Meddelelse: Helga Zepp-LaRouches Nyt Paradigme Webcast er udsat til fredag