere om et meget signifikant, strategisk gennembrud, der har fundet sted her i USA. Det drejer sig om den historiske, potentielle vending af dette kup, der er blevet kørt imod præsident Trump internt fra de amerikanske institutioner, samt den kendsgerning, at, med afsløringer, der er kommet frem i løbet af de seneste 5-6 dage, så har dette kupforsøg totalt givet bagslag. Vi har nu mulighed for, ikke alene at fjerne den såkaldte narrativ, ’fortællingen’, om »Russia-gate«, der har hængt over præsident Trumps hoved siden før hans indsættelse; men vi har også mulighed for at nedtage hele dette apparat, denne organisation, der har kørt dette kupforsøg.

Vært Matthew Ogden: Det er den 27. okt., 2017, og jeg er Matthew Ogden med vores ugentlige fredags-webcast fra larouchepac.com.

Som I kan se her på skærmen, er titlen på dagens webcast »Én uge fra i dag: Et potentielt vendepunkt i historien«. Som I ser her, har vi vores kalender, som vi krydser dagene af på, som vi nærmer os den historiske rejse, præsident Trump skal foretage til Asien. Han rejser om en uge fra dags dato, altså om nøjagtig en uge på næste fredag. Vi har talt dagene ned til, at denne historiske rejse vil finde sted; og vi ved, at der kunne indgås nogle potentielt historiske aftaler mellem ikke alene ham og præsident Xi Jinping fra Kina, men også mellem ham og premierminister Abe fra Japan og andre lande. Men dette, langs linjerne af, at USA tilslutter sig det Nye Paradigme for udvikling, der er vokset frem fra Eurasien generelt, men meget specifikt fra præsident Xi Jinpings handlinger i Kina.

Før vi kommer til disse historiske muligheder, der nu ligger foran præsident Trump under hans statsbesøg til Kina, så må vi rapportere om et meget signifikant, strategisk gennembrud, der har fundet sted her i USA. Det drejer sig om den historiske, potentielle vending af dette kup, der er blevet kørt imod præsident Trump internt fra de amerikanske institutioner, samt den kendsgerning, at, med afsløringer, der er kommet frem i løbet af de seneste 5-6 dage, så har dette kupforsøg totalt givet bagslag. Vi har nu mulighed for, ikke alene at fjerne den såkaldte narrativ, ’fortællingen’, om »Russia-gate«, der har hængt over præsident Trumps hoved siden før hans indsættelse; men vi har også mulighed for at nedtage hele dette apparat, denne organisation, der har kørt dette kupforsøg.

Jeg vil gerne begynde med at læse den erklæring, som LaRouche PAC udstedte i går om spørgsmålet om de afsløringer, der er kommet frem om Hillary Clintons rolle og DNC’s rolle i at finansiere denne såkaldte »oppositions-research« fra den britiske agent Christopher Steeles side, samt den kendsgerning, at det faktisk har vist sig, at den udenlandske magt, der blandede sig i USA’s demokratiske valgproces, ikke var Rusland, men derimod Storbritannien. Denne erklæring har titlen, » BAM! Clinton Colluded with the British — Part of the Coup Is Now Exposed« (Bang! Clinton indgik aftalt spil med briterne – En del af kuppet nu afsløret). Det lyder som følger:

https://larouchepac.com/20171026/bam-clinton-colluded-british-part-coup-now-exposed

»Hillary Clinton-kampagnen og Demokraternes Nationalkomite har indrømmet, at de direkte finansierede den britiske efterretningsagent Christopher Steeles arbejde. Indrømmelsen, der er indeholdt i et brev fra Perkins, Coie, LLP, Rådgivere for DNC og Hillary i 2016, er det første træ i skoven, der falder, under forudsætning af, at vi bevarer fokus på de strategiske årsager til kuppet og de faktiske mekanismer, de er i spil. Dette fokus må holdes på briterne for deres rolle i at forsøge at diktere det amerikanske valg med det strategiske formål at opretholde det dekadente og kollapsende, anglo-amerikanske imperium efter Anden Verdenskrig. Som vi demonstrerer i vores dossier om Robert Mueller, så, hver gang, I hører, at Rusland gjorde noget for at blande sig i vore valg, så udskift det med ’briterne’, og I vil være på sandhedens kurs.

At fokusere på det britiske Steele-dossier, der er blevet udbredt i dette land som et resultat af en alliance mellem Orbis Business Intelligence, et firma med direkte og fortsatte bånd til MI6, og Fusion GPS, nominelt hjemmehørende i Delaware og Washington, D.C., er nøglen til ikke alene at stoppe kuppet mod præsidenten, men også til at afsløre Obama-administrationens embedsfolks forbrydelser med oprindeligt at forsøge at vinde valget for Hillary Clinton, og dernæst, at forsøge at ødelægge præsident Trumps præsidentskab. Man vil huske, at Richard Nixon brugte USA’s officielle efterretningstjenester til at ramme og tilsvine sine politiske modstandere. Det er forbrydelser i denne størrelsesorden, vi her ser.«

Det er altså de to første afsnit af en erklæring, der blev udstedt af LaRouche PAC i går; igen med titlen »BAM! Clinton Colluded with the British — Part of the Coup Is Now Exposed«. Jeg vil opfordre jer til at læse memoet i sin helhed, den fulde erklæring, for det indeholder mange flere detaljer, som er meget nødvendige at kende mht. baggrund. Men vi viste lige billedet af Robert Mueller-dossieret på skærmen. Det lyder, »Rober Mueller er en umoralsk, juridisk morder. Han vil gøre sit job, hvis I giver ham lov«. Dette dossier er nu blevet cirkuleret i omkring tre eller fire uger, en måneds tid; og det har haft en meget signifikant virkning med at vende ’narrativen’ omkring Russia-gate. Det har faktisk fremtvunget et bagslag i ansigtet på det apparat, der har forsøgt at køre dette kupforsøg mod den amerikanske administration. Faktisk er, som denne erklæring, jeg netop oplæste, påpeger, den kendsgerning, at Hillary Clinton og embedsfolk i Obama-administrationen bevidst brugte amerikanske efterretningstjenester i aftalt spil med en britisk efterretningsagent for at forsøge at udføre oppositions-research og afpresning mod først, på den ene side, en præsidentkandidat, og dernæst, efter han faktisk var blevet valgt og indsat, en siddende amerikansk præsident. Dette er noget, der når op i samme størrelsesorden som det, der tvang Richard Nixon til at træde tilbage – at bruge amerikanske efterretningstjenester til at ramme og tilsvine deres politiske modstandere.

Det, der er kommet frem efter denne afsløring, er voksende krav om Robert Muellers tilbagetræden som leder af denne efterforskning. Dette er meget betydningsfuldt og i overensstemmelse med linjerne i dossieret, udgivet af LaRouche PAC; denne specialefterretningsrapport med titlen, »Robert Mueller Is an Amoral, Legal Assassin«. Vi er nu ved at nå det punkt, hvor folk begynder at forstå præcis, hvad det er, de kører, og disse krav om Robert Muellers tilbagetræden er ekstremt signifikante.

Her følger engelsk udskrift af resten af webcastet.

So, first what I’m going to put on the screen here is the
editorial which was published in the Wall Street Journal [Fig.
3].  As you can see, this is titled “Democrats, Russians and the
FBI.  Did the Bureau use disinformation to trigger its Trump
probe?”  Now, before I get into the details of this, let me
forewarn you.  The attempt to try to bring the Russians in on
this is something which should be pointed out, that this is not a
question.  This is not the FBI being used as Russian
disinformation, but in fact, anybody who is clever enough to
point out that this is actually an attempt to divert the
attention from the British.  But the call by the {Wall Street
Journal} to have Robert Mueller resign, is a very significant
aspect of this editorial.  So, let me read you some excerpts from
this editorial.
“The Washington Post revealed Tuesday that the Hillary
Clinton campaign and Democratic National Committee jointly paid
for that infamous dossier, full of Russian disinformation against
Donald Trump.  They filtered the payments through a US law firm,
Perkins, Coie, which hired the opposition research hitmen at
Fusion GPS.  Fusion in turn, tapped a former British spook,
Christopher Steele to compile the allegations.  This news is all
the more explosive because the DNC and Clinton campaign hid their
role, even amid the media furor after BuzzFeed published the
Steele dossier in January.  Reporters are now saying that Clinton
campaign officials lied to them about their role in the dossier.
Current DNC chair Tom Perez and former chair Debbie
Wasserman-Schultz deny knowing about the dossier arrangement, but
someone must have known.
“Two pertinent questions:  Did the dossier trigger the FBI
probe of the Trump campaign?  And, did Mr. Comey or his agents
use it as evidence to seek wiretapping approval from the Foreign
Intelligence Surveillance Court, of Trump campaign aides?
Congressional investigators need to focus on the FBI’s role, and
House Speaker Paul Ryan was correct on Wednesday to insist that
the Bureau comply with Congress’ document demands ‘immediately’.
All of this also raises questions about Special Counsel Robert
Mueller’s investigation.  The Fusion GPS news means the FBI’s
role in Russia’s election interference must now be investigated;
even as the FBI and Justice insist that Mr. Mueller’s probe
prevents them from cooperating with Congressional investigators.
Mr. Mueller is a former FBI Director, and for years he worked
closely with Mr. Comey.  It is no slur against Mr. Mueller’s
integrity to say that he lacks the critical distance to conduct a
credible probe of the Bureau he ran for a dozen years.  He could
best serve the country by resigning, to prevent further political
turmoil over that conflict of interest.”
So, again, this is a very significant break in this case;
and a very significant call by the Wall Street Journal
Editorial Board for Robert Mueller to resign as Special Counsel.
Now following that editorial, there was an editorial which
was published in the Washington Examiner [Fig. 4], as you can
see here on your screen.  This is by Byron York, and the title of
that editorial is “After Trump Dossier Revelation, FBI Is Next”.
This goes even further, placing the role of the FBI squarely in
the center of what should be being investigated around this
entire Steele dossier.  So, let me read some excerpts from this
editorial for you.
“Investigators looking into the so-called “Trump dossier”
were not surprised when news broke Tuesday night that the Hillary
Clinton campaign and the DNC, working through the Democrats’ law
firm, Perkins Coie, financed the ‘salacious and unverified’
compilation of allegations of Trump collusion with Russia”.
“But knowing that the Clinton campaign, the DNC, and Perkins
Coie supported the dossier is not the end of the story. The most
important next step is the FBI.
“Sometime in October 2016 — that is, at the height of the
presidential campaign — Christopher Steele, the foreign agent
hired by Fusion GPS to compile the Trump dossier, approached the
FBI with information he had gleaned during the project. According
to a February report in the Washington Post, Steele ‘reached an
agreement with the FBI a few weeks before the election for the
bureau to pay him to continue his work.’
“It was an astonishing turn: the nation’s top federal law
enforcement agency agreeing to fund an ongoing opposition
research project being conducted by one of the candidates in the
midst of a presidential election.”
“The new Clinton/DNC/Perkins Coie revelation will likely
increase pressure on the FBI to explain what it did, and did not
do, with the dossier.“

“Republican investigators had two big questions about the
dossier. One was who paid for it, and that now seems answered.
The other was: Did the FBI or other agencies use any information
from the dossier as a basis for warrant requests before the
[FISA] Court? In other words, did, say, the FBI use the dossier’s
“salacious and unverified” information to make the case that the
bureau should be granted the authority to conduct intercepts?…
“When the Post story broke Tuesday night, some journalists
noted that Democrats involved in the story had been lying about
their role.”
“Yes, they did. But the importance of the Democrats’
involvement in the dossier is that it could be one step on the
road to a bigger story. What did the FBI do with the dossier
material? Did judges make surveillance decisions in the
Trump-Russia investigation based in whole or in part on the
dossier? To what degree is the ‘salacious and unverified’ dossier
the source of what we think we know about allegations of
collusion between Russia and the Trump campaign?
“In the end, a House subpoena squeezed the information out
of key players in the who-funded-the-dossier side of the story.
But so far, the FBI has been much harder to crack.”
So, both of those editorials serve a very important purpose
in continuing to crack open this entire false narrative around
the so-called “Russia-gate” Trump-Russia collusion.  And in fact,
they place squarely in the center the true characters who should
be being investigated.  On the one hand, Robert Mueller should
resign, because he has an obvious conflict of interest; and on
the other hand, the question should be:  What was the Federal
Bureau of Investigation doing funding or offering to fund
Christopher Steele, who is a foreign intelligence agent — a
British intelligence agent — to run an opposition research
campaign against a major party Presidential candidate, and then
following that, continuing to use that salacious material that
was put together by Christopher Steele to attempt to blackmail
President Trump and then to release that and to use it to
continue to run this false narrative Russia-gate campaign against
him?  So, the entire story at its source is a total fraud.  As
now several members of the US Senate — Joe Manchin pointed this
out in an interview with CNN — in fact, this should not be a
question of Russian intelligence meddling in the US electoral
campaign; but really, this is a question of British intelligence
meddling in the US campaign, and colluding with Hillary Clinton
and the FBI.
So, this is exactly case which was laid out in that dossier
which LaRouche PAC issued on Robert Mueller.  In fact, going even
further back, as you can see here from a copy of the
Hamiltonian [Fig. 5] which is titled “VIPs Report Shows
Russia-gate Is a Fraud”; then in the subtitle it says, “The
British role in the coup against the President; a Master Class”.
This is from August 11th of this year, so going even further
back.  This is the story, and in fact, it’s been the activities
of the LaRouche PAC breaking this open as the story.
It’s very significant that this has broken at the time that
it has, because we’ve been continuing this countdown to President
Trump’s visit to Asia; most importantly, his state visit to
China.  To break open this entire false narrative is very
significant in the week leading up to his sit-down meeting with
President Xi Jinping.  There are also reports that he might have
a sit-down meeting with President Putin in the context of the
ASEAN summit as well.
President Trump had an interview on Fox News the evening
after those two editorials came out.  This is an interview with
Lou Dobbs from just this past Wednesday, October 25th.  In that
interview, he denounced the entire so-called Russia-gate dossier
as a total fraud and a disgrace.  He said the entire narrative
has fallen apart.  He reported that a high-level official who he
didn’t name, who had a meeting with him in the White House, said
that this Russia, Russia, Russia story has been hanging like a
dark cloud over his head since the day that he became President.
The fact that this is now clearing away is a very positive thing.
Then, what President Trump also had to say in this interview, is
that it would be very positive not only to work with Russia, but
also to develop a positive relationship with China.
So, let me put on the screen here, this is a still image
[Fig. 6] from this interview, and you can see up in the upper
corner, the title is “Trump: Russian dossier is a disgrace.”  But
you can also see here, this is the subtitle which was put on the
screen — “Trump: We have a very good relationship with China.”
President Trump is reporting in this that he just had gotten off
the phone with President Xi Jinping of China, congratulating him
for his elevation to be President and Chairman of the Party for
another five years.  So, here are some quotes from what President
Trump had to say during that interview with Lou Dobbs.  He said
the following:
[Fig. 7] “I want to say this:  I think it would be great if
we got along with Russia. I don’t think there’s anything wrong
with getting along.  You know, they are a power.  They’re a
nuclear power.  I think we could have a good relationship.  I
think that the North Korean situation would be easier settled,
and I just spoke to the President of China.  I congratulated him
on his big victory at the CPC National Congress.”
[Fig. 8] “But it would be wonderful if we could speak to
China and Russia.  I just spoke to President Xi Jinping a few
minutes ago, just before I walked into the room.  You know,
something has been given to him that’s never been — it’s really
virtually never happened in China.  He’s been given powers that
nobody’s been given since Mao.  He’s a very powerful man.  I
happen to think he’s a very good person.”
[Fig. 9] “Now, with that being said, he represents China.  I
represent the USA.  So, you know, there’s always going to be
conflict.  But we have a very good relationship.  People say we
have the best relationship of any President-President.  We have a
very good relationship, and that’s a positive thing.  It would be
good to have that relationship with Russia and other countries,
too.”
[Fig. 10] “I’ll be going there, to China, in two weeks.
We’re going to Beijing and other places, wherever he would like
to take me.  And we’ll be spending two days there, and we’re
going also to Japan and South Korea.  And it will be, I think,
hopefully, it’s historic and positive.”
So, this is what President Trump had to say about his
upcoming visit to Beijing and his upcoming meeting with President
Xi Jinping.  Hopefully, it will be historic and positive.  He was
very complimentary to President Xi Jinping and said repeatedly
that they have a very close personal relationship and that
President Trump personally thinks that President Xi Jinping is a
very good man.  So, this is obviously in accordance with exactly
what we’ve seen since President Xi Jinping’s state visit here to
the United States earlier this year.  And this personal
relationship continues to be very positive.
Now, with President Trump’s upcoming visit to China, it’s
very significant that President Xi Jinping has not only secured
this very powerful position in China with his re-election to be
party chairman for another five years and President of China.
But also the fact that the Chinese Communist Party has placed Xi
Jinping’s thought as central to the Chinese Party Constitution;
and that includes the Belt and Road Initiative.  This Belt and
Road Initiative and everything that that entails, including the
“win-win” perspective in terms of Chinese relationship with the
rest of the world, and this New Paradigm of relationships between
nations, this has been enshrined in the Chinese Constitution.
What President Xi Jinping had to say in this very significant
speech that he delivered to the Chinese Party Congress is
something which Helga Zepp-LaRouche had some very important
remarks about during her international webcast on the Schiller
Institute YouTube channel yesterday.
So, what I’m going to do for you here, is play an excerpt
from the beginning of Helga Zepp-LaRouche’s remarks during that
webcast yesterday.  You’ll hear her analysis of what President Xi
Jinping had to say; the significance of that Party Congress; and
the potential significance of the opportunities that President
Trump has ahead of him as he departs next week — a week from
today — for his trip to Asia and his state visit to China.  So,
here’s what Helga Zepp-LaRouche had to say:

HELGA ZEPP-LAROUCHE:

First of all, I would like to note
the fact that the Western media in their either non-coverage or
what they decide to focus on, are just completely ridiculous.
The main attention they paid to the fact that Xi Jinping did not
present a visible successor.  Now, he was just voted for five
more years, so this is obviously not the key point.  But what
this Congress represents is a strategic shift; it is in line with
the Belt and Road Initiative and the whole new model of
international relations China has developed under the leadership
of Xi Jinping.  I think the West has not caught up with what this
is actually all about.  They are so much behind the curve, it is
almost absurd.  Because I think what Xi Jinping has accomplished
in the five years of his Presidency so far — the previous five
years — is he has successfully taken on some of the problems
China had; such as corruption, such as a slowing economy, and
various other problems.  So, he has actually been extremely
successful; and everybody who has been in China and looked at it
without prejudices could not help noticing it.  That it has led
to a population which for the most part is very satisfied — 83%
of the people are absolutely happy about what the government is
doing.  I would like to see the Western country which has such
approval rates.
But what has happened at this 19th national congress is
truly amazing, because in more than a week duration, what Xi
Jinping has consolidated the party around is a many-fold
perspective, which I want to start to discuss various aspects of.
First of all, in the immediate next three years until 2020, the
aim is to eliminate poverty, to lift the remaining 42 million
people who are presently living in poverty in China above that
level.  Now, that compares with a similar amount of people in the
United States, except that China is about four times bigger than
the population of the United States. And it compares with the
roughly 120 million poor people in the European Union, who are
poor since 20 years and nothing has been done about it and there
is no perspective to eliminate poverty in the EU.  The next
period from 2020 to 2035, the aim is to make China a moderately
prosperous, functioning socialist country.  And then from 2035
until 2050, China is to become a completely developed,
harmonious, culturally advanced, democratic socialist, and
beautiful country.
Now, there is an additional element.  First of all, what
impressed me very much is the focus of Xi Jinping and other
people who spoke, on the purpose of this all; namely, that it is
the improvement of the lives of people, that people should live a
better, happier life.  That is lacking in the discussion in the
West completely.  That the aim of politics is that people should
be happy; happiness is an inalienable right which was, after all,
in the Declaration of Independence of the young United States.
But there is another aspect to it.  Xi Jinping, especially in his
concluding remarks, talked about a socialist model with Chinese
characteristics for a new era.  The aim, which was formulated
very explicitly, was that China will take a global role in
creating a beautiful future for all of mankind.  Now that is
really something.  When has any Western politician had a vision
to create a beautiful future for all of humanity?  You have to go
back a long way until you find people even thinking in these
terms.  I think that China has provided a model of international
governance and international relationships based on sovereignty,
respect for the other social model of the other country; in other
words, non-interference.  No attempt to change the system to the
Western model or to their own model, but to respect the other
country’s sovereignty.
I think that this is an incredible perspective, because if
you look at it from the long arch of human history, this was an
initiative that had to be made at a certain point in the
development of humanity.  There had to be at some point somebody
to say, “We are the human species.  The human species is one.”
Xi Jinping always calls it “the shared community for the future
of mankind”.  A vision how we can organize our affairs on this
planet in such a way that the result of it is a good life for all
people living on this planet.
Now, Westerners tend to not understand that; they tend to
either overlook it and say it’s propaganda, it’s just Communist
rhetoric.  Or they cannot imagine that it could be true, because
they themselves are so unused to think in these terms that the
power of imagination is completely lacking to imagine that there
could be a political leader who thinks that way.  But I’m
absolutely convinced that Xi Jinping is a Confucian man; that he
wants to shape the world in a Confucian harmonic way.  I think
that the West should really — people in the West who want to
understand what’s going on, they should not just push it aside,
but really try to get a grasp of it.  It’s a tremendous
potentiality for all of humanity which must be supported and
should be taken up.  I think it’s important that people undergo
the intellectual integrity to try to understand what he is
talking about.

HARLEY SCHLANGER:  I found it very interesting that he
traced the period that he described as a miserable period for
China to the Opium War.

OGDEN:  And so as you could see, just in the very end there, that
was Harley Schlanger who interviewed Helga Zepp-LaRouche.  He was
pointing out that also part of Xi Jinping’s speech was that he
said the disgrace that China felt under the colonial powers.  He
didn’t obviously reference directly, but saying the Opium War,
which is a direct reference to the British Empire; that this is
something that China has recovered from, and has fought and
struggled its way back from being a disgraced, ruined country to
reclaiming its great role as one of the ancient civilizations on
Earth.  And a leading power now; in fact, one of the leading
great powers of the future.
Now at the conclusion of the CPC Party Congress, the Party
issued a final resolution which located what Xi Jinping had to
say in the global context of a vision for what China is seeking
to accomplish over the coming years.  The 5 years, 25 years, and
a vision for the next 50 years.  They announced their commitment
to “preserving world peace and promoting common development”.
They also said that the keystone of that mission is to “actively
promote international cooperation through the Belt and Road
Initiative”, and they said that the “win-win” approach which has
been formulated, articulated, and championed by President Xi
Jinping will “help China work together with the peoples of all
countries to build an open, inclusive, clean, and beautiful world
that enjoys lasting peace, universal security, and common
prosperity.”
Now, obviously, included in that and a major aspect of that
will be China’s offers to work with the people of the United
States; to build that kind of new world of common prosperity,
universal security, and lasting peace. “A beautiful world”, in

the words of Xi Jinping.  So, it will be the question for
President Trump as he departs for this trip.  Will he reciprocate
those offers from his personal friend, President Xi Jinping, and
will that personal relationship on the level of these two
Presidents turn into a formal international bilateral
relationship between the United States and China in the context
of the United States joining the Belt and Road Initiative, the
New Silk Road.
Helga Zepp-LaRouche, later in that webcast, was very
confident that there are strong possibilities that exactly that
kind of agreement could come out of these meetings.  It’s clear
that China will be offering this, since it has been such a
central aspect of President Xi Jinping’s agenda, and now is
written into the Constitution of the Chinese nation.  But it will
also be clear that President Trump, who is under massive pressure
to follow through on his promises to rebuild the infrastructure
of the United States — a commitment which he just rearticulated
during a trip to Texas, where he met with Governor Abbott.  He
said, “I’m the builder President, you know”; and said that he
will be assisting in funding some of the flood control
infrastructure that Texas so desperately needs.  It’s obvious
that President Trump will have infrastructure on his mind; and
it’s also been reported that he will be travelling along with a
retinue of other business leaders from the United States, all of
whom understand that US business would have everything to gain
from the United States cooperating directly with President Xi
Jinping and the Chinese New Silk Road initiative.
So, there are very strong indications that we could emerge
from this Presidential visit to China with a completely new world
on our hands.  It’s very significant that the coup attempt
against President Trump is now disintegrating here in the United
States; which will be giving him much more freedom to act with
the authority that he requires to make these kinds of bold policy
decisions in the United States.  This Presidency, which has been
under continuous attack since Day 1, since its inception, now
will regain some of the necessary freedom of action that it needs
to follow through on some of these bold visions that President
Trump laid out during his campaign.
Let me just conclude by saying that it will be our job to
continue to follow up on this campaign to break this coup
attempt; with the confidence now that these revelations have come
out about the role that the DNC and the Clinton campaign played
directly in financing British agent Christopher Steele’s
so-called opposition research.  Then the role that the FBI played
in following up on that and continuing that process of collusion
with the British intelligence foreign entity to try to bring down
a sitting US President.  It will also be incumbent on us over the
coming seven days, the coming week between now and President
Trump’s departure, to continue with our education campaign to
educate the American people and the American leadership on
exactly what the significance is of what you just heard from
Helga Zepp-LaRouche, what just occurred at this Party Congress in
Beijing; and what the significance of China’s offers to the
United States to join the New Silk Road are.
So, one the very important aspects of that will be a meeting
up in New York City, which will be occurring tomorrow.  This is
our regular Manhattan town hall meeting.  Will Wertz, who is an
editor with {Executive Intelligence Review} and has appeared on
this broadcast over the last couple of weeks a few times; Will
Wertz will be preparing a presentation on exactly what is the
philosophical basis for this emerging New Paradigm which the
United States and China could collaborate on bringing about.  He
has gone back to some of the papers that Lyndon LaRouche wrote
about ten years ago, which were compiled in a book called
Earth’s Next Fifty Years.  One of major papers in that was
titled “The Coming Eurasian World”.  In that paper, Lyndon
LaRouche, going all the way back to the philosophy of the
European Renaissance, Nicholas of Cusa, and other thinkers of
that time; but also, some of the thinking of Vladimir Vernadsky
and other more contemporary philosophers and scientists, laid
exactly what is the scientific and philosophical basis for this
kind of new mode of cooperation among mankind for the common
benefit of all of the human race.  Or, as Xi Jinping calls it,
“the common destiny of the community of man”.
So, that presentation by Will Wertz will be very significant
in terms of continuing to articulate exactly what this New
Paradigm which the United States now has the opportunity to join,
will be.
So, let me put on the screen here in conclusion, the title
image [Fig. 11] of our broadcast again here today, as we continue
to countdown on our calendar the days between now and President
Trump’s departure for Asia.  As you can see, the title of our
broadcast was “One Week from Today: A Potential Turning-Point in
History”.  So, if you look at that calendar, we have seven days
left in our continuing campaign.  If the last seven days are any
indication, history can definitely change very rapidly between
now and President Trump’s departure for his state visit to China.
So, thank you all for tuning in, and please stay tuned to
larouchepac.com.
Trump mener, gode relationer mellem USA og Rusland
vil gøre det lettere at løse krisen over Nordkorea

26. okt., 2017 – I et interview i går med Lou Dobbs fra Fox News, fremførte præsident Donald Trump behovet for at forbedre relationerne med Rusland og Kina. Trump sagde til Dobbs, »Jeg vil gerne sige dette: Jeg mener, det ville være virkelig godt, hvis vi kommer godt ud af det med Rusland.

Jeg mener ikke, der er noget galt med – I ved, de er en magt, de er en atommagt. Jeg mener, vi kunne have en god relation. Jeg mener, det ville være lettere at løse situationen med Nordkorea. Og jeg har netop talt med Kinas præsident, hvor jeg lykønskede ham med hans store sejr [på KKP’s Nationalkongres]. Men det ville være virkelig godt, hvis vi kunne tale med Kina og Rusland. For, Kina hjælper os, og Rusland går måske den anden vej og gør skade på det, vi opnår.

Jeg mener, at, når jeg siger, måske, så mener jeg, at jeg nøjagtigt ved, hvad jeg taler om. Hvis vi havde en relation med Rusland, ville det være en god ting, ikke en dårlig ting.«

Dobbs: »Relationer – De blev kritiseret for blot at forsøge at bejle til, om man vil, præsident Xi af Kina. Alle, hele den såkaldte intelligentsia i dette lands udenrigspolitiske establishment, sagde, at De spildte Deres tid, at det simpelt hen ikke kan gøres. Og De har tydeligvis gjort betydelige fremskridt med ham, og – «

Trump: »Talte med ham for blot nogle få minutter siden, lige før, jeg gik ind i dette lokale. I ved, han har fået noget, der aldrig før – det er stort set aldrig før sket i Kina. Han har fået beføjelser, som ingen har –

Han er en magtfuld mand. Jeg er faktisk af den mening, at han er en meget god person. Hermed sagt, så repræsenterer han Kina, og jeg repræsenterer USA, så, I ved, der vil altid være konflikt. Men vi har en meget god relation. Folk siger, at vi har den bedste, præsident-til-præsident-relation – for hans titel er også præsident.

Vi skal til Beijing, og andre steder, hvor han måtte ønske at bringe mig. Vi vil tilbringe to dage dér. Vi skal også til Japan og Sydkorea. Og det bliver, mener jeg – det bliver forhåbentlig historisk og positivt; og vi må løse det nordkoreanske problem. Det er et meget stort problem.

Jeg burde aldrig have fået dette [problem]. Det burde have været løst længe, før jeg overtog embedet, og hvor det ville have været lettere at løse. Men, jeg fik overgivet problemet, og jeg løser det. Jeg løser problemer …«
Catalonien erklærer sin uafhængighed fra Spanien; London jubler

27. okt., 2017 – Startskuddet for det næste stadium for agent for britisk efterretning Gene Sharps ’håndbog i farvede revolutioner’ for den spanske region, Catalonien – og for hele Europa – lød i dag, med det catalanske parlaments annoncering af, at de erklærede deres formelle »uafhængighed« fra Spanien. Stemmeresultatet var 70-10, med andre 55, der enten undlod at stemme eller boykottede afstemningen.

Som forventet reagerede det spanske Senat inden for få timer ved at vedtage Rajoy-regeringens anmodning om at anvende den spanske forfatnings artikel 155 i tilfældet Catalonien. Dernæst meddelte Rajoy, at han ville opløse den catalanske regering og suspendere dens præsident, ministre og parlament; overtage national kontrol med det regionale politi; hjemkalde catalanske diplomater fra udlandet; og udskrive valg i utide til december for at vælge et nyt, regionalt parlament.

Gene Sharp og hans bog, ‘From Dictatorship to Democracy’

Scenen er nu sat for eskalerende gadedemonstrationer og vold, præcist, som det foreskrives af Sharps håndbøger i farvede revolutioner. EIR’s læsere vil huske, at Sharp er en veteran i et PhD-program og dernæst »avancerede studier« ved Oxford, og 30 år ved Harvards Center for Internationale Anliggender.[1] Fra Sharps håndbog fra 1993, From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, stammer konceptet med at organisere opstande omkring en symbolsk farve og neuro-lingvistisk programmering og reklameteknikker som dem, der blev anvendt i Ukraines ’Orange Revolution’ i 2004 og i det  fascistiske kup, og i næsten alle farvede revolutioner over hele planeten, både før og efter.

Denne selvsamme bog af Sharp er også den catalanske separatistbevægelses bibel. Den er blevet oversat til catalansk og kan fås gratis på websitet for Generalitat, selve den catalanske regering. Et af de store partier i dette parlament, og leder af gadedemonstrationerne for uafhængighed, er ANC (Catalansk Nationalforsamling). Liz Castro, ANC’s nationale sekretær frem til jan. 2017 (hvor hun trak sig tilbage for at »vende tilbage til rødderne« for bedre at tjene den separatistiske sag), er en amerikanskfødt computer software-ekspert og forfatter, og en tilhænger af Sharp. Hun skrev i august 2017 i El Mon: »Gene Sharp forklarer, at ulydighed er kilden til politisk magt. De, der kører tingene, er afhængige af viljen, beslutningen og støtten fra folket. Hvis folket nægter at samarbejde, kan en leder, uanset, hvor stærk, han er, ikke forblive.« I den samme artikel roser Castro også Sharps nære medarbejder, den amerikanske oberst (pens.) Robert Helveys arbejde.

På lignende måde skrev ANC-sekretariatsmedlem Quim Torra i 2016 på Ara-websiden: »Vi må vende os mod scenarier i Gandhis tradition [sic] for ikke-samarbejde. Den plan, jeg forklarer, blev udviklet teoretisk af professor Gene Sharp, den maksimale autoritet i ikkevoldelig, politisk aktion: først protester, dernæst ikkesamarbejde og sluttelig udskifter man nogle institutioner med nogle andre.«

Som respons på dagens udviklinger i Spanien, annoncerede USA’s Udenrigsministerium prompte, at »Catalonien er en integreret del af Spanien, og USA støtter den spanske regerings forfatningsmæssige forholdsregler for at bevare Spanien stærkt og forenet.« Og EU-rådets præsident, Donald Tusk, tweetede: »For EU er der ingen ændringer. Spanien er fortsat vores eneste samarbejdspartner. Jeg håber, den spanske regering vælger argumentets magt, og ikke magtens argument.«

Tusks erklærede »håb« er imidlertid mindre end meningsløst. Det er EU’s politikker, der har drevet Spanien, som mange andre lande i Europa, ind i økonomisk armod, som er grobunden for Sharps farvede revolutioner.

Den eneste måde, hvorpå en blodig eskalering i Spanien kan undgås, er, som Helga Zepp-LaRouche forklarede i sit webcast den 26. okt., at Spanien fuldt ud tilslutter sig Kinas Bælte & Vej Initiativ og integrerer Catalonien i denne proces.

Foto: Spaniens premierminister Rajoy meddeler, at han vil opløse den catalanske regering og suspendere dens præsident, efter det catalanske parlament meddelte, at de formelt erklærede Cataloniens uafhængighed den 27. okt. 2017.   

[1] SE EIR Dokumentation: »The British Empire Created the ‘Color Revolutions’ as Acts of War«
Hvorfor frygter Det britiske Imperium
Kinas Bælte & Vej Initiativ? Dansk udskrift.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 26. okt., 2017

For det første, så var det, der virkelig imponerede mig meget, Xi Jinpings, og også andre taleres, fokus på formålet med det hele – nemlig, at det er forbedringen af folks liv. At folk skal leve et bedre liv, et lykkeligere liv – og det mangler fuldstændigt i diskussionen i Vesten: At formålet med politik er, at folk skal være lykkelige! Lykke er en umistelig rettighed, som trods alt blev indskrevet i det unge USA’s Uafhængighedserklæring.

Men der er et yderligere aspekt. Især i sine afsluttende bemærkninger talte Xi Jinping om en socialistisk model med kinesiske karaktertræk for en ny æra. Og målet, som blev meget udtrykkeligt formuleret, var, at Kina vil indtage en global rolle i skabelsen af en smuk fremtid for hele menneskeheden. Se, det er virkelig noget! Hvornår har en vestlig politiker haft en vision om at skabe en smuk fremtid for hele menneskeheden? Jeg mener, man skal langt tilbage i tiden for at finde folk, der overhovedet tænkte i disse baner; og jeg mener, at Kina har skabt en model for international styrelse og internationale relationer, baseret på suverænitet, respekt for det andet lands anderledes samfundsmodel, med andre ord, ikke-indblanding; og uden noget forsøg på at ændre systemet til den vestlige model, eller til deres egen model, men derimod respektere de andre landes suverænitet.

Jeg mener, at dette er et utroligt perspektiv, for, hvis man ser på det ud fra menneskehedens lange, historiske bue, så var dette et initiativ, der måtte ske på et vist punkt i menneskehedens udvikling. Der måtte på et givent tidspunkt komme et menneske, der sagde, »vi er den menneskelige art, og den menneskelige art er én«

Download (PDF, Unknown)

 

 
Kina forpligtet over for opbygning af
et ’smukt Kina’ og en ’smuk verden’

Leder fra LaRouche PAC, USA, 25. okt., 2017 – »Folk i Vesten er i den grad bagud«, lød Helga Zepp-LaRouches kommentar i dag efter den ekstraordinære afslutning af Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres. I det store og hele synes de vestlige regeringer at være fast besluttet på at gå ned sammen med det transatlantiske finanssystems Titanic. Og befolkningerne er fortsat sørgeligt uvidende om, hvad det er, der faktisk sker i Kina, og om den store plan om at bruge Bælte & Vej Initiativet til at være med til at opbygge en »smuk verden« for alle – en uvidenhed, som Helga Zepp-LaRouches ugentlige webcasts om »Den Nye Silkevejsånd« er skabt for at råde bod på.

»Vi, 1,3 mia. kinesere, lever i jubel og værdighed«, rapporterede den kinesiske præsident Xi Jinping i sine korte, afsluttende bemærkninger til KKP-kongressen. Så betydningsfulde, som de tidligere præstationer end har været – så som at løfte 700 millioner mennesker ud af fattigdom – så fokuserede Xi på fremtidens opgaver og erklærede, at Kina »omfavner fremragende udsigter« og vil »skride fremad til en stadig mere lovende fremtid«. Med den nøgterne tilføjelse, at »vi føler også det tunge ansvar hvile på os«.

KKP-kongressen udstedte en slutresolution, der satte Kinas mission i en global sammenhæng og annoncerede deres forpligtelse over for at »bevare verdensfred og fremme fælles udvikling«. Hovedhjørnestenen i denne mission er »aktivt at fremme internationalt samarbejde gennem Bælte & Vej Initiativet« og at bruge win-win-fremgangsmåden, som præsident Xi har været foregangsmand for, til at »arbejde sammen med folk i alle lande for at opbygge en åben, inkluderende, ren og smuk verden, der nyder varig fred, universel tryghed og fælles fremgang«.

Hvorvidt denne »smukke verden« vil blive opbygget er i høj grad afhængig af præsident Trumps forestående rejse til Asien, og i særdeleshed af hans møde med Xi Jinping den 8. nov. Hvis Trump accepterer Xis gentagne tilbud om at tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet, vil der finde en dramatisk kursændring sted. Men hvis Trump imidlertid i vid udstrækning forbliver bundet til jorden (som Gulliver …) af britisk bagvaskelse og trusler imod ham – såsom den tidevandsbølge, som er Russia-gate og anti-kinesisk propaganda, der udspys af Det britiske Imperium og dets aktiver – så kunne hele verden meget vel gå ned, sammen med det bankerotte, Gamle Paradigme. Gårsdagens afsløringer om, at både DNC og Clinton-kampagnen direkte finansierede den britiske efterretningsagent Christopher Steeles arbejde – ophavsmanden til det løgnagtige anti-Trump-dossier, der ad nauseam gylpes op i de liberale medier – er længe ventede, men kommer nu særdeles rettidigt for at være med til at befri Trump fra den britiske kampagne.

Netop, som KKP’s Kongres afsluttende pressekonference skulle til at finde sted, henvendte China Global Television Network sig til Bill Jones, leder for EIR’s Washington-bureau, for at få et live-interview om hans synspunkter om Kongressen, og om Trumps forestående møde med Xi. Jones’ svar fastslog pointen: Bælte & Vej Initiativet »kunne blive den lim, der virkelig cementerer relationen« mellem de to lande; hvis Trump og Xi når frem til en sådan aftale, »vil verden bevæge sig mod en ny æra af udvikling«.

Foto: Arkivfoto. (www.news.cn)
CGTN Tv interviewer EIR’s Bill Jones forud
for KKP’s Centralkomites pressekonference

25. okt., 2017 – Netop, som Kinas Kommunistiske Partis nyvalgte Centralkomite skulle til at blive præsenteret for offentligheden, udsendte China Global Television Network (CGTN), Kinas fremmeste engelsksprogede kanal, en løbende kommentar med Zou Yue som ankermand og to gæster i Beijing-studiet og med forbindelser til andre gæster i USA og andre steder, inklusive leder af EIR’s Washington-bureau, Bill Jones.

Efter at have bedt Roee Ruttenberg, CGTN’s Washington-korrespondent, og tidligere amerikanske ambassadør til Kina, Gary Locke, om deres kommentarer, spurgte vært Zou Yue Jones: Får kongressen nogen opmærksomhed blandt folk i USA?

»Der er mere opmærksomhed over for KKP’s kongres i år end nogen tidligere kongres i historien, og dette skyldes den betydningsfulde, økonomiske rolle, som Kina spiller i verden i dag, og betydningen af Kinas politikker«, svarede Jones. »Der er stor interesse, fordi de har vanskeligheder her, og de ser den udvikling, der finder sted i Kina. Dette omfatter delstatsguvernører og lokale folkevalgte.«

Zou Yue spurgte Jones, hvad der var det vigtigste, han bemærkede om kongressen.

Jones talte om genoplivningen af partiets primære fokus som værende at forbedre folks levevilkår og tilføjede, »jeg ville ønske, flere regeringer havde dette på deres dagsorden«.

Dernæst, sagde Jones, kom betydningen af at gøre Bælte & Vej til en del af KKP’s forfatning. »Dette projekt har ændret historiens kurs«, understregede han. »Før Bælte & Vej befandt verden sig på en nedadgående kurs. Men initieringen af dette projekt lancerede en opadgående bane for menneskeheden og har skabt stor optimisme og modtaget stor støtte fra udviklingslandene og endda fra lande i den udviklede del af verden. KKP-kongressen har nu konsolideret partiet omkring programmet, som Xi Jinping initierede. Med Bælte & Vej, der er indskrevet i partiets forfatning, betyder det, at det er kommet for at blive.«

»En opadgående bane«, gentog Zou Yue, synligt tilfreds.

Og hvordan vil dette påvirke de amerikansk-kinesiske relationer, med præsident Trumps besøg i november? Spurgte Zou Yue.

»Jeg mener, dette er virkelig afgørende for etableringen af den amerikansk-kinesiske relation. Præsident Trump er ivrig efter at genopbygge infrastrukturen i USA. Og BRI handler om infrastruktur. Jeg mener, dette kunne blive den lim, der virkelig kunne cementere den amerikansk-kinesiske relation. De to ledere har en hel del respekt for hinanden, og der er en god kemi. Alt imens der vil være omstridte spørgsmål, såsom handel og Nordkorea, så mener jeg, at den gode relation mellem de to ledere kan overvinde dette og skabe fælles fodslag på basis af udviklingen af begge nationer, og af verden.

Og præsident Xi har fremlagt begrebet om menneskehedens fælles skæbne og samarbejde om en win-win-situation, som han sagde i sin tale til Kongressen og understregede, at ’lande må holde sammen’. Jeg er optimistisk over, at de to ledere vil finde dette fælles fodslag i samarbejdet om infrastruktur. Og, hvis de to lande kan arbejde sammen omkring disse spørgsmål, vil hele verden bevæge sig fremefter mod en æra for udvikling. Og, hvis de ikke kan, vil hele verden lide skade.«

Zou Yue takkede Jones for hans optimistiske kommentarer.

Foto: Leder af EIR’s Washington-bureau, Bill Jones. Foto fra 2016. 
Xi Jinping afslutter KKP-Kongressen;
formaner til at opbygge ’et bedre liv’ og
en ’stadig mere lovende fremtid’

25. okt., 2017 – Den fulde ordlyd af præsident Xi Jinpings afslutningstale på Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres i går aftes er endnu ikke tilgængelig på engelsk, men de uddrag, som Xinhua og andre medier har rapporteret, gør det klart, at Xi kommunikerede den samme følelse af fremtidsorienteret optimisme og mission for Kina med skabelse af »lykke« og »skønhed« for nationen og for verden, som karakteriserede hans hovedtale:

KKP har ledet nationen, sagde Xi, »i én gang for alle at afslutte den elendige skæbne, som var det gamle Kina, der var blevet tyranniseret af udenlandske aggressorer efter Opiumskrigen i 1840, og med totalt at træde ud af fattigdom og svaghed … Folkets forhåbninger om at leve et bedre liv må altid være fokus for vore bestræbelser …«

»I dag lever mere end 1,3 mia. kinesere i jubel og værdighed. Vort land … stråler af enorm dynamik. Vores kinesiske civilisation lyser af varig pragt og glamour. Vort parti udviser stærkt, fast og levende lederskab. Vores socialistiske system demonstrerer stor styrke og vitalitet. Det kinesiske folk og den kinesiske nation omfavner fremragende udsigter … Vi er så meget desto mere stolte og har selvtillid, når vi lever i en sådan stor æra, og vi føler også ansvaret hvile tungt på os. Vi må havet modet og beslutsomheden til at bygge på de kinesiske kommunisters lederskab generation efter generation, skabe nye præstationer, der passer sig for denne store epoke og skride fremad mod en stadig mere lovende fremtid.«

Foto: Xi Jinping på KKP’s 19. Nationalkongres.
Fysisk kemi: Stadier i menneskets udvikling.
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie 2017 i økonomi.
3. lektion

Jason Ross: En af de ting, jeg tænkte på, var, hvor utroligt meget, folk tager fejl, hvor meget, folk undervurderer, hvor meget politikerne tager fejl, hvor meget, økonomer tager fejl, hvor meget, folk i almindelighed tager fejl i grundlæggende spørgsmål om ikke alene økonomi og politik, men endda om menneskeheden: Hvad er det, der gør et individ til et menneske? Hvis man interviewer den såkaldte ’manden på gaden’ og blot spørger folk, hvad er det, der gør os forskellige fra dyrene? Den kendsgerning, at Renæssancens gennembrud besvarede disse spørgsmål på en måde, der førte til skabelsen af utroligt, videnskabeligt fremskridt, det største fremskridt i menneskelig civilisation, i menneskelig velfærd, i levestandard, som verden endnu havde set; den kendsgerning, at denne grundlæggende viden, der gjorde dette gennembrud muligt, er næsten totalt fraværende i dag, er virkelig forbløffende.

I sit økonomiske arbejde husker jeg, at hr. LaRouche engang sagde, at noget af det, der gav ham en fordel, var, på en måde i sammenligning med andre, at de fleste økonomer rådgiver dig om økonomi ligesom en person, der fortæller dig, at du skal tage dine bukser over dit hoved, som det første skridt til at få dem på dine ben. Man begynder i den forkerte retning lige fra begyndelsen.

Download (PDF, Unknown)
Tom Gillesberg, kandidat for Schiller Instituttets Venner, kører valgkamp fra Kina!

(Om Kinas storstilede investeringer i infrastruktur – Bælte & Vej/den Nye Silkevej):

»… Det her er utroligt spændende. Det, jeg vil vende tilbage til Danmark med, er en meget klar overbevisning om, at vi skal samarbejde med Kina om det her, fordi, de gode nyheder er, at Kina ikke kun gør det her internt; det gør man også, og det fortsætter man med. Men man har besluttet at tage en del af sine valutareserver og investere dem i kreditter til fysiske investeringer rundt omkring andre steder i verden; i Afrika, i Sydamerika, i Europa. Det betyder, at det, vi har manglet, det, der ikke er sket i Europa og USA siden 2008, nemlig, investering i fysisk infrastruktur, det er kineserne villige til at finansiere. Det giver i den grad håb for verden.

Det, der så er vores opgave – min og din – det er at sørge for, at det her kommer øverst på dagsordenen. Vi oplever også i Danmark, hvordan vores sundhedsvæsen forfalder lige nu. Hvorfor gør det det? Fordi vi har sat DJØF’er til at administrere, og DJØF’er gør, hvad økonomer siger til dem, de skal gøre; hvis de får at vide, de skal spare, så sparer de, selv om det koster menneskeliv. Kan vi ha’ et billigere sundhedsvæsen? Nej, vi skal ikke have et billigere sundhedsvæsen; vi skal bruge flere og flere penge på sundhed. Kan vi det? Ja, selvfølgelig kan vi det, så længe, vi har en voksende, fysisk-økonomisk aktivitet; så længe vi bruger moderne videnskabeligt og teknologisk fremskridt til at lade økonomien vokse. Så længe, vi gør det, man nu i Kina er begyndt at gøre …«

Hør hele videoen med Tom Gillesbergs spændende rapport.

Følg Schiller Instituttets Venners valgkampagne på http://sive.dk/   
Se Helga Zepp-LaRouche
Nyt Paradigme Webcast
torsdag 26. okt. kl. 18 dansk tid:
Hvorfor frygter Det britiske Imperium
Kinas Bælte & Vej Initiativ?

newparadigm.schillerinstitute.com

I takt med, at Kina, under Xi Jinpings lederskab, går fremefter med planer for Bælte & Vej Initiativet (BRI) for at realisere drømmen om global, økonomisk samarbejde som grundlaget for fred, er de af City of London/Wall Street-kontrollerede medier blevet mere uærlige og ondskabsfulde end nogensinde. I løbet af de seneste dage har Wall Street Journal, Time-magasinet og Londons flagskib Economist føjet deres stemme til skrige-koret, der angriber Kina.

Alt imens de på inkompetent vis insisterer på, at Kinas politik skaber en uholdbar gældsboble – og ignorerer den VIRKELIGE gældsboble, der er klar til at eksplodere i det transatlantiske område – så anklager forsvarerne af det bankerotte, geopolitiske imperium Kina for at bruge udvikling af infrastruktur til at slavelænke fattige nationer ved at overlæsse dem med gæld og stjæle deres råmaterialer (hvilket er præcist, hvad Det britiske Imperium har gjort i århundreder).

Så hvorfor al denne panik? Med præsident Trump, der er klar til det, der kunne blive en verdenshistorisk række af møder i Asien, vil muligheden for, at USA bliver en deltager i BRI, være et betydningsfuldt skridt mod at afslutte den unipolære verden, der er gennemtvunget af det kollapsende bank- og finansimperium.

Se Schiller Instituttets ugentlige webcast på torsdag for at få de virkelige nyheder om denne dynamiske proces og blive en deltager i denne verdenshistoriske transformation.
Kinas Kommunistiske Partikongres placerer Bælte & Vej i forfatningen

Leder fra LaRouche PAC, USA, 24. okt., 2017 – På den sidste dag af Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres, placerede Kongressen Bælte & Vej Initiativet i sin forfatning. Det nye afsnit opfordrer nationen og folket til at »forfølge Bælte & Vej Initiativet«. Det tilføjer ligeledes ordene: »Xi Jinping tænkte på socialisme med kinesiske karaktertræk for en ny æra«, og en opfordring til at »følge princippet om at opnå fælles vækst gennem diskussion og samarbejde«.

Dette leverer en sammenhæng, hvor præsident Trumps besøg i Asien, der begynder 3. nov., kan blive et vendepunkt i historien. Trump skal mødes med Xi Jinping i Beijing 8. nov. Hvis han dér annoncerer, at USA vil deltage fuldt og helt i Bælte & Vej Initiativet og tilslutter sig Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (som Obama så ihærdigt forsøgte at sabotere), kan det nye paradigme, der blev født gennem Xi Jinpings Nye Silkevej, blive en universel kendsgerning.

Hvis Trump dernæst mødes med Vladimir Putin på sidelinjen af APEC-mødet i Vietnam, som Det Hvide Hus har indikeret, er en mulighed, og her konsoliderer sin plan om at etablere en venskabelig arbejdsrelation med Rusland, så kan Det britiske Imperiums opsplitning af verden i Øst og Vest stedes til hvile, forhåbentlig for evigt. Den i stigende grad gennemskuelige svindel med Robert Muellers »Russiagate«-kupforsøg imod Trump kan yderligere afsløres og knuses.

Den japanske premierminister Shinzo Abe, hvis regeringskoalition vandt en overvældende sejr i valget til Underhuset den 22. okt. med et »superflertal« på to tredjedele, har allerede sagt, at han nu har mandat til at gå fremefter med en »stærk udenrigspolitik« og især specificeret, at han planlægger at mødes med Putin, Xi Jinping og Trump i de kommende dage. Abe og Putin har allerede formet en stærk relation, baseret på at opnå at få en fredstraktat (fra Anden Verdenskrig!) gennem en fælles udvikling af omstridt territorium og Japans fulde engagement i udviklingen i det store, underudviklede område i det russiske Fjernøsten.

I Sydøstasien meddelte forsvarsministeren for Singapore efter ASEAN-ministermødet i Manila, at de ti ASEAN-lande og Kina forbereder fælles flådeøvelser til næste år i det Sydkinesiske Hav – endnu en demonstration af, at win-win-fremgangsmåden er ved at transformere historien.

Vi har nu muligheden for at transformere USA, for, at amerikansk videnskab og industri atter engang kan blive engageret i nationsopbygning i hele verden som en del af Bælte & Vej. Vi har nu muligheden for, at Kina og Japan kan lægge deres egne ekspertiseområder – og deres massive beholdning af amerikanske statsobligationer – i produktive investeringer i USA og således være med til at vende den systemiske nedgang i USA’s produktive vækst i løbet af de seneste 50 år. For at dette kan ske, må vi både tilslutte os den Nye Silkevej og også udskifte de bankerotte, Wall Street ’for-store-til-at-lade-gå-ned’-banker med finansinstitutioner efter Hamiltons principper, der kan dirigere kredit til at opbygge en fremtid for vores nation, og for menneskeheden.

Det er dette, Helga Zepp-LaRouche refererer til som menneskehedens fælles mål, og det, Xi Jinping kalder »win-win« og et »samfund af nationer med en fælles fremtid«.

Foto: Xi Jinping blev valgt ind i Kinas Kommunistiske Partis 19. Centralkomite på den afsluttende samling af KKP’s 19. Nationalkongres tirsdag. (Photo: Xinhua New China)
USA’s Kongres sender katastrofehjælpepakke
på 36,5 mia. til Trump: Omfattende infrastrukturplaner uklare

24. okt., 2017 – I dag vedtog Senatet en katastrofehjælpepakke på $36,5 mia., der allerede er blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus, så nu afventer autoriseringen af hjælpen blot præsident Donald Trumps underskrift. En stor del af de nye penge vil gå til Federal Emergency Management Agency (FEMA), der stod umiddelbart foran at løbe tør for midler; og $16 mia. vil gå til det føderale program for sikkerhed mod oversvømmelse, som var insolvent. Bemyndigelsen til katastrofehjælpen dækker FEMA og enhver form for hjælpearbejde i Puerto Rico, Jomfruøerne og staterne på hovedlandet.

Men i de seneste dage er der blandt delstats-kongresmedlemmer i Texas, Florida og i de vestlige stater, hvor naturbrande hærger opstået det spørgsmål, at denne nye pakke ikke har midler nok til katastrofehjælp i deres stater til f.eks. orkanen Irmas ødelæggelse af appelsinlunde i Florida og mange andre sådanne specifikke problemer.

Præsident Trump ringede imidlertid til disse kongresmedlemmer med forsikringer om, at Det Hvide Hus vil sende endnu en anbefaling til Kongressen om en hjælpepakke, i november. Delegationerne for Texas og Florida har allerede nedskrevet deres krav til november, med Florida, der beder om ca. $27 mia.; og med Texas, der beder om henved $18 mia. i føderal hjælp.

I mellemtiden vokser presset for en genopbygningsplan for Puerto Rico og en plan for løsning af den forfaldne infrastruktur på hovedlandet. Bag scenen studerer mange kongresmedlemmer på ny de politikker i Hamiltons tradition, som allerede i flere måneder er blevet præsenteret for dem af LaRouche PAC, især med hensyn til perspektivet om en nationalbank og kredit til infrastruktur, der forklares i LaRouches dokument om de »Fire Love«.

Foto: En kvinde står med sin papegøje og sin hund i det, der er tilbage af hendes hjem i Puerto Rico, 27. sep., 2017.
Nye rapporter; Forventet levealder i USA falder;
folk er mere syge; de ældre arbejder længere

24. okt., 2017 – Dødsraten pr. 100.000 mennesker i USA steg 1,2 fra 2014 til 2015, iflg. de seneste statistikker, der er udgivet af Society of Actuaries, der, blandt andet, servicerer forsikrings- og pensionssektorerne. Den sidste stigning fra ét år til det næste var i 2005; men den sidste stigning på over 1 % var i 1980.

Tendensen i dødsraten i forhold til alder (dødsfald pr. 100.000 om året), som spores af Society of Actuaries, viser generelt, at den forventede levealder for personer i en pensionsordning er faldet, siden deres sidste beregning, med 0,2 år. En 65-årig mand kan forvente af leve til 85,6 år; og kvinder, til 87,6 år. Den forventede udbetaling fra pensionsordningerne falder tilsvarende.

Mange andre rapporter forstærker billedet af at USA’s faldende sociale vilkår og helbredstilstand. En gennemgang fra Bloomberg i går (’Amerikanere går senere på pension, dør tidligere og er mere syge ind imellem’) bemærker, at, hvor én ud af fire amerikanere mellem 65 og 69 for 40 år siden stadig var i arbejde, så er næsten én ud af tre amerikanere i denne aldersgruppe i dag i arbejde.

Bladet Health Affairs rapporterer, at folk, der i dag nærmer sig 60, er måleligt mere syge end den samme aldersgruppe var for 10 til 15 år siden. De specifikke kriterier, som researchers ved Michigan Universitet anvendte, var aktiviteter i daglig livsførelse (ADL), som fastslår, om man selv kan vaske sig, gå på toilettet, klæde sig på, spise, gå osv. I dag har henved 12,5 % af mennesker ved den officielle pensionsalder på 66 år haft ADL-problemer, siden de var i slutningen af 50’erne; hvorimod, for 10-15 år siden, denne procent kun udgjorde 8,8 %, når mennesker nærmede sig 65-års grænsen.

På lignende måde viser målinger, at tilstedeværelsen af demens er stigende.

Alle disse målinger falder sammen med plagen med narkotiske midler (som indbefatter farmaceutiske medikamenter, f.eks. smertestillere), i et demobiliseret, demoraliseret samfund. Sundhedsfagligt personale rapporterer, at på trods af fremskridt inden for behandling af specifikke sygdomme, så er folk mere syge af tilstande, der er resultat af fedme og afhængighed, der alle er knyttet til depression og fortvivlelse.
Wall Street er ’Frøen i brønden’; kvækker til Trump imod Kina

Leder fra LaRouche PAC, USA, 23. okt., 2017 – Om to uger tager præsident Trump af sted på en 11-dages rejse til Asien, som vil omfatte topmøder med Kinas præsident Xi, Japans premierminister Abe, præsidenterne Duterte fra Filippinerne og Moon fra Sydkorea og, iflg. Det Hvide Hus mandag, muligvis med præsident Putin på APEC-mødet.

Angrebene mod Kinas Bælte & Vej Initiativ i USA’s finansielle og landsdækkende medier er blevet en vedvarende brølen, med Wall Streets voksende ængstelse over, at Trump måske vil diskutere samarbejde omkring infrastrukturprojekter og finansiering med Xi, først og fremmest; muligvis med Abe og endda med Duterte, der i øjeblikket er modtager af betydelig og længe påkrævet finansiering og teknisk hjælp fra Kina. Præsidenten kunne indlede USA’s tilslutning til Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank; tilslutning til Bælte & Vej Initiativet, som EIR-magasinet og LaRouche PAC har fremlagt det, siden 2014.

Før præsidenten afsvor offentlig-private partnerskaber (PPP’er) og krævede offentlig finansiering af sin idé om infrastrukturbyggeri til 1$ billion, ville sådanne som New York Times erkende, at Kinas offentligt finansierede udstedelse af statskredit til ny, højteknologisk infrastruktur fungerer godt, hvorimod de berømte offentlig-private partnerskaber ikke gør. Men nu er, for Wall Street Journal, for Time og for London-avisen Economist, Bælte & Vej blevet en geopolitisk plan, der bogstavelig talt »tager nationer til fange«, og Kinas kreditter til projekter er blevet til en magtfuld strøm af gæld, der gør de involverede nationer til gældsslaver.

Det, der i virkeligheden er tale om, er potentialet for, at Trumps særdeles gode relationer med Xi, Putin og Abe kunne begynde at blive til faktisk samarbejde til gensidig økonomisk og social fordel for deres nationer, og også mange andre nationer, og i processen skabe den kulturelle optimisme, der så stort behov for i USA. Dette samarbejde er, hvad Bælte & Vej Initiativet faktisk handler om, ifølge vidnesbyrd fra ledere i Afrika, Central- og Sydøstasien, Østeuropa, og ligeledes fra ærlige journalister fra disse lande (se https://youtu.be/H1CRot6d-xE).

Mod dette kvækker Wall Street-frøen fra brønden til Trump: »Gå ikke med!«

Men i USA er presset for at adressere de såkaldte »naturkatastrofer« fra september ved at blive intenst. De samlede nationens borgere – og de afslørede også, at USA ikke har basal, moderne, økonomisk infrastruktur til at beskytte dets borgere; dets ledere har forsømt at fremme det almene velfærd, på bekostning af mange menneskeliv og mange mia. dollar i produktiv beskæftigelse og rigdom.

Presset mærkes intenst, men der er ingen ideer. Selv om der nu fra Det Hvide Hus’ og Kongressens side kommer løfter om »infrastrukturplaner«, så er der en mangel på ideer om, hvordan man skal udføre disse løfter. Hvor Filippinerne omsider får projekter for transport og infrastruktur til oversvømmelseskontrol med Kinas kredit; hvor nationer i Afrika går sammen med Kina for endelig at udrydde ekstrem fattigdom; så er der ingen planer om at bringe moderne energi til Puerto Rico.

Lyndon LaRouches »fire nye love til nationens redning« fra 2014 udfylder dette tomrum – med, som absolut første forudsætning, en genindførelse af Glass/Steagall-loven imod Wall Street og Kongressens skabelse af en nationalbank, der kan udstede storstilet kredit til nye infrastrukturplatforme. En tilslutning til Kinas Bælte & Vej Initiativ er den potentielt bedste mekanisme til at fremtvinge disse handlinger. Vi har brug for, at præsidenten ignorerer de forfærdelig kvæk, der kommer fra Wall Street, og gør det.

(Whitehouse Photo)
Xinhua interviewer Helga Zepp-LaRouche, leder af Schiller Instituttet:
’KKP’s Nationalkongres sikrer en lys fremtid for det kinesiske folk’

23. okt., 2017 – I dag kørte Xinhuanet.com/English et interview med Helga Zepp-LaRouche, med overskriften, »Interview: KKP’s Nationalkongres sikrer lys fremtid for det kinesiske folk: tysk tænketank«, af Xinhua-skribent Qiao Jihong. Den fulde ordlyd:

Berlin, 23. okt., 2017 – Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres vil forene lande under den kinesiske præsident Xi Jinpings lederskab, »hvilket betyder en lysende fremtid for det kinesiske folk«, har præsidenten for den tyske tænketank sagt.

»Det er indlysende, at præsident Xi Jinping har en kærlig og ekstraordinær personlighed. Han leder landet med inspiration, hvilket er den bedste af alle former for lederskab«, sagde Helga Zepp-LaRouche, præsident for tænketanken Schiller Instituttet, til Xinhua i et nyligt interview.

LaRouche sagde, hun var overbevist om, at kongressen vil få stor succes.

KKP’s 19. Nationalkongres, et ugelangt møde, der åbnede i Beijing onsdag, markerer Kinas vigtigste politiske begivenhed i fem år.

Den skelsættende konference vil vælge en ny KKP Centralkomite og KKP Kommission for Disciplininspektion, udarbejde tillæg til KKP’s Forfatning og skitsere en plan for Kinas udvikling i de næste fem år, og længere frem.

I interviewet sagde LaRouche, at den »kinesiske drøm«, der som mål har at opnå en foryngelse af den kinesiske nation, er en stor inspiration, ikke alene for Kina, men også for resten af verden.

»Man kan føle den optimisme, der er blevet skabt i Kina, når man taler til det almindelige folk, inklusive de unge, og som er i stærk kontrast til de kulturelle problemer, som findes blandt ’ungdomskulturen’ i USA og Europa«, sagde hun.

LaRouche sagde, at hun havde været i Kina flere gange i de senere år og var imponeret af KKP’s evne til at udarbejde strategiske planer på et højt niveau og gennemføre dem.

Hun udtalte lovord om Bælte & Vej Initiativet og sagde, det var et af de vigtigste, strategiske initiativer i verden, der vil promovere fælles udvikling og mindske fattigdom.

Initiativet, som Xi foreslog i 2013, har som sit mål at skabe større handel, infrastruktur og mellemfolkelige forbindelser mellem Asien, Europa og Afrika ved at genoplive og udvide de gamle Silkevejsruter, og hinsides disse. Den moderne version omfatter det Økonomiske Silkevejsbælte over land og det 21. Århundredes Maritime Silkevej.

Foreløbig har 70 lande tilsluttet sig initiativet.

»Det viser, at folk kan opnå alting, når de er forenet omkring en god plan«, sagde hun.

Etableringen af Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank, Silkevejsfonden og andre institutioner inden for rammerne af initiativets mekanismer, vil adressere problemer i udviklingslande, tilføjede hun.

»KKP fortjener den største ros for dets eksekutive evner«, der er mere effektivt end de vestlige politiske systemer, sagde LaRouche.
Efter den japanske premierminister Abes valgsejr
forbereder han møderne med Putin, Xi og Trump

23. okt., 2017 – Efter sin valgsejr forbereder den japanske premierminister Shinzo Abe nu et nyt møde med den russiske præsident Vladimir Putin på sidelinjerne af APEC-topmødet, der afholdes i Vietnam til november.

»Denne succes giver os et fundament for at gennemføre en stærk udenrigspolitik. Som en del af denne bestræbelse, planlægger jeg især at afholde et nyt møde med den russiske præsident Vladimir Putin i november, på APEC-topmødet. Vi vil også gerne forhandle med Kinas præsident Xi Jinping. Under disse kontakter har jeg tænkt mig at understrege betydningen af at diskutere løsninger på situationen omkring Nordkoreas missil- og atomprogram«, sagde Abe i mandags under sin første pressekonference efter valget, rapporterer TASS. Abe sagde, han gerne vil diskutere samme spørgsmål med USA’s præsident Donald Trump under præsidentens besøg i Japan den 5.-7. november.

Trump talte med Abe i går for at ønske ham tillykke med valgsejren. Udskriftet fra Det Hvide Hus i dag erklærer, »præsident Trump genbekræftede sit ønske om fortsat at arbejde tæt sammen med premierminister Abe og siger, han ser frem til at besøge Japan i begyndelsen af november«.

Her til aften viser optællingen, at Abe vandt et stærkt folkeligt mandat i søndagens valg, med sit Liberale Demokratiske Parti, der sikrede sig 281 pladser i Underhuset, hvilket er langt mere end det stærke flertal på 261 pladser, der er nødvendigt for at udpege medlemmer og formænd for de stående komiteer.

Abe har meddelt, at han vil søge genvalg som premierminister i Diet meget snart. Det kunne ske så tidligt som 1. nov., hvis den særlige Diet-samling samles dér. Abe sagde, at han dernæst »hurtigt vil lancere et nyt kabinet«.

Foto: Den japanske premierminister Shinzo Abe fik en overvældende valgsejr i søndagens valg.
Hvorfor Schiller Instituttets Venner stiller op til Kommunalvalg 2017

Tom Gillesberg:

»For tolv år siden i 2005 stillede Schiller Instituttets Venner op for første gang i København og i Århus. Dengang med et meget klart budskab: Når boblen brister … Nyt Bretton Woods! At de stigende boligpriser, de voksende finansielle bobler meget snart ville kollapse. I 2007 stillede jeg op til folketingsvalget med mit slogan: Efter finanskrakket: Magnettog over Kattegat. Og advarede om, at, nu var det brag forestående.

I dag står vi der igen. Mens økonomien buldrer derudad, man bygger nye boliger til højre og venstre her i København, så er det, der er i gang internationalt, det næste, store, finansielle sammenbrud, med den meget store forskel i forhold til 2008, at denne gang, så kan man ikke bare sænke renterne og trykke utrolige mængder penge og smide ud i de finansielle markeder. Den her gang, så SKAL der findes en løsning, og den løsning skal vi forberede, allerede inden det finansielle sammenbrud sker.

Derfor stiller vi op igen, og derfor stiller vi op denne gang med en løsning på den krise, vi står overfor. Vi stiller op med et slogan om, at, nu skal København, ligesom resten af Danmark, ligesom resten af Europa og USA, med i den Nye Silkevej. Vi skal samarbejde med Kina i den form for økonomisk udvikling, som de, med stor succes, har trukket 700 mio. kinesere ud af fattigdom med, og som man nu er i gang med at udbrede til resten af verden, med bygning af jernbaner, højhastighedsjernbaner, havne, kraftværker, skoler, uddannelsesinstitutioner, hospitaler osv.

Det skal vi også i gang med. Og derfor skal vi allerede nu her i Danmark forberede os på den tsunami, der er på vej, når dette finansielle brag bliver udløst. Vi skal sørge for, at vi er klar med LaRouches Fire Love i en dansk version; dvs., en løsning på,

For det første: En Glass/Steagall-bankopdeling, således, at vi kan tage finansspekulationen ud af bankaktiviteterne;

Punkt nummer to: Vi skal sørge for, at vi er klar med statslige kreditter til infrastrukturopbygning, til store infrastrukturprojekter, som i modsætning til den boble, vi har nu med bygning af boliger, er noget, som på lang sigt øger værdien, produktiviteten af økonomien som helhed, i stedet for at skabe bobler.

Så skal vi også i gang med en satsning på de mest moderne teknologier, og det vil sige højhastighedstog; det vil sige magnettog; det vil sige, at vi skal sørge for at satse på, at Danmark er en ledende rumfartsnation; dvs., at vi skal sørge for, at vi også er med, ikke bare i udbygningen af kernekraft, men også fusionskraft.

Det her er noget, som vi alle sammen skal kæmpe for, hvis det skal realiseres, og derfor, så må folk ind i kampen. Derfor er det, vi vælger at stille op til kommunal- og regionalvalg netop nu med dette program og bruge det som en platform til at kunne få Danmark med i det nye paradigme, som netop nu er ved at erobre verden.

Forskellen mellem det, man gjorde i Europa og USA i 2008, og i Kina i 2008, står i dag lysende klart. Kina ejede dengang ingen højhastighedstog; de har i dag 25.000 km højhastighedstog; mere end resten af verden tilsammen, og de vil fordoble det i løbet af de kommende år. Kina løftede folk ud af fattigdom; Kina har som mål, at den sidste fattige kineser skal være væk i 2020. Man investerede i økonomien på lang sigt og er dermed ved at blive den ledende økonomi i verden.

I Europa; i USA – så sænkede man renten, så pumpede man enorme mængder penge ud til finansspekulation, men opbyggede ikke den fysiske økonomi, og alle de problemer, der var i 2008, er her derfor stadig i dag.

Schiller Instituttets Venner ønsker også at sætte en anden, meget vigtig sag på dagsordenen. Vi skal gøre her i København og de andre byer, ligesom man har gjort i Hjørring: Vi skal sørge for, at alle børn får tilbudt gratis instrumentalundervisning, gratis sangundervisning. Det er vigtigt, for, gennem at spille klassisk musik, får man ikke blot trænet sine kognitive færdigheder og sin kreativitet, men man har også samtidig et medie, hvor man kan være social sammen med sine kammerater på det højeste niveau. Har man tilgang til klassisk musik fra en tidlig alder, jamen, så træner man sin forestillingsevne; så træner man sin kreativitet. Så kan man have et langt og rigt liv, hvor musik selvfølgelig vil være en del af det; men man har også et langt og rigt liv, hvor man er langt mere kreativ; hvor man viljemæssigt er i stand til at skabe nye gennembrud, det være sig inden for videnskab, inden for kunst, inden for dagligdagen, og derigennem sørge for, at vi her i Danmark for alvor vil være i stand til at bidrage det maksimale, vi kan, ikke bare til vores egen udvikling, men også til hele verdens udvikling.

Men det er afgørende, at det er noget, alle skal have del i, og derfor skal det være gratis. I Hjørring har man gjort det, og det har vist sig, når man begyndte at gøre det, så kunne det faktisk godt lade sig gøre; det kostede ikke fantasillioner, det er muligt: Kan man gøre det i Hjørring, så kan man også gøre det her.

Vi stiller op til kommunalvalget her i København, i Brøndby, i Århus og i Randers. Vi stiller også op til Regionsvalget i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland. Bliv en del af kampagnen! Gå ud og sørg for, at folk stemmer på os. Men bliv også en del af kampagnen under valget og efter valget, for at sikre, at Danmark bliver en del af det nye paradigme, som kommer til at skabe den største renæssance, vi nogensinde vil have set i menneskehedens historie.«

Video: https://www.youtube.com/watch?v=opcZ8QTg13c

 

Schiller Instituttets Venners kandidater til kommunalvalget:

Københavns Kommune, Liste T:

Tom Gillesberg

Michelle Rasmussen

Feride Istogu Gillesberg

Lissie Brobjerg

Hans Frederik Brobjerg

Brøndby Kommune, Liste T:

Christian B. Olesen

Århus Kommune, Liste L:

Hans Schultz

Randers Kommune:

Poul Gundersen

 

Schiller Instituttets Venners kandidater til regionsvalget:

Region Hovedstaden:

Tom Gillesberg

Michelle Rasmussen

Feride Istogu Gillesberg

Lissie Brobjerg

Hans Frederik Brobjerg

Christian B. Olesen

Region Midtjylland:

Hans Schultz

Poul Gundersen

Kontakt Schiller Instituttets Venner:

Tlf. 53 57 00 51

Tlf. 35 43 00 33

info@sive.dk

www.sive.dk