Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Kina fornyer tilbud til Europa om samarbejde
om Bælte & Vej, ’et globalt offentligt gode’

Kina fornyer tilbud til Europa om samarbejde
om Bælte & Vej, ’et globalt offentligt gode’
image_pdfimage_print

17. marts, 2018 – I en artikel, der torsdag blev udgivet på websiden Euractiv, skrev den kinesiske ambassadør til den Europæiske Union, Zhang Ming, at »Regeringer i 11 EU-medlemsstater har underskrevet dokumenter om samarbejde med Bælte & Vej Initiativet sammen med den kinesiske regering«, og at »EU’s udenrigshandel vil stige med 6 % pga. Initiativet, iflg. den økonomiske tænketank Bruegel, der har hjemsted i Bruxelles. Ekspresgodstogene mellem Kina og Europa har travlt med at krydse det eurasiske kontinent. I 2017 var der totalt set 3.673 ture, en stigning på 116 % (!) i forhold til 2016, og som overstiger det samlede antal ture i de forgangne seks år. Togforbindelserne når 36 europæiske byer i 13 lande og gør europæiske varers adgang til det kinesiske marked meget lettere«.

»Desuden er et stort antal projekter godt i gang, såsom infrastruktur, logistik, havne, e-handel og finans. For eksempel købte et kinesiske foretagende i Serbien et stålvalseværk, der havde vanskeligheder, og vendte det på under et år. I Grækenland genvandt havnen i Piræus sin position som en af de største havne i Europa. I Det forenede Kongerige er Kina gået i partnerskab med Frankrig om at bygge et kernekraftværk, et stjerneeksempel på samarbejde mellem tre parter under Initiativet«, skrev ambassadøren.

Men iflg. Zhang vil Bælte & Vej Initiativets potentiale imidlertid først nå sin fuldstændige udfoldelse, når alle spillere indser dets betydning og tager del i det på en upartisk måde. Til dette formål gentog han tre basale faktorer:

  • Dette er ikke en ensidig strategi, eller Kinas »Marshallplan«, som nogle har kaldt det, men det »har til hensigt at fremme økonomisk samarbejde gennem infrastruktur-konnektivitet og frembringe fælles udvikling ved at bruge alle deltagernes sammenlignelige styrker til maksimal fordel. Som et globalt, offentligt gode, følger Initiativet den gyldne regel om udstrakt rådslagning, fælles bidrag og fælles fordele«.
  • Dette er ikke en ensrettet vej, som kun giver Kina mulighed for at eksportere dets teknologier og manpower. Det er snarere baseret på udstrakt rådslagning og kommunikation. »Alle projekter under Bælte & Vej må gennemgå velinformerede forundersøgelser, som udføres af de interesserede parter, og må følge markedsprincipper og internationale regler. Alle projekter må være resultatorienteret, af høj standard og bæredygtige. Vores mål er ikke blot at styrke infrastrukturens fysiske konnektivitet, men også at forbedre den institutionelle konnektivitet mht. regler og standarder.«
  • Bælte & Vej Initiativet »er så stort et foretagende, at det må involvere mange deltagere, inkl. dem fra Europa. Alt imens hver enkelt deltager kommer fra forskellige baggrunde og har forskellige behov, så respekterer vi denne diversitet og anser fleksibilitet i vores samarbejde for vigtigt, i stedet for at insistere på ensartethed«, sagde Zhang.

Selv om det blev formuleret høfligt, så er budskabet til EU og dets besættelse af ensartethed klart. »Vi er fortsat forpligtet over for at gå i partnerskab med vore europæiske venner i en ånd af åbenhed. Lad os rådslå med hinanden, bidrage og dele sammen for at gøre Bælte & Vej Initiativet til en succes«, konkluderede han.

Foto: Ambassadør Zhang Ming, chef for den kinesiske mission til EU.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*