Putin om Xi Jinping og Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres

Putin om Xi Jinping og Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres
image_pdfimage_print

22. okt., 2017 – I løbet af en fascinerende dialog med Valdai Diskussionsklubben den 19. okt., besvarede den russiske præsident Vladimir Putin et spørgsmål fra en kinesisk deltager om præsident Xi Jinping og den tale, han netop havde holdt til KKP’s 19. kongres.

»Som I måske ved, så kalder vi hinanden venner under vore offentlige møder. Det siger noget om niveauet af det forhold, som har udviklet sig mellem os på et menneskeligt plan.

Men herudover, så hævder vi vore staters interesser. Som diplomater siger, så er de ofte meget lig hinanden eller identiske. En forbløffende situation har udviklet sig, og, om Gud vil, så vil den fortsætte så længe som muligt: vi når altid frem til en konsensus om alle spørgsmål, selv tilsyneladende kontroversielle spørgsmål; vi kommer altid overens, søger kompromisløsninger og finder dem.

Sluttelig er disse aftaler til fordel for begge stater, fordi vi går fremad, ikke bliver fastlåste, ikke stopper, ikke driver situation ud i dødvande, men løser omstridte spørgsmål og går videre, og nye muligheder opstår. Dette er en meget positiv praksis.

Med hensyn til den igangværende partikongres i Kina, så følger vi den tæt, og jeg bemærker den usædvanlige åbenhed på denne partikongres. Jeg mener, der er et hidtil uset antal journalister og medlemmer af det internationale samfund til stede dér. Der er ingen tvivl om, at alt, som Kinas præsident har sagt, hans tale og de igangværende diskussioner, viser, at Kina er fokuseret på fremtiden.

Vi ser både vanskeligheder og udsigter. Som tidligere bemærket, så har Kina vidunderlige økonomiske udsigter: 6,8 % vækst i BNP, mener jeg, i de tre første kvartaler af året. Det er måske lidt mindre end før, men det gør ingen forskel. Jeg mener, at de igangværende forandringer på arbejdsmarkedet og i økonomien som sådan støtter denne vækst. Som helhed betragtet er Kina, på lige fod med Indien, der også fremviser en meget god økonomisk vækst i dag, bestemt en global spiller inden for handel.

Vi har den højeste mellemstatslige handel med Kina og enorme fællesplaner, inklusive nogle inden for meget betydningsfulde, seriøse sfærer, såsom rummet, højteknologi og energi. Alt dette lægger fundamentet for at udvikle vore fremtidige mellemstatslige relationer.«

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*