1

Nej, John Bull, markederne går ikke forud
for menneskeheden!

Leder fra LaRouchePAC, 30. maj, 2018 – Blot få timer efter, at Italiens præsident, samtidig med, at han holdt en tale, der åbenlyst erklærede, at de udenlandske investorers og ikke-valgte bureaukrater i Bruxelles’ vilje underkender det italienske folks vilje, afviste ministerlisten, der blev præsenteret af flertalskoalitionen, brød Helvede løs i hele den vestlige verden. Den åbenlyse erklæring af det britiskcentrerede finansimperiums magt over suveræne stater giver nu massivt bagslag.

De tre andre, nødlidende stater i det sydlige Europa – Spanien, Grækenland og Portugal – står over for lignende katastrofer, med faldende valutaværdier og stigende renter på deres statsgæld. Den kendsgerning, at eurosystemet som helhed er dysfunktionelt, bliver i stigende grad indlysende for enhver.

Selv Wall Street Journal udgav en kronik, der advarede om, at en sådan åbenlys foragt for det demokratiske valgresultat blot vil »bekræfte opfattelsen af, at EU er immun over for den offentlige mening. Det forstørrer i farlig grad splittelsen mellem Europas folkeslag og institutioner«.

Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche udtrykte det klarere: »Euroens død er på vej; eliternes magt er ved at nå vejs ende. Uanset, hvad de gør, gør de det blot værre.«

Deutsche Bank, der er ved at drukne i derivatgæld, har allerede indrømmet sin fejlslagne bestræbelse på at blive verdens største hedge fund. Bankens nye lederskab forsøger at komme af med sine investeringsbankoperationer – en proces, der kunne blive den udløsermekanisme, som sprænger hele systemet i luften og får krisen i 2008 til at blegne i sammenligning.

Krisen er heller ikke begrænset til Europa. Det amerikanske og europæiske banksystem er uadskilleligt. I Brasilien gav den forhadte præsident Michel Temer, efter at en trucker-strike fik hele økonomien til at gå i stå i 9 dage, efter og fjernede de nye skatter på benzin, han havde gennemtvunget. Argentinerne følger opmærksomt med, med præsident Mauricio Macri, der af sine Wall Street-controllers får at vide, at massive budgetnedskæringer og nedskrivning  af pesoen vil blive de betingelser, der knytter sig en bailout fra IMF, selv med de nuværende nedskæringstiltag, der har drevet befolkningen på afgrundens rand.

Der er selvfølgelig intet af dette, der vil løse krisen. Det vestlige finanssystem kan ikke »fikses«. Hele det vestlige banksystem er oversvømmet med værdiløse spekulationspapirer, der bliver serviceret forud for den menneskelige races behov. Et nyt system, baseret på kreditpolitikker i Hamiltons tradition, kan og må gennemføres sådan, som LaRouches Fire Love foreskriver. Faktisk er den kendsgerning, at de to, italienske koalitionspartier, der forsøger at danne en regering, begge kræver Glass-Steagall og en statslig infrastruktur-investeringsbank – de to første af LaRouches Fire Love – i vid udstrækning årsagen til rædslen i London og Bruxelles, der førte til deres diktatoriske afvisning af det italienske folks vilje.

Hele Asien går sammen omkring ånden fra den Nye Silkevej. Præsident Trump er i færd med at arbejde sammen med Asien for at løse Koreakrisen én gang for alle, gennem en fremgangsmåde med »fred gennem udvikling«. Og med Russiagate, der nu forvandles til Spygate i USA, for en stor dels vedkommende pga. EIR’s efterretningsrapporter[1] om britisk efterretnings og Obama-efterretningsteamets undergravende rolle, skulle Trump snart være fri til at bringe USA fuldt og helt ind i et samarbejde med den Nye Silkevej og i opbygning af et nyt paradigme for hele menneskeheden. Denne mulighed må ikke forpasses.

Foto: Præsident Trumps og førstedame Melania Trumps besøg til Kina,10. nov., 2017. (Photo: White House)
Frygt for bagslag sætter nu bestræbelser i gang
på at tøjle den italienske krise

30. maj, 2018 – Visheden om et bagslag som følge af Londons/Bruxelles afvisning af de italienske valgresultater blev hurtigt erkendt, og der er flere panikbestræbelser i gang for at løse det.

Afstemninger i parlamentet indikerer, at den udpegede »teknokratiske« IMF-håndhæver Carlo Cottarelli som midlertidig premierminister totalt set ville få absolut ingen støttestemmer, med selv det Demokratiske Parti, der har indikeret, at det ikke ville stemme.

Ifølge Reuters citeredes Cottarelli af ANSA-nyhedsagenturet for at sige, at »nye muligheder for fødslen af en politisk regering var fremkommet« og antydede hermed, at en ægte regering stadig er mulig. »Disse omstændigheder, og også i betragtning af spændingerne på markederne, har fået mig til at afvente yderligere udviklinger«, sagde han.

Reuters siger, at Femstjernebevægelsen indikerer sin villighed til at »gentænke sin beslutning i weekenden om at trodse præsidentens veto og gå tilbage til valg«. De indikerede imidlertid, at »League-(Lega-)leder Matteo Salvini, der vokser frem i meningsmålinger, syntes at smide koldt vand på ideen om, at hans parti og 5-Stjerne igen kunne forsøge at danne en koalition«. Lega er gået frem med 8 % i meningsmålinger i forhold til sit valgresultat med 28 %, alt imens M5S har over 32 % og måske også går frem i nye valg, hvilket ville give koalitionen et stærkt flertal.

Det ser ud til, at M5S er villig til at forsøge at finde en anden økonomiminister end Savona, hvis euroskeptiske synspunkter angiveligt skulle have været grunden til præsident Mattarellas (dvs., de udenlandske investorers) afvisning af den foreslåede regering. Men en toprådgiver til Lega-leder Salvini har imidlertid sagt til Reuters, at de ikke ville opgive Savona.

Reuters tilføjer: »Den Europæiske Centralbank holder nøje øje med markedsderouten og den politiske krise, der nu oversvømmer Italien, men ser ingen grund til at intervenere på nuværende tidspunkt, siger kilder.«

Uden nogen støtte til Cottarelli, hvis der ikke kommer en ny aftale, kunne nyvalg blive afholdt så tidligt som i slutningen af juli.
Franske, belgiske og tyske banker har
størst eksponering i italiensk statsgæld

30. maj, 2018 – Den mest dramatiske situation blandt de store, private banker uden for Italien, og bortset fra Deutsche Bank, der befinder sig i en særlig sårbar tilstand pga. af dens gigantiske eksponering i derivater, er situationen for Belgiens Dexia Bank. Dexia har €15 mia. i italiensk statsgæld i sine regnskaber – dobbelt så meget som bankens egenkapital.

Eksponeringen i italiensk statsgæld er uforholdsmæssigt høj blandt flere banker i Tyskland; i Deutsche Pfandbriefbanks tilfælde er den på 83,2 % af bankens egenkapital; Aareal Bank, 65,9 %; Commerzbank, 42,7 %. Dette er for det meste lån i ejendomme. Deutsche Banks eksponering er relativt lav, med kun 6,51 %; bankens netværk af banker i Italien har imidlertid udstedt yderligere €35 mia. i lån til ikke-offentlige klienter.

Den værste situation, med hensyn til lån til ikke-offentlige klienter, findes her for franske banker, for hvem det italienske marked udgør det næststørste marked efter selve Frankrig: BNP Paribas har udstedt lån til klienter i Italien i størrelsesordenen €154 mia., og Crédit Agricole €95,5 mia.; alt i alt har franske banker €311 mia. i lån til italienske klinter på regnskaberne, af hvilke €63 mia. er til den italienske stat; tyske banker har €91 mia. på regnskaberne, som omfatter €39 mia. til staten; spanske banker har €66 mia., inkl. €45 mia. til den italienske stat.

Tabene for de store privatbanker i ugen fra 22.-29. maj udgjorde: 15,4 % for Unicredit; 12,5 % for Commerzbank; 12,4 % for Intesa San Paolo; Banco Santander, 11,3 %; Deutsche Bank, 9,3 %; Crédit Agricole, 9,3 %; BNP Paribas, 8,5 %; Société Générale, 6,2 %.
Smitte kunne forårsage en ny gældskrise i Grækenland, Spanien og Portugal

30. maj, 2018 – Der er voksende snak om smitte pga. den italienske politiske krise. Ikke alene vokser bond spreads (forskellen mellem afkastet på to obligationer, der har forskellig kreditrating, -red.) i Italien, men også i Spanien, Portugal og Grækenland. De græske bankierer er især bekymret. Grækenland forventes at afslutte bailout, men det afhænger af, om landet kan vende tilbage til markederne. En tilbagevenden er usandsynlig, med de voksende bond spreads.

»Det, der foregår i Italien, bekymrer os enormt«, sagde en seniorbankkilde til Storbritanniens Guardian. »Lånemarkederne er gået amok i det sydlige Europa. Sådanne afkast forhindrer fuldstændigt Grækenland i at vende tilbage til dem, når programmet slutter.«

Desuden er der ingen, der ved, hvor meget der er tilbage af Grækenlands enorme ’pot’-gæld[1], der nærmer sig forfald og skal betales på et tidspunkt. Guardian citerer en velplaceret, græsk embedsmand, der advarede om, at Grækenland vil få brug for hjælp udefra, hvis landet ikke kan gå til markederne.

I Spanien er afkastet også steget. En spansk kilde rapporterede til EIR, at EU’s politikker hidtil ikke havde været et betydningsfuldt spørgsmål. Mistillidsvotummet mod Rajoy-regeringen og mulige nyvalg drejer sig om spørgsmålene om korruption og Madrids håndtering af catalansk separatisme. Men dette kunne hurtigt ændre sig, hvis en finanskrise udløses af en stigning i lånerater.

Forskellen på afkast (’spreads’) mellem spanske 10-årige obligationer og tyske statsobligationer steg med 15 basispoints til 135 basispoints den 29. maj. Dette skal sammenlignes med italienske spreads, der nu ligger mere end 300 points over tyske statsobligationer.

Spanske bankaktier blev også hårdt ramt, med Santander, Sabadell og Bankia, der tabte mere en 5 % af deres værdi.

Portugisiske bond spreads er også steget.

Moody’s har truet med at nedgradere Italiens rating – som i øjeblikket ligger to hak over junk-niveau – hvis den næste regering ikke fremlægger et nyt nedskæringsbudget. Sådanne trusler kan blot sprede smitten til andre lande.

Foto: Befolkningen i Athen protesterer mod nedskæringer i statsbudgettet, på grund af de enorme ratebetalinger på lån, der har førsteprioritet på budgettet  – foto  fra 2016.  

[1] ’Pot’ er den del af et aktie- eller obligationslån, som investeringsbankerne vender tilbage til den ledende låntager. Dette er gjort, så delen kan sælges til institutionelle investorer. (Investopedia)
Eurokrater forsøgte også at iscenesætte et kup i Østrig, men mislykkedes

30. maj, 2018 – En Schiller Institut-kilde i Østrigs maskinindustri har til nærværende nyhedstjeneste sagt, at hans land havde været udsat for de samme forsøg på tvang fra finansmarkedernes og eurokraternes side, der nu udøves over for Italien, for at tvinge euroskeptikere ud af landets regering. Den østrigske præsident Alexander Van der Bellen nedlagde imidlertid ikke veto mod dannelsen af en ny regering sidste december, med den euroskeptiske koalitionspartner Frihedspartiet. EU’s tvangsgreb lykkedes ikke i Wien.

Ud over partiets politikker for euroen og EU, var Frihedspartiet også blevet angrebet for sine synspunkter vedr. Rusland og dets opposition mod EU’s sanktioner mod Rusland.

Kilden sagde, at Østrigs neutrale status gør landet særlig følsomt over for udefrakommende pres, såsom dem, der kommer fra Bruxelles, og at det er grunden til, at Frihedspartiets kandidat Norbert Hofer, der nu er transportminister, næsten blev stemt ind som Østrigs nye præsident i Østrigs præsidentvalg i 2016.

Foto: Østrigs præsident, Van der Bellen.  
City of Londons tåbelige kup mod Italien
vil fremskynde et finanskrak

Leder fra LaRouchePAC, 29. maj, 2018 – Den Londoncentrerede eurodollar-elite har netop brugt Italiens præsident til at blokere dette lands demokratisk valgte flertalsregering i at overtage regeringsmagten og således i virkeligheden gennemført et kup mod Italien.

Mon der stadig kan herske nogen tvivl om, at britiske efterretningskredse og eliten i den Europæiske Union simpelt hen nægtede at acceptere valget af Donald Trump til USA’s præsident og indledte en indsats, der fortsat er i gang, for at tvinge ham ud af Det Hvide Hus?

Både italienerne og amerikanerne begik den samme forbrydelse, som var at vælge en regering, eller en præsident, der trodsede britisk geopolitik ved at ønske stormagtssamarbejde med Rusland og Kina, og som nægtede at parere ordre og følge City of Londons finansmagters »markedsregler« for økonomisk politik.

Og i tilfældet med Italiens kuppede flertalsregering var dens partier endnu mere åbne end kandidat Trump var, mht. at genvedtage Glass/Steagall-bankopdeling og nationalbankkredit til produktiv beskæftigelse og nye infrastrukturprojekter – alle elementer af Lyndon LaRouches »Fire Love« for en økonomisk genrejsning.

Det er blevet en skandale, at eliterne i London og Bruxelles’ EU, såvel som også de neokonservative i USA, fordømmer Kina og Rusland som autoritære diktaturer, alt imens de forbeholder sig magten til at vetoe eller vælte enhver regering, der modsætter sig britiske, geopolitiske nulsums-politikker. Som den arrogante EU-kommissær Günther Oettinger i dag sagde til en interviewer, »Markederne vil lære italienerne at stemme for det rigtige«.

I dag udtalte Helga Zepp-LaRouche, at dette Londoncentrerede, geopolitiske paradigme – som hævder at repræsentere »vestlige værdier« – nu i realiteten er blevet vanæret af det Nye Paradigme for gensidig økonomisk og videnskabeligt fremskridt, der repræsenteres af Kinas Bælte & Vej Initiativ (og af dets programmer for udforskning af rummet, udvikling af fusionskraft osv.).

En lederartikel i Bloomsberg News kaldte i dag skarpt kuppet i Italien for »Mattarellas tåbelighed« med henvisning til den italienske præsident, der vetoede regeringen på vegne af London og Bruxelles. Alt imens Glass-Steagall og nationalbankpraksis i Hamiltons tradition i valgene i marts måned var fremsatte spørgsmål, så vil de nu blive langt mere betydningsfulde i de nye nationale valg til efteråret. Faktisk bliver spørgsmålet om at adlyde Eurozonens nedskæringsregler, eller muligvis endda at forlade euroen, nu lige så passionerede som det vakte spørgsmål om at kæmpe for selve den demokratiske frihed.

Ikke kun dette: Londons Mattarella-brøler gav i det mindste Europa et nyt, hårdt lods hen mod et voldsomt finanskrak, der allerede truede. Med Tysklands største bank, der allerede er i alvorlige vanskeligheder, førte bankaktierne an i faldet på aktie- og obligationsmarkeder i hele Europa og USA. Med denne voldsomme finanskrise, der nu trænger sig på, vil Glass-Steagall og LaRouches »Fire Love« også blive spørgsmål, der skal kæmpes om i de amerikanske valg i 2018.
Den Europæiske Centralbank iscenesatte et kup
imod den legitime italienske regering

29. maj, 2018Følgende forkortede erklæring blev i dag udgivet af Liliana Gorini, forkvinde for MoviSol (Movimento Internazionale per i Dritti Civili – Solidarietà); LaRouche-bevægelsen i Italien.

Med en intervention, der går imod de mest fundamentale regler for demokrati og folkeretten, vetoede Europa »regeringen for forandring«, der var ved at blive dannet i Italien, og som havde et klart parlamentarisk flertal. Europa gennemtvang endnu en teknokratisk regering, der havde stået klar i månedsvis, ledet af hr. Udgifts-revision, Carlo Cottarelli, hvis plan simpelt hen er at nedbringe gælden, og som kun har støtte fra det Demokratiske Parti (PD), der tabte parlamentsvalgene den 4. marts.

Dette er det seneste eksempel på den »suspendering af demokrati«, som for et år siden blev krævet af den Europæiske Union, da den introducerede det afbalancerede budget som det eneste mål for hver eneste europæiske regering, eller Angela Merkels »markeds-lydige demokrati«. Det paradoksale aspekt, som ikke har noget fortilfælde i den italienske republiks historie (som er en parlamentarisk republik og ikke en præsidentiel republik), er de grunde, som republikkens præsident Sergio Mattarella har givet for at forklare, hvorfor han nedlagde veto imod prof. Paolo Savona, en berømt økonom og tidligere regeringsminister og leder af Confindustria, som den nye regerings finansminister. Mattarella sagde, han gjorde det for ikke at bekymre »udenlandske investorer«, som frygter, at Italien kunne forlade euroen. Dette på trods af det faktum, at der i det regeringsprogram, som blev aftalt mellem Lega og Femstjernepartiet, og ligeledes i prof. Savonas udtalelse fra i søndags, ikke fandtes nogen omtale af at forlade euroen, men kun et krav om at ændre den fejlslagne politik med nedskæringer, der i Italien »har skabt fattigdom, mindskede indkomster og uligheder« (professor Savona).

I dagene op til dette uacceptable kup mod en legitim regering, som italienerne stillede store forhåbninger til, var Mattarella tilsyneladende ofte i kontakt med præsident for den Europæiske Centralbank, Mario Draghi; samme Mario Draghi, der i 2011 gennemtvang Mario Montis teknokratiske regering, der ikke var valgt af nogen italiener, med et brev, som dikterede regeringens opgaver. Den franske præsident Emmanuel Macron blandede sig ligeledes i denne beslutning ved at ringe til den tiltrædende premierminister Giuseppe Conte, før denne blev modtaget i Quirinalpaladset [præsidentens residens] med sin ministerliste, for at bede ham fjerne Paolo Savona fra denne liste, og dernæst senere, ved at støtte Mattarella i at afvise Savona.

Pressen, der taler for City of London og de finansielle lobbier, som er ansvarlige for krisen i 2008 med deres spekulationsaktivitet, tillod sig at fornærme ikke alene Lega og Femstjernepartiet, der samarbejdede om at udarbejde et regeringsprogram, som tilsigtede at promovere jobs og bekæmpe fattigdom, men også alle italienere som et folk og kaldte dem »barbarer« (Financial Times) og »gratister« (Der Spiegel) …

Det spørgsmål, som mange stiller, er: Hvorfor gennemtvinge ved magt en teknokratisk regering, der ikke vil holde mere end tre måneder, eftersom den ikke har flertal i parlamentet; og som, iflg. PD-politiker Massimo D’Alema, vil øge stemmerne til regeringskoalitionen mellem Lega og Femstjernepartiet fra 60 % til 80 %? Er finansmarkederne så desperate, at de må købe tid, om end det kun drejer sig om tre måneder?

Dette synes at være den virkelige årsag til statskuppet. Deutsche Bank er på randen af bankerot; bankens eksponering i derivater har nået et sådant niveau, at selv dens cheføkonom David Folkerts-Landau har afsløret den kendsgerning, at banken er blevet en hedge fund. Som den italienske økonom Alberto Bagnai, der er valgt til Senatet for Lega, i et radiointerview erklærede: »Euroen kunne krakke, men ikke pga. os. Deutsche Bank er klar til at fyre 7.000 ansatte. Alle disse storbanker har en stærk eksponering i derivater. Lad os antage, at det er tysk privatfinansiering, der er klar til at eksplodere, i stedet for den italienske statsgæld. Vi må være parat til en sådan begivenhed.«

Desuden sagde lederen af Femstjernepartiet Alessandro Di Battista den 28. maj i et interview på nationalt Tv med Lilli Gruber i bedste sendetid, at »De forhindrede denne regering, fordi de er rædselsslagne for bankopdeling og en statslig investeringsbank«.

Så, snarere end frygten for en Ital-exit, så var det, som markederne flippede ud over, den kendsgerning, af Salvini-Di Maio-regeringen i sit program havde to punkter, som står LaRouche-bevægelsen nær, nemlig en genindførelse af Glass/Steagall-bankopdeling og en statslig investeringsbank, med det formål at udstede kredit til realøkonomien. Det nuværende finanssystem er så råddent og så klart til at eksplodere, at det ikke vil tillade debatter og da slet ikke debatter, der omfatter sådanne punkter i et regeringsprogram for et så betydningsfuldt land som Italien, en af Europas grundlæggere. For at holde dette rådne system i live, gennemtvang tidligere italienske regeringer, fra Monti til Gentiloni, drakoniske forholdsregler til nedskæringer.

Europa, EU, Trojkaen, ECB, økonomerne og etablissementets medier nægter at forstå, at et Nyt Paradigme i løbet af de seneste år har hævdet sig og er kommet til udtryk i Brexit, Trumps valgsejr i USA, »Nej« i den italienske folkeafstemning for at ændre forfatningen, og nu det italienske valg den 4. marts. Det kommer ligeledes til udtryk i den kendsgerning, at to tredjedele af verden har tilsluttet sig præsident Xi Jinpings Bælte & Vej Initiativ, med dets win-win-politik for økonomisk samarbejde, i modsætning til den geopolitiske politik for konfrontation med Rusland og Kina, som fører til krig.

Det lykkedes dem at forhindre regeringen for forandring, som igen vil være der om tre måneder, som Salvini sagde; men de kan ikke forhindre det Nye Paradigme, der nu hævder sig i hele verden …
Meddelelse: Webcast med Helga Zepp-LaRouche:
Bankierers kup i Italien vil ikke stoppe
oprøret imod det bankerotte Imperium.
Torsdag, 31. maj, 2018 kl. 18

newparadigm.schillerinstitute.com

Den italienske præsident Sergio Mattarellas afvisning af den nye regering i Italien er et kup, beordret af de samme bankierer fra City of London og den Europæiske Centralbank (ECB), hvis politikker næsten har ødelagt den italienske økonomi, såvel som også de fleste af EU-medlemslandenes økonomier. Mattarella ville ikke acceptere Paolo Savona som finansminister, til trods for, at Savona var blevet udvalgt af lederne af de to partier, der fik flest stemmer i det nylige italienske valg, Femstjernebevægelsen og Lega. Savona, en respekteret, tidligere regeringsminister, havde dristet sig til at stille spørgsmålstegn ved den Europæiske Unions og ECB’s fejlslagne politikker. I stedet for koalitionen, ledet af de to partier, udnævnte Mattarella en fortaler for nedskæringspolitik, Cotarelli, en tidligere embedsmand i den Internationale Valutafond (IMF), som tiltrædende premierminister.

I sidste uge påpegede Helga Zepp-LaRouche i sit webcast den italienske krise som et sandhedens øjeblik. Ville de mislykkede bankierer, der kører ECB, vælte resultaterne af det nylige valg, hvor de tidligere regeringspartier blev smadret af et oprør fra vælgerne, der er dødtrætte af nedskæringer og løgne fra deres regering, og af bailouts og bail-ins til bankerne? Zepp-LaRouche sagde, at vælgernes afvisning af de tidligere største partier i hele Europa, kombineret med Trumps valgsejr i USA, samt Brexit, har sendt et umiskendeligt signal; et signal, der efter al sandsynlighed igen bliver affejet af dem, der er arrogante nok til at ville være Universets Herskere, der prædiker »demokrati« over for Rusland og Kina samtidig med, at de kører kup imod demokratiske valg i USA (Russiagate) og i Italien.

Der er ingen garanti for, at disse eliter igen vil lykkes med at knuse folkets vilje, i særdeleshed ikke med Kinas Nye Silkevejspolitik, der fortsat vinder frem, ikke blot i Asien og Afrika, men også i Europa. Og alt imens britiskledede, geopolitiske netværk har lanceret den ene provokation efter den anden, for at bringe Trump til fald og isolere præsidenterne Putin fra Rusland og Xi Jinping fra Kina, alt imens de løber risikoen for at lancere Tredje Verdenskrig undervejs i processen; så har de imidlertid ikke lykkedes med at forhale momentum for et Nyt Paradigme, der kommer fra Asien og Europa.

Der kunne ikke stå mere på spil for menneskeheden! Lyt med denne torsdag, når fr. LaRouche rapporterer om de seneste begivenheder og fremlægger kursen for at sikre det Nye Paradigmes succes.
Næste Politiske Orienteringsmøde v/ Tom Gillesberg: tors. 31. maj kl. 19

  • På vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v. – 1903 Frederiksberg.
  • Kom og vær med, eller deltag via Skype/telefon: ring 53 57 00 51.Det britiske Imperium er desperat for at
bevare kontrollen – der er kupoperationer
i gang i USA, Italien og andre steder

Leder fra LaRouchePAC, 28. maj, 2018 – Vi sidder på en krudttønde. I Europa hober destabiliseringerne sig op. I Italien fandt den seneste fase af blokering af suverænitet og vælgernes vilje sted i går aftes, da præsident Sergio Mattarella afviste den ministerplan, som koalitionspartierne M5S og Lega havde præsenteret – idet han modsatte sig valget af Paulo Savona som økonomiminister – og i stedet erklærede en ex-IMF-nedskærings-hitman, Carlo Cottarelli, som tiltrædende premierminister med mandat til at danne regering. Når Cottarellis ministerliste bliver sendt til parlamentet, vil den blive afvist, hvilket vil udløse endnu mere kaos og nyvalg. Dette er et kup; men det Londoncentrerede »finanssamfund«, udtrykt gennem Handelsblatt, applauderer Mattarella for at have blokeret for »populisme«.

I Spanien truer en krise, med et mistillidsvotum, som vil blive debatteret senere på ugen, mod Rajoy-regeringen, der har ulemper; men faren hidrører fra manglen på et positivt politisk program fra nogen i det hele taget. Den potentielle ustabilitet her truer i særdeleshed de dele af den Iberiske Halvø, der har satset stærkt på Bælte & Vej Initiativet.

I USA er Mueller/Russiagate-kuppet, endskønt det miskrediteres for hver time, der går, stadig operativt og forårsager ødelæggelse i den politiske beslutningstagning over hele linjen. Og alt imens er Wall Street/City of London i færd med at krakke, hvilket ses af de lappeløsninger, der for nylig er blevet uddelt til Deutsche Bank, samt af de stadig forværrende situationer i flere nationaløkonomier, som nu er under stærk kritik, med spil om hurtige penge, der eksploderer i Argentina, Brasilien og andre steder.

Situationen er meget farlig. Men det helt åbenlyse, gennemgribende »britiske« element skaber en mulighed, der ikke må forpasses, for at slå til og levere det dødbringende slag. Det Londoncentrerede finansielle og geopolitiske magtnetværk tyer nu til stadig mere åbenlyst beskidte midler for at modgå fremskridtet for det nye, globale paradigme, der ses i den Nye Silkevej.

Vores seneste, tunge skyts er LaRouchePAC’s »Memo til præsident Trump: tiden er inde til at afslutte den særlige relation; ophæv hemmeligstemplingen af alle dokumenter, briterne har udgydt, om Deres kampagne i 2016«.

Dette memorandum samler det hele. Som det erklærer, »Den reelle historie … er, at briterne og deres venner i Obama-administrationen kørte en operation for en total kontraefterretnings- og informationskrig imod Donald Trumps præsidentvalgkamp, fordi de vidste, at Trump kunne vinde valget imod Hillary Clinton, en åndløs robotkandidat, der fuldstændig havde mistet enhver forbindelse med amerikanere, der ikke var knyttet til de på de to kyster hjemmehørende eliter«.

Præsident Trump gentog selv i seks tweets hen over weekenden, hvordan Russiagate er blevet til Spygate. For eksempel 26. marts, »Hele denne Ruslands-kulegravning er rigget. Blot et påskud for, hvorfor demokraterne og Svindler-Hillary tabte valget og tabte stater, de ikke har tabt i årtier … #SPYGATE & CONFLICTS OF INTEREST«. Selv om han forsømmer at nævne den britiske faktor, henviste han dog til den rent historisk i sin tale den 25. maj på Annapolis Flådeakademi og sagde, at »Vore forfædre jordede Imperiet …«

Tiden er nu inde til at jorde Imperiet på verdensplan. Indikationerne på, hvordan positive skridt, for den kommende tid for en global, fælles fremtid for fred og udvikling, kunne tage sig ud, kommer fra Asien. I Beijing i dag fik vi en forpremiere at se på Shanghai Samarbejdsorganisationens topmøde i Qingdao den 9.-10. juni, hvor præsident Xi Jinping vil være formand for sessionerne, vært for den russiske præsident Vladimir Putins statsbesøg og byde gæste-observatørnationer velkommen, inklusive Iran. To dage senere vil det mulige møde mellem præsident Trump og Nordkoreas formand Kim Jong-un finde sted.
Endnu et ECB-kup i Italien

28. maj, 2018 – Det, der skete i går i Italien, kan med rimelighed beskrives som et kup. Den, der udførte kuppet, var statspræsident Sergio Mattarella; men den, der trak i trådene, er den Europæiske Centralbank.

Typisk for den generelle mediedækning, så hylder den tyske finansavis Handelsblatt Mattarella: »Italiens statspræsident gjorde det rigtige – Forza Mattarella!« Handelsblatt taler om det politiske kaos, der har domineret Italien i ugevis, og ignorerer det kaos, der har domineret Tyskland i månedsvis. »Sergio Mattarella har fuldt ud udnyttet sit embedes og forfatningens beføjelser og har forhindret en populistisk koalition i Italien« (»Forza Mattarella!« er ligesom et tilråb ved en sportsbegivenhed: »Kom så, Mattarella!«)

Avisen Il Giornale beretter om en fortrolig udtalelse fra Matteo Renzi, tidligere premierminister (2014-2016), til en medarbejder og sagde, »Mattarella lytter for tiden meget til Draghi og Visco«, med henvisning til hhv. præsidenten for ECB og guvernøren for Italiens Centralbank.

Mattarellas egen tale er den rygende pistol. Den var en blanding af en opstemt tale og ’fake news’, leveret som et terrorist-budskab. Her følger de relevante passager:

»Jeg var enig i og godkendte alle forslag til ministerposterne, med undtagelse af økonomiministeren. Udnævnelsen af økonomiministeren udgør altid et omgående budskab, enten et tillids- eller et advarselsbudskab, til økonomiske og finansielle operatører.

»For dette ministerium udbad jeg mig, at man pegede på en fremtrædende, politisk repræsentant for flertallet, i overensstemmelse med den politiske aftale. En repræsentant, der – udover personlig agtelse og betydning – ikke ses som tilhænger af en ofte manifesteret linje, som kunne provokere, sandsynligvis eller endda uundgåeligt, Italiens exit af euroen …

»Vores usikre position i euroen har alarmeret italienske og udenlandske investorer og indskydere, der har investeret i vore statsobligationer og i vore selskaber. Den daglige stigning af udbredelsen øger vores statsgæld og reducerer mulighederne for, at regeringen kan afsætte midler til nye, sociale interventioner. Tab på aktiemarkedet, dag efter dag, ødelægger resurser og opsparinger i vore selskaber og hos dem, der har investeret i dem, og skitserer konkrete risici for vore borgeres og italienske familiers opsparede midler.

Vi må også være på vagt over for truslen om en stærk stigning af renterne på ejendomsværdipapirer, og over for selskabernes finansiering. Mange af os kan huske, da, før den Europæiske Monetære Union, bankrenterne nåede op på næsten 20 %.

Det er min pligt i udførelsen af den forfatningsmæssige opgave med at udpege ministre at sørge for beskyttelse af italienske opsparinger.

… Medlemskab af euroen er et valg af den yderste vigtighed for vort lands og vor ungdoms fremtid: Hvis man ønsker at diskutere det, må man gøre det åbent og dybtgående, også, fordi det ikke var et spørgsmål i valgkampen.«

Mattarella ignorerede åbenlyst en udtalelse, som økonomen Paolo Savona tidligere var kommet med, og som var publiceret af scenarieeconomic.it, og i hvilken Savona gjorde det klart, at han ville holde sig til koalitionsprogrammet, som ikke sætter spørgsmålstegn ved Italiens medlemskab i euroen eller i EU.

Dette viser, hvor rædselsslagne de europæiske eliter er; og man kan forvente, at de vil gøre hvad som helst for at bevare deres magt.

Foto: Præsident for den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, (venstre) og guvernør for en Italienske Centralbank, Ignazio Visco.
Finanskredse nedstemmer regering for
Italien; Endnu et skridt hen imod finanskrak

Leder fra LaRouchePAC, 27. maj, 2018 – Den Europæiske Centralbank og Londoncentrerede »finanskredse« har, idet de tramper på demokrati og sandsynligvis også den italienske forfatning, brugt Italiens statspræsident som deres marionet i blokeringen af en klar flertalsregering. Den åbenlyse årsag: Den kunne krænke de forkrøblende regler for euroen i sin forfølgelse af reel, økonomisk vækst, eller endda beslutte at forlade Eurozonen.

Med sin afvisning af koalitionsregeringen mellem partierne Lega og Femstjernebevægelsen, som havde kvalificeret sig gennem et vælgerflertal i valgene den 4. marts og gennem et flertal i parlamentet, har statspræsident Sergio Mattarella åbenlyst indrømmet, hvem, det er, der har ført hans hånd. Han sagde, at finanskredse og udenlandske investorer i italienske statsobligationer havde et intenst had til regeringens nominerede finansminister og dennes potentielle brud med Eurozonen. Italienske statsobligationer købes for det meste af store banker i London og Europa og sælges for likvider til den Europæiske Centralbank, som nu besidder dem.

Vælgerne fra »finanskredsene« var de eneste, der talte, denne gang.

Men hvad er det, der foregår i disse »finanskredse«? De er ved at blive kvalt i højspekulativ selskabs-’junkgæld’, og i derivatkontrakter på denne gæld; nu driver rentestigningen i dollar dem mod massive betalingsstandsninger og sammenbrud af banker.

Se på Deutsche Bank, den største bank i Tyskland, der rent faktisk kontrolleres fra dens investeringsbankafdelinger i London. For to måneder siden beordrede den Europæiske Centralbank (ECB) Deutsche Bank til at udarbejde et »nød-scenarie« for at afslutte sin investeringsbank; ECB vidste tydeligvis, der var noget alvorligt galt i banken, som har verdens største eksponering til derivater. Nu fyrer Deutsche Bank så ansatte en masse fra sin investeringsbank, den afdeling, der har været drivkraften for hele banken i 15 år (og på det seneste, drivkraften bag store tab). To analytikere var, for CNBC, enige om, at bankens aktier og kapital, der for nylig faldt fra 26 mia. til 21 mia. euro, meget snart kunne nå nul »med meget dårlige konsekvenser for internationale markeder i en nær fremtid«.

Tiltag fra Tysklands side for en reorganisering af Deutsche Bank, i overensstemmelse med præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouches forslag i EIR i 2016, bliver nu den eneste måde, hvorpå bankens kollaps og dettes forgreninger til det transatlantiske banksystem i London og på Wall Street, kan stoppes.

Disse tiltag – som omfatter en Glass/Steagall-bankopdeling for at fraskille investeringsgrenene, til beskyttelse af den industrielle/kommercielle udlånsbank – ville være forbudt under Eurozonens regler og regler for bankopløsning, inkl. nye regler, som Eurozonen i øjeblikket er ved at vedtage!

Det samme er tilfældet med banker i hele finanssystemet, der er eksponeret til den enorme »alting-boble« med spekulativ gæld, der nu er ved at blive giftig.

Det, som den nu afviste italienske regering »truede« med at gøre ved at modsætte sig disse regler og endda ved at forlade Eurozonen, om nødvendigt, er et skridt mod den eneste løsning for at forhindre endnu et krak, værre end i 2008.

Denne løsning fremlægges i Lyndon LaRouches »Fire Love« for at genrejse den produktive vækst og videnskabelige/teknologiske gennembrud, og som blev udgivet i 2014 med en understregning af økonomien USA, hvis finanssystem befinder sig i samme farefulde tilstand. Præsident Trump har, tilbage i 2016, krævet ét af disse skridt, nemlig genindførelsen af Glass/Steagall-loven; han har talt om et andet, nemlig byggeri af ny, økonomisk infrastruktur for Amerika. Men handling har ikke været til rådighed, med britiske efterretning, der har udløst voldsomme angreb mod hans præsidentskab og forsøgt den form for kup, som de netop har set, lykkedes mod Italien.

Vælgerne i begge disse nationer står nu over for valg, hvor de må gennemtvinge de handlinger, som LaRouche har foreslået, og ikke tillade noget som helst at afskrække dem.

Foto: Den Europæiske Centralbank, Frankfurt, Tyskland.     
Italiens statspræsident vetoer Savona;
Conte-regeringen mislykkes

27. maj, 2018 – Den italienske statspræsident Sergio Mattarella handlede som en forræder mod Italien og en marionet for Imperiet ved at afvise listen over ministre, som blev fremlagt af den aktuelle premierminister Giuseppe Conte, der dernæst opsagde sit mandat.

I sin officielle erklæring sagde Mattarella, at han accepterede alle ministre undtagen Paolo Savona som finansminister og retfærdiggjorde dette med Savonas kendte holdninger, som kunne have ført »til Italiens exit af euroen«. Dernæst tegnede Mattarella et hysterisk billede af investorer, der flygtede, aktiemarkedet, der kollapsede, rentestigningerne, der spredtes og »sparerne«, som truedes, som et resultat af det budskab, Savona ville sende ved at sidde i regeringen.

(Præsidenten har magt til at afvise medlemmer af det foreslåede regeringshold, men ved at gøre dette, er han bundet af parlamentets vilje. I dette tilfælde er den foreslåede finansministers synspunkter identiske med den af parlamentet udtrykte vilje.)

Forud for Mattarellas annoncering, havde der være en utrolig indblanding. Den franske præsident Emmanuel Macron havde ringet til Conte for at presse ham til at droppe Savona. Det mest sandsynlige perspektiv er nu et teknokratisk kabinet, som imidlertid vil blive nedstemt af parlamentet og derfor vil have mandat til at udskrive snarlige valg.

Foto: Den euroskeptiske Paolo Savona, der af Conte-regeringen var udpeget til finansminister. Savona er økonom og universitetsprofessor.   
Moody’s: ’En usædvanlig stor bølge af misligholdte selskabslån’ på vej

27. maj, 2018 – Kreditratingbureauet Moody’s Investors Service har givet den hidtil klareste advarsel om muligheden for, at der venter et blow-out af amerikanske selskabsgæld i horisonten.

En ny rapport, udgivet af Moody’s, siger, at ’junk-gælden’ i den amerikanske selskabssektor nu beløber sig til omkring $3,7 billion, og at $2 billion heraf hører hjemme i en ny betegnelse, skabt af Moody’s: »særdeles spekulativ« (med graden B1 eller lavere) i modsætning til blot »spekulativ«.

På internationalt plan, siger rapporten, får nu hele 58 % af alle ikke-finansielle selskaber en gælds-rating, der lyder på »spekulativ«, af kreditratingbureauet; og 40 % får ratingen »særdeles spekulativ«.

Idet de kommer til sagen, siger rapporten, som det citeres af CNBC den 25. maj, »Stærke investorkrav om højere afkast forsætter med at gøre det muligt for alle, undtagen de svageste udstedere, at undgå misligholdelse ved at genfinansiere [deres] gæld, der nærmer sig forfald. Flere meget svage udstedere lever på lånt tid, så længe der hersker gunstige vilkår«. Dette er de såkaldte »zombie-selskaber«, som de europæiske økonomiers finansielle analyser diskuterer så meget; og igen, så rejser Moody’s muligheden for, at dette kunne nærme sig 40 % af de ikke-finansielle selskaber.

Rapporten konkluderer, at »Det rekordhøje antal selskaber, der er særdeles højt gearet, har sat scenen for en usædvanlig stor bølge af misligholdelser, når den næste periode af generel økonomisk stress kommer«.

Denne stress-periode er faktisk kommet, med renter knyttet til dollar, der stiger i et hastigere tempo, end Federal Reserve hæver sine nøglerenter. De styrtdykkende valutaværdier, som rammer de lande, der har store mængder af dollargæld, såsom Argentina, Tyrkiet og Brasilien, er ét tegn. Selve den amerikanske selskabsgældsboble står til at implodere på et tidspunkt i denne udvikling, som Moody’s og IMF for allerede et år siden advarede om. Selv om det ikke er rapporteret her, så har der hidtil været et fald på 4 % i 2018 i værdien af den gennemsnitlige selskabsobligation, internationalt.

Ind over dette krydser den indikation, at den »lange tid, det har taget Deutsche Bank at dø« måske snart er slut, medmindre denne gigantiske derivatbank bliver gennemgribende reorganiseret.
Putin gentager sin beredvillighed til at
»få en detaljeret dialog« med præsident Trump

25. maj, 2018 – Den russiske præsident Vladimir Putin udtalte på plenarmødet for SPIEF 2018 i dag, at han er rede til at mødes med præsident Donald Trump. »Vi kan bestemt ikke være tilfreds med niveauet og arten af de russisk-amerikanske relationer«, sagde Putin. »Vi er rede til dialog. Hr. Trump har foreslået at afholde et separat møde, men tingene går galt for os. Mange problemer vokser frem, men vi er rede til at afholde en detaljeret dialog. Jeg mener, det er på meget høje tid.«

Ifølge en rapport, udgivet af TASS, bemærkede Putin, at Rusland har uoverensstemmelser med USA, men de to landes holdninger er ens i nogle spørgsmål – såsom at forhindre et nyt våbenkapløb. På den anden side, så gør spørgsmål som »Nordkorea og Iran os ikke nærmere hinanden, men de udgør også en grund til at diskutere disse spørgsmål«, sagde Putin.

»Vi må, sammen med vore amerikanske partnere, aftale nogle ensartede regler for adfærd; det er afgørende, for det er det, der ligger til grund for vores diskussion i dag – tillid. Enten eksisterer der tillid, eller også gør der ikke, og så kommer der intet godt ud af noget som helst. Så er der kun magtelementet tilbage, og det kunne føre til en tragedie«, sagde Putin.

Foto: Rusland er rede til at få en detaljeret dialog med USA; det er på høje tid, sagde den russiske præsident Vladimir Putin på SPIEF 2018-plenarmødet fredag.
Den russiske udenrigsminister Lavrov:
MH17-efterforskningen er ligesom Skripal-sagen:
Der er ingen beviser!

26. maj, 2018 – Med henvisning til resultaterne af den hollandsk/australske efterforskning af nedskydningen af det malaysiske fly MH17 i 2014, og som gør Rusland til den ansvarlige part, sammenlignede den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov disse resultater med sagen om Skripal-forgiftningen i London.

»Der er ingen beviser«, sagde Lavrov. Han rapporterede, at han havde fået en telefonopringning fra den hollandske udenrigsminister Stef Blok mht. disse resultater, men »han gav mig ingen kendsgerninger og sagde, de ønsker, Rusland skal hjælpe med at fastlægge dem, baseret på grundløse mistanker«, rapporterer Channel NewsAsia, at han sagde. »Dette ligner den såkaldte Skripal-sag« – forgiftningen af den britiske dobbeltagent Sergei Skripal og hans datter Julia – »da [UK] sagde, det er ’højst sandsynligt’, at det er russerne, men Scotland Yard rapporterede omgående, at efterforskningen fortsætter. Og den er endnu ikke afsluttet«, sagde Lavrov. »Det er en déjà vu-oplevelse«, sagde han.

Udenrigsministeriet påpegede ligeledes i en udtalelse fra 24, maj, at Joint Investigative Team (JIT), som efterforsker flystyrtet, ignorerede alle data, som Rusland havde leveret, og undlod at nævne, at russiske myndigheder havde mødtes med hollandske eksperter og efterforskere fra anklagerens kontor og gav dem detaljerede data.

Under sin pressekonference den 24. maj med den franske præsident Macron, umiddelbart forud for Skt. Petersborg Internationale Økonomiske Forum (SPIEF), responderede præsident Putin på et spørgsmål om det hollandsk/australske holds resultater og demonstrerede, at Ruslands tilbud om at deltage i efterforskningen – igen, lige som i Skripal-sagen – blev afvist. Ukraine deltog, men det gjorde Rusland ikke, sagde Putin. »For at vi således kan acceptere det, der lægges frem, må vi fuldt ud deltage i efterforskningsprocessen.« Han sagde, at hans regering vil »analysere alting og formulere vores standpunkt i denne sag«.

Foto: Efterforskningen af MH17-flystyrtet i Donbass minder om Skripal-sagen, eftersom der ikke findes nogen beviser, sagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov på sidelinjen af SPIEF i fredags.
Spygate; Det, man giver ud,
kommer tilbage i samme mål;
Erynjerne i arbejde.
LaRouchePAC Internationale
Webcast, 25. maj, 2018.

 

I historiens løb kan man, om end det er sjældent, undertiden se en meget stærk kraft, som man kunne kalde poetisk retfærdighed, være virksom. I denne uge har vi set, at begivenhederne har udviklet sig på en måde, som meget vel kunne nå op på niveauet for poetisk retfærdighed.

Engelsk udskrift:

SPYGATE: WHAT GOES AROUND, COMES AROUND.
THE ERINYES ARE AT WORK!

MATTHEW OGDEN:  Good afternoon.  It’s May 25, 2018.  My name
is Matthew Ogden, and you’re joining us for our weekly Friday
evening broadcast from larouchepac.com.
Sometimes in the course of history, if even rarely, one can
see at work a very powerful force of what could be called poetic
justice.  This week, we’ve seen a turn of events which very well
could be seen as rising to the level of poetic justice.  As the
title of our webcast here today reads, “Spygate: What Goes
Around, Comes Around.  The Erinyes Are at Work!”  Now revelations
have come out that the FBI and other Obama-era intelligence and
law enforcement had colluded with British intelligence to embed
an informant — or a spy as President Trump has characterized it
— inside the Donald Trump for President campaign in 2016.  When
news of this dramatic story first broke last Friday, a week ago
today, President Trump issued the following tweet: “Wow! Word
seems coming out that the Obama FBI spied on the Trump campaign
with an embedded informant, Andrew McCarthy says.  There’s
probably no doubt that they had at least one confidential
informant in the campaign.  If so, this is bigger than
Watergate.”  Then President Trump followed that up with another
tweet the following day, saying “Reports are that there was
indeed at least one FBI representative implanted for political
purposes into my campaign for President.  It took place very
early on and long before the phony Russia hoax became a hot fake
news story.  If true, all time biggest political scandal.”  Now,
in fact, it is now coming out that these reports are, indeed,
true; and that this very well could be, as President Trump
characterized it, one of the biggest political scandals in recent
history, and yes, indeed, even bigger than Watergate.
Earlier this week, Helga Zepp-LaRouche, in reviewing this
swiftly developing story, had the following remarks to say.  She
said: “If you look at how this thing has turned, it started as
one thing — Russia-gate — and now, it has become Spygate.  I
think the Erinyes are already at work.”  Now this, of course, is
a reference to the ancient Greek mythological figures also known
as the Furies; famously depicted in the poem by the poet
Friedrich Schiller — “The Cranes of Ibykus” — as the force of
nemesis.  The almost supernatural enforcers of a higher order of
justice.  In his letters, Friedrich Schiller discussed the
figures of the Erinyes, and he described them in this way:
“There is not in the Greek mythology a more terrible, and at the
same time more hideous picture, than the Furies, or the Erinyes;
quitting the infernal regions to throw themselves in the pursuit
of a criminal.  They are shown to us brandishing torches in their
hands, and chasing their prey without peace or truce, from
country to country until at last, the anger of justice being
appeased, they engulf themselves in the abyss of the infernal
regions.”  So Schiller invoked this idea of the Erinyes, this
force of nemesis, this force of poetic justice which is serving a
higher order of justice.  When justice among men is not served,
this higher order of justice intervenes, if you will.  In his
poetry, as in the case of “The Cranes of Ibykus”, Schiller
invoked this mythological figure in order to be the vehicle for
this idea of a higher order of justice.  He did so in a different
way in his play “William Tell”, in which he evoked the American
revolutionary idea of natural law and the inalienable rights of
man; which he said in that play are “as indestructible as the
stars themselves.”
Now, this was the idea which built the American republic.
This is in the blood of the American people.  I think as the
truth of what has occurred in the course of this scandal, that
President Trump has correctly identified as potentially “bigger
than Watergate”; as the truth of this comes out — including the
role of the British, who of course we declared our independence
from during that American Revolution.  This will get into the
blood of the American people, and will get under their skin in a
way where you will see the awakening of this kind of justified
fury, and a call that we must take our Constitution and our
republic back.
In her webcast yesterday, Thursday this week, Helga
Zepp-LaRouche exactly what we’re seeing now.  She brought up this
series of tweets that President Trump has issued and has
continued to issue in the days following, and indeed, said that
this is a scandal which is beyond the magnitude that we’ve seen
in recent years.  She predicted that if this continues in the
direction that it has, we will indeed see the mask falling away,
and the exposure of exactly what kind of criminality has occurred
in the course of this entire Russia-gate hoax.  So, let me play
for you a clip from what Helga LaRouche had to say in her webcast
yesterday.

HELGA ZEPP-LAROUCHE

:  Yes.  As a matter of fact, if
you look at the recent tweets by President Trump, they are quite
to the point, namely that he said the “Russiagate” turned into
“Spygate,” that there was absolutely no proof of a collusion with
Russia, but that all the people involved in the coup, basically,
that they created a spider web of collusion between the heads of
the intelligence agencies of the Obama administration with
British intelligence, and that there was ongoing effort, even
before any investigation officially started, by British
intelligence figures to connect with all kinds of persons in the
Trump election team, to try to somehow involve them in some kind
of a connection with some Russians.  And all of this is coming
out now.
So there was long before the Trump election victory, or even
the nomination, the clear effort by British intelligence to lay
leads, to create paper trails to manufacture and orchestrate the
situation, whereby the so-called “collusion” with Russia was
supposed to be hung on the Trump campaign, and Trump himself.
And this is all now coming out.
This is now subject to public discussions.  For example, on
Monday, President Trump met with several intelligence heads — I
think it was [FBI head] Wray and Rosenstein from the Department
of Justice in the White House.  And today, as a follow-up of
that, Chief of Staff John Kelly is meeting with the CIA, the FBI,
the Department of Justice, together with congressmen — for
example, Congressman Nunes, Senator Grassley — and they’re now
having access to all the documents, including the memorandum of
Mueller, the memo defining the scope of Mueller’s investigation.
This will all now be made available to the investigative
committees in the Congress.  And obviously, this is all criminal
violations of law and the Constitution, so this is big!
I think Trump may absolutely be right when he says that this
may become the biggest scandal in the history of America. And
what is now clear, is that there was a task force involving an
institutional group of people, who orchestrated all of this, in
an election campaign, and Trump said, what was done against
Bernie Sanders also was done on a much larger scale against him.
When all of this comes out, I think the world will really be
a different place; and I think if President Trump is freed of
this spider web, I think you will see, he will be in a much
better position to carry through with his intentions than you
have seen it so far.

OGDEN:  Now, as Helga mentioned, there have been a number of
meetings over the course of this week with the heads of these
agencies and leaders on these Congressional committees.  This was
initiated by President Trump on Sunday, when he issued a tweet
which read as follows: “I hereby demand, and will do so tomorrow
on Monday, that the Department of Justice look into whether or
not the FBI, DOJ infiltrated or surveilled the Trump campaign for
political purposes.  If any such demands or requests were made by
people within the Obama administration.”  Now, this was
immediately responded to by Obama’s CIA director, John Brennan,
who himself very well may be implicated in this investigation.
So, he issued his own tweet, hysterically demanding that the
Congressional leadership shut down any investigation.  This is
what he said: “Senator McConnell and Senator[sic] Ryan:  If Mr.
Trump continues along this disastrous path, you will bear major
responsibility for the harm done to our democracy.  You do a
great disservice to our nation and Republican Party if you
continue to enable Mr. Trump’s self-serving actions.”  Trump
responded by tweeting a statement by Dan Bongino, who is a former
Secret Service agent and leading political commentator.  This is
what President Trump responded to John Brennan with: “John
Brennan is panicking.  He has disgraced himself.  He has
disgraced the country.  He has disgraced the entire intelligence
community.  He is the one man who is largely responsible for the
destruction of America’s faith in the intelligence community and
in some people at the top of the FBI.  Brennan started this
entire debacle about President Trump.  We know that Brennan had
detailed knowledge of the phony dossier.  He knows about the
dossier, he denies knowledge of the dossier.  He briefs the Gang
of Eight on the Hill about the dossier, which they then use to
start an investigation against Trump.  It is that simple.  This
guy is the genesis of this whole debacle.  This was a political
hit job, this was not an intelligence investigation.  Brennan has
disgraced himself.  He’s worried about staying out of jail.”
So clearly, these are very high stakes.  If you have this
image of the Erinyes, as Friedrich Schiller evoked this in the
famous poem “The Cranes of Ibykus”, the criminals who had
committed a crime, but there were no witnesses except for a flock
of cranes flying overhead, arrived at a festival.  The Furies, or
the Erinyes, came out and started their dance, their eerie dance.
At a certain point in this atmosphere of tension, the very same
cranes who had been the sole witnesses of this crime, fly
overhead; and the criminals themselves are induced to expose
themselves by pointing at the sky and saying to each other
loudly, “See!  See!  It is the cranes of Ibykus!”  That is the
evidence which then brings them to trial; so they implicated
themselves.  The hysteria that we’re seeing from these John
Brennans and others is rising to that poetic level of justice.
So, not only does it potentially go all the way to Brennan,
the very same day, less than an hour later, President Trump
issued the following tweet: “The Wall Street Journal asks ‘Where
in the world was Barack Obama?’ A very good question.”  The next
day, on Tuesday, Trump escalated even further.  He tweeted the
following: “If the person placed very early into my campaign
wasn’t a spy put there by the previous administration for
political purposes, how come such a seemingly massive amount of
money was paid for services rendered?  Many times higher than
normal.  Follow the money,” he said.  “The spy was there early in
the campaign, and yet never reported collusion with Russia
because there was no collusion.  He was only there to spy for
political reasons and help crooked Hillary win.  Just like they
did to Bernie Sanders, who got duped.”  Then on Wednesday, yet
another tweet:  “Look at how things have turned around on the
criminal deep state.  They go after phony collusion with Russia,
a made-up scam, and end up getting caught in a major spy scandal
the likes of which this country may never have seen before.  What
goes around, comes around.”  Then he said, “Spygate could be one
of the biggest political scandals in history.”  Then next, very
simply he tweeted “Witch hunt.”  Finally, yesterday, President
Trump said, “Clapper has now admitted that there was spying in my
campaign.  Large dollars were paid to the spy, far beyond normal.
Starting to look like one of the biggest political scandals in US
history.  Spygate.  A terrible thing.”
So, I think if you look at what Trump said here, “What goes
around, comes around.”  He said, “Look at how things have turned
around on the criminal deep state.  They go after phony collusion
with Russia,… and end up getting caught in a major spy scandal
the likes of which this country may never have seen before.”
This is, indeed, the force of poetic justice.  I think President
Trump’s expression “What goes around, comes around,” could be
taken as a very colloquial version of the expression of this
Erinyes principle, as Helga Zepp-LaRouche has identified it.
Just this morning, not to be outdone, President Trump issued
two more tweets on this subject.  He said, “The Democrats are now
alluding to the concept that having an informant placed in an
opposing party’s campaign is different than having a spy, as
illegal as that may be.  But what about an informant who got paid
a fortune, and who sets up way earlier than the Russia hoax?  Can
anyone even imagine having spies placed in a competing campaign
by the people and party in absolute power for the sole purpose of
political advantage and gain?  And to think that the party in
question, even with the expenditure of far more money, lost.”  I
think this gets right at the root of how huge this scandal
potentially can turn out to be.  And it’s clear that this is a
total showdown, and President Trump is not pulling any punches at
this point.
What’s also becoming ever more clear, is the role that
British intelligence has played in this entire process.  As we’ve
documented over and over again, all roads lead to London in this
story, if you follow every single one of these threads.  We’ve
seen that time and time again.  We’ve reviewed the role on Monday
of Stephan Halper, the alleged informant, or one of the alleged
informants who was placed inside the Trump campaign, and his
connections to MI6 and to Sir Richard Dearlove, the former head
of MI6.  All of which overlaps completely with Christopher
Steele, the other so-called “ex-“British spy who fabricated the
entire “dodgy dossier”.  A number of members of Congress are
pursuing these leads in numerous ways.  Senator Grassley
continues to subpoena information about the role of Christopher
Steele.  The same thing is being done by Congressman Nunes and
others.  Then one in particular, is the actions that Senator Rand
Paul has taken over the last week and a half.  On May15th, in the
context of the hearings around the nomination of Gina Haspel to
be the new head of the CIA, Rand Paul wrote a letter to
then-nominee for the CIA Director, Gina Haspell, asking the
following questions:
“Dear Acting Director Gina Haspel,
“I write to ask you for clarification of some of the
practices of the Central Intelligence Agency (CIA), particularly
in relation to surveillance during the 2016 Presidential
election.  Please answer each question for each of the following
candidates: Donald Trump; Hillary Clinton; Bernie Sanders; John
Kasich; Ted Cruz; Marco Rubio; Jeb Bush; and Rand Paul.
“1.  Under what circumstances does the CIA trail, monitor,
or otherwise collect information on the communications and
movements of US Presidential candidates both domestically and
while they are travelling outside of the United States?…
“3.  Have you or anyone else at CIA ever cooperated with any
foreign intelligence service to surveil, monitor, or collect
information on candidate Trump during his travels outside the
United States in the preceding five years?  Specifically, was
candidate Trump ever under any surveillance or of interest to the
CIA during his previous visits in Europe?
“4.  Did the CIA or any other US government agency conduct
surveillance on, or engage in the collection of communications or
information about then-candidate Trump during his November 2016
visit to Great Britain?”
Now, Senator Paul knows the answer to those questions, as
numerous news reports have reported, indeed that was the case.
Here’s just an example.  This is an article that was in the
{Guardian} newspaper.  The title is “British Spies Were First to
Spot Trump Team’s Links with Russia”; subtitle “GCHQ is said to
have alerted US agencies after becoming aware of contacts in
2015.”  That’s just one of numerous news articles which report
that there are, indeed, multiple links between British
intelligence and the CIA in monitoring candidate Donald Trump.
This was the supposed information that Brennan used to put
together an inter-agency task force that you heard Helga mention
in that webcast clip, to launch a counter intelligence
investigation into Trump.  So-called counter intelligence.  What
Trump has identified as indeed actually just a political hit job.
However, when Senator Paul questioned Gina Haspel on this
question, she categorically denied it.  Rand Paul said in an
interview on Fox immediately after this interaction between
himself and Gina Haspel, “I’m still concerned about the reports
that Trump was surveilled.  She did deny that the CIA had
anything to do with British intelligence, and in the end she
actually said to me, and this is supposed to come in writing, she
says that there was no communication between British intelligence
and John Brennan giving them information about the Trump
campaign.  If that’s true, that contradicts a lot of news reports
that are out there.  I hope it’s true, and I hope she’ll actually
put it in writing.  But today she denied to me that there was
ever a meeting between British intelligence and John Brennan
where information about surveillance of the Trump campaign was
transferred.”  Then here’s a tweet quoting Rand Paul in his
interview on Fox:  “Gina Haspel is categorically denying that the
CIA got information from the British intelligence.  If what I’m
saying today is not her opinion, she needs to speak today and she
needs to say did British intelligence give information to John
Brennan.”  This is in the context of Senator Rand Paul also
pointing out the fact that Gina Haspel, in addition to the very
dark and murky history that she’s had in running black sites and
enhanced interrogation centers, and in defending that kind of
practice in the past, it also is very notable that Gina Haspel
was station chief for the CIA in London overlapping much of the
time that this entire Russia-gate story was developing.  So, the
trail remains very hot.
What I would like to do is just emphasize that all of this
has got to be seen in the context of the ongoing drive to
continue and protect at all costs the regime of geopolitics.
This is exactly what Obama was serving during his administration;
this is exactly what Hillary Clinton was attempting to become the
continuation of.  This is what the stay-behinds in these agencies
and also emphatically inside certain interests in British
intelligence are trying to maintain.  Which is this divide and
conquer regime in which there can be no peaceful dialogue or
collaboration between the great powers — the United States and
Russia, and also incidentally between the United States and
China.  This has been the over-arching geopolitical strategy
which is to drive a wedge between these powers in order to
maintain the power of British imperial interests.  This is
exactly what President Trump made very clear that he was out to
dismantle.  He was going to pursue peaceful dialogue and
collaboration between the United States and Russia, and
subsequently between the United States and China.  This remains
of critical importance, and the touch-and-go situation on the
Korean Peninsula is just an example of how crucial it is that
this process of collaboration and cooperation between the United
States, China, and Russia on cooling off these hot zones, these
conflict zones around the world which are threatening to explode
and be used as the ignition points for World War III.  It is {so}
crucial that this great powers relationship be allowed to
continue.
In her webcast, which we played a clip of earlier in this
broadcast, Helga Zepp-LaRouche also emphasized again the
importance of clearing the air of this entire Russia-gate fraud
and getting it out of the way in order to create the conditions
where this crucial collaboration around resolving some of the
common challenges that are facing mankind, can occur between
these great powers.  As she has repeatedly over the past several
weeks, she emphasized the urgency of summoning a very urgent
summit between President Trump and President Putin.  This was put
on the table weeks ago, but it has been sidelined and it’s
unclear when this face-to-face meeting will be able to take
place.  A petition precisely to that effect has now begun to
circulate on the whitehouse.gov website, where these “We the
People” petitions are placed.  100,000 signatures are required
within 30 days, and then the White House has to officially
respond.  So, here’s the title of the petition: “President Donald
Trump Should Hold Early Summit with Russian President Vladimir
Putin.”  The text reads as follows:
“Ronald Reagan famously said: ‘A nuclear war cannot be won
and must never be fought. The only value in our two nations
possessing nuclear weapons is to make sure they will never be
used.’ Unfortunately, today a new Cold War between the US and
Russia again poses an existential threat to the people of both
nations and to the whole world. Therefore, we urge President
Trump to follow in the steps of Ronald Reagan and to start a
direct dialogue with President Putin in search of solid and
verified security arrangements. As President Trump said
repeatedly ‘only haters and fools’ do not understand that good
US-Russia relations are also good for America. By all indications
President Putin feels the same way for his country. A summit
should be arranged as soon as possible.”
So again, that petition is available on this We the People
website at the White House
[https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-donald-
trump-should-hold-early-summit-russian-president-vladimir-putin]
and it’s circulating very widely and is picking up signatures as
we speak.
Now what I’d like to do is just play one more clip from
Helga LaRouche’s webcast yesterday where she addressed this
petition directly and put it in its necessary global strategic
context.  So, here’s Helga Zepp-LaRouche.

HELGA ZEPP-LAROUCHE

:  Yes:  there is actually a
petition on the website of the White House.  This was initiated
by the President of the American University in Moscow, Professor
Edward Lozansky, and Jim Jatras, and they call for an early
summit between President Trump and President Putin, by making
essentially the same point that we have been making for the last
several months, that, given the fact that President Trump is
still so much up against neo-cons in the Republican Party, he’s
really done a remarkable job under the circumstances, where you
have the entire intelligence apparatus not only of what they call
the “deep state,” which is really an incorrect characterization,
because the role of British intelligence {is} absolutely crucial
to understand what makes this Empire tick.
So, in order to cut through that, and given the fact that
the entire Russiagate operation was aimed to prevent a good
relationship between Russia and the United States, which Trump
all the time said would be a “good thing and not a bad thing,”
and he tries to do it; so the way to cut through this whole thing
would be to have this summit, which they talked about — Trump
and Putin on the telephone a couple of weeks ago, and do this as
quickly as possible.
So there is this petition, and I would call all of you who
are listening, or watching, to sign this petition that such an
early summit would take place.  Because I think it is an
absolutely important initiative, and if this petition has more
than 100,000 by June 30, then the White House will have to
respond to it, and will respond.
Otherwise, naturally, there are many, many things, and I
would again invite you, join us, join the Schiller Institute.
Make sure this webcast becomes more known and is being spread,
because we are in an urgent need for a political discourse: Where
should mankind go?  And how can we organize the world so that
it’s safe and beautiful for everybody to live in?

OGDEN:  Now let me just come back one more time to the
LaRouche PAC 2018 Campaign to Win the Future.  You can find more
information about this on https://action.larouchepac.com.  But of
course, this campaign has three facets.  One of them is to end
this Russia-gate coup against President Trump.  This is of
crucial importance, and as we can see, this is continuing to
develop and is in the process of very swiftly so that the
accusers have now become the accused.  This of course is in the
context of Pledge #2, which is that the United States should join
the New Paradigm which is already sweeping much of the globe.
This would entail joining, embracing the One Belt, One Road
policy that China’s President Xi Jinping has been championing all
around the world.  This great infrastructure and connectivity
development program.  This has emphatically already been joined
by Russia.  So, there you have Russia and China.  We also see
overtures between China and India recently.  So, these three
great powers are part of this emerging New Paradigm on the
planet.  That’s exactly what the United States has to join;
that’s the main reason why we have to end this entire Russia-gate
nonsense.  And third, and absolutely not least, is to immediately
implement Lyndon LaRouche’s Four Economic Laws.  This is to
impose Glass-Steagall; we see the threat of an impending
financial meltdown which is escalating every single day in the
trans-Atlantic region.  We need preemptive Glass-Steagall in
order to erect a firewall between legitimate commercial banking
interests and this speculative global casino.  Number two, we
need to return to Alexander Hamilton’s national banking model
where you can use trillions of dollars in directed Federal credit
into great projects.  Which you would clearly — and this is the
third aspect of it — know with scientific certainty would
increase the productive powers of labor, the living standards,
and the productivity per square kilometer of the territory of the
United States and its people.  Then, last but not least, the
spear point of this entire thing is a science driver program in
order to immediately catapult the United States into the future.
Leapfrogging into technologies such as controlled nuclear fusion
power, and an expanded manned and unmanned exploration of nearby
space and deep space.
Now, some updates that we’ll have for you on the Monday show
go to some very dramatic developments in this regard that are
occurring in Europe.  We know that the newly-elected government
which has now been formed by the joint cooperation between the
Lega Nord party in Italy and the 5-Star movement party in Italy.
These two parties, which are so-called populist parties, have now
come together to create a government and to put in a prime
minister, but emphatically a finance minister who by all
indications, agrees with the facets that are in both of these
parties’ platforms.  Which are, one, to have a separation of
banking between investment and commercial banking; this would be
a Glass-Steagall type of model; and this is actually very
interestingly in violation of the EU constitution or the EU
agreement, which says that the only banking model which is
allowed by European Union nations is the so-called universal
banking model.  The one-stop shop where you have investment,
commercial, and insurance operations all conglomerated together.
Then the other aspect which was in both of these party
platforms is the idea of some sort of national credit bank in
Italy to be used to issue national investments into rebuilding
the infrastructure and other industrial capabilities inside
Italy.  So, this is a very interesting and developing situation,
and there’s a real showdown which is developing within Europe
around this matter.  That’s something that we’ll have many more
updates on for you on Monday.
But, taking it back to the United States, we should just
remember that President Trump himself, during the campaign,
advocated exactly those two ideas.  Number one, Glass-Steagall;
and number two, trillions in investment in infrastructure.  He
even invoked by name Alexander Hamilton and the American System.
So, that continues to be on the table, and it’s our job to
escalate the fight for Lyndon LaRouche’s Four Laws and the
entirety of that 2018 Campaign to Win the Future.  So, again,
visit https://action.larouchepac.com; you can become an active
volunteer in whatever means that implies for you.  Whether that
means participating directly in lobbying Congress, lobbying your
state legislator, collecting signatures, calling your local radio
station, being active on social media, getting out on the
streets, organizing house meetings, and so forth and so on.
Becoming part of a network of literature distribution.  All of
these aspects are of crucial significance as we put together this
national base campaign around the LaRouche PAC program.
So, we implore you; get active, and get active soon, because
this situation is developing very rapidly.  And it’s very clear
that, as Helga Zepp-LaRouche has said, we can be optimistic
because we can see that ideas truly can move history, and the
world is in great need of our ideas.
Thank you very much, and please stay tuned to
larouchepac.com.
Menneskehedens strategiske kamp mellem
det gamle og nye paradigme fremstår klart
af udviklingerne i Italien

Leder fra LaRouchePAC, 24. maj, 2018 – Intetsteds fremstår den strategiske kamp mellem det gamle og det nye paradigme klarere end i europæiske responser til udviklinger i Italien, hvor en ny regering, bestående af partierne Lega og M5S, kommer til magten, og hvor to af deres hovedprogrampunkter er forslag om Glass-Steagall og en udviklingsbank, begge forslag, som er indlejret i de Fire love, som EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche udgav i 2014, nu fremprovokerer vildt hysteri og ondskabsfulde angreb fra deres side, der forsvarer det rådnende, imperiale, transatlantiske finanssystem.

Som Schiller Instituttets præsident og stifter Helga Zepp-LaRouche i dag bemærkede i sin internationale webcast, så er dette fuldstændig ekstraordinært. Italien trues med finansiel krigsførelse og regimeskifte og bliver af andre EU-medlemmer advaret om, at det vil »få en lærestreg«, hvis det vover at gå frem med anti-euro-politikker – som om Italien på en eller anden måde skulle være ansvarligt for den finanskrise, der allerede er i gang, ifald det handler til forsvar for sin egen suverænitet og sin befolknings ønsker.

Det, man skal forstå, sagde Zepp-LaRouche, er, at valget af Lega/M5S-regeringen ikke er et isoleret fænomen, men snarere »en lang oprørsbue imod de neoliberale politikker, som kom til udtryk i Brexit, valget af Donald Trump, ’nej’-et i den italienske folkeafstemning sidste år om en ændring af forfatningen, valget i Østrig og nu valget i Italien – dette er alt sammen resultater, der viser, at befolkninger ikke længere ønsker at underkaste sig disse fuldstændig uretfærdige nedskæringspolitikker, der udelukkende er til fordel for bankerne, spekulanterne og de rige, på bekostning af befolkningsmasserne«.

Det er afslørende, sagde Zepp-LaRouche, at de mest hysteriske angreb på Italien kommer fra dem, »der har skabt deres gigantiske, virtuelle formuer … med dette højspekulative system, det neoliberale system, der er knyttet til krige, baseret på løgne, med såkaldte ’humanitære interventioner’, regimeskifte og ’farvede revolutioner’. Det er hele denne model, der virkelig ikke længere fungerer«.

Dette går virkelig til kernen af kampen mellem det afdøde, gamle paradigme og det Nye Paradigme, »som fokuserer på økonomisk vækst for folkets almene vel«, understregede Zepp-LaRouche. Se udviklingen i Italien som »en gylden mulighed for at blive af med den form for ekstremt farlige, spekulative udskejelser, og sats på en samlet Glass/Steagall-bankopdeling som det første trin til at redde systemet på denne måde«, foreslog hun. I modsat fald »står vi på randen af en ny finanskrise. Vi sidder på en vulkan«. De ændringer, som nu er i gang i Deutsche Bank, der er begyndt at afhænde sin giftige bankoperation, som har base i City of London, er lærerige, bemærkede hun, fordi Deutsche Bank er den største derivatbank i verden og står og vakler på randen af bankerot.

Direkte relateret til dette er de af britisk efterretning dirigerede ’Russiagate’-operationer imod præsident Donald Trump; et sandt edderkoppespind bestående af MI6 og GCHQ, der arbejder sammen med Barack Obamas bøller fra FBI/CIA for at omstøde valget i 2016. Disse »Spygate«-operationer, som der nu offentligt kommer detaljer frem om, blev lanceret for at sikre, at den amerikanske præsident ikke kunne gennemføre sine planer om at få gode relationer med Rusland og Kina eller trække USA tilbage fra involvering i udenlandske krige. Og neokonservative elementer i hans administration forsøger konstant at lokke ham tilbage, advarede Zepp-LaRouche, hvilket gør dagens aflysning af topmødet 12. juni med den nordkoreanske leder Kim Jong-un meget ulykkelig. Men, understregede Zepp-LaRouche, »hvis Trump kan befries for dette edderkoppespind, mener jeg, man vil få at se, at han befinder sig i en langt bedre position til at gennemføre sine planer, end vi hidtil har set«.

En måde at skære igennem alt Russiagate-vrøvlet, konkluderede Zepp-LaRouche, er at sikre, at Trump og den russiske præsident Putin afholder det topmøde, de diskuterede over telefonen tilbage i marts måned. Underskriv den relevante appel på Det Hvide Hus’ webside, anbefalede hun, for at sikre, at 100.000 underskrifter bliver indsamlet frem til 20. juni. »Sørg desuden for, at dette webcast bliver mere kendt og udbredt, for vi har et presserende behov for en politisk debat. I hvilken retning skal menneskeheden gå? Og hvordan kan vi organisere verden, så den bliver tryg og smuk for alle at leve i?«
Deutsche Bank fyrer tusinder – LaRouche havde ret!

24. maj, 2018 – I dag annoncerede Deutsche Bank, at den skærer ned med 7.000 jobs – nogle siger 10.000 – af dens nuværende i alt 97.000 ansatte, og dens selskabs- og investeringsbankvirksomhed forventes at miste 25 % af sine ansatte, for det meste, iflg. Associated Press, i London og New York.

Der kommer mere frem om bankens årlige generalforsamling, som afholdtes i dag, hvor et forsøg på at afsætte Deutsche Banks formand Paul Achleitner mislykkedes med stemmerne 90-9 % til fordel for at beholde ham.

Men reorganiseringen af Deutsche Bank bringer det spørgsmål frem, som rejstes af EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche, der krævede, at banken vender tilbage til de sunde principper for kommerciel bankvirksomhed, som praktiseredes af bankens martrede formand Alfred Herrhausen, der blev myrdet 30. nov., 1989, snarere end at fortsætte den mislykkede model med universel kasinobankvirksomhed.

Netop dette spørgsmål eksploderede i sidste måned, hvor Deutsche Bank trak finansielle hovedoverskrifter den 9. april, da bankens bestyrelse officielt dumpede sin britiske administrerende direktør, John Cryan, og i dag annoncerede massive afskedigelser for at nedskære sin afdeling for giftig investeringsbankvirksomhed.

Cryan blev øjeblikkelig udskiftet med Christian Sewing, der har været i banken siden 1989, og som indikerede, at han ville nedskære investeringsbankdelen. »Det vigtige er at udnytte vore styrkesider og anvise vore investeringer i overensstemmelse hermed. Vi vil samtidig søge at frigive kapacitet for vækst ved at trække os ud af de områder, hvor vi ikke har tilstrækkelig med indtjening«, sagde Sewing til Guardian 9. april. »Vi vil fortsætte vores aktivitet som en investerings- og selskabsbank, og vi vil forblive international, men vi må koncentrere os om det, vi virkelig har et godt kendskab til.«

Guardian citerede også Octavia Marenzi fra konsulentfirmaet Opimas for at sige, at »Vi kan forvente en langt stærkere understregning af det hjemlige, tyske marked, med fokus på kommerciel bankvirksomhed og detailbankvirksomhed, samt formueforvaltning. Det ser ud, som om bestyrelsen kapitulerer på investeringsbankfronten«. Han advarede yderligere, »dette vil ramme Deutsche Banks tilstedeværelse i London særlig hårdt, hvor hovedparten af dens investeringsbankvirksomhed er baseret. Vi forventer at se disse aktiviteter få den rigtige størrelse eller solgt fra, med ledsagende reduktion i medarbejderstaben«.
Webcast med Helga Zepp-LaRouche:
»Bøtten er vendt: Med afsløringen af
det virkelige ’aftalte spil’ – vil Obamas
administration slutte sig til ledende briter
på anklagebænken?« 24. maj, 2018

Introduktion: I løbet af weekenden bøjede USA’s vicejustitsminister Rod Rosenstein sig for presset og udpegede Justitsministeriets generalinspektør til at efterforske, om FBI og Justitsministeriet (DOJ) infiltrerede eller overvågede Trump-kampagnen under valget i 2016. Rosenstein tilføjede, at, hvis en efterforskning afgør, at dette skete, ville de »skride til passende handling«. Nye afsløringer peger ikke alene på den rolle, som er blevet spillet af FBI/DOJ-korruption og -forbrydelser, men også på overtrædelser fra CIA’s side, og især fra John Brennans side, i koordinering af en operation mod Trump-kampagnen sammen med en udenlandsk magt – Det britiske Imperium, gennem dettes efterretningsgrene, GCHQ og MI6.

De britiske netværk og Obamas netværk bag Russiagate opererede på vegne af et globalt bank-/finanskartel, centreret omkring City of London og Wall Street. I takt med, at dets beskidte tricks med at køre et regimeskifte-kup mod præsident Trump i stigende grad afsløres, bliver det ligeledes åbenbart, at dets globale spekulationskasino har direkte kurs mod et spektakulært kollaps. De tyer nu til deres gamle beredskabsstyrker – ved at bruge kup, stedfortræderkrige, terrorisme, sanktioner og afpresning – til at forsøge at bluffe sig igennem.

Men denne gang er tingene anderledes, med det Nye Paradigme, der vil erstatte den finansielle elites og dens geopolitikeres gamle paradigme, og som vinder i styrke. Mandag sagde Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche, der har anført kampen for dette Nye Paradigme, at, for at stoppe kuppet i USA, er det nødvendigt at gennemføre Lyndon LaRouches Fire Nye Love (til nationens – og verdens – redning) og at mobilisere for, at USA og andre, inkl. Tyskland, tilslutter sig den Nye Silkevej. »Denne krig kan vindes«, lød hendes ord. »Vi er nået langt, og der er flere kampe, der skal udkæmpes; men historien vil blive formet af Lyndon H. LaRouches ideer.«

Fr. LaRouche vil stå i spidsen for denne kamp med sin ugentlige webcast, kommende torsdag, 24. maj. Lyt med, og bliv en del af den bevægelse, der vil forme fremtiden.

Her følger engelsk udskrift:

The Worm Has Turned: Will Obama Administration Join Leading Brits
         On Trial as the Real “Collusion” Is Exposed?

HARLEY SCHLANGER:  Hello, I’m Harley Schlanger from the
Schiller Institute.  Welcome to this week’s international webcast
featuring our founder and President Helga Zepp-LaRouche.
We are in the midst of a series of unfolding developments,
and we’ll address them in the context of the discussion today.
There are a number of things happening, each of which is very
significant and we don’t full readings yet.  But we want to start
with what I think is something that most people are not aware of:
And that is the coming earthquake that is hitting Europe, in this
case from the Italian election.  The new government is being put
together, and there’s a complete freakout from the European
Union, for good reason.  Helga, what is the significance of these
Italian developments, in the context of the overall strategic
situation?

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  We have now, a new prime minister, who
is a politically unknown law professor, but the real freakout is
because of the mooted new Finance Minister Paolo Savona, who is a
well-established economist.  He was completely for the euro in
the beginning, but then, when he saw what the consequences were
for Italy of the single currency, he became completely anti-euro,
and he has demanded a “Plan B” for Italy, meaning leaving the
euro; and also he has called the euro a German prison for Italy,
and he has given it some worse names.
So the freakout is quite incredible.  All kinds of people,
politicians, media have threatened Italy with financial warfare.
One guy said the markets will teach Italy a lesson and bring it
back to the path of virtue.  One of the key anchors of the 2nd
channel in Germany, Claus Kleber, who is a real specimen of his
profession, to put it very diplomatically, he basically said one
should use the gag bit — this is a torturous bit for horses
which no honest horseman would ever use, because it’s really
torturing horses — so he said one should use that for Italy to
basically discipline them.
This is incredible.  Here are people who are all the time
making thee hugest complaint about lacking democracy in China and
whatnot, and they’re openly calling for regime change and using
warfare techniques against one of the European Union members.
Now, I think if Savona indeed becomes finance minister,
people are in for some surprises, because this is an experienced
person, he’s not a lightweight, as the media were saying about
Prime Minister Giuseppe Conte.  And given the fact that this all
occurs — this is not an isolated phenomenon.  It’s not Italy
causing the financial crisis.  This is a long arc of revolt
against the neo-liberal policies which were expressed in the
Brexit, in the election of Donald Trump, in the “no” to the
Italian referendum changing the Constitution last year, in the
Austrian election, and now in the Italian election — these are
all the results that the populations do not want to submit any
longer to these completely unjust austerity regimes, which only
benefit the banks, the speculators and the rich, at the expense
of the masses of the population.
So this is a very important moment, and rather than being
completely shocked about it, and having hysterical tantrums.  I
think the chance should be used to take the positive elements of
the new coalition in Italy — they have, after all, both of them
in their party platform and now also in the coalition contract,
two of the basic laws of Lyndon LaRouche: Namely, the
implementation of Glass-Steagall, and secondly, the creation of
National Bank for investments in the real economy.  So, rather
than being hysterical about, one should take this as a golden
opportunity to get rid of the kind extremely dangerous
speculative excesses, and go for a unified Glass-Steagall
separation of the banks as a first step, and start to save the
system in this way.
In one sense, this crisis around Italy can be a real chance
to make the urgent change in this direction.

SCHLANGER:  Helga, I would just like to make a point of
something you brought up, which is that the people who are
arguing against these policies are essentially saying that the
voters have no right to express an opinion if it goes against the
policies of the bankers.  And this is really important, because
the line from the media is that we’re in the midst of a robust
recovery, things are improving, the European economy is
improving.  But the voters are voting to show that they don’t
believe that.  And there are some important developments; there
are some continuing problems with the Macron government in
France; Deutsche Bank continues to be at the front end of this
list of most dangerous banks.  I’d like you to just emphasize
this point that the real economy is what’s behind the revolt, and
that’s why the Four Laws of Lyndon LaRouche are so crucial.

ZEPP-LAROUCHE:  There is an economic website which warns of
the consequences of the corporate debt bubble, which is much,
much worse than in 2008, and they’re warning of a new financial
crisis of “biblical dimensions.”  Now, I don’t know  — “biblical
dimensions,” that’s the Deluge, or some other fundamental crises
like that.  And then you have the ongoing crisis around
Argentina, the currency of Turkey is falling, forcing the central
banks to reverse their interest rate policies, so this is all
extremely fragile.
And very indicative that there is an understanding that some
changes must be made, is what just happened at Deutsche Bank.
Two years ago, my husband Mr. LaRouche, when the Deutsche Bank
was already in a severe crisis, demanded that Deutsche Bank
should change its entire policy since ’89, since the
assassination of Alfred Herrhausen, and go back to the Herrhausen
model of industrial banking.  At that point, many  people thought
that this would never happen, that Deutsche Bank is a hopeless
case.  But while I don’t want to make a final judgment on it, it
is a fact that last month, the leadership of Deutsche Bank kicked
out its CEO John Cryan.  And then, in {Handelsblatt}, the chief
economist of Deutsche Bank, David Folkerts-Landau gave a long
interview where he described how it was a big mistake for the
last two decades, to have shifted the entire profile of Deutsche
Bank into a complete investment bank, going into the derivatives
trading.  And while he makes some correct points, namely that
Merrill Lynch was brought in, and a team which basically allowed
a reverse takeover of Deutsche Bank so that it became completely
foreign controlled and directed to high-risk speculation — I
think they still have a portfolio of something like $42 trillion
in derivatives outstanding; that’s the largest derivatives bank
in the world.
What just happened, is today there was a shareholder
meeting, and they apparently tried to kick out also Paul
Achleitner, the supervisory board chairman of Deutsche Bank. The
only thing I can comment on this Folkerts-Landau is that as
several insiders told us, he was one of them, who changed the
bank’s profile into the direction of this investment banking
only.  So he was not criticizing that for the last two decades,
and {Spiegel Online} even says that it was the last effort by
Achleitner to have some kind of show so that he would not be
kicked out by making this {mea culpla} self-criticism.
I think that that is true, and the new chief executive is a
person called Christian Sewing, who has been in the bank since
’89, and it is being said that he will totally concentrate and
put the priority on investments in the real economy inside
Germany — so, turning the Deutsche Bank back into a commercial
bank at the service of industry.  So one has to see if that
actually happens, but I think the shares were already below EU10,
and that is the red line when Deutsche Bank is danger to go
bankrupt.
Anyway, I’m just saying this:  We are on the verge of new
financial crisis.  We are sitting on a volcano. The Vatican’s
Congregation for the Doctrine of the Faith put out a couple of
weeks ago a paper where they said that derivatives are a ticking
timebomb and they condemned derivatives trading as morally and
economically completely unacceptable, because it just makes the
rich richer and at the losses of everybody else.  So, between
these warnings — also Thomas Hoenig, the former FDIC vice
chairman, Sheila Bair, — there are many people warning of this.
And the Italian developments, as I said, indeed, mean the
absolute opportunity to get rid of the excesses of the
derivatives trading, go for banking separation, and the more it
is being done in a coordinated fashion, the better, and it must
occur really quickly.

SCHLANGER:  And Helga, speaking of Germany, the Chancellor
of Germany is in China.  Any chance that the weakened and
beleaguered Angela Merkel will come back with a New Silk Road
Spirit?

ZEPP-LAROUCHE: Well — [laughs] I don’t think so.  I think
what she will come back with is, you know, the Chinese, as they
did with the Trump administration, they promised more opening up
for finance, for cooperation concerning e-cars and similar
things, automatic cars; so I think they will come back with some
kind of a package.  But as long as Merkel has this attitude —
she made this statement which is quoted everywhere, that she
regards the rise of China as the biggest challenge for the
remaining years of her being in the office of Chancellor.
Now, she is typical of the people who on the one side
naturally see that without China nothing functions any more in
the world.  But she is also a really hard-core geopolitician in
her attitude towards Russia, and she always regards China at the
same time as a rival, so it’s a mixed situation.  I would be very
happy if she comes back brimming with the New Silk Road Spirit,
but I have my doubts.

SCHLANGER:  Now we come to probably the most complex of the
situations, which is that in the United States, where it was just
announced this afternoon by President Trump that he is cancelling
the summit with Kim Jong-un.  But this is occurring at a very
interesting time, where the whole British role in Russiagate, in
the attacks on Trump, is in the open.  Why don’t we start with
that?  Because this is something that we have been fighting for:
We’re going back to the dossier that we put out on Robert
Mueller, going back to the investigations that we launched, and
we insisted that you have to look at not just Christopher Steele
as an isolated case, but as a British-directed assault against
the United States:  This is moving fairly quickly, isn’t it,
Helga?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  As a matter of fact, if you look at
the recent tweets by President Trump, they are quite to the
point, namely that he said the “Russiagate” turned into
“Spygate,” that there was absolutely no proof of a collusion with
Russia, but that all the people involved in the coup, basically,
that they created a spiderweb of collusion between the heads of
the intelligence agencies of the Obama administration with
British intelligence, and that there was ongoing effort, even
before any investigation officially started, by British
intelligence figures to connect with all kinds of persons in the
Trump election team, to try to somehow involve them in some kind
of a connection with some Russians.  And all of this is coming
out now.
So there was long before the Trump election victory, or even
the nomination, the clear effort by British intelligence to lay
leads, to create paper trails to manufacture and orchestrate the
situation, whereby the so-called “collusion” with Russia was
supposed to be hung on the Trump campaign, and Trump himself.
And this is all now coming out.
This is now subject to public discussions, for example, on
Monday, President Trump met with several intelligence heads — I
think it was [FBI head] Wray and Rosenstein from the Department
of Justice in the White House.  And today, as a follow-up of
that, Chief of Staff John Kelly is meeting with the CIA, the FBI,
the Department of Justice, together with congressmen — for
example, Congressman Nunes, Senator Grassley — and they’re now
having access to all the document, including the memorandum of
Mueller, the memo defining the scope of Mueller’s investigation.
This will all now be made available to the investigative
committees in the Congress.  And obviously, this is all criminal
violations of law and the Constitution, so this is big!
I think Trump may absolutely be right when he says that this
may become the biggest scandal in the history of America. And
what is now clear, is that there was a task force involving an
institutional group of people, who orchestrated all of this, in
an election campaign, and Trump said, what was done against
Bernie Sanders also was done on a much larger scale against him.
When all of this comes out, I think the world will really be
a different place, and I think if President Trump is freed of
this spiderweb, I think you will see, he will be in a much better
position to carry through with his intentions than you have seen
it so far.

SCHLANGER:  What you’re describing is technically called
“entrapment,” that the FBI — or, actually, John Brennan,
Clapper, and then bringing Comey in later, were involved in
created Russiagate as a collusion with the British intelligence
services, the GCHQ, which is signals intelligence; the MI6, MI5.
The key people that are being named now, like Stefan Halper,
Mifsud, Downer, the current Australian High Commissioner to Great
Britain — all of them are tied to MI6, MI5, private agencies.
This was brought up by Sen. Rand Paul at the hearings, when he
asked Gina Haspel whether or not the CIA was involved in getting
evidence from Britain.  So, a lot of this is coming out.
To what extent, Helga, is this then connected to the
financial crisis?  Make the connection for people, because
there’s still some confusion about how the financial crisis is
then intersecting this operation against Trump because of Trump’s
willingness to work with Russia and China.  I think it’d be very
important for you to give people an understanding of that.

ZEPP-LAROUCHE:  You know, the big question is indeed the
fact that China is rising and that China has a strategic
partnership with Russia and that the New Silk Road is now
involving 140 nations.  And, as many statistics have proven, the
New Silk Road dynamic is creating already a completely new
paradigm:  You have economic growth, you have a dynamic in
science and technology, innovation.  So the real momentum in
many, many fields is with these alignments among Russia, China,
now India, Japan, the Shanghai Cooperation Organization, the
BRICS, the China-Latin America CELAC connection; the Chinese
investments in Africa, so this has created a completely different
dynamic in the world.
And then you look at the condition of Wall Street, the
condition in the City of London, and the absolute turmoil in the
European Union, so the geopoliticians, basically, they see the
rise of China and they are absolutely desperate to keep their
model.  But they’re incapable of recognizing what are the causes,
and therefore, they will not be able to correct their policies.
As I said earlier, the attacks on Italy right now, they
completely fail to even ask the question, why is it that the two
euro-critic parties had the best results?  It is the same reason,
and I want to repeat this — it is the same reason, why the
Brexit occurred, why the people in the Midwest voted for Trump
and against Hillary Clinton; and there is an absolute, hysterical
effort by the people who have made their gigantic, virtual
fortunes — sometimes it’s not so virtual, but sometimes it’s,
indeed, just virtual fortunes — with this highly speculative
system, the neo-liberal system connected with wars based on lies,
with so-called “humanitarian interventions,” regime change, color
revolution.  That whole model right now, is really what is not
functioning any more.
President Trump won the election because he promised that he
would not do these foreign wars any more, and you can see that
there are all the time efforts by neo-con elements in his
administration to lure him back.  And therefore, I think also the
cancellation or postponement of the summit with Kim Jong-un is
really unfortunate, because it would have been really better to
make one, clear step for peace, and obviously there were also
difficulties, in terms of what are the procedures for the
denuclearization.  But, Kim Jong-un, he released the American
hostages.  Today the international press was invited to see the
destruction of the nuclear test site.  So there are clearly signs
of goodwill, and therefore, I think it’s very regrettable that
this meeting was postponed.  But hopefully it will come back on
the agenda.
But the connection is really the fight between the old
paradigm, which is not functioning, and the New Paradigm, which
is focussed on the common good of the people on economic growth.
And just as an additional element, China just completely
abandoned their two-children policy, by saying that there
involved a change in the view about population: That in the past,
when they adopted the one-child, and then two-child policy,
thought that additional children are a burden in an economy with
limited resources; but that now, they have changed their view and
they see each new child, especially every young person, as a
tremendous asset of creative power, of additional richness of the
entire society.
So, look at the difference in the values, and then you can
really see that this is a fundamental fight for, can mankind
govern itself in a reasonable way?  And the danger of a financial
collapse hangs over the world, at least concerning the
trans-Atlantic part very much.  So I think, LaRouche’s Four Laws
are the absolute urgent question of the hour.
SCHLANGER: It’s important to see, also, in terms of these
two paradigms, you look at what just happened near by old
hometown of Houston, Texas, where, in Santa Fe high school you
had another one of these mass shootings.  These are almost
commonplace in the United States right now; whereas in China, you
have this total emphasis on education, on science.
This goes back to one of the fundamental economic
breakthroughs of your husband, this concept of potential relative
population density.  And of course, as opposed to what people
like Prince Philip, the genocidal Consort of Queen Elizabeth (if
he’s still breathing), has been committed to his whole life.
Helga, in this sense, I assume you see this change in China
as an absolutely significant recognition of, again, the
difference between the two paradigms, but also your husband’s
view of this concept of potential relative population density.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  The Chinese have clearly totally
changed, starting with Deng Xiaoping and his reforms after the
Cultural Revolution; but especially in the last five, six years
with the leadership of Xi Jinping, there has been an absolute
understanding about the fundamental issues of life — I mean, he
has given the task to the Chinese scientists to find out how the
human mind works, what is the origin and importance of life in
the universe; what are the laws of the universe.  And he has
encouraged especially an emphasis on innovation, on creativity in
the education as the source of wealth.  And when they now see the
connection between qualitative advances in the knowledge about
physical laws and the ability to have more people, and more
people, again, leading to more creativity, I think they are
absolutely on the right track.

SCHLANGER:  Well, we didn’t have a whole lot of time to talk
before the program, so I want to make sure if there’s something
else that you wanted to bring up, you have a chance.  Is there
anything else on your radar screen?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes:  there is actually a petition on the
website of the White House.  This was initiated by the President
of the American University in Moscow, Professor Edward Lozansky,
and Jim Jatras, and they call for an early summit between
President Trump and President Putin, by making essentially the
same point that we have been making for the last several months,
that, given the fact that President Trump is still so much up
against neo-cons in the Republican Party, he’s really done a
remarkable job under the circumstances, where you have the entire
intelligence apparatus not only of what they call the “deep
state,” which is really an incorrect characterization, because
the role of British intelligence {is} absolutely crucial to
understand what makes this Empire tick.
So, in order to cut through that, and given the fact that
the entire Russiagate operation was aimed to prevent a good
relationship between Russia and the United States, which Trump
all the time said would be a “good thing and not a bad thing,”
and he tries to do it; so the way to cut through this whole thing
would be to have this summit, which they talked about — Trump
and Putin on the telephone a couple of weeks ago, and do this as
quickly as possible.
[https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-donald-trump
-should-hold-early-summit-russian-president-vladimir-Putin
]
So there is this petition, and I would call all of you who
are listening, or watching, to sign this petition that such an
early summit would take place.  Because I think it is an
absolutely important initiative, and if this petition has more
than 100,000 by June 30, then the White House will have to
respond to it, and will respond.
Otherwise, naturally, there are many, many things, and I
would again invite you, join us, join the Schiller Institute.
Make sure this webcast becomes more known and is being spread,
because we are in an urgent need for a political discourse: Where
should mankind go?  And how can we organize the world so that
it’s safe and beautiful for everybody to live in?

SCHLANGER:  OK, that’s good advice, and I’ll just second
that: Joining the Schiller Institute is absolutely crucial
expression of your own human sentiments.  Many of our listeners
have joined, but we want to have a real membership drive, and
expanding this webcast is one way to do it.  So, I would urge
everyone to think, over the next days, of what you can do to make
sure this movement succeeds and advances, that the New Silk Road
Spirit can be brought into every household throughout the
Atlantic region, which otherwise is left with nothing but
collapse and depression.
So, Helga, thanks for joining us, and we’ll be back next
week.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes, good-bye.
Privatlivspolitik for Schiller Instituttet i Danmark

28. maj 2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Schiller Instituttet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Michelle Rasmussen
Adresse: c/o Schiller Instituttet, Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg
CVR:31725828
Telefonnr.: 53 57 00 51; 35 43 00 33
Mail: si@schillerinstitut.dk
Hjemmeside: www.schillerinstitut.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse
2. Oplysninger om frivillige:
Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig når du bede om det, eller når det ikke længere er relevant for foreningens arbejde.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, når du bede om det, eller når det ikke længere er relevant for foreningens arbejde. 
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et
almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
Lørdag 2. juni holder Schiller Instituttet
møde om det Nye Paradigme ved
gæstetaler fra USA Jason Ross,
i Studenterhuset i København.
Mødet er primært for unge mennesker

Jason Ross vil præsentere Schiller Instituttets vision for, hvordan verdens lande sammen kan overvinde det gamle, geopolitiske paradigme, bedst repræsenteret ved Det Britiske Imperium, og indlede en ny æra for menneskeheden. Med konkret afsæt i, hvordan vi kan løfte det afrikanske kontinent op til dets retmæssige plads i et fællesskab blandt ligeværdige nationer, vil der i den efterfølgende diskussion være rig mulighed for at overveje, hvordan vi kan nytænke fremtiden for hele menneskeheden, når vi ikke længere er bundet af idéerne om grænser for vækst, begrænsede resurser og opdigtede fjendebilleder.

Der er begrænsede antal pladser, og mødet afholdes primært for unge mennesker. Gratis adgang.

Tid: Lørdag 2. juni kl. 15-18.

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København.
Annoncering af koncert:
En musikalsk dialog mellem kulturer:
Torsdag, 28. juni 2018 

Tid: kl. 19

Sted: Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11 (ved Københavns Rådhus)

Gratis adgang.

Schiller Instituttet, Russisk-Dansk Dialog, Det Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter præsenterer vores anden koncert for fremme af forståelse mellem kulturer. Der vil være en skøn dialog mellem klassisk europæisk musik og traditionel musik fra Kina, Rusland og andre steder.

En hovedattraktion vil være The National Folk Music Troupe of the Heilongjiang Song and Dance Theater Folk Orchestra, et ensemble af fire kinesiske musikere, der spiller traditionelle instrumenter, og som kommer direkte fra Kina specielt for vores koncert!

Hele koncertprogrammet kommer senere på Schiller Instituttets hjemmeside: www.schillerinstitut.dk

Sidste års koncert var en bragende succes, og vi forventer, at dette års koncert bliver lige så vellykket. Kom og nyd musik fra hele verden, og tage gerne venner og bekendte med.

Koncerten fra 2017 kan høres her. 

 
Spy-gate slog Russia-gate ud;
Nu gælder det et nyt økonomisk system

Leder fra LaRouchePAC, 23. maj, 2018 – ’Spy Gate’ – afsløringen af briternes beskidte operationer mod de amerikanske valg og præsidentskabet – er nu i færd med at slå Russiagate, der selv var en forræderisk løgnehistorie fra de selv samme netværks side, ud. Præsident Donald Trump bemærkede dette i mange tweets i går og i dag og sagde, »Se engang, hvordan bøtten er vendt mod den Kriminelle Deep State. De angriber et falsk ’aftalt spil’ med Rusland, et fabrikeret fupnummer, og ender med selv at blive taget i en stor udspioneringsskandale af et omfang, hvis lige, dette land formentlig aldrig før har set! Det, man giver ud, kommer tilbage i samme mål!« Her til morgen tweetede han, »SPYGATE kunne gå hen og blive en af historiens største skandaler!« Der fremkommer nu detaljer, inklusive om forbrydelser, begået af en specialstyrke fra flere tjenester og institutioner (FBI, Finansministeriet, CIA samt andre), og som startede i begyndelsen af 2016 – længe før der var noget »officielt« mandat til en efterforskning af Rusland og Trump, og tæt knyttet til britiske spionnetværk.

Vi befinder os nu på et tidspunkt, hvor muligheden for et nyt, økonomisk system, der skrider frem inden for rammerne af Bælte & Vej Initiativet, er til stede, og som længe har været forsinket i det transatlantiske område. Tiden er ikke til at stå på sidelinjen og se til, hvordan Trump fører en kamp, og heller ikke til at håbe-og-tro, at nogle enkeltstående medlemmer af Kongressen vil gøre det rette. Det er derimod et opråb til os borgere om at mobilisere.

Potentialet for at blive hvervet til kampen for et nyt system demonstreres i Italien, hvor borgere den 4. marts stemte imod EU’s anti-nationalstatspolitikker. Det italienske valgresultat var en fortsættelse af opstanden imod Wall Streets/City of Londons økonomiske og geopolitiske morderpraksisser, som man så det med Brexit-afstemningen i 2016, med Trumps valgsejr i 2016, valget i Østrig i 2017 samt med andre manifestationer. Denne oprørsproces er ikke stoppet, men den må føre til noget. Det er vores ansvar, med LaRouches Fire centrale love og med sandhedens optimisme.

Fjenden er fuldstændig sindsforstyrret over den blotte tanke om, at der sammensættes en italiensk regering, der er favorabel over for nogen af forskrifterne i LaRouches Fire Love. De to partier, Femstjernebevægelsen (M5S) og Lega, har officielt udtalt sig til fordel for en Glass/Steagall-bankreorganisering og for en kreditinstitution. Den italienske præsident Sergio Matarella forventes i morgen at meddele sin beslutning om en mulig regering bestående af M5S/Lega. Modstandere er hysteriske. Tysklands næststørste Tv-kanal sagde, at Bruxelles må håndtere Italien ligesom en vild hest: Giv den et gag-bid på, og tøjl den. Tysklands CDU-seniormedlem af Europaparlamentet, Elmar Brok, fremlægger rædselsscenarier: »Den italienske økonomi vil kollapse. De italienske banker vil kollapse.« Bemærk, at Brok støttede det britisk/Obama-orkestrerede, nazistiske Maidan-kup i 2014 mod Ukraine, efter at denne nations regering valgte ikke at alliere sig med EU.

Samtidig er det økonomiske kasinosystem, som disse hysterikere støtter, i færd med at eksplodere. Det kan Italien ikke beskyldes for. For eksempel er boblerne for global, hidsig pengespekulation bristet i Argentina og andre steder. Den argentinske peso er dykket mere end 30 % mod den amerikanske dollar siden årets begyndelse; valutaer falder i Tyrkiet, Brasilien, Mexico og andre steder. Om tre uger forfalder i Argentina anden runde af $30 mia. Lebacs (Obligationer i pesos udstedt af den argentinske centralbank), efter at vilde nødløsninger 15. maj blev brugt til at forlænge den første portion i år på $30 mia.

Helga Zepp-LaRouche opsummerede i dag, at »Italiens-angrebene viser den yderste arrogance og uvillighed til at overveje, hvorfor alt dette sker …« Men, sagde hun, »Erinyerne er i arbejde!« Eller, som Trump sagde om Russiagate, der nu forvandler sig til Spygate, »Det, man giver ud, kommer tilbage i samme mål«. Tiden er inde til at mobilisere.

Foto: Tidligere direktør for FBI James Comey, tidligere direktør for National Intelligence James Clapper og tidligere direktør for CIA John Brennan. (Photo by: Staff Sgt. Jonathan Lovelady)
Tysk hysteri over Italien: Enden på euroen er nær!

23. maj, 2018 – Den store mulighed for en ny, »statsgælds-skabende« italiensk regering, sammensat af Lega og Femstjernepartiet, er et »mareridt« for Tyskland, lyder kommentarerne fra sidstnævntes mainstream-medier; i særdeleshed, hvis den nye, italienske finansminister skulle gå hen og blive Paolo Savona, manden, der siger, at »euroen er et tysk fængsel«, er enden på eurozonen nær, advarer medier. En italiensk folkeafstemning om euroen kunne også blive afholdt – tilstrækkelig grund til, at mange bliver hysteriske. Bildzeitung tilføjer endnu en rædsel til sit portræt af den nye regering: Legas partiformand Matteo Salvini er en »Putin-fan«.

Direktør for IFO (det tyske erhvervstillidsindeks) Clemens Füst, der også er økonomisk chefrådgiver til den tyske regering, sagde, at eurosystemets fremtid nu er alvorligt truet og opfordrer indtrængende finansmarkederne til at kalde italienerne til orden. Vicepræsidenten for det tyske industrikammer Achim Dercks udtrykte sin absolut største bekymring over udsigterne til politikker, som kommer fra den nye italienske regering. Europaparlamentets CDU-seniormedlem Elmar Brok fremlægger allerede rædselsscenarier: »Den italienske økonomi vil kollapse. De italienske banker vil kollapse. Mange italienere vil dernæst forsøge at flytte deres indeståender til andre lande, for at beskytte dem fra kaos.« Brok advarer imod nogen som helst solidaritet med den nye, italienske regering; en hård holdning kræves: »Der er tegn på storm.« Tja, husk på, at Brok var blandt dem, der i februar 2014 støttede Maidan-stormtropperne mod den valgte præsident, Viktor Janukovitj – tænker Brok på en finanskrig for også at fremtvinge et regimeskifte i Rom?

Daniel Caspary, formand for CDU-CSU-gruppen i Europaparlamentet, opfordrede til en finanskrig mod Italien, ifald den nye regering holder fast ved sine planer: »Om nødvendigt vil finansmarkederne skubbe dem tilbage på dydens smalle sti.« Dette skal ses sammen med en forventning om, at den nye, udpegede premierminister Conte er en politisk letvægter mod de to sværvægtere, Macron og Merkel. Finanskrig mod italienske banker foregår allerede: Intesa San Paolo tabte 12 % i aktieværdi på markedet, og Unicredit 7,5 %.

Nogle eksperter, som f. eks. ved Brueghel-instituttet i Bruxelles, advarer imidlertid om, at, hvis EU og Eurozonen strammer tommeskruerne for hårdt, kunne italienerne blive endnu mere oprørske, og desuden kunne krisen sprede sig ind i Spanien og andre sydeuropæiske lande og skabe en situation, som ikke længere kunne håndteres.