Kinas præsident Xi Jinping leverer Nytårsbudskab

31. dec., 2017 – Det var med stor selvsikkerhed og optimisme, at præsident Xi Jinping leverede sit Nytårsbudskab til det kinesiske folk, og til verden. Idet han bemærkede den 19. partikongres’ skelsættende natur som en milepæl for Kinas nye færd, gennemgik han nogle af højdepunkterne for Kinas præstationer i løbet af det forgangne år, hvor Kina har løftet endnu 10 mio. mennesker ud af fattigdom, skabt 13 mio. jobs., bragt 900 mio. mennesker ind i det sociale system for alderdomsforsorg og sikret sygesikring for alle kinesere. Han citerede den store kinesiske digter Du Fu, »Hvis jeg blot havde ti tusinder af huse, ville jeg huse alle de fattige mennesker, der så ville lyse af smil«.

Dernæst opremsede præsident Xi nogle af de betydningsfulde, videnskabelige præstationer, Kina har gennemført i 2017, inkl. rumteleskopet, kvantum-computeren, det første, kinesiskproducerede hangarskib og den succesfulde produktion af ris i saltholdig jord. Han nævnte ligeledes årets store begivenheder, inkl. det vigtige Bælte & Vej Forum for Internationalt Samarbejde og »Kinas Kommunistiske Parti i dialog med verdens politiske partier«, som fulgte efter den 19. partikongres. Han nævnte også nogle af sine egne store, diplomatiske rejser og taler i 2017, inkl. sin tale på Davos Økonomiske Verdensforum og FN’s hovedkvarter i Genève.

Idet Xi vendte tilbage til KKP’s 19. partikongres, gentog han dens betydning med at skabe en plan for landets udvikling hen over de kommende tre årtier. »For at overføre planen til virkeligheden, må vi hverken fare frem i en fantasi, og heller ikke lade os lede af falskhedens klang«, sagde Xi, men derimod »arbejde støt og på en jordbunden måde«. Og retningslinjen for den forestående opgave var tydeligvis afstukket af behovet for at overvinde fattigdom i Kina frem til år 2020. Den historiske betydning heraf for verden, og som ikke har noget fortilfælde, blev ligeledes understreget af præsident Xi. »Hvis vi vinder kampen mod fattigdom om tre år efter planen, vil det markere den første, totale fjernelse af absolut forarmelse i den kinesiske nations historie, der har varet i tusinder af år. Lad os arbejde sammen for denne store præstation, der er betydningsfuld for både den kinesiske nation, og for menneskeheden.«

Sluttelig gentog præsident Xi Kinas opmærksomhed på den internationale forpligtelse, som er blevet pålagt det gennem dets udvikling siden reformen og åbningen ud mod verden, for 40 år siden i det kommende år. Xi gentog, at Kina ville påtage sig sine internationale ansvar og forpligtelser, gå fremefter med Bælte & Vej Initiativet og bidrage til at bygge en verden for fred og udvikling; og sammen med andre nationer bygge en »skøn fremtid« for hele menneskeheden. »De går alle ind for en fælles opbygning af et fællesskab med en fælles fremtid for menneskeheden, med det formål at være til fordel for mennesker i hele verden«, sagde han.

Foto: Kinas præsident Xi Jinping leverer sit nytårsbudskab, 31. dec.