Kongressen for syrisk dialog en stor succes

Kongressen for syrisk dialog en stor succes
image_pdfimage_print

31. jan., 2018 – De officielle dokumenter og erklæringer, der er blevet offentliggjort natten over, indikerer, at Konferencen for en Syrisk National Dialog i Sotji, Rusland, virkelig var en betydningsfuld bedrift, på trods af regimeskifte-tilhængernes utilfredshed. For det første var der selve kongressens sluterklæring, som blev udgivet af det Russiske Udenrigsministerium, og som fremlægger de 12 principper for en politisk afgørelse af konflikten i Syrien, og som inkluderer, men ikke er begrænset til: »Respekt for og fuld forpligtelse over for [den Syriske Arabiske Republik/syriske stats] suverænitet, uafhængighed, territoriale integritet og enhed som et land og et folk …; respekt for og fuld forpligtelse over for Syriens nationale, suveræne ligeværdighed og rettigheder med hensyn til ikke-indblanding …; Alene det syriske folk skal afgøre dets lands fremtid gennem demokratiske midler, gennem stemmeboksen, og skal have eksklusiv ret til at vælge sit eget politiske, økonomiske og sociale system, uden eksternt pres eller ekstern indblanding.«

For det andet var der den rungende opbakning til dokumentet fra FN’s særlige udsending, Staffan de Mistura, der til kongressen sagde, at han havde taget til efterretning de 12 principper, som var »udviklet under den politiske proces i Genève, og som beskriver en vision for Syrien, som alle syrere burde kunne være enige om«. Han tog ligeledes til efterretning, dannelsen af en forfatningskomite, »sammensat af den Syriske Arabiske Republiks regering sammen med en bredt repræsenteret delegation for oppositionen, med det formål at udarbejde et udkast til en forfatningsreform, og at jeres samtykke har til formål at udgøre et bidrag – jeg takker igen – til den politiske afgørelse under FN’s regi, i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets resolution 2254 …«

»Og I har konkluderet, at denne slutaftale skal opnås i den under FN’s ledelse Genève-proces under mandatet for, referencerammer, bemyndigelser, procedureregler og udvælgelseskriterier for sammensætning af Forfatningskomiteen«, sagde han.

De Mistura sagde til kongressen, at han så snart som muligt vil indikere, »hvordan jeg har til hensigt at gå frem med min pålagte opgave under resolution 2254. Hvilket i praksis vil sige at etablere en tidsplan og en proces i Genève for at udarbejde et udkast til en forfatning. På denne måde kan en Forfatningskomite virkelig og rent konkret blive oprettet og begynde at arbejde«.

Der ligger stadig meget arbejde forude for fredsprocessen, i særdeleshed om, hvordan forfatningskomiteen rent faktisk skal fungere, men det blotte faktum, at kongressen, der blev bredt rakket ned i Vesten, før den forsamledes, har gjort sådant fremskridt, skaber nu misfornøjelse i de vestlige medier. Reuters klagede for eksempel over, at sluterklæringen »ikke nævnte Assad«.

Foto: FN’s særlige udsending for Syrien, Staffan de Mistura, holder pressekonference i Sotji.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*