Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Det britiske Imperiums krigsplaner giver allerede bagslag

Det britiske Imperiums krigsplaner giver allerede bagslag
image_pdfimage_print

Leder fra LaRouchePAC, 1. april, 2018 – Den russiske ambassade i London sendte en liste med 14 spørgsmål til det Britiske Udenrigsministerium, som, i sig selv, demonstrerer det totale svindelnummer med den britiske erklæring om, at russerne er skyldige i angrebet med nervegift på to russiske borgere i Salisbury. Blandt disse spørgsmål er: Hvorfor har UK ikke fremlagt nogen beviser; hvorfor har de brudt flere internationale love og protokoller for at forhindre adgang til ofrene; hvilke modgifte havde de på hånden til nervegiften, og hvordan kom de i besiddelse af dem; har de en såkaldt kontrolprøve af den såkaldte Novichok gift; har UK selv udviklet denne gift?

Med i listen over spørgsmål er også den hidtil ikke kendte afsløring, at franskmændene er dybt involveret i efterforskningen. Hvorfor, spørger russerne, og på hvilket grundlag? Hvilken britisk lovgivning eller international protokol giver franskmændene lov til at være engageret i et angreb på russiske borgere på UK’s territorium, og hvad har franskmændene fået adgang til?

Lignende lister over spørgsmål gik til det Franske Udenrigsministerium og til Organisationen for forbud mod kemiske våben (OPCW).

Disse spørgsmål kan og må tages op af alle interesserede parter – og det må afgjort siges, at alle mennesker på Jorden er en interesseret part, når briterne fremprovokerer en konflikt mellem atommagter.

Præsident Trump siger fortsat intet imod Rusland, siden dette fupnummer blev lanceret, inkl. på sit møde i Ohio i sidste uge, alt imens han havde en lang, produktiv telefonsamtale uden nogen som helst omtale af de falske anklager mod Rusland. Selv om han gav sin administration lov til at gennemføre de drastiske tiltag imod russiske diplomater og til at lukke Ruslands konsulat i Seattle ned, så er talsmændene for krigspartiet i begge de politiske partier, samt også pressen, rasende over, at han ikke personligt vil gå med i hysteriet mod Rusland.

Kineserne har bemærket Trumps personlige tavshed, alt imens talsperson for Udenrigsministeriet Lu Kang opfordrede Rusland og USA til at løse spørgsmålet: »Rusland og USA er i verden indflydelsesrige lande, som er fælles om et stort ansvar for verdensfreden og sikkerheden. Vi håber, de på passende vis vil løse uoverensstemmelsen, baseret på ligeværdighed og gensidig respekt.«

De britiske anklagers absurditet, der hævder vished uden nogen som helst beviser, på en måde, der puffer verden ud i en eksistentiel krise, kommer på et tidspunkt, hvor præsident Trump understreger de destruktive resultater af et tidligere britisk fupnummer – Tony Blairs lancering af Irakkrigen, baseret på lignende løgne, som fremprovokerede ødelæggelse i hele Sydvestasien og en masseudvandring fra de mange krigszoner, og som efterlod millioner af mennesker hjemløse og forværrede den økonomiske krise i Europa gennem en massiv flygtningekrise. George W. Bush og Barack Obama åd gladelig de britiske løgne og var villige til at begå forbrydelser mod menneskeheden for at bevise deres troskab over for Moderlandet.

Sådan forholder det sig ikke med præsident Trump, der gentagent peger på de $7 billion, der er blevet spildt på disse ulovlige og uberettigede krige for regimeskifte, med tusinder af dræbte, alt imens USA’s fysiske økonomi rådnede. Han kunne (og bør) tilføje, at spekulanter i London og på Wall Street samtidig plyndrede yderligere billioner fra de vestlige nationers realøkonomier.

Indien samarbejder i stigende grad med Kina og Rusland om produktive investeringsprojekter, både imellem sig og i tredjelande, sær i Afrika. Arbejdet integreres gennem det internationale Nye Silkevejsprojekt, initieret af Xi Jinping og længe promoveret af Lyndon LaRouche.

Den 10. oktober, 2009, holdt Lyndon LaRouche en tale for det syvende, årlige sammentræde af forummet »Dialog mellem civilisationer« på Rhodos, Grækenland, hvor han definerede en aftale mellem de »Fire magter« – Rusland, USA, Kina og Indien – som værende den nødvendige kombination for at afslutte den globale, økonomiske ødelæggelse, der finder sted i hele Vesten. Disse fire store nationer, sagde han, må »som en gruppe af lande, aftale at indlede og gennemtvinge en reorganisering af verdens finanssystem og kreditsystem – med betingelser omfattende langfristede aftaler af samme art som dem, Franklin Roosevelt i 1944 havde udstedt, før han døde, kunne Roosevelts planer, under hovednationer, alle disse år senere have været realiseret, og vi kunne gøre det, i dag.«

Denne indsigt, og dette program, er endnu mere presserende i dag, men det er også mere muligt pga. det Nye Silkevejsparadigme, der fejer hen over verden, og muligheden for, at præsident Trump vil gennemføre sin plan om at arbejde sammen med Putin og Xi Jinping for at opnå dette nye paradigme. Alle patrioter, og alle borgere i verden, må handle for dette formål.

Foto: Under dette møde udvekslede deltagerne detaljerede meninger om udenrigspolitiske spørgsmål, inkl. gensidige forholdsregler mod et antal stater, der udviste russiske diplomater og lukkede konsulater ned. 3/30/2018 en.kremlin.ru

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*