Politisk Orienteringsmøde torsdag, 5. okt. kl 19.
Mød op, eller deltag over Skype/telefon: ring 53 57 00 51